Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI
Ecevit YILMAZ LOGO Kobi Ürün Destek Yön.

2 LOGO ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI
Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS29 ve FAS52) uyum çalışmalarımız çerçevesinde 2002 Yılında hazırlandı. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ekler dahil edildi. Esnek yapısı; 5024 sayılı kanun ile muhtemel yasal değişikliklere ve uygulamanın son bulması halinde klasik muhasebeye dönüşe imkan sağlıyor. Unity, Gold, LKS2 ve Mali Müşavir programları ile çalışır.

3 “ Fiyat Endeksleri MYLOGO’dan download edilebilir ” ya da
yetkisi olan kullanıcı tarafından tanımlanabilir.

4 Farklı endeksler oluşturulabilir
Farklı endekslerle düzeltme kayıtları hesaplanabilir

5 Enflasyon muhasebesi düzeltmelerinin yapıldığı modüller :
Malzeme Yönetimi Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış kayıtları endekslenir Endeksler Genel Muhasebeye entegre edilir. Sabit Kıymet Yönetmi Tüm alım kayıtları endekslenir. Amortismanlar muhasebeye entegre edilerek endekslenir. Genel Muhasebe Mahsup fişleri endekslenir. Açılış fişlerinde geçmiş dönem endeksi atanabilir.

6 Enflasyon Düzeltmesi yapılan raporlar :
Malzeme Yönetimi Özet ve Ayrıntılı Maliyet Raporları Envanter raporu Sabit Kıymet Yönetmi Düzeltilmiş Amortisman ve Sabit Kıymet Mizanı Genel Muhasebe Mali Tablolar Enflasyon Düzeltme Defteri (yeni) Net Parasal Kar/Zarar Pozisyon Tablosu (yeni)

7 “ Hesapların Parasal/Parasal Olmayan Özelliği Tanımlanarak Enflasyon Düzeltmelerine Esas Davranış Biçimleri Hesap Planında Belirlenir ” Programda parasal olmayan hesapların düzeltme hesaplamaları yapılır.

8 Maliyet hesaplanırken maliyet endeksinin bulunması için;
Maliyet hesapları, maliyeti oluşturan girdi hesaplarıyla ilişkilendirilir. Hesap planında yapılacak bu ilişkilendirme maliyet hesaplanırken maliyet endekslerinin de atanmasını sağlar.

9 I. MALZEME VE MALİYETLERİN DÜZELTİLMESİ
Kayıtlı malzeme fişlerine, “Maliyetlendirme Servisi” ya da “Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)” işlemleri sırasında endeks atanır. Maliyetlendirme yapılırken endeks atanması için filtrede “Fiyat Endeksi Atansın =EVET” seçilir.

10 Açılış ve tüm malzeme fişleri Açılış ve tüm malzeme fişleri
I. MALZEME VE MALİYETLERİN DÜZELTİLMESİ Maliyetlendirme işleminde endeks atanması ile birlikte maliyetlendirmeye Dahil edilen tüm kayıtların satırları endeklenmiş olur. Endekslenen satırlar endeksli şekilde muhasebeye entegre olur. Satınalma, Satış, Sarf, Fire, Üretimden Giriş, Açılış ve tüm malzeme fişleri kaydedilir Endekslenmiş Satınalma, Satış, Sarf, Fire, Üretimden Giriş, Açılış ve tüm malzeme fişleri oluşur maliyetlendirme muhasebe entegrasyonu Endeksleri Atanmış Muhasebe Fişleri oluşur

11 I. MALZEME VE MALİYETLERİN DÜZELTİLMESİ
Üretimden Giriş Fişlerine; “Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplaması” yapıldığında endeks atanır. Endekslenmiş hammadde ve yarımamul kayıtları devir, satınalma vb... Sarf ve fire Fişleri (girdi satırları) Üretimden giriş fişi (çıktı satırları) hammadde girdi fişindeki endeksler üretimden giriş fişine taşınır.

12 II. DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
Sabit Kıymet Amortisman Hesaplamaları için; Yeniden değerlemeler arındırılarak hesaplama yapılır. 01 Ocak 2004 sonrasında aktife giren duran varlıkların ticari ömür dikkate alınarak amortisman hesaplamaları yapılır.

13 II. DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
Enflasyon düzeltmesi için farklı parametreler girilebilir... Klasik Amortisman Tablosu Parametreleri Enflasyon Muhasebesi için Tablo Parametreleri

14 II. DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
Yeniden değerlemeden arındırılmış amortismanlar hesaplanarak muhasebeleştirilir...

15 III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ
Genel Muhasebe kayıtlarının endekslenmesi iki şekilde yapılır. 1. Muhasebeleşen malzeme yönetimi fişlerinin endeksleri de mahsup fişine taşınır. 2. Kayıtlı muhasebe fişlerine topluca fiyat endeksi atanabilir.

16 III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ
Mahsup fişlerine toplu fiyat endeksi atama işlemi belli tarih (ay) ya da hesap kodu aralığı için endeksleme yapılabilir. Endeksleme işlemiyle mahsup fişlerinin satırları endekslenir.

17 III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ
Giriş kayıtlarına fiş tarihindeki fiyat endeksi atanır...

18 III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ
Maliyet hesaplarına, maliyeti oluşturan hareketlerin endeksleri atanır...

19 IV. AÇILIŞ KAYITLARININ ENDEKSLENMESİ

20 ftp://download.logo.com.tr/tools/logo_enflasyon
Sunum ve örnek data için; ftp://download.logo.com.tr/tools/logo_enflasyon

21 ENFLASYON MUHASEBESİ Raporlar...


"LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları