Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı Modül 22 Mali Tabloların ve Vergi Raporlamasının Genel Amaçları Stefano Marchese FEE, Vergilendirmeden Sorumlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı Modül 22 Mali Tabloların ve Vergi Raporlamasının Genel Amaçları Stefano Marchese FEE, Vergilendirmeden Sorumlu."— Sunum transkripti:

1 İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı Modül 22 Mali Tabloların ve Vergi Raporlamasının Genel Amaçları Stefano Marchese FEE, Vergilendirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı FEE Doğrudan Vergi Çalışma Grubu Başkanı

2 Sunumun Taslağı  Farklı AB Üyelerinde Kullanılan Yaklaşımlar  AB’de Vergi/Muhasebe İlişkisi ile ilgili Hususlar  UFRS’lerin Kabul Edilmesinin Etkileri  Muhtemel Çözümler

3 Vergi/Muhasebe İlişkileri ile ilgili Hususlar Muhasebe ile Vergi arasındaki ilişki AB Üye Devletleri arasında farklılık göstermektedir. Geçmişteki genel eğilim: Muhasebe Vergiye bağlıydı

4 Vergi /Muhasebe Bağımlılığı FEE’nin araştırmasına göre, bugün 3 çeşit Muhasebe / Vergi ilişkisi mevcuttur : 1.Bağımsızlık veya düşük düzeyde bağımlılık (örneğin: Danimarka, Hollanda) 2.Verginin Muhasebeye bağımlılığı veya ‘ters bağımlılık’ (çoğu ülke, örneğin: Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere) 3.Muhasebenin Vergiye bağımlılığı (örneğin: Yunanistan)

5 Verginin Muhasebeden Bağımsızlığı  Ticari muhasebe vergi muhasebesinden ayrı  Vergi matrahının mali sonuçlara bağlantısız hesaplanması  Vergi matrahının hesaplanmasına yönelik bir dizi kural gerekli  İki sonucun uzlaştırılması ihtiyacı

6 Verginin Muhasebeye Bağımlılığı  Mali sonuç vergi matrahının hesaplanması için başlangıç noktası  Mali sonuçta pozitif veya negatif ayarlamalar  Ayarlamalar için bir dizi kural gerekli  Hesaplarda «vergi kirliliği» riski

7 UFRS’ler  ortak Muhasebe Standartları (UFRS);  Ortak Denetim Standartları (ISA). Ama ortak Vergi Standartları YOK Şu anda AB düzeyinde gruplar için Vergi Konsolidasyonu YOK (sadece Avusturya, Danimarka, İtalya’da). AB düzeyinde: geçmişte vergi matrahının uyumlaştırılmasında güçlükler vardı

8 UFRS’lere doğrudan bağlantı ile ilgili hususlar  Tüm UFRS’ler vergi ilkeleri ile uyumlu değil  UFRS değişim geçiriyor (IAS / UFRS değişiklikleri ve yeni UFRS’ler)

9 UFRS’lere doğrudan bağlantı ile ilgili hususlar UFRSVergi Yatırımcıya yönelikYasal Uyum Kar maksimizasyonuKarların minimizasyonu Gerçek Değer Sadece gerçekleşen kazançlar ve kayıplar vergilendiriliyor İçerik Biçimin Üzerinde (örn: IAS 17: varlık olarak sermayeleştirilen kiralar) Bazı durumlarda biçim öne çıkıyor (örn.: sadece sahip olunan kalemler sermayeleştiriliyor)

10 Vergi ve UFRS Nasıl Uzlaştırılacak? Çözüm - 1: UFRS’ye dayalı bir vergiye esas gelir  Muhasebe amaçlı mali tabloya göre net kardan başlanır -yani UFRS’ye göre  Vergi kurallarına göre vergi amaçları için ayarlanır (vergi matrahı)  Bir dizi vergi ayarlama kuralları gerekli

11 Çözüm 1’deki Sorunlar  Yönetilmesi zor : çok fazla ayarlama gerekli  UFRS hesaplarında vergi kirliliği riski  UFRS ortamlarındaki değişikliklerden dolayı, ayarlama kurallarının sürekli olarak ve anında güncellenmesi gerekli

12 Çözüm 2: Vergi Matrahının UFRS Hesaplarından Tam Bağımsızlığı  Vergi matrahının hesaplanmasına yönelik (sabit) bir dizi kural  Hesaplarla bağlantı yok (örneğin: Gelir Beyanında belirtilmese bile maliyetler düşülebilir)  UFRS değişikliklerinin etkisi olmaz  Aktifler ve pasifler için ayrı kayıtlar gerekli

13 Vergi Bilançosu  Aktifler ve pasifler vergi değerlerinden belirtilir (genellikle geçmiş maliyetler eksi amortismanlar)  Vergilendirilebilir sermaye kazançları ve zararları vergi değeri dikkate alınarak hesaplanır  Aktif ve pasiflerin vergi ve muhasebe değerleri arasındaki farklar, öngörülen ve ertelenen vergilerin UFRS hesaplarına aktif ve pasif olarak dahil edilmesine yol açar

14 Kar Paylarının Vergilendirilmesi ile ilgili Hususlar Gelir uygun şekilde vergilendirilmeden kay paylarının dağıtılmasının (“fiili” muafiyetin) önlenmesi gerekli : kar payının vergilendirilmesi, kar paylarının dağıtıldığı gelirin vergilendirildiği düşünülerek hesaplanır

15 Çözüm  UFRS öz sermayesi ile vergi öz sermayesi (Vergi Bilançosu) arasındaki (brüt) farkın hesaplanması  Bu farktan, UFRS hesaplarındaki ertelenen vergi karşılıklarının düşülmesi (net fark)  Kurala göre, bu net farkın dağıtılması halinde, şirket gelir vergisi dağıtılan miktar üzerinden hesaplanır

16 Sonuçlar  Vergi/Muhasebe bağımlılığından Vergi/Muhasebe bağımsızlığına geçiş trendi  Aktif v pasiflerin farklı muhasebe ve vergi değerleri (Vergi Bilançosu)  Vergilendirilmeyen gelirlerin dağıtılmasını önlemeye yönelik hükümler  Vergi sisteminin istikrarı  CCCTB pek çok sorunu çözecek ve bu ilkelerden esinlenecek


"İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı Modül 22 Mali Tabloların ve Vergi Raporlamasının Genel Amaçları Stefano Marchese FEE, Vergilendirmeden Sorumlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları