Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. ADANA VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. ADANA VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK,"— Sunum transkripti:

1

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. ADANA VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK, ERGEN, KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMI

3 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Gelişimsel Kalça Displazisi Gelişimsel kalça displazisi, kalçayı oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sırasında normal olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir hastalıktır. Her zaman doğumsal olarak ortaya çıkmaması nedeniyle “doğuştan kalça çıkığı" yerine bugün artık “ gelişimsel kalça displazisi (GKD) ” terimi daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

4 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 2 3 Gelişimsel Kalça Displazisi Kalça displazisi tanımı kapsamındaki sorun üç grupta değerlendirilir: 1. Dislokasyon; femur başı ile asetabulum arasında hiçbirinin olmamasıdır. 2. Subluksasyon; femur başı ile asetabulum arasında ilişki tamamen yok olmayıp azalmıştır. 3. Displazi; asetabulum gelişimindeki yetmezliği ifade eder.

5 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Gelişimsel Kalça Displazisi Etiyolojisi GKD’li 589 hasta ve aileleri üzerinde yaptığı çalışmada; GKD’li çocuğa sahip olan anne ve babanın, ikinci çocuklarında görülme oranı % 6, anne-babadan birinde mevcutsa bu oran %12 bulunmuştur. (Wynne–Davies) Monozigot ikizlerde % 42.7, dizigot ikizlerde ise % 2.8 olduğu bildirilmiştir. (İdelberger) Makat gelişi ile doğan bebeklerin % 16’ sında gelişimsel kalça displazisi görülmektedir.(Muller ve Seddon) Oligohidroamnioz İlk gebelikler Kalça ve dizler ekstansiyonda kundak pozisyonu

6 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İnsidans Çalışma yapılan populasyonlara ve tespitinde uygulanan yöntemlere göre farklılıklar göstermektedir. GKD insidansı yurtdışı kaynaklı çeşitli çalışmalarda %0.08-%5.2 arasında bildirilmiştir. Taramalar, klinik muayene ve USG ile yapıldığında bu oran daha da yükselir. Tumer Y, Omeroğlu H. Turkiye’de gelisimsel kalca displazisinin onlenmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 1997;31: 176-81.

7 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İnsidans İnsidansta değişkenliğe neden olan önemli bir unsur, yenidoğanın muayene edildiği yaştır. ● Barlow, 60 infanttan bir tanesinin instabilite ile doğduğunu göstermiştir. ● Birinci hafta sonunda instabil olguların % 60’ı, ilk iki aydan sonra da % 88’i stabil hale gelir. Geri kalan % 12’lik grupta ise instabilite devam ederek gelişimsel kalça displazisine yol açar. Barlow TG. Early diagnosis and treatment of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br 1962;44:292-301.

8 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İnsidans Kız çocuklarında erkek çocuklarına nazaran gelişimsel kalça displazisi 4-6 kat daha fazla gözlenir. Aile öyküsü pozitif ise; kız çocuklarında bu oran %20-30 kat artmaktadır. GKD görülme sıklığı coğrafik, bölgesel ve ırksal dağılımlardan da etkilenir. ● İsveç’te % 0,17 ● Eski Yugoslavya’da % 0,75 ● Hong Kong da yaşayan Çinli bebeklerde % 0,0159 ● Hindistanlı bebeklerde % 2

9 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Göre GKD Görülme Sıklıkları H.DOĞRUEL, H. ATALAR, O.Y. YAVUZ, İ.URAS, C.GUNAY, U.SAYLI. Türkiye’de Gelisimsel Kalça Displazisi Sıklığının ve Tarama Programlarının Değerlendirilmesi, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008, 28

10 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanı Fizik muayene Radyolojik Muayene ● Artrografi ● Ultrasonografi ● Bilgisayarlı Tomografi ● Manyetik Rezonans

11 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Doğum kanalı değişiklikleri Kalça Dejeneratif Eklem Hastalığı (Koksartroz) Vertebra anomalileri Alt ekstremite değişiklikleri ve Sosyoekonomik sorunlar Geç Tanı ve Tedavi

12 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erken Tanı ve Tedavi Maliyeti Geç Tanı ve Tedavi Maliyeti 5-75 Kat Fark

13 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Policy Brief Screening in Europe Walter W Holland Susie Stewart Cristina Masseria World Health Organization 2006: Rutin olarak önerilen yenidoğan taramalarından biri ultrasonla GKD taraması

14 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tarama Yöntemleri 1.Klinik tarama Ortolani ve Barlow testleri; ● Spesifisite %100 ● Sensitivite düşük (en iyi ihtimalle %60) ● Klinik tarama programları geç cerrahi müdahale yapılan GKD olgularında yavaş bir azalma sağlamıştır ● Barlow dislokasyonu provoke eder mi? R. W. Paton, K. Hinduja, C. D. Thomas: The significance of at-risk factors in ultrasound surveillance of developmental dysplasia of the hip: A TEN-YEAR PROSPECTIVE STUDY, J Bone Joint Surg. 2005;87-B:1264- 6.

15 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2. Ultrason Yumuşak dokuları değerlendirir Dinamik değerlendirme sağlar Anestezi gerektirmez Yapımı kolaydır Değerlendirmesi kolaydır Masrafsızdır Objektiftir Tedavide yol göstericidir Tehlikesizdir Tarama İçin Hangi Yöntem Kullanılmalı ?

16 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ultrasonla Nasıl Tarama Yapılmalı ? 1.Evrensel tarama; Tüm yenidoğanların GKD açısından USG ile taranmasıdır. 2. Seçici ultrason taraması; Seçici USG taraması risk faktörü bazlıdır. Tarama yükünü azaltmayı amaçlar.

17 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Risk Faktörleri -Bebeğin ayağında şekil bozukluğu (içe, dışa, yukarı dönüklük), -Plajiosefali -Skolyoz -Pelvik oblisite -Kalça abduksiyon kontraktürü -GKD’li kardeş, -GKD’li 1. ve 2. derece akrabalar -İlk doğan kız bebek, -Çoğul gebelik, -Amniyon Sıvısı Anormallikleri (sıvı azlığı ya da fazlalığı) -Makat geliş, -Doğumsal tortikollis

18 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 6 – 11 yıllık izlem sonunda 15.529 infantta, evrensel USG grubunda 1, risk bazlı grupta 5 geç GKD vakası tanımlanmıştır (0.13, 0.65 /1,000, P = 0.22). Yine evrensel USG grubunda yaklaşık 2000 infantın tekrarlanan taramalardan geçmesi gerekmiş tir. Holen KJ, Tegnander A, Bredland T, Johansen OJ, Saether OD, Eik-Nes SH, et al. Universal or selective screening of the neonatal hip using ultrasound? A prospective, randomised trial of 15,529 newborn infants. J Bone Joint Surg Br 2002;84:886-90. Evrensel / Seçici USG

19 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ultrasonografik Tarama Yapan Diğer Ülkeler Almanya İsviçre Polonya Çek Cumhuriyeti İngiltere (Öncelikle klinik ve gerekirse ultrasonografik tarama)

20 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

21 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

22 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hedef ve Stratejiler Hedef 2014 yılı sonuna kadar ülkemizde her yıl doğan bebeklerin en az yüzde doksan beşine GKD taraması yapmak. Stratejiler 1.Basamakta hizmet sunan sağlık personelinin eğitimi Ortopedi ve Radyoloji uzmanlarının eğitimi Ailelerin bilgilendirilmesi Etkin bir sevk ve takip sisteminin kurulması İzleme ve değerlendirme

23 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ülkemiz İçin Tarama Yöntemi Seçimi Ülkemizde uygulayacağımız tarama programında eğer tüm bebekler USG ile taranamayacaksa en azından belirlenecek risk grubunun kalçalarının 3-4. haftalarda USG ile tetkik edilmesi yeterli olacaktır.

24 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

25 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimleri Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Çocuk Ortopedisi Şubesi (TOTBİD/ ÇOŞ) Türk Radyoloji Derneği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Programı Kimlerle Yürütüyoruz?

26 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

27 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu “Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri”, sağlık personelinin izlemleri sırasında kullanılmak üzere başvuru kaynağı olarak oluşturulmuştur. Protokoller, Bakanlık politikaları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türk Neonatoloji Derneği ve Sosyal Pediatri Derneğinin katkıları ile hazırlanmıştır. Bu protokollere GKD taraması da eklenmiştir. Birinci Basamak Sağlık Personelinin Kalça Displazisi İle İlgili Bilgilerinin Yenilenmesi

28 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 15.05.2012 de Gelişimsel Kalça Displazisi toplantısı yapıldı. Ortopedist ve radyologların tarama protokolü konusunda eğitimleri için materyal hazırlanmasına karar verilerek, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Çocuk Ortopedisi Şubesi (TOTBİD/ ÇOŞ) ve Türk Radyoloji Derneği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin katılımlarıyla 15.06.2012 tarihinde hazırlıklara başlandı. İlk Eğitici eğitiminin 07.09.2012 tarihinde yapıldı. İkinci Basamakta Ortopedistlerin ve Radyologlara Yönelik Eğitim Materyalinin Hazırlanması

29 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

30 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu RADYOLOJİ KLİNİĞİNE SEVK FORMU

31 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu AİLE HEKİMİNE SEVK FORMU

32 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu RADYOLOJİ SEVK FORMU

33 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı USVS 2. Sürüm Bebek/ Çocuk İzlem MSVS Veri seti No: 7 Tanımlanan 15 veri seti elemanından biri “Bebekte risk faktörleri”dir Bu risk faktörleri GKD risk faktörlerini de içerir ve doldurulması zorunludur AHBS üzerinden veri tabanı akışı sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler

34 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu “Yenidoğan taramasında yıllar içinde değişmeyen tek şey yenidoğan ın kendisidir. Harry Hannon CDC Yenidoğan Tarama Programı Direktörü


"T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. ADANA VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları