Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE"— Sunum transkripti:

1 SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE
KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5- Gerçek zaman saati uygulaması 1.Slayt

2 PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI
Atlama Komutları Koşullu son Stop İzleyici resetleme komutları 2.Slayt

3 PLC UYGULAMALARI 3.Slayt

4 4.Slayt

5 5.Slayt Uyg-1: JUMP

6 ATLAMA KOMUTU 6.Slayt Uyg-2: JUMP_2

7 7.Slayt Uyg-3: JUMP_3

8 8.Slayt

9 Stop komutu dona-nımsal veya bizim belirlediğimiz şartla işletilir.
WDR komutu saykıl süresi S7-200 için 350 ms yi aşarsa programın ortasına bir yere konulur. END komutu Versiyon 2.0 ve altında program sonuna koyulmalı. İstenirse de programın her hangi bir yerine konularak koşullu son yapılabilir. 9.Slayt

10 PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI
10.Slayt Uyg-4: For_Next

11 Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları
SCR komutları ile birbirini takip eden alt birimlere ayrılabilen proseslerde (ki çoğu makina böyledir) kullanmak üzere “adım” kontrolunu basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bir dizi işlemin tekrar tekrar yapılması gerekiyorsa, uygulamanıza tam uyan SCR’ler programınızın yapılandırılmasında kullanılabilir. Sonuçta, uygulamanızı daha kısa sürede programlar ve testlerini de daha kolay gerçekleştirirsiniz. SCR Yükle komutu (LSCR), SCR’nin başlangıcını gösterir. S-bit parametresi “1” ise, SCR Yükle komutuyla SCR Sonu arasındaki işlemler (adım) devrede olacaktır. Eğer S_bit “0” ise, bu iki komut arasındaki işlemlere/komutlara enerji akışı yok varsayılacaktır. 11.Slayt

12 Sınırlamalar SCR’leri kullanırken aşağıdaki sınırlamalara dikkat ediniz: ‰ Aynı S bitini farklı program parçasında kullanamazsınız. Örneğin, S0.1’i ana programda kullandıysanız bir altprogramda kullanmamanız gerekir. ‰ SCR parçasının içinden dışarıya veya dışarıdan içeriye sıçrama yapamazsınız; ancak, Sıçrama ve ilgili Etiketi aynı SCR parçasının içinde yer almak üzere kullanabilirsiniz. ‰ SCR parçasının içinde Koşullu Son (END) komutunu kullanamazsınız. 12.Slayt

13 13.Slayt

14 14.Slayt

15 DAĞILMA KUMANDASI 15.Slayt

16 16.Slayt

17 BİRLEŞME KUMANDASI 17.Slayt

18 18.Slayt

19 SIRALAMA ROLELERİ ÖRNEK PROGRAMI
SM0.0 19.Slayt Uyg-5: SCR1

20 20.Slayt Uyg-6: SCR2

21 21.Slayt

22 22.Slayt

23 sarty 23.Slayt

24 24.Slayt

25 ALT PROGRAM OLUŞTURMA MAIN (OB1) SBR1(MANUEL) SBR2(OTOMATİK) 25.Slayt
Uyg-7: SBR_INT

26 PAREMETRELİ ALT PROGRAM (daha sonra)

27 PAREMETRELİ ALT PROGRAM (daha sonra)
MAİN OB1

28 BÖLÜM-2: MATEMATİK KOMUTLARI

29 Matematik Komutları Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Komutlarıdır.
IN1 + IN2 = OUT IN1 - IN2 = OUT LAD ve FBD IN1 + OUT = OUT OUT - IN1 = OUT STL Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. Tam sayı işlemleri ile arasındadır. Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Double Tamsayı ila Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. 26.Slayt

30 TOPLAMA VE ÇIKARMA 27.Slayt Toplama, Çıkarma
IN1 + IN2 = OUT IN1 - IN2 = OUT IN1 + OUT = OUT OUT - IN1 = OUT Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. Tam sayı işlemleri ile arasındadır. Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Double Tamsayı ila Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. 27.Slayt

31 28.Slayt Uyg-8: ADD_I

32 29.Slayt Uyg-9: SUB_I

33 Matematik Komutları Çarpma , Bölme
IN1 * IN2 = OUT , IN1 / IN2 = OUT LAD ve FBD IN1 * OUT = OUT , OUT / IN1 = OUT STL Tamsayı Çarpma (*I) veya Tamsayı Bölme (/I) komutları iki 16 bit tamsayıyı çarpar veya böler ve 16 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). Double Tamsayı Çarpma (*D) veya Double Tamsayı Bölme (/D) komutları iki 32 bitlik tamsayıyı çarpar veya böler ve 32 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). Reel Sayı Çarpma (*R) veya Reel Sayı Bölme (/R) komutları iki (32 bitlik) reel sayıyı çarpar veya böler ve (32 bitlik) sonuç oluşturur. Tüm komutlarda sonuç, OUT’a yazılır.

34 30.Slayt Uyg-10: MUL_I

35 31.Slayt Uyg-11: DIV_I

36 Etkilenen özel hafıza bitleri ‰ SM1.0 (işlem sonucu sıfır ise)
Matematik Komutları Etkilenen özel hafıza bitleri Bu bitler bir saykıl boyunca bir olur. ‰ SM1.0 (işlem sonucu sıfır ise) ‰ SM1.1 (taşma, işlem sırasında geçersiz değer oluştu veya giriş parametresi geçersiz ise) ‰ SM1.2 (sonuç negatif ise) ‰ SM1.3 (sıfıra bölme işlemi yapılıyorsa) 32.Slayt

37 Matematik Komutları SM1.1, taşma hatalarını ve geçersiz değerleri gösterir. Eğer SM1.1 set olmuş ise, SM1.0 ve SM1.2’nin değerleri geçerli değildir ve çıkış güncellenmez. . Eğer SM1.1 ve SM1.3 set olmamış ise, işlem hatasız şekilde bitmiş, SM1.0 ve SM1.2 geçerli değerler içeriyor demektir. Eğer bir bölme işlemi sırasında SM1.3 set olmuşsa, diğer matematik durum bitleri aynı şekilde kalır.

38 TOPLAMA İŞLEMİ

39 DURUM TABLOSU(Status Chart)

40 ÇIKARMA İŞLEMİ

41 DURUM TABLOSU(Status Chart)

42 ÇARPMA İŞLEMİ

43 BÖLME İŞLEMİ

44 Örnek-1 I0.0 ile işlemin sonucu X=(2460/24)*(3564/12)+1234
Y=(234,45+23,321)/(235,48-34,6) 33.Slayt Uyg-12: MAT_ORN_1

45 ÖRNEK ALIŞTIRMA X=(450/50). (25000/250)-(257500/4750) Y=(6900/30)

46 DÖNÜŞTÜRME KOMUTLARI 34.Slayt

47 ( BCD SAYININ REEL SAYIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)
DÖNÜŞTÜRME KOMUTLARI ( BCD SAYININ REEL SAYIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ) 35.Slayt

48 REEL SAYIYI TAM SAYIYA DÖNÜŞTÜRME
36.Slayt Uyg-13:ROUND_TRUNC

49 KAREKÖK ALMA VE DOLDURMA KOMUTU
37.Slayt Uyg-14:FILL_N

50 VERİ TABLOSU OLUŞTURMA
38.Slayt

51 39.Slayt

52 TABLO OLUŞTURMA ÖRNEK 40.Slayt Uyg-15:TABLE

53 KESME ALT PROGRAMLARI İnterrupt (Kesme) Komutları : ENI,DISI , ATCH, DTCH İnterrupt’lara İzin Ver komutu Enable İnterrupt:(ENI), tüm ilişkilendirilmiş interrupt olgularının işlenmesine izin verir. İnterrupt İznini Kaldır komutu (Disable İnterrupt):DISI, tüm interrupt olguların işlenmesini engeller. 41.Slayt

54 İnterruptlar için “Kısa olan iyidir” yargısı kesinlikle doğrudur.
Bir interrupt altprogramında İnterrupt İznini Kaldır (DISI), İnterrupt’lara İzin Ver (ENI), Hızlı Sayıcı Tanımlama (HDEF)ve Son (END) komutlarını kullanamazsınız 42.Slayt

55 CPU 22X KESME SAYISI 43.Slayt

56 KESME İLE İŞLETİLEN ALT POGRAMLAR
1-Olaya bağlı kesme alt proğramları 2-Zamana bağlı kesme alt proğramları 3-Hızlı sayıcı kesme alt proğramı 4-Hızlı çıkış kesme alt proğramı 5-İletişim kesme alt proğramı 44.Slayt

57 Olaya Bağlı kesmeler 45.Slayt

58 OLAYA BAĞLI KESME OLGULARI
46.Slayt

59 Main INT INT 1 INT 2 47.Slayt Uyg-16:INT

60 48.Slayt

61 49.Slayt Uyg-17:INT_KITAP

62 50.Slayt Uyg-17:INT_KITAP_DEVAMI

63 Zamana Bağlı İnterrupt’lar Olgu Açıklama
Zamana bağlı interruptlar zaman kontrollu interruptlar ve zaman rölesi T32/T96 interrupt’larından oluşur. Zaman kontrollu interrupt kullanarak belli işlemleri sabit zaman aralığında sürekli yapabilirsiniz. Çevrim süresi 1 msn’lik artımlarla msn arasında olabilir. Zaman kontrollu interrupt 0 için çevrim süresini SMB34’e, zaman kontrollu interrupt 1 için ise SMB35’e yazmalısınız. 51.Slayt

64 Main INT 1 52.Slayt Uyg-18:INT_TIME0

65 ZAMANA BAĞLI KESME 53.Slayt Uyg- SIZ DAHA SONRA YAPACAKSINIZ.

66 ZAMANA BAĞLI KESME 54.Slayt

67 HIZLI SAYICILAR Hızlı sayıcılar, S7-200 tarama hızıyla ölçülemeyecek kadar hızlı olan darbelerin sayılması için kullanılır. Maksimum sayma frekansı S7–200 CPU modeline bağlıdır. Hızlı Sayıcı Tanımlama Hızlı Sayıcı Tanımlama komutu (HDEF), belirli bir hızlı sayıcının (HSCx) çalışma şeklini seçer. MODE: Bu seçim hızlı sayıcının sayma, yön, başlatma ve reset fonksiyonlarını tanımlar. Programda yer alacak her hızlı sayıcı için her zaman ve sadece bir adet Hızlı Sayıcı tanımlama komutu kullanılmalıdır. 55.Slayt

68 Hızlı Sayıcı Mod Seçimi
56.Slayt

69 Mod 0,1,2 için çalışma şekli 57.Slayt

70 Mod 3, 4 veya 5 için Çalışma Örneği
58.Slayt

71 Mod 6,7ve 8 için çalişma şekli
59.Slayt

72 Mod 9,10,11 için çalışma şekli 60.Slayt

73 HIZLI SAYICILAR CPU 221ve CPU 222 dört adet hızlı sayıcıyı destekler: HSC0, HSC3, HSC4 ve HSC5. Bu CPU’larda HSC1 ve HSC2 yoktur. CPU 224, CPU 224XP, CPU 226 ve CPU 226XM altı hızlı sayıcıyı destekler: HSC0 ile HSC5. 61.Slayt

74 62.Slayt

75 Hızlı Sayıcı Hızlı Sayıcı komutu (HSC) özel hafıza bitleri ve baytları yoluyla yapılan ayarların hızlı sayıcıya aktarılmasını sağlar. N parametresi hızlı sayıcının numarasıdır. Hızlı sayıcı tanımlamanın tersine, HSC komutu bir hızlı sayıcı için birden fazla kullanılabilir. Hızlı sayıcılar 12 çalışma şekline kadar ayarlanabilirler Bu fonksiyonların desteklendiği her sayıcın sayma, yön kontrolü, reset ve başlatma amacıyla girişleri vardır. İki fazlı (yukarı/aşağı) sayıcılarda her iki sayma girişi de maksimum hızda olabilir. Dörtlü (enkoder tipi) sayıcılarda, maksimum hızın bir misli (1x) veya dört misli (4x) sayma seçim olanağı vardır. Tüm sayıcılar birbirlerini etkilemeden maksimum hızda çalıştırılabilir. 63.Slayt

76 ÇALIŞMA MODLARI 64.Slayt

77 65.Slayt

78 66.Slayt

79 KESME OLGU NUMARALARI 67.Slayt

80 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Kontrol Bitleri
68.Slayt

81 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Anlık ve Ayar Değerleri
Anlık değere her türlü komutla (karşılaştırma, taşıma) erişilebilir, ancak buraya değer yazma yalnızca HSC komutuyla yapılabilir. 68.Slayt

82 HIZLI SAYICILARIN KESME OLGU NUMARALARI
68.Slayt

83 HIZLI SAYICI ÖRNEĞİ Main OB SBR0 INT0 69.Slayt

84 Hızlı sayıcı kesmesi Hızlı sayıcı interrupt’ları ayar değerine erişim, dönüş yönü değişimi veya harici resetleme gibi durumları içerir. Bu hızlı sayıcı olgularının her biri, PLC normal tarama süresinde yakalana- mayacak kadar hızlı gelişen durum- lara gerçek zamanda tepki verilebil- mesini sağlar

85 Hızlı Sayıcı Örnek 1 HSC0 hızlı sayıcısı şu şekilde çalışması istenmektedir: Hızlı sayıcı girişten gelen palsleri ileri yönde 10 ‘a kadar sayacak ,anlık değeri ayar değerine eriştiğinde kesme işlemi gerçekleşecek. Kesme alt programına gittiğinde geri yönde eksi 10’ a kadar sayacak. Dışarıdan harici reset yapılabilecek Bu devreyi oluşturarak çalışmasını kontrol ediniz. 70.Slayt

86 Main OB1 SBR0 INT0 HIZLI SAYICI ÖRNEK-1 ÇÖZÜMÜ 71.Slayt 10 -10
Uyg_19:MANUEL

87 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 72.Slayt

88 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 73.Slayt

89 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 74.Slayt

90 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 75.Slayt

91 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 76.Slayt

92 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 77.Slayt

93 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 78.Slayt

94 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 79.Slayt

95 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması
Uyg_20:wizard 80.Slayt

96 Hızlı Sayıcı Örnek 2 Hızlı sayıcının şu şekilde çalışması istenmektedir: Hızlı sayıcı girişten gelen palsleri ileri yönde 20 ye kadar sayacak ,anlık değeri ayar değerine eriştiğinde kesme işlemi gerçekleşecek. Kesme alt programına gittiğinde içerik sıfırlanacak tekrar 25 ‘e set edilecek. Reset yapıldığında hızlı sayıcı içeriği sıfırlanacak Dışarıdan harici yön kontrolü yapılabilecek Bu devreyi oluşturarak çalışmasını kontrol ediniz. 81.Slayt

97 Hızlı Çıkış Kesme ALT PROGRAMI
Darbe Çıkış komutu (PLS) ile hızlı çıkışların (Q0.0 ve Q0.1), darbe dizisi (Pulse Train Output (PTO) ve darbe genişliği modülasyonu (Pulse Width Modulation (PWM) şeklinde çalıştırılması mümkün olmaktadır. Darbe çıkışları konfigüre etmek için pozisyon kontrol sihirbazını kullanabilirsiniz. PTO, ayarlanabilir darbe sayısı ve çevrim süresi ile eşit aralıklı kare dalga çıkışı sağlar. PWM, ayarlanabilir darbe genişliği ve döngü süresi ile sürekli bir çıkış fonksiyonu sağlar. 82.Slayt

98 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)
PTO %50 açık-%50 kapalı olmak üzere belirli bir darbe sayısı ve çevrim süresi ile kare dalga çıkışı oluşturur. PTO, tek bir darbe dizisi veya arka arkaya eklenmiş çok sayıda darbe dizisi oluşturabilir (darbe profili kullanılarak). Darbe sayısını ve (mikrosaniye veya milisaniye cinsinden) çevrim süresini tanmlayabilirsiniz: ‰ Darbe sayısı: 1 ila 4,294,967,295 ‰ Çevrim süresi: 50 mikro sn ila 65,535 mikrosn 83.Slayt

99 PTO/PWM İşlemini Ayarlamak ve Kontrol Etmek için SM Kullanımı
PLS komutu, belirli SM alanında yazılı bilgileri okur ve PTO/PWM üreteçlerini buna göre programlar. SMB67, PTO0 veya PWM0’a kumanda eder ve SMB77, PTO1 veya PWM1’e. Yeni bir darbe sayısı (SMD72 veya SMD82), darbe genişliği (SMW70 veya SMW80) veya çevrim süresi (SMW68 veya SMW78) girdiğinizde, kontrol alanındaki uygun güncelleme bitlerini de set edin ve ondan sonra PLS komutunu işletin. 84.Slayt

100 85.Slayt

101 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)
KESME OLGU NUMARASI (Q0.0 İÇİN 19) ,(Q0.1 İÇİN 20) DİR 86.Slayt

102 SAYFA 68 87.Slayt

103 HIZLI ÇIKIŞ KESMESİ MAIN (OB1) HIZ ÇIK(SBR 2) HIZ ÇIK KES(INT1)
Uyg_21:PLS 88.Slayt

104 GERÇEK ZAMAN SAATİ Bütün rakamlar hekzadesimal sayı
Düzeninde yazılacak. Örneğin;15.gün16#15 diye yazılacak. 89.Slayt

105 90.Slayt

106 GERÇEK ZAMAN SAATİ 91.Slayt

107 GERÇEK ZAMAN SAATİ ÖRNEK
92.Slayt

108 93.Slayt

109 GERÇEK ZAMAN SAATİ VB300 YIL 00-99 VB301 AY 01-12 VB302 GÜN 01-31
00-24 VB304 DAKİKA 0-59 VB305 SANİYE VB306 ----- VB307 HAFTANIN GÜNÜ 1-7 1-PAZAR 7-CUMARTESİ 0 -OLURSA HAFTANIN GÜNÜ YOK

110 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

111 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

112 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

113 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

114 Programınız, iletişim portunun işletilmesi için aşağıdakileri kullanır:
‰ İlet komutu (XMT) ve iletim interrupt’ı: İlet komutu, S7–200’ün iletişim portu üzerinden 255 karakteri aktarmasına izin verir. İletim interrupt’ı, iletimin tamamlandığı konusunda programınıza bilgi verir. ‰ Karakter alım interrupt’ı: Bu interrupt, iletişim portu üzerinden bir karakter alındığıyla ilgili olarak programınıza bilgi verir. Kullanılan programa bağlı olarak programınız alınan karakter üzerine işlem yapabilir. ‰ AL komutu (RCV): Al komutu, iletişim portu üzerinden tüm mesajı alır ve mesajın tamamının alındığıyla ilgili olarak programınıza bilgi verir. S7-200’ün SM hafızasını kullanarak Al komutuyla ilgili mesajın başlangıç ve bitiş koşullarını tanımlayabilirsiniz. Al komutu, programın bir mesajı belli karaktere veya zaman aralığına bağlı olarak başlatmasını veya bitirmesini sağlar. Al komutuyla pek çok protokol oluşturulabilir.

115 Freeport Moduyla Kullanıcıya Özel İletişim
Freeport modu, S7–200 CPU’nun iletişim portunun program tarafından kontrol edilmesine izin verir. Çok değişik akıllı cihazlarla iletişim için kullanıcıya özel iletişim protokollerini freeport modu ile oluşturabilirsiniz. Freeport modu hem ASCII, hem de biner (binary) protokolleri destekler. Freeport modunu devreye almak için özel hafıza baytları SMB30 (Port 0 için) veya SMB130’un (Port 1için) kullanımı gerekir.

116

117

118

119

120

121


"SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları