Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim – 1 Kasım 2013. 1. Ekonomik büyüme tek başına kadınları da kapsayıcı kalkınma için yeterli değil Örnek: Türkiye Ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim – 1 Kasım 2013. 1. Ekonomik büyüme tek başına kadınları da kapsayıcı kalkınma için yeterli değil Örnek: Türkiye Ekonomik."— Sunum transkripti:

1 İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim – 1 Kasım 2013

2 1. Ekonomik büyüme tek başına kadınları da kapsayıcı kalkınma için yeterli değil Örnek: Türkiye Ekonomik büyüme ve yapısal dönüşümde parlak performans ancak Dünyadaki en düşük kadın istihdam oranlardan biri: Türkiye ekonomisinin en belirgin yapısal özelliğine dönüşmüş durumda. Politika tasarım ve uygulamalarında yatay kesişen (cross-cutting) bir boyut olarak toplumsal cinsiyet bakış açısı olmalı.

3 2. “Kapsayıcı” olmaktan kasıt “eşitlikçi” olmalı;  “kadınların katılımını arttırmak”, “kadını güçlendirmek” etkin hedefler değil.  Örnek: 2023 GSYH hedefi: 2 trilyon $ (Dünya’da ilk 10’a girmek) 2023 Kadın İstihdam oranı hedefi: %35 – (Dünya’da son 10’da kalmaya devam etmek)  Örnek: 2013 Kadın İstihdam Paketi: kısmi zamanlı ve esnek çalışma; 6 yıla kadar uzayan annelik izinleri Sorun iş-aile yaşamı dengesi sorununu 1. Sadece kadınlar üzerinden tanımlayarak kadınlara özgü çalışma biçimleri üzerinden çözmeye çalışıyor; 2. Çözümün en önemli ayağı olan sosyal bakım hizmetleri sağlanmasını göz ardı ediyor.

4 2. “Kapsayıcı” olmaktan kasıt “eşitlikçi” olmalı;  “Toplumsal cinsiyet eşitliği”nin büyümenin aracı değil, kalkınmanın AMACI olarak görülmesi gerekliliği.  Kafa karışıklığının bir kaynağı: Dünya Bankası sloganı: «Gender Equality is smart economics!»  DB 2012 Word Development Report Gender Equality and Development bu kafa karışıklığını düzeltti:  “Following Amartya Sen we see development as a process of expanding freedoms equally for all people. (p.3) In this view of development, gender equality is a core objective in itself. It is also smart economics.”

5  Cinsiyet Eşitlikçi Kapsayıcı Kalkınma - Nasıl?  Ev içi bakım emeğinin maliyetlerini sisteme içselleştiren ve bakım emeğinin sürdürülebilirliğini sağlayan yeni bir ekonomik düzen: MOR EKONOMİ Yeşil Ekonomi’ye tamamlayıcı olarak Mor Ekonomi

6 Özellikleri Yeşil Ekonomi Mor Ekonomi Kalkınma = Yaşam Kalitesi Yaşam Kalitesi ise mal ve hizmetlerin tüketimi ötesinde …. doğal kaynaklarının yenilenmesine (ekosistemlerin sürdürülebilirliğine) bağlı bakım emeğine bağlı (fiziksel, psikolojik, ruhsal, duygusal gereksinimler için) Çözmeye çalıştığı sorun…Çevre krizi- Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması Bakım krizi - Bakım emeğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması (örn: demografik kriz) Görünmezi görünür kılıyor…Doğal kaynakların değeriniEv içi ücretsiz bakım emeğinin değerini Görünmez olanının maliyetlerini sistemin işleyişine içselleştiriyor Çevre maliyetleriniBakım emeğinin maliyetlerini Kapsayıcı ve eşitlikçi kalkınmayı öngörüyor İnsan-doğa arasında eşitlikçi; Nesiller arası eşitlikçi Toplumsal cinsiyet eşitlikçi (ve kesişen sınıf, bölge, göçmen statüsü, vb. boyutlar çerçevesinde eşitlikçi) Önceliklerin yeniden sıralanmasını gerektiriyor … Sınırsız tüketim beklentisinden doğa ile uyumlu sürdürülebilir üretim ve tüketime Piyasa rekabetinin tartışılmaz önceliğinden piyasa dışı yaşamsal önceliklere

7 Universal Care Infratructure «Mor Ekonomi»nin 4 Yapısal Temeli Evrensel Bakım için Sosyal Bakım Hizmetleri Sektörü Altyapısı Çocuk, yaşlı, engelli, hasta bakım hizmetleri için kamusal hizmetler ve özel yatırım teşvikleri İşgücü Piyasası Regülasyonu 1. İş-Aile Yaşamı Dengesi için Erkekler ve Kadınlara yönelik eşit teşvikler ile Yaşam döngüsü içerisinde 3/4 x 2 çalışan modeli 2. Ücret uçurumu, mesleki ayrımcılık, vb. ayrımcılıkları engelleyici Makroekonomik Ortamın Regülasyonu ve Demokratikleşmesi Yeterli ve kaliteli istihdam yaratmanın öncelikli ve doğrudan hedef olduğu, çevre sürdürülebilirliğini temel alan, makroekonomik politikalar Tarımsal/Kırsal Nüfus için sürdürülebilir ve eşitlikçi kalkınma politikaları Bakım emeğinin su, yakıt, toprak, vb. doğal kaynaklara doğrudsan dayalı olduğu üretim ve yeniden üretim sistemleri


"İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim – 1 Kasım 2013. 1. Ekonomik büyüme tek başına kadınları da kapsayıcı kalkınma için yeterli değil Örnek: Türkiye Ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları