Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Javascript O ğ uz İ NAL. Java Script Nedir? JavaScript HTML’nin yetersizliklerinin önemli kısmını ortadan kaldırabilen bir script dilidir. Script en basit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Javascript O ğ uz İ NAL. Java Script Nedir? JavaScript HTML’nin yetersizliklerinin önemli kısmını ortadan kaldırabilen bir script dilidir. Script en basit."— Sunum transkripti:

1 Javascript O ğ uz İ NAL

2 Java Script Nedir? JavaScript HTML’nin yetersizliklerinin önemli kısmını ortadan kaldırabilen bir script dilidir. Script en basit tanımıyla HTML sayfalarına ek işlevler katabilen ve HTML kodlarının arasına yerleştirilebilinen küçük programlara verilen addır. Scriptler programlama dillerinde oldu ğ u gibi(C, Visual Basic, Delphi) tek başına çalışabilen programlar de ğ illerdir. 2

3 Script dilleriyle bir web sayfasının bütün nesneleriyle direk olarak çalışılabildi ğ i gibi birkaç satır kodla oldukça önemli işler yapılabilmektedir. Java Script ile Java aynı şeyler de ğ ildir. Java Script ile web sayfalarını statik sayfalar olmaktan kurtarabilirsiniz. Etkileşimli formlar oluşturulabilirsiniz. 3

4 Java Script’e Başlamak İ çin Gerekenler Scriptleri yazmak için metin editörü Scriptleri yazabilecek bir web tarayıcısı Temel HTML bilgisi 4

5 Takısı Takısı Script kodları ya beraber çalışacakları HTML dosyalarında ya da ayrı kaydedilmiş Java Script dosyalarında bulunurlar. Script kodları HTML dosyalarında takılarının arasına yerleştirilir. Script takısı HTML dosyalarında iki yere yerleştirilebilinir. 1. takılarının arası. (Genellikle bu tercih edilir.) 2. takılarının arası. 5

6 takısının 3 parametresi vardır. 1. Language parametresi ile tarayacıya scriptin hangi dilde ve versiyonda yazıldı ğ ını bildiririz. 2. Type parametresinde type=“text/javascript” satırı ile tarayacıya scriptimizin düz metin ile yazıldı ğ ını ifade ederiz. 3. Src parametresi opsiyoneldir.. E ğ er yazaca ğ ımız scripti bulundu ğ umuz HTML dosyasının dışında farklı bir yere JavaScript dosyası olarak (ayrı JavaScript dosyalarının uzantısı.js’dir) kaydedeceksek, src parametresi ile kullanaca ğ ımız script dosyasını HTML içinden ça ğ ırabiliyoruz. 6

7

8 Bir değişken tanımlamak ve değişkeni çağırmak Bir de ğ işken var anahtar sözcü ğ ü ile tanımlanır. De ğ işken ismi büyük, küçük harf ayrımı yapar. De ğ işken de ğ erini ekrana yazdırmak için çift tırnak kullanılmamalı.

9 tagı içinde html kodları kullanma tagı içinde html kodları kullanma

10 Ayrı Kaydedilen Java Script Dosyaları Bazı durumlarda scriptleri ayrı bir JavaScript dosyası olarak kaydetmek gerekebilir. Özellikle HTML sayfası çok büyükse ayrı bir JavaScript dosyası tercih edilebilir. Script takısına src parametresi ekleyip, de ğ erini de kullanaca ğ ımız JavaScript dosyasının ismini vererek gerçekleştiririz. Webde herhangi bir yerde bulunan js uzantılı dosyanın linkini de src parametresi ile gösterebiliriz.

11

12 Prompt komutu Prompt komutu kullanılarak kullanıcıdan bilgi alınabilir. prompt ("Sorulan soru", "Cevap örne ğ i")

13

14 Yorum Satırı Tek satırlık yorum işareti için (//…) Satır sayısı çok ise yorum işareti(/* … */)

15 Kullanıcıyı Mesaj Kutusuyla Uyarma

16 Bir Sayının De ğ erini Artırma

17

18 Fonksiyon Tanımlama ve Fonksiyon De ğ erini Kullanma Javascript’te fonksiyon tanımlarken fonksiyona bir isim veriyoruz. Şematik olarak fonksiyon yapısı şöyle: function fonksiyonadi (parametre1,parametre2, …) { fonksiyon içeri ğ ini oluşturan kodlar } Fonksiyonda parametre kullanmak opsiyoneldir. Parametre kullanmayacaksak da parantezler olmalı.

19

20 if…else Karar Yapıları if (sart) { Şart sa ğ lanmışsa yapılmasını istedi ğ imiz şeyler } else { Şart sa ğ lanmışsa yapılmasını istedi ğ imiz şeyler }

21

22 While Döngüsü while (şart) { Her seferinde tekrarlanacak işlem } Parantezler içindeki şart do ğ ru oldu ğ u sürece döngümüz { } işaretleri arasında gördü ğ ü işlemleri gerçekleştirecek ve tekrar döngünün başına gelip şartın tekrar do ğ ru olup olmadı ğ ını test edecek.

23

24 For Döngüsü For( ) döngüsü işlevsel olarak while ( ) döngüsünün alternatifidir. Tek farkı while ( ) döngüsünde kullandı ğ ımız sayaç de ğ işkeninin for( ) parantezleri içinde kullanılmasıdır.

25

26 Diziler (Sıralı De ğ işkenler) Bazı duırumlarda aynı yapıda ve belli bir sırada bulunması gereken bir sürü de ğ işkenle çalışmamız gerekir. Diziler (arrays) belli bir sıarası olan de ğ işken kolleksiyonları olarak tanımlanabilir. Dizilerin ilk elemanının indeks numarası daima 0’dır.

27

28

29 Etkileşimli Form Oluşturmak

30


"Javascript O ğ uz İ NAL. Java Script Nedir? JavaScript HTML’nin yetersizliklerinin önemli kısmını ortadan kaldırabilen bir script dilidir. Script en basit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları