Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
1 Temmuz 2014 Prof. Dr. Tanıl Ergenç Matematik Bölüm Başkanı

2 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Nedir? Matematik sözcüğü Latince µαθηµα (mathema) kökünden gelir. Sözcük anlamı ise “öğrenilmesi gereken şey” yani “bilgi”dir. İlk kez M.Ö. 550'li yıllarda Pisagor (Pythagoras, M.Ö ) okulu üyelerince kullanıldı. O zamanlar "matematik" daha çok "geometri" olarak algılanıyordu. Geometri (Hendese), yine eski Latincedeki iki kelimenin birleşiminden ortaya çıkmıştır: Geo (yer) + metre (ölçüm) = yerölçümü.

3 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Nedir? Matematik bir oyundur. Matematik bir araçtır. Matematik bir dildir. Matematik bir sanattır. Bilimin gayesi evreni ve evrende olanları anlamak ve yönlendirmek ise, bunun için doğayı anlamamız, okumamız gerekir. Galile: “Tabiatın kitabı matematik dilinde yazılmıştır. Onun harfleri geometrinin şekilleridir. Bunları anlamak ve yorumlayabilmek için matematik dilini bilmemiz gerekir.”

4 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Nedir? Cahit Arf matematiğin önemini “Matematik, toplum hayatının gelişmesinde çok etkili bir kültür kolu olmakla birlikte Edebiyat, Müzik diğer güzel sanatlar ve hatta ilimler gibi etkisini doğrudan doğruya icra edemez. Fakat derinleşen ve kapsamı genişleyerek yayılan matematik kültürü tabii bilimler ve onların uygulamalarında ortaya çıkan gelişmeyi doğurmakta, bu gelişme de bir yandan toplumsal hayatın maddi şartlarını tayin etmekte, bir yandan da insanın tabiattaki mevkinin her gün biraz daha iyi belirlenmesini sağlamaktadır.” biçiminde ifade etmektedir.

5 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Nedir? Matematik, nicelik ve nitelikler arasındaki ilişkileri ölçümler, semboller, rakamlar ve varsayımlar kullanarak modelleyen ve bu modellere çözümler üreten bir bilim dalıdır.

6 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Günlük yaşamda iş ve mesleki hayatımızda gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

7 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematikçi Ne Yapar? Doğada karşılaşılan problemleri ele alır; Nitelik ve nicelikler arasındaki ilişkileri rakamlar, ölçümler ve semboller yardımıyla modeller; Bu modellerin analizlerini yaparak olguları/olayları açıklamada kullanılabilecek çözüm yöntemleri üretir; Genellemeler yaparak diğer bilim dallarının da kullanabileceği matematiksel yapılar geliştirir.

8 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematikçi Ne İş Yapar? Üniversitelerin Matematik Bölümleri’nde veya başka bölümlerde öğretim elemanı, Veri İşlem Yöneticisi, Sayısal Analizci, Programcı, Yazılım Destek Uzmanı, Sistem Analisti, Sistem Programcısı, Kriptografi (Şifreleme) Uzmanı, Aktuerya Uzmanı, Risk Analizcisi, Finans Danışmanı, Öğretmen (pedagojik eğitim alarak), Ar-Ge Uzmanı

9 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematikçi Nerelerde Çalışabilir? Üniversitelerde ve Eğitim Kurumlarında, Bilgisayar Endüstrisinde, Danışmanlık Firmalarında, İmalat Sanayiinde, Kamu ve Özel Şirketlerin Ar-Ge Bölümlerinde, Hazine Müsteşarlığında, Merkez Bankasında, Bankacılık-Sigortacılık alanlarında, Ulaştırma Şirketlerinde, Finans Kuruluşlarında, Borsada, Güvenlik Şirketlerinde, Kamu Planlama Bölümlerinde, ve benzeri birçok kurum, kuruluş ve şirkette çalışabilirler.

10 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Bölümü Programları 1. Lisans Matematik Bölümü Programı’nın ilk iki yılı temel matematik ve bilgisayar derslerini içermektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda temel matematik derslerine paralel olarak teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli ders sayısı 2012 yılında FEDEK kriterlerini sağlayacak şekilde artırılmıştır. Toplam kredi: 136 Ders sayısı: 44 Zorunlu Ders Sayısı: 32 Seçmeli Ders Sayısı: 12

11 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Bölümü Programları 2. Sertifika Programları Bölümümüzde, öğrencilerimizin Matematiksel Finans ve Kriptografi alanlarında Yüksek Lisans yapabilmeleri ve iş olanaklarını artırmak amacıyla hazırlanmış, bu konularda alt yapıyı oluşturabilecek dersleri içeren iki sertifika programı vardır. i) Matematiksel Finans Sertifika Programı 11 ders ve yaz stajından oluşmaktadır. Programdaki 5 ders matematik bölümü programındaki zorunlu dersler, 4 ders de seçmeli derslerdir. Programın diğer 2 dersi ise İktisat ve İşletme Bölümlerince verilen derslerdir. ii) Kriptografi Sertifika Programı 11 ders ve bitirme projesinden oluşmakta olup, 6 ders matematik bölümü programındaki zorunlu, diğer 5 ders ise bölümümüz programında yer alan seçmeli derslerdir.

12 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik Bölümü Programları 3. Yandal Üniversitemizin, mühendislik başta olmak üzere, diğer bölüm öğrencilerinin matematik temelini güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Yandal programı 4 zorunlu ve 3 seçmeli dersten oluşmaktadır. 4. Yüksek Lisans Matematik yüksek lisans programı, matematiğin değişik alanlarında araştırmalar yapmak ve lisans çalışmalarında kazanılan bilgileri geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu program matematik doktora programı için de bir adımdır. (i) Tezli Yüksek Lisans: 4 zorunlu, 3 seçmeli ders (ii) Tezsiz Yüksek Lisans: 4 zorunlu, 6 seçmeli ders

13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Akademik Kadro ve Araştırma Konuları Ünvan Sayı Profesör 3 Doçent 7 Yardımcı Doçent Dr. Öğretim Görevlisi 1 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 2 Araştırma Alanı Sayı Uygulamalı Matematik 12 Cebir 2 Analiz Geometri 1 Kriptografi İstatistik-Olasılık Topoloji

14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Yayınlar Son 5 yıldaki makalelerin yıllara göre dağılımı Yıl Öğretim Elemanı Makale SCI Diğer 2009 20 22 9 2010 19 23 7 2011 18 24 4 2012 65 1 2013 67

15 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Yayınlar Türkiyedeki matematik etkinliklerinin yer aldığı sayfasında, istatistikler başlığı ile yayınlanan ve Türkiye'deki tüm üniversitelerin matematik bölümlerinin yılları arasında SCI-Expanded kapsamında yaptığı toplam yayınlar dikkate alınarak hazırlanan kurumlar arası sıralama raporuna göre Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Türkiye’deki tüm matematik bölümleri arasında Uygulamalı Matematik alanında :  3. sırada Teorik Matematik alanında : 16. sırada Uygulamalı + Teorik Matematik alanında : 8. sırada yer almıştır.


"ATILIM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları