Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ÇALIŞAN KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMI DENGESİ ve TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr.Tijen Harcar İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2 İŞLETMELERİN VE DEVLETİN SOSYAL SORUMLULUĞU
Destekleyici Aile Politikaları Yaşam kalitesini artıran aile odaklı işyeri ve çalışma programları -Çalışma yaşamında kadına yönelik cinsiyetçi bakış açısının değişmesi; kadını çalışma yaşamından soğutup uzaklaştıran cinsel taciz olaylarının net olarak tanımlanıp köklü çözümler ve ağır yaptırımlar getirilmesi; terfi ve atamalarda eşitlikçi davranılması, -Kadınların yönetim kademelerindeki gücünü ve sayısını artıran yönetimsel kariyer modellerinin geliştirilip işletmeler tarafından uygulamaya konması -Annelik izni ve aile sorumluluklarını kolaylaştırıcı tedbirler (doğum sonrası ana-babalık izni, evlat edinme, kadın sağlığı, hamile ve emzikli annelerin hakları, çocuk bakımı için kreşler, yaşlı bakımı için tesisler veya bu sosyal hizmetleri temine yönelik katkı payı) -Çocuk yardımının günün koşullarına göre uyarlanması -Kadınların aile sorumluluklarını da dengeleyebilecekleri alternatif çalışma programlarıyla aktif olarak işgücüne ve entelektüel hayata katılımının sağlanması (esnek çalışma saatleri, sıkıştırılmış iş haftaları, yarı zamanlı çalışma, iş paylaşımı, uzaktan çalışma) -Kadınların iş hayatındaki bu imkanlardan haberdar olmasını sağlayan ve onları bilinçlendiren kariyer eğitim hizmetlerinin verilmesi Yukarıda belirtilen tüm destekleyici aile politikalarını teşvik eden ve imkan sağlayan devlet politikalarının, hükümetler tarafından çeşitli yaptırımlarla geliştirilip fiilen uygulanmak üzere yürürlüğe konması

3 KADINLARIN BİREYSEL SORUMLULUĞU
-Net hedef tanımlaması -Net beklentiler -Yaşam tarzının seçimi -Daha rasyonel kararlar -Alternatif plan belirlemesi -Özveriye dayalı tercihlerin kabullenilmesi Kadınların hem entelektüel çalışan, hem anne rolüyle ailenin, dolayısıyla toplumun refahına ve ülkenin kalkınmasına yaptığı önemli katkı göz önüne alınarak, kadınların hayatlarıyla ilgili doğru tercihler yapabilmesi için eğitilip bilinçlenmesi Kadınların anne olmaları ve nesillerin üremesindeki önemli rolünün, aile içinde ve toplumda ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya neden olmaması; aile ve dış destek sistemlerinin kullanılarak geleceğe yönelik sağlıklı nesiller yetişmesine ve bu konuda kadın-erkek ortak çaba göstererek güçlü bir toplum oluşmasına katkıda bulunulması Kadın ve erkek arasında cinsiyet ayrımı gözetmeden sadece birer “insan” olma özelliğine dayalı hakların eşit paylaşımının sağlanabilmesi için, kadınların ve erkeklerin aile içindeki geleneksel rollerinde değişiklik yapılması

4 NASIL DEĞİŞECEK? KİM DEĞİŞTİRECEK?
KADINLARIN İŞ-AİLE DENGESİ SONUÇLARI -Yaşam kalitesi düşük -Entelektüel ve ekonomik açıdan zayıf -Mutsuz ve tatminsiz -Üretken olamayan bireyler -Yıkılan aileler -Ortada kalan çocuklar -Kaybolan toplumsal değerler NASIL DEĞİŞECEK? KİM DEĞİŞTİRECEK? SAĞLIKSIZ TOPLUM

5 YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK SAĞLIKLI BİR TOPLUM...
Kadını Birey Olarak Koruyan ve Toplumun Her Alanında Destekleyen Güçlü Hukuk Sistemi Cinsiyet Ayrımı Gözetmeden BİREY Olarak Toplumun Her Kademesinde EŞİT Temsil Hakkına Sahip Vatandaşlar İŞLETMELERİN ve DEVLETİN SOSYAL SORUMLULUĞU (Destekleyici Aile Politikaları) SAĞLAM AİLE KURUMU (Kadınların Bireysel Sorumluluğu) KİM? Kadınların Eğitimi ve Bilinçlenmesi KONDÜKTÖR (SİYASET) EKONOMİK GÜÇ YASAL GÜÇ SOSYAL GÜÇ EĞİTİM VATANDAŞ %17 lise ve üniversite mezunu %52 boşanma oranı 81. 2001 BM cinsiyetlerle İlgili insani gelişme endeksi’nde 144 ülke içinde 66. 2003 BM kadınların ekonomik ve siyasi statüleri itibariyle toplumdaki yeri 70 ülke içinde (Sri Lanka, Mısır, Bangladeş, Yemen) %66 dünyadaki işler %10 toplam gelir %22.3 istihdam oranı %78 bağımlı ev kadını %90 kadına yönelik aile içi işlenen suçlar 3. cinsel tacizde dünya ülkeleri içinde %4.4 kadın temsil oranı BM’e göre “bir siyasi organda % kaç kadın olursa kadınlar temsil edilmiş sayılır?” sorusunun cevabı eşik değer olarak toplumun 1/3’lük bir kesimi, yani yaklaşık %30’luk kota oranında temsil edilmezse kendi sorunları hakkında konuşmaya ve çözüm üretmeye başlayamaz Yürütme ve karar organlarında toplumun yararına çalışan SİYASETÇİLER En son yapılan bir araştırmada kadınların %74.6’sı “Kadın bir cumhurbaşkanı İster misiniz?” sorusuna EVET diyor... Kadınlar, işsizliğin olmadığı, şiddetten arınmış, cinsiyet ayrımının yapılmadığı bir Türkiye’de yaşamayı HAYAL ediyorlar... NASIL? YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK SAĞLIKLI BİR TOPLUM...

6 TEŞEKKÜRLER...


"TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları