Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SINIF YÖNETİMİ. SINIF YÖNETİMİNDE DİSİPLİN OKUL ÇAPINDA ELE ALINMALIDIR Bunun için 1.Okulun genel bir disiplin politikası olmalıdır 2.Öğrenciden beklenen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SINIF YÖNETİMİ. SINIF YÖNETİMİNDE DİSİPLİN OKUL ÇAPINDA ELE ALINMALIDIR Bunun için 1.Okulun genel bir disiplin politikası olmalıdır 2.Öğrenciden beklenen."— Sunum transkripti:

1 11 SINIF YÖNETİMİ

2 SINIF YÖNETİMİNDE DİSİPLİN OKUL ÇAPINDA ELE ALINMALIDIR Bunun için 1.Okulun genel bir disiplin politikası olmalıdır 2.Öğrenciden beklenen olumlu davranışlar açıkça belirtilmeli; eğitim bu davranışları kazanmak için verilmeli 3.İstenmeyen davranışları engelleme ve köreltme işlemleri sürekli yapılmalı

3 Okul çapında bir disiplin programı uygulamak için 1. Öğrenciden beklenen davranışları belirle Saygılı ol, sorumlu ol, hazır ol, talimatlara uy, eline/ayaklarına sahip ol gibi… 2. Beklenen davranışların koridorda, sınıfta, spor salonunda, laboratuvarda, gezi ve toplantılarda vs eğitimini yap. Örnekler ver, hatırlat, önlemler al 3. Beklenen davranışların doğruluğunu onayla. Etkili ödüller ver, sosyal kabul göster, programlar hazırla... 4. Tutarlı uygulamalar yap. Uygulamalarda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun desteğini sağlamaya çalış, etkili bir sistem geliştirmek için sürekli çalış, kadroya destek ve pekiştireçler sağla OKUL ÇAPINDA DİSİPLİN

4 Okul çapında disiplin için;ÖRNEK Sınıf Yemekhane Okul otobüsüKoridorOyun alanı Başkaları na Saygı Bağırmadan konuş Kendi yemeğini ye Kendi yerine otur Sağdan yürü Sıranı bekle Eşyalara saygı Kağıtları israf etme Tepsileri geri götür Ayaklarını yerde tut Çöpleri çöp kutusuna at Zil çalınca malzemeleri geri ver Kendine saygı Yapacağının en iyisini yap Ellerini yıka Vaktinde durakta ol Terbiyeli konuş Bir plan yap

5 1-İntikamcı Disiplin Kuramı Disiplini kişiselleştirerek, bir tür intikam aracı olarak kullanmaya çalışmadır. Öğretmen, disiplini bir kişisel sorun olarak algılanmakta ve çeşitli nedenlerle kızdığı öğrencilerin yanlış yapmasını beklemekte; disiplin uygulamaları ile ondan intikam almaktadır. 2-Cezalandırıcı Disiplin Kuramı İntikamcı kuramın bir derece esnetilmiş, geliştirilmiş biçimidir. Disiplin, cezalandırma üzerine kurulmuştur. Yasaklar ve bunlara uyulmaması durumunda karşılaşılacak cezalar önceden belirlenmiştir.

6 3-Korkutarak Engelleme Disiplin Kuramı Kötümser (pessimist) insan anlayışı, yani insan doğuştan kötüdür görüşüne dayanır. İnsan asi, tembel ve saldırgandır. Niccola Machiavelli insanın, her türlü etik kural bir kenara bırakılarak, ne pahasına ve hangi yöntemle olursa olsun acımasızca ve tam anlamıyla kontrol edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bazı engel ve yasaklar yoluyla bireyin dıştan kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Bağırma, üzerine yürüme, itekleme, dayak, tehdit, azarlama gibi eylemler sıklıkla görülür. Cezadan, yalnız suç kabul edilen davranışı sergileyen kişiye yönelik bir yaptırım olarak değil, aynı zamanda diğer kişileri istenmeyen benzer davranışlardan caydırmaya yönelik bir önleyici araç olarak yararlanılmaktadır.

7 4-İyileştirici Disiplin Kuramı Cezayı her zaman ve her durumda uygun olmayabilir. Cezanın caydırıcı etkisi azaldığında veya tümüyle ortadan kalktığında yönetmek ve kontrol etmek daha da güçleşir. İyileştirici disiplin kuramı bireyde, kabul gören mevcut düzen ve kurallara direnme yerine onlara uymayı emreden bir düşüncenin yerleştirilmesi temeline dayanmaktadır. İyileştirici disiplin kuramı, istenmeyen davranışın yol açabileceği sonuçları öğrenciye anlatarak, bilgilendirerek, ondan caydırmayı amaçlar. Etkin bir rehberlik ve danışmanlık yoluyla bu kuram okulda etkili bir biçimde uygulanabilir.

8 5-Önleyici Disiplin Kuramı İyimserlik (optimist) insan görüşüne dayanmaktadır. Bu görüşe göre insan dünyaya tertemiz gelir. Kötülükleri, tembelliği, bencilliği sonradan çevrenin etkisiyle öğrenir. İçinde yetiştiği çevrenin yapısı ve özellikleri çocuğun davranışlarını da biçimlendirir. Okulda özdenetime dayalı olumlu alışkanlıkların artması durumunda, dıştan denetime ihtiyaç kalmayabilir. Önleyici disiplin anlayışı aynı zamanda, “yapıcı disiplin anlayışı” ve “modern disiplin anlayışı” olarak da isimlendirilmektedir.

9 Daha İyi Bir Sınıf Disiplini İçin 11 Teknik 1. Dikkat çek! Derse başlamadan herkesin dikkatini çek. Gürültülü sınıfa ders verme. Herkes yerine oturup tamamen susuncaya kadar bekle. Dersi yumuşak bir sesle ver, bağırarak ders anlatma. 2. Öğretimi açık yap Derste neler yapacağını ve öğrencilerden ne beklediğini baştan söyle. Zamanı iyi planla. Öğrencilerle sohbet edecek zaman da ayır.

10 Daha İyi Bir Sınıf Disiplini İçin 11 Teknik 3. Sınıfı sürekli kontrol et Ders anlatırken sınıfın her yanını dolaş, sınıfta gitmediğin yer kalmasın. Çalışmalarını kontrol et. Dolaşmadığın zamanlar da göz kontrolü yap. 4. Öğrencilere örnek ol “Değerleri öğretme, göster.” Öğretmen öğrenciler için örnek olmalıdır. “Dediğim gibi yap, yaptığım gibi yapma” felsefesinde olmamalıdır. 5. Sözel olmayan işaretler kullan Sınıfta sadece sesi ve sözü değil, yüz ifadeleri, el ve beden hareketlerini de kullan. Bunları anlamazlarsa, açıkla.

11 Daha İyi Bir Sınıf Disiplini İçin 11 Teknik 6. Çevreyi kontrol altına al Sınıf, öğrencilerin hoşuna gidecek şekilde düzenlenmelidir (duvarlar, malzemeler). Sizin ve öğrencilerin sevdiği bazı resim ve eşyaları da sınıfa as. 7. Düşük düzeyde müdahale Disiplin problemlerini sakin karşıla. Müdahaleyi yumuşak yap. İstenmeyen davranış yapana dikkat ederek onu ödüllendirme, önemsiz karşıla. 8. Kendine güvenen disiplin Otorite ile ödülü iyi dengele. Disiplinli ol. Sınıfın hakimi ol, bunu öğrencilere devretme. Kuralları koy ve kararlı şekilde uygula.

12 Daha İyi Bir Sınıf Disiplini İçin 11 Teknik 9. Kendine güvenen ben-mesajı İstenmeyen davranış yapan öğrenciye karşı güçlü benlik göster. “Sizden şunu istiyorum, şunu bekliyorum...” de. Yanlış hareket üzerinde durma; istediğin doğru hareketi vurgula. 10. İnsani ben-mesajı Sınıfta kendi durumunu öğrencilerin anlayış ve takdirine bırakır, onlara hümanist yaklaşır. 11. Pozitif Disiplin Sınıf kurallarını olumlu cümleler olarak kur. Beklentilerini söyle. Olumlu davranışları hemen ve bolca ödüllendir, pekiştir.

13 Thomas Gordon Modeli Thomas Gordon Modeli Öğretmen Etkinlikli Model Ben mesajı sorunla ilgili olmadığı zaman öğretmen ve öğrenci ikileme düşer. Böyle durumlarda Gordon, kaybeden yok tekniğini önermektedir. Bu teknik, öğretmen ve öğrencinin karşılıklı ilişki içinde eşit katkılarına dayanan altı basamaklı bir tekniktir. 1-Sorunu tanımlama 2-Olası çözüm yolları üretme (öğretmen ve öğrenciler aynı sayıda fikir sunarak) 3-Çözümleri değerlendirme 4-En iyi çözümün hangisi olduğuna karar vermek 5-Tercih edilen çözüm önerisinin nasıl uygulanacağını belirleme 6-Çözümün başarısını değerlendirme.

14 Rudolf Dreikurs Modeli Rudolf Dreikurs Modeli Ussal Sonuçlar Modeli Bu modelin amacı, öğrencide öz disiplin geliştirmektir. Öğrenciye kendi davranışlarından kendisinin sorumlu olduğu öğretilmelidir. Model, sınıf kurallarının ve kuralların bozulması durumunda karşılaşılacak sonuçların olabildiğince demokratik yollarla belirlenmesini öngörmektedir. Modelin öngördüğü ussal sonuçlar, öğretmen tarafından düzenlenen ve gerçek yaşantıyı temsil eden deneyimlerdir.

15 Rudolf Dreikurs Modeli Rudolf Dreikurs Modeli Ussal Sonuçlar Modeli Öğrenci özgün davranışlarından sorumlu olduğunu öğrenir. Ussal sonuçlar, öğrenciye durumları değerlendirme, yaşayarak öğrenme ve uygun tercihler yapmayı öğretir. Dreikurs, hatalı inançlardan kaynaklanan amaçları; dikkat çekme, güç gösterisi, intikam ve içine kapanma olarak dört gruba ayırır. Öğrenciye istenmeyen davranışının sonucunda karşılaşacağı ussal sonuçlar açıklanır ve istenen davranışlar göstermeye karar vermesi sağlanır.

16 Fredric Jones Modeli Öğretmenlerin zamanlarının %50’den fazlası istenmeyen öğrenci davranışlarıyla uğraşmak ve onları çözmekle geçer. Bu, nasıl engellenebilir?

17 Fredric Jones Modeli Beden Dilini etkili kullanmak Beden Dilini etkili kullanmak, bir çok disiplin problemlerini baştan engeller. Etkili beden dili işaretleri: göz teması, yüz ifadeleri, sinyal vermek, jestler, yakın durmak Problemin yakınında olmak, onun ortaya çıkışını engelleyebilir.

18 OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ Olumlu Davranış Desteği, öğrencilerin problem davranışlarını engelleyerek tüm öğrencilerin mükemmel bir öğrenme ortamında rahatça öğrenmelerini sağlar. Çevrenin yeniden düzenlenmesi esastır. Öğrencinin davranışlarından ziyade “ortam”a dikkat çeker. Risk altındaki öğrencilerle uğraşacak kişi ve ekipler görevlendirilir.

19 Davranış Bilimi bize göstedi ki, öğrenciler… “Kötü davranışları” doğuştan getirmezler Sürekli kötü sonuç örnekleri verildiğinde ders almazlar...öyleyse, onları doğrudan ve iyi davranış örnekleri vererek eğitmeye çalış

20 ÖĞRETMENE VEREBİLECEĞİMİZ BİR SİHİRLİ DEĞNEK VAR MI?

21 SİHİRLİ DEĞNEK: HER ÖĞRETMENİN SEVGİ DOLU YÜREĞİDİR.

22  ÖĞRETMENİN ERDEMLERİ:  SABIRLI OLMAK  İŞİNİ SEVEREK YAPMAK  KONUMUZA TAM HAKİMİYET

23

24  SINAVDA SORACAĞIMIZI SÖYLEYEREK DİKKATLERİNİ ÇEKMEK  BİR DERS ÖNCE GELECEK DERSİ TANITMAK VE MERAKLARINI UYANDIRMAK.

25  KONUYLA İLGİLİ KENDİ DENEYİMLERİNDEN DOĞAN İPUÇLARI

26  BİLGİLİ  NEŞELİ  MUTLU  İLGİLİ  GÜVENİLİR  İNSANCIL  OLGUN  DERSİNİ İYİ SUNAN  SEVGİ BESLEYEN  SAYGIYA SAHİP  SAYGI GÖSTEREN  BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALAN  HOŞGÖRÜLÜ  ANLAYIŞLI  YANSIZ

27  ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE OBJEKTİFLER Mİ?  KENDİNE GÖRE İYİ BİR ÖĞRETMEN OLMAK NE ANLAM TAŞIR?

28  ARAŞTIMALARA GÖRE EN ÖNEMLİ ÖZELLİK DEMOKRATİK OLMAK.

29  Sınıf Yönetimi; öğrenci davranışlarını kontrol ve disipline etme etkinliği değildir.  Öğretmen otoritesinin sınıfta hakim kılınması için bir dizi kuralları uygulama faaliyeti de değildir.

30  Çağdaş ve modern yaklaşım ve anlayışa göre sınıfta öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının meydana getirilmesi sürecidir.

31  Sınıf yönetiminin etkili ve başarılı olması durumunda bunun öğrenci başarısına da yansıdığı araştırmalarla sabittir.

32  Etkili Sınıf Yönetiminin kurulduğu sınıfta tüm etkinlikler amaçlıdır, düzenlidir ve demokratik disiplinin sağlandığı bir ortamda gerçekleştirilir.

33  istenmeyen davranışları azaltmanın bir yolu, istenenlerin başlatılması, çoğaltılması, güçlendirilmesi ile olur.

34  Bunun için isteneni çağrıştırıcı davranmak, istenen davranışa inandırmak, istenen davranışı güçlendirmek, kolaylaştırmak olumlu yön ve yöntemlerden bazılarıdır.

35

36

37  Ses yükseltmek  Esnemek  Burada benim sözüm geçer.  Son sözü söylemede ısrar.  Olumsuz vücut dilinin kullanılması: sert duruş,sıkı bağlı kollar,sert el hareketleri.  Utandırma, bozma, gururla oynama, küçük düşürme…

38  Küçümseme,alay etme,iğneleme…  Hava atma, kendini övme.  Kaba kuvvet.  Çifte standartlı olma- ‘ söylediğimi yapın yaptığımı değil.’

39  İspatsız doğrulukta ısrar.  ‘Şunu yap sana şu var’  ‘zaten hepiniz böylesiniz’,’sizden beklemiyor değildim’,’öğrenci milleti’  Öğrenciyi yansılama.  Emretme.

40  Aşırı ödüllendirme.  Meşgulum sonra gel.  Ben sizin arkadaşınızım. (Ama biz arkadaş değil öğretmen istiyorduk!)  Çık dışarı terbiyesiz!  İşe yaramaz!,Ne yaptığın beni ilgilendirmez!

41

42  Ben öyle istiyorum,o kadar!  Ödev vermek için ödev vermek.  Madem susmayacaksınız o zaman bu cümleyi elli defa yazın!  Verilen sözün tutulmaması.  Herşeye evet demek. (ve sonra altından kalkamamak.)  Tebeşir vs. atmak.

43 OLUMLU ÖĞRETMEN TUTUMLARI

44

45  Gülümseme  Güzel giyinme  Öğrenciden yana tavır.  Öğrencinin şahsi ekonomik durumunu bilmek,  İnsanlar hata yapabilirler kabullenmesiyle disiplin problemlerine yaklaşmak.

46  Üzüntülü olduğunda ne olduğunu sormak  Sevincini paylaşmak.  Kusurlarını örtmek.  Ümit vermek,güven vermek.  Sende benim gibisin, bana benzer özelliklerin var.  Günaydın, lütfen, tabiiki neden olmasın, Özür dilerim, demek.

47  Öğrencilerin isimlerini en kısa zamanda öğren erek her fırsatta öğrencilere isimleriyle hitap etmeli.  Öğrenciler çok etkilenip kendilerine değer verildiğini anlayacak ve kalbe köprüler ilk günlerden kurulacak.

48 Öğretmen hem sıkı disiplinli hemde canayakın ve arkadaşca olabilir. Öğrenciler, sınıfta istediğimizi yapabileceğimiz bir öğretmen olsun yerine sınıfı disiplinde tutacak dersin kaynamasını engelleyecek ve ONLARA öğrenmeyi öğretecek bir ÖĞRETMEN isterler.

49 Sınıf Kurallarını öğrencilerle beraber belirleyin ve uygun bir yere asın. Okulun kendine ait kuralları yanında size göre sınıfın yönetilmesinde faydalı olabileceğini düşündüklerinizi maddeleştirip asılabilir.

50 Derse başlamadan önce tahtanın bir köşesine konuyla ilgili İLGİNÇ soruları yazmak ve konu ilerledikçe ve yeri geldikçe soruları cevaplamak, derse olan ilgiyi arttırabilir.

51 Öğrencileriniz şu an ne yapıyorlar? Problemleri, ailevi durumları ne durumda? Öğrencilerin özel hayatı ile ilgilenmenizin öğrenmelerine faydası olacaktır.

52 Öğrenciler kurallara niçin uymazlar? 1.Çünkü kuralları tam olarak bilmezler. 2.Kurallara uyma eğitimi almamışlardır. 3.Öğretmen sınıfta ne olup bittiği ile ilgilenmiyordur.

53 Kuralları kim belirlemelidir? Yaş ve eğitim düzeyine göre farklılaşmalı mıdır? Okul çapında mı olmalı, yoksa sınıf ile mi sınırlı olmalıdır? Derse ve dersaneye göre değişmeli midir? Sınıfta tartışılarak mı alınmalıdır?

54 KURALLAR NASIL OLMALIDIR?.. Gerçekçi, Mantıklı, İyi tanımlanmış, Sayıca sınırlı, Açıkça anlaşılır, Pozitif cümleler halinde ifade edilmiş...

55  Kuralların geliştirilmesine öğrencileri de katınız. Onlarla kuralın nedenini ve uyulmaz ise sonuçlarını tartışınız.  Kurallar sayıca sınırlı (5-7 arasında) ve kısa olsun.  Kuralları olumsuz cümleler halinde ifade etmeyiniz. Öğrencilerin yapacakları pozitif hareketleri tasvir ediniz.

56  Sınıf kuralları okul kuralları ve politikası ile çatışmasın  Öğrencilere kuralları iyice anlat, tutarlı ve ısrarlı bir şekilde kurallara uymalarını pekiştir  Kuralları ailelere de anlat ve onların kurallara aykırı hareket etmemesini, kuralları desteklemesini iste  Kuralları belli aralıklarla gözden geçir ve değiştirilmesi gerekenleri değiştir.

57  Kurallar tüm öğrencilerin göreceği şekilde bir yere asılmalı veya duyurulmalıdır.  Kurallar gözlenebilir davranışlar olarak açıklanmalıdır.  Sınıf kuralları sadece yasak ve cezalar üzerine kurulmamalı; ödül verebilecek olumlu davranışlar da kural haline getirilmelidir.  Kural geliştirmeye öğrenciler de yardım etmelidir.  Olumlu ve olumsuz sonuçlarına göre kuralları gözden geçirmelidir.

58  Kurallar emir şeklinde de olabilir, sorumluluklar şeklinde de.  Eğer kuralları bütün sınıf, sınıfın işleyişi için haklı ve doğru görüyorsa, kurallar sorumluluk şekline dönüşür.

59 Sınıf Yönetiminde ve sınıf kurallarını uygulama ve sonuç almada en etkili yol tutarlılık tır. Sınıf kurallarına mükemmel şekilde uyanları ödüllendiriniz. Olumlu pekiştireçler veriniz.

60 60 REHBERLİK SERVİSİ


"11 SINIF YÖNETİMİ. SINIF YÖNETİMİNDE DİSİPLİN OKUL ÇAPINDA ELE ALINMALIDIR Bunun için 1.Okulun genel bir disiplin politikası olmalıdır 2.Öğrenciden beklenen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları