Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ILO İstatistiklerine göre;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ILO İstatistiklerine göre;"— Sunum transkripti:

1

2 ILO İstatistiklerine göre;
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen işçi sayısı; Avrupa’ da yüz binde altı, Türkiye’ de ise binde 24’ dür. Diğer bir ifade ile biz Avrupa’dan altı kat daha fazlayız. Sadece ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise; Avrupa’da binde 2, Türkiye’de binde 17’dir.

3 2004 YILI SSK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İŞ KAZALARININ KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (Sayısı 1000 in altında olan kaza tipleri dahil edilmemiştir.)

4 Kazalar dolayısıyla meydana gelen zararın büyüklüğü,
o işyerindeki yöneticinin tehlikeleri ve kontrol edilebilecek riskleri önceden tespit edememiş ise, tamamen şansa kalmıştır.

5 OYSA; Kazaları azaltmanın en etkin yolu, kazalara neden olan hususları kontrol etmek, bir başka deyişle nedenlerini ortadan kaldırmaktır.

6 İŞ KAZALARINDA EKONOMİK KAYIPLAR
DOĞRUDAN KAYIPLAR DOLAYLI KAYIPLAR

7 Hesaplanması Güç Maliyet Sigortalanmamış Maliyet
Hesaplanabilen Maliyet Hesaplanması Güç Maliyet Sigortalanmamış Maliyet

8 HSE (Health & Safety Executive) yaptığı bir araştırmada;
İnşaat yapan bir firmanın proje bedelinin % 8’i Mandıra işlerini yapan bir firmanın işletme maliyetinin % 1.4’ü Nakliyat işini yapan bir firmanın karının % 37’si Petrol arama işlerini yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14.1’i Sağlık hizmetlerini veren bir firmanın yılık işletme maliyetinin % 5’i olduğu tespit edilmiştir.

9 Yine aynı araştırmaya göre, İngiltere’de;
İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda yaklaşık 30 milyonun üzerinde iş günü kaybedilmekte, maliyetinin ise yaklaşık 750 milyon Sterline mal olmaktadır. Diğer bir anlatımla, bir kazanın maliyeti 25 milyon sterlin’dir.

10 Belçika’da; iş göremezliğe neden olmayan hafif yaralanmalı kazaların maliyeti kaza başına ortalama 100 Euro,. Geçici iş göremezliğe neden olan kazaların maliyeti kaza başına Euro, Sürekli iş göremezliğe (sakatlığa) neden olan her bir kazanın maliyeti ise ortalama Euro’dur.

11 KAYITLARI DÜZGÜN TUTULAN VE OHSAS BELGESİ OLAN BİR İNŞAAT FİRMASININ 2001 – 2005 YILLARINA AİT KAYITLARINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA YILLAR TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ (ADAM/SAAT) TOPLAM KAZA YÜKSEKTE ÇALIŞMADA YÜKSEKTEN DÜŞMENİN MALİYETİ (YTL) KAZA SAYISI (YARALANMALI) İŞGÜNÜ KAYBI 2001 2002 2003 2004 2005 94 177 370 279 281 8 26 20 42 33 9 38 25 72 44 1.281 2.108 1.656 2.916 21.05 ORTALAMA 240 188 2.013 100 İŞÇİ 14 2 11 116.45

12 DÜŞMELERİN MALİYETİ 2.410 YTL YILLIK TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ 2.025.000
KAYITLARI DÜZGÜN TUTULAN ÜÇÜNCÜ BİR İNŞAAT FİRMASININ 1999 – 2003 YILLARINA AİT KAYITLARINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA; YILLIK TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ (İŞÇİ SAYISI*50 HAFTA*GÜNDE 7,5 SAAT) (ADAM/SAAT) MEYDANA GELEN TOPLAM İŞ KAZASI SAYISI 260 YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA MEYDANA GELEN YARALANMALI İŞ KAZASI SAYISI 25 İŞ GÜNÜ KAYBI 51 DÜŞMELERİN MALİYETİ 2.410 YTL

13 YÜKSEKTE ÇALIŞIRKEN DÜŞEN İŞÇİNİN GÖREVİNİN VE YARALANAN UZVUNUN YÜZDELERİ
YÜZDESİ YARALANAN UZVU KALIPÇI 28 KAFA 50 DÜZ İŞÇİ 18 AYAK 17 DEMİRCİ 12 BACAK 13 MONTAJCI 9 EL 8 MERMERCİ BİLEK 4 KAYNAKÇI 6 OMUZ 3

14 BU HER İKİ ARAŞTIRMAYA GÖRE;
DÜŞME SONUCU YARALANAN BİR İŞÇİNİN İŞVERENE ORTALAMA MALİYETİ: 86.91YTL. VEYA $’dır.

15 1997-1999 yılları arasında toplam 8
yılları arasında toplam işçi arasından derlenen başka bir araştırmada; 314 iş kazasından her bir kazanın toplam maliyetinin $ olduğu, bunun $’nın direkt maliyet olduğu, $’nın ise indirekt maliyeti olduğu hesaplanmıştır. Ölümlü bir iş kazasının toplam maliyeti de $ olduğu hesaplanmıştır. (Bu maliyetin içerisinde maddi ve manevi tazminatlar ile mahkeme ve avukatlık giderleri de bulunmaktadır.)

16 Türkiye’de ; Örneğin ölümlü bir kaza nedeniyle kaybedilen $ karşılığında; Bir inşaatta m3 BS 25 beton dökülebilir veya bir binanın dış cephesi m2 seramikle kaplanabilir ya da bir inşaata 145 Ton demir satın alınabilirdi.

17 Kaldı ki, bazı kazaların olmadan önceki maliyeti de sıfırdır
Kaldı ki, bazı kazaların olmadan önceki maliyeti de sıfırdır. Örneğin, inşaatın mekanik şaftında montajcı olarak çalışan işçinin elindeki taş motorunun patlaması nedeniyle yaralanmasından dolayı işverene maliyeti 64,38 $’dır. Olmaması için montajcı, elindeki spiral taş motorun koruyucusunu çıkarmasaydı ne kendisi, ne de başka bir işçinin yaralanmasına neden olmayacaktı dolayısıyla böyle bir önlemin işverene maliyeti, sıfır olacaktı.

18

19 İŞ KAZALARI MALİYETLERİ

20 İŞLETMELERDEKİ KAZA MALİYETLERİ
NATIONAL SAFETY COUNCIL’ in 1998 yılı verilerine göre; Direkt ve İndirekt maliyetler: 3 GÜNDEN FAZLA İŞ GÜNÜ KAYIPLI YARALANMA : $ ÖLÜMCÜL YALANMALAR : $ İŞ KAZALARINDAKİ DİREKT MALİYETİN, İNDİREKT MALİYETLERE ORANI ORTALAMA = 1:4 EMEK YOĞUN İŞLETMELERDE = 1:2 - 1:10 SERMAYE YOĞUN İŞLETMELERDE = 1:5 - 1:50

21 İŞLETMELERDE KAZA MALİYETLERİNİN GÖRÜNÜMÜ
İş kazalarında direkt maliyetin ve indirekt maliyete oranı: Ortalama : 1/4 Emek yoğun endüstri : ½ - 1/10 Sermaye yoğun endüstri : 1/5 – 1/20 BİLİNEMEYEN MALİYETLER . Vicdani rahatsızlık . Moral bozukluğu . İtibar kaybı

22 YÜKSEKTEN DÜŞME KAZASI (İskelenin devrilmesinden kaynaklanan)

23 KAZA İNCELEME RAPORU FORMU
( Bu bölüm Revirde doldurulacaktır) KAZALININ Adı Soyadı Alt Müteahhit unvanı (çalışanı ise) Öğrenim durumu Yapılan ilk yardımın tarhi ve saati Yapılan ilk yardımın sonucu Revirde geçen süre (a) dakika Tedavi sonrası yapılan pansuman süresi (b) dakika Revirde geçen toplam süre (a+b) Revirden alınan istirahat (gün) Kaza tarihi : Rapor No : Kazalı ile ilgili bilgiler Görevi (A/…), Görev Süresi (B/…), Öğrenim durumu (C/….), Yaşı (D/….), Medenidurumu (E/..) bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı (F/….) Kaza hakkında bilgiler : Kaza tipi (A/ ……) Yaralanma türü ( B/……) Vücutta etkilenen kısım (C/……) Olay yeri (F/...) SAĞLIK BİRİMİ Tarih ve İmza Kazanın oluş şekli : Tanıkların ifadesi : KAZANIN MALİYETİ Revirdeki toplam iş kaybı süresi : Saat Dispanserde / Hastanede alınan istirahat süresi : Saat Dispansere / Hastaneye gidiş geliş süresi : Saat Dispanserde / Hastanede tedavi gördüğü süre : Saat Dispanserde / Hastanede kontrolde geçen süre : Saat Sürelerin toplamı ( a ) Gün Ortalama işçi saat ücreti ( giydirilmiş ) ( b ) :TL Toplam süre ( a ) x ort. Saat ücreti ( b ) : TL Revirde harcanan tıbbi malzeme gideri : TL İşyerince harcanan özel harcama : TL İşyerince yapılan taşıt harcaması : TL Özel hastane giderleri : TL Cenaze giderleri : TL Toplam : TL İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFİ Tarih ve imza NOT : Ağır yaralanma ve ölümlerde mali mesuliyet sigorta firmasına bir yazı ile haber verilmeli ayrıca olay fotoğraflarla tespit edilmeli

24 Bu bölüm İşgüvenliği Uzmanı tarafından doldurulacaktır.
KAZA İLE İGİLİ BİLGİLER: TARİHİ: KAZA TİPİ: Yüksekten düşme, KAZALININ GÖREVİ: Montajcı GÖREV SÜRESİ: 3 ay, OLAY YERİ: Blok içi, YAŞI: 28 KAZA SAATİ:15 KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ: I putrel imalatları aplikasyonu sırasında alt yüklenici ….. Firması montörü Cem ….. üzerinde çalıştığı iskelenin devrilmesi sonucu 10 metre yükseklikten düşmüş ve hemen SSK Kartal hastanesine sevk edilmiştir. TESPİTLER: Kazalı kendi iskelesi üzerinde çalışmamış, onun yerine diğer ekiplerin kullandığı dört bacaklı iskeleleri üstüste koyarak üzerine çıkmıştır. İlk noktayı işaretledikten sonra ikinci noktayı işaretlerken dengesini kaybettiği sırada iskele devrilmiştir. İskelenin üstünde bulunan mevcut büyük I putrele asılmış, ancak kendini taşıyamadığından beton arme üzerine düşmüştür. Kazalı emniyet kemeri takmamıştır. TANIKLARIN İFADESİ: Görgü tanıklarının ifadeleri ektedir.

25 (1295.16 $ ) İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFİ KAZANIN MALİYETİ
Revirdeki toplam iş kaybı süresi : Saat Dispanserde / Hastanede alınan istirahat süresi : 80 Saat Dispansere / Hastaneye gidiş geliş süresi : Saat Dispanserde / Hastanede tedavi gördüğü süre : Saat Dispanserde / Hastanede kontrolde geçen süre : Saat Sürelerin toplamı ( a ) Saat Ortalama işçi saat ücreti ( giydirilmiş ) ( b ) : TL Toplam süre ( a ) x ort. Saat ücreti ( b ) : TL Revirde harcanan tıbbi malzeme gideri : 0 TL İşyerince harcanan özel harcama : TL İşyerince yapılan taşıt harcaması : TL Özel hastane giderleri : TL Cenaze giderleri : TL Toplam : TL ( $ ) İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFİ İmza

26 İŞ KAZALARININ MALİYETİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

27 İş kazalarının maliyeti

28 HESAPLANABİLEN MALİYET (DİREKT MALİYET) (Sigortalanabilen-the insurable costs) DİREKT MALİYET (HESAPLANABİLEN) (SİGORTALANMIŞ)

29 DİREKT MALİYET İşçilerin ödenmiş sigorta primleri
Kaza geçiren işçi/işçilerin sağlık giderleri İlk iki gün için ödenen ücretler Ödenen tazminatlar (rücu davaları dahil) Mahkeme giderleri Özel sigorta primleri

30 HESAPLANABİLEN MALİYET (DİREKT MALİYET) (Sigortalanabilen-the insurable costs) İŞYERİ REVİRİNDEKİ TEDAVİNİN MALİYETİ

31 HESAPLANABİLEN MALİYET (DİREKT MALİYET) (Sigortalanabilen-the insurable costs) DİSPANSERDE VEYA HASTANEDE TEDAVİNİN MALİYETİ

32 HESAPLANABİLEN MALİYET (DİREKT MALİYET) (Sigortalanabilen-the insurable costs) İNDİREKT MALİYET (HESAPLANMASI GÜÇ) (SİGORTALANMAMIŞ) (GİZLİ MALİYET)

33 İNDİREKT MALİYETLER A. Kaza maliyetini dolaylı etkileyen ve hesaplanması güç olan potansiyel maliyet, B. Kaza maliyetini dolaylı etkileyen ve hesaplanması mümkün olan potansiyel maliyet,

34 İNDİREKT MALİYETLER A. Kaza maliyetini dolaylı etkileyen ve hesaplanması güç olan potansiyel maliyet: Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim kaybının maliyeti, Birlikte çalışanların kazadan dolayı korku veya psikolojik nedenlerle üretimde meydana gelen verim kaybının maliyeti, Kazalının yerine alınan işçinin işe uyumunda oluşan verim kaybının maliyeti, Malzeme, ekipman veya tesisin kaza nedeniyle hasara uğraması sonucu üretimin kesintiye uğraması nedeniyle üretim kaybının maliyeti, Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti, Kazada yaralan işçinin iyileşip iş başı yaptıktan sonra veriminin düşmesinden dolayı oluşan maliyeti,

35 İNDİREKT MALİYETLER B. Kaza maliyetini dolaylı etkileyen ve hesaplanması mümkün olan potansiyel maliyet:

36 Kazaya uğrayan işçinin ve birlikte çalıştığı işçilerin, iş başı yaptıktan sonra verimlerinin düşmesi ile ilgili maliyeti: Kazazede sayısı ( a ) İyileşme süresi (gün) ( b ) Ortalama günlük işçi ücreti ( e ) Kaza nedeniyle işi bırakan işçi sayısı ( c ) İş bırakan işçinin ayrıldığı zaman ile yerine yeni alınan işçinin işe başladığı zaman arasındaki süre (d) ( a x b ) + ( c x d ) e =

37 Kazaya uğrayan işçi yüzünden; birlikte çalıştığı işçilerin kaza nedeniyle çalışamadıkları iş süreleri için ödenen ücretlerin maliyeti: (a) Kaza geçiren işçiye tıbbi müdehale (gerek revire gerekse sağlık kuruluşuna götürülmesi) için harcanan süre (ilk yardım, ulaşım, hastaneye refakat v.b.) /saat (c) Ortalama işçi saat ücreti /TL. (b) Kaza geçiren işçi ile ilgilenen kişilerin ulaşım gideri/TL. (d) Kaza yerinde ve çevresinde diğer kişilerin olayı izleme ve konuşma nedeniyle çalışılamayan dolayısıyla üretim yapılmadan geçen toplam süre/saat (a + d ) c + b =

38 Meydana gelen iş kazasının zorunlu kıldığı “fazla mesainin” maliyeti:
( a ) Kaza geçiren işçi yerine çalıştırılan işçi sayısı/kişi ( b ) Yaptırılan çalışma için harcanan süre/saat, ( c ) Ortalama fazla mesai saat ücreti/TL (a x b) c =

39 Kazada hasara uğrayan tesis, malzeme ve ekipmanın onarım ve bakımına yönelik maliyeti
(a) Kaza nedeniyle malzeme ve ekipmandan gelen zarardan dolayı üretimin aksama süresi/ saat (b) ortalama maliyeti/TL. (c) Zarar gören malzeme ve ekipmanın taşınması, tamir edilmesi veya yenilenmesi için harcanan süre/saat (d) Ortalama maliyeti/TL. (a x b) + (c x d) =

40 Kaza geçiren işçi yerine alınan işçinin öğrenme süresinin maliyeti:
(a) Kazadan sonra kazalının yerine alınan işçi sayısı/kişi (b) Yeni alınan işçilere verilen eğitimin süresi/saat (c) Eğiticinin saat ücreti/TL A x b c =

41 Sigortalanmamış tedavi giderlerinin maliyeti:
All Risk veya Mali Mesuliyet sigorta poliçesinin bedeli

42 Devlet’ in soruşturma görevlilerinin (polis, müfettiş, hakim, savcı, bilirkişiler v.b.) ya da medya elemanlarının işyerindeki üst düzey yöneticilerine kaybettirdikleri iş sürelerinin maliyeti: (a) Resmi görevliler ile ilgilenen yönetici veya idari personel sayısı/kişi (b) Bu kişilerin ilgilenme süresi/saat (c) Bu kişilerin ortalama saat ücreti/TL a x b x c =

43 SONUÇ: Kazaların maliyeti indirekt maliyetleri de dahil bilinebilseydi o işletmede iş güvenliği ile ilgili önlem ve kurallar tereddütsüz uygulanırdı.

44 25 sene önce İngiltere Endüstri Konfederasyonu sözcüsünün İş Sağlığı ve güvenliği konusundaki Robens Komisyonu’nda yaptığı bir açıklamada; “Şirket bazında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğurduğu maliyetleri derhal ve basit bir şekilde ölçebilecek bir formülün geliştirebilmiş olmasının iş kazalarının ve bunun sonucunda meydana gelen yaralanmaların, sakatlanmaların ve ölümlerin azaltılmasında çok önemli bir katkısının olacağı” ifade edilmiştir.

45 TEŞEKKÜR EDERİM


"ILO İstatistiklerine göre;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları