Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Eylül 2014. Global Su Ürünleri Trendleri Türkiye Su Ürünleri Sektörü Elazığ ve Su Ürünleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Eylül 2014. Global Su Ürünleri Trendleri Türkiye Su Ürünleri Sektörü Elazığ ve Su Ürünleri."— Sunum transkripti:

1 ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Eylül 2014

2 Global Su Ürünleri Trendleri Türkiye Su Ürünleri Sektörü Elazığ ve Su Ürünleri

3 Global balık üretimi, son 70 yıl içinde 8 katına çıkmıştır, yetiştiriciliğin toplam içindeki payı %40 seviyesine yükselmiştir. (*) FAO Outlook 2014 mio ton Global Balık Üretim Miktarı

4 Balık üretiminin gıda dışında da kullanım alanı olmakla birlikte, bu alan toplam içinde giderek daha büyük bir pay kaplamaktadır. (*) FAO Outlook 2014 mio ton Kullanım Alanlarına Göre Global Balık Üretim Miktarı 1990 yılında %30 olan gıda dışı kullanım, 2012 yılında %15 seviyesinde gerçekleşmiştir.

5 Geleneksel olarak avcılık dış sularda, yetiştiricilik iç sularda yapılmakla birlikte, diğer alanlardaki büyüme daha yüksektir. Avcılık boyutunda, açık sular büyük ağırlığa sahiptir. İç sularda yapılan avcılıkta son yıllarda büyüme gözlenmektedir. Avcılık ile Balık Üretim Miktarı (mio ton) Yetiştiricilik ile Balık Üretim Miktarı (mio ton) Yetiştiricilik, hem açık sularda, hem de iç sularda hızla büyümektedir. Açık sularda yapılan yetiştiricilik son yıllarda iç sulara oranla daha hızlı büyümüştür.

6 Açık su avcılığında, 1 milyon ton üzerinde üretim yapan ilk 18 ülke, toplam açık su avcılık hacminin %76’sını yapmaktadır. Üretim Miktarı (mio ton) Yıllık Büyüme (2003-2012)

7 İç su avcılığında, 200 bin ton üzerinde üretim yapan ilk 15 ülke, toplam iç su avcılık hacminin %80’ini yapmaktadır. Üretim Miktarı (mio ton) Yıllık Büyüme (2003-2012) Büyük Victoria gölü çevresindeki ülkeler, Nil ve Amazon nehirleri listede etkili olmaktadır.

8 Yetiştiricilik boyutunda, Asya kıtasında önemli gelişim söz konusudur, diğer bölgelerde önemli bir büyüme yoktur. (*) FAO Mio ton Yetiştiricilik Payı AFRİKA %15 AMERİKA %15 Mio ton Yetiştiricilik Payı AVRUPA %20 OKYANUSYA %10 ASYA %55 Mio ton Yetiştiricilik Payı Çin’in global yetiştirme pazarı payı %65^dir. (41,1 mio ton balık)

9 Yetiştiricilikte Çin ve Güney Asya dışında kalan bölgelerde boyut sınırlı seviyededir. Yetiştirilen Balık Miktarları (mio ton) (2012) Yetiştirilen Balık Miktarı (mio ton)

10 Avcılık ve yetiştiricilik boyutlarında türler. (*) FAO Yetiştirilen Türler (mio ton) (2012) Açık Sularda Avlanan Türler (mio ton) (2012) Açık denizlerde avlanan 1600 farklı tür balık vardır. Bunların en çok avlanan ilk 23 türü toplamın %40’ını oluşturmaktadır.

11 Balık ürünlerinin tüketim şekillerinde donmuş ürünlerin ve taze tüketimin payı artmaktadır. (*) FAO Mio ton (taze ürün ağırlığı)

12 Su ürünleri sektörü global üretiminin oldukça büyük bir kısmı olan %40’ı ihraç edilmektedir. (*) FAO Mio ton (taze ürün ağırlığı) 2012 yılında 60 mio ton seviyesinde ihracata karşılık 136 milyar USD gelir elde edilmiştir. Son üretim büyümesini sürdürmüş ancak ihracat daha sabit bir seyir izlemiştir.

13 Balık fiyatları diğer gıda ürünleri ile karşılaştırıldığında daha sınırlı fiyat artışı izlemişlerdir ancak 2014 yılında önemli sıçrama olmuştur. (*) FAO

14 İhracatta ilk 10 ülke toplamın %53’ünü, ithalatta ilk 10 ülke toplamın %60’ını yapmaktadır (2012). İhracat (mio ton)İthalat (mio ton) İhracat Yıllık Büyümeİthalat Yıllık Büyüme Çin 15%13% Norveç 10% Tayland 8% Vietnam 12% ABD 6%5% Şili 9% Kanada 3% Danimarka 4% İspanya 8%5% Hollanda 8% Japonya 3% Fransa 7% İtalya 7% Almanya 8% İngiltere 6% G. Kore 7% Hong Kong 8% Diğer 7%11% (2012-2002 arası)

15 Balık, global beslenme için giderek daha kritik bir ürün olmaktadır, üretim artış hızı, nüfus artış hızının 2 katıdır. Kişibaşı Balık Tüketimi (kg/yıl)

16 Balık kaynaklı protein özellikle Asya ülkelerinde kritik bir öneme sahiptir. (*) FAO Statbook DünyaAfrika Güney Amerika Kuzey Amerika AsyaAvrupaOkyanusya

17 Global Su Ürünleri Trendleri Türkiye Su Ürünleri Sektörü Elazığ ve Su Ürünleri

18 Türkiye su ürünleri sektörü, yetiştiricilikteki büyümeye rağmen, avcılıkta yaşanan daralma nedeni ile küçülmektedir. (*) TUİK Balık Üretimi (Bin ton) 2013-2002 döneminde deniz avcılığı yılda %4 küçülmüş ve 2013 yılında 2002 değerinin %65’ine gerilemiştir. Aynı dönemde yetiştiricilik 3,8 kat büyümüştür. Yetiştiriciliğin toplam üretim içi payı %10’dan %38’e çıkmıştır. İç su avcılığı hacim olarak küçülmesine rağmen, açık su avcılığından daha az küçüldüğü için toplam içi payını korumuştur. Balık Üretimi İçi Pay

19 Elde edilen toplam değer, yetiştiricilik kaynaklı fiyatların yüksek olması nedeni ile, hacim düşüşüne rağmen artmıştır. (*) TUİK Milyar TLBin ton Su Ürünleri Sektörü Büyüklükleri KG Başına Ortalama Fiyat (TL)

20 Son 3 yılda ithalat önemli ölçüde azalmış, ihracat ise son 10 yılın en hızlı artışını göstermiştir. (*) TUİK Bin ton

21 Türkiye’de kişi başı balık tüketimi 2007 yılından itibaren sürekli azalış göstermektedir. (*)TUİK (Bin ton)

22 En büyük tonajı oluşturan hamsi önemli ölçüde azalırken, diğer taraftaki en büyük tonajı yapan midye artmaktadır. (*) TUİK 2004-2013 yılları arası üretim tonajındaki yıllık değişim Son 10 yılda yapılan toplam üretim içi pay Avlanan Deniz Balıkları 2004-2013 yılları arası üretim tonajındaki yıllık değişim Avlanan Diğer Deniz Ürünleri Son 10 yılda yapılan toplam üretim içi pay

23 Yetiştirilen ürünlerde kritik türler hızla büyümektedirler, Tatlısu balıkçılığında ise tam tersi bir görüntü mevcuttur. (*) TUİK 2004-2013 yılları arası üretim tonajındaki yıllık değişim Son 10 yılda yapılan toplam üretim içi pay Avlanan Tatlısu Balıkları 2004-2013 yılları arası üretim tonajındaki yıllık değişim Yetiştirilen Deniz Ürünleri Son 10 yılda yapılan toplam üretim içi pay

24 Doğu Karadeniz deniz avcılığı performansının düşmesi, tüm deniz avcılığı sektöründe belirleyici olmaktadır. (*) xxxx Üretim Miktarı (2013) (ton) (*) En çok avlanan ilk 5 balık türü değerlendirmeye alınmıştır. (Toplamın %85’i) 2012 ve 2013 performansların, Doğu Karadeniz için son 18 yılın en kötü performanslarıdır.

25 Yetiştiricilik alanında Muğla %33’lük payı ile liderdir, onu %15’lik payı ile İzmir izlemektedir. (*) TUİK Üretim Miktarı (2013) (ton) (*) Noktalar 2013- 1997 arasında yıllık büyüme oranını göstermektedir.

26 Tatlısu avcılığı konusunda ilk 8 il toplam üretimin %63’ünü yapmaktadırlar. (*) TUİK Üretim Miktarı (2013) (ton) (*) Noktalar 2013- 1997 arasında yıllık büyüme oranını göstermektedir.

27 Global Su Ürünleri Trendleri Türkiye Su Ürünleri Sektörü Elazığ ve Su Ürünleri

28 2006 yılından sonra hızlı bir atılım izleyen Elazığ su ürünleri sektörü son 3 yıl içinde duraklama yaşamaktadır. (*) TUİK Üretim Miktarı (ton) Avcılık konusuna olan konsantrasyon kaybolmuştur. 2012 yılı avcılık sonuçları 1997 yılından beri olan en düşük miktardır. 2013 yılında bir miktar toparlanma yaşanmış ve tekrar 1.000 ton seviyesi geçilmiştir.

29 Toplam yetiştiricilik tonajı payı %8’e kadar yükselen Elazığ, son 3 senelik duraklama neticesinde %6’lık paya gerilemiştir. (*) TUİK Üretim Miktarı (ton) Toplam Yetiştirme Tonajı İçi Pay (Elazığ) Muğla 2002-2008 yılları arası performansından sonra duraklamıştır. İzmir daha yavaş ama daha istikrarlı bicimde büyümektedir. Burdur, Elazığ gibi atılım yaptıktan sonra, son 5 yıldır sabit bir seyir izlemektedir. Kayseri’nin büyümesi çok uzun döneme yayılmıştır.

30 Yetiştirme tek ürüne odaklıdır, avcılık konusunda küçük hacimli çok sayıda ürün söz konusudur. (*) TUİK 1997-2013 Toplam Üretim Miktarı (ton) En çok avlanmış balık olan sazanın avlanma hacmi 1997 değerlerine göre yarı yarıya azalmıştır. Siraz aynı performansı korumaktadır. Sazan 1/10 seviyesine düşmüştür.

31 2010 yılından itibaren kapasite kullanım oranı %50’nin üzerine çıkmamıştır. (*) xxxx 2010 yılından sonra artan işletme sayısı ve kapasiteyi karşılayacak üretim hacmine ulaşılmamıştır. 2011 yılında yeni işletmelerin katılması atıl hacmi daha da artırmıştır. Üretim Miktarı (ton)

32 Elazığ 2013 yılında, yetiştiricilik ve avcılık sonucunda komşu illerin tümünün toplamından daha fazla üretim yapmıştır. Elazığ (2013) Toplam su ürünleri üretiminin %2,5’i Toplam yetiştirme üretiminin %6’sı Toplam avcılığın %3’ü


"ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Eylül 2014. Global Su Ürünleri Trendleri Türkiye Su Ürünleri Sektörü Elazığ ve Su Ürünleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları