Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mapsec İsveç’te Performans Yönetimi Allan Gustafsson Ankara, 10 Ocak 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mapsec İsveç’te Performans Yönetimi Allan Gustafsson Ankara, 10 Ocak 2005."— Sunum transkripti:

1 Mapsec İsveç’te Performans Yönetimi Allan Gustafsson Ankara, 10 Ocak 2005

2 Mapsec İsveç hükümet yapısının özellikleri  ( % 50 yeniden dağıtım  Yerel yönetim devlet tüketiminde ağır basıyor % 28’de 20  Küçük Bakanlıklar – çok sayıda bağımsız kurum Tüm devlet görevlilerinin sadece % 2’si bakanlık dairelerinde  Bireysel olarak tüketilen hizmetler  Vergi harici gelir önemli

3 Mapsec Başlıca güçlü yanı  Yetki + hesap verme sorumluluğu verimlilik

4 Mapsec Kurumlara yetki devri  Blok tahsisatlar  Tahsisatın devretmesi  Kredi imkanları  Ödemeler üzerinde yetki  Personel  Tesisler  Kendi geliri  Muhasebe

5 Mapsec Kurumlar arası yetki devri  İsveç İstatistik Kurumu: Vaka Çalışması (Yarın 9:15)

6 Mapsec Hesap verme ve sorumluluk Hükümete karşı  Kurum tüzüğü (genel)  Kuruma özgü yönergeler  Tahsisat yazısı Hedefler ve sonuç göstergeleri Konuya özgü raporlama gerekleri Finansman  Hesap bildirimleri ve yıllık rapor  Sorumlu bakanla izleme toplantısı  Dış denetimler  Mali yönetimin değerlendirilmesi

7 Mapsec Hesap verme ve sorumluluk Kamuya karşı  Tüketici tercihi  Performansla ilgili tahsisatlar  Parlamenter Ombudsman  Memnuniyet anketleri  Medya

8 Mapsec Hesap verme ve sorumluluk Seçilmiş kurumlara karşı  Kurum hesap bildirimleri ve yıllık rapor  Yıllık konsolide devlet hesapları

9 Mapsec İzleme  Verimlilik = Çıktı/maliyet  Gerekler: Performans ölçüleri Tahakkuk muhasebesi

10 Mapsec Performans ölçüleri (olması gereken!)  Amaçlar  Göstergeler  Hedefler  Dış etkenler  Stratejiler  Hiyerarşiler  Kesişen konular

11 Mapsec Göstergeler (norm)  Spesifik  Ölçülebilir  Kabul edilen  Gerçekçi  Zamana bağlı

12 Mapsec Programatik yapı (kısmen var) Hedef Bütçe Sonuç Maliyet Politika alanı Bakanlık ABakanlık B Program Alt program Strateji Hedef Bütçe Sonuç Maliyet Hedef Bütçe Sonuç Maliyet Hedef Bütçe Çıktı Maliyet Hedef Bütçe Çıktı Maliyet Hedef Bütçe Çıktı Maliyet

13 Mapsec PM kamu muhasebesi  Tahakkuk esaslı muhasebe+ bütçe muhasebesi

14 Mapsec Bütçe muhasebesi  Bütçe kısıtlarının takibi Tahsisatlar  Maliyet, nakit harcama veya nakit sağlama Blok veya geniş ekonomik kategoriler İç borçlanma  Yatırım ve kısa vadeli likidite için borçlanma Taahhütler  Geniş çok yılllı

15 Mapsec Tahakkuk esaslı muhasebe  Şirketler sektöründe yeknesak  Artan sayıda merkezi yönetimler  Yerel yönetimde daha da yaygın  IFAC Kamu Sektörü Komitesi tarafından belirlenen normlar

16 Mapsec Kamu FMIS (kısmen mevcut)  Entegre yönetim sistemleri Çok boyutlu muhasebe  Ekonomik, kurumsal, programatik, işlevsel, vb. Kaynak yönetimi  Aktifler (fiziki ve mali) ve Pasifler Süreç yönetimi  Planlama, bütçelendirme, hesap konsolidasyonu, satın alma, faturalama, nakit yönetimi, vb.

17 Mapsec Performans bütçelendirme (olması gereken!)

18 Mapsec Etkililik arayışı  Üç yıllık öneriler  Komiteler  Kabine Ofisi çalışma grupları  Araştırma enstitüleri  Performans değerlendirmeleri

19 Mapsec İsveç’te reform süreci  Tasarlanmış, parçalı süreç  Değişikliğin farklı savunucuları  Tabandan doğru inisiyatifler  Atalet  Direnç

20 Mapsec Reform sonuçları  Daha fazla verimlilik – evet!  Daha fazla etkililik – ?

21 Mapsec Güçlükler ve sorunlar  Harcama önceliklerini yeniden değerlendirme isteği ve kapasitesi  Program yapısı  Hedefler ve göstergelerin tanımlanması ve mutabakat sağlanması  Finansal raporlar ve sonuç raporlarının ilişkilendirilmesi  Bütçe ≠ hesaplar  İzleme ve değerlendirme kapasitesi  Kurumlar arası koordinasyon ve karar alma  Siyasal süreçle entegrasyon

22 Mapsec Tamamlanmamış gündem  Kapsamlı tahakkuk esaslı bütçe  Tahakkukla uyumlu bütçe kısıtları  Bütçelendirme ve izleme için tek ve tutarlı yapı  Performans hakkında Parlamentoya kaliteli raporlama


"Mapsec İsveç’te Performans Yönetimi Allan Gustafsson Ankara, 10 Ocak 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları