Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATA AYIKLAMA. İÇERİK o Try-Catch Bloku o Birden Çok Catch Bloku o Denetlenmiş İfadeler DENETLENMİŞ DEYİMLER o Özel Durumlar o Finally Bloku.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATA AYIKLAMA. İÇERİK o Try-Catch Bloku o Birden Çok Catch Bloku o Denetlenmiş İfadeler DENETLENMİŞ DEYİMLER o Özel Durumlar o Finally Bloku."— Sunum transkripti:

1 HATA AYIKLAMA

2 İÇERİK o Try-Catch Bloku o Birden Çok Catch Bloku o Denetlenmiş İfadeler DENETLENMİŞ DEYİMLER o Özel Durumlar o Finally Bloku

3 Try -Catch Bloku Try-Catch Bloku C#’da hata kontrolü için Try- Catch deyimleri kullanılır. Normal şartlarda programda hata oluştuğu anda uygulamamız çalışmaz ve kendini kapatır. Bunu önlemek amacıyla try - catch yapısını kullanırız.

4 Try – Catch bloklarında ; Try içerisine hataya sebep olabilecek kodların, Catch içerisine ise eğer bir hata oluşur ise programın ne yapacağını, ne şekilde devam edeceğini belirttiğimiz kodları yazarız.

5 try { int a = Int16.Parse(textBox1.Text); int b = Int16.Parse(textBox2.Text); label1.Text = Convert.ToString(a + b); } catch { MessageBox.Show("Girilen Değerleri Kontrol Edin"); }

6 Birden Çok Catch Bloku Her iki özel durumda aynı anda meydana gelirse; Kodlamada ilk olarak bulunan catch bloku devreye girecektir.

7

8 DENETLENMİŞ İFADELER DENETLENMİŞ İFADELER Belirtilen sınırların dışında bir sayıyı int türünde bir değişkende tutmak istersek taşma meydana gelir.Eğer -2.147.483.648 sayısından daha küçük bir sayı tutulmak istenirse underflow, 2.147.483.647 sayısından büyük bir sayı tutulmak istenirse overflow durumu oluşur. Genel olarak her iki durum da overflow olarak adlandırılmaktadır.

9 Sayıların çarpılması sonucu 100000000000 sonucu oluşması gerekirken 1215752192 sonucu oluşmuştur.

10

11 DENETLENMİŞ DEYİMLER Checked ifadelerini, parantez içinde yazılmış bir tam sayı deyiminin başında kullanarak bu tür deyimlerdeki taşmayı denetlemek için de kullanılabilir.

12 ÖZEL DURUMLAR

13 kodlamada özel durum olarak InvalidOperationException (Geçersiz İ şlem İ stisnası) özel durumu kullanılarak hata tanımlaması yapılmıştır. Kullanıcı belirledi ğ i karakterler (+, -, *, /) dışında bir karakteri “Operatör” alanına girdi ğ inde; “HATA! İ şlem olarak +, -, *, / seçebilirsiniz.” hatası ile karşılaşacaktır..

14 Finally Bloku Finally Bloku Bir kodlamada bir özel durum oluşsa da oluşmasa da ifadenin her zaman çalıştığından emin olmanın yolu onu bir finally blokunun içine yazmaktır. Finally bloku, bir try blokundan hemen sonra yada try blokundan sonraki son catch blokundan hemen sonra ortaya çıkar. Program finally blokuyla ilişkili try blokuna girdiği sürece finally bloku her zaman çalışır.

15

16 BEYZA GÜLTEK İ N 11-C 114


"HATA AYIKLAMA. İÇERİK o Try-Catch Bloku o Birden Çok Catch Bloku o Denetlenmiş İfadeler DENETLENMİŞ DEYİMLER o Özel Durumlar o Finally Bloku." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları