Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

04.04.2006 KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK KOBİ’lerin ve Diğer Paydaşların İhtiyaçlarına Cevap Vermek SLOVENYA Örneği Dr. Meta Duhovnik, SLOVENYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "04.04.2006 KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK KOBİ’lerin ve Diğer Paydaşların İhtiyaçlarına Cevap Vermek SLOVENYA Örneği Dr. Meta Duhovnik, SLOVENYA."— Sunum transkripti:

1 04.04.2006 KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK KOBİ’lerin ve Diğer Paydaşların İhtiyaçlarına Cevap Vermek SLOVENYA Örneği Dr. Meta Duhovnik, SLOVENYA DENETÇİLER ENSTİTÜSÜ

2 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Slovenya’da UFRS Şirketler Kanunu’na göre, UFRS aşağıdakiler için zorunludur : –Borsada işlem gören konsolide şirketler, –bankalar, –Sigorta şirketleri. Diğer şirketler, kesintisiz olarak beş yıllık bir dönem boyunca uygulanmaları kaydıyla UFRS’leri gönüllü olarak kullanabilirler.

3 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Slovenya Muhasebe Standartları (SAS) Diğer tüm şirketler Slovenya Muhasebe Standartlarını kullanırlar. Slovenya Muhasebe Standartları; –UFRS’lerin farklı bir şekilde düzenlenmiş ve sadeleştirilmiş bir versiyonudur; –AB’nin Dördüncü Şirketler Hukuku Direktifine uygundur. Yapılan son yenilik 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir (118/05 sayılı Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır).

4 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Hazırlanma ve Kabul Süreci Belirli bir SAS’ın taslağı için, Slovenya Muhasebe Standartları Komisyonu (SASC) tarafından üç kişilik bir çalışma grubu atanır. –SASC Uzmanlar konseyinin özel bir komisyonudur; Daimi bir başkanı ve altı üyesi vardır (en az iki muhasebe ve deneyim alanında uzman üniversite öğretim üyesi, iki yeminli denetçi ve iki onaylı muhasebeci).

5 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert KURUL SLOVENYA DENETÇİLER ENSTİTÜSÜNÜN YAPISI Kıdemli Danışmanlar (4)Hukuk Müşaviri Yöneticiler (2) Direktör DENETİM KONSEYİ DENETİM BÖLÜMÜ UZMANLAR KONSEYİ VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ MALİYESİ BÖLÜMÜ MUHASEBE BÖLÜMÜ DEĞERLEME BÖLÜMÜ BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİM BÖLÜMÜ İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

6 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Üç Üyeli Çalışma Grubu Başkan ve İki Üye : –Muhasebe ve denetim alanında üniversite öğretim, –Yeminli denetçi, –Onaylı muhasebeci, –Gerektiğinde dışarıdan gelecek uzmanlar. Çalışma gurubu, SASC’a sunulan taslak standardı hazırlar. SASC üyelerinin üçte ikisi taslak standardı onaylarsa, Enstitünün Meslek Konseyine sunulur. Meslek Konseyi üyelerinin üçte ikisi taslak standardı onaylarsa, en üç aylığına olmak üzere kamuoyu görüşüne sunulur.

7 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Kabul Çalışma Grubu kamuoyu görüşlerini ve önerileri bir araya getirerek, bunları SASC’a sunulacak nihai SAS önerisine dahil eder. SASC üyelerinin üçte ikisi nihai öneriyi onaylarsa, Enstitünün Meslek Konseyine sunulur. Meslek Konseyi üyelerinin üçte ikisi taslak nihai öneriyi onaylarsa, standart kabul edilir. Standart kabul edildikten sonra, Enstitü Ekonomik İşler Bakanının ve Maliye Bakanının mutabakatını almak zorundadır. Bu mutabakat alındıktan sonra, Slovenya Resmi Gazetesinde yayınlanır.

8 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS Yorumları Kamuoyu görüşleri alındıktan sonra, SAS yorumları aynı prosedür takip edilerek kabul edilir. Şu anda kullanımda olan SAS yorumları: –SAS 2’nin 1 numaralı yorumu– Emisyon Hakları –SAS 18’in 1 numaralı yorumu– Gelirlerin Tanınması –SAS 19’un 1 numaralı yorumu– Ertelenen Vergi Aktif ve Pasiflerinin Tanınması

9 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS’ın Organizasyonu Slovenya Muhasebe Standartları, UFRS’lerden daha geniş bir faaliyet alanının kapsamaktadır. Dış raporlama kurallarının yanı sıra, iç muhasebe ilkelerini de kapsamaktadır. Ulusal muhasebe kuramının, IFRS ve AB direktiflerinde tanımlanan uluslararası yükümlülüklerle özgün bir şekilde birleşiminden oluşmaktadırlar.

10 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS’lar şirketler için hazırlanmıştır. İlgili kanunlara dayalı olarak, (kısmen de olsa) özel gerekliliklerine bağlı olarak enstitüler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta kamu kuruluşları gibi diğer kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadırlar. Giriş bölümüne ek olarak, –30 genel SAS, –10 özel SAS bulunmaktadır.

11 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 1 – Mülkiyet, Tesis ve Ekipman SAS 2 – Maddi Olmayan Varlıklar SAS 3 – Finansal Yatırımlar SAS 4 – Stoklar SAS 5 – Alacaklar SAS 6 – Yatırım Malları SAS 7 – Nakit ve Nakit Eşdeğerleri SAS 8 – Öz Sermaye SAS 9 – Uzun Vadeli Borç SAS 10 – Karşılıklar ve Uzun Vadeli Ertelenen Borçlar Genel Slovenya Muhasebe Standartları

12 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 11 – Kısa Vadeli Tahakkuk Eden ve Ertelenen Kalemler SAS 12 – Kısa Vadeli Borçlar SAS 13 – Aşınma ve Amortisman Maliyetleri SAS 14 – Malzeme ve Hizmet Maliyetleri SAS 15 – İşgücü ve Personel Tazminatı Maliyetleri SAS 16 – Türe, Merkeze ve Birime Göre Maliyet Sınıflandırması SAS 17 – Giderler SAS 18 – Gelirler SAS 19 – Gelir (Zarar) Türleri ve Net Nakit Akışı SAS 20 – Bütçeleme ve Bütçeler Genel Slovenya Muhasebe Standartları

13 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 21 – Defter Tutma Dokümanları SAS 22 – Hesap Defterleri SAS 23 – Hesapların İşlenmesi ve Hesap Beyanları SAS 24 – Dış İş Raporlaması için Bilanço Formatları SAS 25 – Dış İş Raporlaması için Gelir Beyanı Formatları SAS 26 – Dış İş Raporlaması için Nakit Akışı Beyannamesi Formatları SAS 27 – Dış İş Raporlaması için Öz Sermaye Değişikliği Beyanı Formatları Genel Slovenya Muhasebe Standartları

14 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 28 – Muhasebe denetlemesi SAS 29 – Muhasebe Analizi SAS 30 – Muhasebe Bilgilerinin Raporlanması Dış finansal raporlama ile ilgili zorunlu SAS’lar : –SAS’a Giriş –SAS 1-15, 17-19, 24-27 ve zorunlu SAS’larda atıfta bulunulan diğer SAS’ların tespitleri Diğer SAS’lar, iyi muhasebe uygulaması için tavsiye edilen kurallardır. Genel Slovenya Muhasebe Standartları

15 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 31 – Bankalarda Muhasebe Uygulamaları –1 Ocak 2006 tarihinden itibaren artık geçerli değildir SAS 32 –Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları –1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmayacaktır SAS 33 – Derneklerde ve Engelliler ile ilgili Kuruluşlarda Amuhasebe Uygulamaları SAS 34 – Kooperatiflerde Muhasebe Uygulamaları SAS 35 – Kamu Hizmetlerinde Muhasebe Uygulamaları SAS 36 – Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda –Özel Hukuka Tabi Tüzel Kişilikler- Muhasebe Uygulamaları Özel Slovenya Muhasebe Standartları

16 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 37 – İflas veya Tasfiye Prosedürlerine Tabi Kuruluşlarda Muhasebe Uygulamaları SAS 38 Yatırım Fonlarında Muhasebe Uygulamaları SAS 39 – Bireysel Müşavirler için Muhasebe Uygulamaları Özel Slovenya Muhasebe Standartları

17 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Bir SAS’ın Yapısı Giriş Bölümü (A): –SAS’ın amacı ve kapsamı; –Kuramsal dayanağı; –Diğer SAS’lar, UFRS’ler ve Ab direktifleri ile ilişkisi.

18 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Bölüm B: –Standardın, aşağıdaki alt bölümlere ayrılan, metni : sınıflandırma, Tanıma veya tanımanın kaldırılması, Başlangıç ölçümü, Yeniden değerlendirme, konsolidasyon, bildirim. Bir SAS’ın Yapısı

19 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Bölüm C: –Temel terimlerin tanımı Bölüm D: –Açıklamalar Bölüm E: –Kabul tarihi ve geçerlilik tarihi Bir SAS’ın Yapısı

20 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Muhasebe Uygulamaları Giriş bölümünde, SAS’ların genel mantığı kısaca açıklanmaktadır: –Mali tablolarda ve mali kayıtlarda ekonomik kategorilerin tanınması; –Mali tablolarda ve muhasebe kayıtlarında ekonomik kategorilerin ölçülmesi; –Mali tablolarda ve muhasebe kayıtlarında ekonomik kategorilerin yeniden değerlendirilmesi; Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları

21 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Bunun yanında, giriş bölümünde SAS’larda ayrı ayrı ele alınmayan bazı alanlar da (özel alt başlıklar altında) yer almaktadır : –Temel muhasebe kabulleri ve nitel muhasebe özellikleri; –Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi; –İş birleşmeleri; –Ertelenen vergiler (kısmen SAS 5, 9 ve 19 kapsamında ele alınmaktadır); –Ortak girişimler; –Muhasebe verilerinin mali tablolarda konsolidasyonu; –Mali tablolarda SAS’lara uyumun sunulması. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları

22 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Temel muhasebe kabulleri ve nitel muhasebe özellikleri Temel muhasebe kabulleri : –Tahakkuk esası : İş olayları meydana geldikleri zamanda kabul edilirler ve ilgili dönemlerin muhasebe kayıtlarında ve mali tablolarda yer alırlar; –İşletmenin devamlılığı : İşletme, öngörülebilir gelecekte faaliyete devam edecektir. Başlıca nite muhasebe özellikleri : –anlaşılabilirlik, anlamlılık, güvenilebilirlik, karşılaştırılabilirlik. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları

23 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler : –Değişikliğin etkisi, değişikliğin olduğu dönem ve gelecek dönemler için kabul edilir. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler : –Değişikliğin etkisi, uygulanabilir olması durumunda geçmişe dönük olarak kabul edilir. Hataların düzeltilmesi: –Etkisi, uygulanabilir olması durumunda geçmişe dönük olarak kabul edilir. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler,muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hataların düzeltilmesi

24 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert İş birleşmeleri, satın alma yöntemi uygulanarak muhasebeleştirilir. Girişte aşağıdaki tespitler yapılmaktadır : Bir iş birleşmesinin maliyetinin hesaplanması, Bir iş birleşmesinin maliyetinin dağıtılması, Şirket değerinin kabul edilmesi. SAS’lara Giriş bölümünde hüküm bulunmayan hususlar için, UFRS 3 (İş Bileşmeleri) uygulanır. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları İş Birliktelikleri

25 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Ertelenen vergiler, bilanço pasifleri yöntemi uygulanarak ve geçici farklara özellikle dikkat edilerek muhasebeleştirilir. Ertelenen vergi aktif ve pasifleri, SAS 5 (Alacaklar), SAS 9 (Uzun Vadeli Borçlar), ve SAS 19 (İşletme Sonuçlarının Türleri ve Net Nakit Akışı) kapsamında yer almaktadır. İş olaylarının vergi ile ilgili sonuçları, iş olaylarının muhasebeleştirilmesi için uygulanan yöntem kullanılarak muhasebeleştirilir. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Ertelenen Vergiler

26 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Ortak Girişimler: –Ortak olarak kontrol edilen işlemler, –Ortak olarak kontrol edilen varlıklar, –Ortak olarak kontrol edilen kuruluşlar. Ortak Özellikler: –İki veya daha fazla girişimci bir sözleşme düzenlemesi yoluyla bağlayıcı bir taahhüde girer; –Sözleşme düzenlemesi ortak kontrol sağlar. SAS’lara Giriş bölümünde veya diğer SAS’larda hüküm bulunmayan hallerde, IAS 31 (Ortak Girişimlerde Çıkarlar) uygulanır. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Ortak Girişimler

27 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Bir Grup: –Ana şirket, –Öz sermayedeki payına göre ana şirket tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıklar, –Mevcut nüfuzu veya başka sebeplerden dolayı göre ana şirket tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıklar. Kendisi de Slovenya’daki bir ana şirketin bağlı ortaklığı olan bir ana şirket, azınlıktaki hisse sahiplerinin onayını alması durumunda konsolide mali tablo sunma yükümlülüğünden muaftır. Bir ortaklığa (%20’den fazla) yapılan yatırım öz sermaye yönetim kullanılarak muhasebeleştirilir. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Mali tablolarda muhasebe verilerinin konsolidasyonu

28 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Konsolide mali tablolarda bireysel ekonomik kategorilerin belirli özellikleri, her bir SAS’ın belirli bir ekonomik kategorisi ile ilgili ayrı bir bölümünde ele alınır. Mali tabloların formatı ile ilgili SAS’lar, ilgili ayrı mali tablonun formatı ile konsolide mali tablonun formatı arasındaki farkları açıklayan ayrı bir bölüm içerir. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Mali tablolarda muhasebe verilerinin konsolidasyonu (devamı)

29 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Mali tablolar, eğer ilgili tüm SAS’ları ve yorumlarını dikkate almıyorsa, SAS’lara uygun olarak hazırlanmamıştır. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Mali tablolarda SAS’lara Uyumun Sunulması

30 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert UFRS’lerdeki tüm önemli muhasebe çözümleri zorunlu SAS’lara dahil edilmiştir. UFRS’lerin belirli kısımlarında düzenlendiği düşünülen birkaç istisna mevcuttur (belirli SAS’lardaki tespitlere göre). Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Muhasebe Çözümleri

31 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS’lara Giriş bölümünde aşağıdaki standartlara atıfta bulunulmaktadır: –Giriş bölümünde yer almayan iş birleşmelerinin muhasebe ile ilgili hususları için 3 numaralı UFRS; –Giriş bölümünde yer almayan ortak girişimlerle ilgili hususlar için 31 sayılı IAS. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları UFRS’lere Yapılan Atıflar

32 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 3 (Finansal Yatırımlar), vadeli muhasebe ile ilgili 39. 89-102 numaralı IAS’lara atıfta bulunmaktadır. SAS 6 (Yatırım Malları), satış için tutulan varlıklar için karşılanması gereken koşullar hakkındaki 5 numaralı UFRS’ye atıfta bulunmaktadır. SAS 10 (Karşılıklar ve Uzun Vadeli Ertelenen Pasifler), çalışanların sigorta primleri ile ilgili karşılıklar hakkındaki IAS 19 ve IAS 26’ya atıfta bulunmaktadır. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları UFRS’lere Yapılan Atıflar (devamı)

33 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SAS 15 (İşgücü Maliyetleri ve Personel Tazminatları Maliyetleri), emeklilik maaşı planları hakkındaki IAS 19 ve IAS 26’ya atıfta bulunmaktadır. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları UFRS’lere Yapılan Atıflar (devamı)

34 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert UFRS’leri ulusal muhasebe standartlarına kabul eden ülkelerdeki KOBİ’ler, etkin piyasa mekanizması ortamında geliştirilen muhasebe çözümlerini kullanmaktadır. Piyasa mekanizmasının mali tablo kalemlerinin gerçek değerlerini desteklemek için yeterince geliştirilmediği ortamlarda, (UFRS’lere dayalı) ulusal finansal raporlama çerçevesi kapsamında kullanılan varsayımların daha kapsamlı bir değerlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Nakit Akışı Bildirimlerinin KOBİ’ler için Önemi

35 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Bilanço ve gelir beyanı, belirlenen finansal raporlama çerçevesine büyük ölçüde bağlı olduğundan dolayı, nakit akışı beyanı şirketin gerçek likidite pozisyonunu gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu sebeple, SAS 26 (Dış İş Raporlaması için Nakit Akışı Beyanı Formatları) kuruluşun mali kayıtlarına dayalı doğrudan nakit akışı beyanının önemini vurgulamaktadır. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Nakit Akışı Beyanlarının KOBİ’ler için Önemi (devamı)

36 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert IAS 1.25’e göre nakit akış beyanı muhasebenin tahakkuk esası uyarınca hazırlanmayan tek mali tablo olduğundan dolayı, nakit akışları mevcut hazırlanmış bilanço ve gelir beyanına bağlanmamalıdır. Eğer bir kuruluş gelir beyanı ve bilanço hazırlamak için kullanılan varsayımlardan kaçınmak istiyorsa, nakit akışları izlenmelidir ve mevcut hazırlanmış mali tablolara dayalı olarak belirlenmemelidir. Zorunlu Slovenya Muhasebe Standartları Nakit Akışı Beyanlarının KOBİ’ler için Önemi (devamı)

37 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert Sonuç SAS’lar, Slovenya’daki KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok iyi bir mekanizma olduklarını ispat etmişlerdir. Önceki SAS’lar (2001) İngilizce’ye çevrilmiştir. En son hali (2006) şu anda çevrilmektedir.

38 04.04.2006 Meta Duhovnik, Ph.D., Cert. Auditor, Ver. Fin. Expert SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO SLOVENYA DENETÇİLER ENSTİTÜSÜ Tel.: +386 568 55 54 www.si-revizija.si meta.duhovnik@si-revizija.si


"04.04.2006 KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK KOBİ’lerin ve Diğer Paydaşların İhtiyaçlarına Cevap Vermek SLOVENYA Örneği Dr. Meta Duhovnik, SLOVENYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları