Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MAYIS 2013. İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN VİZYONU Bilimsel araştırmaları ve yayınları, yetiştirdiği nitelikli öğrencileri ve toplumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MAYIS 2013. İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN VİZYONU Bilimsel araştırmaları ve yayınları, yetiştirdiği nitelikli öğrencileri ve toplumu."— Sunum transkripti:

1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MAYIS 2013

2 İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN VİZYONU Bilimsel araştırmaları ve yayınları, yetiştirdiği nitelikli öğrencileri ve toplumu bilgilendirecek faaliyetleri ile dinamik, üretken ve seçkin bir iktisat okulu olmak.

3 İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN MİSYONU Öğrencilere sağlam bir teorik temel üzerinde analitik düşünme ve sentez yapma yeteneği kazandırarak, iktisadi ve sosyal olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilen genç iktisatçılar yetiştirmektir.

4 BÖLÜMÜN SUNDUĞU PROGRAMLAR Lisans. İngilizce İktisat (Başlangıç: 1997-98 Güz Dönemi). Türkçe İktisat (Başlangıç: 2008– 09 Güz Dönemi) Yüksek Lisans. Uygulamalı İktisat (Başlangıç: 2007-08 Güz Dönemi) Doktora. Politik Ekonomi (Başlangıç: 2009-10 Güz Dönemi)

5 LİSANS PROGRAMLARI Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencilere sosyal bilimler ve iktisat için gerekli teorik temeli ve çözümleme araçlarını kazandırmak amacıyla Türkçe ve İngilizce iki lisans programı sunmaktadır.

6 Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan programların ilk üç yılında ağırlıklı olarak temel iktisat, istatistik, matematik ve ekonometri dersleri verilmektedir. Dördüncü yılda tanınan seçmeli ders olanağı ile öğrencilerin bilgilerini derinleştirmeleri ve teorik bilgilerini uygulamaları sağlanmaktadır.

7 İktisat Bölümü’nün mezunlarının iyi bir teorik ve pratik donanımla mezun olarak özel ve kamu kesimi sınavlarında başarılı olmaları, akademisyen olmak isteyenlerin ise bu kariyere iyi bir temelle hazırlanmaları bölümün hedefleri arasındadır.

8 Bölüm sadece teorik bilgilerle değil, ifade yeteneği, çok yönlülük, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği, yaratıcılık, araştırıcılık, girişimcilik ruhu, sorumluluk alabilme, takım çalışmasına uyumluluk, çağdaş teknolojileri kullanabilme gibi becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektedir.

9 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İktisat Bölümü’nün Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ortaklaşa sunduğu Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı öğrencilerin iktisat konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak ve ulusal ve uluslararası iş olanaklarını artırmak için uygulamaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

10 DOKTORA PROGRAMI 2009-2010 akademik yılında İktisat Bölümü tarafından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün katkısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün işbirliğiyle açılan Politik Ekonomi Doktora Programı bu alanda Türkiye’deki tek doktora programıdır (2012).

11 Politik ekonomi alanındaki eğitim ve araştırmalar, ekonomi, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerin etkileşimlerinin incelenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, İktisat Bölümü Atılım Üniversitesi ve yurt içi ve dışındaki diğer üniversitelerden seçkin akademisyenleri bir araya getirerek güçlü bir kadro oluşturmuştur.

12 PROGRAM DERSLERİ ZORUNLU DERSLER. Seminer (Araştırma metotları). Politik Ekonomi Kuramları I-II. Sosyal Bilim Felsefesi ÇEKİRDEK SEÇMELİ DERSLER. Devlet Kuramları. İdeoloji ve Söylem. Kalkınmanın Politik Ekonomisi. Kamusal Seçim. Karşılaştırmalı Siyasal Analiz. Küresel İktisat Politikası. Politik Makroiktisat. Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler SERBEST SEÇMELİ DERSLER. AB ve ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi. Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler. Enformel Sektörün Ekonomi Politiği. Korunun Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma. Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler. Oyun Teorisi. Petrolün Ekonomi Politiği. Teknolojinin Ekonomi Politiği. Uluslararası İşgücü Piyasaları. Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi. Yönetim Ekonomisi. Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği. Tarımın Ekonomi Politiği

13 ÖĞRENCİ ASİSTANLIĞI En başarılı son sınıf öğrencilerinin iki veya üç tanesine ECON 101, ECON 101t, ECON 102 ve ECON 102t derslerinin problem çözme saatlerinde çalışma imkanı sunulmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin başarı durumlarına göre not olarak değerlendirilmektedir.

14 ÇİFT DAL VE YAN DAL İktisat Bölümü’nde Çift Ana Dal ve Yan Dal imkanları sunulmaktadır. Diğer bölümlerin öğrencilerinin İktisat Bölümü’nden seçmeli dersler almaları mümkündür.

15 YAYIN PERFORMANSI (2005’ten bu yana) Bilimsel kitap ve kitap bölümü13 Uluslararası endekslerdeki yayınlar22 - SSCI/SCI10 - Diğer uluslararası endeksler12 Ulusal hakemli dergiler17 Tebliğler (Ulusal ve uluslararası)57 Ders kitabı1 Çeviri kitap ve kitap bölümü7

16 SSCI’ya endeksli dergilerde yayın sayısı: 6 Bu çalışmalara atıf sayısı: 5 Kalaitzidakis skoru: 22.73

17 Türkiye’deki üniversitelerin iktisat bölümleri arasındaki yeri: 96 üniversite arasında 9. Siralama: http://econ.atilim.edu.tr/displa y_news.php?nid=174 http://econ.atilim.edu.tr/displa y_news.php?nid=174 http://econ.atilim.edu.tr/displa y_news.php?nid=174

18 DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ. TÜBİTAK Projesi: 4. Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: 1. Atılım Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Projesi: 1. ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi: 1

19 ATILIM İKTİSAT MEZUNLARININ ÇALIŞTIKLARI KURUMLARIN BAZILARI. Hazine Müsteşarlığı. İş Bankası Teftiş Kurulu. Akademisyenler. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları. Çeşitli bankalar ve finans kurumları. Savunma Sanayi (Aselsan, TAI)

20 İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN DÜZENLEDİĞİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER Panel (Aralık 2010): “Genel Seçimlere Doğru Ekonomide Sorunlar ve Olanaklar”

21 Sunum (Ekim 2010): “Cumhuriyet Ekonomisinin İnşasında Gazi Mustafa Kemal'in Önderliği”

22 Panel (Aralık 2009): “Küresel Ekonomik Kriz ve Gelecek”

23 2009 – 2010 Akademik Yılı Açılış Töreni İlk Dersi (Eylül 2009): “Piyasa Ekonomisinin Dinamikleri Küresel Kriz ve Paradigmaları” Prof. Dr. Sinan Sönmez

24 Panel (Nisan 2009): “Dünya Ekonomisi ve Türkiye: Nasıl Bir Gelecek?”

25 Panel (Aralık 2008): “Makro Ekonomik Dengeler Temelinde Türkiye Ekonomisi”

26 Kolokyum (Kasım 2008): “Küresel Mali Kriz ve Türkiye'ye Etkileri”

27 Konferans (Ekim 2007): “Ekonomik Kriz”

28 Panel (Kasım 2007): “Türkiye'de Neoliberal İktisadi ve Sosyal Politikalar: Nereye Kadar?”

29 ATILIM EKONOMİ TOPLULUĞU Atılım Üniversitesi’nin iktisada ilgi duyan tüm öğrencilerinin ortak bir kültür oluşturmaları, iktisadi düşünebilme becerilerini geliştirebilmeleri ve ekonomi tartışmaları organize edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir öğrenci kulübüdür.


"ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MAYIS 2013. İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN VİZYONU Bilimsel araştırmaları ve yayınları, yetiştirdiği nitelikli öğrencileri ve toplumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları