Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI
Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk Programları AB Mali Yardımları Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

3 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI Türkiye’ye Adaylık Statüsü
Aralık 1999 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Adaylık statüsünün AB ile Mali İşbirliğine yansımaları : 17 Aralık 2001 : AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır… Mali İşbirliğinin öncelikleri değişmiştir... Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DıS” oluşturulmuştur.

4 Merkezi Olmayan Yapılanma
18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Merkezi Olmayan Yapılanma içerisinde gerekli görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin dört temel unsuru/aktörü bulunmaktadır: -Ulusal Mali Yardım Koordinatörü -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Uygulayıcı Kurum/Kuruluşlar

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA
Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin önemli aşamaları şunlardır:

6 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA
Ulusal Yardım Koordinatörü(NAC): Topluluk mali yardımın genel koordinasyonu, programlaması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. İzleme Programlama Ortak İzleme Komitesi Mali İşbirliği Komitesi NAC ABGS İzleme ve değerlendirme raporları doğrultusunda devam eden AB finansmanlı programları teknik ve mali açıdan gözden geçirir, Projelerin iyileştirilmesi için tavsiye ve önerilerde bulunur. AB mali yardımına dahil olan Bakanlık ve Yönetimler arasında düzenli koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Genel Sekreterliği Dışişleri Bakanlığı DPT Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Mali Bakanlığı Sektörel İzleme Alt Komiteleri Sektörel düzeyde AB finansmanlı programların gözden geçirilmesinden sorumludur.

7 MALİ İŞBİRLİĞİNDE PROGRAMLAMA SÜRECİ
MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ ULUSAL MALİ YARDıM KOORDİNATÖRÜ Mali İşbirliği Paketi AB KOMİSYONU ÇALıŞMA GRUPLARı AB KOMİSYON TEMSİLCİLİĞİ

8 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM
Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... milyon € 2002 2003 2004 2005 2006 126 144 250 300 500

9 2002-2005 DÖNEMİ MALİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
Toplam 18 Proje 2002 Yılı Proje Paketi Projelerin uygulaması devam ediyor… 144 M € Toplam 28 Proje 2003 Yılı Proje Paketi Projelerin uygulaması devam ediyor… 250 M € Toplam 38 Proje Finansman Anlaşması henüz imzalandı. Uygulama 2005 yılı sonunda başlayacak… 2004 Yılı Proje Paketi 300 M € Toplam 35 Proje 2005 Yılı Proje Paketi Finansman Anlaşması İmzalanacak. Uygulama 2006 yılında başlayacak… Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında geliştirilen proje sayısı = 119

10 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR ?
Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum . Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3

11 % 1 % 1 % 1,1 % 1,2 % 1,7 % 2,2 % 4,5 % 22 % 4,8 % 5,5 % 18 % 5,5 % 6 % 6 % 8 % 7

12 2004 YILI İTİBARİYLE PROJELER
MEDA kapsamında yürütülen 33 Proje + Katılım Öncesi Mali Yardım 119 Proje Toplam 152 AB Projesi

13 Programlaması Yapılmış Projelerin Gerçekleşme Süreci
-Projelerin Uygulama Yöntemleri ı. Eşleştirme (Twinning) ıı. İhaleler -Hizmet İhalesi -Tedarik İhalesi -İnşaat İhalesi ııı. Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contracts)

14 I. AB PROJELERİ

15 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TARIM ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

16 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TARIM ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının Kurulması Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

17 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
ÇEVRE ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Çevre Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Çanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Kuşatak Birliği Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

18 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi İŞKUR Samsun, Kastamonu ve Erzurum NUTS-II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Projesi DPT Müsteşarlığı Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Konya (Konya and Karaman), Kayseri (Kayseri, Sivas and Yozgat), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ and Tunceli) and Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars and Ardahan) NUTS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Programı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği DPT Müsteşarlığı Dışişleri Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

19 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ TR 90 Trabzon (Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Gümüşhane, Artvin) NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Bölgesel Kalkınma Programlarının Hazırlanması, Yönetimi ve Uygulanması ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına Teknik Destek Sağlanması NUTS II Bölgelerindeki Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği, Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu Türkiye- Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği (Interreg) Moda ve Tekstil İş Kümesi ITKIB (Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

20 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Dış Ticaret Müsteşarlığı
EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye için İş Kümesi Politikasının Hazırlanması Dış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı II. Aşama Hazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi TESK KOSGEB Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

21 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Kansersiz Yaşam Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesinin- II. Aşama İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. Aşama Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

22 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

23 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

24 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
ADALET VE İÇİŞLERİ ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi İçişleri Bakanlığı Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına --Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İfade Alma Yöntemlerinin ve Odalarının Geliştirilmesi Polisin Suç Delillerini Bilimsel Yöntemle Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Emniyet Gen. Md.) İnsan Ticaretiyle Mücadele için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Kara Paranın Aklanmasıyla, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

25 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
KOBİLER ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Moda ve Tekstil İş Kümesi (2005) ITKIB (Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) Türkiye için İş Kümesi Politikasının Hazırlanması (2005) Dış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı (2005) Hazine Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı (2002) Alman Kalkınma Bankası Avrupa Türk İş Merkezlerinin Geliştirilmesi TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Türkiye’de KOBİ’ler İçin Finansman Kolaylığı TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Moda ve Tekstil İş Kümesi (2003) ITKIB Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

26 2005 KOBİ PROJELERİ KÜÇÜK İŞLETMELER KREDİ PROGRAMI:
Amaç: Finans sektörünü güçlendirerek ekonomik kalkınma ve istihdam sağlanmasına katkıda bulunmak ve Türkiye’deki bölgesel farklılıkları azaltılmasını desteklemek Genel Bütçe: 25,8 milyon Euro Uygulama Süresi: 7 yıl Faaliyetler: -Türkiye İçin bir Avrupa Fonu oluşturulması -Döviz kuru riskini karşılamaya yönelik bir fon oluşturulması -Fonun kurulması ve yönetilmesi ve sonraki aşamalar için teknik destek sağlanması Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

27 2005 KOBİ PROJELERİ MODA ve TEKSTİL İŞ KÜMESİ PROJESİ:
Amaç: KOBİ stratejisi ve eylem planıyla uyumlu olarak, tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’deki KOBİlerin uluslararası boyutta rekabet edebilirliğini ve verimliliğini arttırmak. Genel Bütçe: 9 milyon Euro Uygulama Süresi: 18 ay Faaliyetler: - Firmalara ve firmalara destek veren yapılara iş desteği sunulması yanında tekstil ve hazır giyim alanındaki haberleşme ağının yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde güçlendirilmesi. - Tekstil ve hazır giyimde çalışan firmalara  destek veren yapıların, ilgili faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli donanım desteğinin verilmesi. Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

28 2005 KOBİ PROJELERİ TÜRKİYE İÇİN İŞ KÜMESİ POLİTKASININ HAZIRLANMASI:
Amaç: Türkiye’nin uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini arttırmak, Türk-Avrupa kümeleri arasındaki sinerjiyi ortaya çıkararak, AB’nin Lizbon Stratejisine katkıda bulunmak. Genel Bütçe: 6 milyon Euro Uygulama Süresi: 24 ay Faaliyetler: -Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer ilgili kurumların iş kümesi politikası geliştirme ve uygulama konusundaki kurumsal kapasitelerini güçlendirmek. -Ulusal düzeyde kümelerin oluşturulması ve bunlar için bir yol haritası çizilmesi Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi web adresinde bulabilirsiniz.

29 II. UYGULAMADAKİ PROJE ÖRNEKLERİ

30 DENİZ TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ
Amaç: 1. Türk mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi, 2. Denizcilik Müsteşarlığının idari kapasitesinin arttırılması Genel Bütçe: milyon Euro Başarı göstergesi: “AB üyesi ülkelerin limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerinin sayılarında yılları arasında %40 azalma olması” Sonuç: Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % ( ) %24 %28 %50 %65

31 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJESİ (İŞGÜM)
İş sağlığı ve güvenliği alanının, AB müktesabatıyla uyumlu hale gelebilmesi için Çalışma & Sosyal Bakanlığının kurumsal yapılarının güçlendirilmesi İş sahiplerinin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçlerinin artırılması ile KOBİ’lerde çalışan personelin sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi Amaç: Genel Bütçe: Kocaeli ve Ankara İş Sağlığı Güvenliği Laboratuarları güçlendiriliyor Mobil İş Sağlığı Güvenliği Laboratuarları oluşturuluyor; böylece hizmet ağı Türkiye geneline yayılacak ve KOBİ’lere iş sağlığı güvenliğine ilişkin hizmet sunulacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak birim çalışmalarına başladı Uygulamalar:

32 III. KURULUŞLARIN FAYDALANABİLECEKLERİ HİBE PROGRAMLARI

33 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ
AB Mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır… I Çerçeve Projeler II Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Mikro Projeler

34 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR?
ÇERÇEVE PROJE HİBE Çerçeve Proje Bütçesi Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

35 AB’DEN MALİ DESTEK ALAN PROJELER
Bugüne Kadar Hibe Sağlayan Hibe Programlarına Örnekler: Aktif İşgücü Piyasaları Projesi Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Bölgesel Çevre Merkezi Hibe Programları

36 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR)
mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir. Amaç: Genel Bütçe: 32 Milyon € Kimler Faydalanabilir: Sivil Toplum Örgütleri Üniversiteler İşçi, işveren ve memur sendikaları Konfederasyonlar Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları Yerel Yönetimler Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Başvuru Tarihleri: Başvurular 15 Haziran 2004 ve 13 Eylül 2004 sona erdi!!

37 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR)
Birinci Değerlendirmede 709 Proje Başvurusundan 193 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi Gaziantep Ticaret Odası 207 Bin € Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Ayakkabıcılık Sektörü Sayacılık Meslek Elemanı Yetiştirilmesi Eğitimi Projesi 273 Bin € Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi Kütahya Belediyesi 203 Bin € Kent Atölyeleri Projesi Gümüşhane Sanayi ve Ticaret Odası 290 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin €

38 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)
MEGEP projesinin genel hedefi ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap veren modern, esnek ve yüksek nitelikli bir meslekî eğitim sisteminin geliştirilmesine destek vermektir. Amaç: Genel Bütçe: 4 Milyon € STK’lar Eğitim Kurumları Sosyal Ortaklar (TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, Millî Eğitim Vakfı, MEKSA gibi) Hedef Kitle:

39 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)
Değerlendirme sonucu 149 Proje Başvurusundan 35 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası + TISK 169 Bin € Bilgisayarlı Giysi Kalıp ve Tasarımı Kursları Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) + TOBB 138 Bin € Elektrikçiler Odası Mesleki Gelişim-Farkındalık ve MEGEP Uyum Çalışmaları Denizli Elektrikçiler Odası + TESK 81 Bin € Otomotiv Sanayii İçin Elektronik Kumanda Teknisyenliği Eğitimi 185 Bin € Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) + TıSK

40 BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ HİBE PROGRAMI
Sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, STK’lara, yerel yönetimlere vb. kuruluşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. Kuruluş Amacı: Bölgesel Çevre Merkezi Hibe Programları: Küçük Hibeler Programı Ulusal Hibe Programı

41 BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI
Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında, özellikle yerel düzeyde aktif olarak faaliyet gösteren, tabanda örgütlü Sivil Toplum Kuruluşlarına, kurumsallaşma çabalarında ve/veya küçük ölçekli proje geliştirme faaliyetlerinde finansal destek sağlamaktır. Programın Amacı: Hedef Kitle: 2908 sayılı Dernekler kanunu veya 2762 sayılı Vakıflar kanunu ile kurulmuş olan Sivil Toplum Kuruluşları başvurabilir ve teklif sunabilirler. Bütçe: Projelere % 100’ü karşılanıyor €’ya kadar destek sağlanacak. Son başvuru Tarihi: 6 Aralık 2004

42 AB’DEN MALİ DESTEK ALAN PROJELER
Şu an Açık Hibe Programları: Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamunun Diyaloğunun Artırılması Bölgesel Kalkınma Programları Sınır Ötesi İşbirliği Hibe Programları Ekonomik ve Sosyal Kalkınma

43 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE KAMUN DİYALOĞUNUN ARTIRILMASI
STK’ların geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli alanlarda hazırlanacak olan pilot projeler hibe programı kapsamında desteklenecektir. Amaç: Genel Bütçe: 2 Milyon € (Hibe olarak dağıtılacak tutar €) Hedef Kitle: Sivil Toplum Kuruluşu niteliğindeki tüm kuruluşlar. Hibelerin Kullanımı: Projeler için son başvuru tarihi 8 Ağustos 2005 Bilgi için:

44 EKONOMİK VE SOSYAL UYUMUN DESTEKLENMESİ
I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri 1/3 Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi KOBİ’ler Sivil Toplum

45 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
ıı Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Son durum: Hibe sağlamak için çağrılar yapıldı. Proje başvuruları Temmuz-Ağustos 2005’te sona erecek! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon € ı Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Son Durum: Projeler belirlendi Uygulama Devam Ediyor Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon € ııı Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Projesi Son Durum: Hibe sağlamak için çağrılar yapıldı. Proje başvuruları Temmuz 2005’te sona erecek! Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon €

46 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
ıV Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Projesi Son Durum: Hibe sağlamak için resmi çağrıların Ekim veya Kasım 2005’te yapılması planlanıyor. Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) Konya (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon € V Trabzon Bölgesel Kalkınma Programı Kapsadığı İller: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane Son Durum: Hibe sağlamak için resmi çağrıların Ekim 2006’te yapılması planlanıyor. Projenin bütçesi : ~ 30 milyon €

47 SAMSUN-KASTAMONU-ERZURUM BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ
Toplam Bütçe: 52,3 Milyon € Erzurum (Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Tokat) Proje Kapsamındaki İller: Yerel kalkınma girişimlerinin desteklenmesi KOBİ’lere mali destek sağlanması Küçük çaplı altyapı projelerinin finansmanı Bölgesel Farklılıkların Giderilmesi

48 KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ
Projenin % 50’si ödenir Tahmini üst limit € KOBİ’ler Hangi Alanlarda Proje Yapılabilir? Ekipman ve makine alımı Teknoloji transferi ve üretimi Pazarlama ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Danışmanlık hizmetleri alımı İnsan kaynaklarının geliştirilmei Finansal yönetimin güçlendirilmesi ihracat kapasitesinin artırılması

49 KÜÇÜK ÇAPLI ALTYAPI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
Projenin % 90’ı ödenir – € Yerel Yönetimler Hangi Alanlarda Proje Yapılabilir? Sanayi bölgelerinin modernizasyonu Ticaret fuarları kurulması Katı ve sıvı atık arıtma tesisleri Ekonomik aktiviteleri destekleyecek altyapı çalışmaları Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak altyapı çalışmaları Restorasyon, müze yapımı ve küştürel etkinlikler için inşaat çalışmaları

50 SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
ı BULGARİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ Edirne Kırklareli Projenin bütçesi : 19,3 milyon € ıı YUNANİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ Edirne Çanakkale Balıkesir İzmir Aydın Muğla Projenin bütçesi : 19,3 milyon €

51 EKONOMİK VE SOSYAL UYUMUN DESTEKLENMESİ

52 HİBE PROGRAMLARININ TAKİP EDİLEBİLECEĞİ WEB SAYFALARI
Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Europeaid

53 IV. HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

54 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?
I. AŞAMA Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) HİBE DUYURUSU

55 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?
II. AŞAMA Başvuru Rehberi Başvuru Formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve PROJE HAZIRLAMA Başvuru için Temel Belgeler *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!! Kuruluş Tüzüğü En Son Mali Rapor En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler

56 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE
III. AŞAMA Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.tr yapılır!!! HİBE BAŞVURUSU PROJELER

57 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2002 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetim Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına --Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İfade Alma Yöntemlerinin ve Odalarının Geliştirilmesi Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı (MASAK) Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aktif İşçi Piyasası Stratejisi İŞKUR Çevre Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Çevre Bakanlığı

58 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2002 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulu Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Telekomünikasyon Kurumu’nun Kurumsal Yapılandırılması Telekomünikasyon Kurumu Uygunluk Değerlendirme /Piyasa Gözetim Altyapısı İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği’ne Entagrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

59 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
Sayıştay Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türk Polisinin Denetime Açıklığının, Verimliliğinin ve Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılımcılık Seviyelerinin Geliştirilmesi Projesi AB Genel Sekreterliği Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulamasında Destek Projesi Sanayi Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu Piyasa Gözetimi Alanında Telekomünikasyon Sektörünün Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Telekomünikasyon Kurumu Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre Bakanlığı

60 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
Sayıştay Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Sayıştay Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ve Sigorta Denetleme Kurulu’nun Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hazine Müsteşarlığı Türk Kamu İhale Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kamu İhale Kurumu Gümrüklerin Modernizasyonu Projesi Gümrük Müsteşarlığı Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Tarım Bakanlığı Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

61 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
Sayıştay Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Enerji Bakanlığı Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı’nda Doğrudan Yabancı Yatırımı Teşvik Fonksiyonunun Geliştirilmesi Projesi Hazine Müsteşarlığı Polisin Suç Delillerini Bilimsel Yöntemle Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Ticaretiyle Mücadele için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Kara Paranın Aklanmasıyla, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi

62 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
Sayıştay Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2003 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Vize Politikası ve Uygulamaları Projesi Dışişleri Bakanlığı DPT’nin Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek Projesi DPT Müsteşarlığı Samsun, Kastamonu ve Erzurum NUTS-II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Projesi Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Projesi (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirmeye Yönelik Destek Projesi AB Genel Sekreterliği Topluluk Programları ve Ajanslarına Katılım

63 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
Adalet Bakanlığı Türkiye’de Denetimli Serbestliğin Geliştirilmesi Sayıştay Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Reform Programlarının Uygulanması Başbakanlık İnsan Hak. Başkanlığı Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türkiye'de İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Adalet Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Hizmetleri ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi İçişleri Bak. (Dernekler Dairesi Bşk.) Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Desteklenmesi AB Genel Sekreterliği Türkiye'de Ombudsman Sisteminin Kurulması Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Adalet Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

64 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye’de Denetimli Serbestliğin Geliştirilmesi Adalet Bakanlığı Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) Kaynak (Menşei) Ülke Bilgi Sistemi Biriminin Geliştirilmesi ve Önümüzdeki Dönemde Oluşacak Göç ve İltica Otoritesinin Personelinin Eğitilmesi İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi için Eğitim Sistemi Geliştirilmesi Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı

65 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Gümrük Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun AB Sermaye Piyasalarına Uyumunun Desteklenmesi Sermaye Piyasası Kurulu Türk Vergi İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi

66 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına Entegrasyonu DPT Müsteşarlığı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yenilik ve Değişim için Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi

67 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Kansersiz Yaşam Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türk Elektrik Sisteminin Frekans Kontrol Performansının UCTE Kriterleriyle Uyumlu Hale Getirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TEİAŞ) Hazine Kontrolörleri Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hazine Müsteşarlığı Konya (Konya and Karaman), Kayseri (Kayseri, Sivas and Yozgat), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ and Tunceli) and Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars and Ardahan) NUTS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Edirne Ekmeçizade Kervansarayının Restorasyonu

68 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) DPT Müsteşarlığı Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği DPT Müsteşarlığı Dışişleri Bakanlığı AB'nin Eğitim ve Gençlik Programları ile 6. Çerçeve Programına Katılım Dışişleri Bakanlığı AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri AB Genel Sekreterliği Ön Ulusal Kalkınma Programının Uygulanmasına ve Yapısal Fonların Hazırlanmasına Destek Sağlanası

69 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Ulusal Gıda Referans Laboratuarının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi TR 90 Trabzon (Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin) NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı

70 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Bölgesel kalkınma Programlarının Hazırlanması, Yönetimi ve Uygulanması ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına Teknik Destek Sağlanması Projesi DPT Müsteşarlığı NUTS II Bölgelerindeki Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği, Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu Türkiye- Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği (Interreg) Moda ve Tekstil İş Kümesi ITKIB (Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri)

71 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye için İş Kümesi Politikasının Hazırlanması Dış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı II. Aşama Hazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi TESK KOSGEB Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı

72 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye Telekomünikasyon Piyasasında Erişim Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Telekomünikasyon Kurumu Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Çanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Birliği Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi

73 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği - Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adli Tıp Konusunda Uzman Olmayan Hekimler ile Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Konusunda Eğitimi Adalet Bakanlığı /Adli Tıp Kurumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Avukatların Eğitimi Türkiye Barolar Birliği Kolluk Şikayet Sistemin Geliştirmek ve Bağımsız Bir Kolluk İnceleme Komisyonu Kurmak İçişleri Bakanlığı RAPEX Benzeri Bir Sistemin Türkiye'de Kurulmasına Yönelik Olarak Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Dış Ticaret Müsteşarlığı

74 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği - Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adli Tıp Konusunda Uzman Olmayan Hekimler ile Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Konusunda Eğitimi Adalet Bakanlığı /Adli Tıp Kurumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Avukatların Eğitimi Türkiye Barolar Birliği Kolluk Şikayet Sistemin Geliştirmek ve Bağımsız Bir Kolluk İnceleme Komisyonu Kurmak İçişleri Bakanlığı RAPEX Benzeri Bir Sistemin Türkiye'de Kurulmasına Yönelik Olarak Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Dış Ticaret Müsteşarlığı

75 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR DPT Müsteşarlığı Devlet Yardımları Genel Müdürlüğünün Kurumsal kapasitesinin Güçlendirilmesi DPT Müsteşarlığı Yeni Sıcak Su Kazanları, Gaz Yakan Aletler, Kozmetikler, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları ve Veteriner Tıbbi Ürünler Sektörlerindeki AB Mevzuatının Uygulanması için Piyasa Gözetimi Laboratuarlarına Destek Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Projesi II. Aşama Sağlık Bakanlığı Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. Aşama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

76 SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Jean Monet Burs Programı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Topluluk Programları ve Ajanslarına Katılım Dışişleri Bakanlığı AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu E-devlet Kapsamında Genel Devlet Sektörü İçerisinde Yer Alan Tüm Kurumların Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite Geliştirilmesi Projesi Maliye Bakanlığı Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi -II.Aşama Devlet İstatistik Enstitüsü

77 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
YıLı PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 1996 Otomotiv Yan Sanayii Organize Küçük Sanayi Bölgesi KOSGEB Tekstil Sektörü Mesleki Eğitim Merkezi İş Geliştirme Merkezleri Projesi Ayakkabıcılık Sektörü Mesleki Eğitim Merkezi AB Bilgi Ağı Projesi Tekstil Sektöründe Çevre Standartları Projesi Gıda Denetimi Laboratuarları Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mesleki eğitimin Güçlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı

78 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
YıLı PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 1997 Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi TESK Şanlıurfa İçme Suyu Şanlıurfa Belediyesi 1998 Üreme Sağlığı Projesi Sağlık Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Çıraklık Projesi Milli Eğitim Bakanlığı AB İş Geliştirme Merkezleri Kurulması TOBB Mechatronics Merkezi Kurulması Bogaziçi Üniversitesi İstanbul'un Fener-Balat tarihi semtlerinin restorasyonu Fatih Belediyesi / İstanbul

79 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
YıLı PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 1999 İdari İşbirliği ı Avrupa Komisyonu Temsilciliği Fikri Mülkiyet Haklarının Etkili Uygulaması Adalet Bakanlığı Temel Eğitime Destek Milli Eğitim Bakanlığı 2000 ‘Jean Monnet’ Burs Programı Dışişleri Bakanlığı

80 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR
YıLı PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 2001 GAP Bölgesel Kalkınma Programı GAP BKİ. Yerel Yönetimler Reform Programı İçişleri Bakanlığı Yargının Modernizasyonu Adalet Bakanlığı Marmara Deprem Rehabilitasyona Destek Başbakanlık (Proje Uygulama Birimi) İdari İşbirliği ıI AB Genel Sekreterliği Türkiye’de İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesi Devlet İstatistik Ensitütsü Doğu Anadolu Kalkınma Programı Devlet Planlama Teşkilatı Müs. Kalite Altyapısına Destek Dış Ticaret Müsteşarlığı Topluluk Programlarına Katılım Katkı Payı Merkezi olarak yönetiliyor, Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine ediliyor KOBİ’ler için Finans Kolaylığı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Küçük İşletmeler Kredi Programı Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Katılım Öncesi Yardım için Genel Tahsisat Avrupa Komisyonu Temsilciliği

81 V. ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

82 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ
Türkiye’de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır... -Komşu Ülkeler Kredi Paketi ( ) Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin faydalanacağı AB Bütçesi tarafından garanti sağlanan bir kredi programı. Dönemi AYB Kredileri 2004 2005 2006 Türkiye (Milyon €) 700 750 800

83 BELEDİYELERE SAĞLANAN AYB KREDİLERİ
Yıl Bütçe (Milyon €) Antalya Kanalizasyon Projesi 1995 35 Ankara Kanalizasyon Projesi 45 İzmit Endüstriyel Atık Projesi 50 Adana Kanalizasyon Projesi 1997 Diyarbakır Atıksu Projesi 1998 32 Tarsus Atıksu Projesi 1999 38 Bursa Kanalizasyon Projesi 2000 80 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi 2001 110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi 60 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı 2002 40 Bursa Raylı Sistem Destek 2004 55

84 FİRMALARıN FAYDALANABİLECEĞİ PROJELER
AVRUPA YATIRIM BANKASI KOBİ KREDİSİ Faydalanacı Kuruluş: Vakıfbank, TSKB, TKB, Ziraat Bankası ve Halkbank Bütçe: 250 Milyon € Amaç: Özellikle, tarımsal sanayi, imalat sanayi, turizm ve sağlık-eğitim hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. AYB kredisi ile finanse edilebilecek projelerin toplam maliyeti – Euro arasında olabilecektir. Projelerin toplam maliyetinin % 50’si kredi olarak temin edilebilmektedir. Alt krediler en az 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli, kiralamalar ise en az 4 yıl vadeli olacaktır. Kredinin kullanım süresi ise 3 yıl olarak belirlenmiştir.

85 FİRMALARıN FAYDALANABİLECEĞİ PROJELER
AVRUPA YATIRIM BANKASI LEASİNG KREDİSİ Faydalanacı Kuruluş: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (Ticari Bankalar aracılığı ile) Bütçe: 150 Milyon € Amaç: Özellikle, imalat sanayi, turizm ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. AYB kredisi ile finanse edilebilecek projelerin ortalama proje büyüklüğünün Euro arasında olabileceği düşünülmektedir.

86 VI. TOPLULUK PROGRAMLARI İLE SAĞLANAN AB MALİ YARDIMLARI

87 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI
Programın Adı İçeriği Süresi Bütçesi (Euro) Socrates Eğitimde kalitenin artırılması ve eğitimde işbirliğinin geliştirilmesi    1,9 Milyon € Leonardo da Vinci Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve bu alanda işbirliği yapılması 1.2 Milyon € Youth 15-25 yaş arası gençlerin değişim programları ile gönüllülük hizmetlerine katılımı 520 milyon €

88 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI
Çok Yıllı Program (KOBİ) Kobilerin büyüme ve rekabet gücünün artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, bu alandaki mevzuatın geliştirilmesi... 450 milyon € Avrupa Digital İçeriği Kamu kuruluşları kaynaklı bilgilerin kullanımının artırılması ve kolaylaştırılması, dil ve kültürel içeriğin geliştirilmesi...  100 milyon € Gümrükler 2007 Gümrük uygulamaları alanında personel değişimi, seminerler.. 135 milyon € 6.Çerçeve Programı Araştırma ve geliştirme çalışmaları, tematik alanlarda araştırmalar, bilim adamı dolaşımı, bilgi toplumu için araştırma ve geliştirme çalışmaları... 17.5 Milyar €

89 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI
İdareler Arası Karşılıklı Bilgi Değişimi (IDA) Elektronik yollarla Avrupa İdari kurumları arasında verilerin karşılıklı değişiminin sağlanması - Yeni Halk Sağlığı Topluluğun sağlık alnındaki sekiz programını tek çatı altında birleştirerek,sağlık alanında işbirliğinin artırılması 300 milyon İstihdam ve Teşvik Tedbirleri İstihdam alanında teşvik önlemleri, Avrupa istihdam stratejisinin geliştirilmesi 55 milyon Cinsiyetler Arası Eşitlik Kadın ve erkeğin ekonomik ve sosyal yaşamda eşit haklara sahip olması 50 milyon

90 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI
Ayırımcılıkla Mücadele Ayrımcılıkla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi 98,4 milyon € Sosyal Dışlanmanın Önlenmesi Sosyal dışlanmayla mücadele konusunda yürütülen politikaların etkinliğinin artırılması için işbirliğini desteklenmesi 70 milyon € Çevre Ajansı – Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı Topluluğun çevre politikasını ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilerlemeleri desteklemek -

91 TOPLULUK PROGRAMI - I: 6. ÇERÇEVE PROGRAMI

92 6. ÇERÇEVE PROGRAMI NEDİR?
Temel Amaç: Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesininin artırılması... Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme Ekonomik-Sosyal Kalkınma Rekabet Gücü AB Ekonomisi AB Ekonomisi Lizbon Süreci 2000 2010

93 6. ÇERÇEVE PROGRAMI NEDİR?
Dönem: 2002 – 2006 Toplam Bütçe: 17,5 Milyar € Katılan Ülke Sayısı: 33 25 Üye Ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum K., Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) 3 Aday Ülke (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye) 5 Asosye Ülke (İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç)

94 TEMATİK ALANLAR 1. Yaşam Bilimleri, Genom Bilim ve Sağlık için Biyoteknoloji 2,3 2. Bilgi Toplumu Teknolojileri 3,6 3. Nano-teknolojiler, Akıllı Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri Teknolojileri 1,3 4. Havacılık Uzay 1,1 5. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri 0,6 6. Sürdürülebilir Kalkınma 2,1 7. Avrupa Açık Bilgi Toplumu, Yurttaşlık ve Yönetim 0,3 TOPLAM (Milyar €) 11,3

95 KOBİ’LER İÇİN ÖZEL PROGRAM
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda öncelikli alan olup olmadığına bakılmaksızın bütün Bilim ve Teknoloji alanlarında araştırma yapılabilir. Bütçe: 430 Milyon Euro Araçlar: Kooperatif Araştırmalar (CRAFT) (295 Milyon €) Kollektif Araştırmalar (100 Milyon €)

96 6. ÇERÇEVE PROGRAMI 6. Çerçeve Programı ile ilgili Genel Koordinasyon TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Detaylı Bilgi için: TÜBİTAK Tel:

97 TOPLULUK PROGRAMI - II: EĞİTİM PROGRAMLARI

98 AVRUPA TOPLULUĞU EĞİTİM PROGRAMLARI
Toplam Bütçe: 1,9 Milyar € Comenius Erasmus Grundtvig Lingua Hareketlilik (Mobility) Pilot Projeler Toplam Bütçe: 520 Milyon € Toplam Bütçe: 1,2 Milyar €

99 SOCRATES HEDEF KİTLESİ Amaçları Örgün Eğitim Ömür Boyu Eğitim
OKUL ÜNİVERSİTE Amaçları Örgün Eğitim (Okul Öncesinden Üniversiteye) Ömür Boyu Eğitim Eğitim Alanında Uluslararası İşbirliği HEDEF KİTLESİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN ÖĞRETİM ELEMANI VAKIF, DERNEK YEREL İDARELER

100 LEONARDO DA VİNCİ HEDEF KİTLESİ Amaçları Mesleki Eğitim’de
KURULUŞLARI Amaçları Mesleki Eğitim’de Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması İstihdamın Artırılması KOBİLER HEDEF KİTLESİ YEREL İDARELER KAMU KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

101 GENÇLİK HEDEF KİTLESİ Amaçları Gençlerin Topluma Kazandırılması
ÇALIŞANLARI Amaçları Gençlerin Topluma Kazandırılması Gençlerin Teşebbüs Yeteneklerinin Geliştirilmesi Avrupa Gençliği Arasında Dayanışma ve İşbirliği HEDEF KİTLESİ GENÇLİK KURULUŞLARI GENÇLİK LİDERLERİ STK’LAR YEREL İDARELER

102 EĞİTİM PROGRAMLARI Eğitim Programı ile ilgili Genel Koordinasyon AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından yapılmaktadır. Detaylı Bilgi için: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Tel:

103 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tel:


"ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları