Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Emrah SAZAK Daire Başkanı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI 4-5 Haziran 2013

2 Sunumun Kapsamı UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
UR-GE Tebliği’nin Vizyonu UR-GE Projelerinin Aşamaları Neden İhtiyaç Analizi? İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? İşbirliği Kuruluşlarının Rolü Sonuç ve Değerlendirmeler

3 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası (1)
“Firmaların % 80 i ihracatın %5 ini yapıyor.” sayısını ve artırmamız gerekiyor Son 10 yılda ihracat yapan toplam firma sayısı 2012 yılında ihracat yapan firma sayısı Son 10 yılda her yıl ihracat yapan firmaların, ihracat yapan firmalar toplamı içindeki payı %6,3’tür.  Son 10 yılda sürekli ihracat yapan firmalar her yıl toplam ihracatın üçte ikisini yapıyor.

4 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası (2)
Firmalarımız; Üretim yapmakta olan firmalarımız ihracat yapmak istiyor fakat nereden başlayacağını, nasıl yapacağını bilemiyor. Kendi gücünü, sınırını ve fırsatlarını değerlendirerek hedef koyamıyor. Dış dünyayı, kendi dış çevresinden başlayarak eko-sistemi içinde yer alan fırsatları göremiyor. Rakiplerini tanımıyor, sektöründe başarıya ulaşan en iyi iş modellerini göremiyor. Firmaların ihtiyaçları sektörel yapıya, coğraflaya ve firma ölçeğine göre değişiklik taşıyor. Herkes için tek bir çözüm mümkün değil.

5 Hedef’e Ulaşmak için UR-GE Tebliği
ÇÖZÜM İhracatımıza yön veren ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın niteliklerini geliştirerek yeni pazarlardaki gücünü artırmak ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın sayısını artırmak. Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak. Bu hedeflere ulaşmalarında firmalarımıza sektöre özgü ve ihtiyaçların çözümüne yönelik yol göstermek.

6 UR-GE Tebliğinin Vizyonu (1)
“Rekabet gücümüzü ve ihracat seviyemizi artırmak.” “Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.”

7 UR-GE Tebliğinin Vizyonu (2) UR-GE Projeleri Yapıtaşları
“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.” UR-GE Projeleri Yapıtaşları Kümelenme Anlayışı 1 Esnek, dinamik, bütüncül yaklaşım 2 Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata dönüştürmeyi hedefler. Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak firmaların ihtiyaçlarını karşılama , hızlı kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar. İhracat Odaklı Anlayış İşbirliği Anlayışı. 3 4 Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar. Operasyoneldir. Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal değer zincirleri boyunca firmalar arasında, kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri esastır.

8 UR-GE Projesi Aşamaları
İşbirliği Kuruluşu Proje Başvurusu İhtiyaç Analizi İstihdam Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Bireysel Danışmanlık

9 İhtiyaç Analizi Neden Sektör Stratejisidir?
Firmaların rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri, kabiliyetleri, araç ve yöntemleri genel olarak değil, sektörel bakış açısı ile firmalarla birlikte irdeler. Sektörel trendleri inceler, coğrafi kapsamı içinde firmaları değerlendirir ve stratejik konum belirler, Pazar eğilimlerini ve pazar fırsatlarını inceleyerek firmalara gelecek fırsat alanlarını sunar, Firma içi rekabet alanlarının yanı sıra firma dışında, ekosistemi içinde yer alan rekabet avantajlarını ve nasıl harekete geçirileceğini gösterir, Analize dayalı gerçekçi tespitler ışığında hedef ortaya koyar. Hedefe ulaştıracak stratejik yol haritasıdır.

10 İhtiyaç Analizi ve Takip Eden Faaliyetler
İhracat Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri İhtiyaç Analizi (Rekabet Stratejisi) Hedef pazarlara yönelik eylemler Ortak Pazarlama Firmaların kabiliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme. Ortak Eğitim Sektör, bölge, firma ve pazar analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Ortak Vizyon

11 İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (1)
Teşhis Hedef Strateji Eylem Teşhis Et Hedef Belirle Strateji Geliştir Eyleme Geç 1 2 3 4 1. Sektör Analizi 2. Bölgesel Analiz 3. Firma Analizi 4. Pazar Analizi 1.Öngörü-içgörü-çaprazgörü anlayışıyla Stratejik Adımların Belirlenmesi 2.Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi 1.Ortak akıl ve katılımcı anlayışla eylemlerin planlanması 2.Sonuç odaklı uygulama 1.Ortak Vizyonun belirlenmesi 2.İhracat Hedefinin ve Hedef Pazarların Belirlenmesi

12 İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (2)
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Sektör Stratejisi Metodolojisi

13 İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (3)
Etkin Proje Hazırlık Evresi: Doğru sektörün ve doğru firmların seçimi, süreci yönecek ekip oluşturulması, kaliteli hizmet alımı 1 Kapsamlı Literatür Araştırmasının Yapılması: Sektörün durumunun kapsamlı masabaşı çalışması ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini. 2 Türkiye’de ve Bölgede Sektörün Değerlendirilmesi: Sektörün durumunun paydaş görüşmeleri ve firma analizleri ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini. 3 Ortak Vizyonun Paylaşılması ve Sahiplenilmesi Bilgilerin ve belirlenen hedef pazarların firmalarla paylaşılması ve “Ortak Vizyon” belirlenmesi 4 Ortak Vizyona Ulaştıracak Basamakların Belirlenmesi Hedef pazarlara girmek, sürekli ihracat için kritik adımların, rekabet alanlarının belirlenmesi 5 Hedef Pazar Analizi : Değer zinciri yaklaşımı ile hedef pazarların belirlenmesi 6 Uluslararası En İyi İş Modellerinin ve Uygulamaların Örneklenmesi: İş ve üretim süreçlerinde fark yaratarak değer yaratan iş modellerinin incelenmesi 7 Yol Haritasının Hazırlanması Faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması ve bütçelendirilmesi 8

14 İyi Bir Sektör Stratejisi için Kritik Hususlar
Hazırlık evresine önem verilmiş, zaman ve emek harcanmıştır, Firmaların aktif katılımına dayalıdır, İyi bir masabaşı araştırmasını gerektirir, Firmalarla yüz yüze gerçekleştirilen kapsamlı firma analizlerine dayalıdır, Sektöre ilişkin trendleri içerir, Hedef pazarları belirler ve bilgi verir, Başarılı uygulama örneklerini inceler ve dersler çıkarır, Mevcut durumda kısıtları ve bu kısıtları değiştirmenin yollarını arar, Somut, uygulanabilir ve hızlı kazanımlar sağlayacak eylemler sunar, Net ve ulaşılabilir bir hedef ortaya koyar, Hedefe ulaşılmasını sağlayacak stratejik yol haritasıdır.

15 İşbirliği Kuruluşlarımızın Rolü
İşbirliği Kuruluşu liderlerinin süreci sahiplenmesi ve firmalara yol göstermesi, işbirliği sürecini başlatması, Küme Yöneticisinin İstihdamı, İhtiyaç Analizinin hedef odaklı ve stratejik yol haritası olarak görülmesi, En kaliteli hizmetin alınması, İhtiyaca Yönelik “Terzi Usulü” çözüm yaklaşımı ile katma değer yaratacak faaliyetlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, Sürecin değişim fırsatı olarak görülmesi ve yönetilmesi, Devamlılığın sağlanması, firmaların eğitim, danışmanlık ve pazar faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak.

16 2102 firmamıza destek verdik.
UR-GE Projeleri (1) 2010 yılında uygulamaya başladığımız UR-GE Tebliği giderek daha fazla firmamızın hedeflerine ulaşmasına destek sağlarken, sektörlerimiz uluslararası pazarlarda daha çok tanınıyor. 2010’dan bu yana; 116 UR-GE Projesi, 76 İşbirliği Kuruluşu ve, 2102 firmamıza destek verdik.

17

18 Başarılı UR-GE Projeleri (2)
Bu resim büyüdükçe, işletmelerimiz de büyüyecek. İşbirliği Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak bölgelerimizin, işletmelerimizin, İşbirliği Kuruluşlarımızın yanındayız. Henüz bu resimde olmayan İşbirliği Kuruluşlarımızı da bekliyoruz.

19 İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR
TÜM ŞİRKETLERİMİZİ ve İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR PROJELERİNİ BEKLİYORUZ

20 Dinlediğiniz için teşekkürler.
M.Emrah SAZAK KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Proje Koordinasyon Birimi Direktörü


"İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları