Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ?"— Sunum transkripti:

1 SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ?
Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı – İstanbul

2 SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ 19.03.2008 tarihli Resmi Gazete
Neleri düzenliyor? İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yükümlülükler Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Lisanslı personel istihdamı Yürürlük: a: Mart 2008 b&c: Mart 2009

3 SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ Ne zaman değişti?
Seri:IV No:51 sayılı Tebliğ (RG: ) Seri:IV No:52 sayılı Tebliğ (RG: ) tarihli Kurul İlke Kararı Uygulama rehberi niteliğinde açıklayıcı karar

4 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Md.4 - Tek seferlik işlemler
Nasıldı? Ne oldu? Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması zorunludur. Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 5 ine veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması zorunludur.

5 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Md.4 - Tek seferlik işlemler
Değerleme raporu: “işlemin şartlarının adil ve makul olup olmadığı” Ortaklık yönetim kurulu, kararını raporu dikkate alarak verir. GK bilgilendirmesi: Tarafların ilişkileri, İşlemlerin niteliğine ilişkin bilgiler; Değerleme raporu özeti; Rapordan farklı işlemlerin gerekçesi, yapılacak ilk genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir. Özel durum açıklaması

6 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Md.5 – Yaygın ve sürekli işlemler
Ticari nitelikte olsun veya olmasın bir hesap dönemi içinde en az iki defa yapılan veya yapılacak olan işlemler mal alım satımı pazarlama hizmetleri danışmanlık hizmetleri

7 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Md.5 – Yaygın ve sürekli işlemler – ESKİ
İşlemlere ilişkin şartlar YK tarafından belirlenir. İşlemlerin %10’luk eşiği aşması öngörülüyorsa işlemlerin şartlarının adil ve makul olup olmadığına ilişkin değerleme yaptırılır. YK, değerleme raporunu dikkate alarak işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar verir. Yıl sonunda, YK’nın belirlenen şartlara uyup uymadığına ilişkin ilave bir rapor hazırlanır. Rapor özeti ortakların incelemesine açılır, GK’da bilgi verilir. Özel durum açıklaması

8 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Md.5 – Yaygın ve sürekli işlemler – YENİ
İşlemlere ilişkin şartlar YK tarafından belirlenir. İşlemlerin %10’luk eşiği aşması durumunda YK, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlar. Rapor ortakların incelemesine açılır, GK’da bilgi verilir.

9 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ Md.5 – Yaygın ve sürekli işlemler – YENİ
Değerleme yaptırma yükümlülüğü kalktı Raporun içeriği değişti (Eskisi “şartları adil ve makul olup olmadığının tespiti” idi yenisinde sadece piyasa koşulları ile karşılaştırma var) İşlem öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı rapor hazırlanmasına ilişkin yükümlülük kaldırıldı, raporun yıl sonunda hazırlanması yeterli Özel durum açıklaması yükümlülüğü kaldırıldı

10 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
Kurul, gerekli gördüğü takdirde, ortaklıklar ile ilişkili olan veya olmayan tarafları arasındaki işlemlerde, 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan oranlara bağlı kalmaksızın, değerleme yapılmasını ve bu Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesinde değerleme sonuçlarının kamuya açıklanmasını zorunlu tutabilir.

11 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Seri:IV No:51 Tebliği ile GİP’teki şirketlere muafiyet tanındı. Bunun dışında bir değişiklik yok.

12 LİSANSLI PERSONEL İSTİHDAMI
Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. “İleri Düzey” ve “Kurumsal Yönetim Derec. Uzm. Lisansı” Tam zamanlı üst düzey yönetici olarak çalışma En üst düzey icracı yöneticiye raporlama yapma zorunludur.

13 LİSANSLI PERSONEL İSTİHDAMI
Muafiyet: Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan şirketlerin görevlendireceği personelin “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip olması zorunlu değil. Piyasa değeri muafiyeti: Piyasa değeri  YTL’nin altında olan ortaklıklar Grup muafiyeti: Payları borsada işlem gören birden çok ortaklığın aynı tüzel kişi tarafından tamamen veya müştereken kontrol ediliyor olması durumunda; ilgili tüzel kişi bünyesinde Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip bir personel istihdam edilmesi koşuluyla, aynı tüzel kişi tarafından tamamen veya müştereken kontrol edilen payları borsada işlem gören ortaklıklar.

14 LİSANSLI PERSONEL İSTİHDAMI Değişiklikler
Seri:IV No:51 Tebliği: GİP’teki şirketler muaf Seri:IV No:52 Tebliği: Gözaltı Pazarı’ndaki şirketler muaf Piyasa değeri TL’nin altında olanlara “Temel Düzey Lisansı” yeterli Piyasa değeri TL’nin altında olan MKYO’lara tam zamanlılık şart değil

15 LİSANSLI PERSONEL İSTİHDAMI Son durum
Her borsa şirketinde lisanslı bir personel bulunmalı. (GİP ve Gözaltı Pazarı hariç) Piyasa değerinden bağımsız olarak grup muafiyeti de devam etmektedir. Ana ortak bünyesinde her iki lisansa sahip bir personelin çalıştırılması durumunda, kontrol edilen şirketlerde görevlendirilecek personelin “kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı” lisansına sahip olmasına gerek bulunmamaktadır. Piyasa Değeri Gerekli lisans < Temel Düzey İleri Düzey > İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

16 TEŞEKKÜRLER Ayça SANDIKCIOĞLU Uzman – Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Sermaye Piyasası Kurulu


"SERİ:IV NO:41 TEBLİĞİ NE DEĞİŞTİ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları