Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hakkı BİLGİÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hakkı BİLGİÇ."— Sunum transkripti:

1 Hakkı BİLGİÇ

2 BAKIŞ AÇIMIZ NE OLMALIDIR?
Her çocuk eşsiz bir varlıktır. Her aile farklıdır ve her vaka kendine özgüdür. Vakalara yaklaşım ve müdahalede bulunma şansa ve tesadüflere bırakılamaz.

3 Aile Neden En Önemli Kurumdur?
Çocukların daha sağlıklı gelişebilmeleri için sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Tüm bireyler için en uygun doğal ortam Aile ortamıdır.

4 Aile Odaklı Hizmetler Neden Önemlidir?
Aile Birlik ve Bütünlüğünün Sağlanamaması Durumunda Ailenin Sorun Çözme Kapasitesini Yitirmesi ve Parçalanması Durumunda Ailedeki her birey her türlü sosyal tehlike ve risklere açık olur.

5 Çocuğun Üstün Yararı Alınacak tüm kararlarda çocuğun üstün yararı
ilkesinden hareket ediyoruz. Çocuk için en iyisi nedir? En doğru müdahale hangisidir?

6 Çocuk refahı alanıyla ilgili olarak
Korunmaya muhtaç hale gelmeden önce yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar 2828 sayılı yasa kapsamında tanımlanan risklere maruz kaldığı için “korunmaya muhtaç çocuk” kapsamına girmiş olan çocukların tümü sosyal hizmet mesleğinin çocuk refahı alanı olarak tanımlanır.

7 Çocuk refahı alanı ve bu alanda sunulan hizmetler
Çocuk refahı alanında odak olarak önce çocuk alınır. Çocuk odaklı hizmetlerde esas olan çocuğun yararı ve refahıdır. Çocuğun refahına yönelik verilen hizmetler şu biçimde sınıflandırılır (Koşar, 2001): Destekleyici ve tamamlayıcı Koruyucu hizmetler Yerine geçici hizmetler.

8 Çocuk refahı alanında sunulan hizmetler
Örneğin: İhmal, istismar, fena muameleye uğrayan çocukları korumayı amaçlayan toplum adına müdahalede bulunan hizmetler koruma hizmetleridir. Evlat Edinme ve Koruyucu Aile hizmetleri, ailenin yerine geçici hizmetlerdir. Maddi yardım ve Gündüz Bakımevi hizmeti, ailenin eksik bıraktığı yerine getiremediği işlevleri tamamlayıcı hizmetlerdir. SHM /Aile danışma merkezlerinin aileye verdiği hizmetleri ise aileyi destekleyici hizmetler grubunda yer verebiliriz.

9 KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK HANGİSİDİR
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK HANGİSİDİR? ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Madde 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu; ifade eder.

10 1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK HANGİSİDİR? SOSYAL HİZMETLER KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2828 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Madde 3 – Kanunda geçen; b) "Korunmaya ihtiyacı olan Çocuk"; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 1. Ana veya babasız, ana ve babasız, 2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen, 4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, Çocuğu, ifade eder

11 Her çocuğa bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti
Hizmet Önceliğimiz Her çocuğa bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti Çocuğun ailesi yanında bakımı, Koruyucu aile yanında bakımı, Evlat edindirilerek bir aile yanında bakımı, Aile yanında bakımın mümkün olmadığı durumlarda ise kuruluş bakımıdır.

12 Örneğin Ekonomik Krizde Aile ve Çocuk Nasıl Etkilenir?
Temel olarak ekonomik krizin aile üzerinde meydana getirdiği sorunları üç başlık altında toplayabiliriz; A. İş hayatında oluşabilecek sorunların ve işsizliğin aile üzerindeki etkileri, B. Krizin kişide meydana getirdiği bireysel psikolojik ve fizyolojik etkilerin aile yaşamına yansıması C. Krizin diğer insanlar ve akrabalarla ilişkide getirdiği sorunlar ve bunların aile üzerindeki etkileri 

13 Ekonomik Krizde Aile ve Çocuk Nasıl Etkilenir?
Çocukların kriz öncesi yaşantılarını devam ettirmek istemeleri aile içi çatışmaların yaşanmasına sebep olabilir. Çocuk önceden sahip olduğu isteklerine engel konmasını istemeyip tepki gösterebilir. Yaşadığı durum onun arkadaşları arasındaki yerini ve önemini de sarsabilir.. Eş ile olan iletişim bozulabilir. Gelecek kaygısı yaşayan birey kendine olan güvenini yitirerek hiçbir şey yapmak istemeyecektir. Motivasyon eksikliği, eşi ile sorunlara yol açabilir ve süreç, evliliklerin sona ermesine kadar uzayabilir.

14 İlkelerimiz İnsan haklarına, çocuk haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak, Çocuğun yüksek yararı çerçevesinde; milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek,

15 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden bazıları şunlardır: Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek. Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

16 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak. Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak.

17 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri
Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak. Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek. Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

18 Sorumluluğumuz «Önce Çocuk»
Genel Müdürlüğümüz 0-18 yaş grubunda yer alan; kız, erkek çocuk olmak üzere toplam; çocuğa yönelik politika geliştirmek ve uygulamaktan sorumludur

19 Kuruluşlarımız Çocuk Evleri, Çocuk Yuvaları,
Sevgi Evleri(Çocuk Evleri Sitesi) Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) Çocuk Destek Merkezleri (BSRM, KBRM, YATILI ÇOGEM)

20 Cinsel istismar, şiddet gibi ciddi sorunlar yaşanmamak kaydıyla en kötü aile ortamı en iyi kuruluş bakımından daha iyidir. 

21 GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA KURULUŞ/BİRİMLERİ
Özel Hizmet Alımı Merkez ve Taşra Personeli GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA KURULUŞ/BİRİMLERİ ( ) Güvenlik Danışma Yönlendirme Bakım Temizlik Kaloriferci Aşçı Tekn. Yrd. Diğer Hizmet Alımı Genel Toplam KADROLU PERSONEL MERKEZ 191 TAŞRA 995 116 6.039 1.672 193 31 71 38 9.159 3.732 Çocuk Yuvası 81 6 499 195 23 2 7 1 814 1.366 Sevgi Evleri 297 45 1.978 650 70 14 35 29 3.118 1.106 0-18 Çoc.Yuv.ve Kız Yet.Yur. 54 280 127 19 488 Yetiştirme Yurdu 150 20 98 307 624 Çocuk Evleri / Çoc.Ev.Koord.Mrk. 61 18 2.758 103 15 8 2.970 641 ÇODEM 352 426 290 1145 619 GENEL TOPLAM 13.082

22 Çocuğa Yönelik Hizmetlerde
Bütçe Artış Oranları MERKEZ TAŞRA GENEL TOPLAM CARİ YATIRIM TOPLAM 2012 2013 2014

23 Çocuğa Yönelik Hizmetlerde 2012-2014 Bütçe Artış Oranları
Harcama Oranı % 103 Harcama Oranı % 115 Harcama Oranı % 45

24 Hizmet Dönüşümü Koğuş bakımı sisteminden ev sistemine ve aile odaklı bakıma geçiş yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

25 2014 EKİM HİZMET DÖNÜŞÜMÜ 55 İL (%68) % 85 Çocuk
Dönüşümü Tamamlanan İller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray Ardahan, Antalya, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, K.maraş, Karabük, Karaman, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tunceli, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Van KURULUŞU OLMAYAN İLLER (2 İL) DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANMIŞ İLLER (55 İL) ÇY-YY SEVGİ EVİ ÇOCUK EVİ (45) (72) (994)

26 Mevcut Durum KURULUŞ TÜRLERİ KURULUŞ SAYISI BAKILAN ÇOCUK SAYISI 2011 Ağustos 2014 ÇOCUK YUVALARI (0-12 yaş) 68 3.724 18 % 74 azaldı 644 % 83 azaldı YETİŞTİRME YURTLARI(13-18 yaş) 74 4.342 29 % 61 azaldı 678 % 84 azaldı YETİŞTİRME YURDU (Refakaysiz) (13-18) -- 4 86 ÇOCUK YUVASI ve KIZ YETİŞTİRME YURDU (0-18 YAŞ) 8 389 SEVGİ EVİ (0-18 YAŞ) (458 Villa Tipi Ev) 36 3.004 % 89 arttı 3673 % 18 arttı ÇOCUK EVLERİ 448 2.494 979 % 118 arttı 4.962 % 99 arttı ÇEKOM (ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ) ÇOKİM (ÇOCUK KORUMA İLK MÜDAHALE BİRİMİ) 45 ÇOCUK DESTEK MERKEZİ 756 62 1076 TOPLAM 14.320 1287 11.508

27 Kuruluş Hizmet Dönüşümü Tablosu
KURULUŞ SAYILARI 2011 Sonu AÇILAN KAPATILAN/HİZMET DÖNÜŞÜMÜ TOPLAM (2014 Ağustos) SEVGİ EVLERİ 36 33 1 68 ÇOCUK EVLERİ 448 553 22 979 YY (RFSÇ) - 4 ÇY - YY 142 87 55 ÇOCUK SAYISI 2011 Sonu Yerleştirilen SEVGİ EVİ / ÇOCUK EVİNE NAKLEDİLEN TOPLAM (2014 Ağustos) HİZMET DÖNÜŞÜM ORANI SEVGİ EVLERİ (458 Villa tipi ev) 3004 1154 3673 %35 ÇOCUK EVLERİ 2494 2477 4962 %48 YY (RFSÇ) 86 %1 ARA TOPLAM 598 3631 8721 %84 ÇY - YY 8066 3631 ( ) 1711 %16 13564 10432 %100

28 KURULUŞ BAKIMINDAKİ ÇOCUK SAYILARI
AĞUSTOS MUKAYESESİ

29 Hizmet Dönüşümü Kuruluş Sayısı 2011 Kuruluş Sayısı 2014

30 Hizmet Dönüşümü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi; Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında mahkeme kararı alınıncaya ve/veya uygun hizmet modeli belirleninceye kadar barınma ve temel gereksinimleri karşılanmak üzere hizmet veren birimlerdir. Hizmet dönüşümü çalışmaları kapsamında 39 ilde 45 Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi hizmete açılmıştır.(Sosyal rehabilitasyon bağlı 8 ilde 8 çokim ) 662 sayılı KHK ile Müdürlük vasfı kazanan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri 74 ilde hizmete açılmıştır.

31 Sağlığın, huzurun ve hayattan keyif almanın temel belirleyicilerinden birisi de sosyal/ fiziksel çevre ve bu çevreyle kurulan “aidiyet duygusu” olmasıdır. 

32 Çocuk Destek Merkezleri
Suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta yaşayan çocuklara yönelik , Psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocukların yaşadıkları travmanın etkilerinin azaltılması, davranış bozukluklarının giderilmesi, yaşam becerilerinin zenginleştirmesi ve entellektüel kapasite edinmeleri amacıyla ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ oluşturulmuştur. Bu merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.

33 Çocuk Destek Merkezleri İhtisaslaşma
Kuruluşlarımız Çocukların suça sürüklenme, mağduriyet , yaş ve cinsiyetlerine göre ihtisaslaştırılmıştır. Suça sürüklenen çocuklara yönelik 4 ihtisas birimi, Suç mağduru çocuklara yönelik 6 ihtisas birimi oluşturulmuştur. ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ FİİLEN KALAN ÇOCUK SAYISI Kuruluş Türü Kuruluş Sayısı Fiilen Kalan Çocuk Sayısı Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik İhtisas Kuruluşu (KBRM) 15 170 Suç Mağduru Çocuklara Yönelik İhtisas Kuruluşu (BSRM) 39 741 Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik İhtisas Kuruluşu (Yatılı ÇOGEM) 5 93 Refakatsiz Çocuklara Yönelik İhtisas Kuruluşu 2 72

34 Psikososyal Destek Programı
Çocuk Destek Merkezlerinde uygulanacak Psikososyal Destek Programı Türkiye‘de Çocuklar İçin Adalet Projesi kaynakları kullanılarak başlatılmış, Bakanlığımız yetkilileri, saha çalışanları ve akademisyenlerden oluşturulan çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen 3 çalıştay ile psikososyal destek programı geliştirilmiştir. Psikososyal destek programının Kasım 2014 tarihinden itibaren tüm çocuk destek merkezlerinde uygulamasına başlanması planlanmaktadır. Psikososyal destek programları çocuk ve aile temelli oluşturulmuştur. Bu suretle çocukların en kısa sürede aileye ve topluma yeniden kazandırılması sağlanmaktadır.

35 Çocuk Destek Merkezleri Mimari Tip Proje
Çocukların özgün durumlarına uygun geliştirilen yeni mimari projeye uygun hizmet binaları yapılmaktadır.

36 Çocuk Destek Merkezleri
Genel Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Destek Merkezi ve fiilen bakılan çocuk sayıları

37 Çocuk Destek Merkezi Çocuk Destek Merkezlerinde (KBRM) kalan çocukların karşılaştıkları suç türlerine göre dağılımı

38 Çocuk Destek Merkezleri
Çocuk Destek Merkezlerinde kalan madde kullanan ve tedaviye yönlendirilen çocukların dağılımı

39 Çocuk Destek Merkezleri
Çocuk Destek Merkezlerinde (BSRM) kalan suç mağduru çocukların istismar türlerine göre dağılımı

40 Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
Bakanlığımıza bağlı 29 gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezi Sosyal Hizmet Merkezlerine dönüştürülmüştür. Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik koruyucu önleyici hizmetler ile ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri, SHM aracılığı ile 2005/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulan ‘’Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli’’ çerçevesinde yürütülmektedir. Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sonlandırılmasına yönelik çocuk, aile ve toplum odaklı çalışmalar yürütmek üzere 2012/20 Sayılı “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine İlişkin Genelge” yayınlanmıştır.

41 Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
Eğitim çağında olup eğitime devam edemeyen çocukların eğitim öğretim sistemine kazandırılması ve takibinin sağlanması, ilköğretimini veya zorunlu eğitim çağını tamamlamış olanların mesleki eğitime veya İŞKUR’a yönlendirilmesi, Ailelerin sosyal inceleme neticesinde uygun bulunan sosyal hizmet ve yardımlarla ilişkilendirilmesi, Mevsimlik gezici tarım işçilerinin tespit edilerek çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordineli olarak karşılanması, Çocukların sokak ve iş yaşamından çekilerek sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sonlandırılmasına yönelik çocuk aile ve toplum odaklı farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması sağlanmıştır.

42 Çocuk Koruma Kanununa Göre Oluşturulan Merkezi Koordinasyon
Merkezi Koordinasyon görevinin Adalet Bakanlığından Bakanlığımıza devrinin ardından Koordinasyona ilişkin dosyaların ve işlerin devri tamamlanmış ve ilk toplantı , ikinci toplantı , üçüncü toplantı ise tarihinde yapılmıştır. Merkezi /İl/İlçe koordinasyonların etkin çalışması amacı ile “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanması ve izlenmesi Amacıyla Kurulan Koordinasyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” hazırlanmış ve tarih ve 815 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir.

43 Çocuk Koruma Kanununa Göre Oluşturulan Merkezi Koordinasyon
Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinin revizyonu tamamlanmış, Uygulama Planları oluşturulmuştur. 27 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen Merkezi Koordinasyon toplantısında söz konusu strateji belgesi ve uygulama planları, oy birliği ile onaylanmıştır. “Çocuklar İçin Adalet” Projesinin “Koordinasyon stratejisinin yaygınlaştırılması amacıyla, il düzeyinde multi sektörel bir eğitim programı geliştirilmesi ve en az 20 ilde 400 il koordinasyon üyesi ile bu eğitim programının gerçekleştirilmesi” başlıklı aktivitesi kapsamında koordinasyon eğitimleri vermek üzere eğitici olarak 20 eğitimci eğitilmiştir.

44 Çocuk Koruma Kanununa Göre Oluşturulan Merkezi Koordinasyon
Eğitici rolü üstlenen Bakanlığımız personelince Ağustos-Kasım 2013 tarihleri arasında 21 pilot İlin, İl Koordinasyonlarının üst düzey ve uygulayıcı düzey üyelerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. 21 pilot ile yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiş, uygulama süreci ve eğitimin çıktıları değerlendirilmiştir Projenin kapanış toplantısının 26 Kasım 2014 tarihinde İlgili Bakanların teşrifi ile gerçekleştirilmiştir. Çocuk koruma hizmetlerinde koordinasyon strateji belgesi ve yeni koordinasyon modelinin 81 il sekretarya sorumlularına tanıtılması amacı ile eğitim yapılması planlanmaktadır. Bu sürecin tamamlanmasına müteakip yeni koordinasyon modeli 81 ilde yaygınlaştırılacaktır.

45 Çocuğa Yönelik Şiddeti
Önleme Çalışmaları yıllarını kapsayacak olan Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Çocuk görüşü de alınarak hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde; 8 stratejik amaç ve bu amaçlar çerçevesinde yapılması gereken faaliyetler belirlenmiştir. Bunlar; Toplumun Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Bilinç Düzeyinin Arttırılması, Çocuğa Yönelik Şiddetin Boyutlarının Düzenli Olarak Takip Edilmesi, Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Hukuki Zeminin Güçlendirilmesi, Çocukların Şiddete Karşı Güçlendirilmesi, Şiddet Mağduru Çocuklara Yönelik Kurumsal Hizmetlerin Güçlendirilmesi, Çocuğa Yönelik Şiddet Uygulayan Bireyler İçin Etkin Rehabilitasyon Programları Geliştirilmesi ve Uygulanması, Medya ve İnternet Ortamında Çocuğun Yüksek Yararının Gözetilmesi ve Çocuk Haklarına Uygun Yayıncılık Politikalarının Geliştirilmesi, Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planına İlişkin Uygulamaların Etkin Bir Şekilde İzlenmesidir.

46 Özel Kreş Gündüz Bakımevleri….
Konu Eğitim yılı Eğitim yılı Eğitim yılı KREŞ HİZMETİ Kreş Sayısı 1.639 1.699 1.673 Kapasitesi 95.608 Bakılan Çocuk Sayısı 52.366 52.073 54.232 Ücretsiz Bakım Toplam Kapasitesi (Kapasitenin %5 i) 4.780 5.295 5.484 Toplam Ücretsiz Bakılan Çocuk Sayısı 1.608 1.966 1.792 Sevgi Zinciri Uygulaması Kapsamında 408 801 393 Uçurtmayı Vurmasınlar Uygulaması 198 18 52 Diğer (Yoksul Aile Çocukları) 1.002 1.147 1.347

47 Özel Kreş Gündüz Bakımevleri….
Konu Eğitim yılı Eğitim yılı Eğitim yılı KREŞ HİZMETİ Kreş Sayısı 1.639 1.699 1.673 Kapasitesi 95.608 Bakılan Çocuk Sayısı 52.366 52.073 54.232 Ücretsiz Bakım Toplam Kapasitesi (Kapasitenin %5 i) 4.780 5.295 5.484 Toplam Ücretsiz Bakılan Çocuk Sayısı 1.608 1.966 1.792 Sevgi Zinciri Uygulaması Kapsamında 408 801 393 Uçurtmayı Vurmasınlar Uygulaması 198 18 52 Diğer (Yoksul Aile Çocukları) 1.002 1.147 1.347

48 Çocuk Hakları HER ÇOCUĞUN BİR AİLE YANINDA YAŞAMA HAKKI VARDIR .

49 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi
Çocuk haklarının etkin bir şekilde uygulanması ve koordinasyonunun sağlanması için Bakanlığımız koordinatörlüğünde – 2017 yıllarını kapsayan “Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. Strateji belgesinin hazırlık aşamasında çocuk görüşünün alınmasına özel önem gösterilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulunca değerlendirilerek onaylanmış ve tarih ve Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

50 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi
Erken ve zorla evliliklere etkin çözümler getirilmesi için Söz konusu ulusal strateji belgesi revize edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Belgede ele alınan temel stratejik amaçlar şunlardır:  Amaç 1. Çocuğa Saygıyı Ve Çocuk Hakları Kültürünü Geliştirmek. Amaç 2. Çocuk Haklarına İlişkin Karar Süreçlerine Bütün Çocukların Katılımını Sağlamak

51 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi
Amaç 3. Çocuğun Doğduğu, Büyüdüğü Ve Yetiştiği Ortamı Korumak ve Fiziksel Çevreyi İyileştirmek Amaç 4. Çocuk Hakları Kültürü Çerçevesinde Eğitim Politika Ve Programları Geliştirmek Amaç Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek Amaç 6. Aileye Ve Çocuğa Yönelik Destek Ve Özel Koruma Hizmetlerini Geliştirmek Amaç Çocuk Adalet Sistemini İyileştirmek Amaç Çocuk Dostu Bir Medya Oluşturmak Amaç Etkin Bir Denetleme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Kurmak

52 Ulusal Çocuk Forumları
Ülkemizde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl kutlanmakta ve bu kutlamalar kapsamında her yıl Ulusal Çocuk Forumları düzenlenmektedir. Ulusal çocuk forumları, il çocuk hakları komitelerinden gelen 1 kız ve 1 erkek çocuk temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. İlki 2000 yılında olmak üzere bu güne kadar 15 Ulusal Çocuk Forumu düzenlenmiştir. Bu yıl ki Forumun ana teması «Acil Durumlarda Çocukların Rolü ve Yaşama Hakkı» olarak çocuklar tarafından belirlenmiştir. Çocuk Hakları Komitelerinin çalışmalarının etkinleştirilmesi, bölgede bulunan illerde yapılan çalışmaların paylaşılması ve iller arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde altı bölgeyi kapsayacak Çocuk Hakları Bölge Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

53 Eğitim Hizmetleri Akademik ve sosyal başarı teşvik edilmiş bu çerçevede; Koruma ve bakım altındaki çocukların özel okullara ücretsiz olarak gönderilmesi için yüzde 3’lük kontenjan dahilinde eğitim ve öğretim yılında 370 çocuğumuz özel okula kaydettirilmiştir. Kuruluşlarımızda kalan çocukların akademik başarılarını artırmak ve sosyal ve sportif etkinliklere katılmaları amacıyla ek ders karşılığı 204 personel kuruluşlarımızda görevlendirilmiştir.

54 Eğitim Hizmetleri 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında;
387 çocuğumuz üniversite sınavına girmiş ve %67’lik bir başarı oranı ile 260 çocuğumuz bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiştir. 2014 yılında TEOG sınavına giren çocuklarımızın tamamına yakını Anadolu Liselerine veya Meslek Liselerine yerleşmiştir.

55 Şampiyonalar ve Sosyal Kültürel Etkinlikler

56 Sportif Etkinlikler Çocuklarımız Milli Takımda
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 Türkiye Yıldız Erkekler Güreş Şampiyonasında sıkletlerinde 1 ve 2.olan çocuklarımız Güreş milli takım kampına katılmışlardır. Bir çocuğumuz Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında Dünya 3.’sü olmuştur. Aynı çocuğumuz Greko-Romen Gençler Güreş Şampiyonasında 96 kg’da Türkiye Şampiyonu olmuştur. Gençlik Kampları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan Protokol kapsamında; 170 çocuğumuz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Mersin’deki (doğa ve deniz) Gençlik Kamplarından faydalanmıştır.

57 Sportif Etkinlikler Çocuklarımızın daha sistemli düzenli ve disiplinli spor yapmalarının sağlanması amacıyla Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Güreş, Satranç, Eskrim ve Futbol gibi dallarda işbirliği protokolü imzalanmıştır.

58 Toplum İçinde İzleme ve İşe Yerleştirme
Korunma ve bakım altına alınarak reşit oluncaya kadar Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalananların 2828 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine yönelik iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Kanunda yapılan değişiklikle 2014 yılından itibaren ayrılan kontenjandan yararlanacak hak sahiplerinden lisans, ön lisan, lise ve dengi öğrenim mezunlarının atanmaları KPSS sınav sonucuna göre, ilköğretim ve ilkokul mezunlarının atanmaları ise kura yöntemine göre yapılacaktır. Söz konusu Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen çocuk sayımız Ekim 2014 tarihi itibariyle ’e ulaşmıştır.

59 PROJELER Genel Müdürlüğümüz hizmet alanına yönelik Paydaş Kurumlar ve STK’larla işbirliği içerisinde projeler geliştirilerek Kalkınma Bakanlığı’na ve AB Bakanlığı’na sunulmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün 2017 Stratejik Hedeflerinde; “Projeler geliştirerek, Bütçemizin %20 oranında ek kaynak sağlanması hedeflenmiştir. Geliştirilen projelerle yıllarında çocuğa yönelik yatırım bütçesinin 16 Milyon TL ek kaynak sağlanmıştır. 59

60 KAMU DESTEKLİ PROJELER
Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeler Çocuk Erken Tanı Ve Uyarı Sistemi (ÇETUS) Projesi (Bütçe: TL) Kalkınma Bakanlığı tarafından 2013 yılı yatırım programı kapsamında desteklenmiş ve TÜBİTAK ile işbirliği halinde yürütülmüştür. Projeye ilişkin nitel saha araştırması; Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-1 (12 Bölge) kapsamında seçilen illerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen, çocukların korunma altına alınmasına etki eden risk faktörleri, Analitik Hiyerarşi Metodu kullanılarak ağırlık andırılmıştır. ÇETUS Projesi ile kamuda mevcut olan online verilerden çocuklar için risk oluşturacak faktörler tek bir veri tabanında birleştirilecek, riskin önceden fark edilebileceği ve risk haritalarının oluşturulabileceği bir sistem kurulacaktır.

61 KAMU DESTEKLİ PROJELER
2. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirmesi Projesi : (Bütçe: TL) Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje Kalkınma Bakanlığı tarafından yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Proje halen Gazi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olup bu yıl tamamlanacakdır. Proje; aile yanında desteklenen ya da ailesi yanına döndürülen çocukların psikolojik, sosyal ve akademik gelişim evrelerine göre değerlendirilmesine yönelik etkili bir sistemin oluşturulması amacıyla uygulamaya konulmuştur.

62 KAMU DESTEKLİ PROJELER
3. Kurum Bakım Türlerinin Etki Analizi Projesi : (Bütçe: TL) 2013 yılı yatırım programına dahil edilen ve Kalkınma Bakanlığınca onaylanan TL bütçeli “Kurum Bakım Türlerinin Etki Analizi Projesi” ne yönelik araştırma , ülke genelinde 7 ayrı bölgede toplam 17 ilde gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılı Aralık sonu itibariyle tamamlanmıştır.

63 KAMU DESTEKLİ PROJELER
B) Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli Projeler 1. Uluslararası Spor Değişim Programı Projesi (Bütçe: TL) Proje kapsamında; kuruluşlarımızda kalan 410 sporcu çocuğumuzun katılımıyla bölge ve Türkiye Voleybol Şampiyonaları düzenlenmiş, kazanan kız ve erkek takımlarımız 2013 Eylül ayında ABD’ye giderek dostluk maçları yapmışlardır. Proje faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır.

64 DIŞ KAYNAKLI PROJELER A) Avrupa Birliği Destekli Projeler
1. Türkiye’de Çocuk Hizmetlerinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (Bütçe: 3 Milyon Euro) Proje metni hazırlanarak AB Bakanlığı aracılığı ile AB Türkiye Delegasyonuna sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje Fişi hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 2. Çocuklar için Adalet Projesi (Bütçe: 3.7 Milyon Euro) Proje, AB’nin finansal, UNICEF’in teknik desteği ile, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve HSYK ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Proje, uzatma süresi almış olup faaliyetleri devam etmektedir.

65 DIŞ KAYNAKLI PROJELER 3. Uluslararası Gönüllülük ve Değişim Programı Projesi “Avrupa Gönüllü Hizmetleri” kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin desteği ile korunma ve bakım altında bulunan ve halen lisans eğitimine devam eden 9 gencimiz, 2013 yılı içerisinde Avrupa’da çeşitli ülkelere (Makedonya, Yunanistan, Portekiz) gönüllü çalışmalarda bulunmak ve dil eğitimi almak üzere gönderilmişlerdir. 65

66 DIŞ KAYNAKLI PROJELER B) Birleşmiş Milletler Destekli Projeler
Nar Taneleri Projesi (Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar) Kurumdan ayrılan yaş arası genç kızların kişisel gelişimleri ve iş arama becerilerinin geliştirilmesini konu edinen Proje, BOYNER Holding-UNFPA- PERYÖN Derneği işbirliği ile yürütülmektedir. Proje süresi 2015 yılına kadar uzatılmış, proje kapsamına yaş grubu tüm çocuklar dahil edilmiştir. Uzatma sürecinde, belirlenen illerde ihtiyaç analizi yapılmış olup, elde edilen veriler doğrultusunda personel eğitimleri devam etmektedir. Proje kapsamında, çocukların geleceğe hazırlanmaları için izleme mekanizmasının (mentörlük mekanizması) kurum hizmetlerine entegre edilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 66

67 DIŞ KAYNAKLI PROJELER B) Birleşmiş Milletler Destekli Projeler
2. Minimum Standartlar İzleme ve Değerlendirme & Öz Değerlendirme Projesi “Minimum Standartlar İzleme ve Değerlendirme Yazılım Programına İlişkin Sistem” 03/06/2013 tarihi itibariyle hizmete açılmış olup, 81 İlde uygulanmasına başlanmıştır. Öz Değerlendirme Projesi ile çocuk bakım kuruluşları yöneticilerinin, kuruluşta sunulan bakım hizmetlerinin kalitesini, hizmetten yararlanan çocuklar, aileleri, çalışanlar ve ilgili diğer tarafların katılımı ile minimum standartlar kapsamında yönetiminin kendisini değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz koordinesi, İç Denetim Birimi Başkanlığı danışmanlığı, UNICEF’in teknik desteği ile İskoç danışmanlar rehberliğinde Ankara ve İstanbul illerinde yapılan çalıştaylar, pilot il olan Ankara ilindeki uygulamalar ve İskoçya ziyareti sonrasında Öz Değerlendirme Rehber Kitapçığı ve Öz Değerlendirme Formları geliştirilmiştir.

68 DIŞ KAYNAKLI PROJELER B) Birleşmiş Milletler Destekli Projeler 3. “Türkiye’de Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Erişim ve Çocuğun Yüksek Yararına Yönelik Hizmet Sunumunun Teşvik Edilmesi Projesi” Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilciliği (IOM) ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde tamamlanarak uygulamaya geçilmiştir. Proje kapsamında nitel görüşmeler yoluyla saha araştırması tamamlanmış olup, Proje kapsamında, 8 Ekim 2013 tarihinde Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Kurumsal Kapasite Oluşturma ve Hedefli Erişim ve Farkındalık Artıma Kampanyası faaliyetleri devam etmektedir. 68

69 DİĞER PROJELER 1. TÜBİTAK Bilim Kampı – Liderlik ve Girişim Kampı
Koruma ve bakım altında bulunan, ilköğretim 7., 8., 9. ve 10. sınıfa devam edip okul başarısı yüksek olan toplam 240 çocuğumuz TÜSSİDE Bilim Kampı, İklim Programı ve Liderlik Programına 2012 ve 2013 yılları yaz dönemi süresince katılım sağlamıştır. 2. “Ümitler Anılarla Yeşersin “Nasıl Başardılar” Projesi kapsamında, koruma ve bakım hizmetinden yararlandırılan ve kurumdan ayrılan, toplumda kendine saygın bir yer edinmiş bireylerle illere ziyaretler gerçekleştirilerek, etkileşim toplantıları yapılmaktadır. Söz konusu kişilerin, halen kurum bakımında bulunan çocuklarla bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunmaları sağlanmaktadır. 3. “Değerliyim, Değerlerimin Farkındayım Projesi” Ankara ili çocuk evlerinde başlatılmış, yapılan hizmet içi eğitimler ile ülke genelinde yaygınlaştırılması için kuruluş müdürleri ve çocuk evleri personeline eğitici eğitimi verilmiştir. Yaygınlaştırma çalışmaları ülke genelinde çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, sevgi evleri ve çocuk evlerinde devam etmektedir. 4. “14 Bin Çocuk 14 Bin Fidan Projesi” kapsamında 71 İlimizde Çocuk Hatıra Ormanı oluşturulmuştur.

70 2014-2016 ARAŞTIRMA PROJESİ TEKLİFLERİ
Proje Adı Proje Tutarı 2013 Yılı Harcaması 2014 Ödeneği Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ÇETUS Projesi 50.000 Kurum Bakım Türlerinin Etki Analizi Projesi

71 Protokoller ve Gönüllü Hizmetler
Çocuğa yönelik hizmetlerin daha etkili gerçekleştirilebilmesi için kişi, kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile toplam 79 Protokol imzalanmıştır. Böylece Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından imzalanmış olan 149 adet protokol etkin bir şekilde takipleri yapılarak sürdürülebilir duruma gelmiştir. Bu çerçevede; Genel Müdürlüğümüz tarafından çocuklara yönelik hizmetlerin daha etkili yürütülebilmesi için hazırlanan Protokoller, bir çok Kamu Kurumu, Dernek, Vakıf, Belediye Başkanlığı, Federasyon, Şirketlerle işbirliği halinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız kurulduğundan itibaren Protokoller kapsamında 143 adet çocuk evi açılmıştır. Çocuk evlerinin kira ve/veya tefrişatı Protokol yapılan taraflarca karşılanmaktadır.

72 Protokoller ve Gönüllü Hizmetler
Protokoller kapsamında 71 ilimizde çocuklarımız tarafından hatıra ormanı oluşturulmuştur. Protokollerimiz dahilinde illerde Koruyucu Aile tanıtımları yapılmaktadır. Başarılı çocuklarımız özel okul ve dershanelere kayıt ettirilmiştir. ÇETUS Projesi; TÜBİTAK ile İşbirliği Protokolünden yola çıkılmıştır, Uluslararası Spor Değişim Programı Projesi ile Voleybolda Türkiye şampiyonu olan kız ve erkek takımlarımız ABD Chicago’ya gitmiş ve proje faaliyetleri başarı ile tamamlanmıştır. 9 gencimiz Avrupa Gönüllülük Hizmetleri kapsamında dil kursu için yurt dışına gönderilmiştir. Çocuklara yönelik verilen hizmetlerde kullanılmak üzere hizmet binaları yapılmaktadır. Ayrıca Protokoller kapsamında eğitim, sanat ve spor gibi daha birçok alanda etkinlikler yapılmaya devam edilmektedir.

73 2013’te Tamamlanan İnşaatlar: ( 5 SEVGİ EVİ + 1 ÇOGEM + 1BSRM)
Yatırım Programı (2014) SEVGİ EVİ BSRM KBRM TOPLAM DEVAM EDENLER 22 18 7 47 GEN.İD+TOKİ 2013’te Tamamlanan İnşaatlar: ( 5 SEVGİ EVİ + 1 ÇOGEM + 1BSRM) Sinop, Adıyaman, Siirt, Bingöl, Sakarya Sevgi Evleri, Gaziantep-Şehit Kamil ÇOGEM, Mersin Davultepe BSRM

74 Yatırım Programı (2014) 2014 YILINDA DEVAM EDEN SEVGİ EVLERİ: 22 ADET
(GENEL İDARE) : 14 ADET AMASYA , AYDIN, BİLECİK(BOZÖYÜK) BİTLİS, ÇANAKKALE, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, İSTANBUL(SANCAKTEPE), K.MARAŞ, KARS, KAYSERİ, Ş.URFA, VAN, ZONGULDAK (KOZLU), (TOKİ) : 8 ADET ARTVİN(MURGUL), DÜZCE, ERZİNCAN, ERZURUM(0-18), ERZURUM(13-18), KOCAELİ (GÖLCÜK), MERSİN-DAVULTEPE, ORDU (ÜNYE), 2014 YILINDA DEVAM EDEN BSRM: 18 ADET (GENEL İDARE) : 17 ADET ADANA, ADIYAMAN, ANTALYA, AYDIN, ÇANAKKALE, DENİZLİ, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, GAZİANTEP, İZMİR, İSTANBUL, KIRŞEHİR, MALATYA, MANİSA, MARDİN, NİĞDE, TRABZON, (TOKİ) : 1 ADET EDİRNE, 2014 YILINDA DEVAM EDEN KBRM: 7 ADET (GENEL İDARE) : 7 ADET ANKARA, BURSA, GAZİANTEP, İSTANBUL, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA, 74

75 Mevzuat Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı yeni değişiklik önerileri için Maliye Bakanlığına görüşe gönderilmiştir. Çocuğa Yönelik Kuruluş Bakım Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Maliye Bakanlığından görüş gelmiştir. Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışma yapıyor. Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik Taslağı Maliye Bakanlığından görüş gelmesi gecikti. Gelişmelere göre Bakım Hiz.D.B. yeni bir taslak çalışması yürütüyor. Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmelik Taslağı, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmelik Taslağı, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmelik Taslağı kanun değişikliği nedeniyle yeniden hazırlanması için Maliye Bakanlığınca iade edilmiş olup Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği olarak yeniden hazırlanmış ve bütün Bakanlıklara görüş için gönderilmiştir. Maliye Bakanlığının dışında bütün bakanlıkların görüşleri gelmiştir. Sayıştay Başkanlığına görüş alınmak üzere gönderilmiştir. Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmelik Taslağı yayınlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmelik Taslağı yayınlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Evlat Edinme Yönetmeliği Taslağı Görüş alınmak üzere Hukuk Müşavirliğindedir.

76 HEDEFLER Kuruluş Hizmet Dönüşümünün (yeterli kadro verildiği takdirde) personel dönüşümü ile birlikte tamamlanması, Çocuk alanındaki hizmetlerin toplum tabanına yayılması ve toplum katılımının yaygınlaştırılması, Değerler eğitiminin bütün kuruluşlarda yaygınlaştırılması, 0-18 yaş grubu bütün çocukların «yetiştirilme, bağımlılık, özel yeteneklilik, göçmen çocuklar, çocuk işçiliği, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar» alanlarında strateji ve eylem planlarının oluşturulması ile her çocuğun özel yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif alanlarının en az birine yönlendirilmesi, Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının kesinleştirilmesi, hayata geçirilmesi ve takibinin yapılması, Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planında verilmiş görevlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması

77 HEDEFLER Ströer Kentvizyon, Yakınlarını Kaybedenler Derneği(YAKAD) ve Bakanlığımız arasında çocukların kaybolmasını önlemeye yönelik bilgilendirici ve çocuk güvenliğinin sağlanması ile ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesini içeren projenin hayata geçirilmesi, Adalet Bakanlığı bilişim sistemi UYAP’ la uyumlu Tedbir Kararları Bilgi Sistemi’nin (TKBS) yazılım çalışmalarının tamamlanarak ülke genelinde uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Yeni koordinasyon modeli hakkında eğitim verilmeyen 60 İlin koordinasyon temsilcilerine ve kurumlarda uzman düzeyinde olan çalışma ekiplerine eğitim verilerek yeni koordinasyon modelinin yaygınlaştırılması,

78 HEDEFLER Çocukların tam iyilik halinin artırılması, gelişim ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, STK’lar gönüllü kişilerle işbirliği protokolleri yapılması ve bu yönde projelerin hayata geçirilmesi, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin sayılarının arttırılması ve yaygınlaştırılması ile ücretsiz bakım hizmetinden yararlanan çocuk sayısının artırılması ve ücretsiz bakım hizmeti kapasitesinin tam olarak kullanılması, MEB’e bağlı özel okul ve okul öncesi eğitim kurumlarına sağlanan teşviklerden Bakanlığımıza bağlı kreş ve gündüz bakımevlerindeki çocukların da yararlandırılmasına yönelik mevzuat geliştirilmesi, yıllarını kapsayan ve Yüksek Planlama Kurulu kararı haline getirilen Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Ulusal Çocuk Hakları Eylem Planının ülke genelinde uygulanması,

79 HEDEFLER Ulusal Bakım Standartlarının (Minimum Standartlar) ve öz değerlendirme uygulamalarının tüm kuruluşlarımızda hayata geçirilmesi, Bireyselleştirilmiş psiko-sosyal rehabilitasyon programının oluşturulması, personelin ihtisas eğitiminin alması ve ülke genelinde uygulanması, sağlanması, Çocuk evleri hizmetinin yaygınlaştırılarak, çocuk evi sayısının 1250’ye ulaştırılması, Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 4.500’e ulaştırılması, Lisanslı sporcu sayısının 4.000’e ulaştırılması, Özel okullara devam eden çocuk sayısının en az 500’ e çıkartılması, Araştırma amaçlı olan ve yatırım programında yer alan «Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Projesi» nin tamamlanması

80 HEDEFLER Kuruluşlarımızdan ayrılan gençlerin izleme ve takipleri için veri tabanı sisteminin oluşturulması, 2828 Sayılı Kanun kapsamında işe yerleştirilecek çocuklarımız için Merkezi Sınav Sistemine geçilmesi, Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çocuk dostu mekanlar ile Çocuk Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi oluşturulması, Evlat edinme hizmetinin standart haline getirilmesi için ailelere eğitim verilmesi ile «ülke sırasının» oluşturulması için yazılım geliştirilmesi, Çocuklarımızın akademik başarıları, devam ve devamsızlıkları e-okul sistemi üzerinden takip edilmesi, Çocuk alanındaki hizmetlerde daha çok STK ve toplum katılımının sağlanması ve çocuk konusunda bilincinin ve duyarlılığın ülke genelinde artırılması, Özel yetenekli Çocuklara yönelik hazırlanacak eylem planına katkı sağlanması

81 HEDEFLER “Nar Taneleri Projesi (Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar)” kapsamına kız ve erkek çocuklar dahil edilmiştir. Proje ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizması güçlendirilmesi, mentörlük uygulamasının yaş grubu tüm çocuklara yaygınlaştırılması, Sunulan hizmetlerin etkinliğinin ve hizmet sunum kalitesinin artırılması amacıyla yeni kişi, kurum ve kuruluşlarla İşbirliği Protokollerinin geliştirilmeye devam edilmesi, Profesyonel koruyucu aile sisteminin pilot uygulamasının 3 büyük şehirde hayata geçirilmesi, SED hizmetlerinde etkin bir izleme ve denetim sistemi oluşturulması, Evlat edinme hizmetinin standart haline getirilmesi için ailelere eğitim verilmesi ile «ülke sırasının» oluşturulması için yazılım geliştirilmesi,

82 2023 HEDEFLER Çocuklarımızın uluslararası standartlarda koruma, bakım ve refahının sağlanması. Aile yapımızın güçlendirilerek çocuklarımızın korunma altına alınma nedenlerinin ortadan kaldırılması. Koruma ihtiyacı olan çocukların kendi aileleri tarafından bakımının sağlanması. Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan çocukların, öncelikle akrabaları yanında bakılması, bunun mümkün olmaması durumunda ise kuruluş bakımı yerine koruyucu aile yanına yerleştirilmesi. Çocuklara sunulan hizmetlerin yerelleştirilmesi ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi. Kuruluş bakımında, aile tipi bakım kuruluşlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Özel surette korunması gereken çocuklardan suça sürüklenen, suç mağduru, madde bağımlılığı, göçmen çocuklar, çocuk işçiliği, sokakta yaşayan çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması. Yürütülmekte olan bütün çalışmalarda, bilgi teknolojilerinin maksimum düzeyde kullanımı.

83 2023 HEDEFLER Tüm kurumlarda çocuk hakları kültürünün yerleştirilmesini sağlamak. Çocuk Haklarını bilinçlendirici kamuoyu kampanyalarının düzenlenmesini sağlamak. Çocuk hakları kültürünün günlük hayata pratik olarak yansımasını sağlamak. Toplumsal hayata çocukların etkin katılımını sağlamak. Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin ilçelerde alt komite olarak kurulmasını sağlamak. Çocuk Dostu Şehirler Oluşturmak Çocukların kaybolmasını önlemek için alınacak önlemler çocuk güvenliğinin sağlanması ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi 

84 2023 HEDEFLER Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının hayata geçirilmesi ve takibinin yapılması, Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planında verilmiş görevlerin hayata geçirilmesi Tedbir Kararları Bilgi Sistemi’nin (TKBS) ülke genelinde uygulamaya geçirilmesi Yeni koordinasyon modeli hakkında koordinasyon temsilcilerine ve kurumlarda uzman düzeyinde olan çalışma ekiplerine periyodik eğitimleri verilmesi Çocukların tam iyilik halinin artırılması, gelişim ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, STK’lar gönüllü kişilerle işbirliği içinde çalışılması, Çocuk alanındaki hizmetlerde daha çok STK ve toplum katılımının sağlanması ve çocuk konusunda bilincinin ve duyarlılığın ülke genelinde artırılması,

85 2023 HEDEFLERİ Çocuğa yönelik hizmetlerimizi vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirilebilmek için mevzuatımızı revize etmek, Hizmet standartlarını ve personel standartlarını geliştirmek ,Personel rejimini düzenleyerek personel kalitesinin her yönüyle artırılmasını (nitelik-nicelik) sağlamak, Koruma ve bakım altına alınan çocuğa verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak, Uluslar arası Bakım standartlarında hizmet vermek , Mevcut sistemlerin revize edilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni sistem oluşturmak, Çocukların aile ortamında koruma ve bakımını sağlamak, Aile odaklı hizmetlerden yararlandırılamayan tüm çocuklara çocuk evi hizmeti vermek

86 2023 HEDEFLERİ Verilen hizmetleri objektif kriterler ile ölçmek değerlendirmek, Caydırıcı yaptırımlar konusunda düzenlemeler yapmak Çocuğa verilecek hizmetlerin tek noktada verilmesinin sağlanması STK’ların yerel yönetimlerin bu alanda hizmet standartlarının ve mevzuatlarının oluşturulması katkılarının ve birikimlerinin kullanılmasını sağlamak Uluslar arası kuruluşların katkı ve işbirliği sağlamak, Koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik kamuoyu bakışının pozitife dönüştürmek Kamuoyu duyarlılığının artırılması konusunda yapılması gerekenleri düzenlemek Medya duyarlılığının olumlu anlamda artırılması,

87 Nihai Amacımız… Hayallerini gerçeğe, Mutluluğunu yüzüne, Sesini kürsüye taşıyabilen çocukların ülkesi TÜRKİYE hedefine ulaşmak !!!

88 Teşekkür Eder, Saygılar Sunarım…
ÖNCE ÇOCUK… Teşekkür Eder, Saygılar Sunarım…


"Hakkı BİLGİÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları