Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir? Gıyasettin Demirhan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TMOK Eğitim Komisyonu - Yüzme Federasyonu Seminer,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir? Gıyasettin Demirhan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TMOK Eğitim Komisyonu - Yüzme Federasyonu Seminer,"— Sunum transkripti:

1 1 Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir? Gıyasettin Demirhan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TMOK Eğitim Komisyonu - Yüzme Federasyonu Seminer, 9 Mayıs 2014, İstanbul

2 Spor, sporcu Antrenör İnsan Öğrenme Antrenör ve pedagoji Yöntem-model Lider ve antrenör Sunumun akışı 2

3 Spor; önceden belirlenmiş kurallara göre, kişisel veya takım halinde yapılan rekabet amaçlı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktiviteler Sporcu; sporla uğraşan kimse Spor, sporcu 3

4 Spor Hedef merkezlilik, yarışma, rekabet, oyun, fiziksel aktivite Oyun ve iş üzerine kurululuk Kurallar, hedef-ler, ölçütler, hatalar Vücudu kullanmak-aklını kullanmak Yarışmak (Chandler, Cronin ve Vamplew, 2012) 4

5 Çalıştırıcı Sporcuların ferdi veya toplu olarak, uzmanlıkları dahilindeki her türlü spor faaliyetlerinde; sportmenlik anlayışı içinde uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan sporun esaslarını, teknik ilkelerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişi Antrenör 5

6 İyi antrenör kimdir? İyi öğretmen kimdir? Benzerlik ve farklılıklar nelerdir? İyi sporcu kimdir? 6

7 «Birbirinize duyduğunuz sevgi, kazancınızdan daha önemlidir. Takım çalışmanız ve iyi niyetiniz varsa gerisi beraberinde gelir zaten» (İzgören, 2014) 7

8 «Aragones ilk başlarda, o hafta oynayacağımız takımları analiz edip geniş çaplı taktikler hazırlıyordu. Sonra Türkiye’yi çözdü ve ‘Anlaşılan burada sistem sistemsizlik. Siz kafanıza göre oynayın’ dedi» (Metehan Demir, Hürriyet, 29 Kasım 2012) 8

9 9 İnsan; Biyol-kültürel Sosyal bir varlıktır

10 İnsan ve kültürleme-kültürlenme İnsan hareketinin görünümü –İnsanlar niçin hareket ederler? –İnsanlar nasıl hareket ederler? –İnsanlar hareket ettiklerinde ne olur? Sporun bilgi yapısı –Kuram ve uygulama arasında nasıl bir ilişki vardır? –En iyi uygulama nedir? Felsefe –Öğretmen-antrenör için önemli olan değerler nelerdir? –Ne doğrudur? –Ne gerçektir? –Ne uygundur? 10

11 Tunç Fındık 11

12 İnsanın iki temel özelliği vardır Biyolojik = Yaklaşık %50 Sosyo-kültürel= Yaklaşık %50 Her insan biriciktir ve kendine ait potansiyele sahiptir İnsanı diğer canlılardan ayıran, alet yapma ve onu kullanabilme özelliğidir 12

13 Tunç Fındık Öğrenme, bireyin çevresi ile etkileşimi ile oluşur Öğretme, öğrenmenin kılavuzlanması 13

14 Yetenek... «Usta keman eğitmenlerinin genç bir müzisyende tespit ettikleri, onların ustalığa giden yolda olduğunu belirten şeydir» (Usta Bir Keman Okulu Yöneticisinden, Syed, 2010) Sihirli sayı: 10.000 saat… Başarıya giden yolun anahtarı yapmak mıdır? Yetenek abartılmış mıdır? 14

15 Yılda bir milyon vuruş yapan çocuk yenilmez olur Yapamadığınız şeyler üzerinde çalışarak uzman olabilirsiniz Neyi yanlış yaptığını bilmiyorsan, neyi doğru yaptığını asla bilemezsin Ustalığın kazanılması için gelişime açık bir zihin kalıbı, vasatlık için ise sabit fikirli zihin kalıbı çok uygundur *** Yeteneği değil çabayı övün (Syed, 2010 ) 15

16 ÖZELLEŞMİŞ HAREKET BECERİLERİ 5 4 TEMEL HAREKET BECERİLERİ 1 2 3 SPOR BİLGİ VE BECERİLERİ 6 7 8 Hareket Bilgi ve Becerileri Öğrenme Alanı Basamaklı Öğretim Aşamaları 16

17 Kişisel alan Genel alan Üstünde Altında Arasında (ortasında) Nesne ile ilişki Kişiler arası ilişki Yüz yüze (karşılıklı) ALAN BİLİNCİ: Beden nereye hareket eder? NİTELİKLER: Beden nasıl hareket eder? 17

18 Değişik yönlere (eğimli) Nesnenin üstünde Değişik yönlere (çapraz) Önde (ileri) Arkada (geri) Sağında Solunda Yakın Uzak Genel alan İlişkiler: Beden kiminle ve neyle ilişki kurar? Kişisel alan Nesnenin altında Değişik yönlere (zikzak) 18

19 Hangisi daha zeki? 19

20 Neden sadece akademik zekaya odaklanırız? İnsanlar neden farklı alanlara yönelmekte zorlanırlar? Spor yapmak yaşamdaki kayıplarımızdan mıdır? Çocuğunuz binicilik sporu ile uğraşmak isterse kararınız ne olur? Çoklu zeka ne diyor? 20

21 İyi antrenörler iyi öğretmenler midirler? (Cain, 2004) Yanıtınız «Evet» ise «Pedagoji» ne demektir? Pedagoji; eğitbilimi; öğrenme ve öğretme işindeki ilkeler; öğrenme ve öğretme problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar; yediden yetmişe insanları eğitme işi Antrenörlük ve öğretmenlik 21

22 Yüzme antrenörü/eğitmeni; yüzme sporunu başlangıçtan ileri seviyeye kadar sitil ve teknikleri ile öğreten ve geliştiren kişi Antrenör aynı zamanda yarış sırasında da görev yapar Eskiden öğretmek ve antrene etmek farklı algılanırdı Ancak; günümüzde antrenörlük de öğretmenlik de pedagoji temelli olarak ele alınmaktadır Yani; öğretme ve performans geliştirme de pedagoji çerçevesinde ele alınmaktadır Yüzme antrenörü ve pedagoji 22

23 İyi antenör ne yapar? İyi öğretmen ne yapar? Benzerlik ve farklılıklar? 23

24 Antrenör İçin Pedagoji İyi bir antenör iyi bir öğretmendir… (Sir Clive Woodward, Cain, 2004) Hemfikir misiniz, değil misiniz? Niçin? 24

25 Antrenör İçin Pedagoji Geçmişte her ikisinin farklı olduğuna inanılırdı Beden eğitimi: Eğitim-Öğrenme Spor-Antrenörlük:Performans-Fiziksel aktivite 25

26 Pedagoji Birinin diğer bir kişinin öğrenmesini sağlamak ve geliştirmek için bilinçli olarak yaptığı etkinlik (Watkins & Mortimer,1999) Bu açıklama antrenörlüğün dışında gibi görünür (Jones, 2006) 26

27 Fakat… Antrenörlük; Sporcu gelişimi için öğrenme çevresini yapılandırmak Bazı şeyleri anlamak Olumlu ilişkilerin sürdürülmesi, öğrenme ve öğretme işinin bir formu (Jones et all., 2004) 27

28 Dahası… Gilbert & Trudel (2001) ‘e göre, iyi bir antrenör iyi bir öğretmen gibidir Jones (2006) ise şöyle der; pedagoji, mekanik performans anlayışından farklı bir rol oynar; merkezde öğrenme vardır… 28

29 Antrenman teorisi ve yöntemini neler etkiler? Anatomi Egzersiz ve spor fizyoloji Biomekanik İstatistik Testler ve ölçümler Spor tıbbı Pisikoloji Motor Öğrenme Beslenme Tarih Sosyoloji PEDAGOJİ (Bompa, 2009) 29

30 Antrenman ortamındaki antrenör davranışları: Öğretme davranışı: %63.85 - % 68.15 Öğretme ve öğrenmeyi destekleme davranışı: % 31.85 - % 36.15 (Jones ve Armour, 2010; Zetou, Amprasi, Michalopoulou ve Aggelousis, 2011; Tharp ve Gallimore, 2004) 30

31 31 Antrenman ortamındaki antrenör davranışları... Açıklama Dönüt Sorgulama Gözlem Olumlu-olumsuz modelleme İpucu Fiziksel yönlendirme Yorum yapma Eleştirme (Nash, Martindale, Collins ve Martindale 2012; Potrac, Jones ve Armour, 2010; Zetou, Amprasi, Michalopoulou ve Aggelousis 2011; Tharp ve

32 Haydi bir iş yapalım… Dört-beş kişilik gruplara ayrılalım Beş dakika süremiz var Sonra tartışalım 32

33 Tartışma Neler tartıştınız? Nasıl karar verdiniz? Hangi öğretim yöntemini kullandınız? 33

34 Öğrenme-öğretme ortamının değişkenleri; hedefe ulaşmak için… Hazırbulunuşluk Algı Motivasyon Pekiştireç İpucu Dönüt Düzeltme Tekrar Yeterlik Başarı 34

35 Tunç Fındık Yukarıdan bakmak… 35

36 Devinişsel Duyuşsal Bilişsel Öğrenme Alanları 36

37 Görsel İşitsel Görsel-işitsel Kinestetik Duyular ve Öğrenme 37

38 –İnsanlar ve koşullar farklıdır –Nasıl öğretileceği-öğrenileceği farklıdır –Denenecek yollar farklıdır –Karşıtlık-birliktelik Farklılıklar neden vardır? 38

39 Biz sadece “bu” veya “şu” değiliz Karşıtta değiliz Paketlenmiş programlar ve materyaller 39

40 Yaşantı: bireyin çevresiyle belli düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan iz Davranış: Organizmanın her türlü etkinlik Doğuştan gelen davranışlar Geçici davranışlar Sonradan kazanılan davranışlar –İstendik davranışlar; planlı eğitim, plansız eğitim –İstenmedik davranışlar; kötü kültürel koşullar altında kazanılan davranışlar, eğitimin hatalı yan ürünü olan davranışlar (Senemoğlu, 2009) Öğrenmek… 40

41 GESTALT 41 Şekil-zemin ilişkisi: İnsanın algılama sistemi şekil ve zemin arasında ayırım yapar

42 Muska Mosston 1925- İsrail… ABD Keman Cimnastik Futbol Paraşüt Dekatlon Binicilik Dağcılık Öğrenme ve öğretme konusunda yeni bir paradigmayı keşfeden bir öncü olmuş 1966’da, beden eğitimi ve spor alanında öğretim yöntemleri (stilleri) spektrumunu tasarlamış 42

43 43

44 Öğretim Yöntemleri Spektrumu (Mosston and Ashworth, 2002) A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J Komut, Alıştırma, İşbirliği, Kendini Kontrol, Katılım, Yönlendirilmiş Buluş, Benzer Buluş, Farklı Buluş, Öğrencinin Başlatması, Kendikendine Öğrenme Öğretim Yöntemleri Öğretmen kararı Öğrenen kararı 44

45 Öğretme ve öğrenme işi kararlar zinciri üzerine kuruludur Nitelikli antrenör; 1. Alan bilgisi 2. Öğretme-öğrenme sürecini yönetme 2.1. Plan yapma ve ders hazırlığı 2.2. Öğretim model-yöntemlerinden yararlanma 2.3. İletişim kurma 2.4. Sınıf yönetimi ve öğrenenlerle ilişkiler 2.5. Değerlendirme ve kayıt tutma 3. Öğrenene ilişkin kişilik hizmetleri 4. Kişisel ve mesleki özellikler 45

46 Hangi değişkende hangi yöntem/leri kullanırsınız? Anımsama; görünce tanımak sorunca söylemek Kendini denetleme Sorumluluk alma Farklılaştırma İşbirliği 46

47 Yöntem seçiminde nelere dikkat edilmelidir ? Hedef, öğrenci ve öğreten ilişkisi anımsanmalı Dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri dikkate alınmalı Hedefler, konular, davranışın-performansın ölçütü dikkate alınmalı Modele dayalı öğretim için komut, alıştırma, işbirliği, kendini denetleme ve katılım Öğrenci üretimine dönük öğretimde yönlendirilmiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması ve kendikendine öğrenme (Mosston ve Ashworth, 1986-2002) 47

48 Araştırmalara göre… İşbirliğine dayalı öğrenme ve yönlendirilmiş buluş yöntemleri; –ustalık hedeflerine ulaşmayı destekler, motivasyonu artırır (Morgan et al., 2005b) 48

49 Spor Eğitimi Modeli Antrenman ORTAMI (Antrenman Uygulama Yapısı) Takım üyeliği Resmi yarışma lar Kayıt tutma Festival Sonuç etkinliği Sezonlar 49

50 Spor Eğitimi Modelinin ana hedefi becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir Amaçlar: Spora özgü beceri ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi Oyun içinde stratejileri uygulayabilme ve iyi uygulamaları takdir etme Öğrencinin gelişimine uygun düzeyde katılımı Sportif etkinliklerin planlanması ve yöneltilmesinde paylaşım Sorumlu liderlik sağlama Grup içinde grup hedefleri doğrultusunda verimli çalışma Bir spora anlam veren ritüel, müsabaka ve toplantıları takdir etme Sporla ilgili konularda mantıklı karar verme, yorumlama yapabilmek için gerekli kapasiteyi geliştirme Hakemlik ve antrenörlük ile ilgili bilgi ve becerileri uygulama ve geliştirme Okul dışı sportif etkinliklere gönüllü olarak katılmaya istekli olma 50

51 Bu modelin ana hedefi yüzme sporu becerisi, kültürü ve oynama isteği yüksek sporcular yetiştirmektir Yüzme becerisi olan sporcu; yüzme sporu için gerekli fiziksel becerileri sergiler, sporun gerektirdiği stratejileri anlarlar ve uygular Yüzme kültürü olan sporcu; yüzme sporu kurallarını ve geleneklerini anlarlar ve değer verirler, iyi ve kötü uygulamaları ayırt eder, spor taraftarı ve seyircisi için örnek rol model olur Yüzme yapma isteği yüksek sporcu her türlü spor etkinliğinde (yerel, ulusal, uluslararası) yüzme kültürünü koruyacak ve geliştirecek şekilde davranır, sporla ilgili gruplara istekli şekilde katılır 51

52 Öğrenen Rolleri Öğrenen Rolü GörevSorumluluklar Sporcu Sporla ilgili teknik ve taktikleri öğrenmek için iyi çalışır Sporu gayretle, adil ve centilmence oynar Takım arkadaşlarını destekler Rakiplerine ve hakemlere saygılı davranır TAKIM İŞLERİ İLE İLGİLİ ROLLER Hakem Yarışmaları yönetir Yarışma ile ilgili kararları verir Yarışmanın sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlar Sayı tutucu Yarışmadaki performansla ilgili verileri toplar ve kaydeder Yarışmadaki sayıları kaydeder Sonuçları ilgili kişilere aktarır (Öğretmen, basın mensubu, istatistikçi) 52

53 Takım Rolleri  Antrenör  Kaptan  Yönetici  Malzemeci  Kondisyoner  İlkyardım uzmanı  Halkla ilişkiler uzmanı  Basın/Gazeteci 53

54 Yarış Sporları İçin Takım Rolleri GörevSorumluluk Çıkış hakemi Yarışmacının çıkışta doğru pozisyon almasını sağlar Uygun hazır ve çık komutları verir Hatalı çıkışlara karar verir Kronometre hakemi Kronometreyi nasıl kullanacağını bilir Yarışmacıların derecelerini kaydeder Dereceleri ilgili kişilere (Öğretmen, antrenör, takım idarecisi, istatistikçi) bildirir Baş hakem Kazananları belirler Kronometre hakemlerini ve diğer hakemleri kontrol eder Uyuşmazlık veya ihlallerde kararlar verir 54

55 Örnek Diğer Roller Görev Sorumluluklar Antrenör Takıma liderlik yapar. Teknik ve taktik çalışmaları yönlendirir. Takım sporcularının belirlenmesi ve değişimlerinde yardımcı olur. Sporcu seçimleri ile ilgili bilgileri gönüllü ve takım yöneticisine verir. Kaptan Yarışta hakemlerle iletişim gerektiren durumlarda takımı temsil eder. Yarış sırasında liderlik yapar. Takım arkadaşlarına yardım eder ve cesaretlendirir. Takım yöneticisi Takımla ilgili idari sorumluluk gerektiren işleri yürütür. Gerekli formları zamanında hazırlar. Takım üyelerine yarışmacı, hakem ve benzeri rollerin belirlenmesinde yardımcı olur. Malzemeci Takım malzemelerinin kontrolünden sorumludur. Takım malzemelerini (forma vb) toplar ve dağıtır. Malzemelerin zarar görmesi ve kaybolması durumunda gönüllüleri bilgilendirir. Kondisyoner Isınma sırasında takıma liderlik yapar. Kondisyon çalışmalarının planlanmasında takıma liderlik yapar. İlkyardım uzmanı Yarışta sık karşılaşılan yaralanma ve sakatlıklarla ilgili bilgi sahibidir. İhtiyaç duyulduğunda ilkyardım malzemelerine ulaşır. Yarışma veya antrenmanlarda yaralanma veya sakatlanma durumu olduğunda sorumlu kişileri bilgilendirir. İlkyardım uygulamaları sırasında sorumlu kişilere yardım eder Gazeteci Spor ve yarışmalarla ilgili makale, yorum, kritikler yazar. Yelken gazetesine katkıda bulunur. 55

56 Adil Oyun Kontratı Kurallara uyarım Hakemlere ve kararlarına saygı duyarım Rakip takım oyuncularına saygı duyarım Herkese oynaması için eşit şans tanırım Her zaman kendimi kontrol ederim 56

57 Vizyoner olmak! 57

58 58 Adalet, Motivasyon, Kaynak Yönetimi (İzgören, 2014)

59 Sesli harfler belirleyicidir «ı» mı var? «a-u» mu var? Ses; tıkır tıkır mı, takur tukur mu? (İzgören, 2014) Farklılık yaratın! 59

60 Sorular… Neden insanlar size çocuklarını teslim etsinler? Niçin insanlar sizin antrenör olarak grup lideri olmanızı istesinler? Siz kimsiniz? 60

61 Lider, yani antrenör; bir grubun üyesi olarak… Örgütleme Planlama İkna etme Yönlendirme İlişkileri geliştirme Harekete geçirme özelliklerine sahip kimsedir 61

62 Liderlik bir süreçtir… Fırsat yaratmak Engelleri aşma çabası içinde olmak Alçak gönüllü olmak Başkalarına hizmet Dürüstlük Adaletli olmak Sağduyulu davranmak Güven vermek Şeffaf olmak Dinlemek Hata yapmaktan korkmamak Doğru soru sormak Motivasyonu artırmak 62

63 Zeka İstek Sabır Bilgi Sevgi Güven Açıklık Lider ♪♪♪ Yaşam Kalitesi Karizma Süreklilik Kültür Güvenirlik Adalet Cesaret + … 63

64 Kendinize sorun ! Nereye gitmeye çalışıyorsunuz? İş Amacınız nedir? Grup Amacınıza nasıl ulaşacaksınız? Birey Ulaştığınızı nasıl anlayacaksınız? 64

65 Antrenörlük sporcu yetiştirmede önemli bir yere sahiptir ve etkili öğretimde pedagojik ilkeler anahtar rol oynar Eğer bireylerin nasıl öğrendiklerini bilirsek etkili öğretme ve öğrenmenin gerçekleşme olasılığı yükselir Öğretim yöntemleri ve modelleri öğretme ve öğrenmede önemli rol oynar Sonuç 65

66 Fiziksel: Egzersiz, beslenme, stres yönetimi Zihinsel: Okuma, hayal etme, planlama, yazma Sosyal/Duygusal: Hizmet, empati, sinerji, iç güvenlik, değerlere bağlanma Yenilenmek … 66

67 Ders Programı ve Bireysel Farklılıklar Üzerine Bir Masal... Zamanın birinde, hayvanlar “yeni bir dünyanın” sorunlarını çözmek için kahramanca birşey yapmaları gerektiğine karar vermişler ve bir okul kurmuşlar. Koşu, tırmanma, yüzme ve uçmadan oluşan bir ders programı oluşturmuşlar ve programın uygulamasını kolaylaştırmak için her hayvan bir konu seçmiş. Ördek yüzmede mükemmelmiş, hatta öğretmeninden bile daha iyimiş; uçmada geçer notlar almış fakat koşuda çok kötüymüş. Koşuda yavaş olduğundan, okuldan sonra çalışmaya kalmak zorundaymış ve bu nedenle de yüzmeyi bırakmak zorunda kalmış. Bu çalışma, Ördeğin perdeli ayaklarının adamakıllı aşınmasına ve yüzmede vasat olmasına kadar sürmüş. Vasat olmak okulda geçer not almak için yeterliymiş, bu nedenle ördekten başka hiç kimse oralı olmamış. Tavşan koşuda sınıfın birincisi olarak başlamış, fakat yüzmedeki aşırı çalışma yüzünden sinirleri çok ciddi olarak yıpranmış. Öğretmenin onu ağacın tepesinden aşağıya doğru inmesi yerine yerden yukarıya doğru çıkmaya zorladığı uçuş derslerinde hayal kırıklığına uğrayana kadar Sincap tırmanmada mükemmelmiş. Fazla çalıştığından dolayı Sincap’ta gariplikler başlamış ve tırmanmadan “C” koşudan “D” almış. Kartal sorun yaratan bir çocukmuş ve acımasızca terbiye edilmeye çalışılmış. Tırmanma sınıfında ağacın tepesine çıkmada diğerlerini geride bırakmış fakat bunu yaparken de hep kendi yöntemlerinde ısrar etmiş. Yıl sonunda, anormal bir Yılanbalığı mükemmel bir şekilde yüzüyor, koşuyor, tırmanıyor ve birazda uçabiliyormuş. Bu Yılanbalığı en yüksek ortalamaya sahipmiş ve mezun olduğunda veda konuşmasını yapmaya hak kazanmış. Bozkır köpekleri ise okula gitmemişler ve vergilere karşı çıkmışlar. Çünkü yönetim toprak kazmayı ve tünel açmayı ders programına dahil etmemiş. Çocuklarını bir Porsuğun yanına çırak olarak vermişler ve sonrada özel bir okul açmak için Dağ sıçanlarına ve Kara kaplumbağalarına katılmışlar. Bu masalın öğretisi var mı? (Harrison ve Blakemore, 1992, s. 618) 67

68 68 İlginiz için teşekkür ederim… Antrenör olmanın sorumlulukları vardır çünkü antrenör, başarıdaki temel aktördür


"1 Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir? Gıyasettin Demirhan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TMOK Eğitim Komisyonu - Yüzme Federasyonu Seminer," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları