Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir?"— Sunum transkripti:

1 Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir?
Gıyasettin Demirhan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TMOK Eğitim Komisyonu - Yüzme Federasyonu Seminer, 9 Mayıs 2014, İstanbul

2 Sunumun akışı Spor, sporcu Antrenör İnsan Öğrenme Antrenör ve pedagoji
Yöntem-model Lider ve antrenör

3 Spor, sporcu Spor; önceden belirlenmiş kurallara göre, kişisel veya takım halinde yapılan rekabet amaçlı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktiviteler Sporcu; sporla uğraşan kimse

4 Spor Hedef merkezlilik, yarışma, rekabet, oyun, fiziksel aktivite
Oyun ve iş üzerine kurululuk Kurallar, hedef-ler, ölçütler, hatalar Vücudu kullanmak-aklını kullanmak Yarışmak (Chandler, Cronin ve Vamplew, 2012)

5 Antrenör Çalıştırıcı Sporcuların ferdi veya toplu olarak, uzmanlıkları dahilindeki her türlü spor faaliyetlerinde; sportmenlik anlayışı içinde uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan sporun esaslarını, teknik ilkelerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişi 

6 İyi antrenör kimdir? İyi öğretmen kimdir? Benzerlik ve farklılıklar nelerdir? İyi sporcu kimdir?

7 «Birbirinize duyduğunuz sevgi, kazancınızdan daha önemlidir
«Birbirinize duyduğunuz sevgi, kazancınızdan daha önemlidir. Takım çalışmanız ve iyi niyetiniz varsa gerisi beraberinde gelir zaten» (İzgören, 2014)

8 «Aragones ilk başlarda, o hafta oynayacağımız takımları analiz edip geniş çaplı taktikler hazırlıyordu. Sonra Türkiye’yi çözdü ve ‘Anlaşılan burada sistem sistemsizlik. Siz kafanıza göre oynayın’ dedi» (Metehan Demir, Hürriyet, 29 Kasım 2012)

9 İnsan; Biyol-kültürel Sosyal bir varlıktır

10 İnsan ve kültürleme-kültürlenme
İnsan hareketinin görünümü İnsanlar niçin hareket ederler? İnsanlar nasıl hareket ederler? İnsanlar hareket ettiklerinde ne olur? Sporun bilgi yapısı Kuram ve uygulama arasında nasıl bir ilişki vardır? En iyi uygulama nedir? Felsefe Öğretmen-antrenör için önemli olan değerler nelerdir? Ne doğrudur? Ne gerçektir? Ne uygundur?

11 Bazıları yüksek sever Tunç Fındık

12 Biyolojik = Yaklaşık %50 İnsanın iki temel özelliği vardır
Sosyo-kültürel = Yaklaşık %50 Her insan biriciktir ve kendine ait potansiyele sahiptir İnsanı diğer canlılardan ayıran, alet yapma ve onu kullanabilme özelliğidir

13 Öğrenme, bireyin çevresi ile etkileşimi ile oluşur
Öğretme, öğrenmenin kılavuzlanması Tunç Fındık

14 Başarıya giden yolun anahtarı yapmak mıdır? Yetenek abartılmış mıdır?
«Usta keman eğitmenlerinin genç bir müzisyende tespit ettikleri, onların ustalığa giden yolda olduğunu belirten şeydir» (Usta Bir Keman Okulu Yöneticisinden, Syed, 2010) Sihirli sayı: saat… Başarıya giden yolun anahtarı yapmak mıdır? Yetenek abartılmış mıdır?

15 Yılda bir milyon vuruş yapan çocuk yenilmez olur
Yapamadığınız şeyler üzerinde çalışarak uzman olabilirsiniz Neyi yanlış yaptığını bilmiyorsan, neyi doğru yaptığını asla bilemezsin Ustalığın kazanılması için gelişime açık bir zihin kalıbı, vasatlık için ise sabit fikirli zihin kalıbı çok uygundur *** Yeteneği değil çabayı övün (Syed, 2010)

16 SPOR BİLGİ VE BECERİLERİ ÖZELLEŞMİŞ HAREKET BECERİLERİ
6 7 8 ÖZELLEŞMİŞ HAREKET BECERİLERİ 5 4 TEMEL HAREKET BECERİLERİ 1 2 3 Hareket Bilgi ve Becerileri Öğrenme Alanı Basamaklı Öğretim Aşamaları

17 ALAN BİLİNCİ: Beden nereye hareket eder?
NİTELİKLER: Beden nasıl hareket eder? Genel alan Kişiler arası ilişki Yüz yüze (karşılıklı) Nesne ile ilişki Kişisel alan Altında Üstünde Arasında (ortasında)

18 İlişkiler: Beden kiminle ve neyle ilişki kurar?
Genel alan Sağında Uzak Önde (ileri) Kişisel alan Arkada (geri) Solunda Yakın Değişik yönlere (çapraz) Nesnenin üstünde Nesnenin altında Değişik yönlere (eğimli) Değişik yönlere (zikzak)

19 Hangisi daha zeki?

20 Çoklu zeka ne diyor? Neden sadece akademik zekaya odaklanırız?
İnsanlar neden farklı alanlara yönelmekte zorlanırlar? Spor yapmak yaşamdaki kayıplarımızdan mıdır? Çocuğunuz binicilik sporu ile uğraşmak isterse kararınız ne olur?

21 Antrenörlük ve öğretmenlik
İyi antrenörler iyi öğretmenler midirler? (Cain, 2004) Yanıtınız «Evet» ise «Pedagoji» ne demektir? Pedagoji; eğitbilimi; öğrenme ve öğretme işindeki ilkeler; öğrenme ve öğretme problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar; yediden yetmişe insanları eğitme işi

22 Yüzme antrenörü ve pedagoji
Yüzme antrenörü/eğitmeni; yüzme sporunu başlangıçtan ileri seviyeye kadar sitil ve teknikleri ile öğreten ve geliştiren kişi Antrenör aynı zamanda yarış sırasında da görev yapar Eskiden öğretmek ve antrene etmek farklı algılanırdı Ancak; günümüzde antrenörlük de öğretmenlik de pedagoji temelli olarak ele alınmaktadır Yani; öğretme ve performans geliştirme de pedagoji çerçevesinde ele alınmaktadır

23 İyi antenör ne yapar? İyi öğretmen ne yapar? Benzerlik ve farklılıklar?

24 Antrenör İçin Pedagoji
İyi bir antenör iyi bir öğretmendir… (Sir Clive Woodward, Cain, 2004) Hemfikir misiniz, değil misiniz? Niçin?

25 Antrenör İçin Pedagoji
Geçmişte her ikisinin farklı olduğuna inanılırdı Beden eğitimi: Eğitim-Öğrenme Spor-Antrenörlük:Performans-Fiziksel aktivite

26 Pedagoji Birinin diğer bir kişinin öğrenmesini sağlamak ve geliştirmek için bilinçli olarak yaptığı etkinlik (Watkins & Mortimer,1999) Bu açıklama antrenörlüğün dışında gibi görünür (Jones, 2006)

27 Fakat… Antrenörlük; Sporcu gelişimi için öğrenme çevresini yapılandırmak Bazı şeyleri anlamak Olumlu ilişkilerin sürdürülmesi, öğrenme ve öğretme işinin bir formu (Jones et all., 2004)

28 Dahası… Gilbert & Trudel (2001) ‘e göre, iyi bir antrenör iyi bir öğretmen gibidir Jones (2006) ise şöyle der; pedagoji, mekanik performans anlayışından farklı bir rol oynar; merkezde öğrenme vardır…

29 Antrenman teorisi ve yöntemini neler etkiler? Anatomi
Egzersiz ve spor fizyoloji Biomekanik İstatistik Testler ve ölçümler Spor tıbbı Pisikoloji Motor Öğrenme Beslenme Tarih Sosyoloji PEDAGOJİ (Bompa, 2009)

30 Antrenman ortamındaki antrenör davranışları:
Öğretme davranışı: % % 68.15 Öğretme ve öğrenmeyi destekleme davranışı: % % 36.15 (Jones ve Armour, 2010; Zetou, Amprasi, Michalopoulou ve Aggelousis, 2011; Tharp ve Gallimore, 2004)

31 Olumlu-olumsuz modelleme İpucu Fiziksel yönlendirme Yorum yapma
Antrenman ortamındaki antrenör davranışları... Açıklama Dönüt Sorgulama Gözlem Olumlu-olumsuz modelleme İpucu Fiziksel yönlendirme Yorum yapma Eleştirme (Nash, Martindale, Collins ve Martindale 2012; Potrac, Jones ve Armour, 2010; Zetou, Amprasi, Michalopoulou ve Aggelousis 2011; Tharp ve

32 Haydi bir iş yapalım… Dört-beş kişilik gruplara ayrılalım
Beş dakika süremiz var Sonra tartışalım Having said that you don’t need to know them all off by heart…

33 Tartışma Neler tartıştınız? Nasıl karar verdiniz?
Hangi öğretim yöntemini kullandınız?

34 Öğrenme-öğretme ortamının değişkenleri; hedefe ulaşmak için…
Hazırbulunuşluk Algı Motivasyon Pekiştireç İpucu Dönüt Düzeltme Tekrar Yeterlik Başarı

35 Yukarıdan bakmak… Tunç Fındık

36 Öğrenme Alanları Devinişsel Duyuşsal Bilişsel

37 Duyular ve Öğrenme Görsel İşitsel Görsel-işitsel Kinestetik

38 Farklılıklar neden vardır?
İnsanlar ve koşullar farklıdır Nasıl öğretileceği-öğrenileceği farklıdır Denenecek yollar farklıdır Karşıtlık-birliktelik

39 Paketlenmiş programlar ve materyaller
Biz sadece “bu” veya “şu” değiliz Karşıtta değiliz

40 Öğrenmek… Yaşantı: bireyin çevresiyle belli düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan iz Davranış: Organizmanın her türlü etkinlik Doğuştan gelen davranışlar Geçici davranışlar Sonradan kazanılan davranışlar İstendik davranışlar; planlı eğitim, plansız eğitim İstenmedik davranışlar; kötü kültürel koşullar altında kazanılan davranışlar, eğitimin hatalı yan ürünü olan davranışlar (Senemoğlu, 2009)

41 GESTALT Şekil-zemin ilişkisi: İnsanın algılama sistemi şekil ve zemin arasında ayırım yapar

42 Muska Mosston 1925- İsrail… ABD Keman Cimnastik Futbol Paraşüt
Dekatlon Binicilik Dağcılık Beden eğitiminde öğretim stilleri spektrumu konusunda ilk akla gelen kişi Musska Mosston’dur. Mosston 1925 yılında İsrail’de doğmuş ve Rusya’ya göç etmiştir. Gençliğinde çok sayıda uğraşı olmuştur. Bunlardan en önemlileri, kemancı cimnastikçi, futbolcu, paraşütçü, dekatlon şampiyonu, binici, dağcı (tırmanıcılık) olmasıdır. İsrail Wingate Enstitüsünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmiş ve orada fizik, geometri, matematik, ibranice, ve beden eğitimi öğretmiştir. Lisans ve yükseklisansını Newyork City Kolejinden, doktorasını Philadelphia (USA-Pensilvanya’da bir şehir) Temple Universitesinden almış ve onursal doktora derecesini Finlandiya, Jyvaskyla Üniversitesinden almıştır. Rutgers Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde görev yapmış ve aynı zamanda New York’ta 8 yıl “shape up” isimli bir televizyon programı da yapmıştır. Fiziksel, sosyal, bilişsel, ahlaki ve duygusal olarak gelişim fırsatları yarattığı için beden eğitimini, çok sevmiştir. Beden eğitiminin kapasitesi konusundaki görüşlerini geliştiremeyen iş arkadaşlarının çocukları düşünmekten ve hareket etmekten mahrum bıraktıklarını gördüğünde çok sinirlenmiştir ve onları çok ayıplamıştır. 1966’da Mosston, beden eğitimi alanında öğretim stilleri spektrumunu tanıtmış. Beden eğitiminde teori ve pratiği geliştirme konusunda sahip olduğu güçlü fikirler yüzünden arkadaşları tarafından dışlanmış fakat bu onu caydırmamış, aksine tüm enerjisini genel eğitime kaydırmasına neden olmuştur. Yıllar sonra dünyaca tanınması ve kuramını açıklaması için davetler alması sonucunda tekrar asıl sevdiği alan olan beden eğitimine geri dönmüştür. Muska Mosston, öğrenme ve öğretme konusunda yeni bir paradigmayı keşfeden bir öncü olmuştur. 1925- İsrail… ABD 1966’da, beden eğitimi ve spor alanında öğretim yöntemleri (stilleri) spektrumunu tasarlamış Öğrenme ve öğretme konusunda yeni bir paradigmayı keşfeden bir öncü olmuş

43 1- Aksiyom (genel kabul edilmişlik): Spektrumun tüm yapısı, öğretim davranışının karar verme zincirinin bir parçası olması görüşünden kaynaklanmıştır. Planlanmış her öğretim davranışı daha önce alınmış kararın sonucudur. 2- Her Bir Stilin Yapısı (Anatomisi): Stillerin yapısı, her hangi bir öğretme-öğrenme durumunda alınması gereken kararların mantıklı bir şekilde gruplandırılmasından oluşur. Kararlar üç aşamada gruplandırılır. Etki-öncesi grup, etki grubu ve etki-sonrası grup şeklindedir. Etki-öncesi grup, öğretme-öğrenme durumlarından önce alınması gereken tüm kararları; etki grubu, öğretme-öğrenme durumları esnasında alınması gereken kararları; etki-sonrası grup, öğretme-öğrenme durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili kararları içerir. Anatomi, her bir grupta hangi kararların alınması gerektiğini tanımlar. 3- Karar Vericiler: Anatomide belirlenen karar gruplarının her birinde hem öğretmen hem de öğrenci karar alabilir. Bir kategorideki kararların büyük çoğunluğu ya da hepsi tek bir karar alıcıya ait olduğu durumda (örneğin, öğretmen), o kişinin karar verme sorumluluğu en üst düzeyde iken, diğerininki (örneğin, öğrenci) en alt düzeydedir. 4- Spektrum: Hangi kararların ne zaman, kim tarafından alınacağını ortaya koyarak öğretme-öğrenme durumlarındaki 11 belirgin noktanın yapısını tanımlamak mümkün olabilir. İlk stil olan komut yoluyla öğretimde (A) en önemli amaç, verilen komut ile birlikte yapılanın tam olarak tekrar edilmesidir. Tüm kararlar öğretmen tarafından alınır, öğrenici bu kararları yerine getirmekle yükümlüdür. İkinci öğretim stili olan B stilinde, belirgin 9 karar öğretmenden öğreniciye geçmiştir, bu nedenle yeni bir amaç grubu oluşturulabilir. Daha sonraki her bir stilde alınması gereken belirgin kararlar sistematik bir şekilde öğretmenden öğreniciye geçer. A-E stilleri, temel becerilerin kazanılması, modellerin ve sürecin tekrarlanması ve kültürel geleneklerin sürdürülmesi amacıyla tasarlanmıştır. A-E stillerindeki etkinliklerde öğrenici öncelikli olarak bilişsel süreçlerden bellek, hatırlama, sınıflandırma gibi süreçlere dahil olur. Bu süreçler, geçmişteki ve o andaki bilgi ile ilgilidir. Bu bilgi, gerçekçi verileri, isimleri, kuralları, ardışıklığı, süreçleri, olayları, tarihleri, hesapları, araç ve malzemenin kullanımını içerir. Aynı zamanda müzik, dans ve sporda performans sergilemek için gerekli olan bilgiyi de içerir. F-G stillerinin yer aldığı grup, tek bir doğru sonucu olan kavramların keşfedilmesini teşvik eden öğretim durumlarını içerir. H-K stillerinin yer aldığı grup, farklı cevaplar, alternatif tasarımlar ortaya koymayı ve yeni kavramlara ulaşmayı keşfetmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. F-K stilleri bütünsel olarak ele alındığında, öğrenici burada bilişsel olarak var olan şeylerin ve belleğin (memory) ötesine geçmeye teşvik edilir, öğrenicinin buluş sürecini yaşaması hedeflenir. Gruplar ve her bir grupta yer alan stille, var oluşumuzun ayrılmaz birer parçalarıdır. Her bir yaklaşım gelişime katkıda bulunur, hiç biri diğerlerine üstünlük sağlamaya çalışmaz. Spektrum, hem öğretmen hem öğrenci için belli bir amaca uygun olan stilin seçilmesinde ve bir stilden diğerine geçiş hareketliliğini sağlamada yol gösterir. 6- Gelişimsel Etkiler: Eğitim ve öğretimde belki de sorulması gereken en önemli soru: İnsanlar bu tür ya da başka türlü etkinliklere katıldıklarında gerçekten ne oluyor? Her bir stilde alınan kararların yapısı farklı yaşantı ortamları yaratarak kendine özgü bir şekilde öğrenicinin gelişimini etkiler. Stillerin başlangıç noktalarında alınan kararlar grubu öğrenicileri geliştiren farklı amaçları vurgular. İçeriksel beklenti dışındaki amaçlar daima insanın şekil 4’te görülen bilişsel, sosyal, fiziksel, duygusal ve ahlaki gelişim alanları ile ilgilidir. Her öğrenim durumuna katılan öğrencinin bir veya daha fazla gelişim alanına katkıda bulunulur. Bazen bir gelişim alanının etkisi daha yoğun olarak görülse de hiçbir zaman öğrenme yaşantılarının tek bir alanla sınırlandırılması mümkün değildir. Her bir gelişim alanı, insana özgü olan farklı niteliklerle ilişkilidir. Örneğin, sosyal gelişim alanı işbirliği, iletişim, paylaşma, başkalarına saygılı olma vb. gibi özellikleri vurgular. Ancak bu özellikler her ne kadar bu alanda yoğunlaşsa da diğer alanlarla da paylaşılır. Spektrum ile ilgili yapılan en önemli buluş, gelişim alanlarının, her bir öğretme-öğrenme davranışı içinde ve arasındaki tasarım farklılıklarını etkilemesidir. Örneğin komut stilinde tüm kararları öğretmen alırken, alıştırma stilinde 9 önemli kararı öğrenci alır. Peki, öğretmen tüm kararları almazsa yine konut stili mi olur? Ya da, öğrenci 9 kararın hepsini de almazsa yine alıştırma stili mi olur? Spektrum, önemli derecede farklı öğrenme yaşantıları yaratan temel (başlangıç noktası) davranışları tanımlayan, süreklilik gösteren bir yapıdır. Stil içindeki ya da stiller arasındaki uygulama farklılıklarının varlığını görmezden gelmez ya da reddetmez.

44 Öğretim Yöntemleri A B C D E F G H I J Öğretim Yöntemleri Spektrumu
(Mosston and Ashworth, 2002) A B C D E F G H I J Komut, Alıştırma, İşbirliği, Kendini Kontrol, Katılım, Yönlendirilmiş Buluş, Benzer Buluş, Farklı Buluş, Öğrencinin Başlatması, Kendikendine Öğrenme Öğretmen kararı Öğrenen kararı

45 Öğretme ve öğrenme işi kararlar zinciri üzerine kuruludur
Nitelikli antrenör; 1. Alan bilgisi 2. Öğretme-öğrenme sürecini yönetme 2.1. Plan yapma ve ders hazırlığı 2.2. Öğretim model-yöntemlerinden yararlanma 2.3. İletişim kurma 2.4. Sınıf yönetimi ve öğrenenlerle ilişkiler 2.5. Değerlendirme ve kayıt tutma 3. Öğrenene ilişkin kişilik hizmetleri 4. Kişisel ve mesleki özellikler

46 Hangi değişkende hangi yöntem/leri kullanırsınız?
Anımsama; görünce tanımak sorunca söylemek Kendini denetleme Sorumluluk alma Farklılaştırma İşbirliği

47 Yöntem seçiminde nelere dikkat edilmelidir ?
Hedef, öğrenci ve öğreten ilişkisi anımsanmalı Dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri dikkate alınmalı Hedefler, konular, davranışın-performansın ölçütü dikkate alınmalı Modele dayalı öğretim için komut, alıştırma, işbirliği, kendini denetleme ve katılım Öğrenci üretimine dönük öğretimde yönlendirilmiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması ve kendikendine öğrenme (Mosston ve Ashworth, )

48 Araştırmalara göre… İşbirliğine dayalı öğrenme ve yönlendirilmiş buluş yöntemleri; ustalık hedeflerine ulaşmayı destekler, motivasyonu artırır (Morgan et al., 2005b)

49 (Antrenman Uygulama Yapısı)
Spor Eğitimi Modeli Antrenman ORTAMI (Antrenman Uygulama Yapısı) Takım üyeliği Resmi yarışmalar Kayıt tutma Festival Sonuç etkinliği Sezonlar

50 Spor Eğitimi Modelinin ana hedefi becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir
Amaçlar: Spora özgü beceri ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi Oyun içinde stratejileri uygulayabilme ve iyi uygulamaları takdir etme Öğrencinin gelişimine uygun düzeyde katılımı Sportif etkinliklerin planlanması ve yöneltilmesinde paylaşım Sorumlu liderlik sağlama Grup içinde grup hedefleri doğrultusunda verimli çalışma Bir spora anlam veren ritüel, müsabaka ve toplantıları takdir etme Sporla ilgili konularda mantıklı karar verme, yorumlama yapabilmek için gerekli kapasiteyi geliştirme Hakemlik ve antrenörlük ile ilgili bilgi ve becerileri uygulama ve geliştirme Okul dışı sportif etkinliklere gönüllü olarak katılmaya istekli olma

51 Bu modelin ana hedefi yüzme sporu becerisi, kültürü ve oynama isteği yüksek sporcular yetiştirmektir
Yüzme becerisi olan sporcu; yüzme sporu için gerekli fiziksel becerileri sergiler, sporun gerektirdiği stratejileri anlarlar ve uygular Yüzme kültürü olan sporcu; yüzme sporu kurallarını ve geleneklerini anlarlar ve değer verirler, iyi ve kötü uygulamaları ayırt eder, spor taraftarı ve seyircisi için örnek rol model olur Yüzme yapma isteği yüksek sporcu her türlü spor etkinliğinde (yerel, ulusal, uluslararası) yüzme kültürünü koruyacak ve geliştirecek şekilde davranır, sporla ilgili gruplara istekli şekilde katılır

52 Öğrenen Rolleri Öğrenen Rolü Görev Sorumluluklar Sporcu Hakem
Sporla ilgili teknik ve taktikleri öğrenmek için iyi çalışır Sporu gayretle, adil ve centilmence oynar Takım arkadaşlarını destekler Rakiplerine ve hakemlere saygılı davranır TAKIM İŞLERİ İLE İLGİLİ ROLLER Hakem Yarışmaları yönetir Yarışma ile ilgili kararları verir Yarışmanın sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlar Sayı tutucu Yarışmadaki performansla ilgili verileri toplar ve kaydeder Yarışmadaki sayıları kaydeder Sonuçları ilgili kişilere aktarır (Öğretmen, basın mensubu, istatistikçi)

53 Takım Rolleri Antrenör Kaptan Yönetici Malzemeci Kondisyoner
İlkyardım uzmanı Halkla ilişkiler uzmanı Basın/Gazeteci

54 Yarış Sporları İçin Takım Rolleri
Görev Sorumluluk Çıkış hakemi Yarışmacının çıkışta doğru pozisyon almasını sağlar Uygun hazır ve çık komutları verir Hatalı çıkışlara karar verir Kronometre hakemi Kronometreyi nasıl kullanacağını bilir Yarışmacıların derecelerini kaydeder Dereceleri ilgili kişilere (Öğretmen, antrenör, takım idarecisi, istatistikçi) bildirir Baş hakem Kazananları belirler Kronometre hakemlerini ve diğer hakemleri kontrol eder Uyuşmazlık veya ihlallerde kararlar verir

55 Örnek Diğer Roller Sorumluluklar Görev Antrenör Kaptan
Takıma liderlik yapar. Teknik ve taktik çalışmaları yönlendirir. Takım sporcularının belirlenmesi ve değişimlerinde yardımcı olur. Sporcu seçimleri ile ilgili bilgileri gönüllü ve takım yöneticisine verir. Kaptan Yarışta hakemlerle iletişim gerektiren durumlarda takımı temsil eder. Yarış sırasında liderlik yapar. Takım arkadaşlarına yardım eder ve cesaretlendirir. Takım yöneticisi Takımla ilgili idari sorumluluk gerektiren işleri yürütür. Gerekli formları zamanında hazırlar. Takım üyelerine yarışmacı, hakem ve benzeri rollerin belirlenmesinde yardımcı olur. Malzemeci Takım malzemelerinin kontrolünden sorumludur. Takım malzemelerini (forma vb) toplar ve dağıtır. Malzemelerin zarar görmesi ve kaybolması durumunda gönüllüleri bilgilendirir. Kondisyoner Isınma sırasında takıma liderlik yapar. Kondisyon çalışmalarının planlanmasında takıma liderlik yapar. İlkyardım uzmanı Yarışta sık karşılaşılan yaralanma ve sakatlıklarla ilgili bilgi sahibidir. İhtiyaç duyulduğunda ilkyardım malzemelerine ulaşır. Yarışma veya antrenmanlarda yaralanma veya sakatlanma durumu olduğunda sorumlu kişileri bilgilendirir. İlkyardım uygulamaları sırasında sorumlu kişilere yardım eder Gazeteci Spor ve yarışmalarla ilgili makale, yorum, kritikler yazar. Yelken gazetesine katkıda bulunur. Notlar : Alınabilecek farklı roller den kısaca bahsediniz. Rol sayısının antrenman ortamına göre azaltılıp çoğaltılabileceğini ifade ediniz. 3. Bilgi Aktarımı (Süre 2 dak.) 3.2 Çalışanlarınızı tanıyın İçerikle ilgili notlar: Düşük motivasyonun bir ya da daha fazla nedeni olabilir. Düşük motivasyonun nedenini belirleyip ona işaret etmek İşletme Müdür Yardımcısının sorumluluğundadır. Talimatlar: Tanıtım: Motivasyon eksikliği (2 dak.) Slaydı gösterin ve gruba bir önceki alıştırma sonuçlarından bahsedin. Zaman yeterli ise, konuyu şu soru ile genişletin: “Motivasyon eksikliğine karşı neler yapabiliriz?” ve katılımcıları, geçmişte yaşadıkları sorunları tarif etmeleri ve muhtemel çözümler üzerinde tartışmaları için teşvik edin.

56 Adil Oyun Kontratı Kurallara uyarım
Hakemlere ve kararlarına saygı duyarım Rakip takım oyuncularına saygı duyarım Herkese oynaması için eşit şans tanırım Her zaman kendimi kontrol ederim

57 Vizyoner olmak!

58 Adalet, Motivasyon, Kaynak Yönetimi
(İzgören, 2014)

59 Sesli harfler belirleyicidir
Farklılık yaratın! «ı» mı var? «a-u» mu var? Ses; tıkır tıkır mı, takur tukur mu? (İzgören, 2014)

60 Sorular… Neden insanlar size çocuklarını teslim etsinler? Niçin insanlar sizin antrenör olarak grup lideri olmanızı istesinler? Siz kimsiniz?

61 Lider, yani antrenör; bir grubun üyesi olarak…
Örgütleme Planlama İkna etme Yönlendirme İlişkileri geliştirme Harekete geçirme özelliklerine sahip kimsedir

62 Liderlik bir süreçtir…
Fırsat yaratmak Engelleri aşma çabası içinde olmak Alçak gönüllü olmak Başkalarına hizmet Dürüstlük Adaletli olmak Sağduyulu davranmak Güven vermek Şeffaf olmak Dinlemek Hata yapmaktan korkmamak Doğru soru sormak Motivasyonu artırmak

63 Zeka İstek Sabır Bilgi Sevgi Güven Açıklık Lider ♪♪♪ Yaşam Kalitesi Karizma Süreklilik Kültür Güvenirlik Adalet Cesaret + …

64 Kendinize sorun ! Nereye gitmeye çalışıyorsunuz? İş Amacınız nedir? Grup Amacınıza nasıl ulaşacaksınız? Birey Ulaştığınızı nasıl anlayacaksınız?

65 Sonuç Antrenörlük sporcu yetiştirmede önemli bir yere sahiptir ve etkili öğretimde pedagojik ilkeler anahtar rol oynar Eğer bireylerin nasıl öğrendiklerini bilirsek etkili öğretme ve öğrenmenin gerçekleşme olasılığı yükselir Öğretim yöntemleri ve modelleri öğretme ve öğrenmede önemli rol oynar

66 Yenilenmek… Fiziksel: Egzersiz, beslenme, stres yönetimi
Zihinsel: Okuma, hayal etme, planlama, yazma Sosyal/Duygusal: Hizmet, empati, sinerji, iç güvenlik, değerlere bağlanma

67 Ders Programı ve Bireysel Farklılıklar Üzerine Bir Masal...
Zamanın birinde, hayvanlar “yeni bir dünyanın” sorunlarını çözmek için kahramanca birşey yapmaları gerektiğine karar vermişler ve bir okul kurmuşlar. Koşu, tırmanma, yüzme ve uçmadan oluşan bir ders programı oluşturmuşlar ve programın uygulamasını kolaylaştırmak için her hayvan bir konu seçmiş. Ördek yüzmede mükemmelmiş, hatta öğretmeninden bile daha iyimiş; uçmada geçer notlar almış fakat koşuda çok kötüymüş. Koşuda yavaş olduğundan, okuldan sonra çalışmaya kalmak zorundaymış ve bu nedenle de yüzmeyi bırakmak zorunda kalmış. Bu çalışma, Ördeğin perdeli ayaklarının adamakıllı aşınmasına ve yüzmede vasat olmasına kadar sürmüş. Vasat olmak okulda geçer not almak için yeterliymiş, bu nedenle ördekten başka hiç kimse oralı olmamış. Tavşan koşuda sınıfın birincisi olarak başlamış, fakat yüzmedeki aşırı çalışma yüzünden sinirleri çok ciddi olarak yıpranmış. Öğretmenin onu ağacın tepesinden aşağıya doğru inmesi yerine yerden yukarıya doğru çıkmaya zorladığı uçuş derslerinde hayal kırıklığına uğrayana kadar Sincap tırmanmada mükemmelmiş. Fazla çalıştığından dolayı Sincap’ta gariplikler başlamış ve tırmanmadan “C” koşudan “D” almış. Kartal sorun yaratan bir çocukmuş ve acımasızca terbiye edilmeye çalışılmış. Tırmanma sınıfında ağacın tepesine çıkmada diğerlerini geride bırakmış fakat bunu yaparken de hep kendi yöntemlerinde ısrar etmiş. Yıl sonunda, anormal bir Yılanbalığı mükemmel bir şekilde yüzüyor, koşuyor, tırmanıyor ve birazda uçabiliyormuş. Bu Yılanbalığı en yüksek ortalamaya sahipmiş ve mezun olduğunda veda konuşmasını yapmaya hak kazanmış. Bozkır köpekleri ise okula gitmemişler ve vergilere karşı çıkmışlar. Çünkü yönetim toprak kazmayı ve tünel açmayı ders programına dahil etmemiş. Çocuklarını bir Porsuğun yanına çırak olarak vermişler ve sonrada özel bir okul açmak için Dağ sıçanlarına ve Kara kaplumbağalarına katılmışlar. Bu masalın öğretisi var mı? (Harrison ve Blakemore, 1992, s. 618)

68 Antrenör olmanın sorumlulukları vardır çünkü
İlginiz için teşekkür ederim… Antrenör olmanın sorumlulukları vardır çünkü antrenör, başarıdaki temel aktördür


"Çocuk ve Gençler Nasıl Öğrenir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları