Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUR’AN-I KERİMİ’İ TANIYALIM HAZIRLAYAN TALİP ORHAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUR’AN-I KERİMİ’İ TANIYALIM HAZIRLAYAN TALİP ORHAN"— Sunum transkripti:

1 KUR’AN-I KERİMİ’İ TANIYALIM HAZIRLAYAN TALİP ORHAN
Hasan Polatkan Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

2 BİR IŞIKTIR ,BİR REHBERDİR, BİR KURTULUŞ REÇETESİDİR
KUR’AN-I KERİM 14 ASIR ÖNCE ARABİSTAN’DAN DOĞAN VE TÜM DÜNYAYI AYDINLATAN BİR IŞIKTIR ,BİR REHBERDİR, BİR KURTULUŞ REÇETESİDİR

3 “Gerçekten bu Kur'an en doğru yola iletir ve iyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdeler.” (İsra-9)

4 KAVRAM KUTUSU VAHİY: AYET: SÜRE: HİZB: CÜZ: MUKÂBELE: MEKKİ: MEDENİ:
VAHİY KATİPLERİ: ALLAH’IN PEYGAMBERLERİYLE İLETİŞİM KURMASI, SURELERİ OLUŞTURAN UZUN VEYA KISA VAHİY İFADELERİ, AYETLERDEN OLUŞAN KUR’AN BÖLÜMLERİNE VERİLEN AD KUR’AN’IN HER BEŞ SAYFALIK BÖLÜMÜ, KUR’AN-I KERİMİN 20 SAYFALIK BÖLÜMÜ, KARŞILIKLI KUR’AN OKUMA , MEKKE’DE İNEN SÜRE VE AYETLER MEDİNE’DE İNEN SÜRE VE AYETLER, İNEN AYETLERİ YAZAN KİMSELER,

5 TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
İNDİRİLİŞ SÜRECİ İÇ DÜZENİ KAVRAM HARİTASI Ayet, Süre, Cüz, Tevbe süresi, Bakara süresi, Mekki,medeni. 610-ramazan Alak süresi vahiy katipler Ebu Bekir, Hz. Osman, MUSHAF MUKABELE HZ. MUHAMMED HATİM KUR’AN-I KERİM İman esasları, İbadetler, Ahlak ilkeleri, Haram-helal, Kıssalar. CEBRAİL VAHİY İyiye güzele yöneltir, Açıklar, aydınlatır, Öğüt verir, hatırlatır, Hayatı anlamlandırır. TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ NELER BULABİLİRİZ

6 KUR’AN-I KERİMİN İNDİRİLİŞ SÜRECİ
610 yılı ramazan ayında Nur dağında Hira Mağarasında indirilmeye Başladı. İlk inen ayetler Alak süresinin İlk beş ayetidir.

7 İnen ayetler hem ezberleniyor Hem de vahiy katipleri tarafından çeşitli yazı malzemelerine yazılıyordu.

8 Ayetler inmeye devam ettiği için Kur’an-ı kerim peygamber efendimiz döneminde kitap haline getirilmemiştir. Kur’an-ı kerim Hz. Ebubekir zamanında Zeyd b. Sabit başkanlığında kurulan bir komisyonla, sıkı bir çalışma sonucu kitap haline getirilmiştir.

9 Hz. Osman döneminde İslamiyet'in geniş bir alana yayılması sebebiyle «İmam Mushaf» adı verilen ilk nüsha alınarak (5 veya 7 adet) çoğaltılmış ve önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir.

10 Kur’an-ı Kerim gerek ezberlenerek gerekse yazılı olarak hiç değişmeden büyük topluluklar tarafından sonraki nesillere aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

11 KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ
Dili Arapça’dır, Yaklaşık sayfadır 114 süreden oluşur, 6236 ayettir, Fatiha süresi ile başlar Nas süresi ile biter, Her sürenin başında besmele vardır, sadece Tevbe süresinin başında yoktur,

12 En uzun süresi Bakara süresidir (286 ayet)
En kısa süreler, Asr, Kevser, Nasr süreleri (üçer ayet) En uzun ayet, Bakara süresi 282. Ayet (bir sayfa) Bazı süreler Elif lam Mim gibi harflerle başlar bunlara Hurûfu Mukattaa denir. Mekki süreler daha çok iman ve ahiret ile ilgili konularda, Medeni süreler de ibadetler toplumsal konularda açıklamalar Yapar.

13 Kur’an-ı Kerim’in iç düzenlemesinin Bir kısmı daha sonradan yapılmıştır
Ayet numaraları verilmesi, Harekelenmesi, Cüzlere ayrılması.

14 KURAN Kur'an Allah sözüdür Tüm sözlerin özüdür En büyük kitap derim Okurum ezberlerim
Cebrail yüce melek Hak yanından gelerek İndirmiş bu kitabı, Bu en büyük kitabı İbadettir okumak, Okumak ve anlamak Şükür elimde duran, En büyük kitap Kur'an AHMET EFE

15 KUR’AN-I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ
Kur’an-ı Kerim içine alması gereken tüm bilgileri almıştır. Bazı konularda ayrıntıya girmeyip genel bir açıklama yapar. Kur’an’da yer alan konuları şöylece sıralayabiliriz. İman esasları, İbadetler ve uygulanışları, Ahlak ilkeleri, Peygamber hikayeleri Geçmiş milletlere ait olaylar, Benzetmeler,

16 Hukuk kuralları (evlenme, boşanma, ticaret vb)
Evrenin yaratılışı ve işleyişi, Ahiretle ilgili ayetler, Kıyametin kopuşunu tasvir eden ayetler, Helaller ve haramlar Bilime ışık tutan ayetler, İnsanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet eden ayetler.

17 Kur’an’la İlgili İlginç Bilgiler
Gün kelimesi tekil olarak 365 defa, Ay kelimesi 12 defa, Dünya ve ahiret kelimesi 115 defa Şeytan ve melek kelimesi 88 defa, Zekat ve bereket kelimesi 32 defa, Yaz-sıcak, Kış-soğuk kelimeleri 5’er defa, Zenginlik 26, fakirlik onun yarısı kadar, Ceza 117 af onun iki katı kadar 234 defa Kur’an’da geçmektedir.

18 KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
Kur’an-kerim İyiye Ve Güzele Yönlendirir, doğru Yolu Gösterir Kur’an-ı Kerim insanların barış ve kardeşlik içerisinde , mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını ister .Bunun içinde insanların kötü ve çirkin davranışlardan uzaklaşıp, güzel davranışlara yönelmelerini öğütler.

19 Bir çok ayette güzel iş ve davranış anlamına gelen Salih amel kelimesi imanla birlikte kullanılmıştır. “Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği yakın akrabaya vermeyi emreder, çirkin işleri azgınlığı ve taşkınlığı da yasaklar. O tutasınız diye size böylece öğüt verir.” (Nahl:90)

20

21 Kur’an-ı Kerim Açıklar ve Aydınlatır
Kur’an-ı Kerim insanları aklıyla düşünüp bilemeyeceği konularda ve düşünüp yanlış sonuçlara vardığı konularda aydınlatıp, yol göstermiştir. Ahiret, cennet, cehennem , kıyamet hakkında bilgi vermiş. Geçmişte yaşamış olan milletler, peygamberler ve onların mücadeleleri hakkında açıklamalar yapmış, Evrendeki yıldızlar, gezegenler, güneş ve ay konusunda aydınlatıcı açıklamalar yapmıştır.

22 Kur’an-ı Kerim Açıklar ve Aydınlatır
Melekler, Cinlerle ilgili bizleri aydınlatmış, İnanç esasları, ibadetlerin yapılışları ve ahlak ilkeleri konusunda açıklamalar yapmıştır. “Bu (Kur’an ) tüm insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri için de bir hidayettir öğüttür.” (Ali imran/138)

23 Kur’an Öğüt Verir Ve Hatırlatır
Kur’an-ı Kerim bir öğüt kitabıdır. “O herkes için…bir öğüttür.” (tekvir süresi 27/28) İnsanların başına bela ve sıkıntı gelmeden önce onları uyarır ve öğüt verir. Geçmişte yaşayan ve bu öğütlere kulak vermeyenlerin başlarına gelenleri bize haber verir. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olmak için aşağıdaki öğütlere uymalıyız.

24 Kur’an Öğüt Verir Ve Hatırlatır
Anne babaya iyi davranmak Büyüklere saygılı davranmak, Yoksullara ,muhtaçlara yardım etmek, Yetimleri ve kimsesizleri koruyup gözetmek, Komşularla ve arkadaşlarla iyi geçinmek, Yalan, iftira ve dedikodu yapmamak vb.

25 Kur’an-ı Kerim Hayatı Anlamlandırmamıza yardım Eder
İnsanoğlu meraklı bir varlıktır. Çevresindeki şeylerin nasıl ve niçin olduğunu öğrenmek ister. İnsan niçin ve nasıl yaratılmıştır? Evren nasıl meydana gelmiştir? Öldükten sonra bizi nasıl bir hayat beklemektedir? gibi sorular insan aklını meşgul etmiştir. Bu sorulara tatmin edici cevaplar bulmaya çalışmıştır.

26 Bu konuda Allah insanlara yardım etmiş ve onlara peygamberler ve kitaplar göndermiş. İnsanın niçin yaratıldığını, hayatın gayesini, öldükten sonra karşılaşacağı durumları insana açıklamıştır. Buna göre insan Allah’a kulluk etmek için yaratılmıştır. Bu dünya bir imtihan yeridir ve geçicidir.

27 Asıl yerimiz bütün yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz ebedi ahiret yurdudur. Allah’a inanan bir insan bu dünyada kaybettiklerine fazla üzülmez kazandıklarına da fazla sevinmez orta bir yol tutar, önemli olan Allah’ın razı olduğu bir kul olabilmektir. Bu sayede mutluluğu da yakalamış oluruz.

28 SONUÇ 14 asır önce inen Kur’an-ı Kerim bugün hala ilk günkü gibi canlılığını korumaktadır. Kur’an bütün insanlık değerlerini yitirmiş ve ruhen ölü bir toplumdan insanlığa örnek bir nesil meydana getirmiştir. İnsanlığın kurtuluşu için reçete olmuştur. Ne yazık ki geçen süreç içerisinde kutsal kitabımız sadece ölmek üzere olanların başucunda ve ölülerin arkasından okunan bir kitap haline getirilmiştir.

29 İnsanlar Kur’an-ı tozlu raflara terk etmişler,
Kur’an’ın anlaşılması ikinci plana bırakılmış. Arapça kutsallaştırılmış, Kur’an’ın peygamber efendimizin dili Arapça olduğu için , onun anlaması için Arapça olarak indirildiği göz ardı edilmiştir. “Biz onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak indirdik” (Yusuf/2) Bugün insanlığın her zamankinden daha fazla Kur’an-ı anlamaya ve onu hayatına aktarmaya ihtiyacı vardır.

30 Biz Müslüman olarak kendi kutsal kitabımız okumalı, anlamalı ve hayatımıza aktarmalıyız. Bizim tek kurtuluş çaremiz budur. Bu durumu Mehmet Akif yıllar önce haber vermiştir. Lafzı muhkem anlaşılan Kur’an’ın Kaydında değil hiçbirimiz mananın, Ya açar bakarız Nazmı Celilin yaprağına, Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına, İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin, Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.

31 TEŞEKKÜRLER 2014-OCAK


"KUR’AN-I KERİMİ’İ TANIYALIM HAZIRLAYAN TALİP ORHAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları