Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koyun ve Keçilerde Coccidiosis-Etiyoloji  Koyunlarda Eimeria ovinoidalis E. bakuensis (Syn.E. ovina) E. ahsata E. parva E. faurei E. intricata  Keçilerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koyun ve Keçilerde Coccidiosis-Etiyoloji  Koyunlarda Eimeria ovinoidalis E. bakuensis (Syn.E. ovina) E. ahsata E. parva E. faurei E. intricata  Keçilerde."— Sunum transkripti:

1 Koyun ve Keçilerde Coccidiosis-Etiyoloji  Koyunlarda Eimeria ovinoidalis E. bakuensis (Syn.E. ovina) E. ahsata E. parva E. faurei E. intricata  Keçilerde E. arloingi E. Ninakohlyakimovae E. christenseni  Koyun ve keçilerde etkenler incebarsak, sekum ve kalın barsaklara yerleşir.

2 Koyun - Keçilerde Coccidiosis-Epizootiyoloji  Özellikle 12 günlük-3 aylık arasındaki kuzularda görülür.  Özellikle dar alanda fazla sayıda bulunan hayvanlarda problem olur.  Gençlerin anneleri ile birlikte bulunması.  Gebe koyunlarda doğum öncesi ve sonrası bağışıklığın azalmasına bağlı olarak dışkılarıyla ookist çıkışı artar (Periparturient yükselme). Bu durum kuzuların enfeksiyonunda önemli rol oynayabilir.  Stres hastalığa karşı direnci kırdığından klinik enfeksiyonların çıkmasında rol oynar. (nakiller gibi)

3 Koyun – Keçi-Coccidiosis- Klinik ve Patolojik Belirtiler  Klinik tablo özellikle genç hayvanlarda yani kuzu ve oğlaklarda görülür.  Klinik olarak ishal, depresyon, iştahsızlık ve ölüm.  Mortalite %10' kadar çıkabilir.  Kilo artışı azalır, yemi ete çevirme oranı düşer, yünün kalitesi bozulur.  Lezyon olarak yerleşim yerlerine göre enteritis / kolitis görülür.

4 Koyun – Keçilerde Coccidiosis-Tanı  Hayvanların yaşı,  Barınak ve yem-su hijyeni durumu,  İshalli hayvanların fazlalığı,  Dışkıda ookist sayısının fazla olması  OPG 5000 üzeri ve patojen türler olması.

5 Koyun - Keçilerde Coccidiosis-Kontrol  Hijyen koşulları düzeltilir.  Dışkının en az üç günde bir uzaklaştırılması ve yeme, suya bulaşması engellenir.  Anneler ve yavrular ayrı yerlere alınır.  Aşırı ishalli hayvanlar fazla miktarda ookist  çıkaracağından ayrı bir bölümde tutulur.  Stres şartları varsa ortadan kaldırılır.

6 Koyun – Keçi-Coccidiosis Klinik Enfeksiyonlardan Korunma  Dışkı haftada en az iki kez uzaklaştırılarak yem,su, barınak hijyeninin iyi olması sağlanır.  Genç hayvanlar annelerinden ayrı tutulur.  Stres şartları oluşturulmaz.  Hayvanlar belli bir bağışıklık kazanana kadar bir kaç ay yem veya sularına antikoksidiyal ilaç katılır.

7 Koyun - Keçilerde Coccidiosis-Tedavi  Sulfamethazin (6o mg/kg/ p.o/günlük, 5 gün),  Sulfadiazin + Trimethoprim (25+5 mg/kg/ p.o/günde 2 defa, 5 gün),  Amprolium* + Ethopabat (62.5+3.2 mg/kg/p.o/günlük, 14 gün),  Toltrazuril* (20 mg/kg/p.o/günlük, 3-5 gün)  * Sütçü keçilerde kullanılmaz.  Destek tedavi (Dehidrasyona karşı sıvı tedavisi).

8 Sığırlarda Coccidiosis- Etiyoloji  Eimeria bovis*  E. zuernii*  E. ellipsoidalis  E. aburnensis  E. alabamensis  E. bukidnonensis  E. cylindrica  (İnce barsak, sekum, kolon)  Prepatent süre: 15-20 gün.  Oocyst sporlanma süresi : 2-3 gün, 7 gün  2 nesil şizogoni var.

9 Sığırlarda Coccidiosis- Epidemiyoloji  Kapalı veya yarı kapalı yetiştirmelerde sorundur.  Klinik coccidiosis başlıca 3 haftalık- 6 aylık arası buzağılarda görülür.  Ancak 2 yaşına kadar hayvanlarda da seyrek olarak klinik enfeksiyonlar görülür.  Bir yaş civarı besi hayvanları risk altındadır.  Erişkinler enfeksiyon kaynağını oluşturur.  Çok sayıda buzağı olan yetiştirmelerde sorun olur (sütçü işletmeler).  Gıda, su ve ahır hijyeni etkilidir.

10 Sığırlarda Kış Coccidiosisi- Epidemiyoloji  Başlıca etkeni Eimeria zuernii'dir.  Enfeksiyonun ortaya çıkmasında alınan ookist sayısının fazla önemi yoktur.  Hastalığın oluşmasında rolü olduğu düşünülen stres faktörleri:  Sütten kesme,  Yer değiştirme,  Yem değişikliği,  Çevre sıcaklığının düşmesi gibi.  Stres faktörleri latent enfeksiyonların ağır klinik enfeksiyonlara dönüşmesinde rol oynar.

11 Sığır Coccidiosisi Klinik ve Patolojik Belirtiler  Hayvanlarda kilo artışında azalma, halsizlik,zayıflama, Na ve Cl iyonlarının geçişlerinin engellemesine bağlı rezorbsiyon bozukluğu ve dehidrasyon oluşumu.  Anemi (barsakda kanama eritrosit kaybı )  İshalle seyreden enteritis veya kolitis.  Coccidia türüne ve enfeksiyonun şiddetine göre kanlı ishal, hatta ölümler olabilir (Özellikle E. zuernii ve E. bovis'te).  Necropside tipik enterit ve kolit lezyonları görülür. Kataral enterit, epitel bozuklukları, mukoza kalınlaşması,

12 Coccidiosis’ te klinik tablo

13 Sığır Coccidiosisi Klinik ve Patolojik Belirtiler

14 Sığır Coccidiosisi Teşhis  Hayvanların yaşı, Buzağılar (6 aylığa kadar, 1-3 aylıklar)  Hijyen koşulları (yem, su, barınak hijyeni)  Klinik bulgular (Özellikle ishal, kanlı yada kan izleri taşıyan dışkı)  Tenesmus,prolapsus ani.

15 Sığır Coccidiosisi Teşhis  Flotasyon yöntemi dışkı incelemesi.  Dışkıda bol miktarda ookist görülmesi (OPG 5000-10000 ve yukarısı)  Prepatent cocidiosis 'ten (dışkıda ookist çıkışından önce klinik tablonun, özellikle ishalin oluşması) şüphelenirse dışkı frotilerinde merozoitler aranır.

16 Sığır Coccidiosisi Tedavi  Amprolium: (10-20mg/kg/p.o/günlük, 5 gün),  Sulfadimidin-Na: (50-100mg/kg/p.o/günlük, iyileşene kadar),  Formosulfathiazol: (100-200mg/kg/p.o/günlük, 3-4 gün),  Sulfadiazin + Trimethoprim: (25+5 mg/kg/p.o/günlük, iyileşene kadar),  Sulfadimethoxin + Trimethoprim: (16.6+3.3 mg/kg/p.o/günlük, klinik düzelme),  Toltrazuril : (10-20 mg/kg/p.o/günlük, 2 gün)  Sulfanamidler (Sulfadimidin-Na): 66 mg/kg. i.v olarak kritik durumlarda yavaş yavaş damar içi verilir.  Destek tedavi.

17 Sığır Coccidiosisi Kontrol-Korunma  Klinik koksidiyozun önlenmesi için;  Dışkı haftada en az iki kez uzaklaştırılarak yem, barınak hijyeninin iyi olması sağlanır.  Genç hayvanlar annelerinden ayrı tutulur.  Stres şartları oluşturulmaz.  Hayvanlar belli bir bağışıklık kazanana kadar bir kaç ay yem veya sularına antikoksidiyal ilaç katılır.

18 Domuzlarda coccidiosis  Isospora suis (en patojen tür),  Eimeria debliecki (en yaygın tür), E. scabra, E. polita, E.porci.  Dünyada yaygındır. Orta Avrupa’da prevalansı %60 lara varmaktadır.  İnce barsaklara yerleşir.

19 Domuzlarda coccidiosis Klinik-patolojik bulgular  Yavru hayvanlarda (2 haftalık) ve süt emme döneminde, neonatal ishaller görülür.  Özellikle Isospora suis enfeksiyonlarında diyare belirgindir. Dehidrasyon.  Dışkı sarımsı renkli, krema kıvamında ve kan damlacıkları içerebilir.  Sekonder olarak ortaya çıkan rotavirus ve E. coli ile beraber mortalite %30 lara çıkabilir.  Villus atrofisi ve villus kaybı, fibronekrotik enteritis.

20 Domuzlarda coccidiosis Klinik-patolojik bulgular Gamontlar

21 Domuzlarda coccidiosis Tedavi  Tedavi amaçlı;  Amprolium: (25-65 mg/kg/p.o/günlük, 2 gün),  Domuz yavrularında profilaktik amaçla;  Sulfamidin: (1 g/10kg/p.o/, 3, 10 ve 17. günlerde),  Toltrazuril : (5 mg/kg/p.o/, yeni doğan hayvanlara 4. günde ve 10. günde),  Destek tedavi.

22 Atlarda Coccidiosis  Eimeria leuckarti, E. solipedium, E. uniungulata; İnce barsak epitellerine yerleşir. Patojen türler değildir. Klinik diyare tartışmalıdır? Tipik hastalık tablosu oluşmaz.  Klossiella equi Böbrek tubuluslarına yerleşir. Histopatolojide böbrek yangısı vardır.

23 Atlarda Coccidiosis Teşhis-Tedavi  Dışkı muayenesi Flotasyon ve sedimentasyon (E. leuckarti için) ile incelenir.  E. leuckarti oocystleri oldukça tipik ve büyüktür (80x55 mikron).  Klossiella equi; idrar sedimentasyonu ile belirlenir. İçinde 10-15 sporozoit olan sporocystler görülür.  Gerek duyulursa sulfadimidinler kullanılır.

24 Köpek ve Kedilerde Coccidia Enfeksiyonları  Barsaklarada gelişen ve oocyst oluşumu ile sonuçlanan coccidia etkenleri:  Isospora (Cystoisospora),  Cryptosporidium,  Toxoplasma,  Neospora,  Besnoitia,  Hammondia,  Sarcocystis

25 Köpeklerde coccidiosis  Isospora canis (Cystoisospora canis)(35 mik >),  I. ohiensis*  I.neorivolta*  I.burrowsi* (* 17-20 mik. başlar),  H.heydorni (10-14x9-13 mik.),  Sarcocystis spp. (sporocyst, 11-14x 7-9 mik.)

26 Kedilerde coccidiosis  Isospora felis (Cystoisospora felis)(30 mik >),  I. novocati (I.rivolta, C.novocati) (20-30 mik.)  T.gondii (11-14x9-11)  Besnoitia spp. (11-19x10-14 mik.)  H.hammondi (11-13 x10-13 mik.),  Sarcocystis spp. (sporocyst, 10-16x 6-11 mik.)

27 Köpek-kedi Isosporiosis (cystoisosporiosis)- Patogenez-Klinik Belirtiler  Klinik belirtiler gençlerde (yavrular) ve immun sistemi baskılanmışlarda görülür.  Ağır enfeksiyonlarda bazen kanlı olabilen ishal vardır.  Ateş, kusma, iştahsızlık, zayıflama ve nadiren ölüm.  Enteritis, kolitis.

28 Köpek-Kedi Coccidiosis Tedavi  Sulfanamid grubu ilaçların trimethoprim ile kombine kullanılması tercih edilir.  Sulfadiazine +trimethoprim  Sulfadoxine +trimethoprim  Sulfadimethoxine +trimethoprim  Sulfamethoxasole +trimethoprim  Ayrıca; furazolidone, amprolium kullanılabilir.

29 Tavşanlarda Coccidiosis  Karaciğer coccidiosisi: Eimeria stiedai  Barsak coccidiosisi: E. perforans E. media E. piriformis E. magna E. irresidua E.stiedai

30 Tavşanlarda Coccidiosis Epidemiyoloji  Genç hayvanların problemidir.  Gıda, su ve kümes hijyeninin iyi olmadığı, dışkı kontaminasyonun olduğu yerlerde sorun olur.  Aşırı kalabalık yetiştirmelerde önem taşır.

31 Tavşanlarda coccidiosis Klinik-Patoloji-Karaciğer coccidiosisi  Hayvanlarda karın büyümüştür (asites) palpasyonda karaciğerin büyüdüğü hissedilir.  İshal, zayıflarma, yüksek oranlarda ölüm olabilir.  İleri safhalarda icterus görülür.  Nekropside karaciğer 5-10 misli büyümüştür.  Karaciğerde pirinç veya bezelye büyüklüğünde gri -beyaz nodüller görülür.  Lezyonların etrafını fibröz bir kapsül çevrelemiştir.  Safra kesesi de büyümüştür.  Lezyonlar bilier hiperplazili cholangitis'e ilişkindir. makroskopi mikroskopi

32 Tavşanlarda coccidiosis Klinik-Patoloji-Bağırsak coccidiosisi  Gençlerde şiddetli enfeksiyona maruz kaldıklarında ishal mukuslu veya kanlı olabilir.  Hafif şiddetli ishalli seyreden enteritis veya kolitis görülür.  Hayvanlar zayıflar.  Ölüm, dehidrasyon ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlara bağlıdır.  Bağırsaklarda hücre yıkımı nedeniyle ülserasyon alanları oluşur. Bağırsak duvarında çok sayıda beyaz lezyonlar meydana gelir.  Sekum ve kolon sulu, koyu içerikle doludur.

33 Tavşanlarda coccidiosis - Tedavi  Karaciğer koksidiyozunda; Sodium sulphamerazine, Sodium sulfaquinoxaline Sulfamethoxine, Robenidine hydrochloride, Monensin  Bağırsak koksidiyozunda; NitrofurazonSulphaquinoxaline

34 Tavşanlarda coccidiosis Korunma-Kontrol  Günlük kafes temizliği yapılmalı,  İdrar ve dışkı bulaşması önlenmeli,  Su kapları ve yemlikler yüksek bir yerde bulundurulmalı,  Mekanik bulaşmada rol oynayan fare, kuş ve sinekler ile mücadele yapılmalı,  Genç ve yaşlılar ayrı kafeslere konulmalı,  Hastalık saptananlar ayrılmalı,  Kafesler periyodik olarak kaynar sodalı su ve sabunlu sularla yıkanmalı,  Tavşanlar protein, vitamin ve kalsiyumdan zengin yemlerle beslenmeli,

35 Tavuklarda Coccidiosis-Etiyoloji  Eimeria tenella (sekum-sekal coccidiosis),  E.necatrix (ince barsak,orta l/3'de),  E.acervulina (duedonum),  E.brunetti (ileum arka kısmı, kalın barsak),  E.maxima (ince barsak),  E. mitis, E.mivati, E.praecox, E.hagani.

36 E.tenella Sporlanmamış oocyst E.tenella- sporlanmış oocyst

37 Eimeria tenella gelişme formları

38 Tavuklarda Coccidiosis- Epidemiyoloji  Civcivlerde sorun olur,  Yer tipi yetiştirmelerde sorun olur,  Kafes tipi yumurtacılarda sorun yaratmaz.  Kalabalık yetiştirmeler,  Su, gıda ve kümes hijyenine dikkat edilmemesi, yem ve sulara sıklıkla dışkı bulaşması,  Kontamine kümeslere giren yeni grup hayvanlar risk altındadır.

39 Tavuk cocidiosisi Klinik ve patolojik belirtiler  Eimeria tenella'da;  Sekal coccidiosisi,  sekum büyümüş ve yangılıdır.  Sekum duvarı kalınlaşmış,  Sekum içi ve duvarı kanlı,  hemorojik enterit,  Kanlı ishal,  Kilo artışında azalmalar ve ölüm şekillenebilir.

40 Tavuk cocidiosisi Klinik ve patolojik belirtiler  E.acervulina enfeksiyonlarında;  sarımsı renkli sulu dışkı ve ishal,  dışkı kanlı değildir.  duedonum duvarı kalınlaşmış, içeriği sarımsı- mukuslu bir içerikle doludur,  duodenum mukozada noktalar veya ağır enfeksiyonlarda enine bantlar halinde gri-beyaz lezyonlar görülür.

41 Tavuk cocidiosisi Klinik ve patolojik belirtiler  E. necatrix enfeksiyonları;  İnce barsak coccidiosisi,  çoğu zaman içinde kan olabilen ishal,  ince bağırsağın orta 1/3'ünde değişik derecede kanamalı lezyonlar görülür,  ölümler olabilir.

42 Tavuk cocidiosisi Klinik ve patolojik belirtiler  E.maxima, nadiren şiddetli enfeksiyonlar oluşur. Barsakda peteşiyel kanamalar olabilir.  E.brunetti; kanlı olabilen dışkı, ileumun son kısmı, sekumun baş kısımları ve rektumda kanamalı lezyonlar oluşturur. E.brunetti E.maxima

43 Tavuk cocidiosisi Klinik ve patolojik belirtiler  Tüm bunlara ilaveten coccidiosisde genel olarak;  Enfekte alanlarda villus atrofileri,  kriptlerde hiperplazi,  epitel tabaka dökülmesi,  nötrofil ve mononükleer hücre infiltrasyonu vardır.

44 Tavuk coccidiosisi-Teşhis  Hayvanların yaşı,  kümesin hijyenik durumu,  Klinik olarak kanlı da olabilen ishal görülmesi,  ağırlık artışında azalma,  Ölüm vakalarının görülmesi. Coccidiosis ?.  Kesin Tanı?  Nekropsi yapılır.  Lezyon değerlendirilmesi? Puanlama?  OPG sayısı, tür identifikasyonu.

45 Tavuk coccidiosis-Kontrol  Yemlik ve sulukların dışkı bulaşmayacak kadar yüksek olması ve temizliği,  Kümes nem oranının düşürülmesi,  Profilaktik amaçla antikoksidiyal ilaçlar kullanılması.  Yetiştirme tipine göre önlemlerin alınması.  Broiler ve yumurtacı yetiştirme,  Kafes tipi ve yer tipi yetiştirme,

46 Tavuk coccidiosis-Korunma  Yem ve su hijyenine dikkat edilir.  Dışkıyla kontaminasyonu engellenir.  Kümes nemi düşürülür (havalandırılma).  Kalabalık ve karışık yetiştirmeden (genç, erişkin) kaçınılır.  Bağışıklık gelişene kadar düşük dozda koksidiyostat ilaçları verilir (Kemoprofilaksi)  Aşılar kullanılır(İmmunoprofilaksi)  Kümesin her boşaltılmasından sonra yeni hayvan girmeden önce kümesin temizliği.

47 Tavuk coccidiosis-Tedavi  Genel kısımda verilen anticoccidiyal ilaç gruplarından;  Sulfonamid grubu ilaçlar (Sulfadimidin…….)  Pyrimidine türevi ilaçlar (Amprolium……….)  Dinitro bileşikleri (Nicarbazin……)  Nitrofuranlar (Furazolidone……..)  Hydroxyquinolinler (Decoquinate…….)  Pyridinler (Clopidol)  Polyeter iyonofor antibiyotikler (Mpnensin……)  Triazintrionlar (Toltrazuril……) Dikkat Edilecek Hususlar: Dikkat Edilecek Hususlar:  Genellikle yem ve içme suları ile verilir.  Kesimden 3-5 gün öncesi kullanıma son verilir.  Yumurta döneminde bazıları kullanılmaz.

48 Hindilerde Coccidiosis  Eimeria adenoides*** (* patojenite)  E.meleagrimitis**,  E.gallopavonis**  E.meleagridis*,  E.dispersa*

49 Hindi coccidiosisi  Dünyada ve Türkiye’de görülmektedir.  Sekum, ince ve kalın bağırsaklara yerleşir.  Gençlerde (palazlarda) şiddetli kanamalı lezyonlar ve ishale neden olur.  Tüm özellikler Tavuk coccidiosisi gibidir. E.adenoides-sekal cocidiosis,. E.meleagrimitis-ince barsak coc

50 Kazlarda coccidiosis  Eimeria truncata**  (Böbrek coccidiosisi, böbrek tubulus epitellerinde yerleşir)  Bağırsak coccidiosisi  E.anseris  E.kotlani  E.nocens Hafif seyirlidir. Hafif seyirlidir.

51 Böbrek Koksidiyozu  Gençlerde klinik vakaları görülür.  Eimeria truncata çok patojendir % 100'e varan ölümlere yol açabilir.  Enfekte hayvanlarda böbrekler büyümüş ve rengi solmuştur.  Böbreklerde sarı beyaz nodüller var,  Enfekte tubuluslar tahrip olmuştur.  Lumenleri ookistler ve üratlarla doludur.  Üratlar normal büyüklüklerinin 5-10 katı büyüktür.

52 Ördeklerde coccidiosis  Eimeria anatis  E. danailova  Tyzzeria perniciosa  Wenyonella philiplevinei  İnce barsaklara yerleşir.  Her üç türde patojendirler.

53 Güvercin ve Kanaryalarda coccidiosis  Eimeria labbeana (güvercinlerde)  Isospora lacasei (kanaryalarda)  Dünya da ve Türkiye’de görülmektedir.  İnce barsaklara yerleşir.  Her iki türde patojendir.  Mortalite %15-70 arasındadır.  İştahsızlık, az yem tüketme, fazla su içme isteği, zayıflık ve yeşilimsi ishal.

54 İnsanlarda Coccidiosis  lsospora belli** Orta derecede patojen bir türdür. Orta derecede patojen bir türdür. İshale neden olur.  I. natalensis Yaygın ve patojen değildir. Yaygın ve patojen değildir. Ayrıca heteroxen gelişen protozoonlardan insanların sonkonaklık yaptığı;  Sarcocystis suihominis  S.bovihominis (S.hominis) Enfekte çiy et yendiğinde 24 saat içinde karın ağrısı, kusma ve ishal görülür.

55 Cryptosporidiosis İmmunyetmezlik? Zoonotik? Gençler? Diyare?  Cryptosporidae ailesi  Cryptosporidium cinsi,  C. parvum (memeli)( tip I: insan, tip II:ruminant )  C.muris (memeli)  C.hominis (insan)  C.meleagridis (kanatlı)  C.bailleyi (kanatlı)  C.nasorum (balık)  C.serpentis (sürüngen)

56 Cryptosporidiosis  Yerleşim yeri:  Parazitler epitel hücrenin mikrovillusların bulunduğu yere (fırçalı kenara) yerleşir.  parazit hücrenin içinde değil dışında yer alır.  Sindirim kanalında ve bazen solunum yollar görülür.  Özellikle ileumda ve jejenumun arka kısmında epitellerin villusları arasında oluşturulan parazitofor vakuol içinde bulunur ve gelişmesini geçirirler.

57 Cryptosporidium- morfoloji  Ookistlerin büyüklükleri;  C.parvum 4-5 mikron,  C.muris 5-6 mikron,  Ookistin içinde 4 adet sporozoit yer alır. Sporocyst yoktur.

58 Yaşam Çemberi- Cryptosporidium İnce cidarlı oocyst %20, otoenfeksiyon Kalın cidarlı oocyst %80 Fecal-oral enfeksiyon, atılan oocyst enfektifdir

59

60

61 Crptosporidiosis-epidemiyoloji göletler Yüzey suları Şehir şebeke suları

62 Crptosporidiosis Klinik ve Patolojik Bulgular  Gençlerde, immun yetmezliği olanlarda ishalle seyreden neonatal bir hastalıkdır.  C.parvum patojendir.  İnce barsak mukozasının yapısı bozulur.  Barsakların emilim yüzeyleri azalır.  Barsak mukozası hiperemisi, enteritis, villuslararası yapışmalar,  Nötrofil granülositlerin infiltrasyonu,  1-2 haftalık buzağı, kuzular hastalanır.  Pis kokulu sarımtrak, yeşil renkli veya çoğunlukla renksiz olan su gibi ishal tipikdir.  Kilo kaybı, dehidrasyon, mortalite %100 lere varmaktadır.

63

64 Cryptosporidiosis-Teşhis  Yaş ve klinik bulgular.  Dışkı muayenesi.  Santrifüj- sediment yayma frotiler hazırlanır.  Giemsa, safranla, karbolfuksin ile boyamalar.  Modifiye asit-fast boyalar ile boyanır.  Ziehl-Neelsen, Trichrom, Carbol-fuchsin boyamalar.

65 Cryptosporidiosis-Teşhis  Dışkıdan patojen etken DNA sı PCR ile tespit edilmektedir.  Crypto-cell (kitler ile dışkıda oocystlerin saptanması floresan metotlarla).  Ölüm olaylarında bağırsaklardan histopatolojik preparatlar hazırlanır.

66 Cryptosporidiosis-Tedavi  Paromomycine*,  Lasalocid Na,  Halofuginon,  Beta-cyclodextrin,  Destek tedavisi  (Klinik tedavi) Floresan antikorlarla boyanmış Crypto oocystleri-yeşilimsi olanlar

67 Cryptosporidiosis Korunma-Kontrol  Su kaynakları büyük risk oluşturduğundan önlem alınmalı.  Sular filtrasyona tabi tutulmalı.  Gençler ayrı bölmelerde ve dışkı teması olmadan bulundurulmalı.  Yeni doğan buzağılar temiz yerlere alınır. Hatta yüksek buhar basıncı ile dezenfeksiyonu yapılmış ve kurutulmuş ortamlara alınmalı.  Stres faktörlerinden uzak tutulmalı,  Buzağıların yeterince kolostrum alması sağlanmalıdır. (pasif bağışıklık).  Halk sağlığı yönü-zoonotik özelliği unutulmamalı.


"Koyun ve Keçilerde Coccidiosis-Etiyoloji  Koyunlarda Eimeria ovinoidalis E. bakuensis (Syn.E. ovina) E. ahsata E. parva E. faurei E. intricata  Keçilerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları