Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlyas Ülgür Erasmus Program Koordintörü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlyas Ülgür Erasmus Program Koordintörü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 İlyas Ülgür Erasmus Program Koordintörü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

2 Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? Küresel bir üniversite olmak için: 1. Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere’de sadece iki üniversite var: Oxford ve Cambridge. 2. Tüm üniversite içinde mükemmelik gerekir. Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda mükemmellik gerekir. 3. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. Sadece pedagoji için değil. 4. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler geliştirilmelidir. 5. Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır. 6. Uluslarası akademik personelinin olması gerekir 7. Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır 8. Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapması gerekir (örneğin Birleşmiş Milletler, UNESCO) 9. Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür şirketlerde iş bulabilmesi gerekir 10. Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır. Prof Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK

3 Bologna Süreci Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri

4 BOLOGNA SÜRECİ Avrupa Yükseköğretim Alanı Öğrenci Merkezli eğitim/öğretim 6111 sayılı Kanun – öğrenci işyüküne dayalı kredi tanımı Ulusal Akreditasyon Ajansı...

5 BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ? Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama), Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak, Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak, Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak, Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.

6 Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı

7 1987 / 2011 2424

8 Erasmus – Özel hedefleri Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşmasına destek Yenilik sürecinde yükseköğretim ve mesleki eğitime desteği artırma

9 Erasmus – Operasyonel hedefler Kaliteyi ve hacmi artırma: Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği Yükseköğretimde çok taraflı işbirlikleri Yükseköğretim-işletme işbirliği Yükseköğretim ve mesleki eğitim arasındaki şeffaflığı ve uygunluğu artırma 2012’ye kadar 3 milyon öğrenci hedefine doğru

10 Erasmus Üniversite Beyannamesi Tüm Erasmus faaliyetlerine giriş bileti ve kalite taahhüdü Erasmus Politika Beyanı Temel Prensipler Ulusal mevzuatca tanınmış kurumlar müracaat edebilirler Mevcut 4000 civarında kurum

11 Öğrenci Hareketliliği - Öğrenme - Staj (Placement) Personel Hareketliliği - Ders verme - Eğitim alma Yoğun Programlar (IP) Hareketliliği destek Hareketlilik Organizasyonu (HO/OM) Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK/EILC) Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen

12 Erasmus Merkezi Faaliyetler Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülmektedir Çok taraflı projeler - Müfredat Geliştirme - Üniversite – işdünyası işbirlikleri - Üniversitelerin Moderniasyon Faaliyetleri (Bologna) - Sanal Kampüsler Temalı Ağlar Destek Faaliyetleri

13 Ülke merkezli faaliyetler Öğrenci Hareketliliği Öğrenme Staj Bütçe: appr. € 290 million 2007 Average mobility grant for studies € 200 per month (EU contribution) Students are selected by their HEI

14 HO/OM – Hareketlilik Organizasyonu Decentralised actions Kurumlara verilen hibeler Yaklaşık bütçe Yıllık 28 milyon Aşağıdaki harcamaları kapsar: Dil hazırlığı, akademik tanınma hazırlığı, tutoring, bilgi ve duyuru faaliyetleri, öğrenci hizmetleri Performansa bağlı kişi başı hibe: Hareketlilikten yararlanan öğrenci ve personel sayısına bağlı

15 IP/YP – Yoğun Programlar Ülke Merkezli Faaliyetler Kurumlara verilen hibeler Yaklaşık bütçe 2008 için 8.5 milyon € Proje bazlı müracaat ve seçim en az 3 farklı ülkeden katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin vermiş olduğu dersler başka türlü öğretilmesi düşünülmeyen ve müfredat içinde olmayan kurslar tanınma Asgari 2 hafta Azami 6 hafta

16 EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları Ülke Merkezli Faaliyetler Öğrencilere ve kurumlara verilen hibeler Yaklaşık bütçe. 2008’de 1.5 milyon € Daha az kullanılan ve öğretilen dilleri teşvik Misafir olunan ülkedeki Erasmus öğrencilerine akademik yılın veya sömestr’in başlangıcından önce 3 ila 6 hafta arasında (asgari 60 ders verme saati)

17 Erasmus 2: Öğrenci Değişimi Bu program size bir veya iki dönem Avrupa üniversitelerinden birinde öğrenim desteği veriyor Zaman ve emek kaybı olmuyor Gidilen üniversitede alınan dersler aynen kendi üniversitesinde tanınıyor Dil becerisi için ilave destek veriyor Gidilen üniversiteye tek kuruş öğrenim harcı ödenmiyor

18 Erasmus Öğrencisi Olmak İçin Ön lisans – Doktora öğrencisi olmak (1. sınıf hariç – staj hariç) Başarı durumu Lisan durumu Ancak bir kez Erasmus öğrencisi olunabilir Seçimler son derece şeffaf ve adil olacaktır. Türkiye’de Erasmus’a dahil bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilir.

19 Uluslararasılaşma

20 Stratejik Plan Zayıf ve Güçlü yönler Uluslararasılaşma Misyon ve Vizyonu Güçlü bir yönetim ve sahiplenme Uluslarasılaşma Hedefleri ve Kontrol Mekanizması İç Denetim Tüm bölümlerin hareketliliğe katılımı

21 Tanıtım Üniversitelerin tanıtımı Güzel web sayfaları – özellikle EN Güncel info pack Fuarlar (EAIE, ERACON, IEFT, NAFSA, vb) Yurtdışındaki üniversitelerin «international days» programlarına katılım Ortak olunan kurumlara seyahat ve tanıtım Misafir öğrencilerden faydalanma Ortak bulma seminerlerine katılım Personel hareketliliği Gelen öğrencilerin mutlu dönmesi – çarpan etki

22 Yabancı Dil Üniversitede yabancı dilde verilen derslerin ve programların artırılması Akademik personelin yabancı dille ders vermesi teşvik edilmelidir Öğrenci ve akademik personelin yabancı dil seviyelerinin yükseltilmesi için altyapı Dil çeşitliliğinin sağlanması

23 İş Dünyası ile işbirliği Öğrencilerin staj yapabilecekleri uluslararası firmalarla irtibat kurulmalı Yurtdışındaki işletmelerden nitelikli ve müfredat içerisinde yer alacak katkılar yapacak personel çağrılmalı ve ders anlatması sağlanmalıdır Personel yurtdışındaki işletmelere eğitim almak üzere gönderilerek öğrencilerin gelecek yıllara hazırlamaları için bilgilerini ve tecrübelerini güncellemeleri sağlanmalıdır Ortak projeler geliştirilmelidir

24 Erasmus dışı hareketlilik Erasmus kapsamı dışında öğrenci ve personel hareketliliği teşvik edilmeli ve bu hareketliliği desteklemek için kaynak bulunmalıdır (YÖK, (Mevlana) TÜBİTAK vb) Hareketlilikte ülke farklılığına önem verilmelidir Hareketliliğin ülke içinde de gerçekleştirilmesi teşvik edilmelidir

25 Ülke içi Uluslararasılaşma Hareketlilikten faydalanmayan öğrencilerin gelen öğrencilerin üniversitenin kendi öğrenci hayatına entegre olmasında faydalanılmaldır Bu yolla kendi öğrencilerimiz de yabancı dil öğrenmeye teşvik edilebilir Öğrencilerin öğrenme sonrası yaz etkinlikleri düzenlenerek ülkede daha fazla vakit geçirmeleri teşvik edilebilir

26 Uluslararası İlişkiler/Erasmus Ofisi Personel sayısı ve nitelikleri Daimi statüde olmaları Kurumsallaşma Görev tanımları Organizasyon şeması ve ilişkilendirilme Hesap verebilirlik Altyapıya bağlı hibe tahsisi

27 Bologna Süreci ve Araçları AKTS kredileri – artık kanuni zorunluluk Ulusal krediler tarihe karıştı – Lütfen Torba yasayı okuyun (6111 nolu kanun)! DE – 2005/06 döneminden itibaren zorunlu olarak verilmesi gerekir Information Catalogue Öğrenme Kazanımları Kalite Güvence çalışmaları ile ilişkilendirme Krediler ve notların tanınması – nasıl olmalı? Mevzuatın Bologna ile uyumlu hale getirilmesi

28 Kalite Güvence Çalışmaları Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (EHEA & LLL) Ulusal Yükseköğretim Yeterlikleri Alana özgü yeterlikler Program yeterlikleri Öğrenme kazanımları

29 2013-2020 arası dönem için «EDUCATION EUROPE» çatısı altında Hayatboyu Öğrenme, Gençlik, Tempus ve Erasmus Mundus birleşiyor. Bu çatı altında Erasmus isim olarak yine yer alacak. Bu program içinde şu faaliyet alanları bulunacak: 1) trans-national learning mobility 2) co-operation between education institutions and the world of work 3) policy support to gather evidence on the effectiveness of education investments Bütçe teklifi: 15.2 milyar Avro Programın adı ve faaliyetleri

30 Student Mobility for Studies

31 Öğrenci Hareketliliğinde Durum 7 th

32 Student Mobility for Placement

33 Öğrenci Staj Hareketliliği

34 Öğrenci Hareketliliği - Cinsiyet

35 Staff Mobility for Teaching Assignment

36 Personel Ders Verme Hareketliliği

37 Personel Ders Verme - Cinsiyet

38 Staff Mobility for Training

39 Personel Eğitim Alma Hareketliliği

40 Personel Eğitim Alma - Cinsiyet

41 Hibe Kullanımı

42 Hibe Kullanım Oranı

43 Mevcut öğrenci sayısı dikkate alındığında Türkiye’nin yıllık 80.000 civarında öğrenci göndermesi gerekir ki AB2020 hedefini yakalasın Şu anda yaklaşık yıllık 10.000 öğrenci gidiyor; toplam talep 18.000 civarında Bologna hedefini yakalamak için yıllık artışımız yaklaşık % 22 olmalıdır BOLOGNA HEDEFİ

44 2020 yılına kadar Tüm mezunların % 20 si hareketlilikten faydalanmış olmalıdır! AB Hedefi

45 Erasmus / Toplam öğrenciler

46 Gelen Giden Öğrenci Hareketliliği

47 2011/12 Erasmus Hareketlilik Bütçesi Student Mobility - Studies26,121,93174.64% Student Mobility - Placement2,360,3506.74% Staff Mobility - Teaching assignment2,386,1006.82% Staff Mobility - Training1,080,3003.09% Organisation of Mobility2,021,6505.78% Intensive Programmes745,0002.13% Erasmus Intensive Language Courses156,0000.45% Preparatory Visits20,0000.06% Konsorsiyum79,8900.23% Rezerv24,6790.07% Toplam Bütçe34,995,900100.00% AB Bütçesi29,769,000 % 10 «Overcommitment»2,976,900 TR Katkısı2,250,000 Toplam Hibe34,995,900

48 Mevcut İmkanlar ve Zorluklar Erasmus öğrenci hareketliliğinde hala bir artış sözkonusu Hareketliliğin önünde engellerden birisi öğrencilerin yabancı dil seviyelerindeki düşüklük Bologna ülkelerinin de hedeflerinde olan hareketlilikteki dengeyi sağlamak – biz en alttayız! Tüm bunlarla ilişkili yükseköğretim kurumlarımızın çekiciliğini artırmak gerekir Üniversitelerimizde yabancı dilde verilen derslerin sayılarının artırılması önerilmektedir

49 Hareketlilikte Çeşitlilik Erasmus tecrübesine dayalı olarak LLP dışındaki ülkelerle hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilmesi gerekir ve bunun için Ulusal Ajans tecrübesinden yararlanılabilir

50 Üniversitelere Kazandırdıkları  Uluslararası tecrübe ve Prestij  Çok Kültürlü ve milletli ortamda eğitim  Tolerans ve Kültürler arası diyalog  Cazibe Merkezi & üniversitenin tanıtımı  Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı  Projelere ve Değişime Ek kaynak temini  Ekip Ruhunu Kazandırmak  Üniversiteler arası rekabet

51 Öğrencilere Kazandırdıkları  Yabancı dile teşvik ve motivasyon  Çok kültürlü ortamda ders işleme  3-12 ay arasında yurt dışı eğitim  Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar  Derslerin verimli, tartışmalı geçmesi  Değişik kültürleri tanıma  Daha renkli ve kaliteli ders

52 Akademisyenlere Kazandırdıkları  Yurt dışında kısa süreli, çok kültürlü ortamda ders verme imkanı  Avrupalı meslektaşlarla çok uluslu ortamda işbirliği ve ortak projede rol alma imkanı  Derslere daha ciddi ve hazırlıklı gelinmesi  İddialı bir ortamda ders verme imkanı  Dil öğrenimine katkı ve teşvik  Uluslararası bağlantı kurma imkanı

53 Topluma Kazandırdıkları  AB ile Entegrasyon  Eğitimde Kalitenin Artırılması  Üniversite Şehrine Canlılık Kazandırması (Turizm, ekonomiye, kültür tanıtımına katkı)  Üniversite+Vatandaş+İş dünyası yakınlaşması  Türkçenin yaygınlaştırılması  Kültürlerin Etkileşimi  Türkiye’nin tanıtımı

54 Teşekkürler!


"İlyas Ülgür Erasmus Program Koordintörü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları