Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı Gebze, 26 Aralık 2014 Patent ve Faydalı Model Eğitim Programı MARMARA TEKNOKENT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı Gebze, 26 Aralık 2014 Patent ve Faydalı Model Eğitim Programı MARMARA TEKNOKENT."— Sunum transkripti:

1 A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı bdaloglu@turkpatent.gov.tr Gebze, 26 Aralık 2014 Patent ve Faydalı Model Eğitim Programı MARMARA TEKNOKENT

2 Buluşuz bir balon Buluş

3 Ürününüz ve Buluş Sizin Ürününüz Buluş

4 Ürününüz-Buluşunuz-Rakip ürünler Sizin Ürününüz Buluş Sizin gelecekteki Rekabetiniz

5 Sizin Patent Hakkınız Sizin Ürününüz Buluş Gelecekteki Rekabetiniz Patent

6 İlginç Bir haber

7 BULUŞ NEDİR ? Teknik bir probleme, yeni bir teknik çözüm getirilmesi veya bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler.

8 Gillette Jilet bıçaklarının Birleşme Mafsalları 70 Patent

9 BULUŞLARIN KORUNMASI YASAL KORUMA GİZLİ TUTMAK

10 Coca-Cola Üretim Merkezi Şirket, formülü özenle saklanan ticari bir sır olarak sunar ve sadece özellikle yöneticilerin içinde bulunduğu birkaç çalışan tarafından bilinir

11 Patent, buluş sahibine, buluşunun kullanımına ilişkin belirli bir süre boyunca haklar sağlayan ve devlet tarafından verilen bir belgedir. PATENT FAYDALI MODEL BELGESİ veya ile korunurlar. Buluşlar ;

12 Patentin İşlevi Tekel İşlevi Buluş sahibi ödüllendirilir (7, 10, 20 yıl koruma) Buluş faaliyetleri özendirilir Bilgi İşlevi Teknik bilgi yaygınlaşır (Yayın) Ekonomik ve teknolojik gelişme sağlanır

13 Neden Patent Bilgileri Önemli? Patent bilgileri herkes tarafından kullanılabilir. Yaklaşık olarak 40 milyon patent dokumanı bulunmaktadır. Her yıl 1 milyon patent dokumanı bu sayıya eklenmektedir. Bu yayınlanan patent dokumanlarının 3 te 2 si başka hiçbir yerde yayınlanmamaktadır.

14 Neden Patent Bilgileri Önemli? 1936 da Wittle, jet motorunu icad ettiğinde dünyadaki hiçbir yerde jet motoru ile ilgili bir yayın bulunmamakta idi, patent başvurusu ile herkes ilk defa Jet Motoru ile karşılaştı

15 Patent neden önemli? 15 - Rakipleriniz tarafından zor durumda bırakılmayı önler; - Üretim yapmadan da piyasada söz sahibi olma imkanı verir; - Rakiplerinizin patentlerinden yararlanmak için çapraz lisans anlaşmaları yapılmasına yardımcı olur

16 Neden patent? 16 - Buluşu yapan ile yatırımcıyı bir araya getirerek yeni teknolojileri insanlığın hizmetine sunar

17 Neden patent? 17 - Rakiplerinizden önce patente konu ürünü piyasaya sürerek pazardaki yerinizi sağlamlaştırır - Yeni teknolojiyi kazanca dönüştürme imkanı verir

18 - Yeni teknolojilerin hayatımıza girmesine yardımcı olur. Neden patent?

19 19 - Üniversiteden mezun olan veya yeni iş arayanların işe girmelerinde yardımcı olur

20

21 Neden Patent? 21 - Tüketicinin tercihinde etkilidir VESTEL Patentli PixLED

22 Neler Patentlenebilir? Ürünler Ürünü üretmek için aletler Ürün üretim metodları Ürünün kullanımı

23 patentler işin yanı.... [buluş]lara buluş basamağına sahip sanayide uygulanabilir yeni patentlenemez buluşlar kamu ahlakına aykırılık tedavi & teşhis usulleri bitki & hayvan çeşitleri buluş olarak kabul edilmeyenler keşifler, bilimsel teoriler matematik metotları estetik yaratımlar oyun ve iş kuralları bilgisayar programları sanat eserleri [teknik]

24 24 PATENTLE KORUNAMAYACAK BULUŞLAR (551 KHK Madde 6) Teşhis ve tedavi metotları X PATENTLENEMEZ Doktor/veterinerlerin bu tür metotları tedavide uygulamasının patentler tarafından engellenmemesi

25 25 TIBBİ METODLAR VE PROSESLER Diagnostik Metotlar: –Bu metotlar da “tedavi metotları”na benzer şekilde patentlenemez konular arasındadır. –İnsan veya hayvan vücudundan bilgi elde edilmesine yönelik metotlar (veri, görüntü, fiziksel değerler), eğer elde edilen bilgiler: –sadece ara sonuçlardan ibaretse, ve –uygulanacak tedaviye yönelik verilecek kararı etkilemiyorsa patentlenebilir.

26 26 TIBBİ METODLAR VE PROSESLER Tıbbi bir metot, –doktor olmayan bir teknisyen veya –Özel bir hastalığı tedavi etme amacı dışında teknisyen tarafından yapılan uygulamaları yapan bir doktor tarafından uygulanıyorsa patentlenebilir. X-Ray, MR görüntüleme, tansiyonun ölçülmesi

27 27 TIBBİ METODLAR VE PROSESLER Kozmetikler Sadece kozmetik amaçlı işlemlere yönelik başvurular patentlenebilir. Ancak, kozmetik işlemler cerrahlık veya bir hastalığa yönelikse patentlenemez.

28 Kalp Pili (Pacemaker)

29 Wilson Greatbatch 24 Patent başvurusu 1963 yılından beri

30 Wilson Greatbatch - Pacemaker CA670898 (A) 24.09.1963. CA745429 (A) 01.11.1966. CA869120 (A) 02.04.1971 GB1356341 (A) 12.06.1974 GB1422239 (A) 21.01.1976 US4157720 (A) 12.06.1979 US2003130700 (A) 07.10.2003 US2003083728 (A) 01.05.2003 US2001116029 (A) 22.08.2002

31 Dünyada Kalp Pili

32 32 Patent Verilemeyecek Konular Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. Kara mayınları Hayvanlarda ötanazi yöntemi Bombalı mektuplar

33 YENİLİK Yenilik, Tekniğin Bilinen Durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Türkiye’de talep edilen bir patent bütün dünyada yeni olmalıdır. Buluşun yeniliği evrenseldir.

34 Tekniğin Bilinen Durumu Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce; buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşmaktadır. Ayrıca; -Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model başvurularının yayınlanan ilk metinleri. -PCT ve EPO başvurularının da ülkemizde ulusal aşamaya girmesi halinde yayınlana ilk metinleri TBD na dahildir.

35 Bsvr trh. Tekniğin bilinen durumu - Toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgi - Bütün yayınlanmış patent başvuruları, her türlü yayınlar Bu Türk Patent veya faydalı model başvurusunun yayınlanan ilk metni Türk Patent veya faydalı model başvurusu TR Bsvr trh Yayın trh Tekniğin Bilinen Durumunun Tespiti

36 36 Patentlenebilirlik Kriterleri YENİLİK İstem(ler)in teknik unsurları tanımlanır Tekniğin bilinen durumundaki teknik unsurlar tanımlanır Tekniğin bilinen durumu ile istem(ler)in teknik unsurları aynı mı? YENİ YENİ DEĞİL hayır evet Yenilik değerlendirilirken:

37 Diş Fırçası (2008) Diş Fırçası (2004) Yenilik Tekniğin Bilinen Durumu Buluş Yenilik

38 Neden Buluş Basamağı Kriteri Sadece Yenilik istenseydi? Buluş

39 Buluş Basamağı 551 sayılı KHK’nın 9. maddesinde; Buluş, ilgili olduğu tekniklandaki bir uzman tarafından TBD’dan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, TBD’nun aşıldığı kabul edilir.

40 Teknik Alandaki Uzman Kişi İlgili alandaki pratik yapanlar Ortalama bilgi ve tecrübeye sahip olanlar Başvuru tarihinde o alandaki herkes tarafından bilenen genel bilgilere sahip kişi TBD na ulaşabilen kişiler Normal rutin işlerde normal kapasitede olanlar ancak yaratıcı özelliği olmayanlar O alandaki sabit gelişmelere sahip olanlar O alanda öneriler yapabilmesi beklenenler.. gibi

41 Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmana göre aşikar olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir. –Beklenmedik etki (surprising effect) –Uzun süredir bulunamayan çözüm –Kabul edilmiş teknik önyargının değiştirilmesi –Rutin tekniğin dışında –... Buluş Basamağı

42 Problem/Çözüm Yaklaşımı En Yakın Önceki Dokuman belirlenmekte Başvuru konusu buluşun yeni olan teknik özeliklerinin çözdüğü Objektif Teknik Problem belirlenmekte Objektif teknik problemin, en yakın dokumandan yola çıkarak ortalama bir uzmana aşikar gelip gelmediği incelenmekte

43 Problem/Çözüm Yaklaşımı 1- En Yakın Önceki Dokuman (EYÖD) belirlenmekte Buluşun ortaya çıkardığı teknik etkilerin önceki teknikte yer alan dokumanda aynen veya çok benzeri olarak bulunup bulunmadığı incelemekte Genelde En Yakın Önceki Dokuman, yazılı dokumandır Çok sayıda ortak teknik özelliklerinin bulunup bulunmadığı incelenmekte

44 Problem/Çözüm Yaklaşımı 1- En Yakın Önceki Dokuman (EYÖD) belirlenmekte -Teknik alanla aynı veya yakın ilişkide bulunmalı -Buluşun çözmeyi amaçladığı benzer amaç veya etkiyi doğurmalı -Buluşun ortaya çıkartılması için en iyi başlangıç noktası olabilecek bir dokuman olmalı -Buluşa ulaşmak için en az yapısal veya fonksiyonel özeliğe gerek duyacak dokuman olması

45 Problem/Çözüm Yaklaşımı 2- Objektif Teknik Problemin (OTP) belirlenmesi En yakın dokumandan (EYÖD) yola çıkarak buluşun çözmeyi amaçladığı, sahip olacağı teknik avantajları sağlayan farklılıkların çözdüğü teknik problem belirlenir.

46 Problem/Çözüm Yaklaşımı 3- Buluş Basamağının olup olmadığına karar verme Buluşun çözmeyi düşündüğü alanda ortalama bir uzmanın bu objektif problemi, en yakın önceki tekniğe ait dokumandan yola çıkarak çözüp çözemediğine göre karar verilmektedir. Genelde En yakın dokuman ile bir başka önceki tekniğe ait dokuman birleştirilerek buluş basamağına karar verilmektedir. Ancak İstemde birden fazla sonuca sahip buluşlarda, birden fazla dokuman buluş basamağında kullanılabilir.

47 Bir istemde birden fazla teknik sonuç varsa Buluş: A + B+ C ise

48 Bir istemde birden fazla teknik sonuç varsa Buluş: A + B+ C ise

49 Örnek Buluş: Bir iç kabı olup özelliği; bardağın üst kısmına doğru genişleyen çapta tutma kısmına sahip olması D1: Alttan yukarıya doğru artan çapta bölüm içeren bira bardağı D2: Bir tutma bölümüne sahip kupa

50 Örnek En Yakın Önceki tekniğin belirlenmesi BaşvuruD1D2 İçme Kabı Tutma kısmı Artan çap En Yakın Önceki teknik D1 nolu dokumandır

51 EYÖD ile Arasındaki fark Buluş: Bir iç kabı olup özelliği; bardağın üst kısmına doğru genişleyen çapta tutma kısmına sahip olması D1: Alttan yukarıya doğru artan çapta bölüm içeren bira bardağı Buluş ile D1 arasındaki fark: sadece tutma kısmı Teknik etkisi ; Bardağın tutulması

52 Örnek Buluş: Bir iç kabı olup özelliği; bardağın üst kısmına doğru genişleyen çapta tutma kısmına sahip olması D1: Alttan yukarıya doğru artan çapta bölüm içeren bira bardağı D2: Bir tutma bölümüne sahip kupa D1 + D2 Buluş Aşikar, buluş basamağı yok

53 SANAYİDE UYGULANABİLİRLİK Sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olma Patentlenebilirlik Kriterleri

54 Sanayide Uygulanabilir Olmayan Buluşlar Ticari uygulaması olamayacak buluşlar (Sigara içme yöntemi) Pratikte uygulanamayacak buluşlar (Ozon tabakasının korunması için tüm atmosfere plastik film kaplanması) Doğa kanunlarına, temel fizik yasalarına aykırı buluşlar (Enerjinin korunumuna aykırı olan sonsuz enerji düzenekleri, devridaim makinaları) Yeniden üretilebilir, çoğaltılabilir, uygulanabilir olmayan buluşlar (Bütün uygun koşullar sağlanmasına rağmen teknik çözümün hedeflediği sonucu her zaman veremeyen buluşlar) Önerdiği çözümü gerçekleştiremeyen buluşlar (hareket edemeyen bisiklet)

55 SANAYİDE UYGULANABİLİRLİK Sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olma Patentlenebilirlik Kriterleri

56 Patent İsteme hakkı buluşu yapana veya onun helefine aittir. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmiş ise patent isteme hakkı taraflar, başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken uygulanabilir Buluş Sahibi ve Başvuru Sahibi İlk başvuran, patent başvuru hakkına sahiptir.

57 Buluşu yapanın başvuruda belirtilmesi zorunluluğu Başvuruda, buluşu yapanın belirtilmelidir. Başvuruyu yapanın, başvuruyu buluşu yapandan ne şekilde elde ettiği mutlaka belirtilmelidir. Buluşu yapanın belirtilmemesi halinde başvurunun incelemesi başlatılmaz.

58 İşçi Buluşları İşçi; bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. Ücretsiz olarak veya belli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler ve pratik yapan öğrenciler de, işçi olarak kabul edilirler.

59 İşçi Buluşları Serbest BuluşlarHizmet Buluşları İşçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır. Hizmet buluşu dışında kalan buluşlar serbest buluş olarak kabul edilir.

60 İşçi Buluşları Serbest BuluşlarHizmet Buluşları Başvuru Yapma Hakkı İşverene aittir. Yaptığı işle ilgili olmayan bir alanda yapılan buluşlar Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş kabul edilir. Başvuru yapma hakkı İşçiye aittir. Fabrikada, işletmelerde, atölyelerde maaş ile çalışan işçilerin buluşları Ücretli veya ücretsiz staj yapan kişiler, pratik yapan öğrencilerin buluşları

61 Başvuru sürecindeki işlemleri  Başvuru sahibi ya da  Patent vekilleri ile başvuruyu takip edebilir

62

63

64 Başvurunun Hazırlanması Başvuruda verilmesi gereken unsurlar Başvuru dilekçesi (TPE-P-101 / TPE-P-102) * Tarifname * İstemler * Özet Resimler (zorunlu değil) * Başvuru ücreti dekont aslı (27TL) (Başvuru sırasında veya 7 gün içinde) *Patent başvuru tarihi bu unsurların Enstitü’ye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

65 Tarifname (KHK Madde 46) (Yönetmelik Madde 8) Tarifname başlıca şu kısımlardan oluşur: –Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu –Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler –Resimlerin açıklaması (resim varsa) –Resimlerdeki referansların açıklaması (resim varsa) –Buluşun açıklaması (resim varsa referanslı anlatım) –Buluşun sanayiye uygulanma biçimi A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

66 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Buluşun yeni olan teknik özelliklerinin maddeler halinde açıklandığı kısımdır. Buluşun korunması istenilen yeni olan unsurlarını içerir, istemlerde yazılmayan özellikler korunamaz. İstemlerin dayanağı tarifnamedir, istemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. İstemler tarifnamenin kapsamını aşamaz –Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

67 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Ana (Bağımsız) İstem –buluşun ana özelliklerinin belirtildiği kısım Bağımlı istem –bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içerir –korunması istenilen ilave özellikleri belirtilir –başlangıcında bağımsız isteme atıf bulunur A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

68 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Örnek İstem Formatı: 1)Buluş,...... olup, özelliği;...............(Bağımsız istem) 2)İstem 1’ deki...... olup, özelliği;......(Bağımlı istem)..).............)İstem...’ deki...... olup, özelliği;........(Bağımlı istem) A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

69 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç/fayda ile tanımlanamaz. Mesela başvuru konusu bir şemsiye olsun. Yağmurdan korunmak istemler ile korunamaz. Yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar korunur. A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

70 Özet (KHK Madde 48) (Yönetmelik Madde 11) Amacı sadece teknik bilgi vermektir. Korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. 50-100 kelime arasında olmalıdır. A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

71 Resimler (Yönetmelik Madde 10) Başvuruda resim sayfaları vermek zorunlu değildir. (Buluşun daha iyi anlaşılabilmesi için resimlerin verilmesi başvuru sahibi tarafından uygun görülüyorsa verilebilir.) Teknik resim olmalıdır. (çizim aletleri ya da bilgisayar programları ile) Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir, ancak fotoğraflar kabul edilmez. A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı, bdaloglu@tpe.gov.tr

72 BULUŞ Patent Başvurusu Şekli İnceleme Yayın 18 Ay Araştırma Raporu Rusya Danimarka İsveç Avusturya EPO TPE* Sistem Tercihi İncelemesiz Patent Belgesi 7 Yıl İncelemesiz Sistem Tercihi İncelemeli Sistem Tercihi Rusya Danimarka İsveç Avusturya TPE* RED İNCELEMELİ PATENT BELGESİ 20 YIL PATENT PROSEDÜRÜ

73 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü Araştırma raporu –Bibliyografik bilgiler Başvuru sahibinin adı Başvuru/Rüçhan tarihi Patent sınıfı (IPC kodu) –Tekniğin bilinen durumu İlgili dokümanlar ve dokümanların etkileri İlgili dokümanların patent ailelerindeki dokümanlar –Varsa, Uzmanın başvuru ile ilgili görüşleri Başvuru sahibinden istenen düzeltmeler 73 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

74 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü Araştırma raporu 74 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

75 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü Araştırma raporu 75 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

76 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü Araştırma raporu 76 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

77 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü İnceleme raporu Patent verilebilirlik raporudur. İstemlerin patentlenebilirlik kriterlerine göre değerlendirmesini, Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik açılarından gerekçeli açıklamaları, Varsa, –Uzmanın başvuru ile ilgili görüşlerini ve/veya –Başvuru sahibinden istenen düzeltmeleri içerir. 77 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

78 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü İnceleme raporu 78 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

79 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü İnceleme raporu 79 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

80 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü İnceleme raporu 80 PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

81 Faydalı Model Basit buluşlar Daha çabuk ve ucuz (araştırma ve inceleme yok) Sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik (buluş basamağı yok) İtiraz sistemi 10 yıllık koruma

82 82 FAYDALI MODEL VERİLEMEYECEK KONULAR Buluş sayılmayan ve patent verilemeyecek konulara ek olarak –Usuller –Bu usuller sonucunda elde edilen ürünler –Kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilemez.

83 BULUŞ FM Başvurusu Şekli İnceleme Yayın 18 Ay İtirazlar (3 ay) Faydalı Model Belgesi 10 YIL Karşı Görüş Bildirme Başvuruyu Geri Alma Başvuruya Devam Değişiklik FAYDALI MODEL PROSEDÜRÜ

84 PATENTFAYDALI MODEL Yenilik Buluş Basamağı Sanayiye Uygulanabilirlik Yenilik Sanayiye Uygulanabilirlik ------------- 20 Yıl (İncelemeli) 7 Yıl (İncelemesiz) 10 Yıl Araştırma / İnceleme ------------- Usuller ve Bu Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Kimyasal Maddeler Usuller ve Bu Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Kimyasal Maddeler

85 MALİYETLERİ

86 Faydalı Model Başvurusu YayınBelge Yıllık Ücretler 35 TL (25 TL * ) 270 TL Faydalı Model 2. Yıl 180 TL 3. Yıl 190 TL 5. Yıl 310 YL 4. Yıl 205 TL 7. Yıl 400 TL 6. Yıl 330 TL 8. Yıl 415 TL 9. Yıl 440 TL 10. Yıl 505 TL * Online Başvuru Ücreti

87 İncelemesiz Patent Araştırma Raporu Ulusal Patent Başvurusu YayınBelge 35TL (25 TL*) 270 TLEn az 300 TL En fazla 2608 Euro + 50 TL Yıllık Ücretler 2. Yıl 180 TL 3. Yıl 190 TL 5. Yıl 310 TL 4. Yıl 205 TL 7. Yıl 400 TL 6. Yıl 330 TL * Online Başvuru Ücreti

88 İncelemeli Patent Araştırma Raporu Ulusal Patent Başvurusu YayınBelge 35 TL (25 TL*) 270 TLEn az 300 TL En fazla 2528 Euro + 50 TL Yıllık Ücretler 2. Yıl 180 TL 3. Yıl 190 TL 4. Yıl 205 TL İnceleme Raporu En az 200 TL En fazla 1180 Euro + 50 TL 20. Yıl 1745TL........................ * Online Başvuru Ücreti

89

90 Patentler ulusaldır… HER PATENT SADECE ALINDIĞI ÜLKENİN SINIRLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR

91 DÜNYA PATENTİ BİR PATENTİN TÜM DÜNYADA GEÇERLİLİĞİ

92 Uluslararası Patent Başvuru Yolları

93 GELENEKSEL PATENT SİSTEMİ

94 Başvuru 1 Başvuru 3 Başvuru 2 İlk Başvurudan itibaren Patent için 12 ay RÜÇHAN HAKKI : GELENEKSEL PATENT SİSTEMİ

95 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT) AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ EPC

96 PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT) PCT (Patent Cooperation Treaty) –19.06.1970 Washington’da imzalanmıştır. PCT, Paris Sözleşmesi’ne üye olan ülkeler katılabilir Yetkili Kuruluş: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı [World Intellectual Property Organization (WIPO)] 148 üye ülke –Türkiye 01.01.1996 yılında üye olmuştur. –PCT sistemi, bir çok ülkede koruma elde etmek için bu ülkelerin her birine ayrı ayrı başvuru yapmak yerine, daha basit ve daha ucuz bir yolla patent koruması sağlayan bir sistemdir.

97 PCT’ye Üye Ülkeler (04.10.2013 itibariyle 148 üye) TÜRKİYE’de 01 OCAK 1996’da yürürlüğe girmiştir.

98 Kimler başvuruda bulunabilir? PCT üyesi ülke vatandaşları PCT üyesi ülkede ikametgahı bulunan gerçek veya tüzel kişiler Buluşun birden fazla başvuru sahibi varsa ve bu başvuru sahiplerin en az biri PCT’ye taraf üye ülke vatandaşı ise veya ikametgahı üye ülkelerden birinde bulunmaktaysa PCT üyesi olmayan ülke vatandaşları

99 PCT Uluslararası Başvuru Nereye Yapılabilir? * Kabul Ofisi Olarak Ulusal Ofise (TPE’ye) * Uluslarası Büroya (WIPO’ya) * EPO’ya üye ülke vatandaşları için doğrudan EPO’ya

100 Başvuru Ücretleri Tüzel kişi ise; - Uluslararası ücret : 1330 CHF -Araştırma Ücreti : 2301 CHF Toplam :3.631 CHF Şahıs İse; - Uluslararası ücretin %10’u : 133 CHF - Araştırma Ücreti : 2.301 CHF Toplam : 2.434 CHF

101 Uluslararası (PCT) Başvurusunun Etkisi Patent İşbirliği Antlaşması (Madde 11) – «… bir uluslararası başvuru tarihine hak kazanmış olan her uluslararası başvuru,…, uluslararası başvuru tarihiyle usulüne uygun olarak yapılmış bir ulusal başvurunun hükümlerini doğurur. Uluslararası başvuru tarihi, her bir belli edilmiş devlette gerçek başvuru tarihi olarak kabul edilir.»

102 ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU (zaman) Uluslararası Başvuru (PCT) 120 30 uluslar arası araştırma raporu ve yazılı görüş 16 18 Uluslararası yayın (tercihe bağlı) uluslar arası ön inceleme Ulusal başvuru Ulusal safhalara giriş 2228 (tercihe bağlıl) Uluslar arası patent verilebilirlik raporu

103 Uluslararası (PCT) Başvurusu Patent verilme kararına dayanak teşkil eder: –Buluşun patentlenip patentlenememesi ile ilgili önemli bilgilere sahip olunur. Uluslarası Araştırma Raporu (ISR) Uluslarası Otoritenin Yazılı Uzman Görüşü (WO) II. Kısım Seçilmişse; –Buluşunuzun patentlenip patentlenemediği ile ilgili Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPRP – Chapter II)

104 Uluslarası Araştırma Raporu (ISR)

105 Yazılı Görüş (Written Opinion)

106 Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPRP–Chapter II)

107 Bu Bilgilere Göre Neler Yapılır? Buluşun ulusal aşamaya girip girmeyeceğine karar verilir. The Procter And Gamble Company firması –Uluslarası başvurularının % 20 sinde hiçbir ülkede ulusal safhaya geçmemiş –Ulusal safhaya girdiği başvurularında % 70’inde bu ülkelerde patent almış

108 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT) AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ EPC

109 AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC) Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliği oluşturmak ve patent verilmesi işlemini tek bir prosedürle yapmak amacıyla 05 Ekim 1973’te imzalanmıştır. 01 KASIM 2000’DE TÜRKİYE 20. üye ülke olmuştur. 38 üye ülke Avrupa Patent Ofisi (EPO) 2.YOL

110 AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU Üye ülkelerde geçerli patentler Avrupa Patenti Başvurusu Patent verilmesi işlemleri AVRUPA PATENT OFİSİ Tek bir başvuru ile bütün üye ülkelerde geçerli patent Tescil

111 Başvuru Ücreti Başvuru + Araştırma + Belirleme ücreti : 1920 EURO İnceleme ücreti : 1555 EURO

112 Tescil Ücreti Tescil ücreti : 875 EURO Belge ücreti : 875 EURO İnceleme ücreti : 1555 EURO Başvuru + Araştırma + Belirleme ücreti: 1920 EURO Toplam : 4.350 EURO

113 Avrupa Patentinin Yaklaşık Maliyeti ( 8 üye ülke için, 10 yıl boyunca) EPO ücretleri EUR 4.300 Başvuru EUR 800 İnceleme EUR 2.000 Tescil EUR 1.500 Toplam Maliyete Oranı 14 % EPO ücretleri EUR 4.300 Başvuru EUR 800 İnceleme EUR 2.000 Tescil EUR 1.500 Toplam Maliyete Oranı 14 % Total cost: EUR 4.300 Vekil Ücreti: EPO’dan önce: EUR 5.500 Toplam Maliyete Oranı 18 % Vekil Ücreti: EPO’dan önce: EUR 5.500 Toplam Maliyete Oranı 18 % Üye ülkelerdeki tercüme ücretleri: EUR 11.500 Toplam Maliyete Oranı 39 % Üye ülkelerdeki tercüme ücretleri: EUR 11.500 Toplam Maliyete Oranı 39 % Total cost: EUR 9.800 Toplam Maliyet: EUR 21.300 Ulusal Yıllık : EUR 8.500 Ücretler Toplam Maliyete Oranı 29 % Ulusal Yıllık : EUR 8.500 Ücretler Toplam Maliyete Oranı 29 % Toplam Maliyet: EUR 29.800

114 EPC - PCT İlişkisi Avrupa patenti ulusal başvuruları ortadan kaldırmamaktadır. EPC; PCT içinde bölgesel bir anlaşmadır. Uluslararası bir başvuru Euro-Pct yoluyla Avrupa patenti olarak da tescil edilebilir. Euro-Pct sisteminde işlemin başlangıç bölümü PCT hükümlerine, bölgesel fazı ise EPC hükümlerine göre yürütülmektedir.

115 Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patenti fasikülünün verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye sunulur. Enstitü sunulan Türkçe çeviriyi yayımlar. Avrupa Patentinin Ulusal Aşamaya Geçişi

116 Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa Patenti, Türkiye’ye girdikten sonra Türkiye’de verilen bir ulusal patent ile aynı haklara sahiptir. Avrupa Patentinin Etkisi

117 Bir Patent Başvurusu veya Patent Üzerindeki Hak Tesisi: * Bir patent başvurusu veya patent üzerinde birden fazla başvuru sahibi olduğunda, bu patent hakkının bölünmesi mümkün değildir. Bir patent başvurusu veya patent: a- Devredilebilir b- Miras yolu ile intikal edilebilir. c- Kullanma hakkı lisans konusu olabilir. d- Rehin edilebilir.

118 Mehmet Bey Çin'de bir ürün görmüş ve Türkiye’ye döndüğünde bu ürünün Türkiye’de satılmadığını ve Türkiye’de patentli olmadığını öğrenmiş. Ürün dünya çapında yeni olmadığı için Türkiye’de patent alamaz, ancak ürünü üretebilir ya da Çin’den ithal edebilir. Ürünün patenti yoksa ama yıllardır piyasada bulunuyorsa patent alamaz. Açıklandıktan 1 yıl sonra bilgi kamuya mal olur. Patent Koruması Cep telefonu şarj askı aparatı A.B.D.’de alınmış patent belgesi

119 Kar Ayakkabısı

120 Karda Kaymayı Önleyen Ayakkabı

121 PATENTED NR.1096871 US.6675504

122 US6675504

123

124

125

126 Tarifname İstemler

127 Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları (551KHK 75. Md.) Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller; Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller; Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller; İlaçların ruhsatlandırılması da dahil olmak üzere test ve deneme amaçlı fiiller, PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

128 Patent Hakkının Tüketilmesi (551 sayılı KHK M.76) Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten doğan hakkın kapsamı dışında kalır. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

129 Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin hakkı yoktur. Ön Kullanım Hakkı (551 sayılı KHK M.77) 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

130 Korumanın Başlangıcı (551KHK 82. Md.) Patentlerin sahiplerine tanınan koruma patent başvurusu sahibi için de tanınır: a.Patent başvurusunun ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, b.Patent başvurusu sahibinin izni olmadan, başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu veya patent başvurusunun kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlandığı tarihten önce de söz konusu olur. Patentlerin sahiplerine tanınan koruma üçüncü kişilerin başvuruya ve içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmaları ile başlar PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

131 Korumanın Kapsamı (551 sayılı KHK M.83) Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istemler ile belirlenir. İstemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır. İstemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

132 Korumanın Kapsamı (551 sayılı KHK M.83) İstemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tespitinde istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

133 Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller (551 sayılı KHK M.136) a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek; b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek; e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak; f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

134 Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez. Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi (551 sayılı KHK M.78) PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

135 Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde, bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir. Patent Konularının Bağımlılığı (551 sayılı KHK M.79) PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

136 Patente Tecavüzün Değerlendirmesi Tecavüz konusu ürünlerin/fiillerin, patente tecavüz oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesinde, 1. Patent korumasının kapsamını belirlenir: 1.Ana istemde belirtilen unsurların belirlenir, 2.Bağımsız (ana) isteme tecavüz gerçekleşmeksizin, bu isteme bağımlı olan isteme tecavüzden bahsedilemez. 2. Ana istemde tanımlanan buluş ile davalı ürün veya usulünün kıyaslanır: 1.Ürünlerin/fiillerinin, patentin ana istemlerinin kapsamına girip girmediğinin değerlendirilir, 2.Karşılaştırma tecavüz konusu ürün ile patent sahibinin ürünü arasında değil, patentindeki istemler de tanımlanan buluş arasında yapılır 3.İstemdeki tüm unsurlar, Tecavüz konusu ürünlerde/fiillerde varsa : ihlal var 4.İstemdeki tüm unsurlar, Tecavüz konusu ürünlerde/fiillerde var, bunlara ilave başka unsurlar da var(istemdeki buluşta geliştirmeler yapılmış) : ihlal var 3. İstemdeki unsurların tamamı yoksa, olmayan unsurların eşdeğerinin varlığı incelenir. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

137 Eşdeğer Tecavüz Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır. İhlalin varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle –aynı işlevi görüyorsa ve –bunu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve –istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

138 Örnek TR 2006 4729 Y sayılı Faydalı Modele Tecavüzün İncelenmesi Buluş: Radyatör hava akım yönlendiricisi 1. İstem: Buluş, tüm mekanlarda iklimlendirme amaçlı kullanılan radyatörlerin (4), üzerinde bulunan hava kanallarına (5.1) konumlandırılan ve kullanımı sırasında meydana gelen hava sirkülasyonunun mekan içine yönlendirilmesi, bulunduğu mekanın daha hızlı ısıtılması, oluşan is ve duman lekelerinin mefruşat türü ev tekstillerine (6) direk gelmesini engellemek amacı ile en az bir kapak (2) ve yönlendiriciden (3) oluşan portatif ve modüler yapıda bir hava yönlendiricisi ile ilgili olup, özelliği, bahsedilen yönlendiricinin (3), bahsedilen kapağa (2), bağlantı elemansız irtibatını sağlayan en az bir boşluklu bağlantı kanalı (2.1) içermesi ile karakterize edilmektedir. PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü

139 Örnek PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü Tecavüz konusu ürün, portatif ve modüler yapıda bir hava yönlendiricisi ile ilgili midir? Yönlendiricinin (3), kapağa (2) bağlantı elemansız irtibatını sağlayan en az bir boşluklu bağlantı kanalı (2.1) içermekte midir? Ürüne suluk eklenmiş olması tecavüzü ortadan kaldırır mı? Faydalı Modelin Şekilleri Tecavüz konusu ürün

140 140 PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Patent Sisteminin Amacı Hükümsüzlük Davalarının Amacı

141 141 Patent Sistemi Buluş Buluşun açıklanması Tekel Hakkı

142 142 Buluşçu menfaati – Toplum Menfaati Dengesi Buluşçuyu ödüllendirmek Toplumun buluştan faydalanmasını sağlamak Toplum Menfaati: Rekabet X Buluşçu Menfaati: Tekel Buluşun kullanım zorunluluğu Patent Hükümsüzlüğü

143 143 Hükümsüzlük Davalarının Amacı Buluş olmayanlar için tecil edilen patentler –Patentlenebilirlik şartlarını taşımayan Dolayısıyla, –Toplumun menfaatine olmayan ve ödülü hak etmeyen buluşlara verilen tekel hakkının geri alınması.

144 144 HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA PATENLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

145 145 Patent Verilebilirlik Şartları Buluşun, patent verilerek korunabilmesi için: –Teknik nitelik taşıması(Yönetmelik 8. md.) –Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlara girmemesi (KHK 6. md.) –Yeni olması (KHK 7. md.) –Tekniğin bilinen durumunu aşması (KHK 9. md.) –Sanayiye uygulanabilmesi KHK 10. md.) –uygulamaya konulabilecek yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanması (KHK 46. md.) şarttır 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI

146 146 HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA PATENLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ DAVACILARIN İDDİALARI (genellikle) –Patent – FM konusu buluş YENİ değildir. –Patent konusu buluş BULUŞ BASAMAĞI (tekniğin bilinen durumunun aşılması) niteliğine sahip değildir. 11.03.2014 Türk Patent Enstitüsü PATENT ARAŞTIRMA - İNCELEME SÜRECİ ve PATENT HAKLARI


"A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı Gebze, 26 Aralık 2014 Patent ve Faydalı Model Eğitim Programı MARMARA TEKNOKENT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları