Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1
Sanayi Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Mekanizmaları Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 14 MART 2006 TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1

2 Bilginin kg. Fiyatları Beton 1 sent Çimento sent Demir-Çelik 50 sent
Aluminyum 1,5 dolar Otomobil 10 – dolar Yolcu Uçağı 100 – dolar Fiberoptik Kablo 3.000 dolar Savaş Uçağı dolar Uydu dolar Silikon Çip (Wafer) dolar

3 Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son 50 yıldaki etkisi
ABD %50 Fransa %76 Almanya %78 İngiltere %73 Japonya %55 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology Policy”

4 Ülkemiz dünyadaki Bilim ve Teknoloji yarışının hangi noktasında?

5 Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı 2,5 2 Almanya 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı Japonya 1,5 ABD Milyon Kişi Başına Makale Sayısı 1 EU-15 0,5 AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı Kişi başına AR-GE Harcamaları EU-15 Değerleri ( ): Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 Kişi Başına ARGE Harcamaları: (PPP $) ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1,89 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı: 10.4

6 Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı EU-15 1 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı 0,5 İspanya Macaristan Türkiye ARGE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı Kişi Başına AR-GE Harcamaları

7 Bilim ve Teknoloji yarışında
Türkiye olarak Bilim ve Teknoloji yarışında yer alacak mıyız?

8 Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu*
Toplumun bilim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sağlayan, bilim ve teknolojiyi ürüne dönüştürerek ulusal yaşam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir kılan, lider bir Türkiye *18-20 Mart 2004 Paydaşlar Ortak Akıl Toplantısı

9 TÜBİTAK’ın Vizyonu* “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak” *14-17 Nisan 2004 TÜBİTAK Liderleri Ortak Akıl Toplantısı *1 Mayıs 2004 TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı

10 2010 yılı Hedefleri Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %2’ye yükseltilmesi Ülkemizdeki tam zaman eşdeğer bilim insanı sayısının ’e ulaşması

11 Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)
Yılı Bütçelerine TARAL için toplam 831 Milyon YTL ödenek tahsis edildi.

12 TEYDEB Misyonumuz Ülkemiz sanayinin kurumsal ATG yeteneği kazanmasına yönelik olarak; Araştırma ve geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek ve riski paylaşacak destek mekanizmaları kurgulamak ve uygulamak, Rekabet öncesi ve sonrası ağ yapıları teşvik ederek, üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transfer mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak, Ölçme-değerlendirme-izleme sistemleri oluşturarak, uygulama araçlarının etkinliğini ölçmektir.

13 TEYDEB Faaliyetleri AR-GE EUREKA ÜSAMP YARDIMI PROJE PAZARLARI AR-GE
İNDİRİMİ TEKNOLOJİ YATIRIM TEKNOGİRİŞİM ÖDÜLÜ TEŞVİĞİ YARIŞMASI

14 TEYDEB Faaliyetleri Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği (Ar-Ge Yardımı) Karşılıksız %60’a varan oranlarda destek EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği Uluslararası proje ortaklığına destek Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı Proje fikirlerini hayata geçirmek için ortaklık arayış toplantılarına destek Teknoloji Ödülleri Yenilikçi ürün ve ürün geliştirme süreçlerine ödül

15 TEYDEB Faaliyetleri Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Üniversite sanayi etkileşimini artırmak ve sanayici ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak üzere kurulacak merkezlere destek – 6 KURULU MERKEZ Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri Uluslararası ortak projelerde sanayi önderliğinde projeye ortak olan üniversite/araştırma kurumları projelerine $ ’a kadar destek Teknogirişim Yarışması Gerçek kişilerin ticari sonuca erişebilecek fikirlerinin “İş Planı” yapısına dönüştürülmesine destek

16 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ

17 Ar-Ge Yardımı Uygulaması DTM ve TÜBİTAK İşbirliğinde
AR-GE YARDIMI ( ) Ar-Ge Yardımı Uygulaması DTM ve TÜBİTAK İşbirliğinde Başarıyla Yürütülmektedir

18 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
13 Temmuz 2005 TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik 1 Ağustos 2005 DTM TÜBİTAK Protokolu

19 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
1 Ocak 2006 Proje başvuru, değerlendirme, destekleme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerini detaylı olarak açıklayan “Teknik ve Mali Kılavuz” hazırlandı ve tüm formlar yenilendi.

20 AR-GE YARDIMI Sanayi Kuruluşlarının Araştırma – Geliştirme
Nitelikli Projelerine %60’a Varan Oranlarda 3 Yıl Süreyle Hibe Destek

21 DESTEKLEME KOŞULLARI KİM BAŞVURABİLİR
Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksızın Firma Düzeyinde Katma Değer Yaratan Tüm Kuruluşlar DESTEK BİÇİMİ Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek DESTEKLEME MİKTARI Ar-Ge Proje Giderleri Toplamının En Fazla %60’ı (En Düşük: KOBİ %32, Büyük %25) DESTEKLEME SÜRESİ En Çok 36 Ay

22 AR-GE PROJESİ HEDEFLERİ
Yeni ürün üretilmesi Ürün kalitesini yükselten veya maliyeti düşüren yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

23 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri
Projenin ar-ge içeriği ve teknolojik düzeyi Proje çıktısının yenilik düzeyi Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilirliği Projenin ulusal kazanıma dönüşmesi

24 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri
Yenilik sınıflandırması Ürün yeniliği Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi Firma için yeni bir ürün veya ürün platformu geliştirilmesi Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi Süreç yeniliği Yeni tekniklerin geliştirilmesi Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi

25 DİKKAT ! Başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için; Projenin,
bilimsel ve teknolojik niteliği, yenilik düzeyi, özgün yönleri, hedefleri ve faaliyetleri, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejiler, proje planlaması ve proje yönetim yapılanması konusunda tam bir fikir verecek yeterlilikte olmalıdır.

26 Ar-Ge Yardımı Safhaları
Kavramsal Tasarım II. Safha Teknoloji Geliştirme III. Safha Üretim ve Pazarlama Ürün Tasarımı Fikir İhtiyaç Üretim Tesisi Prototip Ürün Yönetim Ürün Fikri Üretim Sistemi Tasarımı Müşteri Pazar Üretim Fikri Pilot Üretim

27 DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alımları Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

28 Proje Başvuru Zamanlaması
Yılın herhangi bir gününde proje başvurusu yapılabilir, ancak proje başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesinden itibaren yapılan harcamalar destek kapsamında değerlendirilir. Örnek; 14 Mart 2006 tarihinde TEYDEB’e yapılan proje başvurusunun destek başlangıç tarihi en erken 1 Aralık 2005 olacaktır.

29 PROJE BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME TÜBİTAK TEYDEB TEYDEB ÖN DEĞERLENDİRMESİ
HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

30 SON DEĞERLENDİRME ALAN KOMİTESİ ? KABUL Ar-Ge RET

31 AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU
MALİ RAPOR İNCELEME YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU >DÖNEM RAPORU >MALİ RAPOR İNCELEME TEYDEB İZLEYİCİ TÜBİTAK TEYDEB

32 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
DESTEK ORAN VE MİKTARI BELİRLEME % YTL DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ONAYI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (%25) + TÜBİTAK (%75) ÖDEME

33 Proje Başvurusu – Önemli Noktalar
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği iyi açıklanmalı ve öne çıkarılmalıdır. Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır. Ürün yapısı karmaşık olan veya çok disiplinli çalışma gerektiren projelerin bu özellikleri ayrıntılı açıklanmalıdır.

34 Proje Başvurusu – Önemli Noktalar
Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalıdır. Başarı kriterleri tanımlanmalıdır. Projenin gerektirdiği Ar-Ge aşamaları iyi tanımlanmalıdır. Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalıdır.

35 Proje Başvurusu – Önemli Noktalar
Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalıdır. Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalıdır. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalıdır. Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir.

36 Sıklıkla Yapılan Hatalar
Teknik açıklamalar endüstriyel Ar-Ge içeriğini ortaya çıkartamaz. Hedef ve çıktılar belirsiz veya ölçülemezdir. Başarı kriterleri belli değildir. Proje süreci sistematik Ar-Ge aşamalarına dayalı oluşturulmaz. Proje konusu ürün veya süreç yeniliği “karşılaştırmalı” açıklanmaz.

37 Sıklıkla Yapılan Hatalar
Projedeki firmanın özgün katkısı anlaşılamaz. Öngörülen işbirlikleri ve hizmet alımlarının gereklilikleri anlaşılamaz. Projeyi yapabilecek nitelikli personel proje ekibinde yoktur veya bu eksiği giderecek bir hizmet alımı planlanmamıştır.

38 Sıklıkla Yapılan Hatalar
İş paketleri uygun biçimde oluşturulmaz. İş paketlerine uygun iş gücü planlanmaz. Adam/ay oranları abartılı tahmin edilir.

39 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Destek ödemesi TÜBİTAK (%75) ve DTM (%25) tarafından ortak olarak yapılmaktadır. Proje sözleşmesi imzalanmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onay süreci eklendi. Proje toplam bütçesinin %10’unu ve YTL’yi (ikiyüzellibin) aşmamak şartıyla proje süresince bir defaya mahsus ön ödeme yapılabilecektir. Kuruluş ortaklarının ücretlerine sınırlama getirildi.

40 Genel Değerlendirme 1995 yılından bu yana….
1594 FİRMANIN 3666 PROJE BAŞVURUSU 1,9 MİLYAR DOLARLIK TOPLAM PROJE BÜYÜKLÜĞÜ DESTEKLENEN 2064 PROJE TAMAMLANAN 1413 PROJE 352 MİLYON YTL ($293 M) DESTEK 1 MİLYAR DOLARLIK YARATILAN AR-GE HACMİ

41 PROJE BAŞVURULARI

42 Proje Başvurularının Dağılımı
1995 (%) 2000 (%) 2005 (%) Proje Başvurusu KOBİ 22 54 64 Büyük 78 46 36 Firma Sayısı 44 65 56 35 Yeni Firma Sayısı 79 89 21 11

43 Ödenen Destek Tutarları *
*(Milyon YTL), 2005 sabit fiyatlarıyla

44 Projelerin Şehirlere Göre Dağılımı
Toplam 46 il

45 PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA
GÖRE DAĞILIMI

46 PROJELERİN MALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

47 PROJELERİN ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANINA GÖRE DAĞILIMI

48 PROJELERİN MALİYETLERİNE GÖRE
DAĞILIMI

49 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları (95-05) Ana Sanayi Yan Sanayi
Toplam Firma Sayısı 15 100 115 Proje Sayısı 97 281 388 Toplam Proje Maliyeti (M$) 443 90 533 Toplam Destek Tutarı (M$) 57,2 10,3 67,5

50 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuru ve Destek Dağılımı

51 Proje Başvuruları – Ana Sanayi
Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları – Ana Sanayi sunulan proje sayıları, proje sunumundaki süreklilik ve son yıllarda proje sunulmuş olması kriterleri esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında, söz konusu 15 ana firmadan yalnızca 7’sinin bu kriterlere uyduğu görülmektedir.

52 Proje Başvuruları – Yan Sanayi
Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları – Yan Sanayi sunulan proje sayıları, proje sunumundaki süreklilik, son yıllarda proje sunulmuş olması ve araç üreticileri birinci tedarikçisi konumunda bulunmak kriterleri esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında, 100 yan sanayi firmasından yalnızca 27’sinin bu kriterlere uyduğu görülmektedir.

53 Proje Başvuruları – Yan Sanayi
Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları – Yan Sanayi 27 yan sanayi firmasının, ilgi alanlarına göre, iç-trim, mekanik aksam, elektrik-aydınlatma aksamı, plastik-kauçuk aksam, döküm-kalıp imalatçıları olarak beş grupta toplandıkları görülmektedir. Firmaların hepsinde de, araştırma yanı güçlü olmasa da, geliştirme ve tasarım faaliyetleri mevcuttur. Sektördeki otomotiv yan sanayii firma sayısının 350 olduğu dikkate alındığında, 27 sayısı çok düşüktür.

54 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuru Sayısı Oranı

55 Otomotiv Sektörünün Proje Maliyetleri Oranı

56

57 Desteklenen Proje Örnekleri
Far-stop lambası-cam silecek geliştirme Kamyonet gövde, süspansiyon, direksiyon ve fren donanımlarında özgün tasarım Motor ömür geliştirme 3 silindirli dizel motor tasarımı Alternatif yakıtlar için geliştirme çalışmaları Esnek üretim esaslı sert metal kesici takımlar geliştirme Araç göstergesi geliştirme Egzoz geliştirme

58 Desteklenen Proje Örnekleri
Mobil hurda balyalama presi Kamyon yerlileştirme Havalı süspansiyon geliştirme Kalıp temizleme sürelerinin azaltılması Sünger yapılı profillerde kauçuk hamur ve geometrik tasarımları Sızdırmazlık ürünleri geliştirme Yüksek torklu marş motoru geliştirme Otomobil Ar-Ge Simülatörü (Eureka Projesi ve Teknoloji Başarı Ödülü) Sanal montaj ortamı

59 Ar-Ge YARDIMININ SAĞLADIKLARI
Ar-Ge kültürü ve fiziksel altyapının oluşturulması Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması Bilgi kazanımların dökümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması Üniversite sanayi işbirliğinin oluşturulması Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven Ticari başarı Yeni açılım olanakları

60 Başarı Öykülerimiz Var
ORTAK NOKTALAR Teknolojiye ve bilgiye yatırım yapmak Yeniliklere açık olmak Ar-ge kültürünü ve altyapısını oluşturmak Firma içi eğitime önem vermek Kalite kavramını benimsemek Standartlar ile tanışmak Satış sonrası hizmete önem vermek Dış pazarlar konusunda araştırma yapmak

61 Avrupa çapında bir ‘AĞ’
E U R E K A Avrupa çapında bir ‘AĞ’

62 EUREKA Avrupa refah tabanının sağlamlaştırılması
Hedefleri Avrupa refah tabanının sağlamlaştırılması Verimliliğin ve rekabet gücünün geliştirilmesi Araçları Avrupa çapında ArGe işbirliği Yüksek teknoloji alanlarında pazarın gerektirdiği projeler Üyeleri 35 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği

63 EUREKA Proje Kabul Kriterleri
Avrupa’nın verimlilik ve rekabet artırma hedefleri ile uyumlu Sivil amaçlı Dünya çapında pazar potansiyeli En az iki EUREKA üye ülkesinden katılımcı işbirliği

64 Ülkelerin Eureka Proje Büyüklükleri

65 Türk Katılımcılı Projeler
Tamamlanan Proje Sayısı: 40 Devam Eden Proje Sayısı: 17 Toplam Katılımcı: 102 Toplam Proje Bütçesi: 456 M Euro Türk Katılımcıların Bütçesi: 55 M Euro

66 Eureka Destek Sistemi Eureka platformunda her ülke kendi destek sistemine göre kendi katılımcılarını desteklemektedir

67 Türk Katılımcılar için Fırsatlar
Sanayi kuruluşları için: Ar-Ge proje giderleri destek oranı hesaplanmaksızın en yüksek destek oranı (%50 - %60) Üniversite veya araştırma kuruluşları için: Araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamı ( USD geçmemek üzere) 36 ile sınırlı olmayan proje destek süresi Uluslararası işbirliği ağlarına katılım

68 EUREKA - Neden İşbirliği ?
Daha yeni düşünceler Daha geniş deneyim Daha çok uzmanlık Daha büyük projeler Kaynakların birleştirilmesi Risk paylaşımı Daha büyük pazarlara erişim,

69 EUREKA Projelerinin Kazandırdıkları
Uluslar arası işbirliği yeteneğinin kazanılması Diğer uluslar arası destek programlarına daha kolay erişim ve adaptasyon Uluslar arası pazarlara erişim En üst düzey destek oranı Uluslar arası yetkinlik ve itibar

70 EUREKA Ofisi ile Sürekli İrtibatta Olmanız İçin Nedenler
Proje fikirlerinizi olgunlaştırabilirsiniz Gelişmelerden ve diğer destek sistemlerinde haberdar olabilirsiniz Proje başvuru süreci ve projeniz ile ilgili durum bilgilerini alabilirsiniz Uluslararası ortak bulabilirsiniz Proje ile ilgili her türlü sorununuza çözüm önerileri geliştirebilirsiniz

71 ÜSAMP ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ PROGRAMI

72 ÜSAMP - AMAÇ Üniversite ve sanayi kesimlerinin etkileşimini yaratmak
Sanayinin ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak Endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak Üniversite araştırmalarını artırmak Üniversite sanayi işbirliğinde süreklilik sağlamak

73 ÜSAMP – MERKEZ KURULUŞU
ÜNİVERSİTE + TÜBİTAK Merkez Kimlerce Kurulur ? - Üniversite, TÜBİTAK, en az üç sanayi kuruluşu veya bir şemsiye kuruluşca Merkez Nerede Kurulabilir ? - Bir üniversite veya üniversitenin uygun göreceği bir mekanda Merkez Hangi Alanda Çalışır ? - Sanayicilerle ortaklaşa belirlenen bir teknoloji alanında

74 ÜSAMP MERKEZLERİ Kurulan Merkez 6
Kuruluş İçin Başvuru Aşamasında Merkez Faaliyeti Durdurulan Merkez TOPLAM

75 ÜSAMP MERKEZLERİ Seramik Araştirma Merkezi Adana Üsam
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kuruluş Tarihi: 19 Mart 1998 Katilimci Firmalar: 19 Sanayi Kuruluşu Adana Üsam Çukurova Üniversitesi Adana Kuruluş Tarihi: 09 Mayis 2000 Katilimci Firmalar: 37 Sanayi Kuruluşu Tekstil Araştirma Merkezi Ege Üniversitesi İzmir Kuruluş Tarihi: 07 Aralik 2000 Katilimci: Türk Tekstil Vakfi

76 ÜSAMP MERKEZLERİ Otomotiv Teknoloji Ar-ge Merkezi Biyomedtek
İtü İstanbul Kuruluş Tarihi: 23 Ağustos 2003 Katilimci: Otomotiv Sanayii Derneği Biyomedtek Hacettepe Üniversitesi - Ankara Kuruluş Tarihi: 06 Haziran 2004 Katilimci Firmalar: 3 Sanayi Kuruluşu Ostim Odagem Odtü Ankara Katilimci Firmalar: Ostim Sanayi Bölge Müdürlüğü Ve 17 Sanayi Kuruluşu

77 ÜSAMP MERKEZLERİ Otomotiv Teknoloji Ar-ge Merkezi Faaliyete geçtiği tarihten bu yana çok sayıda test ve analiz yanında, disiplinler ve üniversiteler arası ve aynı zamanda rakip otomotiv firmalarının ortaklaşa desteklediği rekabet öncesi araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri yürütülmeye başlanmıştır.

78 Otomotiv Sektörünün Önemi
yarattığı yüksek katma değer, yüksek istihdam, rekabetçi yapısı ve bünyesinde çok fazla sayıda teknolojiyi barındırması nedeniyle Araştırma-Teknoloji Geliştirme faaliyetlerini tetiklemesi nedeniyle Türkiye için son derece önemli ve stratejiktir.

79 Otomotiv Sektörünün Rekabet Gücü

80 Ar-Ge yatırımı ağaç dikmeye benzer.
Sabır gerektirir. Bakım gerektirir. Bu emeğin karşılığında sürekli meyve alırsınız Bir tohumdan milyonlarca meyveye ulaşırsınız.

81 Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik ile zirveye...
Ar-Ge yapan sanayici Ar-Ge yapmayan sanayici...

82 TEYDEB İletişim Bilgileri
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 221 06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: İnternet:

83 Teşekkür ederiz...

84 TÜBİTAK-TARAL Ar-Ge Ödeneği
2005 Kullanımı 2006 Devreden Ödenek 2006 Ödeneği 2006 Kullanılabilir Miktar Önceki Yıllardan 2006 İçin Bağıtlanan 2006 Yeni Projeler için Kullanılabilir Miktar Toplam 416 323 93 415 (437) (530) 223 285 (307) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 90 80 38 42 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 116 75 41 215 256 120 136 Başkanlık ve Enstitüler 70 Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) 50 37 13 60 73 31 Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) 36 14 64 25 39 Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 11 5 (27)[1] 19 (41) 9 10 (32) Bilim ve Toplum 15 4 5 16 [1] BİDEB’in 2006 bütçesi olan 27 Milyon YTL’nin 22 Milyon YTL’si diğer cari ödeneklerinden, 5 Milyon YTL’si ise sermaye transferinden karşılanacaktır., **Milyon YTL.


"TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları