Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yükseköğretimde Harketlilik ve Uluslararasılaşma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yükseköğretimde Harketlilik ve Uluslararasılaşma"— Sunum transkripti:

1 Yükseköğretimde Harketlilik ve Uluslararasılaşma
İlyas Ülgür Erasmus Program Koordintörü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

2 Küresel bir Üniversite Nasıl Olur?
Küresel bir üniversite olmak için: Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere’de sadece iki üniversite var: Oxford ve Cambridge. Tüm üniversite içinde mükemmelik gerekir. Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda mükemmellik gerekir. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. Sadece pedagoji için değil. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler geliştirilmelidir. Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır. Uluslarası akademik personelinin olması gerekir Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapması gerekir (örneğin Birleşmiş Milletler, UNESCO) Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür şirketlerde iş bulabilmesi gerekir Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır. Prof Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK

3 Bologna Süreci Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri

4 BOLOGNA SÜRECİ Avrupa Yükseköğretim Alanı
Öğrenci Merkezli eğitim/öğretim 6111 sayılı Kanun – öğrenci işyüküne dayalı kredi tanımı Ulusal Akreditasyon Ajansı...

5 BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ?
Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama), Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak, Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak, Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak, Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak. Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Stratejik Planlama)

6 Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı
Comenius Okul eğitimi Erasmus Yükseköğretim & ileri düzeyde eğitim Leonardo da Vinci Mesleki eğitim Grundtvig Yetişkin eğitimi Ortak Konulu (Transversal) Program 4 ana faaliyet– Politik gelişmeler; Dil öğrenme; ICT; İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma Jean Monnet Programı 3 ana faaliyet – Jean Monnet Faaliyeti; Avrupa Kurumları;Avrupa birlikleri

7 1987 / 2011 ERASMUS 24

8 Erasmus – Özel hedefleri
Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşmasına destek Yenilik sürecinde yükseköğretim ve mesleki eğitime desteği artırma

9 Erasmus – Operasyonel hedefler
Kaliteyi ve hacmi artırma: Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği Yükseköğretimde çok taraflı işbirlikleri Yükseköğretim-işletme işbirliği Yükseköğretim ve mesleki eğitim arasındaki şeffaflığı ve uygunluğu artırma 2012’ye kadar 3 milyon öğrenci hedefine doğru

10 Erasmus Üniversite Beyannamesi Erasmus Politika Beyanı
Tüm Erasmus faaliyetlerine giriş bileti ve kalite taahhüdü Temel Prensipler Erasmus Politika Beyanı Ulusal mevzuatca tanınmış kurumlar müracaat edebilirler Mevcut 4000 civarında kurum

11 Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen
Öğrenci Hareketliliği - Öğrenme - Staj (Placement) Personel Hareketliliği - Ders verme - Eğitim alma Yoğun Programlar (IP) Hareketliliği destek Hareketlilik Organizasyonu (HO/OM) Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK/EILC)

12 Erasmus Merkezi Faaliyetler Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülmektedir
Çok taraflı projeler - Müfredat Geliştirme - Üniversite – işdünyası işbirlikleri - Üniversitelerin Moderniasyon Faaliyetleri (Bologna) - Sanal Kampüsler Temalı Ağlar Destek Faaliyetleri

13 Öğrenci Hareketliliği
Ülke merkezli faaliyetler Öğrenci Hareketliliği Öğrenme Staj Bütçe: appr. € 290 million 2007 Average mobility grant for studies € 200 per month (EU contribution) Students are selected by their HEI

14 HO/OM – Hareketlilik Organizasyonu
Decentralised actions HO/OM – Hareketlilik Organizasyonu Kurumlara verilen hibeler Aşağıdaki harcamaları kapsar: Dil hazırlığı, akademik tanınma hazırlığı, tutoring, bilgi ve duyuru faaliyetleri, öğrenci hizmetleri Performansa bağlı kişi başı hibe: Hareketlilikten yararlanan öğrenci ve personel sayısına bağlı Yaklaşık bütçe Yıllık 28 milyon

15 IP/YP – Yoğun Programlar
Ülke Merkezli Faaliyetler IP/YP – Yoğun Programlar Kurumlara verilen hibeler Proje bazlı müracaat ve seçim en az 3 farklı ülkeden katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin vermiş olduğu dersler başka türlü öğretilmesi düşünülmeyen ve müfredat içinde olmayan kurslar tanınma Asgari 2 hafta Azami 6 hafta Yaklaşık bütçe 2008 için 8.5 milyon €

16 EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları
Ülke Merkezli Faaliyetler EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları Öğrencilere ve kurumlara verilen hibeler Daha az kullanılan ve öğretilen dilleri teşvik Misafir olunan ülkedeki Erasmus öğrencilerine akademik yılın veya sömestr’in başlangıcından önce 3 ila 6 hafta arasında (asgari 60 ders verme saati) Yaklaşık bütçe. 2008’de 1.5 milyon €

17 Erasmus 2: Öğrenci Değişimi
Bu program size bir veya iki dönem Avrupa üniversitelerinden birinde öğrenim desteği veriyor Zaman ve emek kaybı olmuyor Gidilen üniversitede alınan dersler aynen kendi üniversitesinde tanınıyor Dil becerisi için ilave destek veriyor Gidilen üniversiteye tek kuruş öğrenim harcı ödenmiyor

18 Erasmus Öğrencisi Olmak İçin
Ön lisans – Doktora öğrencisi olmak (1. sınıf hariç – staj hariç) Başarı durumu Lisan durumu Ancak bir kez Erasmus öğrencisi olunabilir Seçimler son derece şeffaf ve adil olacaktır. Türkiye’de Erasmus’a dahil bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilir.

19 Uluslararasılaşma

20 Stratejik Plan Zayıf ve Güçlü yönler
Uluslararasılaşma Misyon ve Vizyonu Güçlü bir yönetim ve sahiplenme Uluslarasılaşma Hedefleri ve Kontrol Mekanizması İç Denetim Tüm bölümlerin hareketliliğe katılımı

21 Tanıtım Üniversitelerin tanıtımı Güzel web sayfaları – özellikle EN
Güncel info pack Fuarlar (EAIE, ERACON, IEFT, NAFSA, vb) Yurtdışındaki üniversitelerin «international days» programlarına katılım Ortak olunan kurumlara seyahat ve tanıtım Misafir öğrencilerden faydalanma Ortak bulma seminerlerine katılım Personel hareketliliği Gelen öğrencilerin mutlu dönmesi – çarpan etki

22 Yabancı Dil Üniversitede yabancı dilde verilen derslerin ve programların artırılması Akademik personelin yabancı dille ders vermesi teşvik edilmelidir Öğrenci ve akademik personelin yabancı dil seviyelerinin yükseltilmesi için altyapı Dil çeşitliliğinin sağlanması

23 İş Dünyası ile işbirliği
Öğrencilerin staj yapabilecekleri uluslararası firmalarla irtibat kurulmalı Yurtdışındaki işletmelerden nitelikli ve müfredat içerisinde yer alacak katkılar yapacak personel çağrılmalı ve ders anlatması sağlanmalıdır Personel yurtdışındaki işletmelere eğitim almak üzere gönderilerek öğrencilerin gelecek yıllara hazırlamaları için bilgilerini ve tecrübelerini güncellemeleri sağlanmalıdır Ortak projeler geliştirilmelidir

24 Erasmus dışı hareketlilik
Erasmus kapsamı dışında öğrenci ve personel hareketliliği teşvik edilmeli ve bu hareketliliği desteklemek için kaynak bulunmalıdır (YÖK, (Mevlana) TÜBİTAK vb) Hareketlilikte ülke farklılığına önem verilmelidir Hareketliliğin ülke içinde de gerçekleştirilmesi teşvik edilmelidir

25 Ülke içi Uluslararasılaşma
Hareketlilikten faydalanmayan öğrencilerin gelen öğrencilerin üniversitenin kendi öğrenci hayatına entegre olmasında faydalanılmaldır Bu yolla kendi öğrencilerimiz de yabancı dil öğrenmeye teşvik edilebilir Öğrencilerin öğrenme sonrası yaz etkinlikleri düzenlenerek ülkede daha fazla vakit geçirmeleri teşvik edilebilir

26 Uluslararası İlişkiler/Erasmus Ofisi
Personel sayısı ve nitelikleri Daimi statüde olmaları Kurumsallaşma Görev tanımları Organizasyon şeması ve ilişkilendirilme Hesap verebilirlik Altyapıya bağlı hibe tahsisi

27 Bologna Süreci ve Araçları
AKTS kredileri – artık kanuni zorunluluk Ulusal krediler tarihe karıştı – Lütfen Torba yasayı okuyun (6111 nolu kanun)! DE – 2005/06 döneminden itibaren zorunlu olarak verilmesi gerekir Information Catalogue Öğrenme Kazanımları Kalite Güvence çalışmaları ile ilişkilendirme Krediler ve notların tanınması – nasıl olmalı? Mevzuatın Bologna ile uyumlu hale getirilmesi

28 Kalite Güvence Çalışmaları
Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (EHEA & LLL) Ulusal Yükseköğretim Yeterlikleri Alana özgü yeterlikler Program yeterlikleri Öğrenme kazanımları

29 Programın adı ve faaliyetleri
arası dönem için «EDUCATION EUROPE» çatısı altında Hayatboyu Öğrenme, Gençlik, Tempus ve Erasmus Mundus birleşiyor. Bu çatı altında Erasmus isim olarak yine yer alacak. Bu program içinde şu faaliyet alanları bulunacak: 1) trans-national learning mobility 2) co-operation between education institutions and the world of work  3) policy support to gather evidence on the effectiveness of education investments Bütçe teklifi: 15.2 milyar Avro

30 Student Mobility for Studies

31 Öğrenci Hareketliliğinde Durum
7th

32 Student Mobility for Placement

33 Öğrenci Staj Hareketliliği

34 Öğrenci Hareketliliği - Cinsiyet

35 Staff Mobility for Teaching Assignment

36 Personel Ders Verme Hareketliliği

37 Personel Ders Verme - Cinsiyet

38 Staff Mobility for Training

39 Personel Eğitim Alma Hareketliliği

40 Personel Eğitim Alma - Cinsiyet

41 Hibe Kullanımı

42 Hibe Kullanım Oranı

43 BOLOGNA HEDEFİ Mevcut öğrenci sayısı dikkate alındığında Türkiye’nin yıllık civarında öğrenci göndermesi gerekir ki AB2020 hedefini yakalasın Şu anda yaklaşık yıllık öğrenci gidiyor; toplam talep civarında Bologna hedefini yakalamak için yıllık artışımız yaklaşık % 22 olmalıdır

44 AB Hedefi 2020 yılına kadar Tüm mezunların % 20 si hareketlilikten faydalanmış olmalıdır!

45 Erasmus / Toplam öğrenciler

46 Gelen Giden Öğrenci Hareketliliği

47 2011/12 Erasmus Hareketlilik Bütçesi
Student Mobility - Studies 26,121,931 74.64% Student Mobility - Placement 2,360,350 6.74% Staff Mobility - Teaching assignment 2,386,100 6.82% Staff Mobility - Training 1,080,300 3.09% Organisation of Mobility 2,021,650 5.78% Intensive Programmes 745,000 2.13% Erasmus Intensive Language Courses 156,000 0.45% Preparatory Visits 20,000 0.06% Konsorsiyum 79,890 0.23% Rezerv 24,679 0.07%  Toplam Bütçe 34,995,900 100.00% AB Bütçesi 29,769,000 % 10 «Overcommitment» 2,976,900 TR Katkısı 2,250,000 Toplam Hibe

48 Mevcut İmkanlar ve Zorluklar
Erasmus öğrenci hareketliliğinde hala bir artış sözkonusu Hareketliliğin önünde engellerden birisi öğrencilerin yabancı dil seviyelerindeki düşüklük Bologna ülkelerinin de hedeflerinde olan hareketlilikteki dengeyi sağlamak – biz en alttayız! Tüm bunlarla ilişkili yükseköğretim kurumlarımızın çekiciliğini artırmak gerekir Üniversitelerimizde yabancı dilde verilen derslerin sayılarının artırılması önerilmektedir

49 Hareketlilikte Çeşitlilik
Erasmus tecrübesine dayalı olarak LLP dışındaki ülkelerle hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilmesi gerekir ve bunun için Ulusal Ajans tecrübesinden yararlanılabilir

50 Üniversitelere Kazandırdıkları
Uluslararası tecrübe ve Prestij Çok Kültürlü ve milletli ortamda eğitim Tolerans ve Kültürler arası diyalog Cazibe Merkezi & üniversitenin tanıtımı Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı Projelere ve Değişime Ek kaynak temini Ekip Ruhunu Kazandırmak Üniversiteler arası rekabet

51 Öğrencilere Kazandırdıkları
Yabancı dile teşvik ve motivasyon Çok kültürlü ortamda ders işleme 3-12 ay arasında yurt dışı eğitim Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar Derslerin verimli, tartışmalı geçmesi Değişik kültürleri tanıma Daha renkli ve kaliteli ders

52 Akademisyenlere Kazandırdıkları
Yurt dışında kısa süreli, çok kültürlü ortamda ders verme imkanı Avrupalı meslektaşlarla çok uluslu ortamda işbirliği ve ortak projede rol alma imkanı Derslere daha ciddi ve hazırlıklı gelinmesi İddialı bir ortamda ders verme imkanı Dil öğrenimine katkı ve teşvik Uluslararası bağlantı kurma imkanı

53 Topluma Kazandırdıkları
AB ile Entegrasyon Eğitimde Kalitenin Artırılması Üniversite Şehrine Canlılık Kazandırması (Turizm, ekonomiye, kültür tanıtımına katkı) Üniversite+Vatandaş+İş dünyası yakınlaşması Türkçenin yaygınlaştırılması Kültürlerin Etkileşimi Türkiye’nin tanıtımı

54 Teşekkürler!


"Yükseköğretimde Harketlilik ve Uluslararasılaşma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları