Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MADDE- 7 a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MADDE- 7 a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve."— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MADDE- 7 a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, d) İletişim teknikleri, e) Acil durum önlemleri, f) Meslek hastalıkları, g) İşyerlerine ait özel riskler, ğ) Risk değerlendirmesi. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

2 İş Kazası İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi

3 İş Kazası Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara, sakatlanmaya veya ölüme neden olan durumdur. İş güvenliği ile uğraşanlar, kaza olmadan kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

4 İş Kazasının Yasal Tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre; a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

5 Bu kayıpların maddi değeri ülkelerin GSMH’nın % 3-5’i arasında değişmektedir. Dünya’da Her gün; * 1 Milyon iş kazası olmakta, * 5534 çalışan işle ilgili hastalıklar, 879 çalışan iş kazası nedeniyle ölmektedir. Türkiye’de Her gün; * 190 iş kazası olmakta, * 2 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, * 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

6 2012 yılı iş kazası sayısı 74 871 2012 yılı iş kazasında ölen kişi sayısı 744 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi (SGK)

7 1 ölümlü kaza 400 kayıtlı kaza 20 000 iş günü kayıplı yaralanma 240 000 ramak kala olayı 2 000 000 güvensiz hareket İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

8 % 2 Kaçınılmazlık % 10 Makine-Ekipman Hataları % 88 İnsan Hataları İNSAN = ÇALIŞAN + YÖNETİCİ Geleneksel Anlayışla Kaza Nedenleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

9 İş Kazalarının Nedenleri % 78 Güvensiz Hareketler % 20 Güvensiz Durumlar % 2 Nedeni Bulunamayan Kazaları Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır. iş kazasında en etkili neden; kazadan hemen önceki durum ve harekettir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

10 İnsana Bağlı Faktörler Çevresel Faktörler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şubesi Eğitim Yetersizliği

11 Kişisel Nedenler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü -İşi basite indirgeme -Emeği eksiltme çabası -İhmal (%65 iş kazalarındaki oranı) -Çalışma ortamı atmosferi -Kişisel sorunlar -Personel- amir ilişkisi -Kabiliyet meselesi -Tecrübe eksikliği -İş güvenliği prensiplerine uymama -Uygun olmayan giyim veya koruyucu malzeme kullanma -Risk almaya meyilli olma

12 • Vardiya sistemleri/Uzun çalışma saatleri • Aşırı iş yükü, • Eğitim yetersizliği, • Yanlış depolama, • Ergonomik olmayan koşullar, • Elektrik kaçağı vb. • Güvenli olmayan yükleme ve boşaltma, • Makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması, kapasitelerinin zorlanması • Aletlerdeki aksaklıklar, malzeme ve iş yerindeki hatalar • Kişisel korunma araçlarının kullanılmaması • Makinelerin hatalı yerleşimi • Fizik faktörler: gürültü, ısı, ışık, radyasyon vb. • Biyolojik faktörler: mikroorganizmalar • Kimyasal faktörler: tahriş edici ve boğucu gazlar, anestezik ve narkotik maddeler, sistemik zehirlenmeler • Çalışan işveren ilişkileri Çevresel Faktörler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 12/72

13 İş Kazalarından Korunma 1.Makinelerle ilgili teknik önlemler 2.Çevresel önlemler 3.Organizasyonla ilgili önlemler 4.İnsana bağlı önlemler 5.Eğitim İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

14 İş Kazalarını Önlemek İçin İşveren; • Tehlike ve risklerin belirlenmesi • Gerekli önlemlerin alınması • Çalışanların bilgilendirilmesi (talimatname) • Çalışanların eğitimi • Denetim / kontrol İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

15 Doğrudan Maliyetler Dolaylı Maliyetler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

16 İş Kazalarında Maliyetler a)Doğrudan Maliyetler - SGK dışında işveren tarafından ödenen tıbbi tedavi ve ilaç masrafları, - Geçici ve sürekli iş göremezlik,ölüm ödenekleri, - Kazalıya ödenen tazminat, - Mahkeme masrafları, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

17 b)Dolaylı Maliyetler • İş günü ve iş gücü kaybı • Mahkeme masrafları • Fazla mesai • Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasarı • İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet kaybı • Sipariş kayıpları • Arızalı makinenin üretim dışı kalması • Denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti • Verim düşüşünden doğan maliyet kaybı • Çalışanlardaki moral bozukluğunun • Kazazede yerine alınan çalışanın eğitim maliyeti • Şirketin prestij kaybı İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

18 Bildirim İşveren Sağlık hizmeti sunucuları kazadan sonraki en geç 10 gün içinde 3 iş günü içinde, SGK İş kazası olduğunda derhal kolluk kuvvetlerine de bildirim yapılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

19 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi • SGK • Çalışma İl Müdürlüğü e-sigorta Doğrudan veya posta ile Normal Posta ile yapılan bildirimlerde; Kurum kayıtlarına intikal tarihi, Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde; Postaya veriliş tarihi esas alınır.

20 İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Manevi Tazminat (56) SSGSSK (5510) Haklar (16) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı İşveren Rücuu (21) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

21 İş Kazası Sonrası İşverenler; • Maddi Tazminat Davaları (iş göremezlik tazminat davası, destekten yoksunluk tazminatı davası) • Manevi Tazminat Davaları • Rücu Davaları (Sosyal Sigortalar Kurumunun kaza geçiren işçiye yaptığı yardımları işverenden geri alması) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

22 İş Kazası Sonrası İşçinin; • Yaralanması halinde, işçiye geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır. • Ölmesi durumunda ise, yakınlarına kanunda belirtilen şartlarda belli bir gelir sağlanabilir. • SGK tarafından işçiye yapılan yardım ve ödenekler, kusurlu bulunan işverene veya üçüncü kişilere rücu edilebilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

23 Mali sorumluluğun esası, zarar gören işçinin bütün zararlarını karşılamaya yöneliktir. • İşçiye yapılacak tazminat ödemeleri, -maddi -manevi • Ölüm halinde geride kalanlara yapılacak destekten yoksun kalma İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

24 Maddi Zararlar Bedensel Zarar: (TBK Md:54) 1-Tedavi giderleri 2-Kazanç kaybı 3-Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar 4-Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar 1- Cenaze giderleri 2- Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar 3- Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar Ölüm: (TBK Md:53) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

25 İş Kazası ile İlgili Davalar 1-Maddi Tazminat Davası a) İş Göremezlik Tazminatı Davası b)Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası 2-Manevi Tazminat Davası 3- Rücu (Geri Alma) Tazminatı Davası İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

26 İşverenin Cezai Sorumluluğu İş Kazasına bağlı Yaralanma veya ölüm halinde Taksir (kasıt/kusur) Parasal veya hürriyeti bağlayıcı ceza Türk Ceza Kanunu’ nun 20,21,22 maddeleri ile 85 ve 89 maddeleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

27 İŞ KAZASININ CEZAİ SONUCU CEZA HUKUK Taksirle Öldürme (5237/85) 2 – 6 Yıl Hapis •Birden fazla ölüm •bir /birden fazla ölümü + bir/birden fazla yaralanma •2 yıl – 15 yıl Taksirle Yaralama (5237/89) •3 Aydan -1 Yıla Hapis • Adli para cezası •Birden fazla kişi •6 ay – 3 yıl İŞ HUKUKU İdari Yaptırım •Kapatma •Durdurma •Alıkoyma İdari Para Cezası 4857/105 77- Yükümlülüklere Aykırı / 1250 TL 78 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı her önlem 250 TL İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

28 Unutulmamalıdır ki, önlemekönlemek ödemekten daha ucuz ve insancıl bir davranıştır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

29 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü


"İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MADDE- 7 a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları