Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

iTEC -Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Pedagojiler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "iTEC -Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Pedagojiler"— Sunum transkripti:

1 iTEC -Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Pedagojiler
Zehra SAYIN Haziran

2 itecturkey.org.tr

3 Gerekçe “Her şeyin değiştiğini düşünmemeliyiz - Genellikle, çocuklar ve öğrenciler değişmez. Yeni BİT’in bir sonucu olarak, Avrupa gen havuzunda herhangi bir dalgalanma olmamıştır….. Çocuklar ve öğrenenler, yaparak öğrenirler. İzleyici duygusuna yardımcı olan BİT onların” öğrendiklerini ifade etmelerine kılavuzluk eder ve destek olur Prof. Stephen Heppell- 1998

4 Gerekçe Sanayi sonrası toplumda BİT’in yenilikçi kullanımı için öğretmen ve öğrencilere BİT kullanımını kapsayan yeni yükümlülük biçimleri gerekeceğini anlamamız gerekir.

5 iTEC Yaklaşımı Nedir? iTEC yaklaşımı gençleri 21. yüzyıl toplumu ve işyeri fırsat ve zorluklarını karşılayacak yetki ve tutumlar ile daha iyi donatmak için sınıf uygulamalarında değişime yol açmak üzere tasarlanmıştır. Yaklaşım, teknoloji destekli yenilikçi pedagojik yaklaşımlar kullanarak, geleceğin sınıfı senaryolarına ve çekici ve etkili Öğrenme Aktiviteleri sistematik tasarımına dayanır.

6 Dayanak ve Geçmişi 7. ÇP Bilgi ve İletişim Teknolojileri tematik alanı “Teknoloji Destekli Öğrenme” konu başlığı altında sunulan ve Eylül 2010’da başlayan ve 48 ay süren 10,6 Milyon Avro bütçeli iTEC projesinin Türk ortağı MEB’dir. Ülkemiz iTEC projesine 26 Nisan 2010 tarihli iTEC Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildi. (14/02/2012 tarih ve 2792 sayılı Bakan Onayı ile devam etmektedir.) iTEC projesi, üretilen aktivite paketlerine uygun olarak 18 Avrupa ülkesi pilot okulları tarafından 5 fazda aynı tarihlerde uygulanmıştır.

7 Doğru mesaj ve doğru elçiler
iTEC ile vurgulanan en önemli mesaj okullara BIT'i "itme" değil öğrenme ve öğretmede, gelişmeler ve yenilik olmuştur. The right message and the right messengers The most important message has been to emphasise that iTEC is about advances and innovation in learning and teaching, not about “pushing” ICT into schools. Whilst evidence shows that teachers largely appreciate the value of technology, they are still threatened by initiatives which put the technology before the needs of learners, or the reality of the classroom. Another message that is reflected back across the consortium, is that radical innovation driven by new technology, is not likely to be mainstreamed. Pilots have been designed to move teachers sufficiently outside of their comfort zone to ensure sustainable change, and tools such as the innovation maturity model and scenario selection criteria have been designed to ensure this. How these messages have been delivered is also key. The structure of iTEC has enabled an advocacy approach, rather than a top down approach.

8 Doğru mesaj ve doğru elçiler
Kanıtlar öğretmenlerin büyük ölçüde teknolojinin değerini takdir ettiğini göstermektedir. Öğretmenler hala öğrenenlerin ihtiyaçlarını veya sınıf gerçekliğinden önce teknolojiyi koyan girişimler tarafından tehdit edilmektedirler. Konsorsiyum çapında yansıtılan bir başka mesaj ise , yeni teknoloji ile yönlendirilen radikal yeniliğin, ana akım olmadığıdır. The right message and the right messengers The most important message has been to emphasise that iTEC is about advances and innovation in learning and teaching, not about “pushing” ICT into schools. Whilst evidence shows that teachers largely appreciate the value of technology, they are still threatened by initiatives which put the technology before the needs of learners, or the reality of the classroom. Another message that is reflected back across the consortium, is that radical innovation driven by new technology, is not likely to be mainstreamed. Pilots have been designed to move teachers sufficiently outside of their comfort zone to ensure sustainable change, and tools such as the innovation maturity model and scenario selection criteria have been designed to ensure this. How these messages have been delivered is also key. The structure of iTEC has enabled an advocacy approach, rather than a top down approach.

9 Doğru mesaj ve doğru elçiler
Pilot uygulamalar, öğretmenleri kendi konfor bölgesi dışına yeterince taşıyacak sürdürülebilir değişimi sağlamak için dizayn edildi. Ve bunu sağlamak için de yenilik olgunluk modeli ve senaryo seçimi kriterleri gibi araçlar tasarlandı. Mesajların nasıl iletildiği de anahtarıdır. ITEC yapısı, yukarıdan aşağı (bürokratik) yaklaşım yerine daha ziyade bir (öğretmenleri savunan bir) avukatlık yaklaşımı sağlamaktadır. The right message and the right messengers The most important message has been to emphasise that iTEC is about advances and innovation in learning and teaching, not about “pushing” ICT into schools. Whilst evidence shows that teachers largely appreciate the value of technology, they are still threatened by initiatives which put the technology before the needs of learners, or the reality of the classroom. Another message that is reflected back across the consortium, is that radical innovation driven by new technology, is not likely to be mainstreamed. Pilots have been designed to move teachers sufficiently outside of their comfort zone to ensure sustainable change, and tools such as the innovation maturity model and scenario selection criteria have been designed to ensure this. How these messages have been delivered is also key. The structure of iTEC has enabled an advocacy approach, rather than a top down approach.

10 18 Eğitim Bakanlığı da dahil 27 proje ortağı ile iTEC,

11 iTEC Paydaşları European Schoolnet, BE Promethean, UK
University of Namur, BE SMART Technologies, DE Faculty of Psychology and Sciences of Education – Univ. of Lisbon, PT Directorate-General of Innovation and Curricular Development, PT Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, AT Centre of Information Technologies of Education (ITC), LT The National Ministry of Education in Turkey, TR Knowledge Markets Consulting, AT Futurelab, UK Manchester Metropolitan University, UK Swiss Agency for ICT in Education, CH MAKASH Advancing CMC Applications in Education, Culture and Science, IL elfa, s.r.o., SK ICODEON, UK Centre National de Documentation Pédagogique, FR Educatio Public Services Non-profit LLC, HU EduBIT.eu, BE Aalto University, FI Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, IT Tiger Leap Foundation, ET UNI•C, DK The Norwegian Centre for ICT in Education, NO University of Bolton, UK Katholieke Universiteit Leuven, BE University of Vigo, ES

12

13 Günümüzün sınıfı: İnovatif, çekici öğrenme ve öğretme Sınıflar

14 Geleceğin sınıfı: Karşılaştığımız zorluk
İnovatif, çekici öğrenme ve öğretme Sınıflar

15 iTEC Vizyonu öğretmenlere ve öğrencilere, açık ve kolay yapılandırılabilir ve özel öğrenme ve öğretme ihtiyaçlarına uygun teknoloji destekli öğrenme ortamlarına kolay erişim sağlamaktır. Açık ve yapılandırılabilir Öğrenme Teknolojilerini içerik, insanlar ve araçlara erişim sağlamanın dışında, ayrıca geniş bir yelpazede öğrenme senaryolarını desteklemek, öğretmenler için özelleştirmesi kolay ve yenilikçi, teknoloji-destekli öğrenme ortamlarında, öğrencilerin motivasyonu için kullanmayı öngörüyoruz

16 Sınıflarda Yenilikçi Teknolojiler
iTEC projesinde temel amaç, büyük ölçekli pilot okullarda sayısı bine varan geleceğin sınıflarını tasarlayarak öğrenme için bütünleşik senaryolar geliştirmektir. iTEC projesi ile geleceğin sınıflarında öğretmenler tarafından ihtiyaç duyulan beceri ve yetenekleri araştırma ve proje senaryolarını hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan pedagojik bilgi ve beceriler ile öğretmenlere yardımcı olmaya odaklanılmaktadır. Bakınız: Senaryo Geliştirme Yaklaşımı The term innovation derives from the Latin word innovatus, which is the noun form of innovare "to renew or change". Innovation differs from invention or renovation in that innovation generally signifies a substantial positive change compared to incremental changes. In this context Innovative Pedagogy is the study of being an innovative educator or the processes of innovative education/teaching. And the key question of Innovative Pedagogy is - What are the educational, psychological, organizational factors/conditions that have a formative utmost effect on the mind, character, or physical ability of an individual? Here are main steps of thinking on innovative process construction – 1. What is desirable for users (both students and future employers)? 2. What is possible with curriculum and technology? 3. What is viable at educational market? 4. What is beneficial for the community? 5. What is sustainable for our environment? Thus, Innovative Pedagogy as a science and practice has a responsibility to prepare citizens of the knowledge society who are able to be creative, face changes, manage and analyze information, and work with knowledge. Worldwide schools and teachers are in various states of reform to adapt their instructional practices and educational systems to be more effective.

17 Öğrenme ve öğretme yöntemleri
Flip öğrenme Harmanlaştırılmış öğrenme İşbirlikçi öğrenme Oyun tabanlı öğrenme Eğitsel öğrenme Proje tabanlı öğrenme Soruşturarak öğrenme Öğrenci merkezli öğrenme

18 iTEC pedagojik yenilikleri Özeti
Öğrencilerin rolü Teknoloji kullanma Öğretmen çalışması Diğer pedagojik inovasyonlar Otonomi Öğrenciler tarafından kullanım (grup çalışması, Yenilikçi çıktılar, tasarım, akran öğretimi) Öğretmen rolü Yansıma (öğrenciler ve öğretmenler) Grup çalışması Eş-tasarımcı Öğrenme Müfredat tasarımı ve planlaması (çapraz müfredat, iTEC Besteci/SDE) keşif öğrenme Akran değerlendirici Öğretmenler tarafından kullanım (Sınıf Ötesinde Öğrenme, 'ters çevrilmiş' öğrenme, öğrenci katılımı) Zihin haritalama Öğretmen eğitmeni Proje tabanlı öğrenme Akran öğretmen Değerlendirme Yapımcı Otantik öğrenme Summary of pedagogical innovations in iTEC Learning co-designer Peer assessor Teacher trainer Peer tutor Creator Use by students (group work, innovative outputs, design, peer teaching) Use by teachers (Learning beyond the classroom, 'flipped' learning, student participation) Teacher's role Curriculum design and planning (crosscurricular, the iTEC Composer/SDE) Assessment Reflection (students and teachers) Discovery learning Mind mapping Project-based learning Authentic learning

19 iTEC İnovasyon Olgunluk Modeli
5 Yetkilendirmek Yeniden tanımlama & yenilikçi kullanma Kurumsal sınırlar ötesine geçen teknoloji destekli yeni öğrenme hizmetleri. Mobil ve yer belirten teknolojiler öğretme ve öğrenmeyi destekler. Öğreneler, Akıllı içerik ve mantıksal çözümleme ile desteklenen öğrenme yolculuğunun yardımcı tasarımcısı rolündedirler. 4 Genişletmek Yeniden ağ tasarımı & gömme Her yerde, entegre, sorunsuz şekilde bağlantı kurabilen teknolojiler sınıfın ötesinde öğrencinin tercihlerini ve kişiselleştirmesini destekler. Öğretim ve öğrenme öğrenci etrafında dağıtılır, bağlanır ve organize edilir. Öğrenciler kendi öğrenmelerini yönetmek için teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi kontrol altına alır. 3 Geliştirmek Süreci yeniden tasarlama Teknoloji, öğrenmeye ve kavramaya dayanak olması için 'yeniden tasarlanır' Kurumsal - yerleşik teknoloji; öğretme, öğrenme ve değerlendirme için entegre bir yaklaşım sağlayarak içerik ve veri akışını destekler Öğrenen, modellemek ve oluşturmak için ağ bağlantılı teknolojileri kullanan 'yapımcı‘ rolündedir. 2 Zenginleştirmek İç Koordinasyon Teknoloji, sınıf içinde farklı olanaklar sunmak için etkileşimli bir şekilde kullanılanılır Teknoloji, çok çeşitli öğrenme yollarını destekler. Öğrenen, Teknolojik araçları ve kaynakları 'kullanıcı' rolündedir. 1 Değiştirmek Lokal kullanım Teknoloji mevcut öğretim yaklaşımları içinde kullanılır. Öğrenmeyi öğretmen yönlendirmeli ve sınıf içinde gerçekleşmelidir Öğrenen, öğrenme içeriği ve kaynaklarını 'tüketici' rolündedir. Yenilik Derecesi

20 iTEC İnovasyon Olgunluk Modeli Matrisi
Yenilik Aşaması Sınıf Kurum Sistem

21 Seviye 1 “Değiştirmek” Lokal Kullanım
Eğitim Kazanımları Eğitim süreçleri Eğitim kaynakları Öğrenme Hedefleri Pedagoji Öğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, bir böcek ya da temel faktörlerin yaşam döngüsü gibi müfredat içinde belli bir konu içeriği parçasını hedefleyerek belirlenmiş öğrenme hedeflerini ele alır. Teknoloji mevcut öğretim yaklaşımları içinde iyi bilinen kaynaklara karşın doğrudan alternatif olarak kullanılır, örneğin bir kara tahtaya yedek olarak bir IWB ya da bir ders kitabına yedek olarak bir e-kitap kullanmak gibi. öğrenci, öğrenme içeriği ve kaynakları 'tüketicisi' dir. İçerik ya da kaynaklar öğrenci aktivitesini belirler Öğrenme öğretmen yönlendirmelidir, talimat aşaması tüm öğrencilerce takip edilir ve sınıf içindedir. Teknoloji değerlendirme kanıtı elde etmek için kullanılır. -İnteraktif yazı tahtaları, -etkileşimsiz bir eğitim yazılımı ve web siteleri gibi standart bir teknoloji.

22 Seviye 2 “Zenginleştirmek” İç Koordinasyon
Eğitim Çıktıları Eğitim süreçleri Eğitim kaynakları Öğrenme Hedefleri Pedagoji Öğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, bir konu alanı içindeki içeriğin ilgili alanlarını ele alan öğrenme hedefleri sıralamasına hitap eder. Bilinen pedagojik yaklaşımların, farklı öğrenci ihtiyaçlarıyla eşleşen çeşitli kaynaklarla desteklenmesinde teknoloji etkileşimli kullanılır. Öğrenci, ofis araçları ve arama motorları gibi teknoloji araçları ve kaynakları 'kullanıcı'sıdır. Öğrenci, görev için uygun kaynakları veya araçları seçer. Teknoloji ve sistemler görevlere giriş ve çıkış noktaları çeşitliliği sağlayarak ve görevler boyunca alternatif yollar sunarak, sınıf içinde farklılaştırılmış ortam sağlanmasını destekler. Değerlendirme kanıtı süreç boyunca oluşturulur. Örneğin, bloglar veya wikiler ekleyerek, bir öğrenme platformu içinde uygulamalar kullanarak, Teknoloji ile etkileşimde bulunmak.

23 Seviye 3 “Geliştirmek” İşlemin Yeniden Tasarımı
Eğitim Çıktıları Eğitim süreçleri Eğitim kaynakları Öğrenme Hedefleri Pedagoji Öğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, bilimde araştırma becerileri ya da dilde sunum becerileri gibi üst düzey düşünme ve kilit konuya özel işlem becerilerini içeren öğrenme hedeflerini ele alır Teknolojiyi dahil etmek için, Öğretim ve öğrenme, öğrenme ve algı araştırması üzerine inşa edilerek 'yeniden tasarlandı’. Öğretmen, yeterlikler geliştirmek için (örneğin, öğretmen öğrenci ya da kavram haritalama gibi) yeni pedagojiler kullanır. Modellemek ve yapmak için ağ teknolojilerini kullanarak 'Üretici' ve işbirlikçi olan öğrenci. Örneğin bir bilgisayar modellemesi oluşturarak fiziksel, ekonomik, ve sosyal süreç konusunda anlayışlarını geliştiren öğrenciler Teknoloji, bilgi ve anlayışın yanı sıra süreç becerilerini de değerlendirecek bir görev ile öğrencilerin ilerlemelerini izlemek ve öğrenme görevlerini paylaştırmak için kullanılır. Program yazılımı kullanarak, web siteleri, oyunlar, video klipleri, animasyonlar, 3 boyutlu modeller vb oluşturmak, 1e1 bilgisayar kullanmak

24 Seviye 4 “Yaymak ” Yeniden Ağ Tasarımı ve Gömme
Eğitim Çıktıları Eğitim süreçleri Eğitim kaynakları Öğrenme Hedefleri Pedagoji Öğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji İşbirlikçi problem çözme gibi örtüşen 21. yüzyıl becerilerini içermek için aktiviteler, geleneksel ders yeterlikleri ötesine geçen öğrenme hedeflerine yönelir. Genişletilmiş verimli araştırma tabanlı öğrenme yoluyla resmi ve gayri resmi öğrenme arasındaki boşluk doldurularak, öğretim ve öğrenme, öğrenci etrafında dağıtılır, bağlanır ve organize edilir. Öğrenciler kendi öğrenmelerini yönetmek için teknolojiyi kullanarak, bir konuda anlayışlarını daha fazla geliştirici bir MOOC’a katılmayı seçme gibi, kendi öğrenmelerini destekleyecek uygun kaynakları veya araçları seçerek, öğrenmeyi kontrol altına alır. Kurumsal-gömülü teknoloji faaliyetleri, öğretme, öğrenme ve değerlendirme için entegre bir yaklaşım sağlayarak, öğretmen ve öğrenciye öğrencilerin deneyimleri ve başarıları ile ilgili güncel veriler vererek içerik ve veri akışını destekler Yenilikçi teknoloji kullanımı, örneğin 3D baskı, Değişimli Gerçekler. teknolojiyi sınırların ötesinde kullanmak, örneğin, evde yapılan ürünleri okuldaki ile entegre etmek.

25 Seviye 5 “Yetkilendirmek” Yeniden Tanımlama ve Yenilikçi Kullanma
Eğitim Çıktıları Eğitim süreçleri Eğitim kaynakları Öğrenme Hedefleri Pedagoji Öğrenci rolü Öğretme, öğrenme ve değerlendirme Yönetimi Destekleyen Teknoloji Aktiviteler, öğrencilerle müzakere edilen ve gözden geçirilen ve tamamen revize edilen kişiselleştirilmiş öğrenme hedeflerini ele alır. Her yerde, entegre, internete sorunsuz bağlı teknolojiler sınıfın ötesinde öğrenci seçimini ve kişiselleştirmeyi destekler. Akıllı içerik ve analiz ile desteklenen öğrenme yolculuğunun yardımcı tasarımcısı olan öğrenci. Teknoloji, öğrenci uygulama toplulukları gibi başkaları tarafından sağlanan hizmetleri okul için sağlayarak, kurumsal sınırlar ötesine geçen yeni öğrenme hizmetlerini destekler. 'Agile' eğitim ve öğrenmeyi destekleyen, yani, duruma yanıt veren, Mobil ve konum teknolojileri

26 Öğretmenler için UNESCO BİT Yeterlikleri üç seviyedir:
Teknoloji okuryazarlığı(TL), Bilgi derinleştirme (KD) Bilgi oluşturma (KC). Geleceğin Sınıfı Senaryoları süreçleri temel teknolojik okuryazarlığı varsaymakta ve diğer daha yüksek iki seviyede, yeterliliklerin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

27 2025’in sınıfı için öğretmenleri nasıl hazırlamalıyız?
iTEC Öğrenme Hikayeleri ve Aktivitelerinin 2025’in öğrenenlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağından nasıl emin olabiliriz. Öğretmenler ve öğrencilerin sınıfta ve dışarıda 21. yy teknolojilerini kullanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?

28 iTEC’e Kayıt İtecturkey.ogr.tr

29 Web araçları Yapım aşamasında


"iTEC -Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Pedagojiler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları