Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aflp markeri ve dna klonlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aflp markeri ve dna klonlama"— Sunum transkripti:

1 Aflp markeri ve dna klonlama

2 Moleküler Sistematikte Kullanılan Tekniklerden biri de AFLP TEKNİĞİdir.

3 Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
AFLP tekniği RFLP tekniğinin kesme-tanıma kısımlarının PCR ile çoğaltılmasına dayalı bir DNA markır tekniğidir. Çoğaltılan parça uzunluğu farklılığı veya polimorfizmi anlamına gelen AFLP tekniği RAPD tekniğini ile RFLP tekniğinin birleştirilmiş formu olup RAPD tekniğinin dezavantajlarını gidermek üzere geliştirilmiştir.

4 AFLP, toplam DNA’nın kesildikten sonra PCR reaksiyonuyla çoğaltılması esasına dayanan güçlü bir tekniktir. Bu teknikte genomik DNA genellikle önce birisi altı, diğeri dört bazı tanıyan iki kesim enzimi (RE) tarafından kesilir. Kesilen parçaların uçlarına nükleotid dizilişi sentetik olan DNA’lar eklenir (Adaptör). Eklenen sentetik DNA`nın yani adaptörün nükleotid dizilişini de taşıyan başlatıcı DNA`lar yani primerlerin kullanımıyla nisbeten spesifik DNAçoğaltımı yapılır. Bu çoğaltma iki aşamada gerçekleştirilir

5 İlk aşamada her iki uçtan DNA kesim enzimlerinin tanıdığı diziden sonraki ilk nükleotide göre seçici çoğaltımın yapıldığı ön üretim yapılır. Asıl üretimde ön üretimde elde edilen parçaların kullanımıyla kesim enzimi tanıma yerinden sonraki ikinci ve üçüncü nükleotidler için seçici üretim yapılır. Bütün başlatıcılar sentetik uçların nükleotid dizilişini de taşıdığı için üretim oldukça spesifik şartlarda yapılmış olur. Üretilen parçacıklar bir baz uzunluğu farklarını dahi ayırt edebilen poliakrilamid (dizileme, sekanslamajeli) jel üzerinde hareket ettirilerek farklı genotiplere ait farklılık gösteren parçacıklar tespit edilir.

6

7 AFLP Analizinin basamakları
1-Genomik DNA’nın Restriksiyon Enzimleriyle Kesilmesi: Genellikle 4 baz spesifik MseI ve 6 baz spesifik EcoRI enzimleriyle genomik DNA kesilir.Oluşan DNA parçacıklarının her iki ucununda EcoRI ya da MseI enzimleriyle kesilmiş olabileceği gibi büyük çoğunluğununun bir ucu MseI ve diğer ucu EcoRI ile kesilmiş olacaktır. 2-Çift sarmallı Adaptör Sekanslarının Restriksiyon Enzimlerinin kesmiş olduğu kısımlara eklenmesi: Çift sarmallı ve belirli sekans dizilerine sahip olan iki değişik adaptör sekansları (Mse1-Adaptör ve EcoR1-adaptör) hazırlanır. Bir adaptör kesilmiş DNA parçasının bir ucunda diğer adaptör ise diğer ucuna anahtar-kilit benzetmesi şeklinde uyar ve bağlanır. .

8 Bağlanmadan sonra Restriksiyon Enzimleri tanıma Bölgeleri değiştirildiğinden, Mse1 ve EcoR1 enzimleri tekrar bu bölgeleri kesemez. Adaptörler daha sonra DNA ligaz enzimiyle DNA parçacıklarına fosfodiester bağları kurularak kapatılır. 3- Ön-Seçici PCR : Bu basamakta ise iki primer çifti kullanılır. Primerler MseI ve EcoRI primerleri olarak bilinir. Bu primerler adaptör DNA’ya komplementer olup adaptör DNA’lara bağlanırlar.Bunun ötesinde bu primerlerin 3’-uçları adaptör sekansından genellikle 1 yada 2 baz daha uzundur. Ön-Seçiçi PCR’la sadece 3’-ucunda komplementer olan DNA parçacıkları arttırılır. PCR genellikle 15 yada 20 döngüyle tamamlanır. AFLP’nin temelide budur.

9 4- Seçici PCR: Ön seçici PCR ürünleri bu aşamada seyreltilerek seçici PCR’da kalıp DNA olarak kullanılır. Bu aşamada kullanılan primerler ise ön-seçici PCR’da kullanılan primerlerle aynı olup 3’-ucunda genellikle 2 vey 3 nükleotid uzunluğunda fazla baz bulunur. Eğer iki nükleotid ise 4n= 16 (n=2 değişik primer, eğer 3nükleotid uzunluğunda ise 4 n =64 (n=3) değişik primer kullanılabilir. Her bir PCR için sadece bir çift primer kullanılır. PCR genellikle döngüde tamamlanır.

10 Uygulanabilirliği, RAPD tekniğine göre kolay olmasa da RFLP tekniğine göre çok kolaydır.
Kuruluş aşamasında maliyet gerektirir. Masraf, iş gücü gereksinimi ve güvenilirliği RAPD ve RFLP arasında yer alır. AFLP tekniği ile aynı anda allel incelenebildiği için oldukça kullanışlı bir tekniktir. En büyük avantajı tek bir reaksiyonla çok sayıda bant ( bp) vermesidir ve çalısma için çok az miktarda DNA’ya ihtiyaç vardır

11 DNA KLONLAMA Moleküler klonlama, Gen çoğaltımı veya Gen klonlaması, rekombinant DNA moleküllerinin uygun bir konak hücreye sokularak orada çoğaltılması işlemine verilen addır.

12 Rekombinant DNA teknolojisi genelde, bir organizmadan elde edilen ve içinde istenilen geni taşıyan DNAparçalarının, taşıyıcı özellikte bir DNA molekülüne bağlanarak rekombinant DNA (cDNA) oluşturulması, rekombinant DNA moleküllerinin uygun bir konak hücreye sokularak orada çoğaltılmasını kapsayan bir süreci izlemektedir. Bu sürecin tanımlanmış bir DNA dizisinin yalıtımı (izolasyonu) ve daha sonrasında bunun birçok kopyasını in vivo koşullarda üretme aşamalarını kapsayan kısmı ise gen klonlamasıdır. Klonlama, çoğunlukla gen içeren DNA parçalarının kuvvetlendirilmesi için kullanılsa da, DNA'nın promotorlar,kodlanmamış diziler, kimyasal sentezlenmiş oligo nükleotidler gibi kısımlarını ve nadiren kırılmış DNA'yı kuvvetlendirmek için de kullanılabilir.

13 Bu süreçte konak hücreler çoğaldıkça rekombinant DNA molekülleri döllere geçerler ve yavru hücrelerde de kopya sayılarını arttırırlar. Çok sayıda hücre bölünmesini takiben oluşan bir klonda hücrelerin her birinde istenilen geni taşıyan cDNA moleküllerinin bir ya da daha fazla sayıda kopyası bulunur. Buna göre, gen klonlaması (ya da DNA klonlaması) tek bir genden kökenlenen ve hepsi birbirinin ayn olan bir DNA populasyonu elde etmektedir. Bu teknolojiyle ayrıca çoğu kez klonlanmış bir genin kendisi için yeni konakta ifade edimin (ekspresyonun) sağlanmasıyla ürünün eldesi de amaçlanmaktadır. Moleküler klonlama, biyoloji deneylerinin ve yüksek oranda protein üretimi gibi teknolojik uygulamaların çoğunda yarar sağlamaktadır.

14 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim :) 200920102030 özge çekİL

15 KAYNAKLAR: HACETTEPE. EDU. TR biyoloji. balikesir. edu. tr www. deu
KAYNAKLAR: HACETTEPE.EDU.TR biyoloji.balikesir.edu.tr nar.oxfordjournals.org


"Aflp markeri ve dna klonlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları