Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 Temmuz 2014 Prof. Dr. Tanıl Ergenç Matematik Bölüm Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 Temmuz 2014 Prof. Dr. Tanıl Ergenç Matematik Bölüm Başkanı."— Sunum transkripti:

1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 Temmuz 2014 Prof. Dr. Tanıl Ergenç Matematik Bölüm Başkanı

2 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Matematik Nedir? Matematik sözcüğü Latince µαθηµα (mathema) kökünden gelir. Sözcük anlamı ise “öğrenilmesi gereken şey” yani “bilgi”dir. İlk kez M.Ö. 550'li yıllarda Pisagor (Pythagoras, M.Ö.570-495) okulu üyelerince kullanıldı. O zamanlar "matematik" daha çok "geometri" olarak algılanıyordu. Geometri (Hendese), yine eski Latincedeki iki kelimenin birleşiminden ortaya çıkmıştır: Geo (yer) + metre (ölçüm) = yerölçümü.

3 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1) Matematik bir oyundur. 2) Matematik bir araçtır. 3) Matematik bir dildir. 4) Matematik bir sanattır. Bilimin gayesi evreni ve evrende olanları anlamak ve yönlendirmek ise, bunun için doğayı anlamamız, okumamız gerekir. Galile: “Tabiatın kitabı matematik dilinde yazılmıştır. Onun harfleri geometrinin şekilleridir. Bunları anlamak ve yorumlayabilmek için matematik dilini bilmemiz gerekir.” Matematik Nedir?

4 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Cahit Arf matematiğin önemini “Matematik, toplum hayatının gelişmesinde çok etkili bir kültür kolu olmakla birlikte Edebiyat, Müzik diğer güzel sanatlar ve hatta ilimler gibi etkisini doğrudan doğruya icra edemez. Fakat derinleşen ve kapsamı genişleyerek yayılan matematik kültürü tabii bilimler ve onların uygulamalarında ortaya çıkan gelişmeyi doğurmakta, bu gelişme de bir yandan toplumsal hayatın maddi şartlarını tayin etmekte, bir yandan da insanın tabiattaki mevkinin her gün biraz daha iyi belirlenmesini sağlamaktadır.” biçiminde ifade etmektedir. Matematik Nedir?

5 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Matematik, nicelik ve nitelikler arasındaki ilişkileri ölçümler, semboller, rakamlar ve varsayımlar kullanarak modelleyen ve bu modellere çözümler üreten bir bilim dalıdır. Matematik Nedir?

6 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Günlük yaşamda iş ve mesleki hayatımızda gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Matematik

7 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Doğada karşılaşılan problemleri ele alır; Nitelik ve nicelikler arasındaki ilişkileri rakamlar, ölçümler ve semboller yardımıyla modeller; Bu modellerin analizlerini yaparak olguları/olayları açıklamada kullanılabilecek çözüm yöntemleri üretir; Genellemeler yaparak diğer bilim dallarının da kullanabileceği matematiksel yapılar geliştirir. Matematikçi Ne Yapar?

8 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Üniversitelerin Matematik Bölümleri’nde veya başka bölümlerde öğretim elemanı, Veri İşlem Yöneticisi, Sayısal Analizci, Programcı, Yazılım Destek Uzmanı, Sistem Analisti, Sistem Programcısı, Kriptografi (Şifreleme) Uzmanı, Aktuerya Uzmanı, Risk Analizcisi, Finans Danışmanı, Öğretmen (pedagojik eğitim alarak), Ar-Ge Uzmanı Matematikçi Ne İş Yapar?

9 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Üniversitelerde ve Eğitim Kurumlarında, Bilgisayar Endüstrisinde, Danışmanlık Firmalarında, İmalat Sanayiinde, Kamu ve Özel Şirketlerin Ar-Ge Bölümlerinde, Hazine Müsteşarlığında, Merkez Bankasında, Bankacılık-Sigortacılık alanlarında, Ulaştırma Şirketlerinde, Finans Kuruluşlarında, Borsada, Güvenlik Şirketlerinde, Kamu Planlama Bölümlerinde, ve benzeri birçok kurum, kuruluş ve şirkette çalışabilirler. Matematikçi Nerelerde Çalışabilir?

10 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Matematik Bölümü Programları 1. Lisans Matematik Bölümü Programı’nın ilk iki yılı temel matematik ve bilgisayar derslerini içermektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda temel matematik derslerine paralel olarak teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli ders sayısı 2012 yılında FEDEK kriterlerini sağlayacak şekilde artırılmıştır. Toplam kredi: 136 Ders sayısı: 44 Zorunlu Ders Sayısı: 32 Seçmeli Ders Sayısı: 12

11 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Matematik Bölümü Programları 2. Sertifika Programları Bölümümüzde, öğrencilerimizin Matematiksel Finans ve Kriptografi alanlarında Yüksek Lisans yapabilmeleri ve iş olanaklarını artırmak amacıyla hazırlanmış, bu konularda alt yapıyı oluşturabilecek dersleri içeren iki sertifika programı vardır. i) Matematiksel Finans Sertifika Programı 11 ders ve yaz stajından oluşmaktadır. Programdaki 5 ders matematik bölümü programındaki zorunlu dersler, 4 ders de seçmeli derslerdir. Programın diğer 2 dersi ise İktisat ve İşletme Bölümlerince verilen derslerdir. ii) Kriptografi Sertifika Programı 11 ders ve bitirme projesinden oluşmakta olup, 6 ders matematik bölümü programındaki zorunlu, diğer 5 ders ise bölümümüz programında yer alan seçmeli derslerdir.

12 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Matematik Bölümü Programları 4. Yüksek Lisans Matematik yüksek lisans programı, matematiğin değişik alanlarında araştırmalar yapmak ve lisans çalışmalarında kazanılan bilgileri geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu program matematik doktora programı için de bir adımdır. (i) Tezli Yüksek Lisans:4 zorunlu, 3 seçmeli ders (ii) Tezsiz Yüksek Lisans:4 zorunlu, 6 seçmeli ders 3. Yandal Üniversitemizin, mühendislik başta olmak üzere, diğer bölüm öğrencilerinin matematik temelini güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Yandal programı 4 zorunlu ve 3 seçmeli dersten oluşmaktadır.

13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Akademik Kadro ve Araştırma Konuları ÜnvanSayı Profesör3 Doçent7 Yardımcı Doçent7 Dr. Öğretim Görevlisi1 Öğretim Görevlisi1 Araştırma Görevlisi2 Araştırma AlanıSayı Uygulamalı Matematik12 Cebir2 Analiz2 Geometri1 Kriptografi1 İstatistik-Olasılık2 Topoloji1

14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Yayınlar Son 5 yıldaki makalelerin yıllara göre dağılımı Yıl Öğretim Elemanı Makale SCIDiğer 200920229 201019237 201118244 201219651 201319671

15 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ Yayınlar Türkiyedeki matematik etkinliklerinin yer aldığı www.turkmath.org sayfasında, istatistikler başlığı ile yayınlanan ve Türkiye'deki tüm üniversitelerin matematik bölümlerinin 1980-2013 yılları arasında SCI-Expanded kapsamında yaptığı toplam yayınlar dikkate alınarak hazırlanan kurumlar arası sıralama raporuna göre Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Türkiye’deki tüm matematik bölümleri arasında Uygulamalı Matematik alanında : 3. sırada Teorik Matematik alanında : 16. sırada Uygulamalı + Teorik Matematik alanında : 8. sırada yer almıştır.


"ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 Temmuz 2014 Prof. Dr. Tanıl Ergenç Matematik Bölüm Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları