Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Turgay ONARGAN MTS 3022 TÜNEL AÇMA Prof. Dr. C. Okay AKSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Maden Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Turgay ONARGAN MTS 3022 TÜNEL AÇMA Prof. Dr. C. Okay AKSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Maden Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Turgay ONARGAN MTS 3022 TÜNEL AÇMA Prof. Dr. C. Okay AKSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Maden Mühendisliği Bölümü

2 TÜNEL AÇMA B ö l ü m Adı Ö ğretim YılıBasım Tarihi Ders Kodu Ders Adı MTS 3022 TÜNEL AÇMA D ö nem/Yıl ECTS Kredisi 2 Dil Ö n ŞartDurumuKrediKuramsalUygulamaLaboratuvar Semi ner Proje T Ü RK Ç E -22---- Ö ğretim Ü yesi PROF. DR. C. OKAY AKSOY

3 TÜNEL AÇMA YAYINLARI 21 SCI/EXPANDED MAKALE 60 BİLDİRİ 3 KİTAP 55 PROJE (50 PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ) 2 TÜBİTAK PROJESİ 1 ULUSLAR ARASI TOPLAM 5 BİLİMSEL ÖDÜL 6 MESLEK ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

4 TÜNEL AÇMA

5 Tünelciliğin tanımı, Tünel dizayn aşamaları, Tünelin açılacağı jeolojik birimlerin araştırılması ve tanımlanması, Yeraltı yapısının durumunun belirlenmesi, Kazı- Tahkimat yöntemlerinin seçimindeki etkili parametrelerin belirlenmesi, Kazı yönteminin seçiminin yapılması, tünellerdeki iyileştirme yöntemleri, tünellerde uygulanan drenaj yöntemleri, tünellerde jeoteknik izlemeler, Kısa Tanıtım TÜNEL AÇMA

6 Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini kullanarak multidisipliner problemleri tanımlayabilme. 2.Konu ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli deneyleri tasarımlandırma, sonuçlarını analiz ederek sonuç çıkarabilme. 3. Problemleri mesleki bilgi ve etik doğrultusunda organize edip, çözebilmek. 4. Ortaya çıkan sonuçları birleştirip, en uygun çözüm alternatiflerini ortaya koyabilme. 5. Problemin çözümü sonucunda olacakları önceden tahmin edebilme TÜNEL AÇMA

7 Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir. PÇ2: Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmıştır. PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahiptir. PÇ4: Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir. PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmıştır. TÜNEL AÇMA

8 Program Çıktıları PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. PÇ7: Mesleği ile ilgili alanlarda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve etkin iletişim kurma becerisi kazanmıştır. PÇ8: Yaşam boyu öğrenme bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazanmıştır. PÇ9: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri,yazılımları ve modern araçları kullanma becerisini kazanmıştır. TÜNEL AÇMA

9 Program Çıktıları PÇ10: Ülkemiz doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran ve sorgulayan mühendis olarak yetişmiştir. PÇ11: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen, analiz edip çözüm geliştirebilen mühendislerdir. PÇ12: Mesleği ile ilgili plan, proje, harita, akım şeması çizme ve yorumlama becerisine sahiptir. PÇ13: Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma sahiptir. PÇ14: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş mühendislerdir. PÇ15:. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olan mühendis olarak yetişmiştir TÜNEL AÇMA

10 Tünel ve Kuyu Açma, H. Köse, T. Onargan. S. Gürgen, H. Yenice, C.O. Aksoy, DEÜ Matbaası Ders Kitapları Yardımcı Kitaplar E. Arıoğlu, Tünel Dersi Notları, Basılmamış ders notları, I. Bickel, O. John, T.R.Kuesel,Tunnel Engineers Handbook, Kriger Publishing Company Z.T. Bieniawski, Desing Methology in Rock Engineering (Theory, Education and Practice), A.A. Balkema. R. Ulusay, H. Sönmez, Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri, TMMOB JeoÖÇji Mühendisleri Odası, 2007. Whittaker, B. N., Frith, R. C., Tunneling, Design, Stability and Construction, The Institution of Mining and Metallurgy, ÖÇndon, 1990. Shing, B., Goel, R. K., Rock Mass Classification A Practical Approach in Civil Engineering, Elsevier, Amsterdam, 1999. Arıoğlu, Ergin, Yüksel, A., Yılmaz, A. O., Püskürtme Beton, Bilgi Föyleri – Çözümlü Problemler, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, 2008. TÜNEL AÇMA

11 Değerlendirme Kriterleri Vize*0,5+Final*0,5+Bütünleme TÜNEL AÇMA

12 Haftalık ders planı TÜNEL AÇMA

13 Haftalık ders planı TÜNEL AÇMA

14 TEŞEKKÜRLER... PROF. DR. C. OKAY AKSOY


"Prof. Dr. Turgay ONARGAN MTS 3022 TÜNEL AÇMA Prof. Dr. C. Okay AKSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Maden Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları