Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) PROJE BİLGİLENDİRME SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) PROJE BİLGİLENDİRME SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) PROJE BİLGİLENDİRME SUNUMU

2  Bütçe: 181.953 TL  TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Destek Grubu (SOBAG), Proje No: 114K490  Süre: 1 Eylül 2014 – 1 Eylül 2016 TÜBİTAK 1000 PROJESİ BİLGİLERİ “Marmara Üniversitesinin TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Programlarına Yönelik Proje Desteklerinden Faydalanma Potansiyelinin Artırılması”

3 Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU (Yürütücü), Mühendislik Fak., Biyomühendislik B. Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN (Araştırmacı), Fen-Edebiyat Fak., Kimya B. Prof. Dr. Haluk Rahmi TOPÇUOĞLU (Araştırmacı), Mühendislik Fak., Bilgisayar Müh. B. Prof. Dr. Feral OGAN BEKİROĞLU (Araştırmacı), Atatürk Eğitim Fak., Fizik Öğret. B. Prof. Dr. Barış ÇALLI (Araştırmacı), Mühendislik Fak., Çevre Müh. B. Doç. Dr. Bülent MERTOĞLU (Araştırmacı), Mühendislik Fak., Biyomühendislik B. Doç. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN (Araştırmacı), Fen-Edebiyat Fak., Kimya B. Doç. Dr. Ali DEMİR SEZER (Araştırmacı), Eczacılık Fak., Eczacılık Teknolojisi B. Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Araştırmacı), Atatürk Eğitim Fak.,Eğitim Bilimleri B. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR (Araştırmacı), Atatürk Eğitim Fak., Biyoloji Öğretmenliği B. Mustafa TUYSUZ (Yardımcı Personel, MITTO) Derya KIRMIZIKEFİYELİ (Yardımcı Personel, MITTO) PROJE EKİBİ

4 2012 Yılında TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Desteklerinden En Fazla Yararlanan On Üniversite

5  2005 yılından bu yana alınan proje sayısı göz önünde tutulduğunda toplam öğretim üyesi sayısı 1564 olan üniversitemizde proje başına düşen öğretim üyesi 10.4 olarak karşımıza çıkmaktadır.  Üniversitemiz 2005 yılından günümüze değin ARDEB’ten 150 proje desteği almıştır.  Bu projelerin 87’si fen bilimleri, 46’sı sağlık bilimleri, 14’ü sosyal bilimler ve 3’ü eğitim bilimlerinden oluşmaktadır. Bu 150 projenin toplam bütçesi 19.576.217,51TL’dir.  Öğretim üyesi sayısı ve alt yapısı itibariyle Üniversitemiz ile benzer yapıdaki üniversiteler olan Hacettepe Üniversitesi için bu sayı 2.77, Dokuz Eylül Üniversitesi için 4.4 ve Ege Üniversitesi için 2.9’dur. Bu değerler Marmara Üniversitesi’nde proje desteklerinden beklenen düzeyde faydalanılamadığını ortaya koymaktadır. ÜNİVERSİTEMİZİN PROJE DESTEK DURUMU

6  Üniversitemizin son beş yıldaki proje kabul oranları hesaplandığında son beş yılın ortalaması da %10.43’dür. Ülkemiz genelinde ARDEB proje destek oranlarının çok daha yüksek olduğu (1001 projeleri için %28, 3501 projeleri için %33 ve 1002 projeleri için %46) ve üniversitemizin bu ortalama değerler altında kaldığı açıkça görülmektedir. ÜNİVERSİTEMİZİN PROJE DESTEK DURUMU  Üniversitemizden sunulan Proje iade nedenleri:  kuruluş yetkilisi imzasının olmaması  kuruluş yetkilisi imzasının kime ait olduğunun belli olmaması  izin belgesi veya yasal izin belgesi gerekli olduğunun ilgili grup tarafından tespiti  projenin bilimsel içeriğinin projeye tam olarak yansıtılamaması

7

8 Bu proje kapsamında;  Marmara Üniversitesi akademik personelini proje yazmaya özendirmek, daha fazla sayıda ve nitelikli proje üretebilecek potansiyeli açığa çıkarmak amacıyla;  14 ARDEB proje bilgi günü,  5 proje başarı hikayesi günü,  22 proje yazım çalıştayının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Hedef ve Başarı Ölçütleri : Planlanan tüm bu faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilerek projenin tamamlandığı yıl itibariyle; a)Marmara Üniversitesi’nden ARDEB programlarına yapılan başvuru sayısını %25 oranında geliştirmek ve bunu takip eden 5 yıl sonunda minimum %50 artış oranına erişmek b) ARBİS’e kayıtlı akademik personel sayısını %25 oranında arttırmak bu çalışmanın nihai hedeflerini oluşturmaktadır. FAALİYETLER VE HEDEFLER

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Sorularınız ve İrtibat için: MITTO http://mitto.marmara.edu.tr Tel: 414 05 45-1483-1535 mitto@marmara.edu.tr tekmer@marmara.edu.tr

45 TEŞEKKÜRLER


"TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) PROJE BİLGİLENDİRME SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları