Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN HAZIRLAYAN: YIGITCAN ÖZPERÇ İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN HAZIRLAYAN: YIGITCAN ÖZPERÇ İ N."— Sunum transkripti:

1

2 TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN HAZIRLAYAN: YIGITCAN ÖZPERÇ İ N

3 TEMİZLİK Temizlik,saglıgımıza zarar verecek her türlü toz,pas,kir vb. gibi ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar olarak tanımlanabilir.Temizlik için alınan önlemlerin tümüne hijyen denir.

4 HİJYEN Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. Aynı zamanda birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefler. Yaşamın verimli, sağlıklı düzeyde uzun süre devamı için sağlıkla ilgili bilgileri bir sentez halinde uygular.

5 Kelime olarak “sağlam’’, “sağlıklı’’ anlamına gelir.

6 Hijyen -Sosyal Hijyen -Çalışma Hijyeni -Okul Hijyeni -Çevre Hijyeni -Kişisel Hijyen

7 KİŞİSEL HİJYEN Bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı “ÖZBAKIM’’ uygulamalarını içerir.

8 Kişisel Hijyen Konusu İçinde; Vücut Bakımı Ve Temizliği, Yüz-boyun Temizliği, El Temizliği, Ayak Temizliği, Kulak Temizliği, Saçların Temizliği, Ağız- Diş Bakımı, Beslenme, Tuvalet Alışkanlığı Ve Temizliği Giyim Konuları yer almaktadır.

9 Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel hijyen alışkanlıkları çok önemlidir.

10 MİKROORGANİZMALAR Suda Havada Toprakta Hayvanlarda İyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde İyi pişirilmemiş et ve balıklarda İyi yıkanmamış kaplarda İnsan ve hayvanların dışkılarında bulunur.

11 MİKROORGANİZMALAR EN ÇOK Kirli eller ve kirli sular ile bulaşır.

12 Elleri su ve sabunla yıkamak mikroorganizm aları uzaklaştırmanı n en etkili yoludur ve hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

13 Ellerimizi ; Tuvalete girmeden önce ve sonra

14 Hayvanları sevdikten sonra

15 Gıdalara el sürmeden önce ve sonra

16 Çiğ et, balık, veya tavukla temas ettikten sonra yıkamalıyız.

17 Eller öksürüp hapşırdıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır. Özellikle grip gibi hastalıklarda öksürüp- hapşırdıktan sonra ellerin yıkanmaması bulaşmaya neden olur.

18 Ellerimizi bol sabun ile akan su altında 10-20 saniye kuvvetli şekilde, parmaklarımız ve bileklerimiz dahil ovalayarak yıkamalıyız. Mikroplar kuru yüzeylerde büyüyemez ve çoğalamazlar. Bu nedenle ellerimizi yıkadıktan sonra iyice kurulamalıyız.

19 Bütün dünyada olduğu gibi su ve besinlerle bulaşan enfeksiyon hastalıkları ülkemizde de halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu hastalıklar önemli salgınlara neden olmaktadırlar.

20 Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar: Tifo Salmonella türleri Basilli Dizanteri (Şigella) Amipli Dizanteri (Entameoba Histolitica) Ani Başlayan Sulu ve Kanlı İshaller Kolera Sarılık (Hepatit A) vb...

21 Bu Hastalıklar ; - Genellikle ağız ve dışkı yoluyla bulaşırlar. Yani kirlenmiş olan su ve besinler aracılığı ile sağlam kişileri enfekte ederler. -Özellikle KÖTÜ HİJYEN KOŞULLARINI severler.

22 Halen dünyada en sık ve en çok görülen hastalıklar grubunu enfeksiyon hastalıkları oluşturmaktadır. Doğru el yıkama şekli ve alışkanlığının insanlara kazandırılması halinde bu hastalıkların sıklığında önemli azalmalar olacaktır.

23 Başta sarılık (Hepatit A) virusu olmak üzere dışkı-ağız yoluyla bulaşan hastalıkların kontrolünde en etkili yöntem el yıkama alışkanlığıdır.

24 Kişisel temizlik günlük yapılmalı ve hatta günde birkaç kez yinelenmelidir.

25 AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ

26 AĞZIMIZDA KAÇ DİŞ VARDIR 2-2,5 ya ş larında 20 tane süt di ş i, 6-12 ya ş ları arasında karı ş ık di ş lenme dönemi, 20 ya ş di ş leri çıkınca 32 daimi di ş vardır

27 DİŞ EKSİKLİĞİNDE NE OLUR? Yetersiz beslenme----->geli ş me-büyüme gerili ğ i Ön di ş eksikli ğ inde------>Konu ş ma bozuklu ğ u Konu ş urken-gülerken------>Kötü görüntü Vücut sa ğ lı ğ ımızı etkiler: Ba ş ta sindirim bozuklukları olmak üzere bademcikler, kalp, böbrek gibi organlarda hastalık olu ş turabilir.

28 BAKTERİ PLAĞI (Diş kiri, diş pası) A ğ ız içerisinde ve di ş lerin üzerinde bulunan mikroplar gıda artıklarıyla birle ş erek di ş ler üzerinde yapı ş kan saydam bir tabaka olu ş turur. Bu tabakaya bakteri pla ğ ı (di ş kiri, di ş pası)denir.

29 BAKTERİ PLAĞI (diş kiri, diş pası) Bakteri pla ğ ındaki mikroplar ş eker ve ni ş astalı gıda artıklarını aside dönü ş türürler. Plak di ş yüzeyinden uzakla ş tırılmazsa çürü ğ e ve di ş eti hastalıklarına sebep olur.

30 BAKTERİ PLAĞINI DİŞ YÜZEYİNDEN NASIL UZAKLAŞTIRIRIZ?

31 BAKTER İ PLA Ğ INI (di ş kiri,di ş pasını) NASIL UZAKLA Ş TIRIRIZ? Di ş lerimizi düzenli fırçalayarak; Sabah kahvaltıdan sonra Gece yatmadan önce

32 BAKTERİ PLAĞINI (diş kiri, diş pasını) NASIL UZAKLAŞTIRIRIZ? Di ş ipi kullanarak ; Di ş lerimizin ara yüzlerindeki gıda artıklarını temizlemek için di ş leri fırçaladıktan sonra kullanılmalıdır.

33 DİŞ FIRÇALAMA

34 DİŞLER NASIL FIRÇALANIR? Di ş fırçasının üzerine leblebi büyüklü ğ ü kadar di ş macunu koyup, fırça üzerine yayılmalı, Ön di ş ler ba ş ba ş a getirilerek fırçalanmalı,

35 Di ş lerin ön yüzleri küçük dairesel hareketlerle temizlenmeli, Di ş lerin arka yüzleri de dairesel hareketlerle temizlenmeli, Alt ve üst di ş lerin iç yüzeyleri süpürme hareketiyle fırçalanmalı,

36 DİŞLER NASIL FIRÇALANIR? Di ş lerin çigneyici yüzeyleri fırçanın düz olarak ileri-geri hareketiyle temizlenmeli, Son olarak dilin üzeri fırçalanmalıdır.

37 D İŞ LER NASIL FIRÇALANIR? Di ş fırçası kullanmakta zorluk çekenler, elektrikli veya pilli di ş fırçaları kullanabilirler.

38 D İŞ LER NASIL FIRÇALANIR? Di ş fırçası ba ş kasıyla payla ş ılmaz, en geç altı ayda bir de ğ i ş tirilmelidir.

39  Di ş çürükleri ve di ş eti hastalıklarının önlenmesinde düzenli di ş hekimi kontrolü önemlidir.  Yılda 2 defa di ş hekimine giderek, muayene olmalıyız.

40

41 KULAK VE DİĞER ORGANLARIN TEMİZLİĞİ

42 Kulak temizliğinde özellikle kulak kepçesinin arka bölümlerindeki temizliğe dikkat etmek gerekir. Kulağa zarar verebilecek ucu sivri cisimlerden kaçınmalıdır

43 Tırnaklarımızın kısa ve temiz olmasına özen göstermeliyiz.

44 Tırnak bakımının haftada en az bir kez uygulanması gerekir. Ayak tırnakları yanları alınmadan düz kesilmelidir. Ayak temizliği mantar hastalığı gibi hastalıklardan korunma açısından son derece önemlidir.

45 Kişisel bakım amacıyla (sakal traşı, manikür..vb.) berbere gidiliyor ise; mutlaka kişinin kendine ait bakım malzemelerinin kullanılması, kan yoluyla bulaşan hastalıkların ( Hepatit B, AIDS.vb.) önlenmesi için önemlidir.

46 BESİN HİJYENİ Besin hijyeni; herhangi bir besinin tümüyle hastalık yapan etmenlerden arınmış olması anlamına gelir.

47 Besinler mikroorganizmalarla kolaylıkla kirlenebilirler. Böyle mikroplarla kirlenmiş besinlerin tüketilmesi kişilerde hastalığa neden olur.

48 Mikroorganizmalar 20 dakika gibi bir zamanda büyür. Şartlar uygun olduğunda bir mikroorganizmadan 12 saat sonra bir milyar mikroorganizma ürer.

49 Besin Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan besinler seçilmeli ve satın alınmalı Hastalık yapabilecek şüpheli besinler, özellikle küflenmiş olanlar yenilmemeli

50  Sebze ve meyveler toz, toprak ve ilaç kalıntılarından temizlenmeleri için sirke eklenmiş su dolu bir kapta 5-10 dakika bekletildikten sonra bol su ile bir kaç kere durulanmalı

51 Hazırlama, saklama ve servis sırasında kullanılan araç, gereçler temiz olmalı Mutfak ve yemek yenen yerlerin temizliğine özen gösterilmeli

52 Sokakta yada açıkta satılan ve kaynağını bilmediğimiz yiyecekleri tüketmemeli

53 Gıdaların üstünü kapalı tutarak sinek ve böceklerden korumalı

54 Besinler her türlü temizlik maddesi, sabun, DDT gibi haşere öldürücü ilaçlardan uzak tutulmalı Bu maddeler kendi ambalajlarında yada etiketlenmiş olarak saklanmalı

55 Gıdaları satın alırken son kullanma tarihine ve içeriğine dikkat etmeli

56 Bulaşıklar iyi yıkanmalı, besin artıklarının kurumasına izin verilmemeli Kedi, köpek veya evcil hayvanların dışkı ve tüylerinin besinlerle temas etmemesine dikkat edilmeli

57  Çöp torbalarının ağızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmeli

58 Besinlerle bulaşan hastalıklardan en sık görülenlerden birisi de halk arasında ‘Malta Humması’ olarak bilinen ve Brusella bakterisinin neden olduğu ‘Brusellozis’dir. Sütlerin pastörize edilmesi bu hastalığı önler.

59 Günlük pastörize süt yada UHT (Ultra Hıgh Temperature) tekniğiyle sterilize edilen uzun ömürlü, dayanıklı paket sütler kullanılmalıdır.

60 Mikroorganizmalar Su ve besinlere dışkı ile temas sonucu bulaşır.

61 İçme suyu olarak temiz su kullanmalı Temizliğinden emin olunmayan sular kesinlikle içilmemeli Şüpheli durumlarda su kaynatılmalı veya filtre edilmeli

62 Tuvalet temizliğine özen gösterilmeli

63 Tuvaletleri her zaman temiz tutmalıyız. Klozetin kapağını kapattıktan sonra suyu çekmeliyiz. Çünkü sıçrayan su hepatit A, tifo vs hastalıklara neden olabilir.

64 Sonuç olarak; Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden ve besin temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir.

65 TEMİZLİK İLE İLGİLİ BAZI SÖZLER Evinizin e ş i ğ ini temizlemeden, kom ş unun damındaki karlardan yakınmayınız. Confucius Herkes evinin önünü süpürürse, bütün ş ehir temiz olur. Confucius Kendini temizlemeyen, ba ş kasını temizleyemez. Hacı Bekta ş -ı Veli İ nsan, temiz olmayan ş eyleri su ile yıkayıp temizler, e ğ er su kirlenirse, o ne ile nasıl temizlenir? Yusuf Has Hacib

66 Bula ş ıcı Hastalıklar Ş ubesi

67 Kaynak: -Sağlık Bakanlığı’nın Saha Personeli İçin Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali - Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen Kitapçığı (Doç. Dr. Nevin Ciğerim-Doç. Dr. Yasemin Beyhan) - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar


"TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN HAZIRLAYAN: YIGITCAN ÖZPERÇ İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları