Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İZCİLİK TEŞKİLATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İZCİLİK TEŞKİLATI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İZCİLİK TEŞKİLATI
FEDERASYON MERKEZ TEŞKİLATI BÖLGE DİREKTÖRLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ KULÜPLER GRUPLAR ÜNİTELER

2 İZCİLİK BASAMAKLARI 1- Yavrukurt 7-11 2- İzci 11-15
Basamağı Yaşı 1- Yavrukurt 2- İzci 3- Ergin İzci

3 YAVRUKURT YAVRUKURT.. 7-11 Yaşlarında eğitsel amaçlı oyunlarla yaşanır
Çocuklar doğayı tanır Topluma hizmetle tanışır Onlar yıldız İzcilerdir.Her gün bir iyilik yaparlar

4 İZCİLİK BASAMAKLARI YAVRUKURTLUK
07-11 yaş grubundaki çocukları kapsar,bu yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye“Küme” denir.. Yavrukurt : 7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede, giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa denir. Öbek : Yavrukurt kümesinin yavrukurt’tan oluşan en küçük birliğidir. Öbekbaşı : En küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen, arkadaşlarından biri olan başkanıdır. Yardımcısını kendi seçer. Öbekbaşı Yardımcısı : Öbek başının öbekteki arkadaşlarından kendisine yardım etmek üzere seçtiği kişidir. Küme : En az iki öbeğin birleşmesinden oluşan yavrukurt ünitesidir. Kümebaşı : Kümede yavrukurtları çalıştıran yetki belgeli ve tescilli kişidir. Kümebaşı Yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan, en az LTS. kursunu bitirmiş, küme başı tarafından seçilen kişidir İZCİLİK BASAMAKLARI

5 İZCİ İZCİ.. 11-15 Yaşlarında eğitsel amaçlı oyunlar, Kamplar, Doğa Gezileri heyecanla dolu etkinliklerle yaşanır Her fırsatta doğanın kucağındadırlar Onlar İzcilerdir.Daima Hazırdırlar

6 İZCİLİK İzcilik : yaş grubundaki kız ve erkek çocukların o1uşturduğu üniteye “Oymak” denir İzci:Tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine izci denir. Oba : 6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında o1uşturdukları gruba “oba” denir. Obabaşı : Obadaki çocukların kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “çocuk lidere” denir. Her obada olacak nitelikte en az bir kişi bulunmalıdır. Obabaşı, obanın kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer. Obabaşı Yardımcısı : Obabaşının seçtiği ve obabaşının olmadığı zamanlarda, obabaşının görevini üstlenen kişidir. Oymak : izciden oluşur, bir oymakta en az 2, en çok 4 obadan oluşur. Oymak başı : Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli lider. Oymakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır. .

7 ERGİN İZCİ ERGİN İZCİ.. 15-18Yaşlarında artık toplumun içindedirler. Toplumları ile bütünleşirler. Kendilerini gelecekteki toplumlarının Sorumlu öz verili, pozitif katkıda bulunabilen bireyleri olarak hazırlarlar Onlar Ergin İzcilerdir. Topluma Hizmet Ederler.

8 İZCİ SELAMI 1. İşaret Parmağı: Tanrıya ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getirmek. 2. Orta Parmak: İzcilik türesine uymak. 3. Yüzük Parmağı: Başkalarına her zaman yardımda bulunmak. 4. Serçe Parmak: Küçüğün büyüğe saygısı. 5. Baş Parmak: Büyüğün küçüğü sevip koruması. 6. Ovallik:Dünya izcilerinin kardeşliği .

9 SELAM a) İzci selamı bir önceki şekilde de görüldüğü gibi sağ elin baş parmağının küçük parmak büyük parmak üzerine konması, diğer üç parmağın bitişik ve dik tutulması ile omuz hizasında verilir. b) Kep ile selamlama işaret parmağı alnın sağ üst hizasında kepin kenarına değdirilir. (Avuç içi yere bakar.) c) İzci üniforması giymiş bulunanlar, birbirlerini rütbe ve sıraya bakmadan selamlar. d) Üniformalı izcilerden, Ant içerken, bayrak geçerken veya serene çekilirken, devlet başkanları ve büyükleri geçerken, milli marşlar çalınır veya söylenirken, sadece başlarında bulunan lider selam verir. e) İzci kamp ve kurslarında yapılan törenlerde sadece yönetim selam verir. Diğerleri esas duruşta bulunur.

10

11 *- İzci Tokalaşması: Sağ elle selam verilir, sol elle tokalaşılır.
*- Şapka ile selam verilirken sağ el selamlaşma durumunda şapka kenarına doğru tutulur. *- Törende selam bayrak cepheye alınarak verilir.

12 PAROLA 1- Yavrukurt Yavrukurt Çok Çalışır 2- İzci İzci Daima Hazırdır
3- Ergin İzci Ergin İzci Topluma Hizmet Eder

13 FULAR RENKLERİ Küme Başı : Sarı Oymak Başı : Yeşil Ocak Başı : Bordo
Grup Başı : Lacivert İl Temsilcisi : Mavi Federasyon : Kırmızı-Beyaz 3-4 Tahtalı : Kırmızı-Beyaz İzcilerin Fular Rengi : 2 Renk (Kulüp – Ünite Renkleri Dış Sarı İç Kırmızı vb.)

14 İZCİ ARMALARI M.Ö yılından itibaren saflığın temizliğin sembolü olmasının yanında 19. yüzyılda kullanılmaya başlayan pusulaların üzerinde şaşmaz yön gösterici anlamına gelen zambak çiçeği Baden POWELL tarafından izciliğin sembolü olarak seçilmiştir. İyi, doğru yönü ifade eden zambağın üç ucu: izciye verdiği sözü (ANDI) hatırlatır: Tanrıya-Vatana karşı görevler. Başkalarına yardımcı olmak. İzcilik Türesine uymak. Her ülke, zambak üzerine kendi ulusal amblemini işlemiştir. Ancak zambağın özelliği kaybolmamıştır. Kız izcilerin sembolü yoncadır. Yoncanın olması bir rastlantı değildir. Yonca yaprağı, Orta çağda derebeylerin sancaklarında bulunmakta olup; dere beylerin çevresindeki insanları koruduğu sembolize eder.

15 DÜNYA ERKEK İZCİ ARMASI

16 DÜNYA KIZ İZCİ ARMASI

17 TİF ERKEK İZCİ ARMASI c. M.E.B.

18 TİF KIZ İZCİ ARMASI

19 TİF TEŞKİLAT ARMASI

20 ERGİN İZCİ SINIFI ÇALIŞMALARI
Ergin İzci Sınıf (Aşama) Çalışmaları Dört Aşamada Gerçekleştirilir: 1- Aday Ergin İzci ( 3 ay ) 2- Birinci yıl Hizmet devresi ( 9 ay ) 3- İkinci yıl Hizmet devresi ( 12 ay ) 4- Hizmet Devresi ( 20 yaşına kadar )

21 1-ADAY ERGİN İZCİ SINIF (AŞAMA) ÇALIŞMALARI (SÜRE: 3 AY) :
a) İzci ant ve türesini ezbere bilebilmek. b) İzci selamı ve anlamını bilmek. c) Ocak başının isteyeceği bir işi başarmak. Yukarıdaki koşulları yerine getiren Aday Ergin İzci ant verilir, içme töreniyle üniformasını giyer, üyelik belgesi eğitim devresi çalışmalarına alınır. Böylece ocağa kabul edilmiş olur.

22 2- EĞİTİM DEVRESİ ( BİRİNCİ YIL ) : Dokuz ay boyunca şu çalışmaları yaparlar:
1. Bir yıllık süre için ekip başını seçerler. 2. Ocağın diğer ekipleriyle işbirliği için çalışırlar. 3. Ayda bir hafta sonu kampı, gezi ya da özel ekip toplantısı planlar ve uygular. 4. Bir Küçük İzci ünitesine ekipçe yardım ederler.

23 3- EĞİTİM DEVRESİ (İKİNCİ YIL) : 12 ay boyunca aşağıdaki çalışmaları yaparlar
a) Topluma karşı görevleri belirleme çalışmaları (Başkalarına yardım) b) İlkyardım, sivil savunma, çevre temizliği, deprem, yangın, sel felaketi, çığ ve benzeri olaylara karşı hazırlıklı olma çalışmaları. c) İzci oymaklarında liderlik çalışmaları. Örnek: Ağaç dikme, kağıt, ilaç, kitap toplama, okul camı onarımı, kireçleme, yoksul ailelere yardım, çalışma kampları... vs.

24 4 - HİZMET DEVRESİ  Çevreye ve topluma yardımcı, Türkiye İzcilik Örgütüne yararlı olma amacıyla yapılacak çalışmalardır. Bunları arayıp bulmak, sıraya koymak, yapabilecek arkadaşları seçmek, işleri takip etmek özel bir planlama becerisi ve çabası gerektirir. Bu çalışmalar ekip olarak ya da ocak olarak planlanabilir ve yapılabilir.

25 İZCİ ANDI Allah’a ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime,
izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi; bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.

26 İ Z C İ TÜRESİ İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir. İzci, herkese karşı naziktir. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur. İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür. İzci, tutumludur. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

27 İNCİRLİ ERGİN İZCİ ÜNİTESİ
ADAY ERGİN İZCİLER Erencan AKTAŞOĞLU Fatih KARABATAK Hasan Can KOÇ Yavuz Selim YALVAÇ

28 İZCİ AŞAMA LİSTESİ ADAY İZCİLER 1. YIL Yavuz Selim YALVAÇ 2. YIL
Erencan AKTAŞOĞLU Fatih KARABATAK Hasan Can KOÇ


"TÜRKİYE İZCİLİK TEŞKİLATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları