Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Çalıştırmak için

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Çalıştırmak için"— Sunum transkripti:

1 Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Çalıştırmak için
Başlat/ Programlar/Microsoft Excel tıklanır. Excel programının yapısı aşağıdaki gibidir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

2 Bu tabloya Excel'de sayfa adı verilir.
Excel'de üzerinde çalıştığımız alan satır ve sütunlardan oluşan bir tablodur. Bu tabloya Excel'de sayfa adı verilir. Excel dokümanlarına ise çalışma kitabı adı verilir. Her çalışma kitabı bir veya daha fazla sayfadan meydana gelir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

3 Excel sayfasında satır ve sütunların kesiştiği yerlerdeki gözlere hücre adı verilir.
Seyfullah BAŞKÖYLÜ

4 Klavyeden girilen bilgiler etkin hücreye girilir.
Bilgi girildikten sonra klavyedeki a-yön tuşları, b-Enter, c-TAB, d-End tuşlarından birine basılarak bilgi girişi bitirilir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

5 Eğer bunlardan birine basmadan bilgi girişinden vazgeçilirse ESC tuşuna basarak yazılanlar iptal edilebilir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

6 Yani bir Excel sayfasında 256x65536 hücre vardır.
Excel'de 256 sütun, 65536 satır vardır. Yani bir Excel sayfasında 256x65536 hücre vardır. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

7 Satırlar 1,2,3, şeklinde sütunlar ise A,B,C şeklinde isimlendirilir.
Z'den sonra AA,AB... şeklinde gider. En son sütun IV sütunudur. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

8 Ayrıca Home, satırın ilk hücresine, CTRL-HOME, A1 hücresine gider.
Excel'de hücreler üzerinde gezinmek için klavyedeki yön tuşları kullanılabilir. Ayrıca Home, satırın ilk hücresine, CTRL-HOME, A1 hücresine gider. Page Up hızlı yukarı, Page Down ise hızlı aşağı gitmeyi sağlar. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

9 Excel'de hücrelere hücre adresleriyle başvurulur.
Bir hücrenin adresi ise hücrenin sütun harfi ile satır numarasının birleşimiyle elde edilir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

10 Mesela A sütunu ile 7. satırın kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A7 olur.
Seyfullah BAŞKÖYLÜ

11 BİTİŞİK HÜCRELER Excel'de bitişik hücreleri kolayca ifade etmek mümkündür. Örnek B2, B3, B4 hücreleri B2:B4 ile ifade edilebilir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

12 AYRIK HÜCRELER A1,D1,K1 hücrelerini seçmek için
(A1;D1;K1) şeklinde kodlama yapılır. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

13 Excel'de hücreler üzerinde işlem yapmak için seçilmeleri gerekir.
Bir hücreyi seçmek için hücre üzerine tek tıklamak yeterlidir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

14 Bir satırın tamamını seçmek için satırın numarası üzerine tıklanır.
Bir sütunun tamamını seçmek için sütunun harfi üzerine tıklanır. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

15 Bitişik satır veya sütunları seçmek için ilki seçildikten sonra farenin tuşu basılı tutularak fare bitişik satır veya sütunlara doğru sürüklenir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

16 Bir dikdörtgen hücre bloğu seçmek için önce bloğun bir köşesine tıklanır ve karşı köşeye kadar fare sürüklenir ve bırakılır. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

17 Örneğin yukarıdaki şekildeki B2:F6 bloğu, önce B2'ye fare ile tıklanıp sonra fare bırakılmadan F6'ya kadar sürüklenip bırakılarak seçilmiştir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

18 Seçilen hücrelerin sayı tipi, hizalama, yazıtipi, kenarlık, desen gibi özelliklerini düzenlemek için Biçim menüsünden Hücreler seçeneği tıklanarak gelen diyalog kutusundan istenen düzenlemeler yapılabilir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

19 Seçili kısımdaki bilgileri silmek için klavyeden DELETE tuşuna basmak yeterlidir.
Seyfullah BAŞKÖYLÜ

20 Satırların yükseklikleri ve sütunların genişlikleri, satır veya sütun başlıklarının arasındaki çizgiye fare ile tıklanıp sürüklenerek değiştirilebilir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

21 Genişliği otomatik ayarlamak için bu çizgiye çift tıklanır.
Hücrelere girilen bilgiler ya sabit değerdir veya formüldür. Girilen bilginin başında = işareti varsa buna formül denir. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

22 ARİTMETİK İŞLEÇLER +) toplama -) çıkarma -) negatif *) çarpma
=A1+A2 gibi -) çıkarma =a1-a2 gibi -) negatif -11 gibi *) çarpma =a1*a2 gibi Seyfullah BAŞKÖYLÜ

23 ARİTMETİK İŞLEÇLER /) bölme %) yüzde ^) üs =a1/a2 gibi =a1*%20
Seyfullah BAŞKÖYLÜ

24 KARŞILAŞTIRMA İŞLEÇLERİ
= ) Eşittir. A1=a2 gibi. > ) büyüktür. A1>a2 gibi < ) küçüktür. a1<a2 gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

25 KARŞILAŞTIRMA İŞLEÇLERİ
>= ) büyük veya eşittir. A1>= a2 gibi. <=) küçük veya eşittir. A1<=a2 gibi <> ) eşit değildir. A1<>a2 gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

26 METİNSEL İŞLEÇLER & ) bir sürekli metin değeri vermek için , iki değeri bağlar ve ard arda bağlar. A1 hücresine “izmit” & “myo” yazıldığında a1 hücresinde izmitmyo görünür. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

27 BAŞVURU İŞLEÇLERİ : ) iki başvuru arasındaki bütün hücrelere , bu iki başvuruyu içermek üzere , bir başvuru veren aralık işleci. =(b1:b20) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

28 BAŞVURU İŞLECİ ;) çok sayıda başvuruyu ,tek bir başvuruda birleştiren bir başvuru işlecidir. =topla(a1;a5;d1:d20) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

29 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
TOPLA FONKSİYONU =TOPLA(10;20;40) veya =TOPLA(A1:A10) =TOPLA (A1:A20;D1:D10) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

30 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
ÇARPIM FONKSİYONU =ÇARPIM(sayı1,sayı2,……sayıN) gibi. =çarpım(a1:a2) =çarpım(100,30;a2) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

31 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
MUTLAK FONKSİYONU =mutlak(sayı) =mutlak(-5) =mutlak(a1) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

32 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
MOD FONKSİYONU =MOD(SAYI;BÖLEN) Sayı değeri bölünecek değer, bölen bölecek değerdir. Sayı değeri bölen değerine bölünerek kalan değeri üretir. =mod(10;3) sonuç 1 olur. Gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

33 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
KAREKÖK FONKSİYONU =KAREKÖK(SAYI) Hücre değerinin veya girilen sayının karekökünü üreterek ilgili hücreye yazar. =karekök(a1) a1 hücresindeki sayının karfekökünü hesaplar. =karekök(25) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

34 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
KUVVET FONKSİYONU =KUVVET(SAYI;ÜS) =KUVVET(2;3) sonucu 8 olur. =kuvvet(4;3) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

35 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
ÇARPINIM FONKSİYONU =ÇARPINIM(SAYI) sayı değerinin faktoriyel değerini hesaplar =ÇARPINIM(3) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

36 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
TAMSAYI FONKSİYONU =TAMSAYI(99,2) sonuç 99 olur.girilen sayının veya hücredeki değerin tamsayı kısmını yazar. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

37 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
YUVARLA FONKSİYONU =YUVARLA(SAYI;BASAMAK SAYISI) =YUVARLA(8,7;0) SONUCU 9 OLUR. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

38 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
ORTALAMA FONKSİYONU =ORTALAMA(SAYI1;SAYI2;……SAYIn) =ORTALAMA(10;20;30) İŞLEMİNİN SONUCU 20 OLUR. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

39 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
MAK FONKSİYONU =MAK(SAYI1;SAYI2;…..SAYIn) =MAK(A1;A2;A30) GİBİ Seyfullah BAŞKÖYLÜ

40 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
MİN FONKSİYONU =MİN(SAYI1;SAYI2;…..SAYIn) =MİN(A1;A2;D2) GİBİ. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

41 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
ETOPLA FONKSİYONU =ETOPLA(KOŞUL ARALIĞI;KOŞUL;TOPLANACAK ARALIK) =etopla(d1:d10;”ahmet”;e1:e10) gibi. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

42 MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİK FONKSİYONLAR
EĞERSAY FONKSİYONU =EĞERSAY(KOŞUL ARALIĞI;KOŞUL) koşula uyanların sayısını verir. EĞERSAY(A1:A10;”AHMET”) Seyfullah BAŞKÖYLÜ

43 ŞART İFADELERİ Bir başka Excel İşlevi örneği:
=EĞER(şart;doğruysa;yanlışsa) Örneğin D1 hücresine yazılan =EĞER(A1>50;B1;"Başarısız") formülü, A1 hücresindeki sayı 50'den büyükse D1 hücresine B1'deki ifadeyi yazar, değilse Başarısız yazar. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

44 ŞART İFADELERİ Şart ifadesi birkaç şartın karşımı da olabilir.
Birkaç şartın birden sağlanması gerekiyorsa VE, şartlardan birisinin sağlanması yeterli olacaksa YADA işlevi kullanılmalıdır. Seyfullah BAŞKÖYLÜ

45 ŞART İFADELERİ Örneğin C1 hücresine yazılan =EĞER(VE(A1>60;B1>50);"Geçti";"Kaldı") formülü, A1 60'dan büyükse ve B1 50'den büyükse C1 hücresine Geçti, değilse Kaldı yazar. Seyfullah BAŞKÖYLÜ


"Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Çalıştırmak için" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları