Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PMBOK 4. VERSİYON İLE 5. VERSİYON ARASINDAKİ FARKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PMBOK 4. VERSİYON İLE 5. VERSİYON ARASINDAKİ FARKLAR"— Sunum transkripti:

1 PMBOK 4. VERSİYON İLE 5. VERSİYON ARASINDAKİ FARKLAR
Ömür BENEK, MSc. PMP

2 PMBOK NEDİR? Proje : Bir ürün yada hizmeti geliştirmeyi hedefleyen, orijinal, geçici bir girişimdir.  PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge): ABD kökenli ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan PMI (Project Management Institute – Proje Yönetimi Enstitüsü– www.pmi.org) tarafından yayınlanmış ve Dünya’da en çok bilinen proje yönetimi standardıdır. Project Management Body Of Knowledge şeklinde açılımı olup Türkçe’de Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu anlamına gelen bir dokümandır. PMBOK farklı ülkelerden, farklı alanlardan proje yöneticileri arasında ortak bir terminoloji kullanılmasını sağlar. Proje Yöneticilerinin daha etkin bir şekilde proje yönetmesini sağlamak, Proje Yönetimi mantığı çerçevesinde projenin hedeflere uygun şekilde ilerlemesi ve proje için önemli kıstasların devamlı izlenmesi ve takibi için geliştirilmiş bir bilgiler bütünüdür. Standardın ilk sürümü 1987’de onaylanarak yayınlanmış, ancak “PMBOK Guide” halini 1996’da almıştır. İkinci sürümü 2000, üçüncü sürümü 2004 ve şu anda geçerli olan son sürümü 2008’de yayınlanmıştır. PMBOK proje yönetimini temel 5 süreç ve 9 bilgi alanı kapsamında ele alan bir bilgi dağarcığıdır. PMBOK 10 dilde yayınlanmış olup, 2010 yılında bu dillere Türkçe de eklenmiştir.

3 PMBOK NEDİR? PMI’ın Proje Yönetimi standardı olan PMBOK dışında, Protföy Yönetimi, Program Yönetimi, WBS (Work Breakdown Structure – İş Kırılım Yapısı), EVM (Earned Value Management – Kazanılmış Değer Yönetimi), Risk Yönetimi ve Proje Konfigürasyon Yönetimi gibi konularda da standartları da bulunmaktadır. PMI her 4 senede bir PMBOK yapısını değiştirme geleneğini bu sene de bozmamış olup en son 2008 yılında hazırlayıp piyasaya sunduğu PMBOK 4. versiyonunun Türkçeleştirilmesinde Program ve Proje Koordinasyon Direktörlüğü de çalışmış olup kitabın sponsorluğunu da Türk Telekom yapmıştı. 4 yıl aradan sonra 2012 yılı içerisinde PMI; 4. versiyon üzerinden güncelleme çalışmalarına başladı e girdiğimiz ilk günlerde de çalışmalar tamamlanarak kitabın aşağıdaki adresten satışına başlandı. Satılan bu kitap şu anda İngilizce olarak yayınlanmıştır. Türkçe versiyonunun ise en kısa zamanda PMI-TR koordinatörlüğünde yürütülecek bir çalışma ile tamamlanması ve yayınlanması planlanmaktadır.

4 PMBOK 5’in Getirdikleri
PMBOK 5’ de görülen en büyük farklardan biri «İzleme ve Kontrol Süreci» isminin «Kontrol Süreci» olarak değiştirilmesidir. Toplam 42 olan proses sayısı PMBOK’5 ile 47’ye çıkmıştır. Böylece 5 yeni Proses eklenmiştir. «Paydaş Yönetimi» ayrı bir bilgi alanı olarak ele alınmış olup toplam 12 olan Bilgi Alanı sayısı 13’e çıkmıştır. Ayrıca mevcut proseslerden 13 tanesinin ya ismi değiştirilmiş ya da yer aldığı Bilgi Alanı değiştirilmiştir. Bilgi Alanlarında (Knowledge Areas) oluşan değişiklikler: Kapsam Yönetimi’nde 5 olan proses sayısı 6’ya yükseldi. Zaman Yönetimi’nde 6 olan proses sayısı 7’ye yükseldi. Maliyet Yönetimi’nde 3 olan proses sayısı 4’e yükseldi. İletişim Yönetimi’nde 5 olan proses sayısı 3’e düştü. Buradaki 2 proses Paydaş Yönetimi bilgi alanına eklendi. Yeni eklenen Paydaş Yönetimi Bilgi Alanında 4 adet proses yer almaktadır. PMBOK’4 PMBOK’5 Zaman Grubu 5 Zaman Grubu Bilgi Alanı 12 Bilgi Alanı 13 Bilgi Alanı Proses 42 Proses 47 Proses

5 İletişim Yönetimi ve Paydaş Yönetimi
PMBOK’4 de İletişim Yönetimi olarak yer alan 10 numaralı bilgi alanı (knowledge areas) 2 ayrı alana ayrılmıştır: Proje İletişim Yönetimi ve Proje Paydaş Yönetimi. Bu çalışma iletişim yönetiminde değişiklik getirmiş olup proje iletişiminin planlanması, yönetilmesi ve kontrolüne odaklanılması sağlamıştır. PMBOK’4 de 10. Bölümde yer alan iki proses (Paydaşların Belirlenmesi ve Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi) yeni oluşturulan 13 numaralı Paydaş Yönetimi bilgi alanına eklenmiştir. Paydaş Yönetimi Bilgi Alanı 4 prosesten oluşmaktadır: Paydaşların Belirlenmesi, Paydaş Yönetim Planının Geliştirilmesi, Paydaş Anlaşmalarının Yönetimi, Paydaş Anlaşmalarının Kontrolü. PMP sınavına girecekler için önemli bir uyarı da bulunmak gerekiyor: PMP sınavı için PMBOK 5. Versiyonun baz alınacağı tarih ise 31 Temmuz 2013 olarak açıklandı. Yani Temmuz ayının sonuna kadar yapılacak PMP sınavlarında şu anki PMBOK’4 süreçlerinden sorumlu olunacak. Bu tarihten sonra sınava girecek olanlar bu sunumda farkları anlattığımız PMBOK 5. versiyonundan sorumlu olacaklar.

6 Proje Çalışma Verileri ve Bilgi Akışlarının Tutarlılığı
Tutarlılığı arttırmak ve proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında takım için tanımlanmış olan çalışma performans bilgisi ve çalışma performans raporlarını sıralamak ve proje verileri ve bilgi akışlarını netleştirmek için kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir: Çalışma Performans Verileri: Proje çalışmaları sırasında yapılan aktivitelerin durumuyla ilgili yapılan yüzeysel gözlemlerdir. Örneğin; fiziksel olarak çalışmanın bitme yüzdesi, teknik performans ölçüm kalitesi, zaman çizelgesinde yer alan başlangıç ve bitiş tarihleri, değişiklik talep numaraları, hata numaraları, gerçek maliyet, gerçek süreler vb. Çalışma Performans Bilgileri: Çalışma performans bilgileri, farklı bilgi alanları arasındaki ilişkiye dayalı olarak farklı kontrol proseslerinden gelmektedir. Örneğin teslimatların durum bilgileri, değişiklik talepleri için uygulama durum bilgileri ve tahmini tamamlanma öngörüleri vb.

7 Proje Çalışma Verileri ve Bilgi Akışlarının Tutarlılığı
Çalışma Performans Raporları: Çalışma performans bilgilerinin, sorun oluşturanlar, karar oluşturma amaçlı ya da bilgilendirme amaçlı verilerin derlenmesi ve doküman haline getirilerek fiziksel ya da elektronik olarak gösterimidir. Örnek olarak bunlar durum raporları, kısa notlar, gerekçeler, bilgi notları, öneriler, güncellemeler ve elektronik gösterge panelleridir. Geliştirilen Veri Modeli

8 Karşılaştırma Tablosu
PMBOK’4 PMBOK’5 Prosesler Başlangıç Planlama Yürütme İzleme & Kontrol Kapanış Bilgi Alanları Entegrasyon Yönetimi Kapsam Yönetimi Zaman Yönetimi Maliyet Yönetimi Kalite Yönetimi İnsan Kaynakları İletişim Yönetimi Risk Yönetimi Tedarik Yönetimi Paydaş Yönetimi

9 PMBOK’4 Süreç ve Bilgi Alanı Tablosu
Başlangıç Planlama Yürütme İzleme & Kontrol Kapanış 4- Entegrasyon Yönetimi 4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi 4.2 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi 4.3 Projenin Yürütmenin Yönetilmesi ve Yönlendirilmesi 4.4 Projenin Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü 4.5 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 4.6 Projenin ya da Fazın Kapatılması 5- Kapsam Yönetimi 5.1 Gereksinimlerin Toplanması 5.2 Kapsamın Tanımlanması 5.3 İKY’nın Oluşturulması 5.4 Kapsamın Doğrulanması 5.5 Kapsamın Kontrolü 6- Zaman Yönetimi 6.1 Aktivitelerin Tanımlanması 6.2 Aktivitelerin Sıralanması 6.3 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi 6.4 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 6.5 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi 6.6 Zaman Çizelgesinin Kontrolü 7- Maliyet Yönetimi 7.1 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 7.2 Bütçenin Belirlenmesi 7.3 Maliyetlerin Kontrolü 8- Kalite Yönetimi 8.1 Kalitenin Planlanması 8.2 Kalite Güvencesinin Sağlanması 8.3 Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 9- İnsan Kaynakları Yönetimi 9.1 İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi 9.2 Proje Ekibinin Oluşturulması 9.3 Proje Ekibinin Geliştirilmesi 9.4 Proje Ekibinin Yönetilmesi 10- İletişim Yönetimi 10.1 Paydaşların Belirlenmesi 10.2 İletişimin Planlanması 10.3 Bilgilerin Dağıtılması 10.4 Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi 10.5 Performansın Raporlanması 11- Risk Yönetimi 11.1 Risk Yönetiminin Planlanması 11.2 Risklerin Tanımlanması 11.3 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması 11.4 Niceliksel Risk Analizi Yapılması 11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması 11.6 Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi 12- Tedarik Yönetimi 12.1 Tedariklerin Planlanması 12.2 Tedariklerin Yürütülmesi 12.3 Tedarik İşlerinin İdaresi 12.4 Tedariklerin Kapanışı

10 PMBOK’5 Süreç ve Bilgi Alanı Tablosu
Başlangıç Planlama Yürütme İzleme & Kontrol Kapanış 4- Entegrasyon Yönetimi 4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi 4.2 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi 4.3 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi 4.4 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü 4.5 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 4.6 Proje yada Fazın Kapatılması 5- Kapsam Yönetimi 5.1 Kapsam Yönetim Planı 5.2 Gereksinimlerin Toplanması 5.3 Kapsamın Tanımlanması 5.4 İKY’nın Oluşturulması 5.5 Kapsamın Onaylanması 5.6 Kapsamın Kontrolü 6- Zaman Yönetimi 6.1 Zaman Yönetim Planı 6.2 Aktivitelerin Tanımlanması 6.3 Aktivitelerin Sıralanması 6.4 Aktivite Kaynaklarının Tahmini 6.5 Aktivite Sürelerinin Tahmini 6.6 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi 6.7 Zaman Çizelgesinin Kontrolü 7- Maliyet Yönetimi 7.1 Maliyet Yönetim Planı 7.2 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 7.3 Bütçenin Belirlenmesi 7.4 Maliyetlerin Kontrolü 8- Kalite Yönetimi 8.1 Kalite Yönetim Planı 8.2 Kalite Güvencesinin Sağlanması 8.3 Kalite Kontrolü 9- İnsan Kaynakları Yönetimi 9.1 İnsan Kaynakları Yönetim Planı 9.2 Proje Ekibinin Oluşturulması 9.3 Proje Ekibinin Geliştirilmesi 9.4 Proje Ekininin Yönetilmesi 10- İletişim Yönetimi 10.1 İletişim Yönetim Planı 10.2 İletişimin Yönetilmesi 10.3 İletişimin Kontrolü 11- Risk Yönetimi 11.1 Risk Yönetim Planı 11.2 Risklerin Tanımlanması 11.3 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması 11.4 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması 11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması 11.6 Risklerin Kontrolü 12- Tedarik Yönetimi 12.1 Tedarik Yönetim Planı 12.2 Tedariklerin Yürütülmesi 12.3 Tedariklerin Kontrolü 12.4 Tedariklerin Kapatılması 13- Paydaşların Yönetimi 13.1 Paydaşların Belirlenmesi 13.2 Paydaş Yönetim Planı 13.3 Paydaş Sözleşmelerinin Yönetilmesi 13.4 Paydaş Sözleşmelerinin Kontrolü

11 Proseslerdeki Değişiklikler
4.3 Projenin Yürütülmesi ve Yönetilmesi – «Proje Çalışmalarının Yürütülmesi ve Yönetilmesi» olarak, 5.1 Kapsam Planının Yönetilmesi – Yeni eklendi, 5.5 Kapsamın Tanımlanması – «Kapsamın Onaylanması» olarak, 6.1 Zaman Yönetim Planı – Yeni eklendi, 7.1 Maliyet Yönetim Planı – Yeni eklendi, 8.1 Kalite Planı – «Kalite Yönetim Planı» olarak, 8.3 Kalite Kontrol Performansı – «Kalite Kontrolü» olarak, 9.1 İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi – «İnsan Kaynakları Yönetim Planı» olarak, 10.2 İletişim Planı – «10.1 İletişim Yönetim Planı» olarak, 10.3 Bilgilerin Dağıtılması – «10.2 İletişim Yönetimi» olarak, 10.5 Performansın Raporlanması – «10.3 İletişim Kontrolü» olarak, 11.6 Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü – «Risklerin Kontrolü» olarak, 12.1 Tedariklerin Planlanması – «Tedarik Yönetim Planı» olarak, 12.3 Tedariklerin Yönetilmesi – «Tedariklerin Kontrolü» olarak, 10.1 Paydaşların Belirlenmesi – «13.1 Paydaşların Belirlenmesi» olarak, 13.2 Paydaş Yönetim Planı – Yeni eklendi, 10.4 Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi - «13.3 Paydaş Sözleşmeleri Yönetimi» olarak, 13.4 Paydaş Sözleşmeleri Kontrolü – Yeni eklendi.

12 4 – Proje Entegrasyon Yönetimi Değişiklikleri
Proje Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi olan prosesin ismi yürütme sürecini daha iyi tanımlamak ve desteklemek amacıyla; Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi olarak değiştirildi. Yapılan değişikliklere baktığımızda çeşitli prosesler için araç ve tekniklerin geliştirilmiş olup, diğer proje yönetimi prosesleriyle daha iyi entegre olunması için çeşitli proseslerin girdi ve çıktıları değiştirilmiştir. Daha iyi bir Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi için çıktılara bir tablo eklenmiştir. Bu tablo sayesinde projenin yürütülmesi sırasındaki bilgi akışı ve proje bilgileri daha iyi ayarlanarak, proje dokümanları ile girdi-çıktılar arasındaki ayrıntılar netleştirilmiştir. PMBOK’4 PMBOK’5 4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi 4.2 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi 4.3 Proje Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi 4.3 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi 4.4 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü 4.5 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 4.6 Projenin ya da Fazın Kapatılması

13 5 – Proje Kapsam Yönetimi Değişiklikleri
Geliştirilen 5.1 numaralı Proje Kapsam Yönetimi bilgi alanı prosesi ile her bilgi alanı için hazırlanan planların daha detaylı bir şekilde planlanması amaçlanmıştır. Bu tutarlılığı desteklemek adına, prosesler ikincil planları oluşturur ki buna da Kapsam Yönetim Planının Geliştirilmesi yerine Kapsam Yönetim Planı adı verilmiştir. Bu sayede de Gereksinimlerin Toplanması prosesiyle beraber; proje başarısı için gerekli tüm ihtiyaç duyulanları kapsayacak şekilde genişlemesi sağlanmış olur. Bu gereksinimler ayrıca ürün, servis ya da proje için dağıtımların sonuçlanması, ya da proje için gerekli kalite ihtiyaçları ve proje başarısı için kritik öneme sahip gereksinimleri içerir. Kapsamın Doğrulanması prosesi Kapsamın Onaylanması olarak değiştirilmiş olup bu sadece teslimatların kabulünü değil paydaşlar tarafından onaylanmasını içerir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 5.1 Kapsam Yönetim Planı 5.1 Gereksinimlerin Toplanması 5.2 Gereksinimlerin Toplanması 5.2 Kapsamın Tanımlanması 5.3 Kapsamın Tanımlanması 5.3 İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması 5.4 İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması 5.4 Kapsamın Doğrulanması 5.5 Kapsamın Onaylanması 5.5 Kapsamın Kontrolü 5.6 Kapsamın Kontrolü

14 6 – Proje Zaman Yönetimi Değişiklikleri
Proje Yönetim Planını oluşturmak için her bilgi alanı (knowledge area) için yardımcı planlar bir araya getirilir ki Zaman Yönetiminde de bu amaçla yeni bir proses eklenmiştir: Zaman Yönetim Planı. Bu proses proje zaman modelinin Geliştirilmesine odaklanılmasını sağlar. Proses tanımı da, Aktivitelerin Tanımlanması, Aktivite Kaynaklarının Tahmini, Aktivite Sürelerinin Tahmini ve Zaman Kontrolü Prosesleri ile revize edilmiştir. Bazı prosesler çeşitli girdiler ve çıktılarla modifiye edilmiştir. Agile (Çevik) Teknikler de Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi prosesinin içine dahil edilmiştir. Tablo, şekil ve yardımcı yazılar da bu bölümdeki zaman Çizelgesinin netleştirilmesini sağlamaktadır.Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar yeniden isimlendirilmiştir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 6.1 Zaman Yönetim Planı 6.1 Aktivitelerin Tanımlanması 6.2 Aktivitelerin Tanımlanması 6.2 Aktivitelerin Sıralanması 6.3 Aktivitelerin Sıralanması 6.3 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi 6.4 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi 6.4 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 6.5 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 6.5 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi 6.6 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi 6.6 Zaman Çizelgesinin Kontrolü 6.7 Zaman Çizelgesinin Kontrolü

15 7 – Proje Maliyet Yönetimi Değişiklikleri
Proje Yönetim Planını oluşturmak için her bilgi alanı (knowledge area) için yardımcı planlar bir araya getirilir ki Maliyet Yönetiminde de bu amaçla yeni bir proses eklenmiştir: Maliyet Yönetim Planı. Bu proses proje maliyetlerinin ve bütçenin belirlenmesini sağlar. Yeni oluşturulan Şekil 7-8 ile olasılık ve yönetim rezervlerini de içeren bir analize vurgu yapılmakla beraber proje bütçesini oluşturan çeşitli etkenler de dikkate alınır. Yeni eklenen Tablo 7-1 ile kazanılmış değer analizi için tüm formülleri tek bir tabloda toplanarak kazanılmış değer özeti sunulmuş olunur. Kazanılmış değer ve proje fon gereksinimleri için hazırlanan şekiller ve tablolar yönetim rezervlerini vurgulamaktadır. Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar yeniden isimlendirilmiştir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 7.1 Maliyet Yönetim Planı 7.1 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 7.2 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 7.2 Bütçenin Belirlenmesi 7.3 Bütçenin Belirlenmesi 7.3 Maliyetlerin Kontrolü 7.4 Maliyetlerin Kontrolü

16 8 – Proje Kalite Yönetimi Değişiklikleri
Bu bilgi alanına eklenen yeni bir proses bulunmamaktadır. Kalite Planı prosesi yardımcı planlar oluşturmak amacıyla Kalite Yönetim Planı olarak yeniden isimlendirilmiştir. Kalite Yönetim Planı için , proje kalite gereksinimleri üzerine odaklanabilmek amacıyla daha iyi bir sıralama yapılmıştır. Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi prosesinin ismi Kalite Kontrolü olarak değiştirilmiştir. Şekil 8-2; Kalite Güvencesi, Kalite Kontrolü ve Kalitenin maliyeti için oluşturulan PUKO Döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) ve Başlangıç-Planlanlama- Yürütme-İzleme-Kapanış döngülerini içerir. Proje Yönetim Planını oluşturmak Kalite Yönetim Planı prosesinde tüm projenin kalitesi için gereksinim toplanması konusunda yeni bir girdi eklendi. Proje kalitesinin yönetiminde kullanılan temel kalite yönetimi araçları daha önemli hale gelmiştir. Kalite Kontrolü için kalitenin 7 temel kuralını daha iyi özetleyen yeni şekiller eklendi. Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar yeniden isimlendirilmiştir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 8.1 Kalitenin Planlanması 8.1 Kalite Yönetim Planı 8.2 Kalite Güvencesinin Sağlanması 8.3 Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 8.3 Kalite Kontrolü

17 9 – Proje İK Yönetimi Değişiklikleri
Bu bilgi alanında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi prosesinin ismi İnsan Kaynakları Yönetim Planı olarak yeniden isimlendirilmiştir. Eklenen ve yeniden düzenlenen girdiler ve çıktılar, araç ve teknikler, Proje Yönetim Planını oluşturan İnsan Kaynakları Planı, 9.2 Proje Ekibinin Oluşturulması, 9.3 Proje Ekibinin Geliştirilmesi ve 9.4 Proje Ekibinin Yönetilmesi proseslerinden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetim Planı, Proje Ekibinin Oluşturulması ve Proje Ekibinin Geliştirilmesi prosesleri daha detaylı bir şekilde güncellenmiştir. Bazı girdi ve çıktılar, çeşitli proje yönetim prosesleri arasında bilgi akışı tutarlılığının sağlanması amacıyla yeniden isimlendirilmiştir. PMBOK’4 PMBOK’5 9.1 İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi 9.1 İnsan Kaynakları Yönetim Planı 9.2 Proje Ekibinin Oluşturulması 9.3 Proje Ekibinin Geliştirilmesi 9.4 Proje Ekibinin Yönetilmesi

18 10 – Proje İletişim Yönetimi Değişiklikleri
10 numaralı bilgi alanında yer alan Paydaş Yönetimi konusundaki bilgiler, yeni oluşturulan Paydaş Yönetimi bilgi alanına taşınmıştır. İletişim Planı prosesi İletişim Yönetimi Planı olarak yeniden isimlendirilmiştir. 10.3 Bilgilerin Dağıtılması ve 10.5 Performansın Raporlanması prosesleri; Kapsam Kontrolü, Zaman Kontrolü ve Maliyet Kontrolü prosesleri arasındaki karışıklığı açığa kavuşturmak için yeniden düzenlendi. Prosesler iletişim aktivitelerine odaklanmış olup tüm projenin iletişiminin izlenmesi, proje bilgileri ile proje iletişim planlarının verimliliği için yeniden düzenlenmiştir. Prosesler 10.2 İletişimin Yönetilmesi ve 10.3 İletişimin Kontrolü olarak değiştirildi. İletişim Yönetim Planı, İletişimin Yönetilmesi ve İletişim Kontrolü proseslerinin içerikleri değişikliklere göre güncellenmiştir. Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar yeniden isimlendirilmiştir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 10.1 Paydaşların Belirlenmesi 13 nolu Bilgi Alanına dahil edildi (13.1) 10.2 İletişimin Planlanması 10.1 İletişim Yönetim Planı 10.3 Bilgilerin Dağıtılması 10.2 İletişimin Yönetilmesi 10.4 Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi 13 nolu Bilgi Alanına dahil edildi (13.3) 10.5 Performansın Raporlanması 10.3 İletişim Kontrolü

19 11 – Proje Risk Yönetimi Değişiklikleri
Bu bilgi alanında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü prosesinin ismi Risklerin Kontrolü olarak yeniden isimlendirilmiştir. Proje Yönetim topluluğundan alınan geri bildirimlerle «Pozitif Risk» terimi «Fırsat» olarak vurgulanmıştır. Risk durumu, risk toleransı ve risk eşik değeri terimleri daha net bir şekilde açıklanmıştır. Diğer değişiklikler ise yazıların düzeltilmesi, geri bildirimlerin dahil edilmesi ve diğer bilgi alanlarına bağlı olarak girdi ve çıktıların sıralanması şeklindedir. Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 11.1 Risk Yönetim Planı 11.2 Risklerin Tanımlanması 11.3 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması 11.4 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması 11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması 11.6 Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü 11.6 Risklerin Kontrolü

20 12 – Proje Tedarik Yönetimi Değişiklikleri
Tedariklerin Planlanması prosesi yardımcı planlar oluşturmak amacıyla Tedarik Yönetim Planı olarak yeniden isimlendirilmiştir. Tedariklerin İdaresi prosesi, diğer kontrol proses isimleriyle tutarlılığı sağlaması amacıyla Tedariklerin Kontrolü olarak değiştirildi. Diğer değişiklikler ise yazıların düzeltilmesi, geri bildirimlerin dahil edilmesi ve diğer bilgi alanlarına bağlı olarak girdi ve çıktıların sıralanması şeklindedir. Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar yeniden isimlendirilmiştir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 12.1 Tedariklerin Planlanması 12.1 Tedarik Yönetim Planı 12.2 Tedariklerin Yürütülmesi 12.3 Tedarik İşlerinin İdaresi 12.3 Tedariklerin Kontrolü 12.4 Tedariklerin Kapanışı

21 13 – Proje Paydaş Yönetimi Değişiklikleri
Projelerde Paydaş Yönetiminin gelişimi hakkında düşünecek olursak yeni bir bilgi alanı olarak Proje Paydaş Yönetimi dahil edilmiştir. Paydaşların bilgileri ve Paydaş Beklentilerinin Yönetimi 10 numaralı bilgi alanı olan Proje İletişim Yönetiminden alınarak, proje ile ilgili aktiviteler ve kilit roldeki proje paydaş sözleşmelerinin önemine vurgu yapmak amacıyla yeni bir bilgi alanı olarak eklenmiştir. Paydaş Yönetim Planı ve Paydaş Sözleşmelerinin Kontrolü prosesleri yeni olarak eklendi. Proje Yönetimi prosesleri arasındaki tutarlılığı sağlamak için bazı girdi ve çıktılar yeniden isimlendirilmiştir. Proje çalışmalarının yürütülmesi sırasında proje veri ve akışlarının yeni modele uyarlanması için proses girdi ve çıktıları ayarlanmıştır. PMBOK’4 PMBOK’5 10.1 Paydaşların Belirlenmesi 13.1 Paydaşların Belirlenmesi 13.2 Paydaş Yönetim Planı 10.4 Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi 13.3 Paydaş Sözleşmelerinin Yönetilmesi 13.4 Paydaş Sözleşmelerinin Kontrolü

22 TEŞEKKÜRLER… Ömür BENEK, MSc. PMP


"PMBOK 4. VERSİYON İLE 5. VERSİYON ARASINDAKİ FARKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları