Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5-"— Sunum transkripti:

1

2 SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5- Gerçek zaman saati uygulaması 1.Slayt

3 PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI Atlama Komutları Koşullu son Stop İzleyici resetleme komutları 2.Slayt

4 PLC UYGULAMALARI 3.Slayt

5 4.Slayt

6 5.Slayt Uyg-1: JUMP

7 ATLAMA KOMUTU Uyg-2: JUMP_2 6.Slayt

8 Uyg-3: JUMP_3 7.Slayt

9 8.Slayt

10 Stop komutu dona-nımsal veya bizim belirlediğimiz şartla işletilir. WDR komutu saykıl süresi S7-200 için 350 ms yi aşarsa programın ortasına bir yere konulur. END komutu Versiyon 2.0 ve altında program sonuna koyulmalı. İstenirse de programın her hangi bir yerine konularak koşullu son yapılabilir. 9.Slayt

11 PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI 10.Slayt Uyg-4: For_Next

12 Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları SCR komutları ile birbirini takip eden alt birimlere ayrılabilen proseslerde (ki çoğu makina böyledir) kullanmak üzere “adım” kontrolunu basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bir dizi işlemin tekrar tekrar yapılması gerekiyorsa, uygulamanıza tam uyan SCR’ler programınızın yapılandırılmasında kullanılabilir. Sonuçta, uygulamanızı daha kısa sürede programlar ve testlerini de daha kolay gerçekleştirirsiniz. SCR Yükle komutu (LSCR), SCR’nin başlangıcını gösterir. S-bit parametresi “1” ise, SCR Yükle komutuyla SCR Sonu arasındaki işlemler (adım) devrede olacaktır. Eğer S_bit “0” ise, bu iki komut arasındaki işlemlere/komutlara enerji akışı yok varsayılacaktır. 11.Slayt

13 Sınırlamalar SCR’leri kullanırken aşağıdaki sınırlamalara dikkat ediniz: ‰ Aynı S bitini farklı program parçasında kullanamazsınız. Örneğin, S0.1’i ana programda kullandıysanız bir altprogramda kullanmamanız gerekir. ‰ SCR parçasının içinden dışarıya veya dışarıdan içeriye sıçrama yapamazsınız; ancak, Sıçrama ve ilgili Etiketi aynı SCR parçasının içinde yer almak üzere kullanabilirsiniz. ‰ SCR parçasının içinde Koşullu Son (END) komutunu kullanamazsınız. 12.Slayt

14 13.Slayt

15 14.Slayt

16 DAĞILMA KUMANDASI 15.Slayt

17 16.Slayt

18 BİRLEŞME KUMANDASI 17.Slayt

19 18.Slayt

20 SIRALAMA ROLELERİ ÖRNEK PROGRAMI SM0.0 19.Slayt Uyg-5: SCR1

21 20.Slayt Uyg-6: SCR2

22 21.Slayt

23 22.Slayt

24 23.Slayt

25 24.Slayt

26 SBR1(MANUEL) SBR2(OTOMATİK) MAIN (OB1) ALT PROGRAM OLUŞTURMA 25.Slayt Uyg-7: SBR_INT

27 PAREMETRELİ ALT PROGRAM (daha sonra)

28 MAİN OB1 PAREMETRELİ ALT PROGRAM (daha sonra)

29 BÖLÜM-2: MATEMATİK KOMUTLARI BÖLÜM-2: MATEMATİK KOMUTLARI

30 Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Komutlarıdır. Toplama,Çıkarma Toplama,Çıkarma IN1 + IN2 = OUTIN1 - IN2 = OUT LAD ve FBD IN1 + OUT = OUTOUT - IN1 = OUTSTL Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. Tam sayı işlemleri -32768 ile +32767 arasındadır. Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Double Tamsayı -2.147.483.654 ila +2.147.483.653 Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. Matematik Komutları 26.Slayt

31 TOPLAMA VE ÇIKARMA Toplama, Çıkarma IN1 + IN2 = OUTIN1 - IN2 = OUT IN1 + OUT = OUTOUT - IN1 = OUT Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. Tam sayı işlemleri -32768 ile +32767 arasındadır. Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Double Tamsayı -2.147.483.654 ila +2.147.483.653 Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. 27.Slayt

32 28.Slayt Uyg-8: ADD_I

33 Uyg-9: SUB_I 29.Slayt

34 Çarpma,Bölme IN1 * IN2 = OUT, IN1 / IN2 = OUTLAD ve FBD IN1 * OUT = OUT, OUT / IN1 = OUTSTL Tamsayı Çarpma (*I) veya Tamsayı Bölme (/I) komutları iki 16 bit tamsayıyı çarpar veya böler ve 16 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). Double Tamsayı Çarpma (*D) veya Double Tamsayı Bölme (/D) komutları iki 32 bitlik tamsayıyı çarpar veya böler ve 32 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). Reel Sayı Çarpma (*R) veya Reel Sayı Bölme (/R) komutları iki (32 bitlik) reel sayıyı çarpar veya böler ve (32 bitlik) sonuç oluşturur. Tüm komutlarda sonuç, OUT’a yazılır. Reel Sayı Çarpma (*R) veya Reel Sayı Bölme (/R) komutları iki (32 bitlik) reel sayıyı çarpar veya böler ve (32 bitlik) sonuç oluşturur. Tüm komutlarda sonuç, OUT’a yazılır. Matematik Komutları

35 30.Slayt Uyg-10: MUL_I

36 31.Slayt Uyg-11: DIV_I

37 Etkilenen özel hafıza bitleri Bu bitler bir saykıl boyunca bir olur. ‰ SM1.0 (işlem sonucu sıfır ise) ‰ SM1.1 (taşma, işlem sırasında geçersiz değer oluştu veya giriş parametresi geçersiz ise) ‰ SM1.2 (sonuç negatif ise) ‰ SM1.3 (sıfıra bölme işlemi yapılıyorsa) Matematik Komutları 32.Slayt

38 Matematik Komutları  SM1.1, taşma hatalarını ve geçersiz değerleri gösterir.  Eğer SM1.1 set olmuş ise, SM1.0 ve SM1.2’nin değerleri geçerli değildir ve çıkış güncellenmez. . Eğer SM1.1 ve SM1.3 set olmamış ise, işlem hatasız şekilde bitmiş, SM1.0 ve SM1.2 geçerli değerler içeriyor demektir.  Eğer bir bölme işlemi sırasında SM1.3 set olmuşsa, diğer matematik durum bitleri aynı şekilde kalır.

39 TOPLAMA İŞLEMİ

40 DURUM TABLOSU(Status Chart)

41 ÇIKARMA İŞLEMİ

42 DURUM TABLOSU(Status Chart)

43 ÇARPMA İŞLEMİ

44 BÖLME İŞLEMİ

45 Örnek-1 I0.0 ile işlemin sonucu X=(2460/24)*(3564/12)+1234 I0.1 ile işlemin sonucu Y=(234,45+23,321)/(235,48-34,6) Y=(234,45+23,321)/(235,48-34,6) 33.Slayt Uyg-12: MAT_ORN_1

46 ÖRNEK ALIŞTIRMA X=(450/50)*(25000/250)-(257500/4750) Y=(6900/30)*(4250/10)+(2760/270)

47 DÖNÜŞTÜRME KOMUTLARI 34.Slayt

48 DÖNÜŞTÜRME KOMUTLARI ( BCD SAYININ REEL SAYIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ) 35.Slayt

49 REEL SAYIYI TAM SAYIYA DÖNÜŞTÜRME 36.Slayt Uyg-13:ROUND_TRUNC

50 KAREKÖK ALMA VE DOLDURMA KOMUTU 37.Slayt Uyg-14:FILL_N

51 VERİ TABLOSU OLUŞTURMA 38.Slayt

52 39.Slayt

53 TABLO OLUŞTURMA ÖRNEK Uyg-15:TABLE 40.Slayt

54 KESME ALT PROGRAMLARI İnterrupt (Kesme) Komutları : ENI,DISI, ATCH, DTCH İnterrupt’lara İzin Ver komutu Enable İnterrupt:(ENI), tüm ilişkilendirilmiş interrupt olgularının işlenmesine izin verir. İnterrupt İznini Kaldır komutu (Disable İnterrupt):DISI, tüm interrupt olguların işlenmesini engeller. 41.Slayt

55 İnterruptlar için “Kısa olan iyidir” yargısı kesinlikle doğrudur. Bir interrupt altprogramında İnterrupt İznini Kaldır (DISI), İnterrupt’lara İzin Ver (ENI), Hızlı Sayıcı Tanımlama (HDEF)ve Son (END) komutlarını kullanamazsınız 42.Slayt

56 CPU 22X KESME SAYISI 43.Slayt

57 KESME İLE İŞLETİLEN ALT POGRAMLAR 1-Olaya bağlı kesme alt proğramları 2-Zamana bağlı kesme alt proğramları 3-Hızlı sayıcı kesme alt proğramı 4-Hızlı çıkış kesme alt proğramı 5-İletişim kesme alt proğramı 44.Slayt

58 Olaya Bağlı kesmeler 45.Slayt

59 OLAYA BAĞLI KESME OLGULARI 46.Slayt

60 Main INT 0 INT 1 INT 2 47.Slayt Uyg-16:INT

61 48.Slayt

62 Uyg-17:INT_KITAP 49.Slayt

63 Uyg-17:INT_KITAP_DEVAMI 50.Slayt

64 Zamana Bağlı İnterrupt’lar Olgu Açıklama Zamana Bağlı İnterrupt’lar Olgu Açıklama Zamana bağlı interruptlar zaman kontrollu interruptlar ve zaman rölesi T32/T96 interrupt’larından oluşur. Zaman kontrollu interrupt kullanarak belli işlemleri sabit zaman aralığında sürekli yapabilirsiniz. Çevrim süresi 1 msn’lik artımlarla 1-255 msn arasında olabilir. Zaman kontrollu interrupt 0 için çevrim süresini SMB34’e, zaman kontrollu interrupt 1 için ise SMB35’e yazmalısınız. 51.Slayt

65 Main INT 1 52.Slayt Uyg-18:INT_TIME0

66 ZAMANA BAĞLI KESME 53.Slayt Uyg- SIZ DAHA SONRA YAPACAKSINIZ.

67 ZAMANA BAĞLI KESME 54.Slayt

68 HIZLI SAYICILAR Hızlı sayıcılar, S7-200 tarama hızıyla ölçülemeyecek kadar hızlı olan darbelerin sayılması için kullanılır. Maksimum sayma frekansı S7–200 CPU modeline bağlıdır. Maksimum sayma frekansı S7–200 CPU modeline bağlıdır. Hızlı Sayıcı Tanımlama  Hızlı Sayıcı Tanımlama komutu (HDEF), belirli bir hızlı sayıcının (HSCx) çalışma şeklini seçer.  MODE: Bu seçim hızlı sayıcının sayma, yön, başlatma ve reset fonksiyonlarını tanımlar.  Programda yer alacak her hızlı sayıcı için her zaman ve sadece bir adet Hızlı Sayıcı tanımlama komutu kullanılmalıdır. 55.Slayt

69 Hızlı Sayıcı Mod Seçimi 56.Slayt

70 Mod 0,1,2 için çalışma şekli 57.Slayt

71 Mod 3, 4 veya 5 için Çalışma Örneği 58.Slayt

72 Mod 6,7ve 8 için çalişma şekli 59.Slayt

73 Mod 9,10,11 için çalışma şekli 60.Slayt

74 HIZLI SAYICILAR CPU 221ve CPU 222 dört adet hızlı sayıcıyı destekler: HSC0, HSC3, HSC4 ve HSC5. Bu CPU’larda HSC1 ve HSC2 yoktur. CPU 224, CPU 224XP, CPU 226 ve CPU 226XM altı hızlı sayıcıyı destekler: HSC0 ile HSC5. 61.Slayt

75 62.Slayt

76 Hızlı Sayıcı Hızlı Sayıcı komutu (HSC) özel hafıza bitleri ve baytları yoluyla yapılan ayarların hızlı sayıcıya aktarılmasını sağlar. N parametresi hızlı sayıcının numarasıdır. Hızlı sayıcı tanımlamanın tersine, HSC komutu bir hızlı sayıcı için birden fazla kullanılabilir. Hızlı sayıcılar 12 çalışma şekline kadar ayarlanabilirler Bu fonksiyonların desteklendiği her sayıcın sayma, yön kontrolü, reset ve başlatma amacıyla girişleri vardır. İki fazlı (yukarı/aşağı) sayıcılarda her iki sayma girişi de maksimum hızda olabilir. Dörtlü (enkoder tipi) sayıcılarda, maksimum hızın bir misli (1x) veya dört misli (4x) sayma seçim olanağı vardır. Dörtlü (enkoder tipi) sayıcılarda, maksimum hızın bir misli (1x) veya dört misli (4x) sayma seçim olanağı vardır. Tüm sayıcılar birbirlerini etkilemeden maksimum hızda çalıştırılabilir. 63.Slayt

77 ÇALIŞMA MODLARI 64.Slayt

78 65.Slayt

79 66.Slayt

80 KESME OLGU NUMARALARI 67.Slayt

81 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Kontrol Bitleri 68.Slayt

82 HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 ve HSC5 için Anlık ve Ayar Değerleri  Anlık değere her türlü komutla (karşılaştırma, taşıma) erişilebilir, ancak buraya değer yazma yalnızca HSC komutuyla yapılabilir. 68.Slayt

83 HIZLI SAYICILARIN KESME OLGU NUMARALARI 68.Slayt

84 Main OB1 SBR0 INT0 HIZLI SAYICI ÖRNEĞİ 69.Slayt

85 Hızlı sayıcı kesmesi Hızlı sayıcı interrupt’ları ayar değerine erişim, dönüş yönü değişimi veya harici resetleme gibi durumları içerir. Bu hızlı sayıcı olgularının her biri, PLC normal tarama süresinde yakalana- mayacak kadar hızlı gelişen durum- lara gerçek zamanda tepki verilebil- mesini sağlar

86 Hızlı Sayıcı Örnek 1 HSC0 hızlı sayıcısı şu şekilde çalışması istenmektedir: Hızlı sayıcı girişten gelen palsleri ileri yönde 10 ‘a kadar sayacak,anlık değeri ayar değerine eriştiğinde kesme işlemi gerçekleşecek. Kesme alt programına gittiğinde geri yönde eksi 10’ a kadar sayacak. Dışarıdan harici reset yapılabilecek Bu devreyi oluşturarak çalışmasını kontrol ediniz. 70.Slayt

87 Main OB1 SBR0 INT0 10 -10 HIZLI SAYICI ÖRNEK-1 ÇÖZÜMÜ Uyg_19:MANUEL 71.Slayt

88 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 72.Slayt Uyg_20:wizard

89 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 73.Slayt Uyg_20:wizard

90 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 74.Slayt Uyg_20:wizard

91 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 75.Slayt Uyg_20:wizard

92 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 76.Slayt Uyg_20:wizard

93 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 77.Slayt Uyg_20:wizard

94 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 78.Slayt Uyg_20:wizard

95 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 79.Slayt Uyg_20:wizard

96 Örnek-1’in Sihirbazla (Wizard) Kurulması 80.Slayt Uyg_20:wizard

97 Hızlı Sayıcı Örnek 2 Hızlı sayıcının şu şekilde çalışması istenmektedir: Hızlı sayıcı girişten gelen palsleri ileri yönde 20 ye kadar sayacak,anlık değeri ayar değerine eriştiğinde kesme işlemi gerçekleşecek. Kesme alt programına gittiğinde içerik sıfırlanacak tekrar 25 ‘e set edilecek. Reset yapıldığında hızlı sayıcı içeriği sıfırlanacak Dışarıdan harici yön kontrolü yapılabilecek Dışarıdan harici yön kontrolü yapılabilecek Bu devreyi oluşturarak çalışmasını kontrol ediniz. 81.Slayt

98 Hızlı Çıkış Kesme ALT PROGRAMI  Darbe Çıkış komutu (PLS) ile hızlı çıkışların (Q0.0 ve Q0.1), darbe dizisi (Pulse Train Output (PTO) ve darbe genişliği modülasyonu (Pulse Width Modulation (PWM) şeklinde çalıştırılması mümkün olmaktadır.  Darbe çıkışları konfigüre etmek için pozisyon kontrol sihirbazını kullanabilirsiniz.  PTO, ayarlanabilir darbe sayısı ve çevrim süresi ile eşit aralıklı kare dalga çıkışı sağlar.  PWM, ayarlanabilir darbe genişliği ve döngü süresi ile sürekli bir çıkış fonksiyonu sağlar. 82.Slayt

99 Darbe Dizisi İşlemi (PTO) PTO %50 açık-%50 kapalı olmak üzere belirli bir darbe sayısı ve çevrim süresi ile kare dalga çıkışı oluşturur. PTO, tek bir darbe dizisi veya arka arkaya eklenmiş çok sayıda darbe dizisi oluşturabilir (darbe profili kullanılarak). PTO, tek bir darbe dizisi veya arka arkaya eklenmiş çok sayıda darbe dizisi oluşturabilir (darbe profili kullanılarak). Darbe sayısını ve (mikrosaniye veya milisaniye cinsinden) çevrim süresini tanmlayabilirsiniz: Darbe sayısını ve (mikrosaniye veya milisaniye cinsinden) çevrim süresini tanmlayabilirsiniz: ‰Darbe sayısı:1 ila 4,294,967,295 ‰Çevrim süresi: 50 mikro sn ila 65,535 mikrosn 83.Slayt

100 PLS komutu, belirli SM alanında yazılı bilgileri okur ve PTO/PWM üreteçlerini buna göre programlar. SMB67, PTO0 veya PWM0’a kumanda eder ve SMB77, PTO1 veya PWM1’e. SMB67, PTO0 veya PWM0’a kumanda eder ve SMB77, PTO1 veya PWM1’e. Yeni bir darbe sayısı (SMD72 veya SMD82), darbe genişliği (SMW70 veya SMW80) veya çevrim süresi (SMW68 veya SMW78) girdiğinizde, kontrol alanındaki uygun güncelleme bitlerini de set edin ve ondan sonra PLS komutunu işletin. PTO/PWM İşlemini Ayarlamak ve Kontrol Etmek için SM Kullanımı 84.Slayt

101 85.Slayt

102 Darbe Dizisi İşlemi (PTO) KESME OLGU NUMARASI (Q0.0 İÇİN 19),(Q0.1 İÇİN 20) DİR 86.Slayt

103 SAYFA 68 87.Slayt

104 HIZLI ÇIKIŞ KESMESİ MAIN (OB1)HIZ ÇIK(SBR 2)HIZ ÇIK KES(INT1) 88.Slayt Uyg_21:PLS

105 GERÇEK ZAMAN SAATİ Bütün rakamlar hekzadesimal sayı Düzeninde yazılacak. Örneğin;15.gün16#15 diye yazılacak. 89.Slayt

106 90.Slayt

107 GERÇEK ZAMAN SAATİ 91.Slayt

108 GERÇEK ZAMAN SAATİ ÖRNEK 92.Slayt

109 93.Slayt

110 VB300YIL00-99 VB301AY01-12 VB302GÜN01-31 VB303SAAT00-24 VB304DAKİKA0-59 VB305SANİYE0-59 VB306---------- VB307 HAFTANIN GÜNÜ 1-7 1-PAZAR 7-CUMARTESİ 0 -OLURSA HAFTANIN GÜNÜ YOK GERÇEK ZAMAN SAATİ

111 Darbe Dizisi İşlemi (PTO)

112

113

114

115 Programınız, iletişim portunun işletilmesi için aşağıdakileri kullanır: ‰İlet komutu (XMT) ve iletim interrupt’ı: İlet komutu, S7–200’ün iletişim portu üzerinden 255 karakteri aktarmasına izin verir. İletim interrupt’ı, iletimin tamamlandığı konusunda programınıza bilgi verir. ‰Karakter alım interrupt’ı: Bu interrupt, iletişim portu üzerinden bir karakter alındığıyla ilgili olarak programınıza bilgi verir. Kullanılan programa bağlı olarak programınız alınan karakter üzerine işlem yapabilir. ‰AL komutu (RCV): Al komutu, iletişim portu üzerinden tüm mesajı alır ve mesajın tamamının alındığıyla ilgili olarak programınıza bilgi verir. S7-200’ün SM hafızasını kullanarak Al komutuyla ilgili mesajın başlangıç ve bitiş koşullarını tanımlayabilirsiniz. Al komutu, programın bir mesajı belli karaktere veya zaman aralığına bağlı olarak başlatmasını veya bitirmesini sağlar. Al komutuyla pek çok protokol oluşturulabilir.

116 Freeport Moduyla Kullanıcıya Özel İletişim Freeport modu, S7–200 CPU’nun iletişim portunun program tarafından kontrol edilmesine izin verir. Çok değişik akıllı cihazlarla iletişim için kullanıcıya özel iletişim protokollerini freeport modu ile oluşturabilirsiniz. Freeport modu hem ASCII, hem de biner (binary) protokolleri destekler. Freeport modu hem ASCII, hem de biner (binary) protokolleri destekler. Freeport modunu devreye almak için özel hafıza baytları SMB30 (Port 0 için) veya SMB130’un (Port 1için) kullanımı gerekir.

117

118

119

120

121

122


"SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları