Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HELAL GIDA BARTIN YETİMLER DERNEĞİ “HELAL GIDA”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HELAL GIDA BARTIN YETİMLER DERNEĞİ “HELAL GIDA”"— Sunum transkripti:

1 HELAL GIDA BARTIN YETİMLER DERNEĞİ “HELAL GIDA”
SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ (selamlama konuşması)

2 Dua… (Katılımcılara kabede kadir gecesi tırlarca kola dağıtıldığı otellerde eksilen kolaları tamamlamadığı için kavga edildiği hayal ettiriliyor)

3 İSLAMIN SUNDUĞU YAŞAM TARZI
Yakın zamana kadar,bu diyarlarda İslam prensiplerinin şekillendirdiği bir Yaşam Tarzımız vardı. Bu Yaşam Tarzımızda insanlar arasında kardeşlikler vardı, komşuluklar vardı, müşterek sevinçler, müşterek üzüntüler yaşanırdı, sevgiler, aşklar vardı, alış verişler, ortaklıklar vardı, hanımların hicabı olan tesettürler mukaddes kabul edilir ona uzanan eller kırılırdı, Kimsenin malına kimsenin gözü takılmazdı. Helalinden yemek, helalinden içmek hayatın temelini teşkil ederdi.(tarihten günümüze gıda sektörü Sağlık Bak verileri veriliyor)

4 NEDEN HELAL GIDA ? Global dünyada bugün, insanlar lisanın dışında sembollerle, işaretlerle ve kavramlarla anlaşabiliyor İletişim çağını yaşıyoruz. Dünya bir köy gibi küçüldü .Dünyanın bir ucunda üretilen bir ürünü bir gün sonra dünyanın diğer ucundaki bir tüketiciye ulaştırmak imkânsız değil artık.

5 DÜNYAYI BUGÜN KÜRESEL KURUMLAR YÖNLENDİRİYOR
Gıda ve Tarımda: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), Sağlıkta:WHO (Dünya Sağlık örgütü), Siyasette:UN (Birleşmiş Milletler), Güvenlikte:NATO (Kuzey Atlantik Paktı), Ticarette:WTO (Dünya Ticaret Örgütü) , Ekonomide: IMF (Uluslar arası Para fonu), Yargıda: ICC (Uluslar arası Ceza Mahkemesi ), Çevre de UNEP (Dünya Çevre Programı) vs. gibi 5

6 Her renk bu sistem içerisinde yerini almak istemektedir.
Oysa dünya; çeşitli dinleri, inanç biçimleri, cemaatleri, tarikatları, toplulukları, grupları vs. ile bir renk cümbüşü arz etmektedir. Her renk bu sistem içerisinde yerini almak istemektedir. Büyük fotoğraflar çekilirken, küçük ayrıntılar gözden kayboluyor veya global gözlükle dünyaya bakıldığında farklılıklar dikkatten kaçıyor. Oysa modern-küresel dünya da, büyük-küçük bütün farklılıklar da kendi sembolleri, kriterleri ve standartları ile bu küresel sistemde yerini alma ve sisteme entegre olma ihtiyacını hissediyorlar. Pazara arz edilen gıda ürünlerinin birçoğu küresel standartlara, kriterlere, işletim sistemlerine, denetim sistemlerine ve proseslere göre sertifikalandırılmaktadırlar. 6

7 Üretimine ve satışına izin verilmekte, etikette
Örneğin Alkolsüz içecekler kriterine göre 3 g/L. den az alkol içeren içecekler (Türk Gıda Mevzuatı Alkolsüz içecekler Tebliği TB. No:2007/26) ‘Alkolsüz İçecek’ olarak tasnif edilmekte, Üretimine ve satışına izin verilmekte, etikette de alkolsüz içecektir diye yazılmaktadır. Oysa İslam dininde Alkol için azı da çoğu da haram diye nitelendirildiğinden, bu kriterle üretilmiş bir ürünü bir Müslüman normalde tüketmeyeceği gibi, bu olay Müslüman birey için diğer küresel standart ve kriterler hakkında olumsuz bir önyargı veya tereddüt oluşturmaya neden olmaktadır. 7

8 Mesela, mayalı ve jelâtinli gıdalara; tıbbi ve kozmetik ürünlerine karşı, hammadde kaynaklarının, domuz veya alkol olması ihtimalinden dolayı, Müslümanlar arasında giderek artan büyük bir tedirginlik yaşanmaktadır. Çünkü İslam âleminde hammadde olarak domuz ve alkole karşı, miktara bağlı olmayan, özel bir hassasiyet mevcuttur. Küresel üreticiler (çok uluslu şirketler) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi küresel kurumlar ise ‘Alkolsüz içeceklerde’ de olduğu gibi ‘tüketici çeşitliliğinin’ spesifik ölçü ve değerlerine karşı çok hassas davranmadıkları gibi bilimsel verileri ön planda tutarak genel kriterlere göre standartlar belirlemektedirler. 8

9 HELAL – HARAM KRİTERLERİ
Helal et üretim kriterleri, hayvanın kesim şeklinden, besmele ile başlanmasından, tavukların ıslak veya kuru yolunmasına kadar bir dizi diğer küresel ve yerel sertifika kriterlerinde olmayan çok özel usul ve kuralları içermektedir. Helal-Haram kriterleri görülüyor ki Organik Tarım Prosesinde olduğu gibi çağın en gelişmiş gıda denetim sistemi olan HACCP gıda güvenlik sisteminin de ötesinde bir güvenlik filtresi oluşturmaktır. 9

10 HELAL GIDA… Bu yeni sistem bizim tanımadığımız, bilmediğimiz bir takım prosesleri getirdiği gibi bu prosesler vasıtasıyla da bir takım katkı maddeleri dediğimiz maddeleri karşımıza getiriyor. Bu katkı maddeleriyle ilgili problem inanın şu anda bir çok kişinin tahayyül edemeyeceği kadar önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu maddeleri Helal – Haram kavramları ile birlikte değerlendirmek son derece önemlidir. Neden? Çünkü Dinimiz yediğimiz içtiğimiz maddelerle ilgili hükümler getirmiştir. Bir takım yaptırımlar getirmiştir. Mesela, kıyamete kadar bizim domuzla alakalı bir ürünü yer durumda olmamız mümkün değildir. Kıyamete kadar biz alkollü, şarhoşuk veren bir maddeyi kullanma yetkisine sahip değiliz. Bir kan maddesini kullanamayız. Bu teknolojik ürünler iki temel soruyu karşımıza getirmiştir. Birisi yediğimiz içtiğimiz maddeler helal midir? Diğeri sağlıklı mıdır? İkinci soruya bir çok platformda yanıt bulabilirsiniz. …. (gıdaların endüstrileşmesiyle gıda canlılık radyasyonu ve ilaç etkilerini yitirdiklerinden bahsediliyor)

11 Kaynak Ayetler “O, size yalnız ölüyü (usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanı), (akan) kanı, domuz etini ve Allah’dan başkası için kesilen (hayvanın etini) haram kılmıştır. Fakat mecbur kalan bir kimse, (başkasının hakkına) saldırmamak ve haddi (zaruret mikdarını) aşmamak (üzere bunlardan ölmeyecek kadar yemek) şartıyla ona bir günah yoktur. Şüphesizki Allah, Gafur (çok bağışlayan)dır, Rahim (çok merhamet eden)dir.” (Bakara 173) “Allah’ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve siz kendisine inanan kimseler olduğunuz Allah’dan sakının.” (Maide 88) “Ey iman edenler! Şarab, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytanın işinden birer pisliktir; öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (maide 90) “….(içlerinden bir kısmıda) dediler ki; Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir; şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderinde baksın, yiyecek olarak hangisi daha temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin; fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin!”(Kehf 19)

12 HELAL GIDA VE TEMEL PROBLEMLER
Helal kesim Fast Food lar , hazır paketlenmiş yemekler,catering Peynir – Yoğurt – Mayalar Jelatin Alkol Gıda Katkı Maddeleri GDO

13 HELAL NEDİR? Helal, meşru, izin verilmiş manasına gelen bir Arapça kelimedir. Hangi çeşit gıda maddeleri olursa olsun yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz bizatihi Allâh (cc)’ ın helal kıldığı maddelerden olmalı ve bir de helal yolla kazanılmalıdır.

14 Gıdalara Helal diyebilmek için 4 temel esas
İslamiyet tarafından tüketimi Müslüman için yasaklanmış ürünleri içermemesi veya Şer’i kesime göre kesilmiş hayvan ürünlerini ihtiva etmesi gerekiyor. İslam'a göre temiz kabul edilmeyen bir maddeyi taşımaması gerekiyor. İslam'a göre temiz kabul edilmeyen bir tarzda üretilmiş olmaması ve İslam’a uygun şekilde paketlenmiş olması Helal gıda kabul edilmeyen bir gıda maddesi ile temas içinde olmaması gerekiyor.

15 HELAL GIDALAR Aşağıdaki gıda maddeleri kesin helaldir.
1 – İnek, koyun, deve ve keçi sütü 2 – Bal 3 – Balık 4 – Sarhoşluk vermeyen bitkiler 5 – Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler 6 – Yer fıstığı, Antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler 7 – Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar 8 -- Sığır, deve, koyun, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de helaldir. Ancak İslamî usule göre kesilmiş ve avlanmış olmaları şarttır.

16 HARAM NEDİR? Haram; gayri meşru, meşru olmayan,yasaklanmış manasına gelen bir Arapça kelimedir. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetinin ışığında fakihlerin Haram olduklarında ittifak ettikleri maddeler aşağıda çıkarılmıştır:

17 HARAM GIDALAR 1- Domuz 2 - Kan 3 - Et yiyen hayvanlar
4 - Ölmüş hayvanın parçaları 5 - İslami usulle kesilmemiş, eti helal hayvanlar 6 - Sürüngen ve böcekler 7 - Şarap, Etil alkol ve İspirto 8 – Bu haram maddelerin bulaştığı ya da bu maddelerden yapılmış katkı maddeleri içeren diğer gıda maddeleri Yukarıda zikredilmiş maddeler haramdır ve bütün Müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır.

18 Tanımlar ve Terimler Helal: Allah ve Resûl’ü tarafından izin verilmiş, yasaklanmamış, serbest, yasal ve meşru olan her şey. Helal Denetçi, Gözlemci, Müfettiş: Helal sertifika kurumu tarafından görevlendirilmiş uzman ve yetkililer. Helal Gıda: İslâm’a göre izin verilen gıdalar. Mubah: Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiillerdir. Haram: Kitap ve Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı tarzda istenilen herşey.Yasaklanmış maddeler: Leş, akan kan, domuz, sarhoş ediciler ve uyuşturucular gibi. Mekrûh: Yapılmaması, yapılmasından daha iyi olan davranıştır. Hoş karşılanmayan, çirkin olan. Kitap ve Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istenilen fiil va davranışlardır.

19 Tanımlar ve Terimler Meşbûh: Haram ve Helalliği hakkında kesin ve muhkem delil bulunmayan, şüpheli olan. Mezhep: İslâm’daki fıkıh ekollerinden her biri. Necis: Haram ve izin verilmeyen şeyler. Domuz eti, kan, dışkı, idrar,şarap, kusmuk, irin gibi katı ve sıvı maddeler. Tesmiye: “Bismillah. Allahüekber” demektir. Zebiha: İslâmî kurallara göre keskin bir aletle kesilmiş hayvan. İnsan sağlığına zararlı: Tıp otoritelerince sağlığa zararlılığı tesbit edilmiş olan her şey. Mutlak zarar ve izafi (göreceli) zarar olarak ikiye ayrılır. Mutlak zarar, her insan için etkisi aynı olandır. İzafi(göreceli) zarar ise, kişilere göre değişir. Örneğin yalnızca şeker hastasının veya kalp hastasının kullanması zararlı olan madde gibi.

20 İSLAMDA HELAL-HARAM Helâl ve haram hususunda İslâm’ın temel kaideleri ise şöyledir: Helâl eşyanın aslındadır. Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.) ındır. Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir. Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir. Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır. Harama götüren herşey haramdır. Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır. Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz. Şüpheli olan herşeyden kaçınmak esasdır. Haram herkes için haramdır. Zaruretler mahzurları mübah kılar. (medine pazarında Peygamber efendimizin (ASM) buğday kıssası anlatılıyor)

21 Hadis-i Şerif “Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, Helaller apaçık bellidir. Bu ikisi arasında haram ve helal olduğu şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur, kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, ceset de bir et parçası varki, eğer o sağlıklı olursa, cesedin tamamı sağlıklı olur eğer o bozulursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir.” (Numan İbni Beşir, Buhari)

22 GIDA KATKI MADDELERİ NEDİR? NE MAKSATLA KULLANILIRLAR?

23 GIDA KATKI MADDELERİ NEDİR? NE MAKSATLA KULLANILIRLAR?
Kendi başına gıda maddesi olmayan, Satışı teşvik etmek, pazarlamayı kolaylaştırmak ve ürünün raf ömrünü uzatmak maksadı ile ilave edilen kimyasal maddelerdir. Çok kullanılanları Yaklaşık çeşittir. Katkı maddelerinin kullanma gayelerini şöylece sıralayabiliriz.

24 NE MAKSATLA KULLANILIRLAR?
1 – Koruyucu olarak gıda maddesinin bayatlama, kokuşma, bozulma v.s. olaylarını geciktirmek için. Sodyum benzoat,nitrit,nitrat vb. 2 – Emülgatör olarak normalde birbirleri ile karışmayan veya zor karışan maddeleri birbirine bağlayıcı olarak. Bu maddelerin emilsiyonunu kolaylaştırmak için. Lesitin v.s. gibi 3 – Koyulaştırıcı olarak. Jelatin, Xcantan gum vs.gibi 4 – Renklendirici olarak gıda maddelerinin göze hoş gözükmesi için kullanılan boya maddeleri karmen, karotenler gibi 5 – Lezzet vericiler. Aromalar. Vanilin,MSG gibi 6 – Tatlandırıcı olarak.aspartam, sakkarin gibi 7 – Besin değerini korumak veya geliştirmek için. Antioksidanlar, asitlik düzenleyiciler, sitrik asit, asetikasit vb.

25 GIDA KATKI MADDELERİNİN HELAL OLMA ŞARTLARI
Muhkem olarak yasaklanan şeylerden olmaması gerekir. Kur’anda sabit olan ve Resulullah’ın sair sünnetleriyle sabit olan hususlardan olmaması gerekiyor. İnsan sağlığına ve yapısına zarar veren kimyasal maddelerden oluşmaması gerektir Genetiğiyle oynanmış, genetik yapıları değiştirilmiş ürünler olmaması gerekiyor.

26 GIDA MADDELERİNİN TASNİFİ
Et ve Et Mamülleri Süt ve Süt Ürünleri Unlu gıdalar Şekerli Gıda Maddeleri Yağlar Sıvı gıdalar Genetik yapısı değiştirilmiş gıdalar.

27 TEHLİKELİ GIDA KATKI MADDELERİNİN TASNİFİ
Hayvansal kaynaklı Gıda Katkı Maddeleri Kimyasal Gıda Katkı Maddeleri GDO

28 TEHLİKELİ GIDA KATKI MADDELERİNİN TASNİFİ

29 TEHLİKELİ GIDA KATKI MADDELERİNİN TASNİFİ

30 Endüstride Hayvanlardan Elde Edilen Katkı Maddelerinin Kullanımı :
İslam şeriatına uygun olmayan bir tarzda kesilmiş et ve helal hayvanlardan elde edilen maddelerin kullanılması, endüstriyel tavuk Domuz ve domuzdan elde edilen maddelerin kullanımı Kan ve kandan elde edilen maddelerin kullanılması

31 Endüstride Hayvanlardan Elde Edilen Katkı Maddelerinin Kullanımı :
Domuzdan elde edilen her türlü şey, çok küçük miktarlarda da olsa haramdır. Helal yoldan kesilmiş hayvanlardan geliyorsa, bu helal hayvanlardan elde edilen her şey helaldir. Helal hayvandan gelse bile kandan elde edilen her şey haramdır.

32 TEHLİKELİ HAYVANSAL KATKI MADDELERİNDEN BAZILARI
JELATİN: Yoğurt, peynir,pastanecilik ürünleri, jelibon, haribo,cin bisküvileri (yenilebilir sığır jelatini???) Carmen: kola vb. meşrubat, meyve suları, reçel, marmelat, pastacılık ürünleri, çay Sistein:unlu mamüller Helal kesilmeyen Tavuk ürünleri,endüstriyel tavuklar Lesitin Mono-diglisetitler Mayalar( şırdan,mikrobiyal) Yumurtada yapılan hileler.

33 Kimyasallar Margarinler (Hidrojenize bitkisel yağ???) Kola vb.
MSG (mono sodyum glutamat) Aspartam Nitrat, Nitrit,sodyum benzoat, koruyucular Cips, Akrilamid Aromalar Tuz, şeker

34 Bazı ülkelerde yasaklanan katkı maddeleri
E-102 Tartrazin E-104 Kinolin sarısı E-107 Yellow 7G E-127 Eritrosin E-129 Allura Red

35 ET VE ET MAMÜLLERİ

36 ET VE ET MAMÜLLERİ Salam ve Sosislerde Kemik unu kullanımı
Sucuk, salam ve sosislerde Nitrat ve Nitrit (E250) kullanımı: 7 yılda erkek ve kadın hastanın izlendiği Hawai Üniv. Araştırmasında salam sosis ile beslenme sonucu pankreatik kanserler riski %6700 artıyor.Nitrat ve nitritler Nitrosoaminleri oluşturur ve çeşitli kanserlere sebep olur. Yapılan araştırmalarda Lösemide %700 lük artış olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Bebek besleyen anneler uzak durmalı, çocukların beslenmesinden çıkarılmalı, tost ve pizzalarda bol miktarda bulunur. Sodyum Sülfit kullanımı: Yrd. Doç. Dr. Vural Küçükataya göre deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda öğrenme ve hafıza bozukluğu, beyin fonksiyonları zararı tespit edilmiştir.

37 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Peynir: Pepsin-Rennin (Şırdan) mayalarını dışarıdan ithal ediyoruz. Mikrobiyal mayalarda kullanılan besiyerinin menşei önemlidir. Natamisin kullanılır. Süt için pH indikatörü alkol içerisindeki Brom kresol çözeltisidir. Lipaz, Kymosin gibi anzimler hayvansal kaynaklıdır. Yoğurtta Jelatin kullanımı, Margarin kullanımı

38 UNLU GIDALAR Pastanecilik ürünlerinde jelatin, lesitin,karmin kullanımı Ekmekte ağartıcı olarak potasyum bromat(E924), benzoilperoksit(E928) kullanımı L-Sistein kullanımı Margarin kullanımı

39 ŞEKERLİ GIDALAR Çikolatalar, çokomeller, bisküvi, ciklet vb.
Jelatin, likör, lesitin, aromalar, gliserin, margarin, mono-digliseridler içerebilirler Sakkarin: RHSM ye göre gıdalarda yasal limitin üzerinde sakkarin kullanılıyor. (200 mg/kg) Allerji, sindirim bozukulukları, mesane kanseri riskleri var Aspartam: kanserojen, toksik, sperm öldürücü, hafıza kaybı. 30 C fenilalanin metilalkole metilalkol formaldehide dönüşür. MS (Multiple Sklerosis) ile ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu gün baklavalarda, dondurma ve çikolatalarda bile kullanılıyor

40 YAĞLAR Yağlar doymuş ve doymamış yağlar olarak ikiye ayrılır.
Doymuş yağlar: Tereyağı, don yağı vb. Doymamış yağlar: Ayçiçek yağı, zeytin yağı vb. Sıvı yağlar margarinleşirken gıda değeri tahrip olur. Tehlikeleri: Kanser, şeker, bağışıklık sisteminde zayıflama, üreme ve süt vermede zayıflama, obezite, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları Margarinler koruyucu, antioksidan, emülgatör içerirler Yağlar yüksek sıcaklıklarda okside olur. Bu yüzden kızartmadaki yağlar 1 kez kullanılmalıdır.

41 Sıvı gıdalar (meşrubatlar)
Aromalar: 5 gr/lt alkole izin verilir. “Çoğu serhoşluk verenin azıda haramdır.” Alkolsüz bira %0,4 alkol içerir. Fosforikasit E338: kemik ve dişleri eritir. Karmen Tatlandırıcılar.

42 SARHOŞ EDİCİ MADDELER, ALKOLLER VE UYUŞTURUCULAR
Her çeşit sarhoş edici madde içki olarak sınıflandırılır. İçki olarak sınıflandırılan içecekler haram ve pistir. Mayalanma işlemiyle üretilen içecekler %1’den az etil alkol içerse bile tüketilmeleri haramdır.

43 SAĞLIĞA BİLE BİLE ZARAR VERMENİN HÜKMÜ NEDİR?
İslam Dininde Fakih ve Müctehid imamların ittifak ettiği bir husus vardır ki;o da şudur: Zarara yol açan, mal ve canı yok edip tüketen şeylerden kaçınmak vacibtir. İşlenmesi ise haramdır. İslam’da zarar vermek, zarara zararla karşılık vermek yoktur.(Ahmet bin Hanbel,İbn Mace)

44 YEDİĞİMİZDE BAŞKA NE OLUR?
Göz, kulak, dil, akıl vb. hissesini alır. Helal gıda duanın ön şartıdır. İhlaslı olmanın ön şartıdır. Davut a.s ordusu gibi oluruz.

45 KÜRESEL DÜNYANIN EN MASUM PROSESİ ORGANİK TARIM
Bu proseste tohum irdelenmez. Ancak tohumun ekiminden hasadına kadar olan süreçte, kullanılan girdiler (gübre, ilaç kimyasallar vs) ,kullanım dozu ve zamanları ve üretim koşulları ve prosedürü belli kural ve kriterlere göre düzenlenir. Bu proseste şehir atıklarının ıslahından elde edilen kompost gübreler, mezbahaların kan, tırnak vs. atıklarının ıslahı ile elde edilen organik gübreler Yani tohumun ve Embriyonun kaynağı sorulmaz, gübrenin organik olması yeterlidir ama kaynağı domuzdan mı, tavuktan mı sorulmaz sadece kimyasal olarak temizliği denetlenir. 45

46 GDO TEHLİKESİ TOHUM VE EMBRYO DA BİR YÜZYILDA ÇOK BÜYÜK GELİŞMELER YAŞANDI

47 BİTKİDE DOĞAL HİBRİD SARI MENEKŞE MOR MENEKŞE HİBRİD MENEKŞE
Yellow Violet Puce Violet Hybrid Violet 47

48 DOĞAL HAYVAN HİBRİD At Merkep Katır = Horse Donkey Mule 48

49 BİTKİDE TEKNOLOJİK HİBRİD
Karpuz Kavun Hibrid Karpuz Water Melon Melon Hybrid Water Melon 49

50 At/Zebra hibridi Stukenbrock safari park İtalya
A zebra/horse hybrid made its way to the Stukenbrock safari park from Italy 50

51 TRANSGENİK TOHUM VE EMBRİYO
Doğada oluşmayan tamamen teknolojik olarak yapılmakta olan bir tür üretim. Herhangi bir canlıdan, diğer bir canlıya arzu edilen genin nakli yapılarak , yeni bir organizma üretme olayıdır. Yani gen nakli yapılarak üstün (sözüm ona) karakterli bireyler üretmek. 51

52 Transgenik Tohum Üretimi
52

53 Transgenik Keçi (Transgenic Goat) 53

54 54

55 CRITIC TWO GMO MATERIALS 1-SOYBEAN 55

56 2-TRANSGENIC CORN (MAIZE)
56

57 57

58 58

59 59

60 MODIFIED BULL 60

61 61

62 El bakara 205 بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ 62

63 Ve dönüp (gittiği) zaman; yeryüzünde fesat çıkarmak,
ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez. 63

64 شكراً TEŞEKKÜRLER 64


"HELAL GIDA BARTIN YETİMLER DERNEĞİ “HELAL GIDA”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları