Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL MERKEZİNDE EĞİTİM SEMİNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL MERKEZİNDE EĞİTİM SEMİNERİ."— Sunum transkripti:

1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL MERKEZİNDE EĞİTİM SEMİNERİ

2 +

3 + Toronto Üniversitesi(Toronto) Kanada- Toronto'da bulunan kamu ara ş tırma üniversitesidir. Ö ğ renci sayısına göre Kanada'daki en büyük üniversitedir. Üniversitenin 16 akademik fakültesi bulunmaktadır.  2- 10 Aralık 2012

4 + Kanada'nın en büyük dünya tarih ve do ğ al tarihiyle ilgili müzesidir, aynı zamanda Kuzey Amerika'daki en büyük müzelerden bir tanesidir ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi a ğ ırlamaktadır. Royal Ontario Müzesi(Toronto)  2- 10 Aralık 2012

5 + Haftada bir milyon turisti çeken Toronto’nun en önemli ticari merkezlerinden bir tanesidir. Eaton Center (Toronto)  2- 10 Aralık 2012

6 + Kuzey Amerika'nın do ğ usunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri'nin üzerinde bulunur. 3 büyük ş elaleden olu ş ur. Horseshoe (Atnalı Ş elalesi) bunların en büyükleridir. Niagara Ş elalesi  2- 10 Aralık 2012

7 + Toronto Adaları(Toronto) Toronto Adaları küçük adalar zincirinden olu ş maktadır ve Toronto ş ehrinin içerisinde bulunmaktadır. Ontario gölününün batı tarafındaki tek grup adalardır. Toronto Adaları Toronto'nun ş ehir merkezine çok yakındır ve Toronto Limanı'yla ula ş ım yapılmaktadır.  2- 10 Aralık 2012

8 + CN Tower (Toronto)  2- 10 Aralık 2012 Kanada'da yer alan bina Ontario'daki Toronto ş ehrinde bulunmaktadır ve ş ehrin simgesi konumundadır. Kanada Ulusal Demiryolu Ş irketi tarafından yaptırılmı ş tır. Kule içerisinde 50'den fazla restorant bulunmaktadır  2- 10 Aralık 2012

9 + Lower Manhattan (New York)  2- 10 Aralık 2012 Manhattan Adası’nın güneyinde kalan kısımdır. Aynı zamanda burası ticaretin ve politikanın merkezidir.z

10 + Özgürlük Anıtı (New York)  2- 10 Aralık 2012 ABD'nin New York ş ehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, in ş a edildi ğ i 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan abidelerinden biridir.  2- 10 Aralık 2012

11 + Times Square (New York)  2- 10 Aralık 2012 New York City''nin büyük kan dola ş ımını sa ğ lamak için manhattan''da kesi ş tikleri yer. asıl adı "Longacre Square"dir. 1904 yılında the New York Times''ın merkezini buraya ta ş ımasının ş erefine meydanın adı Times Square olarak de ğ i ş tirilmi ş tir.  2- 10 Aralık 2012

12 + Empire State Binası (New York)  2- 10 Aralık 2012 Dünya'nın en yüksek binası olan Chrysler Building'in bu unvanını elinden almı ş tır. Yapımı 1932 yılında bitmi ş tir. Dünya'da da tek ba ş ına yükselen en yüksek üçüncü yapıdır.  2- 10 Aralık 2012

13 + Birle ş mi ş Milletler (New York) B İ RLE Ş M İŞ M İ LLETLER GENEL MERKEZ İ NDE E Ğİ T İ M SEM İ NER İ  2- 10 Aralık 2012 193 ülkenin temsilcilikleri bulundu ğ u Birle ş mi ş Milletler Örgütü’nün yönetim binasıdır.

14 + Coloumbia Üniversitesi (New York) B İ RLE Ş M İŞ M İ LLETLER GENEL MERKEZ İ NDE E Ğİ T İ M SEM İ NER İ  2- 10 Aralık 2012 New York eyaletinin en eski, Amerika'nın ise 5. eski üniversitesidir. Amerika Birle ş ik Devletleri kurulmadan önce kurulan 9 üniversiteden biridir.  2- 10 Aralık 2012

15 + B İ RLE Ş M İŞ M İ LLETLER GENEL MERKEZ İ NDE E Ğİ T İ M SEM İ NER İ St. Patrick’s Katedrali (New York)  2- 10 Aralık 2012 Neo-Gotik stille in ş a edilmi ş katolik kilisesidir. 5. Cadde’nin en güneyinde bulunur ve her yıl 5 milyondan fazla ziyaretçi almaktadır. aManhattan’ın görülmesi gereken en önemli noktalarındandır.

16 + Central Park (New York) B İ RLE Ş M İŞ M İ LLETLER GENEL MERKEZ İ NDE E Ğİ T İ M SEM İ NER İ  2- 10 Aralık 2012 Amerika Birle ş ik Devletleri'nin New York ş ehri Manhattan ilçesinde yer alan büyük umumi kentsel bir parktır. Yıllık ortalama 25 milyon ziyaretçisiyle Central Park, Birle ş ik Amerika'da en çok ziyaret edilen kent parkıdır.

17 + Apple Store (New York) B İ RLE Ş M İŞ M İ LLETLER GENEL MERKEZ İ NDE E Ğİ T İ M SEM İ NER İ  2- 10 Aralık 2012 Apple’ın 5 th Avaneu’daki görülmesi gereken dükkanıdır.  2- 10 Aralık 2012

18 + www.majole.com info@majole.com 02163242425


"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL MERKEZİNDE EĞİTİM SEMİNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları