Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri (Dezavantajlı Gruplar) Uzm. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri (Dezavantajlı Gruplar) Uzm. Dr"— Sunum transkripti:

1 Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri (Dezavantajlı Gruplar) Uzm. Dr
Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri (Dezavantajlı Gruplar) Uzm. Dr. Peyman ALTAN Sağlık Bakanlığı

2 Sunum planı Çocuk izlem merkezleri (ÇİM) Toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) Yaşlı tedavi hizmetleri Madde bağımlılığı Yaşanan sorunlar

3 İHMAL FİZİKSEL İSTİSMAR
DUYGUSAL İSTİSMAR FİZİKSEL İSTİSMAR CİNSEL İSTİSMAR

4 Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması “çocuk ihmali” olarak tanımlanmaktadır. En yaygın kötüye kullanım şeklidir. Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan hareket ya da davranışlara “Çocuk İstismarı” denmektedir.

5 Duygusal İstismar Fiziksel İstismar Cinsel İstismar
Vurma, yakma, itme, ısırma, çimdikleme, silah kullanma, dövme, tekmeleme, boğmaya çalışma, sarsma gibi kaza dışı her türlü davranışları, yaralanmaları içerir. Duygusal istismar sistemli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi, onun sağlıklı gelişmesini ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıpları olarak kabul edilir. Cinsel İstismar

6 ÇİM ÖNCESİ… Mağdur çocuk olayı doktora anlatır,
Doktor doğru olup olmadığından şüphelenerek durumu arkadaşları ve amiri ile paylaşır. Bahsedilen kişiler de çocukla konuşur. Hastane polisine haber verilir. Hastane polisi de çocuğa olayı anlattırır. Karakola haber verilir. Karakoldaki polislere de çocuk olayı anlatır. Çocuk ve ailesi Savcılığa yönlendirilir. Savcı da olayı çocuğa anlattırır. Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilir. Çocuk olayı bir kez daha anlatır. Adli Tıp Kurumu rapor ile ilgili savcılığı bilgilendirir. Hastaneye psikiyatri muayenesi için yönlendirme yapılır. Çocuk olayı bir kez daha anlatır. Mahkeme süreci başlar. Çocuk olayı defalarca anlatmaya devam eder. Yapılan araştırmalara göre çocuk olayı ortalama 17 kez anlatmaktadır.

7 Çocuk İzlem Merkezleri
Cinsel İstismara Uğramış Çocuğa Müdahale Çocuk İzlem Merkezleri

8 Çocuk İzlem Merkezleri
Cinsel istismara uğrayan çocuklara, multidisipliner hizmet veren bir yapıdır. 7 Gün 24 Saat çalışmaktadır.

9 Çocuk İzlem merkezİ Merkezde Çalışan Ekip Adli Tıp Uzmanı
Konsültanlar Adli Tıp Uzmanı Çocuk Psikiyatristi Kadın Doğum Uzmanı Çocuk Cerrahi Uzmanı Merkezde Çalışan Ekip Çocuk Hekimi Psikolog Çocuk Gelişimcisi Sosyal Çalışmacı Hemşire Sekreter Temsilcilik ASPB Temsilcisi Çocuk İzlem merkezİ

10 İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar
Sağlık Bakanlığı ASPB MEB BARO KOLLUK Cumhuriyet Savcılığı İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

11 İstismara Uğradığı Düşünülen Çocuğun ÇİM’e Ulaşımı:
Kolluk Birimleri Öğretmen Sağlık Personeli ASPB Personeli Müftülük Personeli Muhtar Meslek Örgütleri Vatandaş Aile Çocuk Makul Şüphe Danışma/ Konsültasyon Jandarma/ Çocuk Polisi Sivil Ekiple Sivil Araçla ÇOCUK İZLEM MERKEZİ

12

13 Çocuk İzlem Merkezi’nde; ₒ Adli Görüşme, ₒ Aile Görüşmesi, ₒ Adli Muayene ve ₒ Psikiyatrik Değerlendirme gerçekleştirilir.

14 ADLİ GÖRÜŞME: Yaşanan olayla ilgili ikincil örselenmeleri ortadan kaldırmayı amaçlayarak, çocuktan bilgi alınması, suçun tespiti veya aydınlatılmasına yönelik olarak, kötü muamelenin her türü ile karşılaşan, karşılaştığından kuşkulanılan ya da kötü muameleye tanıklık eden çocuğun dinlenmesi ve alınan bilgilerin kayda alınarak tutanağa geçirilmesi, rapor düzenlenmesini içeren görüşmelerdir.

15 AİLE GÖRÜŞMESİ: Aileden yaşanan olayla, çocuk ve aile yaşantıları ile ilgili bilgi alınması, olaya ilişkin tepki ve tutumlarının , çözüm yollarının değerlendirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi, ailenin adli süreç ile ilgili bilgilendirilmesi, çocuğa yönelik sergilemesi gereken tutum ve davranışlarla ilgili bilgilendirilmesi vb. işlemlerinin gerçekleştirildiği ve yapılan görüşme ile ilgili rapor düzenlendiği görüşmelerdir.

16 ADLİ MUAYENE: Vücudun tümü (cinsel organlar da dahil olmak üzere) detaylıca tespit edildiği, gerekli delil ve bulguların toplandığı, gerek duyulduğunda kaydedildiği ve rapor olarak sunulduğu muayenedir.

17 Ergen Görüşme Odası Oyun Odası Konaklama Odası

18 ÇİM BULUNAN İLLER 18 İlde 19 ÇİM bulunmaktadır.

19 Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)

20 RSEP’e Göre TRSM’lerin Kademeli Açılma Planı

21 Ülkemizde 65 ilde 92 TRSM tescil alıp aktif olarak çalışmaktadır.
Pilot Uygulama olarak; Bolu Ruh Sağlığı Hastanesine bağlı Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Mayıs 2008’de açılmıştır. Ülkemizde 65 ilde 92 TRSM tescil alıp aktif olarak çalışmaktadır.

22 Merkeze Kabul Edilme Psikoz veya diğer ağır ruhsal bozukluklar nedeniyle tedavi ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ya da ağır bir ruhsal bozukluk nedeniyle işlevselliği ciddi düzeyde azalmış bireyler tedavi amacıyla TRSM tarafından kabul edilir. Hekim raporu gereklidir.

23 Merkezlerin Amaç ve Hedefleri
Ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin durumlarını, işlevlerini ve iyilik hallerini geliştirmek, Hasta yakınlarının destek verme kapasitelerini artırmak, Birinci basamak sağlık kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın işbirliği yapmak, Hastalara ve ailelere destek amacıyla diğer kurumlarla ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, Toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalamanın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

24 Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Ekip hareketlidir, hizmeti gerektiğinde hastanın yaşadığı alana götürür. (Gezici Ekip) Ekibin hizmet verdiği merkez genellikle ana hastanenin dışındadır. Her hasta için kayıt vardır ve o hasta için yapılacaklar bireysel olarak yazılı planlanmıştır. (Bakım Planı)

25 Bütün TRSM’lerde: Hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak sağlık personeli ve yardımcı personelden oluşan bir beceri çeşitliliği, Ekiple entegre ve gerektiğinde başvurulabilecek danışman psikiyatrist, Birinci basamak sağlık personeliyle ve ilgili diğer kurumlarla güçlü bağlantılar, Tek ve erişilebilir bir dokümantasyon sistemi bulunur.

26 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışanları
Psikiyatri Uzmanı Hemşire Sosyal Hizmet Uzmanı Psikolog Ergoterapistler (İş Uğraşı Terapisti) Tıbbi Sekreter İdari ve Teknik Personel Şoför Temizlik Elemanı Güvenlik Görevlisi

27 Çalışma Saatleri TRSM’lerin çalışma saatleri Sağlık Bakanlığı'nın resmi çalışma saatleri ile paralel olmak suretiyle Pazartesi-Cuma günleri arasıdır. Mesai sonrası hizmetler, TRSM’nin bağlı olduğu hastane tarafından verilir.

28 Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine Nasıl Müracaat Edilir ?
Aile hekimlerinden, Birinci basamak sağlık kuruluşlarından, Hastanelerin psikiyatri birimlerinden, Sosyal bakım kurumlarından sevk kabul edilir. Ayrıca, hasta veya aileleri tarafından doğrudan başvurular da kabul edilir. Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar gezici ekip tarafından ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.

29 Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Hizmetleri 1
Hasta ve yakınlarına merkezin işleyişiyle ilgili bilgi vermek, Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, Merkeze kaydı yapılan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip etmek, Hastanın bakım planı çerçevesinde gezici ekiple ev ziyaretleri yapmak, Grup terapisi yapmak,

30 Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Hizmetleri 2
Psikososyal beceri eğitimi vermek, Hastanın durumuna uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri düzenlemek, Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek, Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve hastanın merkezle bağlantısını sağlamak, Damgalamayla mücadele etmek.

31 ÜLKEMİZ YAŞLANIYOR 65 yaş üzeri nüfus; 2005 yılında %5,7
2050 yılında ise %20,8 (TÜİK) 55

32 Evde Bakım ve Evde Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Ev ortamında Sağlık hizmeti EVDE BAKIM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı STK’lar Belediyeler vb. Ev ortamında Sosyal hizmetler Destek hizmetleri 55

33

34 Ülkemizde Evde Bakım Hizmetleri
10 Mart 2005        Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları tarafından yürütülmekte olan Kişiye ev ortamında sunulan tanı, tedavi ve sosyal destek hizmeti sunumu tanımlanmıştır. 55

35 Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir?
Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireyler, Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastaları, Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar, Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyanlar yararlanabilirler. 55

36 Evde Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum
Ülke genelinde Temmuz 2014 sonu itibari ile; Hastane evde sağlık birimi : 535 E2-E3 hastane evde sağlık birimi : 49 Mobil birim : 207 ADSM birimi : 105 Toplam : 896 birim ve Bu birimlerde görevli Toplam : sağlık personeli Birim ve personel sayısı içinde aile hekimlikleri bulunmamaktadır. 55

37 Evde Sağlık Hizmetleri Personel Durumu (Temmuz 2014)

38 Evde Sağlık Hizmeti Sunulan Hastaların
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Temmuz 2014) 55

39 Evde Sağlık Hizmeti Sonlandırma Nedenleri (Temmuz 2014)
55

40 Yaşlı Sağlık Hizmeti Modeli
Farkındalık çalışmaları Mevzuat çalışmaları İşgücü planlaması ve eğitimi Finansman İzleme ve değerlendirme Aile hekimliğinde yaşlı sağlığı hizmetleri Hastanede yaşlı sağlığı hizmetleri Bakım Kurumunda yaşlı sağlığı hizmetleri Hospis / subakut / palyatif bakımda yaşlı sağlığı hizmetleri 55

41 Yaşlı Bireylerin Hastanede Sağlık Hizmetine Erişimi
Sağlık kuruluşlarında yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmekte, İşitme engelli yaşlı hastalarla iletişimi sağlamak üzere hastanelerimizde sağlık personeline işaret dili eğitimleri verilmekte, Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına (65 yaş üstü kişilere) uygun hareket edilmekte, Yaşlı vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılmakta, Yaşlı ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkânlar ölçüsünde transferi sağlanmakta, Yaşlı bireylere sağlık hizmet sunum konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınması ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanması çalışmaları,

42 55

43 Madde Bağımlılığı   Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi; bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumudur.

44 Madde Bağımlılığı: Önemli bir halk sağlığı sorunudur!
Center for Applied Research Solutions

45 Bağımlılık Yapıcı Madde
Beyin işlevlerini doğrudan etkileyerek, kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini bozan; bu kişide ruhsal ve fiziksel bağımlılığa yol açan; kişisel, toplumsal, ekonomik ve sosyal yönden çöküntü oluşturan, yaşam için gerekli olmayan maddeler,

46 Bağımlılık Yapıcı Maddeler
Uçucular (bali, tiner) Sigara Alkol İlaçlar (benzodiazepinler, opiyat türevleri “aldolan, kodein” vb) Esrar/marihuana Ekstazi (amfetamin ve benzeri maddeler) Opiyatlar (eroin, morfin vb) Kokain Hallüsinojenler (LSD, GHB, PCP, psilosibin, vb)

47 Bağımlılık Yapan Maddelerin Ortak Özellikleri
Madde kullanıldığında düşünce, davranış ve duygu durumunda değişime yol açar. Maddeyi kullanan kişi kısa sürede gerçeklerden kopar. Kişi karşı koyulması çok zor bir istek ile madde arama davranışı içine girer. Alınan maddenin miktarı gittikçe artar.

48 Bağımlılığın Özellikleri
Hastalıktır. Hayat boyu sürer. Sosyal hayatı bozar. Çevre ve arkadaşlar kaybedilir. Ailevi sorunlar yaşanır. Ekonomik kayıplar olur. Sağlık bozulur. Hayat artık bu maddenin etrafında döner.

49 Bağımlılık nasıl gelişir?
“Belki kullanabilirim” “ Korku ve merak” “Bir kereden bir şey olmaz” “Bıraktım, bir daha başlamam” “Bir daha asla” “Artık bırakacağım” “Bırakmak zorundayım” “Ben bağımlı olmam” “İstersem bırakırım” “Bu meret bırakılmaz ki!”

50 Davranış kapsamında 3 tür önleme mevcuttur
Birincil – sağlığın gelişimi İkincil – hiç başlatmama ya da problemin erken işaretleri belirdiğinde durdurmayı hedefleme Üçüncül – rehabilitasyon ya da tedavi

51 Madde bağımlılarının genel olarak karşılaşabilecekleri problemler:
Madde bağımlılarının genel olarak karşılaşabilecekleri problemler: 1. Bedensel Sorunlar 2. Ruhsal Sorunlar 3. Sosyal Sorunlar

52 Bağımlılık Tıbbi MADDE Toplumsal Ekonomik Neurotoksisite AIDS, Kanser,
Ruh hastalıkları Sağlık harcamaları Üretim Kazalar Evsizlik Suç Şiddet

53 İnsanlar Neden Madde Kullanırlar?
İyi hissetmek için Yeni: duygular, heyecanlar, deneyimler yaşamak VE bunları paylaşmak için Daha iyi hissetmek için endişe, üzüntü, korku, depresyon, ümitsizliklerini azaltmak için

54 Beynin haz süreçlerini
Nasıl Bağımlı Olunur? Bağımlılık yapıcı maddeler Motivasyonu ve Beynin haz süreçlerini çalıştırır

55 Kişiyi bütünüyle tedavi etmeliyiz!
Biyolojik davranış bozukluğunun tedavisi vücuttaki kimyasal süreci düzenlemenin ötesine geçmelidir Kişiyi bütünüyle tedavi etmeliyiz! Tıbbi tedavi Davranış tedavileri Tıbbi hizmetler Sosyal hizmetler

56 Tamamıyla şifa güç olsa da mümkündür …

57 Gerçek Hedeflere! dikmeliyiz
Bağımlıların tedavisinde… Gözümüzü Gerçek Hedeflere! dikmeliyiz Kullanmama Aile, İş ve Toplumsal işbirliği

58 Madde Bağımlılığı Tedavisi

59 AMATEM’lerde Verilen Hizmetler
Detoksifikasyon Bölümü Detoksifikasyon tedavisi Grup Terapileri Uğraşı Terapileri Bireysel Psikoterapi 2 hafta sürer. Bu bölümde haftanın 2 günü psikolog tarafından bağımlılığa giriş ve kendilerini değerlendirme şeklinde grup çalışması yapılır. Günaydın toplantısı sonrası sabah sporu hemşireler gözetiminde her gün bir hasta tarafından yaptırır. Ardından psikolog tarafından gevşeme egzersizlerine geçilir ve hasta rehabilitasyon bölümü için hazırlanır Resim ve seramik hocaları tarafından uğraş saatlerinde hastaların bu aktivitelere katılımı sağlanır. Haftanın belli bir gününde ise müzik hocası tarafından aktivite yapılmaktadır. Hastalarla kendi doktorları ve psikolog tarafından bireysel görüşmeler ve grup terapileri yapılır.

60 AMATEM’lerde Verilen Hizmetler
Rehabilitasyon Bölümü (Yatan hastalar için psikososyal müdahaleler) Grup Terapileri Psikoeğitim Uğraşı Terapileri Bireysel Psikoterapi Aile Danışmanlığı Aileler için grup Terapileri Detoksu tamamlanan ve servise uyumlu olan hastalar Rehabilitasyon bölümüne geçirilir. Her Perşembe günü öğleden sonra hemşireler tarafından hijyen, bulaşıcı hastalıklar, hastane, servis kuralları, ilaç kullanımı vb. konularda hastalara eğitim verilmektedir. Günaydın toplantısı sonrası sabah sporu hemşireler gözetiminde her gün bir hasta tarafından yaptırılır. Ardından gevşeme egzersizlerine geçilir. Detoksdaki gibi Rehabilitasyon Bölümünde de uğraş aktiviteleri vardır. Resim, seramik, müzik vb. Aile yakınları, 10 haftalık süren aile eğitim grup çalışması programına alınmaktadır. Rehabilitasyon biriminde Eğitim programını tamamlayan (Ortalama 3 hafta) hasta, kendisi de hazır hissediyorsa taburculuğu için hazırlanır.

61 AMATEM’lerde Verilen Hizmetler
A2 – Tedavi AMATEM’lerde Verilen Hizmetler Tedavi sonrası ayaktan başvuran hastalar için müdahaleler Bireysel Psikoterapi Psikoeğitim Rehabilitasyon dönemi sonrasında da ayaktan tedavisi poliklinik kontrolüyle takibe alınır. Bu birimde de doktorları tarafından görüşmeleri devam etmektedir. Bireysel ve grup psikoterapileri, aile görüşmeleri, eş bağımlılığı terapileri eğitim almış psikologları tarafından uygulanmaktadır. Yine ayaktan başvuran hastalara da psiko-eğitsel grup çalışması bazı klinik veya merkezlerde yapılmaktadır.

62 Danışmanlık ve Tedavi Maddeye direnme becerileri Sorun çözme
Madde kullanımının diğer aktivitelerle yer değiştirilmesi İnsanlararası ilişkiler Motivasyon

63 A2 – Tedavi Sıra No İl Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel 1 İstanbul
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH (AMATEM) 2 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (AMATEM) 3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (AMATEM) 4 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (AMATEM) 5 Özel Balıklı Rum Hastanesi (AMATEM) 6 Ankara Numune EAH (AMATEM) 7 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AMATEM) 8 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (AMATEM)

64 A2 – Tedavi Sıra No İl Sağlık Bakanlığı Üniversite 9 İzmir
İzmir Atatürk EAH (AMATEM) 10 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (AMATEM) 11 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (AMATEM) 12 Manisa Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (AMATEM) 13 Elazığ Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (AMATEM) 14 Samsun Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (AMATEM) 15 Adana Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (AMATEM) 16 Denizli Denizli Devlet Hastanesi (AMATEM)

65 A2 – Tedavi Sıra No İl Sağlık Bakanlığı Üniversite 17 Kayseri
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AMATEM) 18 Gaziantep Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi (AMATEM) 19 Bursa Bursa Devlet Hastanesi (AMATEM) 20 Konya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AMATEM) 21 Antalya AKDENİZBAM* 22 Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (AMATEM) 23 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ÇEMATEM) 24 Diyarbakır Diyarbakır Devlet Hastanesi (ÇEMATEM) 25 İzmir  EGEBAM*

66 Madde Bağımlıları ve Ailelerinin Yaşadıkları Sorunlar

67 Madde Bağımlılığı: Önemli bir halk sağlığı sorunudur!
Center for Applied Research Solutions

68 Madde kullanan bağımlıların aileleri tedavi için nerelere başvuracağını bilmemektedirler
Bu yüzden kurum kurum gezmekte ve gittikleri kurumlarda da doğru yönlendirmeler yapılmamaktadır. Madde kullanan bağımlıların aileleri çocukların durumundan dolayı tükenmişlik yaşamaktadırlar. Madde bağımlıları ve ailelerinin ilk kez müracaat edecekleri, psikolojik olarak desteklenebilecek, birey ve grup çalışmalarının yapılabileceği danışma merkezlerine ihtiyaç vardır

69 Tedavi masrafları Gerek devlet hastanelerinde gerek özel merkezlerde madde kullanım tedavilerinde aileler ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır.

70

71 Beynin ön lobunu fazlasıyla etkilemekte
Ön lop karar verme, planlama, hafıza gibi bilişsel aktiviteleri düzenler Uyuşturucular sadece heyecan gibi durumları değiştirmekle kalmayıp bilişsel işlevlerin kontrol yeteneğini de etkilemekte

72 Madde bağımlıları tedavi olduktan sonra aynı ortama dönmekte ve tekrar madde kullanımına başlamaktadır. Kişilerin madde kullanım sebebi öğrenilmeli ve buna yönelik çalışma yapılmalı, tedavi sonrası danışmanlık alabilmeli ve boş zamanını değerlendirebilecekleri sosyal ortamlar oluşturulmalıdır.

73 Gaziantep

74 OYA BAHADIR YÜKSEL GENÇLİK MERKEZİ
Sokakta ve ailesi ile birlikte yaşayan madde kullanan yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik olarak; barınma, tedavi, rehabilitasyon, eğitim, aile ve sosyal yaşama geri dönüşe hazırlık ana başlıklarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk bilinci ile Nisan 2008 tarihinden bugüne hizmet vermektedir.

75 HASTA KABULÜ Merkeze hasta alımı ağırlıklı olarak Çocuk Polisi ile koordinasyon halinde mobil ekip çalışmaları sonucu yapılmaktadır. Ayrıca emniyet, muhtarlıklar, üniversite, devlet hastaneleri, diğer resmi ve sivil kuruluşların yönlendirmesi ve ailelerin başvurusu yoluyla da merkeze çocuk kabulü yapılmaktadır.

76 Tespit edilen çocuk ve ergenlerin tıbbi değerlendirmeleri, psikiyatrik değerlendirilmesi, yasal değerlendirme, eğitim değerlendirmesi, sosyal ve aile incelemeleri yapılarak ayakta veya yatarak tedavi için karar verilmekte, bağımlılığın ön planda olmadığı durumlarda kısa süreli tedaviler sonrası diğer merkezlere yönlendirilmektedir. Hastanın tedavi istekliliği ile ailesinin onayı ve katılımı olmadan herhangi bir tedavi veya yatış işlemi yapılmamaktadır.

77 1- AKUT DÖNEM (1 ay) Tedavinin bu sürecinde, kullandıkları maddenin etkisinden arındıkları, merkeze oryantasyonun yapıldığı, eşlik eden sağlık ve psikiyatrik problemlerin tedavisinin başlatıldığı dönemdir. Her hasta için devam eden programın yanında bireysel sorunlarına yönelik tedavi planı hazırlanır. Tedavinin her aşamasında psikoeğitim, grup ve bireysel terapileri, 12 basamak programı uygulanır.

78 2- PRİMER DÖNEM (2 ay) Bu dönemde, maddenin yaşantılarına etkileri, madde kullanma sebepleri, madde isteği ile başa çıkma, dürtüsellik, öfke kontrolü ve sorun çözme becerileri gibi konular gözden geçirilir. Bozulan aile ilişkileri bu dönemde ele alınır. Ayrıca eğitim ve beceri derslerine de bu dönemde ağırlık verilir.

79 3- UZATILMIŞ DÖNEM (3 ay) Hastanın sosyal hayata adaptasyon, mesleki yönlendirme, aileye ve sosyal yaşama dönüş için hazırlanır. Bu süreçte merkez dışındaki NA toplantılarına katılımı başlar. Ayrıca 6 aylık eğitimi tamamlayan hastalar, ailesi ve kendisi ile oluşturulan bireysel plan doğrultusunda aldığı mesleki eğitime göre işe yönlendirilmektedir.

80 YARIYOL EVİ Şehir merkezinde bulunan bu evde barınan hastalar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak, sembolik kira karşılığı, iş yaşamına devam etmektedir. Yarıyol evinde aile şartları uygun olmayan (parçalanmış aile, madde kullanan aile fertleri, cinsel taciz vb) ve ciddi düzeyde sosyal sorunları olan hastalar kalmaktadır.

81 AYAKTA TEDAVİ PROGRAMI VE TAKİP
Psikiyatrik düzenli muayene ve tedavi Adsız Narkotikler toplantıları Grup terapileri Aile toplantıları İş ve okul takibi Laboratuar testleri ÖNLEME ÇALIŞMALARI: Diğer kurumlarla işbirliği Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer merkezler Eğitim seminerleri ve muhtarlık çalışmaları yapılmaktadır.

82 EĞİTİM İÇERİĞİ Sınıf eğitimleri Beden eğitimi Tiyatro eğitimi
Bilgisayar eğitimi Halk oyunları eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Resim eğitimi Müzik eğitimi Beceri ve meslek eğitimleri El sanatları eğitimi Bakır atölyesi Fotoğrafçılık eğitimi Mozaik yapımı Tekstil dersleri Taş atölyesi Galoş atölyesi

83 Teşekkürler


"Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri (Dezavantajlı Gruplar) Uzm. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları