Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 23 ŞUBAT 2006 TÜBİTAK-MAM AR-GE DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 23 ŞUBAT 2006 TÜBİTAK-MAM AR-GE DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri."— Sunum transkripti:

1 Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 23 ŞUBAT 2006 TÜBİTAK-MAM AR-GE DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri

2 2 Beton1 sent Çimento5sent Demir-Çelik50 sent Aluminyum1,5 dolar Otomobil10 – 100 dolar Yolcu Uçağı100 – 1.000 dolar Fiberoptik Kablo3.000 dolar Savaş Uçağı10.000 dolar Uydu100.000 dolar Silikon Çip (Wafer)4.000.000 dolar Bilginin kg. Fiyatları

3 3 Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son 50 yıldaki etkisi ABD %50 Fransa %76 Almanya %78 İngiltere %73 Japonya %55 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology Policy”

4 4 Ülkemiz dünyadaki Bilim ve Teknoloji yarışının hangi noktasında?

5 5 Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri EU-15 Değerleri (2000-2001): Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 Kişi Başına ARGE Harcamaları:467. 6 (PPP $) ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1,89 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı: 10.4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Milyon Kişi Başına Makale Sayısı Kişi başına AR-GE Harcamaları AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı EU-15 Japonya ABD Almanya

6 6 0,5 1 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Kişi Başına AR-GE Harcamaları ARGE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı İspanya EU-15 Macaristan Türkiye Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Milyon Kişi Başına Makale Sayısı

7 7 Türkiye olarak Bilim ve Teknoloji yarışında yer alacak mıyız?

8 8 Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu* Toplumun bilim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sağlayan, bilim ve teknolojiyi ürüne dönüştürerek ulusal yaşam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir kılan, lider bir Türkiye *18-20 Mart 2004 Paydaşlar Ortak Akıl Toplantısı

9 9 “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak” TÜBİTAK’ın Vizyonu* *14-17 Nisan 2004 TÜBİTAK Liderleri Ortak Akıl Toplantısı *1 Mayıs 2004 TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı

10 10 2010 yılı Hedefleri  Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %2’ye yükseltilmesi  Ülkemizdeki tam zaman eşdeğer bilim insanı sayısının 40.000’e ulaşması

11 11 Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) 2005 -2006 Yılı Bütçelerine TARAL için toplam 831 Milyon YTL ödenek tahsis edildi.

12 12 Ülkemiz sanayinin kurumsal ATG yeteneği kazanmasına yönelik olarak; Araştırma ve geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek ve riski paylaşacak destek mekanizmaları kurgulamak ve uygulamak, Rekabet öncesi ve sonrası ağ yapıları teşvik ederek, üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transfer mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak, Ölçme-değerlendirme-izleme sistemleri oluşturarak, uygulama araçlarının etkinliğini ölçmektir. TEYDEB Misyonumuz

13 13 TEYDEB Faaliyetleri

14 14 1501 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği (Ar-Ge Yardımı) Karşılıksız %60’a varan oranlarda destek 1502 1502 - EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği Uluslararası proje ortaklığına destek 1503 1503 - Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı Proje fikirlerini hayata geçirmek için ortaklık arayış toplantılarına destek 1504 1504 - Teknoloji Ödülleri Yenilikçi ürün ve ürün geliştirme süreçlerine ödül TEYDEB Faaliyetleri

15 15 1505 1505 - Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Üniversite sanayi etkileşimini artırmak ve sanayici ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak üzere kurulacak merkezlere destek – 6 KURULU MERKEZ 1506 1506 - Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri Uluslararası ortak projelerde sanayi önderliğinde projeye ortak olan üniversite/araştırma kurumları projelerine $100.000’a kadar destek 1507 1507 - Teknogirişim Yarışması Gerçek kişilerin ticari sonuca erişebilecek fikirlerinin “İş Planı” yapısına dönüştürülmesine destek TEYDEB Faaliyetleri

16 16

17 17 Ar-Ge Yardımı Uygulaması DTM ve TÜBİTAK İşbirliğinde Başarıyla Yürütülmektedir AR-GE YARDIMI (1995-...)

18 18 13 Temmuz 2005 TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik 1 Ağustos 2005 DTM TÜBİTAK Protokolu 1 Ocak 2006 Teknik ve Mali Kılavuz Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

19 19 Sanayi Kuruluşlarının Araştırma – Geliştirme Nitelikli Projelerine %60’a Varan Oranlarda Hibe Destek 3 Yıl Süreyle Hibe Destek AR-GE YARDIMI

20 20 KİM BAŞVURABİLİR Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksızın Firma Düzeyinde Katma Değer Yaratan Tüm Kuruluşlar DESTEK BİÇİMİ Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek DESTEKLEME MİKTARI Ar-Ge Proje Giderleri Toplamının En Fazla %60’ı (En Düşük: KOBİ %32, Büyük %25) DESTEKLEME SÜRESİ En Çok 36 Ay DESTEKLEME KOŞULLARI

21 21  Yeni ürün üretilmesi  Ürün kalitesini yükselten veya maliyeti düşüren yeni tekniklerin geliştirilmesi  Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi AR-GE PROJESİ HEDEFLERİ

22 22 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri  Projenin ar-ge içeriği ve teknolojik düzeyi  Proje çıktısının yenilik düzeyi  Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu  Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilirliği  Projenin ulusal kazanıma dönüşmesi

23 23 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri  Yenilik sınıflandırması  Ürün yeniliği Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi Firma için yeni bir ürün veya ürün platformu geliştirilmesi Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi  Süreç yeniliği Yeni tekniklerin geliştirilmesi Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi

24 24 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri Yenilikçi ve özgün yönler  Karşılaştırma: hedeflenen pazar ve sektördeki benzerlerine göre farklılıklar ve yenilikler, son ürün-alt ürünler ilişkisinde yenilik yapılacak düzeyde açıklanmalı  Yeniliğin getirdiği teknik riskler  Yeniliğin firma ürün çeşitliliğine etkisi

25 25 DİKKAT ! Başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için; Projenin,  bilimsel ve teknolojik niteliği,  yenilik düzeyi, özgün yönleri, hedefleri ve faaliyetleri,  yaratılacak katma değer,  verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı,  oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejiler,  proje planlaması ve proje yönetim yapılanması konusunda tam bir fikir verecek yeterlilikte olmalıdır.

26 26 Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerin yapılması Satış sonrası ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri AR-GE AŞAMALARI

27 27 Ürün Tasarımı Prototip Ürün Üretim Tesisi Üretim Sistemi Tasarımı Üretim Sistemi Tasarımı Müşteri Pazar Müşteri Pazar Fikir İhtiyaç Fikir İhtiyaç Ürün Fikri Ürün Fikri I.Safha Kavramsal Tasarım I.Safha Kavramsal Tasarım II. Safha Teknoloji Geliştirme II. Safha Teknoloji Geliştirme III. Safha Üretim ve Pazarlama III. Safha Üretim ve Pazarlama Yönetim Ar-Ge Yardımı Safhaları Üretim Fikri Üretim Fikri Pilot Üretim

28 28 Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alımları Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

29 29 Yılın herhangi bir gününde proje başvurusu yapılabilir, ancak proje başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesinden itibaren yapılan harcamalar destek kapsamında değerlendirilir. Örnek; 23 Şubat 2006 tarihinde TİDEB’e yapılan proje başvurusunun destek başlangıç tarihi en erken 1 Kasım 2005 olacaktır. Proje Başvuru Zamanlaması

30 30 Proje Başvurusu – AGY100 (4 Kopya) Proje Sorumlusu Atanması Ön Değerlendirme Hakem Ataması Hakem Ziyaretleri Hakem Değerlendirmesi – AGY200 Proje Sorumlusu Değerlendirmesi Alan Komitesi Kararı Firmaya Karar Bildirimi Proje Değerlendirme Süreci

31 PROJE BAŞVURUSU TÜBİTAK TİDEB DEĞERLENDİRME TİDEB ÖN DEĞERLENDİRMESİ HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

32 SON DEĞERLENDİRME ALAN KOMİTESİ Ar-Ge ? RET KABUL

33 33 Proje Destek Süreci Dönemsel Başvuru – AGY300 (2 kopya) Ön Değerlendirme Mali Belge İnceleme (AGY500 + TİDEB) İzleyici Değerlendirmesi – AGY400 Destek Oran ve Tutarı Belirleme DTM Bildirimi Firmaya Bildirim DTM Onayı Firma Hesabına Ödeme

34 TÜBİTAK TİDEB İNCELEME TİDEB AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU >DÖNEM RAPORU >MALİ RAPOR İZLEYİCİ MALİ RAPOR İNCELEME YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

35 DESTEK ORAN VE MİKTARI BELİRLEME % YTL DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ONAYI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (%25) + TÜBİTAK (%75) ÖDEME

36 36 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri  Kuruluş tanımından kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri çıkartıldı.  Mali Rapor (Dönemsel olarak hazırlanan gider formları, gider belgeleri ve destekleyici mali belgelerden oluşan doküman) ve proje mali sorumlusu tanımları getirildi.  Teknik ve Mali Kılavuz dokümanı tanımlandı.

37 37  Ortak proje başvurularında; proje katılımcıları arasında işbirliğine ilişkin yetki ve sorumlulukların belirtildiği sözleşme yapılması şarttır.  Proje değişiklikleri Ar-Ge yardımı istek formu ile birlikte gerekçeli olarak sunulacaktır.  Destek kapsamına alınan bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruluşa devri TÜBİTAK’ın buna ilişkin kararı ve DTM’nin onayıyla mümkündür. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

38 38  Proje sözleşmesi kavramı getirildi. Destek kararının bildirimi sonrasında TÜBİTAK, proje yürütücüsü ve ilgili kuruluş/kuruluşların yetkilileri arasında hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği bir sözleşme imzalanacaktır. “Proje Öneri Bilgileri“ ve “Destek Karar Yazısı” sözleşmenin eki olacaktır. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

39 39  Yeminli Mali Müşavir onay süreci eklendi.  Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki için bir YMM ile sözleşme düzenlemiş olan kuruluşun mali raporları, sözleşme yapılan yeminli mali müşavir tarafından değerlendirilir. Mali raporu da içeren AGY300, YMM raporu ile birlikte TÜBİTAK’a sunulacaktır.  Yeminli mali müşavir ücretleri kuruluş tarafından karşılanır. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

40 40  Kuruluşlara ödenecek desteğin %75’lik bölümü TÜBİTAK tarafından, kendi bütçesinden doğrudan kuruluşun banka hesabına ve kalan %25’lik bölümü ise DTM tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.  Kuruluşlara ödenen tutarın sadece DFİF kaynaklarından sağlanan kısmının %6’sı TÜBİTAK hesabına aktarılacaktır. Bu durumda kuruluşlara ödenecek destek tutarında % 4,7 oranında artış olmuştur. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

41 41  KOBİ’ler tarafından talep edilmesi veya projenin öncelikli alanda olması halinde, sözleşme yapıldıktan sonra, desteklenen proje toplam bütçesinin %10’unu ve 250.000.-YTL’yi (ikiyüzellibin) aşmamak şartıyla proje süresince bir defaya mahsus ön ödeme yapılabilecektir.  Ön ödeme tutarı kadar teminat gösterilecek ve teminata ilişkin her türlü gider kuruluş tarafından karşılanacaktır. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

42 42  Mücbir sebepler, kuruluşun başvurusu veya yerinde yapılan uzman veya izleyici değerlendirmesi sonucunda TÜBİTAK’ın alacağı kararla proje geçici olarak durdurulabilir.  Geçici durdurma süresi en fazla bir yıl olacaktır ancak proje destek süresi destek başlangıç tarihinden itibaren azami 42 ay ile sınırlıdır. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

43 43  Geçici durdurma süresi bittiği halde kuruluş tarafından sonraki dönem için TÜBİTAK’a başvuruda bulunulmaması halinde, proje kendiliğinden iptal edilmiş sayılacak ve sağlanmış olan tüm yardımlar TÜBİTAK’a iade edilecektir.  Mücbir sebepler, kuruluşun tasfiyesi, mali yetersizlik, projenin güncel teknolojinin çok gerisinde kalması ve ekonomik değerini yitirmesi ve benzeri teknolojik nedenlerden oluşacak özel durumlarda iptal edilen projelerde yapılan ödemelerin iadesi istenmez. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

44 44  Projenin ilerleyen dönemlerinde başvurusu ve değerlendirmesi yapılmış önceki dönemlere ait personel giderleri dışındaki bir harcama ve gider belgesinin sehven unutulduğunun farkına varılması halinde de ilgili harcamaya ilişkin destekleme yapılabilecektir.  Ar-Ge projelerinde istihdam edilen kuruluş ortaklarının ücretleri için sağlanacak aylık maksimum destek miktarı için sınırlamalar getirilmiştir. (2005/2.döneminden itibaren) Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

45 45 Genel Değerlendirme 1995 yılından bu yana…. 1594 FİRMANIN 3666 PROJE BAŞVURUSU 1,9 MİLYAR DOLARLIK TOPLAM PROJE BÜYÜKLÜĞÜ DESTEKLENEN 2064 PROJE TAMAMLANAN 1413 PROJE 352 MİLYON YTL ($293 M) AR-GE YARDIMI BİLDİRİMİ 1 MİLYAR DOLARLIK YARATILAN AR-GE HACMİ

46 46 57 ÜNİVERSİTEDEN 7155 HAKEMLİK 1360 ARAŞTIRMACIDAN OLUŞAN, SÜREKLİ BÜYÜYEN HAKEM HAVUZU Hakem Havuzu

47 47 PROJE BAŞVURULARI (Birikimli)

48 48 PROJE BAŞVURULARI (Yıllık)

49 49 YENİ FİRMA SAYILARI (Birikimli)

50 50 YENİ FİRMA SAYILARI (Yıllık)

51 51 ÖDENEN DESTEK TUTARLARI (Birikimli)(M$) * DTM ve T.C.Merkez Bankası’nda bekleyen destek tutarları dahildir. *293

52 52 ÖDENEN DESTEK TUTARLARI (Yıllık)(M$) * DTM ve T.C.Merkez Bankası’nda bekleyen destek tutarları dahildir. *100

53 53 PROJELERİN FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DAĞILIMI

54 54 Projelerin Şehirlere Göre Dağılımı Toplam 46 il

55 55 PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

56 56 PROJELERİN MALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

57 57 PROJELERİN ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANINA GÖRE DAĞILIMI

58 58 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALAN PROJELERİNİN FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DAĞILIMI

59 59 PROJELERİN MALİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

60 60

61 61 ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR  Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği iyi açıklanmalı ve öne çıkarılmalıdır.  Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır.  Ürün yapısı karmaşık olan veya çok disiplinli çalışma gerektiren projelerin bu özellikleri ayrıntılı açıklanmalıdır.

62 62 ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR  Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalıdır.  Başarı kriterleri tanımlanmalıdır.  Projenin gerektirdiği Ar-Ge aşamaları iyi tanımlanmalıdır.  Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalıdır.

63 63 ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR  Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalıdır.  Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalıdır.  Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalıdır.  Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir.

64 64 HATALAR VE EKSİKLİKLER  Teknik açıklamalar endüstriyel Ar-Ge içeriğini ortaya çıkartamaz.  Hedef ve çıktılar belirsiz veya ölçülemezdir.  Başarı kriterleri belli değildir.  Proje süreci sistematik Ar-Ge aşamalarına dayalı oluşturulmaz.  Proje konusu ürün veya süreç yeniliği “karşılaştırmalı” açıklanmaz.

65 65 HATALAR VE EKSİKLİKLER  Projedeki firmanın özgün katkısı anlaşılamaz.  Öngörülen işbirlikleri ve hizmet alımlarının gereklilikleri anlaşılamaz.  Projeyi yapabilecek nitelikli personel proje ekibinde yoktur veya bu eksiği giderecek bir hizmet alımı planlanmamıştır.

66 66 HATALAR VE EKSİKLİKLER  İş paketleri uygun biçimde oluşturulmaz.  İş paketlerine uygun iş gücü planlanmaz.  Adam/ay oranları abartılı tahmin edilir.

67 67 Ar-Ge kültürü ve fiziksel altyapının oluşturulması Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması Bilgi kazanımların dökümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması Üniversite sanayi işbirliğinin oluşturulması Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven Ticari başarı Yeni açılım olanakları Ar-Ge YARDIMININ SAĞLADIKLARI

68 68 Sanal Türkçe dil öğretim merkezi Tümdevre tasarımı için yazılım araçları geliştirme Web temelli kalıp tasarımı ve imalatı destek platformu Yük taşımacılığı için yazılım geliştirilmesi Bilgi güvenliği yönetim sistemi geliştirme Sayaç veri toplama donanım ve yazılımı geliştirme Görüntü işleme yazılımı geliştirme Entegre kaynak yönetim yazılımı geliştirme Uzaktan eğitim yazılımları, öğrenme nesneleri tasarımı Hastane işletme platformu Desteklenen Proje Örnekleri

69 69 Dizel egzost katalitik konventör taşıyıcı Yüzey kaplamalar Traş jeli üretimi Süt soğutma jenaratörü Ultrasonik enerjinin tekstil proseslerinde kullanımı Gözenekli metal protez teknolojisi Uçuş simülatörü Deri endüstrisinde oluşan atıkların bertarafı Desteklenen Proje Örnekleri

70 70 Başarı Öyküleri ELİAR Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Tekstil Boyahaneleri konusunda ileri düzeyde otomasyon yazılımları geliştirmiş ve şirketin ticari başarısını %100’lere varan oranda artırmıştır. Yurt dışında yaklaşık yüz adet cihazı olan Eliar’ın Ar-Ge Yardımı ile desteklenen projeleri sonucu kadrosunda %300’lük artış olmuştur.

71 71 Başarı Öyküleri İNFOTRON 90’lı yılların başında otomotiv sektöründe endüstriyel tasarım ve yazılım konularında çalışmaya başlayan firma 97 yılında ilk Türk Uçuş Simülatörünü üretmiştir. Bu simülatörün oluşturduğu altyapı ile uluslararası Ar-Ge ortaklıklarında yer alınmış ve çeşitli ticari başarılar elde edilmiştir.

72 72 Başarı Öyküleri TESAN Tamamen yerli olanaklarla 3 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkarılan “Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama” yazılımı ile firma 1999 yılında Teknoloji Başarı Ödülünü almıştır. Konfeksiyon sektörü için bir dönüm noktası olan bu ürün ve ardından geliştirilen “Kesimhanelerde Sistem Entegrasyonu” ile firma dünyada aranan bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

73 73 Başarı Öyküleri TOPER KARAKUNDAKOĞLU DEĞİRMEN MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Kahve değirmeni üreten küçük bir atölyeden kahve kavurma makinesi başta olmak üzere çeşitli makinalar üreten ve 18 değişik ülkeye satış yapan bir merkeze dönüştü

74 74 Başarı Öyküleri ORTAK NOKTALAR  Teknolojiye ve bilgiye yatırım yapmak  Yeniliklere açık olmak  Ar-ge kültürünü ve altyapısını oluşturmak  Firma içi eğitime önem vermek  Kalite kavramını benimsemek  Standartlar ile tanışmak  Satış sonrası hizmete önem vermek  Dış pazarlar konusunda araştırma yapmak

75 75

76 76 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK FONU İLGİLİ MEVZUAT 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 30 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/1 nolu Tebliğ SORUMLU KURULUŞ Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü KAPSAM Tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri giderecek, istihdam yaratacak ve uluslararası rekabet gücü sağlayacak Ar-Ge yatırımların kredi ile desteklenmesi amaçlanmıştır.

77 77 AR-GE İNDİRİMİ İLGİLİ MEVZUAT 5228 sayılı Kanunla değişik Kurumlar Vergisi Kanunun 14/6 numaralı bendi SORUMLU KURULUŞ Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü KAPSAM Kurumlar, yıl içinde yaptıkları Ar-Ge harcamaları tutarının %40’ı oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimini beyanname üzerinde kazançtan indirebileceklerdir.

78 78 E U R E K A Avrupa çapında bir ‘AĞ’

79 79 Hedefleri  Avrupa refah tabanının sağlamlaştırılması  Verimliliğin ve rekabet gücünün geliştirilmesi Araçları  Avrupa çapında ArGe işbirliği  Yüksek teknoloji alanlarında pazarın gerektirdiği projeler Üyeleri  35 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği EUREKA

80 80  Avrupa’nın verimlilik ve rekabet artırma hedefleri ile uyumlu  Sivil amaçlı  Dünya çapında pazar potansiyeli  En az iki EUREKA üye ülkesinden katılımcı işbirliği EUREKA Proje Kabul Kriterleri

81 81 Ülkelerin Eureka Proje Büyüklükleri

82 82 Tamamlanan Projeler – Türkiye  Tamamlanan Proje Sayısı: 40  Toplam Katılımcı: 77  Toplam Proje Bütçesi: 370 M Euro  Türk Katılımcıların Bütçesi: 34 M Euro

83 83 Tamamlanan Projelerde Proje Ortaklarının Dağılımı

84 84 Devam Eden Projeler – Türkiye  Devam Eden Proje Sayısı: 17  Toplam Katılımcı: 25  Toplam Proje Bütçesi: 86 M Euro  Türk Katılımcıların Bütçesi: 20,5 M Euro

85 85 Devam Eden Projelerde Proje Ortaklarının Dağılımı

86 86 Eureka Destek Sistemi Eureka platformunda her ülke kendi destek sistemine göre kendi katılımcılarını desteklemektedir

87 87 Türk Katılımcılar için Fırsatlar  Sanayi kuruluşları için: Ar-Ge proje giderleri destek oranı hesaplanmaksızın en yüksek destek oranı (%50 - %60)  Üniversite veya araştırma kuruluşları için: Araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamı (100.000 USD geçmemek üzere)  36 ile sınırlı olmayan proje destek süresi  Uluslararası işbirliği ağlarına katılım

88 88 Türk Katılımcılar İçin Mali Destek  TÜBİTAK Ar-Ge desteği (DTM kaynaklı) Şirketlere hibe - % 50 - % 60  TÜBİTAK Ar-Ge desteği (DTM kaynaklı) Sanayi ile ortak projelere katılan üniversitelere ve araştırma merkezlerine hibe - en fazla $100.000  TTGV ArGe sermaye desteği Şirketlere kredi - % 50 (TTGV destek programı çerçevesinde)

89 89 Projenin Eureka Etiketi Alması Projeye katılan ülkelerin Eureka uygun görüşü NPC-HLG toplantılarında projenin onayı ile Eureka etiketi alınması Katılımcıya Karar Bildirimi

90 90 EUREKA Projelerinin Kazandırdıkları  Uluslararası işbirliği yeteneğinin kazanılması  Diğer uluslararası destek programlarına daha kolay erişim ve adaptasyon  Uluslararası pazarlara erişim  En üst düzey destek oranı

91 91 EUREKA - Neden İşbirliği ?  Daha yeni düşünceler  Daha geniş deneyim  Daha çok uzmanlık  Daha büyük projeler  Kaynakların birleştirilmesi  Risk paylaşımı  Daha büyük pazarlara erişim,

92 92 EUREKA Ofisi ile Sürekli İrtibatta Olmanız İçin Nedenler  Proje fikirlerinizi olgunlaştırabilirsiniz  Gelişmelerden ve diğer destek sistemlerinde haberdar olabilirsiniz  Proje başvuru süreci ve projeniz ile ilgili durum bilgilerini alabilirsiniz  Uluslararası ortak bulabilirsiniz  Proje ile ilgili her türlü sorununuza çözüm önerileri geliştirebilirsiniz

93 93

94 94  Üniversite ve sanayi kesimlerinin etkileşimini yaratmak  Sanayinin ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak  Endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak  Üniversite araştırmalarını artırmak  Üniversite sanayi işbirliğinde süreklilik sağlamak ÜSAMP - AMAÇ

95 95 Merkez Nerede Kurulabilir ? - Bir üniversite veya üniversitenin uygun göreceği bir mekanda Merkez Kimlerce Kurulur ? - Üniversite, TÜBİTAK, en az üç sanayi kuruluşu veya bir şemsiye kuruluşca ÜNİVERSİTE + TÜBİTAK + Merkez Hangi Alanda Çalışır ? - Sanayicilerle ortaklaşa belirlenen bir teknoloji alanında ÜSAMP – MERKEZ KURULUŞU

96 96 Kurulan Merkez 6 Kuruluş İçin Başvuru Aşamasında Merkez 1 Faaliyeti Durdurulan Merkez 1 TOPLAM 8 ÜSAMP MERKEZLERİ

97 97 Seramik Araştirma Merkezi Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Kuruluş Tarihi: 19 Mart 1998 Katilimci Firmalar: 19 Sanayi Kuruluşu Adana Üsam Çukurova Üniversitesi - Adana Kuruluş Tarihi: 09 Mayis 2000 Katilimci Firmalar: 37 Sanayi Kuruluşu Tekstil Araştirma Merkezi Ege Üniversitesi - İzmir Kuruluş Tarihi: 07 Aralik 2000 Katilimci: Türk Tekstil Vakfi ÜSAMP MERKEZLERİ

98 98 Otomotiv Teknoloji Ar-ge Merkezi İtü - İstanbul Kuruluş Tarihi: 23 Ağustos 2003 Katilimci: Otomotiv Sanayii Derneği Biyomedtek Hacettepe Üniversitesi - Ankara Kuruluş Tarihi: 06 Haziran 2004 Katilimci Firmalar: 3 Sanayi Kuruluşu Ostim Odagem Odtü - Ankara Kuruluş Tarihi: 06 Haziran 2004 Katilimci Firmalar: Ostim Sanayi Bölge Müdürlüğü Ve 17 Sanayi Kuruluşu ÜSAMP MERKEZLERİ

99 99 Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı Üniversite, araştırma kurumları veya sanayi şemsiye kuruluşlarının, proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayış toplantılarına finansal destek Teknoloji Ödülleri Ülkemizde yenilikçi ürün geliştirme çabalarını desteklemek, yenilikçi ürün geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını arttırmak amacıyla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD’ın işbirliğinde oluşturulan bir program TİDEB Diğer Destek Programları

100 100 Ar-Ge yatırımı ağaç dikmeye benzer. Sabır gerektirir. Bakım gerektirir. Bu emeğin karşılığında sürekli meyve alırsınız Bir tohumdan milyonlarca meyveye ulaşırsınız.

101 101 Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik ile zirveye... Ar-Ge yapan sanayici Ar-Ge yapmayan sanayici...

102 102 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 221 06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) 467 18 01 Faks: (312) 427 43 05 e-posta: tideb@tubitak.gov.tr İnternet: www.tideb.tubitak.gov.tr TEYDEB İletişim Bilgileri

103 Teşekkür ederiz...


"Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 23 ŞUBAT 2006 TÜBİTAK-MAM AR-GE DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları