Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

2 İçerik Kuruluş Maliye teşkilatı içindeki yeri MASAK organizasyon yapısı Fonksiyonları Yeni Kanun Tasarısı FATF ve FATF Değerlendirmesi

3 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Yasa uyarınca kurulmuştur 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen çalışmalarına başlamıştır Kuruluş

4 Maliye teşkilatı içindeki yeri

5 MSA Uzmanları Şube Müdürleri MASAK organizasyon yapısı

6 Fonksiyonları Veri toplama ve değerlendirme İnceleme, uygulama ve denetleme Düzenleme ve koordinasyon

7 MASAK bir mali istihbarat birimidir Mali istihbarat birimi; Karapara aklamayla mücadele amacıyla, suçtan elde edildiğinden şüphe duyulan gelirlerle ilgili veya ulusal mevzuat gereğince bildirilen mali bilgileri, toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumlu merkezi ulusal birim. Egmont Grubu MİB tanımı

8 Egmont Grubunda MASAK temas noktasıdır

9 Terörizmin finansmanı ile mücadele de mali istihbarat biriminin çalışma alanına girmiştir Egmont Grubu 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör olaylarından sonra, karapara aklama ile mücadele amacına Terörizmin Finansmanı ile mücadeleyi de ilave etmiştir. Dolayısıyla terörizmin finansmanı ile mücadele, MASAK’ın da faaliyet alanına girmiştir.

10 MASAK bir araştırma inceleme ve denetim birimidir Karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi Ön inceleme – Mali Suçları Araştırma Uzmanları Araştırma ve inceleme – 6 grup inceleme elemanı Yükümlülük denetimi 6 grup inceleme elemanı

11 Düzenleyici önerilerde bulunur ve koordinasyon birimidir Düzenleyici nitelikte önerilerde bulunur Yasa tasarısı taslakları Yönetmelikler Genel Tebliğler KPA ile mücadelede koordinasyon sağlar Araştırma ve inceleme elemanları arasındaki koordinasyon Yasa uygulayıcı birimler arasındaki koordinasyon

12 Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder Mali Eylem Görev Grubu (FATF) faaliyetleri KPA ve TF ile mücadelede 40 + 9 Tavsiyeye uyum çalışmaları FATF’nin Türkiye karşılıklı değerlendirmesi hazırlıkları FATF Toplantılarına katılım ve faaliyetlerin takibi Egmont Grubu faaliyetleri Uluslararası bilgi değişiminde temas noktası

13 Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder Avrupa Konseyi düzenlemeleri ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları Strasbourg Konvansiyonu ile ilgili çalışmalar Direktiflere uyum Diğer uluslararası ilişkiler EURASIA’da gözlemci üye olan ülkemizin temsili BM çalışmaları (Viyana, Palermo, New York sözleşmeleri)

14 Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu

15 Görev ve yetkileri Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda MASAK’ın yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordine etmek Uygulamaya ilişkin politikaları tespit etmek Mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmek (K.4/2)

16 Üyeleri Asıl üyeler (12 Adet) Maliye Müsteşarı (Başkan) Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı MASAK Başkanı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gelirler Genel Müdürü Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü E.G.M. Kaçakçılık ve Organize Suç. Müc. Daire Başkanı (K.4/1)

17 Gerektiğinde üye sıfatıyla katılacak diğer üyeler Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı İçişleri Bakanlığı KİHBİ Dairesi Başkanı Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Merkez Bankasından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci Kurul gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir (bunlar üye sıfatı taşımazlar) (K.4/1)

18 Çalışma Esasları Altı ayda bir olağan olarak toplanır Toplantılar gizlilik esasına göre yapılır Toplantıya çağırılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır Üyeler çekimser oy kullanamazlar Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır (KKY.7)

19 BANKALARBASINSAVCILIKKURUMKİŞİŞİRKETYURTDIŞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ* veya İHBARLAR ÖN İNCELEMEARAŞTIRMA VE İNCELEME 6 GRUP İNCELEME ELEMANI** MASAK UZMANLARI - - Veri toplama - - Analiz - - Değerlendirme - - Veri toplama - - araştırma ve inceleme (kapsamlı) - - Analiz ve değerlendirme ÖN İNCELEME RAPORU ARŞ.VE İNC. RAPORU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU Y. uygulayıcı birimler ile koordinasyo n Tedbir Şüpheli işlem bildirimleri aralarında banka ve ÖFK’ların da bulunduğu, 4208 S.K.Uyg.Dair Yönetmelikte yer alan 23 yükümlü grubunca yapılır. **Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kont., Bankalar Yem.Mur., Hazine Kont., Sermaye Piyasası Uzmanları MASAK Veri Tabanı MASAK Veri Tabanı Suçun tespiti Suç yok Kapsamlı inceleme gereği İşlem süreci

20 ÖN İNC.SEVK 1347 4208 K.DIŞI 614 DEVAM ED. 277 TAMAML. 1070 İNC.SEVK 408 SUÇ DUY. 48 2136 TOPLAM BİLDİRİM Ş.İ.B.FORMUİHBAR 16192562 4181 BANKABASINŞİRKETC.SAV.KURUMKİŞİYURTDIŞI İHBAR KAYNAKLARI İNCELEME. SEVK 789 4208 KAP. 167 4208 K.DIŞI 364 DEVAM ED. 258 TAMAML. 531 SUÇ DUY. 167 SUÇ DUY. 6 221 1997-2005 TOPLAM SUÇ DUYURUSU = 223 + 27 (Yükümlülük ihlali) =248

21 Açılan Davalar Aklama SuçuYükümlülük İhlaliToplam 17917196 Yargıtay’a İntikal Eden Davalar Dosya Sayısı İlk Derece Mahkemesi Kararı MahkumiyetBeraat 32725

22 Yeni Kanun Tasarısı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

23 Kimlik tespiti İşlem yapanlar Nam veya hesaplarına işlem yapılanlar Şüpheli işlem bildirimi 3. kişilere bilgi verilmemesi (tipping off) Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması Tasarı neler getiriyor?

24 Devamlı bilgi verme Bilgi ve belge verme Belgelerin muhafaza ve ibrazı Belgeleri düzenleme tarihinden Defter ve kayıtları son kayıt tarihinden Kimlik tespitine ilişkin belgeleri son işlem tarihinden İtibaren 8 yıl süreyle muhafaza ve istenildiğinde ibraz zorunluluğu Tasarı neler getiriyor?

25 Erişim sistemi kurulması Yükümlülerin korunması Hukuki ve cezai bakımdan koruma Bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli tutulması Yükümlülük denetimi Tasarı neler getiriyor?

26 Yükümlülük ihlalinde idari ceza Kimlik tespiti Şüpheli işlem bildirimi Devamlı bilgi verme İle ilgili yükümlülüklerin ihlali halinde yükümlülere 10.000 YTL idari para cezası Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerine uyulmaması halinde yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca 2.000 YTL idari para cezası Tasarı neler getiriyor?

27 Yükümlülük ihlalinde idari ceza Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemi kurulması İle ilgili yükümlülüklere uymayan yükümlülere eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 30 günden az olmamak üzere süre verilmesi Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere 10.000 YTL idari para cezası Tasarı neler getiriyor?

28 Yükümlülük ihlalinde adli ceza ŞİB ile ilgili 3. kişilere bilgi verilmemesi Bilgi ve belge verme Muhafaza ve ibraz Yükümlülüklerini ihlal edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5.000 güne kadar adli para cezası Tasarı neler getiriyor?

29 FATF Türkiye 3. Karşılıklı Değerlendirmesi

30 FATF  1989 yılında Paris’te gerçekleştirilen G-7 Zirvesinde kurulmuştur.  31 ülke ve 2 uluslararası örgüt olmak üzere toplam 33 üyesi mevcuttur.  Türkiye 1991 yılında üye olmuştur.

31 FATF ÜYESİ ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER   Arjantin   Avustralya   Avusturya   Belçika   Brezilya   Kanada   Danimarka   Finlandiya   Fransa   Almanya   Yunanistan   Hong Kong   İzlanda   İrlanda   İtalya   Japonya

32 FATF ÜYESİ ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER   Lüksemburg   Meksika   Hollanda   Yeni Zelanda   Norveç   Portekiz   Singapur   İspanya   İsveç   İsviçre   Türkiye(24.09.1991)   İngiltere   ABD   Rusya   Güney Afrika Cumhuriyeti   Avrupa Komisyonu   Körfez İşbirliği Konseyi

33 Görevleri Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele mesajını tüm dünyaya yaymak 40 Tavsiye ve 9 Özel Tavsiyenin FATF üyelerinde uygulanmasını takip etmek Karapara aklama ve terörizmin finansmanı trendlerini ve tipolojilerini belirlemek NCCT’leri belirlemek ve denetlemek Üye ülkelerin tavsiyelere uyumunu denetlemek ve değerlendirmek FATF’İN GÖREVLERİ

34 Değerlendirmede Esas Alınacak Dokümanlar 40 Tavsiye (2003) 9 Özel Tavsiye (2001) AML/CFT Metodolojisi (2004)

35 SıraÜlke 2.Tur Karşılıklı Değerlendirme Yerinde Ziyaret Tarihi 3.Tur Karşılıklı Değerlendirme Yerinde Ziyaret Tarihi 1 BelçikaMart 199717-28 Ocak 05 2 NorveçKasım 199717-28 Ocak 05 3 AvustralyaMayıs 199610-23 Mart 05 4 İsviçreHaziran 19973-14 Nisan 2005 5 Irlanda Nisan 199827 Haziran - 8 Temmuz 05 6 İsveçMart 19965-16 Eylül 05 7 İspanyaŞubat 199812-23 Eylül 05 8 ABDAralık 199617-28 Kasım 05 9-18 Ocak 06 9 PortekizEkim 1998 Ocak 06 10 Çin-2005’in sonu veya 2006 nın başı 11TürkiyeKasım 1998 Eylül 2006 12 FinlandiyaMart 19982006 13 Rusya-Mayıs-Haziran 06 14 İzlandaTemmuz 1998Temmuz 06? 15 KanadaMayıs 1997Eylül 06 16 YunanistanOcak 19982006 17 HollandaOcak 19992007 nin başı

36 Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Süreci Sualnamenin FATF’ye gönderilmesi Haziran 2006 sonu Değerlendirmecilerin Türkiye ziyareti (on-site visit) – Eylül 2006’nın Başı Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun FATF Genel Kurulunda görüşülmesi – Şubat 2007 Genel Kurulu

37 Genel Olarak:  Karapara aklama ve terörizmin finansmanının genel durumu  Mali Sektör ve mali olmayan sektörün gözden geçirilmesi  Ticaret Kanunlarının ve tüzel kişilere ilişkin mekanizmaların gözden geçirilmesi  Karapara aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki önleyici önlemlerin gözden geçirilmesi- Son karşılıklı değerlendirmeden bu yana sağlanan gelişmeler Yasal Sistemler:  Karapara aklamanın ve terörizmin finansmanının suç haline getirilmesi  Suçtan elde edilen gelirlerin müsaderesi ve tedbir mekanizması  Terörizmin finansmanında kullanılan fonlara tedbir konulması  Mali istihbarat birimi ve fonksiyonları  Yasa uygulayıcı birimler, savcılık ve diğer yetkili otoritelerin fonksiyonları

38 Mali kurumlara yönelik önleyici tedbirler:  Karapara aklama ve terörizmin finansmanı riski  Müşteriye gerekli dikkatin gösterilmesi  PEPs’lere yönelik önlemler  Üçüncü kişilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi  Mali kurum gizliliği  İşlemlerin ve ilişkilerin izlenmesi  Şüpheli işlem ve diğer bildirimler  İç denetim, uyumun sağlanması, yurt dışındaki şubelere yönelik düzenlemeler  Paravan bankalara ilişkin düzenlemeler  Mali Kurumun mali piyasaya girmesi ve sahipliğine yönelik düzenlemeler  AML/CFT Rehberleri  Sürekli izleme ve denetim  Para ve değer transferine ilişkin düzenlemeler

39 Mali Olmayan iş ve meslek sahiplerine yönelik düzenlemeler  Müşteriye gerekli dikkatin gösterilmesi  İşlemlerin ve ilişkilerin izlenmesi  Şüpheli işlem bildirimi  İç denetimin, uyumun sağlanması  Düzenleme, denetim ve izlemeye yönelik önlemler Tüzel kişilere yönelik düzenlemeler  Lehdarın tespit edilmesi ve bilgilerin kontrolünün sağlanması  Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik düzenlemeler Ulusal ve uluslararası işbirliği konuları  Ulusal işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konuları  Sözleşmeler ve BM’nin Özel Kararlarının onaylanması  Karşılıklı adli yardımlaşmanın sağlanması  İadeye ilişkin hükümlerin düzenlenmesi  Diğer uluslar arası işbirliği düzenlemeleri

40 Uyumlu (Complaint) Büyük ölçüde uyumlu (Largely complaint) Kısmen uyumlu ( Partially complaint) Uyumsuz (Non-complaint) Uygulanamaz (Not applicapable) Uyum Düzeyinin Değerlendirilmesi

41 Adalet Bakanlığı Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sanayi Bakanlığı Vakıflar ve Derneklerin Bağlı Olduğu Bakanlıklar Ziyaret Edilebilecek Bakanlıklar

42 Ziyaret Edilebilecek Kurumlar Mali İstihbarat Birimi (MASAK) Polis ve Jandarma Birimleri Savcılık Gümrük İdaresi Mali Kurumlara Lisans Veren ve Denetleyen Kurumlar (BDDK – SPK – Hazine Müsteşarlığı gibi) Merkez Bankası Mali Sektör Birlikleri (Bankalar Birliği gibi) Barolar Birliği, Noterler Birliği, TÜRMOB İlgili Olabilecek Diğer Kurumlar

43 Biennial update Enhanced follow – up Karşılıklı Değerlendirme Raporu Sonrası Süreç

44 Geliştirilmiş takipte sırasıyla; a- Ülkeden belirli bir zaman çerçevesi içerisinde tavsiyeleri uygulamada gösterdiği gelişmeler hakkında düzenli raporlar vermesi istenir. b- FATF Başkanınca üye ülkedeki ilgili bakana tavsiyelere uyumsuzluğa dikkat çeken mektup gönderilir. c- Sözkonusu ülkeye bu mesajı güçlendirecek yüksek düzeyde temsilciler gönderilir. d- Üyelerce 21. tavsiyenin uygulanması çerçevesinde üye ülkenin tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirtir bir bildiri yayınlanabilir. (Yaptırım Maddesi) e- Ülkenin tavsiyelere uyum sağlayıncaya kadar FATF üyeliği askıya alınır. f- Ülkenin üyeliği sona erdirilir. Geliştirilmiş Takip

45 Dikkatiniz için teşekkür ederim. (KKY.7)


"T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları