Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI"— Sunum transkripti:

1 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şubesi Şubat-2008

2 BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE: “BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER
TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE” OLARAK TANIMLANMIŞTIR.

3 GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
-Genel Bütçe -Özel Bütçe -Düzen.Den.Kur.Bütçe SOS.GÜV.KUR.BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ -Belediye Bütçesi -İl Özel İd.Bütçesi –Mahalli İd.Birlik ve İdare Bütçesi

4 BÜTÇE İLKELERİ 5018 SAYILI KANUNDA SÖZÜ EDİLEN BÜTÇE İLKELERİ;
* BÜTÇE, KAMU MALÎ İŞLEMLERİNİN KAPSAMLI VE SAYDAM BİR ŞEKİLDE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR. * BÜTÇELER KURUMSAL, İŞLEVSEL VE EKONOMİK SONUÇLARIN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK BELİRLENEN BİR SINIFLANDIRMAYA TÂBİ TUTULARAK HAZIRLANIR VE UYGULANIR.

5 ANALİTİK BÜTÇE KODLAMASI
DEVLET FAALİYETLERİNİN ; - KURUMSAL, - FONKSİYONEL, - EKONOMİK, KRİTERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASIDIR.

6 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI
HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA GELİRİN KODLAMASI AÇIK / FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI

7 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMA SİSTEMATİĞİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMADA, BÜTÇE SİSTEMİ İÇİNDE YERALAN İDARİ YAPI TEMEL ALINMIŞTIR. FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMADA, GFS STANDARTLARI BENİMSENMİŞTİR. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA İSE, MALİ MEVZUATIMIZ GEREĞİ GELİŞTİRİLMİŞTİR.

8 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMELLERİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMA, SİYASİ VE İDARİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİNİ VE PERFORMANS SORUMLULARININ TESBİTİNİ HEDEFLEMEKTEDİR. AYNI ANAYASAL OTORİTEYE TAHSİS EDİLEN KAYNAKLARIN AYNI KODDA YER ALMASI BENİMSENMİŞ OLUP, BÜTÇE TÜRLERİ İTİBARIYLA GRUPLANDIRMA BUNUN İSTİSNASIDIR. SİYASİ YA DA BÜROKRATİK OLARAK YÖNETİM YETKİSİ KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMEL KRİTERİ KABULEDİLMİŞTİR.

9 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN GENEL AÇIKLAMALARI
DÖRT DÜZEYLİ VE SEKİZ HANELİ BİR KODLAMA BENİMSENMİŞTİR. BİRİNCİ DÜZEY, BAKANLIKLAR İLE ANAYASAL OLARAK EŞDEĞER KURUMLARI VE BÜTÇE TÜRLERİNİ BELİRLEMEKTEDİR. İKİNCİ DÜZEY, BİRİNCİ DÜZEYDE TANIMLANAN YÖNETİCİLERE KARŞI DOĞRUDAN SORUMLU BİRİMLER İLE BÜTÇE TÜRLERİ KAPSAMINDA YER ALAN KURUMLARI İFADE ETMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR, ANA HİZMET BİRİMLERİ GİBİ İKİNCİ DÜZEYE BAĞLI BİRİMLERİ KAPSAR. DÖRDÜNCÜ DÜZEY KODLAR, DESTEK VE LOJİSTİK BİRİMLERİ İLE POLİTİKALARI UYGULAYAN BİRİMLERİ TANIMLAR.

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI
Genel Bütçe 38-39 Yükseköğretim Kurumları 40-41 Özel Bütçeli Kurumlar 43 Sosyal Güvenlik Kurumları 44-45 İl Özel İdareleri 46-47 Belediyeler 48 Mahalli İdare Birlikleri

11 ÜNİVERSİTELERDE KURUMSAL SINIFLANDIRMA
38 Yükseköğretim Kurumları 33 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 02 GENEL SEKRETRELİK 02 ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) 04 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 05 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 07 KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI 09 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.LIĞI 10 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 11 YAPI İŞL.VE TEKN.DAİRE BAŞKANLIĞI 13 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

12 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETİNİN TÜRÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. DÖRT DÜZEYLİ VE ALTI HANELİ KOD GRUBUNDAN OLUŞMAKTADIR. BİRİNCİ DÜZEY, DEVLET FAALİYETLERİNİ 10 ANA FONKSİYONA AYIRMAKTADIR. ANA FONKSİYONLAR, İKİNCİ DÜZEYDE PROGRAMLARA BÖLÜNMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR İSE NİHAİ HİZMETLERİ GÖSTERMEKTEDİR. DÖRDÜNCÜ DÜZEY AÇILARAK MUHTEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

13 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY)
KODU BİRİNCİ DÜZEY 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

14 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ (2.DÜZEY)
1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri 3 Genel Hizmetler 4 Temel Araştırma Hizmetleri 5 Borç Yönetimi Hizmetleri 6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri

15 07 SAĞLIK HİZMETLERİ (2.DÜZEY)
1 Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler 2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 3 Hastane İşleri ve Hizmetleri 4 Halk Sağlığı hizmetleri 8 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri

16 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ (2.DÜZEY)
1 Dinlenme ve spor Hizmetleri 2 Kültür hizmetleri 3 Yayın ve yayım hizmetleri 4 Din hizmetleri 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

17 09 EĞİTİM HİZMETLERİ (2.DÜZEY)
1 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri 2 Ortaöğretim Hizmetleri 3 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 4 Yükseköğretim Hizmetleri 5 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri 6 Eğitime Yardımcı Hizmetler 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

18 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA
FİNANSMAN TİPİ KODLAR 1 - GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2 - ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3 - DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5 - MAHALLİ İDARELER 6 - ÖZEL ÖDENEKLER 7 - DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 - BAĞIŞ VE YARDIMLAR

19 EKONOMİK SINIFLANDIRMA (1)
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE GRUPLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR. DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ GELİR VE PİYASA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİNİ AMAÇLAR. ALTI HANELİ VE DÖRT DÜZEYLİ KOD GRUBUNDAN OLUŞUR. BÜTÇE POLİTİKALARININ SEÇİCİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAR.

20 EKONOMİK SINIFLANDIRMA (2) BÜTÇELEME ANLAYIŞI
• AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR. • GEÇEN YILDAN KALAN VE ÖDENEMEYEN TUTARLAR, CARİ YIL BÜTÇESİNİN İLGİLİ TERTİPLERİNDEN ÖDENECEKTİR. • RED VE İADELER İÇİN BÜTÇELERDE YENİ ÖDENEK TERTİPLERİ AÇILMAYACAK, İADESİ GEREKEN TUTARLAR GELİRLERDEN DÜŞME ŞEKLİNDE MUHASEBE SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.

21 BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR
01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER

22 01- PERSONEL GİDERLERİ BU BÖLÜM, KAMU PERSONELİ İLE KAMU
PERSONELİ OLMASA BİLE BUNLAR GİBİ ÇALIŞTIRILAN VEYA HİZMETİNDEN FAYDALANILAN KİŞİLERE VEYA DİĞERLERİNE BORDROYA DAYALI OLARAK NAKDEN YAPILAN ÖDEMELERİ KAPSAYACAKTIR.

23 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
PROGRAM BÜTÇE SINIFLANDIRMASINDAN FARKLI BÜTÇELEME ANLAYIŞI OLAN BÖLÜMLERDEN BİRİSİDİR. DAHA ÖNCE PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMINA DAHİL EDİLEN DEVLETİN İŞVEREN SIFATIYLA ÖDEDİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KATKI PAYLARI BUNDAN BÖYLE AYRILARAK BU BÖLÜMDE İZLENECEKTİR.

24 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FATURALI OLARAK VEYA İLGİLİ MEVZUATINA UYGUN ŞEKİLDE BELGELENDİRİLEREK ALINAN MAL VE HİZMET BEDELLERİNİ KAPSAYACAKTIR. BU BÖLÜM, BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI, KİRA, YAKIT, ELEKTRİK ÖDEMELERİ İLE PARASAL LİMİTLERE BAKILMAKSIZIN RUTİN BAKIM-ONARIM ÖDEMELERİNİ, TELEFON VB. HABERLEŞME GİDERLERİNİ, DÜŞÜK DEĞERLİ VEYA BİR YILDAN AZ KULLANIM ÖMRÜ OLAN EKİPMANLAR İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİ KAPSAYACAKTIR.

25 06- SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ, SABİT SERMAYE EDİNİMLERİ,
GAYRİMENKULLER YA DA GAYRİ MADDİ AKTİFLERİN EDİNİMİ İÇİN YAPILAN VE DEVLET MAL VARLIĞINI ARTIRAN ÖDEMELERDİR. BU BÖLÜME DAHİL OLANLAR; BİNALAR VE DİĞER İNŞAAT İŞLERİNİ KAPSAYAN GAYRİMENKUL SABİT SERMAYE MALLARI İLE ULAŞIM ARAÇLARI, MAKİNELER VE DİĞER TEÇHİZAT GİBİ MENKUL SABİT SERMAYE MALLARIDIR. AYNI ZAMANDA, MEVCUT SABİT SERMAYE VARLIKLARINI GELİŞTİRMEK, EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ UZATMAK, VERİMLERİNİ ARTIRMAK, PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMEK VEYA YENİDEN YAPILANDIRMAK AMACIYLA YAPILAN ÖDEMELER DE BU BÖLÜME DAHİLDİR. BU ÖDEMELER, HER YIL BÜTÇE KANUNLARIYLA BELİRLENECEK ASGARİ LİMİTİN ÜZERİNDE OLMALIDIR VE KULLANIM ÖMÜRLERİ BİR YIL VEYA DAHA UZUN OLMALIDIR.

26 EKONOMİK REHBER VE 4. DÜZEY KODLAR GİDERİN YAPILDIĞI MAL, MALZEME VEYA HİZMETİN EVSAFINA GÖRE EKONOMİK REHBERDEN BAKILARAK BELİRLENİR.


"ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları