Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 14 MART 2006 TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1 TÜBİTAK Sanayi Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 14 MART 2006 TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1 TÜBİTAK Sanayi Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri."— Sunum transkripti:

1 Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 14 MART 2006 TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1 TÜBİTAK Sanayi Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Mekanizmaları

2 2 Beton1 sent Çimento5sent Demir-Çelik50 sent Aluminyum1,5 dolar Otomobil10 – 100 dolar Yolcu Uçağı100 – 1.000 dolar Fiberoptik Kablo3.000 dolar Savaş Uçağı10.000 dolar Uydu100.000 dolar Silikon Çip (Wafer)4.000.000 dolar Bilginin kg. Fiyatları

3 3 Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son 50 yıldaki etkisi ABD %50 Fransa %76 Almanya %78 İngiltere %73 Japonya %55 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology Policy”

4 4 Ülkemiz dünyadaki Bilim ve Teknoloji yarışının hangi noktasında?

5 5 Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri EU-15 Değerleri (2000-2001): Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 Kişi Başına ARGE Harcamaları:467. 6 (PPP $) ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1,89 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı: 10.4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Milyon Kişi Başına Makale Sayısı Kişi başına AR-GE Harcamaları AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı EU-15 Japonya ABD Almanya

6 6 0,5 1 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Kişi Başına AR-GE Harcamaları ARGE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı İspanya EU-15 Macaristan Türkiye Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Milyon Kişi Başına Makale Sayısı

7 7 Türkiye olarak Bilim ve Teknoloji yarışında yer alacak mıyız?

8 8 Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu* Toplumun bilim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sağlayan, bilim ve teknolojiyi ürüne dönüştürerek ulusal yaşam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir kılan, lider bir Türkiye *18-20 Mart 2004 Paydaşlar Ortak Akıl Toplantısı

9 9 “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak” TÜBİTAK’ın Vizyonu* *14-17 Nisan 2004 TÜBİTAK Liderleri Ortak Akıl Toplantısı *1 Mayıs 2004 TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı

10 10 2010 yılı Hedefleri  Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %2’ye yükseltilmesi  Ülkemizdeki tam zaman eşdeğer bilim insanı sayısının 40.000’e ulaşması

11 11 Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) 2005 -2006 Yılı Bütçelerine TARAL için toplam 831 Milyon YTL ödenek tahsis edildi.

12 12 Ülkemiz sanayinin kurumsal ATG yeteneği kazanmasına yönelik olarak; Araştırma ve geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek ve riski paylaşacak destek mekanizmaları kurgulamak ve uygulamak, Rekabet öncesi ve sonrası ağ yapıları teşvik ederek, üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transfer mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak, Ölçme-değerlendirme-izleme sistemleri oluşturarak, uygulama araçlarının etkinliğini ölçmektir. TEYDEB Misyonumuz

13 13 TEYDEB Faaliyetleri

14 14 1501 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği (Ar-Ge Yardımı) Karşılıksız %60’a varan oranlarda destek 1502 1502 - EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği Uluslararası proje ortaklığına destek 1503 1503 - Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı Proje fikirlerini hayata geçirmek için ortaklık arayış toplantılarına destek 1504 1504 - Teknoloji Ödülleri Yenilikçi ürün ve ürün geliştirme süreçlerine ödül TEYDEB Faaliyetleri

15 15 1505 1505 - Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Üniversite sanayi etkileşimini artırmak ve sanayici ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak üzere kurulacak merkezlere destek – 6 KURULU MERKEZ 1506 1506 - Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri Uluslararası ortak projelerde sanayi önderliğinde projeye ortak olan üniversite/araştırma kurumları projelerine $100.000’a kadar destek 1507 1507 - Teknogirişim Yarışması Gerçek kişilerin ticari sonuca erişebilecek fikirlerinin “İş Planı” yapısına dönüştürülmesine destek TEYDEB Faaliyetleri

16 16

17 17 Ar-Ge Yardımı Uygulaması DTM ve TÜBİTAK İşbirliğinde Başarıyla Yürütülmektedir AR-GE YARDIMI (1995-...)

18 18 13 Temmuz 2005 TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik 1 Ağustos 2005 DTM TÜBİTAK Protokolu Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

19 19 1 Ocak 2006 Proje başvuru, değerlendirme, destekleme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerini detaylı olarak açıklayan “Teknik ve Mali Kılavuz” hazırlandı ve tüm formlar yenilendi. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

20 20 Sanayi Kuruluşlarının Araştırma – Geliştirme Nitelikli Projelerine %60’a Varan Oranlarda Hibe Destek 3 Yıl Süreyle Hibe Destek AR-GE YARDIMI

21 21 KİM BAŞVURABİLİR Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksızın Firma Düzeyinde Katma Değer Yaratan Tüm Kuruluşlar DESTEK BİÇİMİ Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek DESTEKLEME MİKTARI Ar-Ge Proje Giderleri Toplamının En Fazla %60’ı (En Düşük: KOBİ %32, Büyük %25) DESTEKLEME SÜRESİ En Çok 36 Ay DESTEKLEME KOŞULLARI

22 22  Yeni ürün üretilmesi  Ürün kalitesini yükselten veya maliyeti düşüren yeni tekniklerin geliştirilmesi  Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi AR-GE PROJESİ HEDEFLERİ

23 23 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri  Projenin ar-ge içeriği ve teknolojik düzeyi  Proje çıktısının yenilik düzeyi  Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu  Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilirliği  Projenin ulusal kazanıma dönüşmesi

24 24 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri  Yenilik sınıflandırması  Ürün yeniliği Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi Firma için yeni bir ürün veya ürün platformu geliştirilmesi Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi  Süreç yeniliği Yeni tekniklerin geliştirilmesi Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi

25 25 DİKKAT ! Başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için; Projenin,  bilimsel ve teknolojik niteliği,  yenilik düzeyi, özgün yönleri, hedefleri ve faaliyetleri,  yaratılacak katma değer,  verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı,  oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejiler,  proje planlaması ve proje yönetim yapılanması konusunda tam bir fikir verecek yeterlilikte olmalıdır.

26 26 Ürün Tasarımı Prototip Ürün Üretim Tesisi Üretim Sistemi Tasarımı Üretim Sistemi Tasarımı Müşteri Pazar Müşteri Pazar Fikir İhtiyaç Fikir İhtiyaç Ürün Fikri Ürün Fikri I.Safha Kavramsal Tasarım I.Safha Kavramsal Tasarım II. Safha Teknoloji Geliştirme II. Safha Teknoloji Geliştirme III. Safha Üretim ve Pazarlama III. Safha Üretim ve Pazarlama Yönetim Ar-Ge Yardımı Safhaları Üretim Fikri Üretim Fikri Pilot Üretim

27 27 Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alımları Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

28 28 Yılın herhangi bir gününde proje başvurusu yapılabilir, ancak proje başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesinden itibaren yapılan harcamalar destek kapsamında değerlendirilir. Örnek; 14 Mart 2006 tarihinde TEYDEB’e yapılan proje başvurusunun destek başlangıç tarihi en erken 1 Aralık 2005 olacaktır. Proje Başvuru Zamanlaması

29 PROJE BAŞVURUSU TÜBİTAK TEYDEB DEĞERLENDİRME TEYDEB ÖN DEĞERLENDİRMESİ HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

30 SON DEĞERLENDİRME ALAN KOMİTESİ Ar-Ge ? RET KABUL

31 TÜBİTAK TEYDEB İNCELEME TEYDEB AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU >DÖNEM RAPORU >MALİ RAPOR İZLEYİCİ MALİ RAPOR İNCELEME YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

32 DESTEK ORAN VE MİKTARI BELİRLEME % YTL DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ONAYI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (%25) + TÜBİTAK (%75) ÖDEME

33 33 Proje Başvurusu – Önemli Noktalar  Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği iyi açıklanmalı ve öne çıkarılmalıdır.  Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır.  Ürün yapısı karmaşık olan veya çok disiplinli çalışma gerektiren projelerin bu özellikleri ayrıntılı açıklanmalıdır.

34 34 Proje Başvurusu – Önemli Noktalar  Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalıdır.  Başarı kriterleri tanımlanmalıdır.  Projenin gerektirdiği Ar-Ge aşamaları iyi tanımlanmalıdır.  Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalıdır.

35 35 Proje Başvurusu – Önemli Noktalar  Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalıdır.  Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalıdır.  Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalıdır.  Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir.

36 36 Sıklıkla Yapılan Hatalar  Teknik açıklamalar endüstriyel Ar-Ge içeriğini ortaya çıkartamaz.  Hedef ve çıktılar belirsiz veya ölçülemezdir.  Başarı kriterleri belli değildir.  Proje süreci sistematik Ar-Ge aşamalarına dayalı oluşturulmaz.  Proje konusu ürün veya süreç yeniliği “karşılaştırmalı” açıklanmaz.

37 37 Sıklıkla Yapılan Hatalar  Projedeki firmanın özgün katkısı anlaşılamaz.  Öngörülen işbirlikleri ve hizmet alımlarının gereklilikleri anlaşılamaz.  Projeyi yapabilecek nitelikli personel proje ekibinde yoktur veya bu eksiği giderecek bir hizmet alımı planlanmamıştır.

38 38 Sıklıkla Yapılan Hatalar  İş paketleri uygun biçimde oluşturulmaz.  İş paketlerine uygun iş gücü planlanmaz.  Adam/ay oranları abartılı tahmin edilir.

39 39  Destek ödemesi TÜBİTAK (%75) ve DTM (%25) tarafından ortak olarak yapılmaktadır.  Proje sözleşmesi imzalanmaktadır.  Yeminli Mali Müşavir onay süreci eklendi.  Proje toplam bütçesinin %10’unu ve 250.000.- YTL’yi (ikiyüzellibin) aşmamak şartıyla proje süresince bir defaya mahsus ön ödeme yapılabilecektir.  Kuruluş ortaklarının ücretlerine sınırlama getirildi. Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri

40 40 Genel Değerlendirme 1995 yılından bu yana…. 1594 FİRMANIN 3666 PROJE BAŞVURUSU 1,9 MİLYAR DOLARLIK TOPLAM PROJE BÜYÜKLÜĞÜ DESTEKLENEN 2064 PROJE TAMAMLANAN 1413 PROJE 352 MİLYON YTL ($293 M) DESTEK 1 MİLYAR DOLARLIK YARATILAN AR-GE HACMİ

41 41 PROJE BAŞVURULARI

42 42 Proje Başvurularının Dağılımı 1995 (%) 2000 (%) 2005 (%) Proje Başvurusu KOBİ225464 Büyük784636 Firma SayısıKOBİ446578 Büyük563522 Yeni Firma Sayısı KOBİ447989 Büyük562111

43 43 Ödenen Destek Tutarları * *(Milyon YTL), 2005 sabit fiyatlarıyla

44 44 Projelerin Şehirlere Göre Dağılımı Toplam 46 il

45 45 PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

46 46 PROJELERİN MALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

47 47 PROJELERİN ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANINA GÖRE DAĞILIMI

48 48 PROJELERİN MALİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

49 49 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları (95-05) Ana Sanayi Yan Sanayi Toplam Firma Sayısı15100115 Proje Sayısı97281388 Toplam Proje Maliyeti (M$) 44390533 Toplam Destek Tutarı (M$) 57,210,367,5

50 50 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuru ve Destek Dağılımı

51 51 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları – Ana Sanayi  sunulan proje sayıları,  proje sunumundaki süreklilik ve  son yıllarda proje sunulmuş olması kriterleri esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında, söz konusu 15 ana firmadan yalnızca 7’sinin bu kriterlere uyduğu görülmektedir.

52 52 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları – Yan Sanayi  sunulan proje sayıları,  proje sunumundaki süreklilik,  son yıllarda proje sunulmuş olması ve  araç üreticileri birinci tedarikçisi konumunda bulunmak kriterleri esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında, 100 yan sanayi firmasından yalnızca 27’sinin bu kriterlere uyduğu görülmektedir.

53 53 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuruları – Yan Sanayi  27 yan sanayi firmasının, ilgi alanlarına göre, iç- trim, mekanik aksam, elektrik-aydınlatma aksamı, plastik-kauçuk aksam, döküm-kalıp imalatçıları olarak beş grupta toplandıkları görülmektedir.  Firmaların hepsinde de, araştırma yanı güçlü olmasa da, geliştirme ve tasarım faaliyetleri mevcuttur.  Sektördeki otomotiv yan sanayii firma sayısının 350 olduğu dikkate alındığında, 27 sayısı çok düşüktür.

54 54 Otomotiv Sektörünün Proje Başvuru Sayısı Oranı

55 55 Otomotiv Sektörünün Proje Maliyetleri Oranı

56 56

57 57 Far-stop lambası-cam silecek geliştirme Kamyonet gövde, süspansiyon, direksiyon ve fren donanımlarında özgün tasarım Motor ömür geliştirme 3 silindirli dizel motor tasarımı Alternatif yakıtlar için geliştirme çalışmaları Esnek üretim esaslı sert metal kesici takımlar geliştirme Araç göstergesi geliştirme Egzoz geliştirme Desteklenen Proje Örnekleri

58 58 Mobil hurda balyalama presi Kamyon yerlileştirme Havalı süspansiyon geliştirme Kalıp temizleme sürelerinin azaltılması Sünger yapılı profillerde kauçuk hamur ve geometrik tasarımları Sızdırmazlık ürünleri geliştirme Yüksek torklu marş motoru geliştirme Otomobil Ar-Ge Simülatörü (Eureka Projesi ve Teknoloji Başarı Ödülü) Sanal montaj ortamı Desteklenen Proje Örnekleri

59 59 Ar-Ge kültürü ve fiziksel altyapının oluşturulması Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması Bilgi kazanımların dökümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması Üniversite sanayi işbirliğinin oluşturulması Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven Ticari başarı Yeni açılım olanakları Ar-Ge YARDIMININ SAĞLADIKLARI

60 60 Başarı Öykülerimiz Var ORTAK NOKTALAR  Teknolojiye ve bilgiye yatırım yapmak  Yeniliklere açık olmak  Ar-ge kültürünü ve altyapısını oluşturmak  Firma içi eğitime önem vermek  Kalite kavramını benimsemek  Standartlar ile tanışmak  Satış sonrası hizmete önem vermek  Dış pazarlar konusunda araştırma yapmak

61 61 E U R E K A Avrupa çapında bir ‘AĞ’

62 62 Hedefleri  Avrupa refah tabanının sağlamlaştırılması  Verimliliğin ve rekabet gücünün geliştirilmesi Araçları  Avrupa çapında ArGe işbirliği  Yüksek teknoloji alanlarında pazarın gerektirdiği projeler Üyeleri  35 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği EUREKA

63 63  Avrupa’nın verimlilik ve rekabet artırma hedefleri ile uyumlu  Sivil amaçlı  Dünya çapında pazar potansiyeli  En az iki EUREKA üye ülkesinden katılımcı işbirliği EUREKA Proje Kabul Kriterleri

64 64 Ülkelerin Eureka Proje Büyüklükleri

65 65 Türk Katılımcılı Projeler  Tamamlanan Proje Sayısı: 40  Devam Eden Proje Sayısı: 17  Toplam Katılımcı: 102  Toplam Proje Bütçesi: 456 M Euro  Türk Katılımcıların Bütçesi: 55 M Euro

66 66 Eureka Destek Sistemi Eureka platformunda her ülke kendi destek sistemine göre kendi katılımcılarını desteklemektedir

67 67 Türk Katılımcılar için Fırsatlar  Sanayi kuruluşları için: Ar-Ge proje giderleri destek oranı hesaplanmaksızın en yüksek destek oranı (%50 - %60)  Üniversite veya araştırma kuruluşları için: Araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamı (100.000 USD geçmemek üzere)  36 ile sınırlı olmayan proje destek süresi  Uluslararası işbirliği ağlarına katılım

68 68 EUREKA - Neden İşbirliği ?  Daha yeni düşünceler  Daha geniş deneyim  Daha çok uzmanlık  Daha büyük projeler  Kaynakların birleştirilmesi  Risk paylaşımı  Daha büyük pazarlara erişim,

69 69 EUREKA Projelerinin Kazandırdıkları  Uluslar arası işbirliği yeteneğinin kazanılması  Diğer uluslar arası destek programlarına daha kolay erişim ve adaptasyon  Uluslar arası pazarlara erişim  En üst düzey destek oranı  Uluslar arası yetkinlik ve itibar

70 70 EUREKA Ofisi ile Sürekli İrtibatta Olmanız İçin Nedenler  Proje fikirlerinizi olgunlaştırabilirsiniz  Gelişmelerden ve diğer destek sistemlerinde haberdar olabilirsiniz  Proje başvuru süreci ve projeniz ile ilgili durum bilgilerini alabilirsiniz  Uluslararası ortak bulabilirsiniz  Proje ile ilgili her türlü sorununuza çözüm önerileri geliştirebilirsiniz

71 71

72 72  Üniversite ve sanayi kesimlerinin etkileşimini yaratmak  Sanayinin ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak  Endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak  Üniversite araştırmalarını artırmak  Üniversite sanayi işbirliğinde süreklilik sağlamak ÜSAMP - AMAÇ

73 73 Merkez Nerede Kurulabilir ? - Bir üniversite veya üniversitenin uygun göreceği bir mekanda Merkez Kimlerce Kurulur ? - Üniversite, TÜBİTAK, en az üç sanayi kuruluşu veya bir şemsiye kuruluşca ÜNİVERSİTE + TÜBİTAK + Merkez Hangi Alanda Çalışır ? - Sanayicilerle ortaklaşa belirlenen bir teknoloji alanında ÜSAMP – MERKEZ KURULUŞU

74 74 Kurulan Merkez 6 Kuruluş İçin Başvuru Aşamasında Merkez 1 Faaliyeti Durdurulan Merkez 1 TOPLAM 8 ÜSAMP MERKEZLERİ

75 75 Seramik Araştirma Merkezi Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Kuruluş Tarihi: 19 Mart 1998 Katilimci Firmalar: 19 Sanayi Kuruluşu Adana Üsam Çukurova Üniversitesi - Adana Kuruluş Tarihi: 09 Mayis 2000 Katilimci Firmalar: 37 Sanayi Kuruluşu Tekstil Araştirma Merkezi Ege Üniversitesi - İzmir Kuruluş Tarihi: 07 Aralik 2000 Katilimci: Türk Tekstil Vakfi ÜSAMP MERKEZLERİ

76 76 Otomotiv Teknoloji Ar-ge Merkezi İtü - İstanbul Kuruluş Tarihi: 23 Ağustos 2003 Katilimci: Otomotiv Sanayii Derneği Biyomedtek Hacettepe Üniversitesi - Ankara Kuruluş Tarihi: 06 Haziran 2004 Katilimci Firmalar: 3 Sanayi Kuruluşu Ostim Odagem Odtü - Ankara Kuruluş Tarihi: 06 Haziran 2004 Katilimci Firmalar: Ostim Sanayi Bölge Müdürlüğü Ve 17 Sanayi Kuruluşu ÜSAMP MERKEZLERİ

77 77 ÜSAMP MERKEZLERİ Otomotiv Teknoloji Ar-ge Merkezi Faaliyete geçtiği tarihten bu yana çok sayıda test ve analiz yanında, disiplinler ve üniversiteler arası ve aynı zamanda rakip otomotiv firmalarının ortaklaşa desteklediği rekabet öncesi araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri yürütülmeye başlanmıştır.

78 78 yarattığı yüksek katma değer, yüksek istihdam, rekabetçi yapısı ve bünyesinde çok fazla sayıda teknolojiyi barındırması nedeniyle Araştırma-Teknoloji Geliştirme faaliyetlerini tetiklemesi nedeniyle Türkiye için son derece önemli ve stratejiktir. Otomotiv Sektörünün Önemi

79 79 Otomotiv Sektörünün Rekabet Gücü

80 80 Ar-Ge yatırımı ağaç dikmeye benzer. Sabır gerektirir. Bakım gerektirir. Bu emeğin karşılığında sürekli meyve alırsınız Bir tohumdan milyonlarca meyveye ulaşırsınız.

81 81 Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik ile zirveye... Ar-Ge yapan sanayici Ar-Ge yapmayan sanayici...

82 82 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 221 06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) 467 18 01 Faks: (312) 427 43 05 e-posta: tideb@tubitak.gov.tr İnternet: www.tideb.tubitak.gov.tr TEYDEB İletişim Bilgileri

83 Teşekkür ederiz...

84 84 TÜBİTAK-TARAL Ar-Ge Ödeneği 2005 Ödeneği 2005 Kullanımı 2006 Devreden Ödenek 2006 Ödeneği 2006 Kullanılabilir Miktar Önceki Yıllardan 2006 İçin Bağıtlanan 2006 Yeni Projeler için Kullanılabilir Miktar Toplam41632393 415 (437) 508 (530) 223 285 (307) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 90 ─80 384242 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1167541215256120136 Başkanlık ve Enstitüler 70 ───── Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) 50371360733142 Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) 50361450642539 Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2511145 (27) [1] [1] 19 (41)910 (32) Bilim ve Toplum 15411516─ [1] [1] BİDEB’in 2006 bütçesi olan 27 Milyon YTL’nin 22 Milyon YTL’si diğer cari ödeneklerinden, 5 Milyon YTL’si ise sermaye transferinden karşılanacaktır., **Milyon YTL.


"Deniz Bayhan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 14 MART 2006 TAYSAD KONFERANSLAR DİZİSİ - 1 TÜBİTAK Sanayi Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları