Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI

2 AB Hibe Programları Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında Derneklerin, Vakıfların, Üniversitelerin, Odaların, İl Özel İdarelerinin, Kooperatiflerin, Sendikaların vb. kuruluşların projelerine “AB Hibe Programları” kapsamında destek sağlanabilmektedir. AB Hibe Programları; Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile uygulanmaktadır. Hibe Programlarının hedeflediği öncelik alanları farklı konularda olabilmektedir. Hibe programına başvuru yapabilecek kuruluşlar Programın öncelik alanı ve hedeflediği konulara göre farklılık arz etmektedir arasında 39 Farklı Hibe Programı uygulanmıştır. Hibe Programları kapsamında toplam 2368 mikro projeye 297 Milyon Avro finansman sağlanmıştır.

3 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? HİBE DUYURUSU  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr )www.avrupa.info.tr  Hibe Programı Sahibi Kuruluş Hibe Duyurusunu Kim Yapar? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya PROJELER

4 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? HİBE DUYURUSU  Başvuru Rehberi 1.Başvuru Formu 2.Bütçe Tablosu 3.Mantıksal Çerçeve Tablosu 4.Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Başvuru Dokümanları HİBE BAŞVURUSU MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya Gün

5 2006 Yılı Programı HİBE PROGRAMI AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-I 21 Milyon € 19,5 Milyon € 119 Mikro Proje AB Genel Sekreterliği - Kentler ve Belediyeler - Meslek Örgütleri - Üniversiteler - Gençlik Girişimleri Örnek AB Hibe Programı-I

6 2007 Yılı Programı HİBE PROGRAMI Örnek AB Hibe Programı-II Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II Toplam Bütçe: 5,1 Milyon € Hibe Pr. Bütçesi 4,2 Milyon € Başvuru Sayısı AB Genel Sekreterliği  Tarım ve Balıkçılık  Kültür ve Sanat  Mikro Hibe Desteği

7 Sivil Toplum Diyaloğu-II: Mikro Hibe Desteği Programın Amacı: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarımızın AB üyesi ülkelerdeki benzer örgütler ile işbirliği, ortaklık yaratma ve ağ oluşturma amacıyla gerçekleştirecekleri tek seferlik faaliyet ve çalışmaları desteklenmektedir. Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar: Dernekler ve Vakıflar Programın Bütçesi: Avro Sağlanacak Hibe Desteği: En yüksek Avro Desteklenecek Faaliyetler: Program kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları AB üyelik sürecini daha iyi anlamak ve AB üyesi ülkelerdeki muhatapları ile işbirliğini geliştirmek amacıyla seminer, çalıştay, konferans, AB üyesi ülkedeki bir toplantıya katılım, festival, gösteri, sergi vb. faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. Başvurular için Son Tarih: 30 Kasım 2010

8 Mikro Hibe Projeleri Hibe FaydalanıcısıProje AdıProje Uygulama Yeri 1- Muğla Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Şehir İçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımının Çevre Koruma ve Enerji Verimliliğinde Önemi Muğla Cenevre/İsviçre Paris/Fransa 2-Şehir ve Halk Sağlığı Derneği Balcan Enviromental Association (BENA) Derneği İle Deneyim Paylaşması ve Temas Güçlendirilmesi Aydın 3-Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği Şimdi Hareket Zamanı Çanakkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa 4-Kamu Yönetimleri Akademi Derneği İlk AdımMarmaris/Muğla 5-Türk Yunan Dostluk Derneği Ege'de Türk Yunan Dostluğuİzmir 6-Aydın İş Kadınları Derneği AB Yolunda Yönetimde Kadın Erkek Eşitliği Aydın

9 Hibe Programları Nasıl Takip Edilir?  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  Avrupa Birliği Delegasyonu  Merkezi Finans ve İhale Birimi  Europeaid Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları:

10 Daha Fazla Bilgi için... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

11

12 Hibe Programını Uygulayan KuruluşHibe ProgramıBütçe (Avro) Proje Sayısı 1. Türkiye İş Kurumu (2002)Aktif İşgücü Piyasaları Yeni Fırsatlar Hibe Programı AB Genel Sekreterliği (2003)STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Sivil Toplum Geliş. Merk.(2004)Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.(2004)Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı AB Genel Sekreterliği (İd. İşb.)Bilgi Köprüleri Hibe Programı Devlet Planlama Teşkilatı (2004)Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı (2004)Kültürel Haklara Destek Programı AB Genel Sekreterliği (2005)Katılım Öncesi Süreçte STK’ların Güçlendirilmesi AB Genel Sekreterliği (2006)Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı Türkiye İş Kurumu (2006)Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı Sivil Toplum Geliştirme MerkeziSivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi TOBB-EUROCHAMBERS (2006)AB-Türkiye Odaları Forumu Sivil Toplum Geliştirme MerkeziSivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler Döneminde Uygulanmış Hibe Programları

13 Değerlendirmesi Devam Eden Hibe Programları Hibe Programını Uygulayan KuruluşHibe ProgramıBütçe (Avro)Başvuru Sayısı Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe ProgramıMilli Eğitim Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu-II: Tarım ve Balıkçılık Hibe Pr.ABGS Sivil Toplum Diyaloğu-II: Kültür ve Sanat Hibe Pr.ABGS Yerel Düzeyde Sivil Katılımın GüçlendirilmesiSTGM Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun GeliştirilmesiSTGM AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog – Kültür Sanat Hibe Programı Kültür ve Turizm Bak Mesleki Yeterlilik Merkezleri Hibe ProgramıMesleki Yeterlilik Kurumu

14 Hibe Programlarının Dağılımı (İllere göre) SıralamaBaşarılı Olan İl Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Konya (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Van (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) İstanbul Ankara Sivas (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Bingöl (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Şanlıurfa İzmir Uşak Aydın Muğla Karabük Toplam proje finanse edilmiştir. Afyon, Bilecik ve Kilis AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır.

15 AYDIN İlinde AB Hibe Programları Kapsamında Desteklenen Projeler NOHİBE PROGRAMI ADIHİBE ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞ BÜTÇESİ/ AVRO 1 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Akçaova Belediyesi90.267,00 2 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Aydın Söke Belediyesi ,63 3 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi ,20 4 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Aydın Ticaret Odası52.569,44 5 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2006) Nazilli Belediyesi ,59 6 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2006) Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ,00 7 Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (2006) Çine Belediyesi ,91 8 Sivil Toplumun Geliştirilmesi Hibe Programı (2005) Doğal Hayat Koruma Vakfı41.328,39

16 MUĞLA İlinde AB Hibe Programları Kapsamında Desteklenen Projeler NOHİBE PROGRAMI ADI HİBE ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞ BÜTÇESİ/ AVRO 1Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002)Yalıkavak Belediyesi89.302,14 2Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002)Turunç Belediyesi88.560,00 3Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ,1 1 4Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ,50 5 Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı (2004) Datça Çevre ve Turizm Derneği ,34

17 İZMİR İlinde AB Hibe Programları Kapsamında Desteklenen Projeler NOHİBE PROGRAMI ADI HİBE ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞ BÜTÇESİ/ AVRO 1Bilgi Köprüleri Programıİzmir Ticaret Odası82.860,99 2Bilgi Köprüleri Programı Dokuz Eylül Üniversitesi ATUEİ Araştırma ve Uygulama Merkezi ,64 3 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Karaburun Belediyesi ,24 4 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Bornova Belediyesi ,00 5 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Bornova Belediyesi97.088,07 6 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Konak Belediyesi ,40 7 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Kemalpaşa Sanayiciler ve İşadamları Derneği ,70 8 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) Ege Sanayiciler ve İşadamları Derneği ,00 9 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ,20 10 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı (2002) İzmir Ayakkabıcılar Odası İşletmelerüstü Çıraklık Kalfalık Eğitim Merkezi ,00

18 İZMİR İlinde AB Hibe Programları Kapsamında Desteklenen Projeler NOHİBE PROGRAMI ADIHİBE ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞ BÜTÇESİ/ AVRO 11Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi ,00 12Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ,60 13Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı ,87 14Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) T.C. Başbakanlık DTM Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ,33 15Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006)KOBİDER Küçük Ölçekli İşletmeler68.417,96 16Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği ,20 17Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Menderes İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ,69 18Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ,47 19Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ,66 20Aktif İstihdam Tedbirleri Programı (2006) İzmir Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ,23 21Kültürel Haklar Programıİzmir Büyükşehir Belediyesi40.352,58

19 İZMİR İlinde AB Hibe Programları Kapsamında Desteklenen Projeler NOHİBE PROGRAMI ADI HİBE ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞ BÜTÇESİ/ AVRO 22Sivil Toplum Diyaloğu Hibe ProgramıBalçova Belediyesi88.280,13 23Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ,60 24Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ,42 25Sivil Toplum Diyaloğu Hibe ProgramıEfem Gençlik ve Spor Kulübü80.518,52 26Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı Ege İzcilik Sporları İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ,19 27Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkarları Odası ,40 28Sivil Toplum Diyaloğu Hibe ProgramıMenderes Ziraat Odası ,87 29Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı Yenişehir Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği ,00 30Sürdürülebilir Kalkınma ProgramıDoğa Derneği73.710,79 31Sürdürülebilir Kalkınma ProgramıEge Bölgesi Sanayi Odası55.798,78

20 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BAŞVURUSU DEVAM EDEN AB HİBE PROGRAMLARI

21 Başvurusu Devam Eden Hibe Programları Projeİlgili KurumUygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi Son Başvuru Tarihi Sivil Toplum Diyaloğu II : (Mikro Hibe Programı) AB Genel SekreterliğiTürkiye Geneli € 30 Kasım 2010 Türkiye-AB Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi – Müzecilik Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Geneli € 24 Eylül 2010

22 Programın Amacı: Hibe programının genel hedefi sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin de dahil edildiği müze projeleri yoluyla kültürlerarası diyaloğu artırarak AB ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışı daha da geliştirmektir.  Bu kapsamda, müzelerin potansiyelinin geliştirilmesi, ilgili sektörde uzun vadeli ilişkilerin ve ortaklıkların kurulması, Türkiye ile AB'deki müzeler arasında deneyim ve bilgi değişimi için mali destek sağlanması yönünde adımlar atılması amaçlanmaktadır. Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar: Sivil toplum kuruluşlarından sadece müzecilik alanında faaliyet gösteren ya da sunmuş oldukları proje alanının kuruluş tüzüklerinde belirtilmiş olan çalışma alanı kapsamında olduğunu gösteren dernekler, vakıflar ile müzeler başvurabilirler. -Devlet müzeleri -Üniversitelerin müze müdürlükleri -Yerel yönetimlerin müzeleri -Vakıf müzeleri ve benzeri özel müzeler AB-Türkiye Kültürler Arası Diyalog: Müzecilik Hibe Programı

23 Programın Bütçesi: Avro’dur. Sağlanacak Hibe Desteği: En yüksek hibe desteği Avro ve en az hibe desteği Avro olacaktır. Başvuru Kriterleri: Başvuru yapacak Sivil toplum Kuruluşlarımızın AB üyesi ülkelerden en az bir adet uygun ortak kuruluş ile birlikte başvuru yapması beklenmektedir.  Projeler İngilizce Hazırlanacak ve sunulacaktır.  Türkiye genelindeki bütün illeri kapsamaktadır. Başvurular için Son Tarih: Hibe Programı için belirlenen son başvuru tarihi 24 Eylül 2010 olup başvuruların saat 16:00'ya kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir. AB-Türkiye Kültürler Arası Diyalog: Müzecilik Hibe Programı

24 Yakın Dönemde Duyurulacak Hibe Programları Projeİlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi Tahmini Duyuru Zamanı Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Geneli € 2010 yılı 2. yarısı Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı İçişleri Bakanlığı Türkiye Geneli € 2010 yılı 2. yarısı Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı Özürlüler İdaresi Türkiye Geneli € 2010 yılı 2. yarısı Türkiye-AB Odalar ForumuTOBB Türkiye Geneli € 2010 yılı 2. yarısı

25 Genel Değerlendirme  Son on yılda, 2 Milyar Avro tutarındaki AB hibeleri ile eğitimden sağlığa, bölgesel kalkınmadan istihdama, kültür ve sanattan çevreye, binlerce proje hayata geçirilmiştir.  döneminde ülkemize 3,9 Milyar Avro AB desteği sağlanacak olup AB Mali Yardımı kapsamında bugün itibariyle işlem gören (uygulanan, değerlendirilen, seçim aşamasında olan) proje sayısı alt bileşenleri dahil 4.600’e ulaşmıştır.

26  Türkiye ve Avrupa halklarını yakınlaştıran sivil toplum diyaloğu projeleriyle, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en ücra bölgelerindeki köylerden, en gelişmiş kentlere kadar, toplumlararası dostluk köprüleri kurulmuştur.  Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye sağladığı 13,5 Milyar Avro tutarındaki kredi imkânları ile pek çok alanda önemli alt yapı yatırımları gerçekleştirilmiştir. Genel Değerlendirme

27  AB programları aracılığıyla on binlerce Türk öğrenci, yüzlerce akademisyen ve araştırmacımız, AB’nin araştırma ve yenilikçiliği destekleyen programlarından yararlanmaya devam edecektir.  Önümüzdeki dönemde de Türkiye, AB hibe programlarından faydalanmaya devam edecek olup, AB sürecinde sağlanan desteklerden Ege Bölgesi’nin layıkıyla faydalanmasını temenni etmekteyiz. Genel Değerlendirme

28 İlginiz için Teşekkürler... İletişim: Pınar TANLAK Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Başkan Tel:


"AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları