Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI."— Sunum transkripti:

1 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 AB Mali Yardımları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Avrupa Yatırım Bankası Kredileri III.Topluluk Programları ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI

3 Adaylık statüsünün AB ile Mali İşbirliğine yansımaları :  17 Aralık 2001 : AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır… Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Aralık 1999  Mali İşbirliğinin öncelikleri değişmiştir...  Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DıS” oluşturulmuştur. ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI

4 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Merkezi Olmayan Yapılanma içerisinde gerekli görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin dört temel unsuru/aktörü bulunmaktadır: -Ulusal Mali Yardım Koordinatörü -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Uygulayıcı Kurum/Kuruluşlar Merkezi Olmayan Yapılanma

5 Merkezi Olmayan Sistem içerisinde yürütülecek Mali işbirliğinin önemli aşamaları şunlardır: Mali İşbirliği ProgramlamaUygulamaİzleme MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA

6 ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği NAC Ulusal Yardım Koordinatörü(NAC): Topluluk mali yardımın genel koordinasyonu, programlaması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Mali İşbirliği Komitesi AB mali yardımına dahil olan Bakanlık ve Yönetimler arasında düzenli koordinasyonu sağlar. İzleme ve değerlendirme raporları doğrultusunda devam eden AB finansmanlı programları teknik ve mali açıdan gözden geçirir, Projelerin iyileştirilmesi için tavsiye ve önerilerde bulunur. Sektörel düzeyde AB finansmanlı programların gözden geçirilmesinden sorumludur. MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA  AB Genel Sekreterliği  Dışişleri Bakanlığı  DPT Müsteşarlığı  Hazine Müsteşarlığı  Mali Bakanlığı Ortak İzleme Komitesi Sektörel İzleme Alt Komiteleri Programlama İzleme

7 ÇALıŞMA GRUPLARı AB KOMİSYONU ULUSAL MALİ YARDıM KOORDİNATÖRÜ MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ AB KOMİSYON TEMSİLCİLİĞİ Mali İşbirliği Paketi MALİ İŞBİRLİĞİNDE PROGRAMLAMA SÜRECİ

8 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... 20022003200420052006 126144 25030 0 500 milyon €

9 2002-2005 DÖNEMİ MALİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2002 Yılı Proje Paketi 126 M € Toplam 18 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2003 Yılı Proje Paketi 144 M € Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2004 Yılı Proje Paketi 250 M € Toplam 38 Proje Finansman Anlaşması henüz imzalandı. Uygulama 2005 yılı sonunda başlayacak… Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında geliştirilen proje sayısı = 119 2005 Yılı Proje Paketi 300 M € Toplam 35 Proje Finansman Anlaşması İmzalanacak. Uygulama 2006 yılında başlayacak…

10 Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum. Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR ?

11 % 22 % 18 % 8 % 7 % 6 % 5,5 % 4,8 % 4,5 % 2,2 % 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1

12 2004 YILI İTİBARİYLE PROJELER MEDA kapsamında yürütülen 33 Proje Katılım Öncesi Mali Yardım 119 Proje + Toplam 152 AB Projesi

13 -Projelerin Uygulama Yöntemleri ı. Eşleştirme (Twinning) ıı. İhaleler -Hizmet İhalesi -Tedarik İhalesi -İnşaat İhalesi ııı. Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contracts) Programlaması Yapılmış Projelerin Gerçekleşme Süreci

14 I. AB PROJELERİ

15 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TARIM ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

16 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TARIM ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının KurulmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sınır Kontrol Noktalarının KurulmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

17 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER ÇEVRE ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Çevre Alanında Kapasitenin GeliştirilmesiÇevre ve Orman Bakanlığı Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çanakkale Bölgesel Katı Atık YönetimiÇanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık YönetimiKuşatak Birliği Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

18 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Aktif İşgücü Piyasası StratejisiİŞKUR Samsun, Kastamonu ve Erzurum NUTS-II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Projesi DPT Müsteşarlığı Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Konya (Konya and Karaman), Kayseri (Kayseri, Sivas and Yozgat), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ and Tunceli) and Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars and Ardahan) NUTS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) DPT Müsteşarlığı Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği DPT Müsteşarlığı Dışişleri Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

19 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ TR 90 Trabzon (Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Gümüşhane, Artvin) NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Bölgesel Kalkınma Programlarının Hazırlanması, Yönetimi ve Uygulanması ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına Teknik Destek Sağlanması DPT Müsteşarlığı NUTS II Bölgelerindeki Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği, Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu DPT Müsteşarlığı Türkiye- Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği (Interreg)DPT Müsteşarlığı Moda ve Tekstil İş Kümesi ITKIB (Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

20 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye için İş Kümesi Politikasının HazırlanmasıDış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı II. AşamaHazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi TESK KOSGEB Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

21 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Sağlık Bakanlığı Kansersiz YaşamSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesinin- II. Aşama Sağlık Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. Aşama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

22 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması ProjesiEnerji Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

23 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

24 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER ADALET VE İÇİŞLERİ ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesiİçişleri Bakanlığı Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına -- Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı İfade Alma Yöntemlerinin ve Odalarının Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Polisin Suç Delillerini Bilimsel Yöntemle Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Ticaretiyle Mücadele için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Kara Paranın Aklanmasıyla, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

25 AB PROJELERİNDEN ÖRNEKLER KOBİLER ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Moda ve Tekstil İş Kümesi (2005) ITKIB (Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) Türkiye için İş Kümesi Politikasının Hazırlanması (2005) Dış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı (2005)Hazine Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı (2002)Alman Kalkınma Bankası Avrupa Türk İş Merkezlerinin Geliştirilmesi TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Türkiye’de KOBİ’ler İçin Finansman Kolaylığı TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Moda ve Tekstil İş Kümesi (2003)ITKIB Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

26 2005 KOBİ PROJELERİ KÜÇÜK İŞLETMELER KREDİ PROGRAMI: Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr Amaç: Finans sektörünü güçlendirerek ekonomik kalkınma ve istihdam sağlanmasına katkıda bulunmak ve Türkiye’deki bölgesel farklılıkları azaltılmasını desteklemek Genel Bütçe: 25,8 milyon Euro Uygulama Süresi: 7 yıl Faaliyetler: -Türkiye İçin bir Avrupa Fonu oluşturulması -Döviz kuru riskini karşılamaya yönelik bir fon oluşturulması -Fonun kurulması ve yönetilmesi ve sonraki aşamalar için teknik destek sağlanması

27 2005 KOBİ PROJELERİ MODA ve TEKSTİL İŞ KÜMESİ PROJESİ: Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr Amaç: KOBİ stratejisi ve eylem planıyla uyumlu olarak, tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’deki KOBİlerin uluslararası boyutta rekabet edebilirliğini ve verimliliğini arttırmak. Genel Bütçe: 9 milyon Euro Uygulama Süresi: 18 ay Faaliyetler: - Firmalara ve firmalara destek veren yapılara iş desteği sunulması yanında tekstil ve hazır giyim alanındaki haberleşme ağının yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde güçlendirilmesi. - Tekstil ve hazır giyimde çalışan firmalara destek veren yapıların, ilgili faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli donanım desteğinin verilmesi.

28 2005 KOBİ PROJELERİ TÜRKİYE İÇİN İŞ KÜMESİ POLİTKASININ HAZIRLANMASI: Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr Amaç: Türkiye’nin uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini arttırmak, Türk-Avrupa kümeleri arasındaki sinerjiyi ortaya çıkararak, AB’nin Lizbon Stratejisine katkıda bulunmak. Genel Bütçe: 6 milyon Euro Uygulama Süresi: 24 ay Faaliyetler: -Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer ilgili kurumların iş kümesi politikası geliştirme ve uygulama konusundaki kurumsal kapasitelerini güçlendirmek. -Ulusal düzeyde kümelerin oluşturulması ve bunlar için bir yol haritası çizilmesi

29 II. UYGULAMADAKİ PROJE ÖRNEKLERİ

30 DENİZ TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Amaç: 1. Türk mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi, 2. Denizcilik Müsteşarlığının idari kapasitesinin arttırılması Genel Bütçe: 2.7 milyon Euro Başarı göstergesi: “AB üyesi ülkelerin limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerinin sayılarında 2001 -2005 yılları arasında %40 azalma olması” Sonuç: Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % (2001-2004) 2001 211 2002 160%24 2003 151%28 2004 74 %50 %65

31 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJESİ (İŞGÜM) Amaç:  İş sağlığı ve güvenliği alanının, AB müktesabatıyla uyumlu hale gelebilmesi için Çalışma & Sosyal Bakanlığının kurumsal yapılarının güçlendirilmesi  İş sahiplerinin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçlerinin artırılması ile KOBİ’lerde çalışan personelin sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi Genel Bütçe: 8.167.000 €  Kocaeli ve Ankara İş Sağlığı Güvenliği Laboratuarları güçlendiriliyor  Mobil İş Sağlığı Güvenliği Laboratuarları oluşturuluyor; böylece hizmet ağı Türkiye geneline yayılacak ve KOBİ’lere iş sağlığı güvenliğine ilişkin hizmet sunulacak  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak birim çalışmalarına başladı Uygulamalar:

32 III. KURULUŞLARIN FAYDALANABİLECEKLERİ HİBE PROGRAMLARI

33 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ AB Mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır… I II Çerçeve Projeler Mikro Projeler

34 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

35 AB’DEN MALİ DESTEK ALAN PROJELER Bugüne Kadar Hibe Sağlayan Hibe Programlarına Örnekler:  Aktif İşgücü Piyasaları Projesi  Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi  Bölgesel Çevre Merkezi Hibe Programları

36 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR) Amaç: mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir. Genel Bütçe: 32 Milyon €  Sivil Toplum Örgütleri  Üniversiteler  İşçi, işveren ve memur sendikaları  Konfederasyonlar  Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları  Yerel Yönetimler Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 375.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular 15 Haziran 2004 ve 13 Eylül 2004 sona erdi!!

37 Gaziantep Ticaret Odası AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR) Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi 207 Bin € Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Ayakkabıcılık Sektörü Sayacılık Meslek Elemanı Yetiştirilmesi Eğitimi Projesi 273 Bin € Kütahya Belediyesi Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi 203 Bin € Gümüşhane Sanayi ve Ticaret Odası Kent Atölyeleri Projesi 290 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin € Birinci Değerlendirmede 709 Proje Başvurusundan 193 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir.

38 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP) Amaç: MEGEP projesinin genel hedefi ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap veren modern, esnek ve yüksek nitelikli bir meslekî eğitim sisteminin geliştirilmesine destek vermektir. Genel Bütçe: 4 Milyon €  STK’lar  Eğitim Kurumları  Sosyal Ortaklar (TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, Millî Eğitim Vakfı, MEKSA gibi) Hedef Kitle:

39 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası + TISK İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim 169 Bin € Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) + TOBB Bilgisayarlı Giysi Kalıp ve Tasarımı Kursları 138 Bin € Denizli Elektrikçiler Odası + TESK Elektrikçiler Odası Mesleki Gelişim- Farkındalık ve MEGEP Uyum Çalışmaları 81 Bin € Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) + TıSK Otomotiv Sanayii İçin Elektronik Kumanda Teknisyenliği Eğitimi 185 Bin € Değerlendirme sonucu 149 Proje Başvurusundan 35 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)

40 BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ HİBE PROGRAMI Kuruluş Amacı: Sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, STK’lara, yerel yönetimlere vb. kuruluşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. Bölgesel Çevre Merkezi Hibe Programları:  Küçük Hibeler Programı  Ulusal Hibe Programı

41 BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında, özellikle yerel düzeyde aktif olarak faaliyet gösteren, tabanda örgütlü Sivil Toplum Kuruluşlarına, kurumsallaşma çabalarında ve/veya küçük ölçekli proje geliştirme faaliyetlerinde finansal destek sağlamaktır. Programın Amacı: Hedef Kitle: 2908 sayılı Dernekler kanunu veya 2762 sayılı Vakıflar kanunu ile kurulmuş olan Sivil Toplum Kuruluşları başvurabilir ve teklif sunabilirler. Bütçe: Projelere % 100’ü karşılanıyor. 10.000 €’ya kadar destek sağlanacak. Son başvuru Tarihi: 6 Aralık 2004

42 AB’DEN MALİ DESTEK ALAN PROJELER Şu an Açık Hibe Programları:  Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamunun Diyaloğunun Artırılması  Bölgesel Kalkınma Programları  Sınır Ötesi İşbirliği Hibe Programları Ekonomik ve Sosyal Kalkınma

43 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE KAMUN DİYALOĞUNUN ARTIRILMASI Amaç: STK’ların geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli alanlarda hazırlanacak olan pilot projeler hibe programı kapsamında desteklenecektir. Genel Bütçe: 2 Milyon € (Hibe olarak dağıtılacak tutar 500.000 €) Sivil Toplum Kuruluşu niteliğindeki tüm kuruluşlar. Hedef Kitle: Projeler için son başvuru tarihi 8 Ağustos 2005 Hibelerin Kullanımı: Bilgi için: www.abgs.gov.tr

44 EKONOMİK VE SOSYAL UYUMUN DESTEKLENMESİ 1/3  Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi  KOBİ’ler  Sivil Toplum EKONOMİK ve SOSYAL UYUM I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri

45 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ ııı Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Projesi Son Durum: Hibe sağlamak için çağrılar yapıldı. Proje başvuruları Temmuz 2005’te sona erecek! Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon € ı Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Son Durum: Projeler belirlendi Uygulama Devam Ediyor Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon € ıı Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Son durum: Hibe sağlamak için çağrılar yapıldı. Proje başvuruları Temmuz- Ağustos 2005’te sona erecek! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon €

46 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ V Trabzon Bölgesel Kalkınma Programı Kapsadığı İller: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane Son Durum: Hibe sağlamak için resmi çağrıların Ekim 2006’te yapılması planlanıyor. Projenin bütçesi : ~ 30 milyon € ıV Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Projesi Son Durum: Hibe sağlamak için resmi çağrıların Ekim veya Kasım 2005’te yapılması planlanıyor. Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) Konya (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon €

47 SAMSUN-KASTAMONU-ERZURUM BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ  Yerel kalkınma girişimlerinin desteklenmesi  KOBİ’lere mali destek sağlanması  Küçük çaplı altyapı projelerinin finansmanı Bölgesel Farklılıkların Giderilmesi Toplam Bütçe: 52,3 Milyon € Proje Kapsamındaki İller: Erzurum (Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Tokat)

48 KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ Hangi Alanlarda Proje Yapılabilir?  Ekipman ve makine alımı  Teknoloji transferi ve üretimi  Pazarlama ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi  Danışmanlık hizmetleri alımı  İnsan kaynaklarının geliştirilmei  Finansal yönetimin güçlendirilmesi  ihracat kapasitesinin artırılması KOBİ’ler  Projenin % 50’si ödenir  Tahmini üst limit 100.000 €

49 KÜÇÜK ÇAPLI ALTYAPI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ Hangi Alanlarda Proje Yapılabilir?  Sanayi bölgelerinin modernizasyonu  Ticaret fuarları kurulması  Katı ve sıvı atık arıtma tesisleri  Ekonomik aktiviteleri destekleyecek altyapı çalışmaları  Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak altyapı çalışmaları  Restorasyon, müze yapımı ve küştürel etkinlikler için inşaat çalışmaları Yerel Yönetimler  Projenin % 90’ı ödenir  100.000 – 1.800.000 €

50 SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ ıı YUNANİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ı BULGARİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ  Edirne  Çanakkale  Balıkesir  İzmir  Aydın  Muğla Projenin bütçesi : 19,3 milyon €  Edirne  Kırklareli Projenin bütçesi : 19,3 milyon €

51 EKONOMİK VE SOSYAL UYUMUN DESTEKLENMESİ

52 HİBE PROGRAMLARININ TAKİP EDİLEBİLECEĞİ WEB SAYFALARI Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr -Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.deltur.cec.eu.trwww.deltur.cec.eu.tr -Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr -Europeaid www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.plwww.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

53 IV. HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

54 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? HİBE DUYURUSU  Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int)  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Hibe Duyurusunu Kim Yapar? I. AŞAMA

55 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?  Başvuru Rehberi  Başvuru Formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve Başvuru için Temel Belgeler  Kuruluş Tüzüğü  En Son Mali Rapor  En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler II. AŞAMA PROJE HAZIRLAMA *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!!

56 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr) yapılır!!! PROJELER III. AŞAMA

57 2002 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesiİçişleri Bakanlığı Sınır Yönetim Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına --Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı İfade Alma Yöntemlerinin ve Odalarının Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Kara Para Aklama ile Mücadelenin GüçlendirilmesiMaliye Bakanlığı (MASAK) Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aktif İşçi Piyasası StratejisiİŞKUR Çevre Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Çevre Bakanlığı

58 2002 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Devlet Yardımları İzleme ve Denetleme Kurulu Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının DesteklenmesiDenizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Telekomünikasyon Kurumu’nun Kurumsal YapılandırılmasıTelekomünikasyon Kurumu Uygunluk Değerlendirme /Piyasa Gözetim Altyapısı İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği’ne Entagrasyon Sürecinin Desteklenmesi FaaliyetleriAvrupa Birliği Genel Sekreterliği

59 2003 YILI PROJELERİ Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiSayıştay PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türk Polisinin Denetime Açıklığının, Verimliliğinin ve Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitiminin Geliştirilmesi ProjesiMilli Eğitim Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılımcılık Seviyelerinin Geliştirilmesi Projesi AB Genel Sekreterliği Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulamasında Destek Projesi Sanayi Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu Piyasa Gözetimi Alanında Telekomünikasyon Sektörünün Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Telekomünikasyon Kurumu Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre Bakanlığı

60 2003 YILI PROJELERİ Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiSayıştay PROJENİN ADI SORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiSayıştay Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ve Sigorta Denetleme Kurulu’nun Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hazine Müsteşarlığı Türk Kamu İhale Sisteminin Güçlendirilmesi ProjesiKamu İhale Kurumu Gümrüklerin Modernizasyonu ProjesiGümrük Müsteşarlığı Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu ProjesiTarım Bakanlığı Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

61 2003 YILI PROJELERİ Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiSayıştay PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım ProjesiBOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması ProjesiEnerji Bakanlığı Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı’nda Doğrudan Yabancı Yatırımı Teşvik Fonksiyonunun Geliştirilmesi Projesi Hazine Müsteşarlığı Polisin Suç Delillerini Bilimsel Yöntemle Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Ticaretiyle Mücadele için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Kara Paranın Aklanmasıyla, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.)

62 2003 YILI PROJELERİ Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiSayıştay PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Vize Politikası ve Uygulamaları ProjesiDışişleri Bakanlığı DPT’nin Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek Projesi DPT Müsteşarlığı Samsun, Kastamonu ve Erzurum NUTS-II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Projesi DPT Müsteşarlığı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Projesi (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) DPT Müsteşarlığı Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirmeye Yönelik Destek ProjesiAB Genel Sekreterliği Topluluk Programları ve Ajanslarına KatılımDışişleri Bakanlığı

63 2004 YILI PROJELERİ Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ProjesiSayıştay Türkiye’de Denetimli Serbestliğin GeliştirilmesiAdalet Bakanlığı PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Reform Programlarının Uygulanması Başbakanlık İnsan Hak. Başkanlığı Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türkiye'de İstinaf Mahkemelerinin KurulmasıAdalet Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Hizmetleri ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi İçişleri Bak. (Dernekler Dairesi Bşk.) Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Desteklenmesi AB Genel Sekreterliği Türkiye'de Ombudsman Sisteminin KurulmasıAdalet Bakanlığı Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Adalet Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

64 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye’de Denetimli Serbestliğin GeliştirilmesiAdalet Bakanlığı Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) Kaynak (Menşei) Ülke Bilgi Sistemi Biriminin Geliştirilmesi ve Önümüzdeki Dönemde Oluşacak Göç ve İltica Otoritesinin Personelinin Eğitilmesi İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi için Eğitim Sistemi Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Tekstil, İnşaat Malzemeleri, Gübreler, Asansörler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri ve Yasal Metroloji kapsamındaki AB Direktiflerinin Uygulanmasına Yönelik Olarak Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı

65 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türk Gümrük İdaresinin ModernizasyonuGümrük Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun AB Sermaye Piyasalarına Uyumunun Desteklenmesi Sermaye Piyasası Kurulu Türk Vergi İdaresinin Kapasitesinin GüçlendirilmesiMaliye Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık ProjesiTarım ve Köyişleri Bakanlığı

66 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına EntegrasyonuDPT Müsteşarlığı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan KaldırılmasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yenilik ve Değişim için Sosyal Diyaloğun GüçlendirilmesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün GüçlendirilmesiSağlık Bakanlığı

67 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Kansersiz YaşamSağlık Bakanlığı Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Türk Elektrik Sisteminin Frekans Kontrol Performansının UCTE Kriterleriyle Uyumlu Hale Getirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TEİAŞ) Hazine Kontrolörleri Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hazine Müsteşarlığı Konya (Konya and Karaman), Kayseri (Kayseri, Sivas and Yozgat), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ and Tunceli) and Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars and Ardahan) NUTS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Edirne Ekmeçizade Kervansarayının RestorasyonuDPT Müsteşarlığı

68 2004 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği (Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu) DPT Müsteşarlığı Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği DPT Müsteşarlığı Dışişleri Bakanlığı AB'nin Eğitim ve Gençlik Programları ile 6. Çerçeve Programına Katılım Dışişleri Bakanlığı AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek FaaliyetleriAB Genel Sekreterliği Ön Ulusal Kalkınma Programının Uygulanmasına ve Yapısal Fonların Hazırlanmasına Destek Sağlanası DPT Müsteşarlığı

69 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Ulusal Gıda Referans Laboratuarının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TR 90 Trabzon (Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin) NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı

70 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Bölgesel kalkınma Programlarının Hazırlanması, Yönetimi ve Uygulanması ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına Teknik Destek Sağlanması Projesi DPT Müsteşarlığı NUTS II Bölgelerindeki Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği, Küçük Ölçekli Ortak Proje Fonu DPT Müsteşarlığı Türkiye- Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği (Interreg)DPT Müsteşarlığı Moda ve Tekstil İş Kümesi ITKIB (Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri)

71 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye için İş Kümesi Politikasının HazırlanmasıDış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı II. AşamaHazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi TESK KOSGEB Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı

72 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Türkiye Telekomünikasyon Piyasasında Erişim Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Telekomünikasyon Kurumu Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi ProjesiÇanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Birliği Adalete Erişimin GüçlendirilmesiAdalet Bakanlığı İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun DesteklenmesiAdalet Bakanlığı

73 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği - Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adli Tıp Konusunda Uzman Olmayan Hekimler ile Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Konusunda Eğitimi Adalet Bakanlığı /Adli Tıp Kurumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Avukatların Eğitimi Türkiye Barolar Birliği Kolluk Şikayet Sistemin Geliştirmek ve Bağımsız Bir Kolluk İnceleme Komisyonu Kurmak İçişleri Bakanlığı RAPEX Benzeri Bir Sistemin Türkiye'de Kurulmasına Yönelik Olarak Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Dış Ticaret Müsteşarlığı

74 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği - Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adli Tıp Konusunda Uzman Olmayan Hekimler ile Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Konusunda Eğitimi Adalet Bakanlığı /Adli Tıp Kurumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Avukatların Eğitimi Türkiye Barolar Birliği Kolluk Şikayet Sistemin Geliştirmek ve Bağımsız Bir Kolluk İnceleme Komisyonu Kurmak İçişleri Bakanlığı RAPEX Benzeri Bir Sistemin Türkiye'de Kurulmasına Yönelik Olarak Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Dış Ticaret Müsteşarlığı

75 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR DPT Müsteşarlığı Devlet Yardımları Genel Müdürlüğünün Kurumsal kapasitesinin Güçlendirilmesi DPT Müsteşarlığı Yeni Sıcak Su Kazanları, Gaz Yakan Aletler, Kozmetikler, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları ve Veteriner Tıbbi Ürünler Sektörlerindeki AB Mevzuatının Uygulanması için Piyasa Gözetimi Laboratuarlarına Destek Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Projesi II. Aşama Sağlık Bakanlığı Cinsiyet Eşitliğinin GüçlendirilmesiKadının Statüsü Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. AşamaÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

76 2005 YILI PROJELERİ PROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR Jean Monet Burs ProgramıAvrupa Birliği Genel Sekreterliği Topluluk Programları ve Ajanslarına KatılımDışişleri Bakanlığı AB Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu E-devlet Kapsamında Genel Devlet Sektörü İçerisinde Yer Alan Tüm Kurumların Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite Geliştirilmesi Projesi Maliye Bakanlığı Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi -II.AşamaDevlet İstatistik Enstitüsü

77 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER YıLıPROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 1996 Otomotiv Yan Sanayii Organize Küçük Sanayi Bölgesi KOSGEB 1996Tekstil Sektörü Mesleki Eğitim MerkeziKOSGEB 1996 İş Geliştirme Merkezleri Projesi KOSGEB 1996 Ayakkabıcılık Sektörü Mesleki Eğitim Merkezi KOSGEB 1996AB Bilgi Ağı ProjesiKOSGEB 1996 Tekstil Sektöründe Çevre Standartları Projesi KOSGEB 1996 Gıda Denetimi Laboratuarları Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1996Mesleki eğitimin GüçlendirilmesiMilli Eğitim Bakanlığı

78 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER YıLıPROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 1997Kadın Girişimciliğinin DesteklenmesiTESK 1997Şanlıurfa İçme SuyuŞanlıurfa Belediyesi 1998Üreme Sağlığı ProjesiSağlık Bakanlığı 1998Mesleki Eğitim ve Çıraklık ProjesiMilli Eğitim Bakanlığı 1998AB İş Geliştirme Merkezleri KurulmasıTOBB 1998Mechatronics Merkezi KurulmasıBogaziçi Üniversitesi 1998 İstanbul'un Fener-Balat tarihi semtlerinin restorasyonu Fatih Belediyesi / İstanbul

79 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER YıLıPROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 1999İdari İşbirliği ıAvrupa Komisyonu Temsilciliği 1999 Fikri Mülkiyet Haklarının Etkili Uygulaması Adalet Bakanlığı 1999Temel Eğitime DestekMilli Eğitim Bakanlığı 2000‘Jean Monnet’ Burs ProgramıDışişleri Bakanlığı

80 MEDA DÖNEMİNE AİT PROJELER YıLıPROJENİN ADISORUMLU KURUM/KURULUŞLAR 2001GAP Bölgesel Kalkınma ProgramıGAP BKİ. 2001Yerel Yönetimler Reform Programıİçişleri Bakanlığı 2001Yargının ModernizasyonuAdalet Bakanlığı 2001Marmara Deprem Rehabilitasyona DestekBaşbakanlık (Proje Uygulama Birimi) 2001İdari İşbirliği ıIAB Genel Sekreterliği 2001 Türkiye’de İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesi Devlet İstatistik Ensitütsü 2001Doğu Anadolu Kalkınma ProgramıDevlet Planlama Teşkilatı Müs. 2001Kalite Altyapısına DestekDış Ticaret Müsteşarlığı 2001Topluluk Programlarına Katılım Katkı Payı Merkezi olarak yönetiliyor, Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine ediliyor 2001KOBİ’ler için Finans KolaylığıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası 2001Küçük İşletmeler Kredi Programı Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 2001Katılım Öncesi Yardım için Genel TahsisatAvrupa Komisyonu Temsilciliği

81 V. ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

82 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ Türkiye’de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır... -Komşu Ülkeler Kredi Paketi (2004-2006) Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin faydalanacağı AB Bütçesi tarafından garanti sağlanan bir kredi programı. 200420052006 Türkiye (Milyon €) 700750800 2004-2006 Dönemi AYB Kredileri

83 BELEDİYELERE SAĞLANAN AYB KREDİLERİ Yıl Bütçe (Milyon €) Antalya Kanalizasyon Projesi199535 Ankara Kanalizasyon Projesi199545 İzmit Endüstriyel Atık Projesi199550 Adana Kanalizasyon Projesi 199745 Diyarbakır Atıksu Projesi199832 Tarsus Atıksu Projesi199938 Bursa Kanalizasyon Projesi200080 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi 2001110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi200160 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı200240 Bursa Raylı Sistem Destek200455

84 FİRMALARıN FAYDALANABİLECEĞİ PROJELER AVRUPA YATIRIM BANKASI KOBİ KREDİSİ Faydalanacı Kuruluş: Vakıfbank, TSKB, TKB, Ziraat Bankası ve Halkbank Bütçe: 250 Milyon € Amaç: Özellikle, tarımsal sanayi, imalat sanayi, turizm ve sağlık-eğitim hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. AYB kredisi ile finanse edilebilecek projelerin toplam maliyeti 500.000 – 25.000.000 Euro arasında olabilecektir. Projelerin toplam maliyetinin % 50’si kredi olarak temin edilebilmektedir. Alt krediler en az 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli, kiralamalar ise en az 4 yıl vadeli olacaktır. Kredinin kullanım süresi ise 3 yıl olarak belirlenmiştir.

85 FİRMALARıN FAYDALANABİLECEĞİ PROJELER AVRUPA YATIRIM BANKASI LEASİNG KREDİSİ Faydalanacı Kuruluş: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (Ticari Bankalar aracılığı ile) Bütçe: 150 Milyon € Amaç: Özellikle, imalat sanayi, turizm ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. AYB kredisi ile finanse edilebilecek projelerin ortalama proje büyüklüğünün 9-10.000.000 Euro arasında olabileceği düşünülmektedir.

86 VI. TOPLULUK PROGRAMLARI İLE SAĞLANAN AB MALİ YARDIMLARI

87 Programın AdıİçeriğiSüresiBütçesi (Euro) Socrates Eğitimde kalitenin artırılması ve eğitimde işbirliğinin geliştirilmesi 2000-06 1,9 Milyon € Leonardo da Vinci Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve bu alanda işbirliği yapılması 2000-061.2 Milyon € Youth 15-25 yaş arası gençlerin değişim programları ile gönüllülük hizmetlerine katılımı 2000-06520 milyon € TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI

88 Ç ok Yıllı Program (KOBİ) Kobilerin büyüme ve rekabet gücünün artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, bu alandaki mevzuatın geliştirilmesi... 2001- 2005 450 milyon € Avrupa Digital İ ç eriği Kamu kuruluşları kaynaklı bilgilerin kullanımının artırılması ve kolaylaştırılması, dil ve kültürel içeriğin geliştirilmesi... 2001- 2005 100 milyon € G ü mr ü kler 2007 Gümrük uygulamaları alanında personel değişimi, seminerler.. 2002- 2007 135 milyon € 6. Ç er ç eve Programı Araştırma ve geliştirme çalışmaları, tematik alanlarda araştırmalar, bilim adamı dolaşımı, bilgi toplumu için araştırma ve geliştirme çalışmaları... 2002- 2006 17.5 Milyar € TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI

89 İdareler Arası Karşılıklı Bilgi Değişimi (IDA) Elektronik yollarla Avrupa İdari kurumları arasında verilerin karşılıklı değişiminin sağlanması 2000-2004- Yeni Halk Sağlığı Topluluğun sağlık alnındaki sekiz programını tek çatı altında birleştirerek,sağlık alanında işbirliğinin artırılması 2003-2008300 milyon İstihdam ve Teşvik Tedbirleri İstihdam alanında teşvik önlemleri, Avrupa istihdam stratejisinin geliştirilmesi 2001-200555 milyon Cinsiyetler Arası Eşitlik Kadın ve erkeğin ekonomik ve sosyal yaşamda eşit haklara sahip olması 2001-200550 milyon TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI

90 Ayırımcılıkla M ü cadele Ayrımcılıkla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi 2001- 2006 98,4 milyon € Sosyal Dışlanmanın Ö nlenmesi Sosyal dışlanmayla mücadele konusunda yürütülen politikaların etkinliğinin artırılması için işbirliğini desteklenmesi 2001- 2005 70 milyon € Ç evre Ajansı – Avrupa Ç evresel Bilgi ve Gözlem Ağı Topluluğun çevre politikasını ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilerlemeleri desteklemek 2003-... - TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI

91 TOPLULUK PROGRAMI - I: 6. ÇERÇEVE PROGRAMI

92 6. ÇERÇEVE PROGRAMI NEDİR? Temel Amaç: Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesininin artırılması... AB Ekonomisi Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme Rekabet Gücü Ekonomik-Sosyal Kalkınma AB Ekonomisi 2000 2010 Lizbon Süreci

93 6. ÇERÇEVE PROGRAMI NEDİR? Dönem: 2002 – 2006 Toplam Bütçe: 17,5 Milyar € Katılan Ülke Sayısı: 33 25 Üye Ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum K., Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) 3 Aday Ülke (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye) 5 Asosye Ülke (İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç)

94 TEMATİK ALANLAR 1. Yaşam Bilimleri, Genom Bilim ve Sağlık için Biyoteknoloji 2,3 2. Bilgi Toplumu Teknolojileri 3,6 3. Nano-teknolojiler, Akıllı Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri Teknolojileri 1,3 4. Havacılık Uzay 1,1 5. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri 0,6 6. Sürdürülebilir Kalkınma 2,1 7. Avrupa Açık Bilgi Toplumu, Yurttaşlık ve Yönetim 0,3 TOPLAM (Milyar €) 11,3

95 KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda öncelikli alan olup olmadığına bakılmaksızın bütün Bilim ve Teknoloji alanlarında araştırma yapılabilir. KOBİ’LER İÇİN ÖZEL PROGRAM Bütçe: 430 Milyon Euro Araçlar:  Kooperatif Araştırmalar (CRAFT) (295 Milyon €)  Kollektif Araştırmalar (100 Milyon €)

96 6. ÇERÇEVE PROGRAMI 6. Çerçeve Programı ile ilgili Genel Koordinasyon TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Detaylı Bilgi için: TÜBİTAK Tel: 0 312 468 53 00 www.fp6.org.tr www.tubitak.gov.tr

97 TOPLULUK PROGRAMI - II: EĞİTİM PROGRAMLARI

98 EĞİTİM PROGRAMLARı SOCRATES (Genel Eğitim) YOUTH (Gençlik) LEONARDO (Mesleki Eğitim)  Comenius  Erasmus  Grundtvig  Lingua  Hareketlilik (Mobility)  Pilot Projeler AVRUPA TOPLULUĞU EĞİTİM PROGRAMLARI Toplam Bütçe: 1,9 Milyar € Toplam Bütçe: 520 Milyon € Toplam Bütçe: 1,2 Milyar €

99 SOCRATES ÖĞRETİM ELEMANI ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE OKUL VAKIF, DERNEK YEREL İDARELER Amaçları  Örgün Eğitim (Okul Öncesinden Üniversiteye)  Ömür Boyu Eğitim  Eğitim Alanında Uluslararası İşbirliği

100 LEONARDO DA VİNCİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YEREL İDARELER KOBİLER MESLEKİ EĞİTİM KURULUŞLARI Amaçları Mesleki Eğitim’de  Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması  Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması  İstihdamın Artırılması KAMU KURULUŞLARI

101 GENÇLİK GENÇLİK LİDERLERİ GENÇLİK ÇALIŞANLARI GENÇLER (15-25) STK’LAR YEREL İDARELER Amaçları  Gençlerin Topluma Kazandırılması  Gençlerin Teşebbüs Yeteneklerinin Geliştirilmesi  Avrupa Gençliği Arasında Dayanışma ve İşbirliği GENÇLİK KURULUŞLARI

102 EĞİTİM PROGRAMLARI Eğitim Programı ile ilgili Genel Koordinasyon AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından yapılmaktadır. Detaylı Bilgi için: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Tel: 0 312 409 60 00 www.ua.gov.tr

103 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tel: 0 212 455 19 80


"ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları