Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PPD DIŞI SPESİFİK TBC TESTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PPD DIŞI SPESİFİK TBC TESTLERİ"— Sunum transkripti:

1 PPD DIŞI SPESİFİK TBC TESTLERİ

2

3 İnterferon Gama Salınım Testi-İGST
Tüberküloz infeksiyonunun tanısı amacı ile geliştirilen T hücre temelli testlerdir Deri testine en önemli üstünlükleri M. tuberculosis’e özgü antijenlerin kullanılmasıdır –ESAT 6 –CFP10 –TB7.7

4

5 Bakteriyolojik Tanı Tüberkülozun kesin tanısı bakteriyolojiktir.
Tüberkülozdan şüphelenilen hastalardan usulüne uygun üç balgam örneği alınır. Balgam çıkaramayan hastalarda balgam indüksiyonu ya da açlık mide suyu incelenir. Bu yolla da örnek alınamazsa bronkoskopik lavaj sıvısı bu amaçla kullanılabilir Balgam tetkiki için hastadan 3 örnek alınması önerilir. İdeali, üç gün sabah kalkar kalkmaz çıkarılan ilk balgamın incelenmesidir, gece boyunca bronşlarda biriken balgamda basil daha iyi gösterilir.

6 1. Örneklerin işlenmesi ve boyanması
a- Homojenizasyon ve dekontaminasyon (N-asetil L- sistein ve %4 NaOH ile) b- Boyama ( Ziehl-Neelsen, Kinyoun, Florokrom) 2. Kültürde basil saptanması a- Geleneksel kültür (Yumurtalı, Agarlı) b- Bactec radyometrik yöntem c- Septi-check AFB sistemi d- Isolatör sistem (mikobakteriyel kan kültürleri için) 3. Kültür yapılmaksızın basilin saptanması PCR (hedef nükleik asitlerin PCR ile çoğaltılması)

7 4. Basillerin tip belirlenmesi
a- Geleneksel yöntem: Üreme hızı, koloni morfolojisi, pigment üretimi ve biokimyasal testler b- Hızlı yöntemler: Bactec NAP testi, DNA prob, mikolik asit kalıplarının saptanması, DNA hibridizasyonu ve RFLP 5. Basil saptanması ve tip belirlenmesinde yeni yöntemler a- Bactec kültür sistemi ve DNA probla tip belirlenmesi b- Gen çoğaltımı ve hibridizasyon ya da RFLP c- Araştırma aşamasında olan yöntemler: Nonradyometrik yöntemler, PCR, tüberkülostearik asit saptanması, immünolojik- serolojik yöntemler 6. Duyarlılık testleri a- Geleneksel yöntemler (mutlak konsantrasyon, direnç oran ve orantılama) b- Bactec duyarlılık testi c- PCR ile genetik mutasyonların saptanması d- Luciferase enzim aktivitesinin saptanması

8


"PPD DIŞI SPESİFİK TBC TESTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları