Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IFRS’nin Sigorta Sektöründe Uygulanması Avusturya Çalışması Hakim Karin Harreither, CPA REPARIS Viyana Bakanlar Konferansı 2006, Mart 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IFRS’nin Sigorta Sektöründe Uygulanması Avusturya Çalışması Hakim Karin Harreither, CPA REPARIS Viyana Bakanlar Konferansı 2006, Mart 2006."— Sunum transkripti:

1 IFRS’nin Sigorta Sektöründe Uygulanması Avusturya Çalışması Hakim Karin Harreither, CPA REPARIS Viyana Bakanlar Konferansı 2006, Mart 2006

2 Harreither2Vienna, March 14 and 15, 2006 Avusturya’da Mali Gözetimin Geçmişi –Mali Gözetimin 3 Ayağı Teknik hükümlerde ihtiyatlılık Teknik hükümleri kapsayan varlıklar Ödeme gücü (bireysel ve grup düzeyinde) Bireysel Mali Hesaplar Gözetim Önlemleri Bireysel Düzey Gözetim Önlemleri Bireysel Düzey Konsolide Mali Hesaplar Gözetim Önlemleri Grup Seviyesi Gözetim Önlemleri Grup Seviyesi Teknik Hükümler Varlık Kuralları Bireysel Ödeme Gücü Grup Ödeme Gücü

3 Harreither3Vienna, March 14 and 15, 2006 Muhasebe Çerçevesi  Yasal Çerçeve değişmiştir  Avrupa Yasal Çerçevesi –IAS-Yönetmelik 1606/2002: 3 Avusturya sigorta şirketini kapsamaktadır  Avusturya Yasal Çerçevesi –Konsolide hesaplar için IFRS zorunlu/izinli –IFRS yasak - bireysel mali durum tabloları (vergilendirme, kar dağılımı)  Gözetim Direktifleri esas olarak değişmemiştir.

4 Harreither4Vienna, March 14 and 15, 2006 Gözetimin Geçmişi  Avusturya Yasal Çerçevesi –Grubun ödeme gücünü şirketler aşağıdakilere göre hesaplayabilir Konsolide hesaplar veya Bireysel hesaplar –Ödeme Gücü Gerekliliği IFRS hesaplarına dayanarak hesaplanabilir –IFRS’de değişiklik  Grup ödeme gücüne yönelik yeni kurallar gerekmektedir. IFRS

5 Harreither5Vienna, March 14 and 15, 2006 2005’e Kadar Sigorta Şirketleri İçin Yasal Çerçeve: –Konsolide hesaplarda aşağıdaki şirketlerin tam olarak konsolide edilmesi gerekmektedir Sigorta şirketleri Sigorta işi ile doğrudan ilgili etkinlikleri olan şirketler veya Yardımcı etkinlikleri gerçekleştiren şirketler –Tüm diğer şirketler Öz sermaye değerlemesi –Mantık: Konsolide hesaplarda etkinliklerin karışımı yoktur

6 Harreither6Vienna, March 14 and 15, 2006 2005’e kadar sigorta şirketleri için Yasal Çerçeve: –Grup ödeme gücü aşağıdaki konsolide hesaplar için gereklidir Hesapları konsolide edilen tüm şirketlerin grup ödeme gücüne dahil edilmesi gerekir, Ama: Sigorta grubunun parçası olan şirketler bulunmaktadır (örneğin.. %20 hisseli ortaklıklar) ancak bunlar konsolide değildir  Bu şirketlerin bireysel hesaplarına dayanacak şekilde dahil edilmesi gerekmektedir.

7 Harreither7Vienna, March 14 and 15, 2006 2005 itibarı ile sigorta şirketlerinin Yasal Çerçevesi: –Konsolide edilecek şirketlerde değişiklik (ulusal GAAP) Etkinlikleri dikkate alınmaksızın tüm yan şirketlerin konsolide edilmesi gerekmektedir. Farklı etkinlikler –Grup Ödeme Gücü Yeni Sorun  Şu anda sigorta grubunun parçası olmayan, hesapları konsolide edilmiş şirketler bulunmaktadır

8 Harreither8Vienna, March 14 and 15, 2006 2005 İtibarı ile Sigorta Şirketleri için Yasal Çerçeve:  Çözüm I: Farklı etkinliklerin bilançoda ve kar zarar hesabında ayrılması –Farklı sektörlerdeki şirketlerin Aktif ve Pasifleri (A / P) ayrı olarak gösterilmektedir Sigorta sektörü Bankacılık sektörü Sektöre özgü bilanço düzenlemeleri ile diğer sektörler Diğer sektörler –Kar zarar hesabı için aynısı geçerlidir

9 Harreither9Vienna, March 14 and 15, 2006 2005 İtibarı ile Sigorta Şirketleri için Yasal Çerçeve  Çözüm II: Ödeme gücü gereklilikleri olan diğer sektörlerdeki gözetilen şirketlerden kaynaklanan Ödeme Gücü Unsurları sadece bunların ödeme gücü gerekliliklerinin grup gerekliliklerine eklenmesi ile dikkate alınabilir.  FMA: Ayarlanan ödeme gücünü belirlemeye yönelik bir düzenleme yapılması olanağı

10 Harreither10Vienna, March 14 and 15, 2006 Avusturya’da IFRS uygulamasının öz sermaye üzerinde etkisi Öz Sermaye (Avusturya GAAP) Eşitleme ve CAT Adil Değer (varlıklar) Öz Sermaye (IAS/IFRS) Diğer Değişiklikler (+/-) DAC IFRS’nin ilk uygulaması sırasında ortalama + 1/3 Öz Sermaye Araçlarının Niteliklerinin Yeniden Değerlendirilmesi

11 Harreither11Vienna, March 14 and 15, 2006 “IFRS Öz Sermaye”  Ödeme Gücü Marjı  Ulusal GAAP’ye göre bilançoda gösterilen ve IFRS bilançosunda gösterilen öz sermayenin nitelik farkı  Tedbir süzgeçlerinin tanıtılması

12 Harreither12Vienna, March 14 and 15, 2006 Ödeme Gücü Marjının Olası Süzgeçleri  Tartışma Konuları (Bazı Örnekler): Eşitleme hükümlerinde kesinti Gayri maddi karaktere sahip ancak açık şekilde gayri maddi olarak sınıflandırılmayan bazı bilanço kalemlerinin dahil edilmemesi Öz sermaye olarak sınıflandırılan DPF miktarının dahil edilmemesi Mali araç ve mülk değerlemeyle ilgili gerçekleşmemiş sermaye kazanç ve kayıpları için özel muamele Nakit akış önlemlerinde kümülatif kazanç ve kayıpların dahil edilmemesi Alacaklar hükmünde ihtiyatsızlığın dahil edilmemesi …….

13 Harreither13Vienna, March 14 and 15, 2006 Gelecekte Karşılaşılacak Güçlük IFRS’nin bireysel hesaplara esas teşkil etmesi halinde  Mevzuatta ek değişiklikler gerekecektir


"IFRS’nin Sigorta Sektöründe Uygulanması Avusturya Çalışması Hakim Karin Harreither, CPA REPARIS Viyana Bakanlar Konferansı 2006, Mart 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları