Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -METOTLAR-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -METOTLAR-"— Sunum transkripti:

1 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -METOTLAR-

2 İÇERİK 1.METOTLAR 2.KAPSAM 3.KAYNAKÇA Metot Tanımlama
“Return” İfadeleri Metot Çağırma 2.KAPSAM Kapsam Uygulama Yerel Kapsamı Tanımlama Sınıf Kapsamını Tanımlama Metotları Aşırı Yükleme 3.KAYNAKÇA

3 Metot Tanımlama Metotlar, bir işlem yapmak üzere tasarlanmış kodlar topluluğudur. Program yazarken belli bir işlevi olan kod bloğunu birkaç kez kullanmak gerekebilir. Bu durumlarda aynı kodları program içerisinde sürekli yazmak yerine bir metot olarak hazırlayabilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanabiliriz.

4 Temel Metot Yazım Şekli
dönüş_türü metot_adı (parametre listesi) Bir veri türü adıdır ve metodun yaptığı işlem sonucunda döndüreceği veri türünü belirler. Bu int ya da string türü bir veri olabilir. Metodu çağırmak için kullanılan addır. Metoda dışarıdan gönderilecek veri adlarını ve türlerini tanımlar.

5 Örnek: int alanHesaplama(int kisaKenar, int uzunKenar) { //kodla }

6 Eğer tanımlanan metot dışarıdan değer alacak fakat değer döndürmeyecekse
void alanHesaplama(int kisaKenar, int uzunKenar) { //kodlar } şeklinde tanımlanmalıdır.

7 “Return” İfadeleri Yazma
Tanımlanan metodun bir değer döndürmesi isteniyorsa metot içinde bir return ifadesi yazılmalıdır. Return anahtar sözcüğünden sonra, dönen değeri hesaplayan ifade ve sonunda noktalı virgül yer alır. Hesaplanan ifadenin türü, metot tarafından belirtilen dönüş türü ile aynı olmak zorundadır. Aksi takdirde program derlenmez.

8 Örnek: int alanHesaplama(int kisaKenar, int uzunKenar) { int alan ( int a , int b ) ; return ( kisaKenar * uzunKenar ) ; }

9 Metot Çağırma Tanımlanan metotlar adları kullanılarak çağrılır.

10 { int kısa_kenar,uzun_kenar,deger=0; kısa_kenar = Convert.ToInt16 (TextBox1.Text) ; uzun_kenar = Convert.ToInt16 (Textbox2.Text) ; deger = alan ( kısa_kenar , uzun_kenar ) ; TextBox3.Text = ( “Dikdörtgenin alanı:” + deger+”dır”); } int alan ( int a , int b ) ; return ( a * b ) ;

11 Kapsam Uygulama Bir değişken belirli bir yerde kullanılabiliyorsa değişken o konumda kapsam (scope) içerisindedir. Farklı bir biçimde ifade etmek gerekirse bir değişkenin kapsamı, değişkenin o program içerisinde kullanıldığı bölgedir. Bu kural değişkenler için olduğu gibi tanımlanan metotlar için de geçerlidir.

12 Yerel Kapsamı Tanımlama
Bir metodun gövdesini oluşturan, açılan ve kapatılan küme parantezleri, kapsamı tanımlar. Metodun gövdesi içinde tanımlanan bütün değişkenler, o metodun kapsamına eklenir. Metot sona erdiğinde geçerliliklerini yitirir ve sadece tanımlandıkları metot üzerinden erişilebilir. Bu tür değişkenler sadece tanımlandıkları metot içerisinde kullanılabildiğinden yerel(local) değişkenler olarak adlandırılır.

13 void bolme( ) { int a = Convert.ToInt16 ( TextBox1.Text ) ; int b = Convert.ToInt16 ( TextBox2.Text ) ; TextBox3.Text = Convert.ToString ( a / b ) ; } void carpma( ) TextBox3.Text = Convert.ToString ( a * b ) ;

14 Sınıf Kapsamını Tanımlama
Bir sınıfın gövdesini oluşturmak için açılan ve kapatılan küme parantezleri de bir kapsam oluşturur. Sınıf gövdesi içinde tanımlanan değişkenler, o sınıfın kapsamındadır. Sınıf içerisinde tanımlanmış değişkenler field(alan) olarak adlandırılır. Yerel değişkenlerin aksine bu tür değişkenleri (alanları), metotlar arasında bilgi paylaşımı için kullanılabilir.

15 Public partial class Window1 : Window
{ void bolme( ) int a = Convert.ToInt16 ( TextBox1.Text ) ; int b = Convert.ToInt16 ( TextBox2.Text ) ; TextBox3.Text = Convert.ToString ( a / b ) ; } void carpma( ) TextBox3.Text = Convert.ToString ( a * b ) ; int a; int b;

16 Metotlara Aşırı Yükleme
Tanımlanan metotlar tek bir iş için tanımlansa da ilerleyen zamanlarda metoda yeni özellikler ekleyip işlevselliği artırılmak istenebilir. Metotların aynı adla yeniden tanımlanmaları iki şartla mümkündür. Eğer metodun aldığı parametre türü veya sayısı değiştirilirse metod aynı adla tekrar tanımlanabilir. Bu işleme metodun aşırı yüklenmesi (overload) adı verilir.

17 KAYNAKÇA Sharp John(Çeviri:Ümit TEZCAN), Adım Adım Microsoft Visual C# 2008, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2008.


"NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -METOTLAR-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları