Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’lere Yönelik Destek ve Teşvik Programları 24 Şubat 2015 Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara TTO

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’lere Yönelik Destek ve Teşvik Programları 24 Şubat 2015 Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara TTO"— Sunum transkripti:

1 KOBİ’lere Yönelik Destek ve Teşvik Programları 24 Şubat 2015 Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara TTO aeyilmaz@eng.ankara.edu.tr tto@ankara.edu.tr

2 Başlarken - Ben Kimim? Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Eğitim 1997 - ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Lisans) 1997 - ODTÜ Matematik (Çift Anadal) 2000 - ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Yüksek Lisans) 2007 - ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Doktora) İş Tecrübesi 1996 – 1999: ASELSAN A.Ş. HC Grubu – TASMUS Projesi’nde Yazılım Mühendisi 1999 – 2003 : STM A.Ş. – KKK HERİKKS Projesi’nde Yazılım ve Sistem Mühendisi 2003 – 2008 : HAVELSAN A.Ş. – HvKK Barış Kartalı Programı’nda Görev Bilgisayarı Proje Yöneticisi 2003 – 2008: A.Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü – Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi 2008 : HvKK – Hv. Tek. Ok. UZEM K.’lığı – Web Uygulama Programcısı 2009 – Halen: A.Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü – Öğretim Üyesi 2

3 Başlarken - Ben Kimim? İş Tecrübesi (Devam) 2009: SSM / S.T.M. A.Ş. – Göktürk II ve SGRS Projeleri’nde Danışman 2009 – Halen : GATE Elektronik A.Ş. – Milli İnsansız Su Altı Aracı (AUV) Projesi’nde Danışman 2010 – Halen : ASELSAN A.Ş. – TAKS ve Frekans Planlama Projeleri’nde Danışman 2010 – 2013 : ECN Ar-Ge Hizmetleri Ltd. Şti. – Kurucu Ortak & Sistem Mühendisi 2010 – 2012 : Başkent Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü – Misafir Öğretim Üyesi 2011 – Halen : EDY Ar-Ge Hizmetleri Ltd. Şti. – Kurucu Ortak & Şirket Müdürü 2012 – Halen : HAVELSAN A.Ş. – Görev Planlama Projeleri’nde Danışman 2013 – Halen : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü - Misafir Öğretim Üyesi Ar-Ge Projeleri - 1 adet KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projesi - 4 adet TÜBİTAK TEYDEB Projesi (3 adet 1507; 1 adet 1501) - 2 adet Ankara Üniversitesi BAP Projesi - 1 adet TÜBİTAK ARDEB UİDB Projesi - 1 adet Teknogirişim Projesi - 3 adet AB 7. ÇP Projesi (2 adet CrossTexNet; 1 adet M.ERA-NET) - 3 adet SANTEZ Projesi 3

4 4 Destek / Teşvik Mekanizmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim, San-Tez, Teknoyatırım TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, UİDB, BİDEB KOSGEB Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Avrupa İşletmeler İşbirliği Ağı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı TAGEM TKDK BOREN EPDK Kalkınma Ajansları Ekonomi Bakanlığı MSB Ar-Ge SSM, vb.

5 5 Destek / Teşvik Mekanizmaları Genel Değerlendirme Ölçütleri (Birçok destek/teşvik mekanizması için geçerli) Fikrin Ar-Ge Niteliği ve Yenilikçilik Yönü (40 puan) Yapılabilirlik (30 puan) Ekibin Niteliği, Tecrübesi Araştırma Altyapısı İş Planı; İş-Zaman Çubuk Grafiği ve Ekip Elemanları Risk Yönetimi Ölçülebilir Hedefler Ekonomik Katkı ve Yaygın Etki (30 puan)

6 6 KOSGEB Destekleri KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı <<< Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Kredi Faiz Desteği Laboratuvar Hizmetleri AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre

7 7 KOSGEB Destekleri

8 8 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Personel giderleri: - Net ücret üzerinden aylık, - lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, - yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, - doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek - Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dahil edilmez

9 9 TÜBİTAK TEYDEB Destekleri 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

10 10 TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı - 18 ay; 500.000TL; %75 destek oranı - Bir KOBİ tek başına 3 defa; ortaklı 2 defa; toplam 5 defa Personel giderleri (Brüt Asgari Ücretin katı cinsinden): - Lise mezunu ve altı personel için üç (3), - Ön lisans mezunu için dört (4), - Lisans veya yüksek lisans mezunu için, lisans mezuniyet tarihi ve proje başvuru tarihi arasında geçen süre;  48 aydan az ise altı (6),  48 ay ve üstünde ise on (10), - Proje konusu uzmanlık alanlarından herhangi birisinde doktora derecesine sahip personel için ise oniki (12) kat

11 11 TÜBİTAK 1507 Desteklenen Gider Kalemleri - Personel giderleri - Yazılım / Donanım / Teçhizat Alımı giderleri - Sarf Malzemesi giderleri - Danışmanlık / Hizmet Alımı giderleri - Seyahat giderleri

12 12 TÜBİTAK 1507 Önemli Hususlar - Şirket ortakları ve 1. dereceden yakınları da proje kapsamında görev alabilir; personel desteği alabilir. - Personel Ücretleri, her ay içerisinde ve mutlaka bankadan yatırılmalıdır. Bordro ve dekont beyan edilmelidir. - Faturalı ödemelerde, kapalı fatura ve dekont beyan edilmelidir.

13 13 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve TÜBİTAK 1507 – Genel Karşılaştırmalar KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği TÜBİTAK 1507 Desteği - Kabul oranı yüksek - Başvuru ve yürütme esnasında daha toleranslı; süreç daha rahat - Farklı kalemler için de destek olanağı - Şirket ortakları ve 1. derece yakınları için personel desteği var - Personel destekleri, nitelikli personelin istihdamı için uygun ve yeterli  - Şirket ortakları ve 1. derece yakınları için personel desteği yok - Personel destekleri, nitelikli personelin istihdamı için uygun ve yeterli değil - Kabul oranı düşük - Başvuru ve yürütme esnasında daha az toleranslı; süreç daha zorlayıcı - Destek kalemlerinin çeşitliliği az

14 14 TÜBİTAK Destek Süreci 1.Ay2.Ay3.Ay4.Ay5.Ay6.Ay7.Ay8.Ay9.Ay10.Ay11.Ay12.Ay 1. Dönem Ödemesi Yılbaşı 1. Altı Aylık Dönem Sonu 1. Dönem Harcamaları (“Cepten”) 2. Dönem Harcamaları (“Cepten”) 2. Altı Aylık Dönem Sonu 1. Altı Aylık Dönem İçin Ar- Ge Yardım Talep Dönemi

15 15 TÜBİTAK 1511 BTYK kararlarına göre belirli tarihlerde özel çağrılar Özel konularda çağrılar Bütçeler daha da yüksek Personel destekleri daha da yüksek %10 Genel İşletme Gideri desteği Başvuru sınırı yok Kabul oranı çok daha düşük

16 16 TÜBİTAK 1509 AB Programlarına yerel başvurular Horizon2020 FP7 ERA.NET Bütçeler, ilgili çağrıyla ilintili Personel destekleri 1507 ile aynı Başvuru sınırı yok Türkiye’de kabul oranı çok daha yüksek 6. ÇP, 7. ÇP performansımız (yatırdığımız paranın 1/8’i) Horizon2020 performansımız ??? “Almanlar yenilince biz de yenik sayıldık” muhabbeti

17 17 SAN-TEZ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başvurular artık hep açık Sanayi Kuruluşu + Üniversite Mikro KOBİ’ler için destek oranı %85 Personel Desteği yok denilecek kadar az Yüksek Lisans veya Doktora Tezi Fikri Mülkiyet Hakkı Paylaşımına Dikkat KOBİ + Akademisyen + Tez Öğrencisi denk gelme olasılığı

18 18 TÜBİTAK 1505 SAN-TEZ’in TÜBİTAK Versiyonu Başvurular artık hep açık Sanayi Kuruluşu + Üniversite KOBİ’ler için destek oranı %75 Akademisyenlerin alacağı ücretlerin tamamı TÜBİTAK’tan Personel Desteği yok denilecek kadar az Yüksek Lisans veya Doktora Tezi gerekmiyor Fikri Mülkiyet Hakkı Paylaşımına Dikkat

19 19 Kalkınma Ajansı Çağrıları Ankara Kalkınma Ajansı 2015 yılı çağrıları

20 20 Diğer Destek / Teşvik Mekanizmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim, San-Tez, Teknoyatırım TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, UİDB, BİDEB KOSGEB Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Avrupa İşletmeler İşbirliği Ağı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı TAGEM TKDK BOREN EPDK Kalkınma Ajansları Ekonomi Bakanlığı MSB Ar-Ge SSM, vb.

21 21 Yakın Tarihli Çağrılar MANUNET 2015 Deadline for Pre-Proposal submission 19 Mart 2015 - Merkezi Avrupa zaman dilimine göre saat 17:00 ANKARA KALKINMA AJANSI - İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı Başvuru İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015 Saat 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 01/04/2015 Saat 17:00 ANKARA KALKINMA AJANSI - Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı Başvuru İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00 ANKARA KALKINMA AJANSI - Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00 COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International 31 Mart 2015 saat: 17.00 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü AR-GE DESTEK PROGRAMI 10. PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI (Son Başvuru Tarihi 1 Nisan 2015)

22 22 Yakın Tarihli Çağrılar Era-Net Smart Grids Plus 2015 Proje özeti 8 Nisan 2015 (14.00 CET), proje başvuruları 2 Haziran 2015 (14.00 CET) RISE 2015 28 April 2015 17:00 Brussels Time H2020 ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT H2020-INNOSUP-2015-3Sub call of: H2020-INNOSUP-2014-2015 Deadline: 29-04-2015 17:00:00 (Brussels local time) H2020 CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES H2020-SCC-2015Sub call of: H2020-SCC-2014-201 Deadline: 05-05-2015 17:00:00 H2020 Energy Efficiency Research & Innovation H2020-EE-2015-2-RIASub call of: H2020-EE-2014-2015 Deadline: 04-06-2015 17:00:00 (Brussels local time) M-ERA.NET 2015 Deadline for Pre-Proposal submission is 9 June 2015, 12:00 noon Brussels time!

23 Teşekkür Ederiz!... Sorularınız için: tto@ankara.edu.tr tto@ankara.edu.tr


"KOBİ’lere Yönelik Destek ve Teşvik Programları 24 Şubat 2015 Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara TTO" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları