Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI

2 PROGRAM DAYANAĞI Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ PROGRAM DAYANAĞI Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ PROGRAM AMACI Şirketlerin uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesi PROGRAM AMACI Şirketlerin uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesi

3 Hedefler: Proje kapsamında farklı bölgelerde yerleşik faaliyet gösteren firmalar bazında;  Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi  Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması  Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi  Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının sağlanması

4 İşbirliği Kuruluşu

5 DESTEK KAPSAMIDESTEK KAPSAMI DESTEK KAPSAMIDESTEK KAPSAMI İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık

6 DEDESSTTEEKK SÜR SÜREECCİİDEDESSTTEEKK SÜR SÜREECCİİSTEKECİ DEDESSTTEEKK SÜR SÜREECCİİDEDESSTTEEKK SÜR SÜREECCİİSTEKECİ İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu İhtiyaç Analizi ve İstihdam Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı Yurtdışı Pazarlama Programı ve/veya Alım Heyeti Bireysel Danışmanlık

7

8 İHTİYAÇANALİZİİHTİYAÇANALİZİ İHTİYAÇANALİZİİHTİYAÇANALİZİ Proje Hazırlık Evresi Ortak Vizyon Oluşturma Evresi Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri Sektördeki Trendler Firma Analizleri Yurtdışı Pazar Fırsatları Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama ) Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları (Eğitim ile birlikte) Destek Oranı : %75

9 E Ğ İ T İ M V E D A N I Ş M A N L I K P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M V E D A N I Ş M A N L I K P R O G R A M L A R I Dış Ticaret Yönetimi Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret Markalaşma Inovasyon ve Kümelenme Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi Kalite ve Verimlilik Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim Sektöre özel konular Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları Destek Oranı : %75

10 YURTDIŞIPAZARLAMAPROGRAMLARIYURTDIŞIPAZARLAMAPROGRAMLARI YURTDIŞIPAZARLAMAPROGRAMLARIYURTDIŞIPAZARLAMAPROGRAMLARI Desteklenen Faaliyetler Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme faaliyeti Küme tanıtım faaliyetleri Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları Destek Oranı : %75 Desteklenen Faaliyetler Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme faaliyeti Küme tanıtım faaliyetleri Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları Destek Oranı : %75

11 ALIMHEYETİPROGRAMLARIALIMHEYETİPROGRAMLARI ALIMHEYETİPROGRAMLARIALIMHEYETİPROGRAMLARI Desteklenen Faaliyetler Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri Tesis ziyaretleri Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir. Destek Miktarı : Program başına 100.000 ABD Doları Destek Oranı : %75

12 İSTİHDAM İSTİHDAM İSTİHDAM İSTİHDAM Desteklenen Faaliyet Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından istihdam edilmesi Destek Miktarı : 2 Personel Destek Oranı : %75

13 Ş İ R K E T L E R İ Ç İ N B İ R E Y S E L D A N I Ş M A N L I K Ş İ R K E T L E R İ Ç İ N B İ R E Y S E L D A N I Ş M A N L I K Hedef Grup Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar Desteklenen Faaliyetler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi Kalite ve Verimlilik Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sektörün Gelişimine Özel Konular Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları Destek Oranı : %75

14 TSÜAB NEDEN UR-GE’DE ?

15 Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırarak, ülkemizin gerçekte var olan üretim kapasitesi ile orantılı bir şekilde yükseltmek gerekmektedir. Üye firmalarımızın genel anlamda; Eğitim, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Uluslararası Ticaret Kuralları ve Uygulamaları gibi konularda altyapıya ve bilgiye ihtiyaçları söz konusu olabilmektedir. Üyelerimizin UR-GE programlarına katılmaları suretiyle bu eksikliklerin giderilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Programına katılım sağlamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırarak, ülkemizin gerçekte var olan üretim kapasitesi ile orantılı bir şekilde yükseltmek gerekmektedir. Üye firmalarımızın genel anlamda; Eğitim, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Uluslararası Ticaret Kuralları ve Uygulamaları gibi konularda altyapıya ve bilgiye ihtiyaçları söz konusu olabilmektedir. Üyelerimizin UR-GE programlarına katılmaları suretiyle bu eksikliklerin giderilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Programına katılım sağlamaktadır. TSÜAB NEDEN UR-GE’DE?

16 ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

17 Projedeki Amaçlar Nelerdir?

18  Projenin ihtiyaç analizi ile başlıyor olması firmaların mevcut durumlarını anlamalarına ve yeni hedefler belirlemelerine yardımcı olur  İhtiyaç analizi ile belirlenen ortak sorunların, proje kapsamında ortak öğrenme ve ortak pazarlama yaklaşımı ile proje devam ederken çözülmesi firmaların projeden en üst düzeyde faydalanmasını sağlar  Proje kapsamında belirlenen ortak vizyon ve stratejiler hem firmalar hem de bölge rekabeti için yol göstericidir  Firmaların hali hazırda etkin kullanılamayan kaynakları daha verimli kullanılır  Proje kapsamında verilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların kurumsallaşmasına katkı sağlanır URGE Projelerinin firmalar için faydaları nelerdir? ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

19  Yurtdışında bulunan potansiyel alıcıların veya hedef pazarların profesyonel anlamda belirlenmesi, firmaların ihracatlarını arttırabilmek için daha etkin yol haritası çizilmesini sağlar  İhracat kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sırasında uzman desteğine sahip olunması firmaların hedef odaklı adım atabilmelerini sağlar  Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile üreticilerin vizyon kazanması ve uluslar arası pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapılmasının sağlanır  Firmaların kendi aralarındaki rekabeti belirleyen koşulların yanısıra, uluslar arası rekabetin koşulları ve öneminin proje kapsamında anlatılır ve ortak hareket etme kültürü firmalara yerleşir URGE Projelerinin firmalar için faydaları nelerdir? ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

20 PROJEDE BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK ? ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 PROJE FAALİYETLERİ ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

31 PROJEDE BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER NELERDİR ? ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

32 9-12 Ekim 2012 Temel Dış Ticaret Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

33 15-16 Ocak 2013 Sebze Islahı Girişimciliği ve Temel Yaklaşımlar ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

34 25-26 Mart 2013 Kamu Desteklerinden Yararlanma Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

35 18-19 Nisan 2013 Tohumculukta Kalite Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

36 14-15 Ağustos 2013 Sebze Islahında Haploid Üretimi ve Dihaploidizasyon Tekniğinin Kullanımı Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

37 24-26 Eylül 2013 NLP-Temel Satış, Etkileme ve İkna Teknikleri Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

38 25-27 Kasım 2013 Moleküler Markır Teorik Eğitimi ve Haploidi Teknikleri ve Moleküler Markırların Kullanımı Uygulamalı Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

39 25-26 Mart 2014 Fiyat-Strateji -İletişim Eğitimi ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

40 1-6 Aralık 2013 Alım Heyeti Cezayir(2) Polonya (4), İtalya (4), Ukrayna (1), Fas (1), Bosna Hersek (7), Kırgızistan (3), Kazakistan (2) ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

41 19-24 Ocak 2014 Hollanda/Fransa Uluslar arası Keşif gezisi ve Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Hollanda Wageningen Tohum Merkezi, Hollanda Naktuinbouw, Fransa INRA kuruluşlarını ziyaret ve Fransız firmalarla birebir iş görüşmeleri ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

42 BAŞARILI PROJE UYGULAMASI MARMARA BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MARMARA BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

43 MARMARA BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MARMARA BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 4-5-6 Şubat 2014 Temel Dış Ticaret Eğitimi İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI PROJE BAŞVURUSU VE ONAYI

44 4-5-6 Mart 2014 Temel Dış Ticaret Eğitimi İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI PROJE BAŞVURUSU VE ONAYI İÇ ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

45

46 1 1 GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2 2 EGE BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

47 TANITIM TOPLANTILARI KATILIM BEYAN FORMLARININ ALINMASI PROJE BAŞVURU YAPILMASI İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI ONAY

48 Siz de bölgenizdeki UR-GE Projesine katılmak isterseniz… Proje Ek-I-C Proje Ek-I-B İhtiyaç Analizinden sonra yapılan başvurular kabul görmeyecektir !!!


"ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları