Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rekabet gücünüz için çalışıyoruz LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI Ecevit YILMAZ LOGO Kobi Ürün Destek Yön.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rekabet gücünüz için çalışıyoruz LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI Ecevit YILMAZ LOGO Kobi Ürün Destek Yön."— Sunum transkripti:

1 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI Ecevit YILMAZ LOGO Kobi Ürün Destek Yön.

2 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS29 ve FAS52) uyum çalışmalarımız Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS29 ve FAS52) uyum çalışmalarımız çerçevesinde 2002 Yılında hazırlandı. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ekler dahil edildi. Esnek yapısı; 5024 sayılı kanun ile muhtemel yasal değişikliklere ve Esnek yapısı; 5024 sayılı kanun ile muhtemel yasal değişikliklere ve uygulamanın son bulması halinde klasik muhasebeye dönüşe imkan sağlıyor. Unity, Gold, LKS2 ve Mali Müşavir programları ile çalışır. Unity, Gold, LKS2 ve Mali Müşavir programları ile çalışır. LOGO ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI

3 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz “ Fiyat Endeksleri MYLOGO’dan download edilebilir ” ya da yetkisi olan kullanıcı tarafından tanımlanabilir. www.mylogo.com.tr

4 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Farklı endeksler oluşturulabilir Farklı endeksler oluşturulabilir Farklı endekslerle düzeltme kayıtları hesaplanabilir Farklı endekslerle düzeltme kayıtları hesaplanabilir

5 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Enflasyon muhasebesi düzeltmelerinin yapıldığı modüller : Malzeme Yönetimi Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış kayıtları endekslenir Endeksler Genel Muhasebeye entegre edilir. Sabit Kıymet Yönetmi Tüm alım kayıtları endekslenir. Amortismanlar muhasebeye entegre edilerek endekslenir. Genel Muhasebe Mahsup fişleri endekslenir. Açılış fişlerinde geçmiş dönem endeksi atanabilir.

6 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Enflasyon Düzeltmesi yapılan raporlar : Malzeme Yönetimi Özet ve Ayrıntılı Maliyet Raporları Envanter raporu Sabit Kıymet Yönetmi Düzeltilmiş Amortisman ve Sabit Kıymet Mizanı Genel Muhasebe Mali Tablolar Enflasyon Düzeltme Defteri (yeni) Net Parasal Kar/Zarar Pozisyon Tablosu (yeni)

7 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz “ Hesapların Parasal/Parasal Olmayan Özelliği Tanımlanarak Enflasyon Düzeltmelerine Esas Davranış Biçimleri Hesap Planında Belirlenir ” Programda parasal olmayan hesapların düzeltme hesaplamaları yapılır.

8 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Maliyet hesaplanırken maliyet endeksinin bulunması için; Maliyet hesapları, maliyeti oluşturan girdi hesaplarıyla ilişkilendirilir. Hesap planında yapılacak bu ilişkilendirme maliyet hesaplanırken maliyet endekslerinin de atanmasını sağlar.

9 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz I. MALZEME VE MALİYETLERİN DÜZELTİLMESİ Kayıtlı malzeme fişlerine, “Maliyetlendirme Servisi” ya da “Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)” işlemleri sırasında endeks atanır. Maliyetlendirme yapılırken endeks atanması için filtrede “Fiyat Endeksi Atansın =EVET” seçilir.

10 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz I. MALZEME VE MALİYETLERİN DÜZELTİLMESİ Maliyetlendirme işleminde endeks atanması ile birlikte maliyetlendirmeye Dahil edilen tüm kayıtların satırları endeklenmiş olur. Endekslenen satırlar endeksli şekilde muhasebeye entegre olur. Satınalma, Satış, Sarf, Fire, Üretimden Giriş, Açılış ve tüm malzeme fişleri kaydedilir Endekslenmiş Satınalma, Satış, Sarf, Fire, Üretimden Giriş, Açılış ve tüm malzeme fişleri oluşur maliyetlendirme Endeksleri Atanmış Muhasebe Fişleri oluşur muhasebe entegrasyonu

11 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz I. MALZEME VE MALİYETLERİN DÜZELTİLMESİ Üretimden Giriş Fişlerine; “Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplaması” yapıldığında endeks atanır. Endekslenmiş hammadde ve yarımamul kayıtları Sarf ve fire Fişleri (girdi satırları) Üretimden giriş fişi (çıktı satırları) devir, satınalma vb... hammadde girdi fişindeki endeksler üretimden giriş fişine taşınır.

12 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz II. DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ Sabit Kıymet Amortisman Hesaplamaları için; Yeniden değerlemeler arındırılarak hesaplama yapılır. 01 Ocak 2004 sonrasında aktife giren duran varlıkların ticari ömür dikkate alınarak amortisman hesaplamaları yapılır.

13 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Enflasyon düzeltmesi için farklı parametreler girilebilir... Klasik Amortisman Tablosu Parametreleri Enflasyon Muhasebesi için Tablo Parametreleri II. DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ

14 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz II. DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ Yeniden değerlemeden arındırılmış amortismanlar hesaplanarak muhasebeleştirilir...

15 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Genel Muhasebe kayıtlarının endekslenmesi iki şekilde yapılır. 1. Muhasebeleşen malzeme yönetimi fişlerinin endeksleri de mahsup fişine taşınır. 2. Kayıtlı muhasebe fişlerine topluca fiyat endeksi atanabilir.

16 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Mahsup fişlerine toplu fiyat endeksi atama işlemi belli tarih (ay) ya da hesap kodu aralığı için endeksleme yapılabilir. Endeksleme işlemiyle mahsup fişlerinin satırları endekslenir. III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

17 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Giriş kayıtlarına fiş tarihindeki fiyat endeksi atanır...

18 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz III. GENEL MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Maliyet hesaplarına, maliyeti oluşturan hareketlerin endeksleri atanır...

19 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz IV. AÇILIŞ KAYITLARININ ENDEKSLENMESİ

20 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz Sunum ve örnek data için; ftp://download.logo.com.tr/tools/logo_enflasyon

21 Rekabet gücünüz için çalışıyoruz ENFLASYON MUHASEBESİ Raporlar...


"Rekabet gücünüz için çalışıyoruz LOGO BUSINESS SOLUTIONS ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI Ecevit YILMAZ LOGO Kobi Ürün Destek Yön." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları