Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nesne Tabanlı Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nesne Tabanlı Programlama"— Sunum transkripti:

1 Nesne Tabanlı Programlama
-Metotlar

2 Slaytımızda birçok programlama dilinin temel kavramlarından olan metotları ,tanımlarını ve kullanımlarını, parametrelerinim özelliklerini inceleyeceğiz..

3 Metot nedir ? Program yazarken belli bir işi yapan kod bloğunu bir kaç kez kullanmak gerekebilir . Bunun için aynı kod bloğunu tekrar yazmak yerine bunu bir metot olarak hazırlarız ve ihtiyaç duyduğumuz yerde metodu ismi ile çağırarak çalıştırabiliriz

4 Kısaca metot hakkında.. Metotların amacı; programın yapısal olmasını sağlamak ve birbiriyle ilgili komutları veya programın bir bölümünü istenen isim altında toplamaktır. Bu şekilde programın okunması kolaylaşmakta ve yapısal bir görünüm kazanmaktadır. Bir metot, bir veya daha fazla ifade içerebilir. İyi yazılmış bir programda, her metot yalnızca tek bir görev yürütür. Metotlar tek başına çalışabilen yapılar değillerdir. Ancak ana program içerisinden çağrılarak çalıştırılırlar.

5 Metot Nasıl Tanımlanır?
Çalıştırıldıktan sonra programda çağrıldığı noktaya döndürdüğü verinin tipini belirlediğimiz kısımdır. programın diğer bölümlerinin nasıl erişebileceğini belirleyen bir erişim niteleyicisidir. Bunun kullanımı isteğe bağlıdır Metodunun isminin belirtildiği kısımdır Virgül ( , ) ile ayrılmış tip ve tanımlayıcı çiftlerden oluşan bir listedir. Parametreler, metot çağrıldığında, metodun kullanması için gönderilen bilgilerdir.

6 Public-Static Eğerprogramın içerisinde bulunan diğer kodlar içerisinden de bu metot çağrılabilsin isteniyorsa,erişim belirteci public olarak belirtilmelidir. Nesne yönelimli programlama dillerinde metotlar, tanımlandıkları sınıf adı ile birlikte çağrılırken eğer metot, programın ana metodu (Main() ) içerisinden çağrılacaksa static olarak tanımlanır ve sınıf adını yazmaya gerek kalmadan çağrılır.

7 Örneklerle.. Static olarak tanımlanan metotlara erişmek için metodun
içinde bulunduğu sınıf türünden bir nesne yaratmaya gerek yoktur. Static olarak tanımlanan metotlara sadece metodun adını yazarak erişilebilir

8 Örneklerle.. Bütün programlarda önce Main metodu çalışır. Diğer metotlar Main metodunun içinden çağrılmadıkça çalışmaz. Eğer metot, içinde bulunduğumuz sınıfta değil de, başka bir sınıf içinde yaratılmışsa o metodu kullanabilmek için önce sınıfı yazmamız gerekir

9 Örneklerle.. Public sözcüğüyle derleyiciye bu metoda her sınıftan erişilebileceğini söylüyoruz. Eğer public sözcüğü yazılmamış olsaydı bu metoda sadece Metotlar1 sınıfından erişilebilirdi.

10 Örneklerle.. Şimdi de static olmayan bir metodu başka bir sınıf içinde yaratalım ve kullanalım

11 Örneklerle.. Bu programda eğer metoda verilen ikinci parametre 10'dan büyükse metottan hiçbir şey yapılmadan çıkılıyor

12 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Metotlara isim verilirken aynı değişkenlere isim verirken uyduğumuz kurallara uymamız gerekir. Main( ) ismi programımızın çalışmasını başlatan ana metodun ismi olduğu için bu ismi metot ismi olarak veremeyiz. Aynı isime sahip farklı geri dönüş tiplerine veya farklı parametre-listesine sahip metotlar oluşturabiliriz.

13 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Metotlar çağrılırken, başlangıçta belirlenen parametre sayısından ne az ne de çok sayıda parametre girmeliyiz. Eğer metodumuz 2 parametre ile işlem yapıyorsa, biz bu metoda 1 veya 3 adet parametre gönderemeyiz. Aksi takdirde hata mesajı alırız. Metotların geri dönüş değerleri vardır. Geri dönüş değeri olmayacak olan metotlarda geri dönüş tipi void olarak belirtilir ve return anahtar kelimesinin bu türdeki metotlarda kullanımına izin verilmez.

14 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Metotların geri dönüş değerleri vardır. Geri dönüş değeri olmayacak olanm etotlarda geri dönüş tipi void olarak belirtilir ve return anahtar kelimesinin bu türdeki metotlarda kullanımına izin verilmez. Bir metot içerisinde başka bir metot tanımlanamaz. Ancak başka bir metot çağrılabilir Metotlar tanımlanırken oluşturulan parametre-listesindeki tüm parametreler virgül ( , ) ile birbirinden ayrılmalıdır. Tek bir tür yazıp virgülle değişken isimlerini ayıramayız.

15 -Matematiksel metotlar
Hazır Metotlar.. -Metinsel metotlar -Matematiksel metotlar -Tarihsel metotlar

16 Metinsel (string) Metotlar
Programlama dili içerisindeki String sınıfı altında bulunan ve metinsel ifadelerle ilgili bir takım işlemleri daha kolay yapabilmek için bir takım hazır metotlar vardır.

17 Metinsel metotlardan sık kullanılanlar şunlardır;
String sınıfı ile çağırılan metotlar; Compare, Concat, Copy, Format, IsNullOrEmpty String ifade ile birlikte çağrılan metotlar; CompareTo, IndexOf, Insert, LastIndexOf, PadLeft, PadRight, Remove, Replace

18 Matematiksel Metotlar
Programlama dili içerisindeki Math sınıfı altında bulunan ve matematiksel bazı işlem ve fonksiyonları daha kolay yapabilmek için bir takım hazır metotlar vardır.

19 Matematiksel metotlardan sık kullanılanlar şunlardır;
Abs BigMul Ceiling DivRem Max Min Pow Round

20 Tarih/Saat Metotları Programlama dili içerisinde, tarih ve zamanlar ile ilgili işlemler yaparken bir takım işleri daha kolay yapabilmemiz için önceden tanımlanmış Tarih/Zaman metotlarını kullanırız.

21 Tarih/Zaman metotlarından sık kullanılanlar şunlardır;
DateTime sınıfı ile çağırılan metotlar; Compare, DaysInMonth, IsLeapYear, Parse, DateTime türünde bir ifade ile birlikte çağrılan metotlar; Subtract, AddDays, AddMonths, AddYears, AddHours, AddMinutes,

22 Tesekkürler Busra Yucel


"Nesne Tabanlı Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları