Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.consulturk.net1 KAİZEN VE YALIN DÜŞÜNCE Hüseyin Cahit GÜNAYDIN www.consulturk.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.consulturk.net1 KAİZEN VE YALIN DÜŞÜNCE Hüseyin Cahit GÜNAYDIN www.consulturk.net."— Sunum transkripti:

1 www.consulturk.net1 KAİZEN VE YALIN DÜŞÜNCE Hüseyin Cahit GÜNAYDIN www.consulturk.net

2 2 KAİ:değişim ZEN: iyiye doğru Kai zen: JAPON KURUMLARININ BAŞARI VE VAR OLMA PARADİGMASIDIR..

3 www.consulturk.net3 KAİZEN INOVASYON Küçük Adımlar Büyük Adımlar Ayrıntılara ilgi Büyük sıçrama Yavaş Değişim Ani Değişim Herkesin Katılımı Az sayıda katılım Açık bilgi Saklı bilgi Ekip Çalışması Bireysel Çaba Uyarlama Yaratıcılık Mevcutu geliştirme Tekrar Yapma Geleneksel know-how Teknolojik atılım İnsan odaklı Makine Odaklı Prosese odaklı Sonuca Odaklı

4 www.consulturk.net4 tartışma-1: Türk şirketleri VAR olmak için hangi yolu tercih etmeli KAİZEN mi ? INOVASYON mu? Kaizen : japon şirketlerin benimsediği küçük adımlarla her türlü konuda paraya odaklanmadan ekip çalışması ile ilerleyelim modeli inovasyon- Amerikan şirketlerinin teknoloji ve buluş odaklı bireysel yetenekleri birleştirerek para kazandıran iş,ürün yaratmak

5 www.consulturk.net5 HITOTSUBASHI UNIVERSITESI nden prof.dr. AKIMITSU SAKUMA diyor ki. “ basit bir ifade ile geleceğin ürünü belirleyen tüm yenilikler ABD firmalarında ortaya çıkmıştır. Üstün bir tasarım daha önce ayrı ayrı ürünlere uygulanan yeniliklerin ve geçmiş teknolojinin sentezidir. Japon Şirketleri güçlerini ana hatları daha önce belirlenmiş alanlarda kaizen ile göstermektedir. NEWYORK UNIVERSITESI İŞ İDARİSİ Profesörü PAUL H. ARON ise diyor ki “ Amerikan şirketleri yeniliği bulan müh. Bünyelerinde tutamamaktadır. Amerikan müh. Düşü kendi şirketini kurup ve şirketi holdinge satmaktır. Üretim müh. En iyi ve yetenekli öğrenciler için çekici değildir. Japon mühendis ise büyük şirketde çalışmayı tercih eder ve üretim müh.ile arge müh. Prestij açısında şirketde farksızdır.

6 www.consulturk.net6 KAİZEN UYGULAMA KAİZEN PROGRAMI ÜÇ BÖLÜME AYRILIR. 1.Yönetim Öncelikli Kaizen 2.Grup Öncelikli Kaizen 3.Birey Öncelikli Kaizen

7 www.consulturk.net7 1- YÖNETİM ÖNCELİKLİ KAİZEN 1.ARAÇLAR: Q7 problem çözme teknikleri 2.KAPSAM: Yöneticiler 3.HEDEF: Sistem üzerinde odaklanma 4.ÇEVRİM: Proje Süresince devam eder 5.KAZANIM:Yönetim Yatırım kararına bağlı 6.DESTEKLEYİCİ SİSTEM: TKY 7.GERÇEKLEŞTİRME MALİYETİ: yatırım gerekir 8.SONUÇ: tesisin iyileştirilmesi 9.EK KATKI: yönetim performansında gelişme 10.YÖN: mevcut durumda belirgin iyileşme

8 www.consulturk.net8 2- GRUP ÖNCELİKLİ KAİZEN 1.ARAÇLAR: Q7 problem çözme teknikleri 2.KAPSAM: kalite çember üyeleri 3.HEDEF: KÇ. Çalışma alanları 4.ÇEVRİM: 3 – 6 ay 5.KAZANIM: yılda 4-2 kez 6.DESTEKLEYİCİ SİSTEM: ISO 9001:2000 KYS 7.GERÇEKLEŞTİRME MALİYETİ: işçilik zamanı 8.SONUÇ: iş standartında ve talimatlarında gelişme 9.EK KATKI: katılım, motivasyon, deneyim kazanma 10.YÖN: kademeli ve görülür iyileşme

9 www.consulturk.net9 3- BİREY ÖNCELİKLİ KAİZEN 1.ARAÇLAR: 5S 2.KAPSAM: herkes 3.HEDEF: kendi iş alanına odaklanma 4.ÇEVRİM: herhangi bir zaman 5.KAZANIM: çok sayıda değerlendirilecek öneri 6.DESTEKLEYİCİ SİSTEM: öneri sistemi 7.GERÇEKLEŞTİRME MALİYETİ: pahalı değil 8.SONUÇ: yerinde iyileşme 9.EK KATKI: bireysel gelişim, iş yeri bağlılığı 10.YÖN: görülür bir iyileşme

10 www.consulturk.net10 1-YÖNETİM ÖNCELİKLİ KAİZEN KAİZEN PARADİGMA sı Yöneticilere zamanın %50 sini stratejik, lojistik, işletme tesisine odaklanmasını sağlar. Yöneticiler işletme tesisine KAİZEN bakış açısı ile baktığında neredeyse onlarca iyileşme alanları bulabilir. Fabrika yerleşim planlarındaki değişiklik malzeme hareketini minimize edebilir

11 www.consulturk.net11 TESİSDE KAİZEN FIRSATLARI DAHA İYİ KAPASİTE PLANLAMASI YERLEŞİM PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLEMLERİ BİRLEŞTİRME -AYIRMA

12 www.consulturk.net12 2. GRUP ÖNCELİKLİ KAİZEN KALİTE ÇEMBERLERİ KAİZEN UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN GÖNÜLLÜ KATILIMLARI İLE İŞLETMEDE KALICI BİR İş yaşam felsefesidir.

13 www.consulturk.net13 3- BİREY ÖNCELİKLİ KAİZEN Öneri sistemi birey öncelikli kaizenin gerçekleştirilmesine ve kişinin daha akıllıca çalışmasını sağlamaya yönelik bir araçtır. Bireysel kaizenin başlangıç noktası, işçinin çalışma tarzını değiştirmeye ve iyileşmeye yönelik olumlu düşünmesidir.

14 www.consulturk.net14 ÖNERİ SİSTEMİ Öneri sistemi bireysel kaizenin temel parçasıdır. Dinamik bir öneri sisteminin yaratılması için üst yönetim iyi tasarlanmış bir plan uygulamalıdır. Matsushita 6 milyon aşan öneri sayısıyla ilk sırada yer alırken, Hıtachi 4.6 milyon öneri sayısıyla onu izliyordu.

15 www.consulturk.net15 JAPON şirketlerindeki öneri sistem konuları Kişinin kendi işinde iyileştirmeler Enerji, malzeme ve diğer kaynakların tasarrufu Çalışma alanında iyileştirmeler Makine ve proseslerde iyileştirmeler Araç ve gereçlerde iyileştirmeler Ofis çalışmasında iyileştirmeler

16 www.consulturk.net16 Tartışma konusu-2: öneri sistemi Firmanızda öneri sistemi var mı? Mevcut ise Başarılı bir öneri sistemi mi? Yıllık kişi başına öneri sayısı nedir ? Ödüllendirme yapılıyor mu ? Katılım, ilgi, destek var mı ? Öneri sistemi Nasıl geliştirilir ?

17 www.consulturk.net17 Şekil 1 sistem

18 www.consulturk.net18 Yalın Düşünce yalın düşüncenin tanımı: ürün ve hizmetlerde israfı ortadan kaldırmaktır İsraf –MUDA -değer oluşturmaksızın maliyete eklenen herşeydir. Örnek; hatalı üretim, tamir

19 www.consulturk.net19 YALIN DÜŞÜNCE Akış Süresi tasarımüretimdağıtım Değer yaratan faaliyet İsraf (Muda) Kaynaklarınızın tahminen büyük bir kısmını israf ediyorsunuz!

20 www.consulturk.net20 Yalın Düşüncenin İlkeleri  Değer: Müşterinin ihtiyaçlarını belli zaman ve yerde belli bir fiyattan karşılayan ürün veya hizmettir.  Değer Akışı: İsrafın ortadan kaldırılması.  Sürekli Akış: Ürün talep edildiği zaman ve talep edilen miktarda üretilmesidir.  Çekme: Üretim müşterinin talebiyle başlar.  Mükemmellik: Sistem stok yapmadığından sürekli iyileştirmeye açıktır.

21 www.consulturk.net21 Yalın Düşüncenin Hedefleri altı 0 sıfır mal fazlası, sıfır stok, sıfır hata, sıfır çelişki, sıfır duruş, müşteri için sıfır bekleme

22 www.consulturk.net22 YALIN DÜŞÜNCE Doğadaki ilk ham madde Son kullanıcı 1. katman n. katman Ana sanayi Dağıtım stok gecikme Yalın Düşünce’nin temel amacı; müşteri için değer taşıyan mal ve hizmetin en düşük maliyet ve en kısa zamanda müşterinin hizmetine sunulmasıdır.

23 www.consulturk.net23 Örnek Teknik  Stok ve mal fazlasını önlemek için; KANBAN denilen kartlar kullanılır  Bu kartlarla sonraki aşamalarda kullanılacak malzeme miktarı ve süreyi takip ediyorlardı.  5 S TEKNİĞİ ( Seiri-Yapılanma, Seiton-Düzen, Seiso- Temizlik, Seiketsu-Süreklilik, Shitsuke-Özen dir.  Bu kurallar; eşyaları sürekli hızlılığı esas alacak şekilde, fazlalıkları ortadan kaldırarak düzenlenmesidir.),

24 www.consulturk.net24  Zaman israfının önlenmesi için U Tipi Yerleşim Planı (Gereksiz işgücü hareketlerini engellemek için makinelerin U şeklinde dizilmesidir.  Beklemeleri önlemek için; JIT- Tam zamanlı Üretim (Müşterinin talep ettiği ürünü, talep ettiği anda üretip talep ettiği zamanda sunmak.) bunu yaparken SMED-Hızlı Kalıp Değiştirme,  TMP-Toplam Üretken Bakımdan (Makinelerin bozulmaması için yapılan bakımlar) yararlanılır. Yalın Düşüncenin Üretim,Planlama,Bakım Tekniklerine uygulanması

25 www.consulturk.net25 Toplam Verimli Bakım İŞÇİ-İŞVEREN bağımlılığı=KO – ON ISRAFIN AZALTILMASI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4-Tam Zamanında Üretim 2-DEĞER AKIŞI YALIN DÜŞÜNCE SİSTEMİ 3-Sürekli Akış KALİTE ÇEMBERLERİ ÖNERİ SİSTEMİ 0 –ürün fazlası-hata-stok-duruş-çelişki-müşterinin beklemesi 1-DEĞER Üretim müşteri Talebi ile başlar

26 www.consulturk.net26 KAİZEN paradigmasının kurum KÜLTÜRÜne dönüşümü İÇİN JAPONYA DA İŞLETMELERDE YAPILAN PROGRAMLAR AİLE İÇİ FABRİKA TURLARI AİLELER İÇİN SOSYAL FAALİYETLER İŞÇİLER İÇİN ŞİRKET ARMALARI KIDEM ÖDÜLLERİ-5-10-15-20-25 YIL BÖLÜMLER ARASI YARIŞMALAR YENİ İŞÇİLERE HOŞGELDİN PARTİLERİ HOLDİNGİN ÖTEKİ FAB. GEZİNTİLER ŞİRKET BÜLTEN VE DERGİLERİ AÇIK HAVA TOPLANTILARI ÜST DÜZEY İLE DÜZENLİ GÖRÜŞME YK. BAŞKANINDAN YENİ YIL-BAYRAM TEBRİĞİ

27 www.consulturk.net27 KAİZEN paradigmasının JAPON Şirket Kurum Kültüründeki Yeri KAİZEN İNSAN odaklı, çalışanların şirketi kutsal bir mekan gördüğü bir yaşam-iş felsefesidir. Kaizen iş ve özel yaşam birleştirmiş, işçi-işveren ilişkilerine japon KO –ON karşılıklı bağımlılık duygusunu katmıştır. HERKESİN KATILIMINI DESTEKLER ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HERKESİN KAİZEN FİKRİ OLDUĞUNA İNANIR KAİZEN şirket de İSRAFA ODAKLANIR KAİZEN çalışan İLETİŞİM KALİTESİNİ YÜKSELTİR

28 www.consulturk.net28 KAİ-ZEN Gemba Japonlara göre İŞ YERİ KUTSALDIR. Şintoizm japonlara özgü tabiata tapan ve çok sayıda tanrıları olan çok eski bir dindir. Fujiyama dağı, gök, toprak, rüzgar, bulut,toprak vb.tanrılarıdır. tapınakları dağların tepesinde uzun ve dar patikalarda yürüyerek ulaşılır, el,yüz ve ayaklarını yıkayarak dua ederler. Ve söyledikleri söz; MÜSTERİ TANRIDIR….batı bunu müşteri kraldır diye çevirdi. Müşteri velinimetimizdir. JAPON MUCİZESİ: KEİRETSU Firmaların bedelsiz hisse değiş tokuşu ile birbirine organik bağlanması KO ON


"Www.consulturk.net1 KAİZEN VE YALIN DÜŞÜNCE Hüseyin Cahit GÜNAYDIN www.consulturk.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları