Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2015 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2015 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2015 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2 GENEL ÇERÇEVE BİRİNCİ BÖLÜM - BÜTÇE VE BÜTÇE KODLAMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM - BÜTÇE HAZIRLAMA (GELİR-GİDER-FİNANSMAN) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - GİDER BÜTÇE FİŞLERİNİN DOLDURULMASI

3 BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE: BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE,

4 BÜTÇE TÜRLERİ GENEL YÖNETİM SOS. GÜV. KUR BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ. VE DEN K. B BELEDİYE BÜTÇESİ İL ÖZEL İD. BÜT. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ MAH. İD. BİRLİK B.

5 BÜTÇE İLKELERİ - BÜTÇE, HÜKÜMETİN MALÎ İŞLEMLERİNİN KAPSAMLI VE SAYDAM BİR ŞEKİLDE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR. - BÜTÇELER KURUMSAL, İŞLEVSEL VE EKONOMİK SONUÇLARIN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK BELİRLENEN BİR SINIFLANDIRMAYA TÂBİ TUTULARAK HAZIRLANIR VE UYGULANIR.

6 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI  HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA  GELİRİN KODLAMASI  FİNANSMAN (AÇIK/FAZLANIN) KODLAMASI

7 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

8 KURUMSAL SINIFLANDIRMA

9 TERTİBİ Kurumsal SınıflandırmaFonksiyonel Sınıflandırma Finansman Tipi Ekonomik Sınıflandırma 1. düzey 2. düzey 3. düzey4. düzey 1. düzey 2. düzey 3. düzey 4. düzey1 düzey 1. düzey 2. düzey 00 00 0 0 Kurumsal sınıflandırmanın 1. ve 2. Düzeyi Üniversitemizin Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yerini göstermektedir.

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere 1. düzeydeki 38 rakamı Yüksek Öğretim Kurumlarını, 2. düzeydeki 08 rakamı da Boğaziçi Üniversitesini tanımlanmaktadır. Yani Üniversitemizin kurumsal kodu 38.08’dir. Örnekler: 38.01 : Yüksek Öğretim Kurumu Bütçesi 38.03 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bütçesi 38.06 : İstanbul Üniversitesi Bütçesi 38.08 : Boğaziçi Üniversitesi Bütçesi 38.09 : Marmara Üniversitesi Bütçesi

11 KURUMSAL SINIFLANDIRMA Kurumsal Kodlamanın 3. ve 4. düzeyleri ise Üniversitemiz Birimlerini göstermektedir. Bunlar Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler, Yüksek Okullar ve Bölümlerdir (Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Bölümleri). Örnekler : 38.08.09.01: Rektörlük 38.08.09.02: Genel Sekreterlik 38.08.09.04: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 38.08.09.06: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 38.08.09.07: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 38.08.04.32: Fen Edebiyat Fakültesi 38.08.04.06: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 38.08.06.83: Yabancı Diller Yüksek Okulu 38.08.06.43: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

13  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETİNİN TÜRÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.  DÖRT DÜZEYLİ VE ALTI HANELİ KOD GRUBUNDAN OLUŞMAKTADIR.  BİRİNCİ DÜZEY, DEVLET FAALİYETLERİNİ 10 ANA FONKSİYONA AYIRMAKTADIR.  ANA FONKSİYONLAR, İKİNCİ DÜZEYDE PROGRAMLARA BÖLÜNMEKTEDİR.  ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR İSE NİHAİ HİZMETLERİ GÖSTERMEKTEDİR.  DÖRDÜNCÜ DÜZEY AÇILARAK MUHTEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN AYRILMIŞTIR.

14 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY)

15 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Fonksiyonel Sınıflandırma Kurumsal sınıflandırmadaki birimin vermiş olduğu hizmete göre gruplandırılmasıdır. Örneğin; 01.3.9.00 : Diğer Genel Hizmetleri gösterdiğinden İdari ve Mali İşler Daire Başk. Kodu: 38.08.09.04 / 01.3.9.00 08.2.0.00: Kültür Hizmetlerini gösterdiğinden Kütüphane ve Dökm. Daire Başk.Kodu: 38.08.02.07 / 08.2.0.00 09.4.1.00: Üniversiteler ve Yüksek Öğretim Hizmeti Veren Kurumlar Fen Edebiyat Fakültesi Kodu: 38.08.04.32/ 09.4.1.00

16 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA

17 FİNANS TİPİ 1 Düzeyden oluşmaktadır. Ödemenin Hangi Bütçeden yapılacağını belirtir. FİNANSMAN KODU AÇIKLAMA 1GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5MAHALLİ İDARELER 6ÖZEL ÖDENEKLER 7DIŞ PROJE KREDİLERİ 8BAĞIŞ VE YARDIMLAR

18 EKONOMİK SINIFLANDIRMA

19 4 Düzeyden oluşmaktadır. Alınan hizmetin ve malzemenin kodunu belirtmektedir. 1. Düzeyi ne gideri yapılacağını diğer üç düzeyde alt ayrıntı kodlarını göstermektedir. BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK GİDER KODLARI 01PERSONEL GİDERLERİ 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04FAİZ GİDERLERİ 05CARİ TRANSFERLER 06SERMAYE GİDERLERİ 07SERMAYE TRANSFERLERİ 08BORÇ VERME 09YEDEK ÖDENEKLER

20 DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

21 Tüm bu sınıflandırmalar neticesinde örnek olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kırtasiye Alınması için gereken istek fişi veya gider bütçe fişi kodlaması şu şekilde olacaktır. Kurumsal kodlama : 38.08.06.43 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fonksiyonel Kodlama: 09.4.1.00Üniversiteler ve Yüksek Öğretim Hizmeti veren kurumlar Finansman Tipi: 2Özel Bütçeli Kuruluşlar Ekonomik Kodlama : 03.2.1.01Kırtasiye Alımları Kodları yerleştirdiğimizde;

22 BÜTÇE HAZIRLAMA (GELİR –GİDER – FİNANSMAN)

23 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BÜTÇE, ÜÇ ANA HAZIRLIK ÇALIŞMASINDAN OLUŞMAKTADIR. 1- GİDER BÜTÇE FİŞLERİNİN HAZIRLANMASI 2- GELİR BÜTÇE TAHMİNİ 3- FİNANSMAN BÜTÇE TAHMİNİ

24 GİDER BÜTÇE FİŞİ HAZIRLAMA

25 GİDER BÜTÇE FİŞLERİ Gider bütçe fişlerindeki 2014 ve 2015 bütçe tahmini kısımlarının boş bırakılarak, sadece 2013 bütçe teklifi ve açıklama kısmının doldurularak gerçek ihtiyaç ödeneğinin açıklamalı olarak yazılması gerekmektedir. Bütçe fişlerinin Ekonomik Kodlamanın 4. düzeyinde her bir gider için ayrı ayrı düzenlenmesi esastır. Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir. (Üniversitemizin yatırım bütçesi çalışmalarında kullanılmak üzere 06-Sermaye Giderleri ile ilgili yatırım ihtiyaçlarınıza da bütçe fişi düzenleyerek, diğer bütçe fişleri ile gönderilmesi gerekmektedir.)

26 FORM: 13 (1) GİDER BÜTÇE FİŞİ KURUM ADI: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (TL) KURUMSALFONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK AÇIKLAMA 201320142015 SINIFLANDIRM A TİPİ SINIFLANDIRMA BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 2032102Büro Malzemesi alımları900 AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlüklerinde kullanılmak üzere yıllık büro malzemeleri alımları için 900 TL. ödenek talep edilmiştir. NOMALZEMENİN TÜRÜMİKTARBİRİM ORT. B. FİYATI TUTARI 1Delgeç (Orta Boy)30Adet 10,00 300 2Zımba Makinesi (Ortay boy)30Adet 12,00 360 3Makas (Orta Boy)30Adet 3,00 90 4Cetvel (30 cm.)30Adet 1,00 30 TOPLAM 780 %18 KDV 140 G. TOPLAM 920 2011-2012 Yılları Tavanı Aşan Hizmetlere İlişkin Açıklama

27 GELİR BÜTÇE TAHMİNİ

28 GELİR BÜTÇE TAHMİNLERİ SADECE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE YAZ DÖNEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNCE HAZIRLANACAKTIR. GELİR TAHMİNİ YAPILIRKEN ÖĞRENCİ SAYISI VE HARÇ ARTIŞ ORANLARI DİKKATE ALINCAKTIR. ÖRNEK TAHMİNİ GELİRLERİ BİRİMİ 2012-2013 II. Dönem 2012-2013 III. Dönem 2013-2014 I. Dönem 2013 GELİR TOPLAMI FİNANS MÜHENDİSLİĞİ130.000,00150.000,00120.000,00400.000,00

29 FİNANSMAN BÜTÇE TAHMİNİ

30 FİNANSMAN BÜTÇE TAHMİNİNİ SADECE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI HAZIRLAYACAKLARDIR. FİNANSMAN 2012 YILINDA KULLANILMAYARAK 2013 YILINA DEVRETMESİ ÖNGÖRÜLEN MİKTARI BELİRTMEKTEDİR. ÖRNEK BİRİMİ FİNANSMAN BÜTÇE TAHMİNİ FİNANS MÜHENDİSLİĞİ100.000,00

31 SONUÇ OLARAK; GİDER BÜTÇE FİŞLERİNİN RAKAMI İLE GELİR VE FİNANSMAN RAKAMININ TOPLAMI EŞİT OLMAK ZORUNDADIR. GİDER = GELİR + FİNANSMAN

32 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK


"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2015 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları