Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağımlılık Nedir? Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağımlılık Nedir? Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Bir."— Sunum transkripti:

1

2 Bağımlılık Nedir? Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Bir maddeye bağımlılık fiziksel, ruhsal veya her ikisiyle olabilir. Bir maddeye bağımlılık fiziksel, ruhsal veya her ikisiyle olabilir. Ruhsal bağımlılık; alışkanlık olarak da isimlendirilir, maddeye karşı devamlı veya aralıklı şiddetli istekle belirlidir. Ruhsal bağımlılık; alışkanlık olarak da isimlendirilir, maddeye karşı devamlı veya aralıklı şiddetli istekle belirlidir. Fiziksel bağımlılık; yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkışını önlemek için maddeyi alma gereksinimi ve toleransla belirlidir. Fiziksel bağımlılık; yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkışını önlemek için maddeyi alma gereksinimi ve toleransla belirlidir.

3 Bağımlılık Tipleri: DSÖ, madde kullanımı ve bağımlılığını şöyle gruplamaktadır: 1.Opiat Tipi Bağımlılık 2.Alkol/Barbitürat/Benzodiazepin Tipi Bağımlılık 3.Esrar Tipi Bağımlılık 4.Kokain Tipi Bağımlılık 5.Psikostimulan (uyarıcı) Tipi Bağımlılık 6.Hallüsinojen Tipi Bağımlılık 7.Solvent-İnhalant Tipi Bağımlılık 8.Tütün Tipi Bağımlılık

4 I.OPİOİDLER Opioidler, opium türevlerini ve sentetik drogları içerirler. -Opium -Morfin -Diacetylmorfin(eroin,smack,horse) -Metadon -Kodein -Oxycodone(Perkodan,Percocet) -Hydromorphone(Dilaudid) -Levorphanol(Levo-Dromoran) -Pentazosin(Talwin) -Meperidin(Demerol) -Propoxyphene(Darvon)

5 II.SEDATİF, HİPNOTİK VE ANKSİYOLİTİKLER - 1.Benzodiazepinler: -Diazepam -Lorazepam -Alprozolam -Klordiazepoksit -Fluorozepam vb. 2.Barbitüratlar: -Sekobarbital -Pentobarbital 3.Benzer Etkili Maddeler:-Meprobamat -Metakualon -Glutetimid -Kloralhidrat

6 III.UYARICILAR (AMFETAMİNLER) 1. -Dextroamfetamin (Dexedrine) -Methamfetamin (Dezoxyn,Speed) -Metilfenidat (Ritalin) -Pemolin (Cylert) 2. Benzer Etkili Maddeler: -Efedrin -Fenillpropanolamin -Khate -Methcathinon (Crank)

7 3. Türetilmiş Amfetaminler (Halusinojenler): -MDMA (3,4-metilendioksimethamfetamin) (EXTACY) -MDEA (N-etil 3,4-metilendioksimethamfetamin) -MMDA (5 metoksi-3,4metilendioksimethamfetamin) -DET (dietlhyltryptamine) -DMT (diemthyltyptamine) -DOM (2,5 dimethoxy-4methylamphetamine) -STP -MDA(methilen dioksiamfetamin) 4. Ice : Metamfetaminin saf şeklidir.

8 IV.KOKAİN V.ESRAR (Marijuana,Cannabis Sativa) VI.PCP (Fensiklidin) VE BENZERLERİ (Ketamin) VII.HALUSİNOJENLER: 1.LSD (Lysergic acid diethylamide) 2.Psilocybin (bazı mantarlardan) 3.Mescalin (Peyot kaktüsü) 4.Harmine ve Harmanine 5.İbogaine 6.Türetilmiş Amfetaminler(DET, DMT, DOM, STP, MDA)

9 VIII.İNHALANLAR -Benzin -Kerosen -Plastik ve kauçuk katkıları -Boyalar -Yapıştırıcılar -Vernikler -Tiner -Aerosoller -Aseton -NO -Amilnitrat

10 Kullanım Yolu: Opium sigara gibi içilir. Eroin genelde enjekte edilir (iv. ve sc.) veya nazal yolla inhale edilebilir ve uyarıcılarla birarada iv. enjeksiyon şeklinde kullanılabilir (speedball). Etki Süreleri: Eroin 3-4 saat Meperidin 2-4 saat Morfin,Hidromorfin 4-5 saat Metadon 12-24 saat Propoksifen 12 saat Pentazosin 2-3 saat I.OPİOİDLER

11 Opioid İntoksikasyonu: ‘Opioid intoksikasyon sendromu’, bilinç bulanıklığı, miyotik pupil ve solunum yetmezliği triadı olarak tanımlanır. A.Davranışsal Etkiler ●Öfori ●Uyuşukluk ●Anoreksia ●Hipoaktivite ●Cinsel Dürtü Azalması ●Kişilik Değişiklikleri

12 B. Fiziksel Etkiler: 1.Miyozis 2.Hipertermi / Hipotermi 3.KVS: -Hipotansiyon -Disritmi -Pulmoner Hipertansiyon -Siyanoz 4.Solunum Sistemi: -Solunum depresyonu -Pulmoner Ödem -Hipoksi -Bronkospasm -Akut Astım

13 5. SSS: -Letarji -Koma -Konvulsion (kronik meperidin kullanımı) -Myoklonik Reaksiyonlar -Spongioform Ensefalopati -Myelopati -Stroke (eroin) -Parkinson benzeri sendrom (meperidin) -Paradoksik Ağrı Cevabı (nalbuphine,buprenorphine) -İntrakranial Hipertansiyon (fentanyl )

14 6. GIS: -Hipomotilite -İleus 7.Hepatotoksisite 8.GÜS: -Akut Tubuler Nekroz -Glomerulonefrit -Glomeruloskleroz -Renal Amiloidoz -Renal Yetmezlik 9.Hematolojik: -Lökositoz 10.Dermatolojik: -Rash -Seborrea -Skleroderma

15 11.Kas-İskelet Sistemi: -Rhabdomiyoliz (eroin) -Musküler rijidite,spasmlar (fentanyl) 12.Endokrin: -Hipoglisemi (eroin) -ACTH inhibisyonu 13.Mesane Ca. ► Laboratuvar İzlemi: - Kanda son dozdan sonra 24 saate kadar saptanabilir -Ciddi maruziyette; arterial kan gazları ve/veya pulse oksimetri, solunum fonksiyon testleri ve PA Akc. grafisi ile hasta takibi önerilmektedir.

16 ► TEDAVİ: -Kusma önerilmemektedir. -Aktif kömür: 240 mL su/ 30 gr. kömür -Konvulsion tedavisi: IV. Benzodiazepin ~Diazepam Adult: 5-10mg(15 dk.arayla) Çocuk: 0.2-0.5mg/kg (5 dk.) ~Lorazepam Adult: 2-4mg Çocuk: 0.05-0.1mg/kg *Adultte 30 mg., <5yaş çocukta 10mg. Diazepama rağmen konvulsion tekrarlarsa fenobarbital önerilmektedir.

17 -Akut akciğer hasarı: Ventilasyon ve oksijenizasyon artırılmalıdır. -Hipotansiyon: ~ Fazla miktarda iv sıvı yüklemesi gerekebilir. ~Trendelenburg pozisyonu ~Yanıt alınamayan durumlarda dopamin (2-5mcg/kg/dk) veya norepinefrin (0.1-0.2 mcg/kg/dk) -Naloxan: Spesifik antidottur. Başlangıç dozu: 0.4-2 mg iv (gerektiğinde tekrarlanır) *10 mg naloxana rağmen klinik düzelme olmazsa, tanıdan uzaklaşılmalıdır. *Methadone gibi uzun etkili narkotik intoksikasyonlarında iv infüzyon yararlı olabilir.

18 Toksik Doz Aralığı: -5mg/kg ve üzeri kodein alımı, solunum arrestine neden olur. -Çocuklarda 1mg/kg üzeri kodein alımı, semptomları başlatır. -Kodeinin tahmini letal dozu: 7-14 mg/kg (adult) -İnfantta 2.5mg. Hydrocodone letal dozdur.

19 PSİKOAKTİF İLAÇLARLA İLİŞKİLİ DURUMLAR İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ OPIOIDLERÖfori,Uyuşukluk,Anoreksiya,Hipoaktivite, Kişilik değişiklikleri, Cinsel dürtü azalması Myozis,pruritus,Bulantı,Bradikardi,Kabızlık Kanda son dozdan sonra 24 saate Kadarsaptanabilir.

20 İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ AMFETAMİN VE DİĞER SEMPATOMİMETİKLERUyarılmışlık, Aşırı konuşkanlık, Öfori,Hiperaktivite,Ajitasyon, Paranoid eğilim, Görsel ve Dokunsalvarsanılar,EmpotansMidriyazis,Tremor, Ağızda kötü koku,Ağızkuruluğu,Taşikardi,Ateş,Aritmi, Kilo kaybı, Konvülzyon,Hipertansiyon,Nasalseptumdelinmesi Kan ve İdrardasaptanabilir.

21 İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ HALÜSİNOJENLERYoksunluk Sonrası 8-12 saat Süresinceflashback, Görsel varsanılar, Paranoid düşünce, Gerçeği yansıtmayan güçlü ve başarılı olma duygusu,Depersonalizasyon,Derealizasyon, Özkıyım veya öldürme eğilimleri Midriyazis,Ataksi,Hiperemikkonjonktiva,Taşikardi,HipertansiyonYOK

22 İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ PCP VE BENZERİ MADDELER 8-12 saat etki Süresi (ketamin için 2 saat) Paranoid düşünce, ÇağrışımbozukluklarıKatatoni,Konvülzyonlar, Labil duygu durum, Şiddet içeren davranışNistagmus,Midriyazis,Ataksi,Taşikardi,HipertansiyonYutulduktan sonra idrarla 5 güne kadar saptanabilir.FenotiazinlerkontrendikedirHaloperidol 1-4mg, ım veya oral

23 İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ MSSDEPRESANLARIUyuşukluk,Konfüzyon,Dikkatsizlik Aşırı terleme, Ataksi,Hipotansiyon,Nöbetler,MyozisKandasaptanır.Kötüye kullanılan her 100 mg barbitürat için 30 mg sıvı fenobarbital ile yerine koyma tedavisi. Diazem de kullanılır.

24 İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ INHALANLARÖfori,Algıbulutlanması,Anlaşılmazkonuşma,psikoz, 6 aydan uzun kullanımda kalıcı beyin hasarı Nefeste koku, Ventrikülerfibrilasyon,Taşikardi,Kc.-Böbrek-Akc.hasarı,Nistagmus,Ataksi,Solunumdepresyonu,FlushingDokuhasarınınbelirlenmesiSGOTEpinefrindenkaçınmalıdır.Haloperidol1-5mg

25 İLAÇ DAVRANIŞSAL ETKİLER FİZİKSEL ETKİLER LAB.TEDAVİ BELLADON ALKALOİDLERİ Sıcak deri, Eritem, Bulanık görme, Konfüzyon,Uyarılmışlık,Stupor,Koma,Deliryum(antikolinerjikdeliryum),Susuzluk,GüçsüzlükAğız-boğazkuruluğu,Midriyazis,Seyirme,Disfaji,Ateş, Şoku takiben hipertansiyon, İdrar retansiyonu, Işığa duyarlılık YOKAntidotufizostigmindir.Taşiaritmileriçinpropranolol

26 LSD TİPİK LSD İNTOKSİYONU KRONOLOJİSİ FAZALIMI TAKİBEDEN ZAMAN SEMPTOMLAR SOMATİK 0-60 dakikaanksiete, sayıklama Midriyazis, flushing Fasciculasyon, taşikardi Hipertansiyon, hiperrefleksi ALGISAL 30-60 dakikagörsel, işitsel, duyusal değişiklik Renk algılamada bozulma Zaman/şekil algılamada bozulma Sinestezi PSİKOLOJİK 2-12 saatMoodda dalgalanma Depresyon Depersonalizasyon Derealizasyon, Vücut imajının kaybolması öfori

27 VİTAL BULGULAR: Hipertansiyon/Hipotansiyon Taşikardi Takipne Hipertermi BAŞ-BOYUN: Midriyazis Lakrimasyon Renk ve visüel fonksiyonlarda bozulma Tekrarlayıcı visüel illüzyonlar ve halolar KVS: Hipertansiyon/Hipotansiyon Taşikardi

28 SOLUNUM SİSTEMİ: Takipne Bronkokonstrüksiyon NÖROLOJİK SİSTEM: ♦ Akut Mental Durum Değişiklikleri Rahatsızlık Hissi Akut Anksiyete Davranış değişiklikleri Depersonalizasyon Tremorlar İnkoordinasyon ♦ Sempatomimetik semptomlar ♦ Konvülzyon, ataksi ♦ Kas güçsüzlüğü

29 GİS: Bulantı Diare Salivasyon Retroperitoneal fibrozis (Kronik LSD kullanımında) Anoreksi GÜS: Rabdomyoliz (konvulzyon ve komaya sekonder) Renal yetmezlik Uterin kontraksiyonlar HEMATOLOJİK SİSTEM: Pıhtılaşmada azalma (Erken dönemde oluşur. Spontan düzelir) Vasküler retraksiyon Lökositoz (olasılıkla)

30 KAS-İSKELET SİSTEMİ: Kas rijiditesi (LSD’ye bağlı gelişen NMS’de görülür.) PSİKİYATRİK: Halüsinasyonlar (genellikle visüel) Akut psikotik reaksiyon Paranoya Depersonalizasyon Kognitif ve algısal durum değişiklikleri Sinestezi (karakteristik) Flashback Panik reaksiyon GEBELİK: Teratojendir.

31 TEDAVİ ORAL-PARENTERAL ALIM Hızlı absorbsiyonundan ötürü gastrointestinal dekontaminasyon genellikle yaralı değildir. A-Kusturma önerilmemektedir. (Bilinç bulanıklığı, konvulzyon ve solunum zorluğu eşiğini düşürdüğü için) B-Aktif kömür: 240ml su/ 30gr. Aktif kömür Adult/ Adolesan: 25-100 gr. 1-12 yaş çocuk:25-20 gr. 1 yaş altı çocuk:1gr/kg (Özellikle fazla miktarlarda alımdan sonra önerilmektedir.)

32 C- Thiamine 100mg. IV Ve Glukoz 1gr/kg IV (Mental durum değişikliği veya etken bilinmiyorsa verilir.) D-ANKSİYETE / AJİTASYON: ♦ Akut anksiyete, IV veya PO diazepam ile yönetilir. Adult : 10mg.a dek yavaşça Çocuk : 0.1-0.3 mg/kg yavaşça

33 . ◄ ► CHLORPROMAZİN KULLANILMAMALIDIR. ◄ (LSD ile birlikte dimetiltriptamin vb. ilaçlar alınmışsa chlorpromazin kullanımı hipertansiyon ve konvüzyon eşiğini belirgin düşürür) ♦ Lorazepam: Adult 1-2mg ♦ Chlordiazepoxide:Adult 50-100mg ♦ Lorazepam: Adult 1-2mg ♦ Chlordiazepoxide:Adult 50-100mg ♦ Haloperidol: Adult 5-20mg. IM,IV,PO ♦ Psikoterapi

34 E-PSİKOZ: Nöroleptikler, kronik LSD kullanımına bağlı gelişen psikoz tedavisinde önerilmektedir. Minür trankilizanlar Haloperidol Fenotiazine Lityum Kabidopa ve 1,5 hidrokditriptofan Seratonin s2 reseptör antagonistleri F-NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM: Destekleyici tedavi ve Dantrolene veya Bromocriptine

35 G-RHABDOMYOLİZ: -%0.9 NaCl 2-3 ml/kg/saat -Diüretikler -Üriner alkalinizasyon önerilmemektedir.

36 LABORATUVAR İZLEMİ : İdrar çıkışı İdrar çıkışı Serum elektrolitleri Serum elektrolitleri CK CK Renal fonksiyonlar izlenmelidir Renal fonksiyonlar izlenmelidir

37 TOKSİSİTE SINIRI İnsanlar için minimum letal doz veya toksik dozu bilinmemektedir. İnsanlar için minimum letal doz veya toksik dozu bilinmemektedir. LD 50: 0.3 – 50 mg/kg LD 50: 0.3 – 50 mg/kg 100 – 400 mcg’lık tek doz LSD alımı ile şuur bulanıklığı geliştiği bilinmektedir. 100 – 400 mcg’lık tek doz LSD alımı ile şuur bulanıklığı geliştiği bilinmektedir.

38 MARIJUANA (Cannabis Sativa, Joint, Esrar, Haşhiş, Ot) Öforizan etkili delta-9-tetrahydrocannabiol (THC) içerir. Öforizan etkili delta-9-tetrahydrocannabiol (THC) içerir. Hafif intoksikasyon Somnolans Somnolans Öfori Öfori Duygu farkındalığında artış Duygu farkındalığında artış İyi hissetmede artış İyi hissetmede artış Zamanı hissetmede değişim Zamanı hissetmede değişim

39 Orta dereceli İntoksikasyon Kısa süreli hafızada bozulma Kısa süreli hafızada bozulma Depersonalizasyon Depersonalizasyon Sosyal inhibisyonda azalma Sosyal inhibisyonda azalma Dikkatte dağılma Dikkatte dağılma Mood değişiklikleri Mood değişiklikleri Aşırı hareketler ve gülme krizleri Aşırı hareketler ve gülme krizleri Bağımlılık davranışları Bağımlılık davranışları

40 Ciddi İntoksikasyon Motor koordinasyonda azalma Motor koordinasyonda azalma Kas sertlikleri Kas sertlikleri Letarji/ ataksi Letarji/ ataksi Sedasyon Sedasyon Konsantrasyon yeteneğinde azalma Konsantrasyon yeteneğinde azalma Konuşmada saçmalama Konuşmada saçmalama Panik reaksiyon Panik reaksiyon İskelet kaslarında düzensiz hareketler (Aşırı dozlarda) İskelet kaslarında düzensiz hareketler (Aşırı dozlarda)

41 ANİ KESİLME/KRONİK MARIJUANA-TCH KULLANIMI Orta dereceli yokluk sendromuna yol açar * Sürekli ajitasyon * Sürekli ajitasyon * Endişe hali, agresiflik * Endişe hali, agresiflik * Uykusuzluk * Uykusuzluk * Terleme * Terleme * Yaygın migren tarzı baş ağrısı * Yaygın migren tarzı baş ağrısı

42 PEDİYATRİK İNTOKSİKASYONLAR Hızla artan baş dönmesi Hızla artan baş dönmesi Midriyazis Midriyazis Hipotoni Hipotoni Gözkapağı kapanmasında yavaşlama Gözkapağı kapanmasında yavaşlama Ağızda granüller Ağızda granüller Nadiren de; Nadiren de; Koma ve/veya solunum obstrüksiyonu Koma ve/veya solunum obstrüksiyonu Stupor Stupor Solunum depresyonu Solunum depresyonu

43 VİTAL BULGULAR: * Hipotermi veya hipertermi * Hipotermi veya hipertermiBAŞ-BOYUN: * Konjonktivada kızarıklık * Konjonktivada kızarıklık * Kemozis * Kemozis * Midriyazis * Midriyazis * Nistagmus * NistagmusKVS: * Kalp hızı ve kardiyak outputta artış * Kalp hızı ve kardiyak outputta artış * Postural hipotansiyon * Postural hipotansiyon

44 SOLUNUM SİSTEMİ Yüksek doz marijuana içiminde: * İrritasyon * İrritasyon * Öksürük * Öksürük Oral alım ve inhalasyon birlikte ise: * Doz bağımlı bronkodilatör etki * Doz bağımlı bronkodilatör etki Uzun süre kullanım: * Kronik respiratuar sendrom * Kronik respiratuar sendrom

45 NÖROLOJİK SİSTEM Hafif intoksikasyon: * Baş dönmesi * Baş dönmesi * Öfori * Öfori * Duyu hissinde artış * Duyu hissinde artış * İyi hissetmede artış * İyi hissetmede artış * Zaman oryantasyonunda değişme * Zaman oryantasyonunda değişme

46 Orta dereceli intoksikasyon: * Hafıza bozuklukları * Hafıza bozuklukları * Depersonalizasyon * Depersonalizasyon * Mood değişiklikleri * Mood değişiklikleri Ciddi intoksikasyon: * Motor koordinasyonda azalma * Motor koordinasyonda azalma * Letarji * Letarji * Konuşmada saçmalama * Konuşmada saçmalama * Panik reaksiyon * Panik reaksiyon * Konvülzyon * Konvülzyon

47 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İştahta artış İştahta artış Barsak motilitesinde azalma Barsak motilitesinde azalma GENİTOÜRİNER SİSTEM Üriner retansiyon Üriner retansiyonKARSİNOJENİTE Ağız, boyun ve akciğer kanserinde artış Ağız, boyun ve akciğer kanserinde artış

48 PSİKİYATRİ Tek doz alım: * Konfüzyon * Konfüzyon * Depersonalizasyon * Depersonalizasyon * Şüpheci ve paranoid düşünceler * Şüpheci ve paranoid düşünceler * Anksiyete * Anksiyete Kronik kullanım: * Şizofreni * Şizofreni * Psikoz * Psikoz * Amotivasyonel sendrom * Amotivasyonel sendrom * Depersonalizasyon * Depersonalizasyon * Agarofobi * Agarofobi

49 TEDAVİ A- Aktif kömür B- Depresif Halüsinasyonları olan Halüsinasyonları olan Psikotik reaksiyonları olan hastaları sakin bir bölümde istirahat ettirip onları kalıcı bir hasar kalmayacağı konusunda ikna etmek gerekir. Psikotik reaksiyonları olan hastaları sakin bir bölümde istirahat ettirip onları kalıcı bir hasar kalmayacağı konusunda ikna etmek gerekir. Aşırı ajitasyon görülen durumlarda benzodiazepinler önerilmektedir. 5-10 mg diazepam PO. 5-10 mg diazepam PO.

50 C- Hipotansiyon: 10-20 ml/kg isotonik sıvı infüzyonu 10-20 ml/kg isotonik sıvı infüzyonu Dopamin 5-20 mcg/kg/dk Dopamin 5-20 mcg/kg/dk Norepinefrin Adult : 0,5-1 mcg/dk infüzyon Norepinefrin Adult : 0,5-1 mcg/dk infüzyon Çocuk: 0,1 mcg/kg/dk Çocuk: 0,1 mcg/kg/dk infüzyon infüzyon

51 TOKSİK DOZ ARALIĞI İnsanda tahmini marijuana letal dozu; İnsanda tahmini marijuana letal dozu; 30 mg/kg 15 mg/m2 oral TCH alınımı ile SSS semptomları görülür. 15 mg/m2 oral TCH alınımı ile SSS semptomları görülür. 5 mg/m2 oral TCH alınımı çok az SSS semptomları ile tolere edilebilir. 5 mg/m2 oral TCH alınımı çok az SSS semptomları ile tolere edilebilir.

52 LABORATUVAR Bir çok metaboliti oluştuğu ve plazmada düşük seviyede bulunduğu için plazmada tesbiti zordur. (20 mg TCH alındığı pik plazma seviyesi 10 ng/mL) Bir çok metaboliti oluştuğu ve plazmada düşük seviyede bulunduğu için plazmada tesbiti zordur. (20 mg TCH alındığı pik plazma seviyesi 10 ng/mL) Semikantatif EMIT homojen enzim immunoassey ve RİA yöntemleri idrarda kannabioidlerin ölçümü mümkündür. İdrar TCH testi intoksikasyondan sonra günlerce pozitiftir. Semikantatif EMIT homojen enzim immunoassey ve RİA yöntemleri idrarda kannabioidlerin ölçümü mümkündür. İdrar TCH testi intoksikasyondan sonra günlerce pozitiftir. GC/MASS Spec. Yöntemi en spesifik yöntemdir ve referans metot olarak kullanılmaktadır. GC/MASS Spec. Yöntemi en spesifik yöntemdir ve referans metot olarak kullanılmaktadır.

53 HALÜSİNOJENİK AMFETAMİNLER (EXTACY) Yüksek derecede bağımlılık yaparlar ve tehlikelidirler. Kuvvetli iştah kesici etkileri vardır. Genellikle oral yolla alınır veya plaka şeklinde buccal mukozadan emilir. İnhale veya enjekte de edilebilirler. Oral alım, IV alımdan daha düşük bir öfori yaptığı için daha az bağımlılık yapar. Sempatomimetik olarak etki gösterirler. Genellikle gelişen tolerans nedeniyle sporadik olarak kullanılırlar. Yüksek derecede bağımlılık yaparlar ve tehlikelidirler. Kuvvetli iştah kesici etkileri vardır. Genellikle oral yolla alınır veya plaka şeklinde buccal mukozadan emilir. İnhale veya enjekte de edilebilirler. Oral alım, IV alımdan daha düşük bir öfori yaptığı için daha az bağımlılık yapar. Sempatomimetik olarak etki gösterirler. Genellikle gelişen tolerans nedeniyle sporadik olarak kullanılırlar.

54 KLiNiK ETKiLER: KLiNiK ETKiLER: A. DOZ AŞIMI A. DOZ AŞIMI Ajitasyon Ajitasyon Hipertansiyon Hipertansiyon Taşikardi Taşikardi Midriazis Midriazis Trismus Trismus Terleme Terleme Zayıflama Zayıflama Konsantrasyon güçlüğü Konsantrasyon güçlüğü Yoğun disfori ( depresyon/anksiyete) Yoğun disfori ( depresyon/anksiyete) Konfüzyon Konfüzyon Delirium Delirium

55 Çok yüksek dozlarda Çok yüksek dozlarda Hipertermi Hipertermi DIC DIC Rabdomiyoliz Rabdomiyoliz Disritmi Disritmi Konvülzyon Konvülzyon Akut renal yetmezlik Akut renal yetmezlik

56 B.Extacy (MDMA)’ e bağlı mortalite ve morbidite; B.Extacy (MDMA)’ e bağlı mortalite ve morbidite; Hiponatremi Hiponatremi Dehidratasyon Dehidratasyon Hipertermi Hipertermi Hipertansif kriz Hipertansif kriz Kardiyak disritmiler ile ilişkilidir. Kardiyak disritmiler ile ilişkilidir.

57 C- MDMA’nın uzun süreli etkileri C- MDMA’nın uzun süreli etkileri Psikiyatrik ve kognitif bozukluklar Psikiyatrik ve kognitif bozukluklar Hafıza bozuklukları Hafıza bozuklukları D- Teratojenik etkileri mevcuttur. D- Teratojenik etkileri mevcuttur.

58 E - Bir tablet extacy’nin etkisi 20-40 dk içinde başlar. 60-90 dk.da pik yapar. Bunu zihinde berraklık ve mutlu hissetme duyguları izler. Bu evrede alınacak ek bir doz bu duyguların süresini uzatır. 4-6 saate etkisi azalmaya başlar. E - Bir tablet extacy’nin etkisi 20-40 dk içinde başlar. 60-90 dk.da pik yapar. Bunu zihinde berraklık ve mutlu hissetme duyguları izler. Bu evrede alınacak ek bir doz bu duyguların süresini uzatır. 4-6 saate etkisi azalmaya başlar.

59 ViTAL BULGULAR En yaygın görülen semptomlar: En yaygın görülen semptomlar:HipertansiyonTaşikardiTakipne Ciddi intoksikasyon bulguları: Ciddi intoksikasyon bulguları:HipertermiHipotansiyon Kardiovasküler kollaps

60 BAŞ BOYUN: Midriazis (her zaman) Görmede bulanıklık hissi Müköz membranlarda kuruma KVS: Yaygın görülen semptomlar:Hipertansiyon Taşikardi Ciddi intoksikasyon bulguları: DisritmilerHipotansiyon Kardiovasküler kollaps

61 SOLUNUM SİSTEMİ: Solunum hızında artış Non kardiyojenik pulmoner ödem ARDS

62 NÖROLOJİK SİSTEM Yaygın görülen semptomlar: Yaygın görülen semptomlar: Aşırı uyarılma AjitasyonAnoreksiNistagmus Daha az görülen bulgular: DeliriumKonvülzyonKoma Nadir görülen bulgular: Serebral ödem Hiponatremi Uygunsuz ADH sendromu

63 GIS: Bulantı Bulantı Kusma Kusma Diyare Diyare HEPATİK: HEPATİK: Akut toksisite: hepatotoksisite Akut toksisite: hepatotoksisite Kronik toksisite: hepatit Kronik toksisite: hepatit GÜS: Myoglobulinüri Myoglobulinüri Rabdomyoliz Rabdomyoliz Akut Renal yetmezlik Akut Renal yetmezlik

64 METABOLİK : Metabolik laktik asidoz Metabolik laktik asidoz SIVI ELEKTROLİT : SIVI ELEKTROLİT : Hiperkalemi Hiperkalemi Dehidratasyon Dehidratasyon Uygunsuz ADH Sendromu- Hiponatremi Uygunsuz ADH Sendromu- Hiponatremi HEMATOLOJİK : Koagülopati Koagülopati DIC DIC Trombositopeni Trombositopeni

65 DERMATOLOJİK : Terleme Terleme Piloereksiyon Piloereksiyon Solukluk Solukluk KAS-İSKELET : KAS-İSKELET : Sık görülen semptomlar: Kas spazmı Sık görülen semptomlar: Kas spazmı Tremor Tremor Çene kilitlenmesi Çene kilitlenmesi Hiperreflexi Hiperreflexi Nadir görülen semptomlar : Myoclonus Opustetanus Rijidite Rabdomyoliz Rijidite Rabdomyoliz

66 ENDOKRİN : ENDOKRİN : Hiponatremi (uygunsuz ADH salınımına sekonder) Hiponatremi (uygunsuz ADH salınımına sekonder) PSİKİYATRİK: Anksiyete PSİKİYATRİK: Anksiyete Antisosyal davranış Antisosyal davranış Emosyonel dengesizlik Emosyonel dengesizlik Öfori Öfori Paranoya Paranoya Halüsinasyon Halüsinasyon

67 LABORATUVAR LABORATUVAR Kan ve idrarda saptanabilir. Kan seviyeleri, toksisitelerle korele değildir. Kan ve idrarda saptanabilir. Kan seviyeleri, toksisitelerle korele değildir. TAKİP : TAKİP : Serum elektrolitleri Serum elektrolitleri KCFT KCFT BFT BFT CPK CPK CBC (özellikle trombosit sayısı) CBC (özellikle trombosit sayısı) Koagülasyon testleri Koagülasyon testleri

68 TEDAVİ TEDAVİ A- Kusturma önerilmez. A- Kusturma önerilmez. B- Aktif kömür verilir. B- Aktif kömür verilir. (240 ml su ve 30 gr kömür) (240 ml su ve 30 gr kömür) C- AJİTASYON ve HALUSİNASYON C- AJİTASYON ve HALUSİNASYON -Fenotiyazin önerilmez. -Fenotiyazin önerilmez. - Diazepam : - Diazepam : Adult 10 mg PO Adult 10 mg PO 5 mg IV 5 mg IV Çocuk 0.3 mg/kg PO Çocuk 0.3 mg/kg PO 0.1 mg/kg IV 0.1 mg/kg IV Doz tekrarlanabilir. Doz tekrarlanabilir.

69 D- KONVULZYON : Benzodiazepin IV verilir. D- KONVULZYON : Benzodiazepin IV verilir. - Diazepam : Adult: 5-10 mg 10-15 dk.ara ile - Diazepam : Adult: 5-10 mg 10-15 dk.ara ile Çocuk: 0.2-0.5 mg/kg 5 dk. ara ile Çocuk: 0.2-0.5 mg/kg 5 dk. ara ile -Loazepam : Adult: 2-4 mg -Loazepam : Adult: 2-4 mg Çocuk: 0.05-0.1 mg/kg Çocuk: 0.05-0.1 mg/kg Adultte 30 mg., çocukta 10 mg. Diazepama rağmen klinik düzelme sağlanamazsa fenobarbital önerilir. Adultte 30 mg., çocukta 10 mg. Diazepama rağmen klinik düzelme sağlanamazsa fenobarbital önerilir.

70 E- HİPERTANSİYON : Genelde benzodiazepinlerle sedasyona cevap alınır. Genelde benzodiazepinlerle sedasyona cevap alınır. Cevap yoksa; Nitroprussid 10 mcg/kg/dk Cevap yoksa; Nitroprussid 10 mcg/kg/dk F-HİPERTERMİ: Fiziksel aktivite kısıtlanır. Fiziksel aktivite kısıtlanır. External soğutma yapılır. External soğutma yapılır. Buzlu saline ile gastrik lavaj uygulanır. Buzlu saline ile gastrik lavaj uygulanır. Dantrolene 1 mg/kg IV Dantrolene 1 mg/kg IV ( Ciddi vakalarda) ( Ciddi vakalarda)

71 G-SUPRAVENTRİKÜLER DİSRİTMİLER : Hemodinamik bozukluk gelişmedikçe tedaviye gerek yoktur. Tedaviye gerek duyulursa kısa etkili kardiyoselektif ajanlar ( Esmolol ) tercih edilmelidir. H. VENTRİKÜLER DİSRİTMİLER : Lidokain Lidokain Amiadaron Amiadaron Esmolol tercih edilmelidir. Esmolol tercih edilmelidir.

72 I-HİPOTANSİYON : I-HİPOTANSİYON : 10-20 ML/KG İsotonik sıvı 10-20 ML/KG İsotonik sıvı devam ederse; dopamin 5-10 mcg/kg/dk devam ederse; dopamin 5-10 mcg/kg/dk veya veya norepinefrin norepinefrin Adult 0.5-1 mcg/dk Adult 0.5-1 mcg/dk Çocuk 0.1 mcg/kg/dk Çocuk 0.1 mcg/kg/dk J. RABDOMYOLİZ : - İdrar çıkımı 2-3 ml/kg/saat olacak şekilde % 0.9 NaCl verilir. - İdrar çıkımı 2-3 ml/kg/saat olacak şekilde % 0.9 NaCl verilir. - Diüretik kullanılabilir. - Diüretik kullanılabilir. - Üriner alkalinizasyon önerilmez. - Üriner alkalinizasyon önerilmez.

73 K. HİPONATREMİ: Genellikle %0.9 NaCl ile düzelir. Genellikle %0.9 NaCl ile düzelir. Ciddi vakalarda % 3 NaCl önerilir. Ciddi vakalarda % 3 NaCl önerilir.

74 TOKSİK DOZ DOB 1-5 mg DOB 1-5 mg MDA 40-150 mg MDA 40-150 mg MDMA 50-150 mg MDMA 50-150 mg MDMA için 200 mg ve üzerinde tek doz alım ‘overdose’ kabul edilir. MDMA için 200 mg ve üzerinde tek doz alım ‘overdose’ kabul edilir. Tek kapsül MDMA ( 50 mg) oral alımı ile ölüm görülebilmektedir. Tek kapsül MDMA ( 50 mg) oral alımı ile ölüm görülebilmektedir. MDMA intoksikasyonunu takiben gelişebilen hipertermi en sık ölüm nedenidir.

75 KOKAİN (crack, rock, blow, cane, freebase, kok) KOKAİN (crack, rock, blow, cane, freebase, kok)

76

77 Koka bitkisinin (Erythroxylon Coca) doğal ürünü olan kokain, yüzyıllardır pek çok kültürde psikoaktif etkileri için kullanılmaktadır. Yüksek derecede bağımlılık yapıcıdır. Uyarıcı ve şiddetli öforizandır. Koka bitkisinin (Erythroxylon Coca) doğal ürünü olan kokain, yüzyıllardır pek çok kültürde psikoaktif etkileri için kullanılmaktadır. Yüksek derecede bağımlılık yapıcıdır. Uyarıcı ve şiddetli öforizandır. Sıklıkla inhalasyon yoluyla kullanılmasına karşın sigara ve enjeksiyon yoluyla da kullanılır. Sıklıkla inhalasyon yoluyla kullanılmasına karşın sigara ve enjeksiyon yoluyla da kullanılır.

78 Crack(rock), kokainin kristalize şeklidir. Sigara şeklinde içilir. Etkisi çabuk başlar ve yüksek oranda bağımlılık yapar. Crack(rock), kokainin kristalize şeklidir. Sigara şeklinde içilir. Etkisi çabuk başlar ve yüksek oranda bağımlılık yapar. Sigara şeklinde kokainin etkisinin başlangıç hızı neredeyse IV enjeksiyonla aynıdır ve eşit derecede bağımlılık yapar. Tek dozdan sonra bile bağımlılık yapma riski vardır. Sigara şeklinde kokainin etkisinin başlangıç hızı neredeyse IV enjeksiyonla aynıdır ve eşit derecede bağımlılık yapar. Tek dozdan sonra bile bağımlılık yapma riski vardır.

79 ZEHİRLENME 1. Kokain, bir lokal anestezik ve vasokonstriktör madde olmasının yanı sıra belirgin olarak SSS ve KVS uyarısıcıdır. Bu etkileri açısından klinik ve toksikolojik etkileri açısından amfetaminle benzerdir. Başlangıçta görülen SSS ve KVS uyarıcı etkisi genellikle depresyon ile devam eder. (Koma, HT, solunum depresyonu) 1. Kokain, bir lokal anestezik ve vasokonstriktör madde olmasının yanı sıra belirgin olarak SSS ve KVS uyarısıcıdır. Bu etkileri açısından klinik ve toksikolojik etkileri açısından amfetaminle benzerdir. Başlangıçta görülen SSS ve KVS uyarıcı etkisi genellikle depresyon ile devam eder. (Koma, HT, solunum depresyonu) 2. Toksik etkileri asıl olarak SSS ve KVS üzerindeki bifazik etkisine bağlıdır. Önce belirgin eksitasyon sonra belirgin depresyon görülür. 2. Toksik etkileri asıl olarak SSS ve KVS üzerindeki bifazik etkisine bağlıdır. Önce belirgin eksitasyon sonra belirgin depresyon görülür. Ölüm çoğu vakada solunum depresyonu ve/veya kardiyovasküler kollaps nedeniyle görülür. Ölüm çoğu vakada solunum depresyonu ve/veya kardiyovasküler kollaps nedeniyle görülür.

80 3- Tüm maruziyet yolları (intranasal, oral, rektal, intravenöz, inhalasyon, intravaginal) ile aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar. Kokainin sigara olarak içilmesi veya IV enjeksiyonu, klinik toksisitesi açısından fark yaratmaz. 3- Tüm maruziyet yolları (intranasal, oral, rektal, intravenöz, inhalasyon, intravaginal) ile aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar. Kokainin sigara olarak içilmesi veya IV enjeksiyonu, klinik toksisitesi açısından fark yaratmaz. Etkiler genellikle çabuk ortaya çıkar (birkaç dakika- 1 saat) ve kısa sürelidir. Bununla birlikte prezervatiflere doldurularak gastrointestinal kanalda saklanan kokainlerin yırtılması sonucu gecikmiş dönemde ortaya çıkan ve uzun süren etkiler belirtilmiştir. Etkiler genellikle çabuk ortaya çıkar (birkaç dakika- 1 saat) ve kısa sürelidir. Bununla birlikte prezervatiflere doldurularak gastrointestinal kanalda saklanan kokainlerin yırtılması sonucu gecikmiş dönemde ortaya çıkan ve uzun süren etkiler belirtilmiştir.

81 4- PEDİATRİK MARUZİYET Bir devlet hastanesinin acil servisinde 2 haftalık yaş arasındaki 250 çocukta yapılan bir araştırmada okul öncesi çağda, klinik olarak bir şüphe uyandıracak herhangi bir bulgu ve/veya belirti taşımayan çocukların kokaine maruziyet prevalansı % 2.4 tür. Bir devlet hastanesinin acil servisinde 2 haftalık yaş arasındaki 250 çocukta yapılan bir araştırmada okul öncesi çağda, klinik olarak bir şüphe uyandıracak herhangi bir bulgu ve/veya belirti taşımayan çocukların kokaine maruziyet prevalansı % 2.4 tür. Yenidoğanlarda görülen klinik bulgular ; Yenidoğanlarda görülen klinik bulgular ; Nekrotizan enterokolit Nekrotizan enterokolit Barsak perforasyonu Barsak perforasyonu İnfantil kolit İnfantil kolit Solunum problemleri Solunum problemleri Daha büyük çocuklarda ; Daha büyük çocuklarda ; Şiddetli hipertermi Şiddetli hipertermi Hipermetabolik sendrom Hipermetabolik sendrom Kokain koliti Kokain koliti

82 Adölesanda ; Adölesanda ; Göğüs ağrısı Göğüs ağrısı Konvülzyonlar Konvülzyonlar Serebrovasküler infarktlar Serebrovasküler infarktlar Hemoraji Hemoraji Pasif inhalasyon ; Bakıcıları kokain kullanan 6 hafta-14 aylık bebekler pasif inhalasyonla kokaine maruz kalmışlar ve idrarlarında benzoylecgonine tespit edilmiştir. Yine 3,5 haftalık bir infantta pasif inhalasyonla maruziyet sonrasında pulmoner ödem gelişmiştir. Pasif inhalasyon ; Bakıcıları kokain kullanan 6 hafta-14 aylık bebekler pasif inhalasyonla kokaine maruz kalmışlar ve idrarlarında benzoylecgonine tespit edilmiştir. Yine 3,5 haftalık bir infantta pasif inhalasyonla maruziyet sonrasında pulmoner ödem gelişmiştir.

83 5- HAYATİ TEHLİKE YARATAN TOKSİSİTE -Abruptıo Plasenta/Spontan abortus -Abruptıo Plasenta/Spontan abortus -Aort disseksiyonu -Aort disseksiyonu -Barsak iskemisi / infarktı -Barsak iskemisi / infarktı -Kardiyak arrest -Kardiyak arrest -SSS hemoraji / infarktı -SSS hemoraji / infarktı -Hipertansif kriz -Hipertansif kriz -Hipertermi -Hipertermi -Myokard infarktı / iskemi -Myokard infarktı / iskemi -Pnomotorax/ pnomomediastinum -Pnomotorax/ pnomomediastinum -Pulmoner hipertansiyon -Pulmoner hipertansiyon -Pulmoner tromboz -Pulmoner tromboz -Renal/hepatik/splenik infarkt -Renal/hepatik/splenik infarkt -Rabdomyoliz -Rabdomyoliz -Konvulzyon -Konvulzyon -Spinal infarkt/iskemi -Spinal infarkt/iskemi -Stabil olmayan supraventriküler disritmiler -Stabil olmayan supraventriküler disritmiler -Ventriküler taşikardi -Ventriküler taşikardi

84 6-ŞİDDETLİ HAYATİ TEHLİKE YARATAN TOKSİSİTE : 6-ŞİDDETLİ HAYATİ TEHLİKE YARATAN TOKSİSİTE : - Erken başlayan(48 saatten az) hipotansiyon - Erken başlayan(48 saatten az) hipotansiyon - DIC - DIC - Ateş - Ateş - Akut renal yetmezlik - Akut renal yetmezlik - Hepatik disfonksiyon - Hepatik disfonksiyon 7- ETANOL / KOKAİN ETKİLEŞİMİ : 7- ETANOL / KOKAİN ETKİLEŞİMİ : Kokain ve etanolün birlikte alınması ile K.C.’de aktif bir metabolit olan ‘cocaethylene’ oluşur. Bu da önceden koroner hastalığı olan ve olmayan kişilerde ani ölüm riskinde belirgin artışa neden olur. Kokain ve etanolün birlikte alınması ile K.C.’de aktif bir metabolit olan ‘cocaethylene’ oluşur. Bu da önceden koroner hastalığı olan ve olmayan kişilerde ani ölüm riskinde belirgin artışa neden olur.

85 BAŞ-BOYUN - Göz : - Göz : *Midriyazis ve/veya kaş-kirpiklerde dökülme (içicilerde) *Midriyazis ve/veya kaş-kirpiklerde dökülme (içicilerde) *Retinal yabancı cisim / granülom (IV kullanımda) *Retinal yabancı cisim / granülom (IV kullanımda) *Kornea epitelinde bakteriyel veya fungal ülserler veya steril defektler *Kornea epitelinde bakteriyel veya fungal ülserler veya steril defektler *Santral retinal arter oklüzyonu *Santral retinal arter oklüzyonu *Bilateral körlük (diffüz vasospazma bağlı) *Bilateral körlük (diffüz vasospazma bağlı) - - İçicilerde hava yolunda yanıklar - Clostridium botilinum sinüzitleri - Clostridium botilinum sinüzitleri

86 KVS Başlangıçta; Başlangıçta; Taşikardi Taşikardi Hipertansiyon Hipertansiyon Şiddetli vakalarda; Şiddetli vakalarda; Hipotansiyon Hipotansiyon Şok Şok Sinüs taşikardisi Sinüs taşikardisi Atrial aritmiler Atrial aritmiler Prematür ventriküler kontraksiyonlar ( PVC ) Prematür ventriküler kontraksiyonlar ( PVC ) Bigemine ve ventriküler fibrilasyon Bigemine ve ventriküler fibrilasyon

87 Yüksek IV dozlarda; Kardiyak yetmezlik Kardiyak yetmezlik Disritmiler Disritmiler Ölüm Ölüm * Genç ve sağlıklı insanlarda MI ve infarklar bildirilmiştir. Myokardit Myokardit Endokardit Endokardit Pnömoperikardiyum Pnömoperikardiyum Kardiyomyopati Kardiyomyopati Aort rüptürü / disseksiyon Aort rüptürü / disseksiyon End organ etkileri; End organ etkileri; İnfarkt İnfarkt Hemoraji Hemoraji Serebral vaskülit Serebral vaskülit Vasospazm Vasospazm

88 SOLUNUM SİSTEMİ İnhalasyonla; İnhalasyonla; Solunum yetmezliği ve arrest Solunum yetmezliği ve arrest Bronkospazm Bronkospazm Pnomomediastinum Pnomomediastinum Fatal seyreden vakalarda; Fatal seyreden vakalarda; Pulmoner ödem Pulmoner ödem

89 Kokain içenlerde (smoking crack) görülen akut pulmoner semptomlar : Kokain içenlerde (smoking crack) görülen akut pulmoner semptomlar : - Hemoptizi - Hemoptizi - Ploretik göğüs ağrısı - Ploretik göğüs ağrısı - Pulmoner infiltratlar - Pulmoner infiltratlar - Astım - Astım - Reaktif hava yolu hastalığı - Reaktif hava yolu hastalığı - Organize pnömoni ile birlikte bronşiyolit obliterans (BOOP) - Organize pnömoni ile birlikte bronşiyolit obliterans (BOOP) - Alveoler hemoraji - Alveoler hemoraji - Pulmoner hipertansiyon - Pulmoner hipertansiyon - Pulmoner ödem - Pulmoner ödem

90 NÖROLOJİK SİSTEM : NÖROLOJİK SİSTEM : Mental durum değişiklikleri Mental durum değişiklikleri Eksitasyon Eksitasyon Anksiyete Anksiyete Deliryum Deliryum Psikoz Psikoz Tonik-klonik konvulzyonlar Tonik-klonik konvulzyonlar Koma Koma Başağrısı Başağrısı Beyin ve spinal kord infarktları Beyin ve spinal kord infarktları İntraserebral ve subaraknoid hemoraji İntraserebral ve subaraknoid hemoraji Korea Korea Distonik reaksiyonlar Distonik reaksiyonlar Motor fonksiyon değişiklikleri Motor fonksiyon değişiklikleri Bu etkiler, akut ve kronik kullanımda görülebilir. Bu etkiler, akut ve kronik kullanımda görülebilir. Nadiren de olsa kokain kullanımı, serebral atrofi, Tourette Nadiren de olsa kokain kullanımı, serebral atrofi, Tourette sendromunda aktivasyona ve latent Myastenia Gravis’in sendromunda aktivasyona ve latent Myastenia Gravis’in maskelenmesine yol açabilir. maskelenmesine yol açabilir.

91

92 GİS ; Crack ve IV kokain kullanımında; Crack ve IV kokain kullanımında; Kusma Kusma Barsak iskemisi Barsak iskemisi Barsak nekrozu ve ülserler Barsak nekrozu ve ülserler GİS kanalında rüptüre olan kokain paketleri şiddetli hasara yol açabilir. GİS kanalında rüptüre olan kokain paketleri şiddetli hasara yol açabilir. HEPATİK ; HEPATİK ; IV kullanımı ile ------------ Hepatik disfonksiyon IV kullanımı ile ------------ Hepatik disfonksiyon Hepatit B ve C Hepatit B ve C İnhalasyon ile ------------- KC enzimlerinde yükselme İnhalasyon ile ------------- KC enzimlerinde yükselme

93 GÜS ; GÜS ; Penise direk uygulama ile priapizm ve - Penise direk uygulama ile priapizm ve gangren oluşabilir. gangren oluşabilir. - Kronik kullanımda seksüel disfonksiyon gelişir. - Kronik kullanımda seksüel disfonksiyon gelişir. - IV veya intranasal kullanımı ile genellikle myoglobinüri ve rabdomyolize sekonder olarak renal yetmezlik gelişebilir. IV kullanımda renal infarktlar oluşabilir. - IV veya intranasal kullanımı ile genellikle myoglobinüri ve rabdomyolize sekonder olarak renal yetmezlik gelişebilir. IV kullanımda renal infarktlar oluşabilir. ASiT-BAZ ; ASiT-BAZ ; - Metabolik asidoz ve laktik asidoz - Metabolik asidoz ve laktik asidoz

94 DERMATOLOJİK ; Cilt infarktı Scleroderma (kronik kullanımda) HEMATOLOJİK ; DIC Koagülopati Akut trombositopeni KAS-İSKELET SİS ; Rabdomyoliz

95 ENDOKRİN ; ENDOKRİN ; Hiperprolaktinemi (Kokain kesilme sendromu sırasında) Hiperprolaktinemi (Kokain kesilme sendromu sırasında) PSiKiYATRiK ; PSiKiYATRiK ; Depresyon Depresyon Psikoz Psikoz Panik bozukluklar Panik bozukluklar Dikkat eksikliği bozuklukları Dikkat eksikliği bozuklukları Yeme bozuklukları Yeme bozuklukları İMMÜNOLOJİK ; İMMÜNOLOJİK ; Mononükleer hücre inhibisyonu Mononükleer hücre inhibisyonu Antikardiyolipin antikor prevalansı artışı Antikardiyolipin antikor prevalansı artışı

96 ÜREME ; ÜREME ; - Tıbbi kullanımlar için Kategori-C, non-medikal kullanımlar için Kategori-X tir. - Tıbbi kullanımlar için Kategori-C, non-medikal kullanımlar için Kategori-X tir. - Hamilelikte kokain bağımlılığı; - Hamilelikte kokain bağımlılığı; Abrasyo plasenta Abrasyo plasenta Düşük doğum ağırlığı Düşük doğum ağırlığı Konjenital anomaliler Konjenital anomaliler Neonatal intoksikasyon ile ilişkilidir. Neonatal intoksikasyon ile ilişkilidir.

97 KARSİNOJENİTE ; KARSİNOJENİTE ; Kokain ile insanlarda kanser riski hakkında az şey bilinmektedir. Kokain ile insanlarda kanser riski hakkında az şey bilinmektedir. Sigara gibi içilen kokain içindeki proliz ürünler nedeniyle bazı karsinojenik riskleri arttırabilir. Kronik kokain bağımlısı bir hastada Pott’s Puffy tümör tespit edilmiştir. Bu tümör tipinin kokain içimine bağlı kronik sinüzite sekonder geliştiği düşünülmektedir. Sigara gibi içilen kokain içindeki proliz ürünler nedeniyle bazı karsinojenik riskleri arttırabilir. Kronik kokain bağımlısı bir hastada Pott’s Puffy tümör tespit edilmiştir. Bu tümör tipinin kokain içimine bağlı kronik sinüzite sekonder geliştiği düşünülmektedir.

98 LABORATUVAR İZLEMİ; - Kan ve plazma düzeyleri klinik olarak kullanışlı değildir. - Kan ve plazma düzeyleri klinik olarak kullanışlı değildir. - Kalitatif idrar doğrulanması tanıyı destekleyebilir. - Kalitatif idrar doğrulanması tanıyı destekleyebilir. - EKG tüm hastalarda endikedir. - EKG tüm hastalarda endikedir. - Orta ve ciddi zehirlenme vakalarında - Orta ve ciddi zehirlenme vakalarında CBC CBC elektrolit seviyesi elektrolit seviyesi idrar analizi idrar analizi CPK CPK endike olabilir. endike olabilir. - Vücutta paket taşıyanlarda radyolojik değerlendirme yapılabilir. - Vücutta paket taşıyanlarda radyolojik değerlendirme yapılabilir.

99 TEDAVİ A - DESTEKLEYİCİ TEDAVİ: Sinüs taşikardisi ve hafif hipertansiyon ile seyreden hafif intoksikasyonlarda tedavi seçeneğidir. Şiddetli vakalarda daha agresif bir tedavi gerekebilir. Yutulmuş kokain paketleri daha farklı bir idare stratejisi gerektirir. Sinüs taşikardisi ve hafif hipertansiyon ile seyreden hafif intoksikasyonlarda tedavi seçeneğidir. Şiddetli vakalarda daha agresif bir tedavi gerekebilir. Yutulmuş kokain paketleri daha farklı bir idare stratejisi gerektirir.

100 B- KONVULZYONLAR : IV bolus Diazepam Adult: 5-10 mg başlangıç dozu IV bolus Diazepam Adult: 5-10 mg başlangıç dozu (Her 15 dk.da bir PRN tekrar edilebilir.) (Her 15 dk.da bir PRN tekrar edilebilir.) Çocuk: 0.25-0.4 mg/kg (max. 10 mg/doz) Çocuk: 0.25-0.4 mg/kg (max. 10 mg/doz) Veya Veya IV bolus Lorazepam Adult : 4-8 mg IV bolus Lorazepam Adult : 4-8 mg Çocuk : 0.05-0.1 mg/kg Çocuk : 0.05-0.1 mg/kg Hasta, HT, mekanik ventilasyon ve endotrekeal entübasyon için monitörize edilmelidir. Hasta, HT, mekanik ventilasyon ve endotrekeal entübasyon için monitörize edilmelidir. Konvulzyonlar kontrol edilemez veya tekrarlarsa ; Konvulzyonlar kontrol edilemez veya tekrarlarsa ; Fenobarbital Veya Fenobarbital Veya Kısa etkili parenteral barbitürat Kısa etkili parenteral barbitürat

101 C- HİPOTANSİYON ; C- HİPOTANSİYON ; 10-20 ml/kg sıvı infüzyonu 10-20 ml/kg sıvı infüzyonu Dopamin 5-20 mcg/kg/dk Dopamin 5-20 mcg/kg/dk Veya Veya Norepinefrin Adult: 0.5-1 mg/kg ile infüzyona başlanır. Norepinefrin Adult: 0.5-1 mg/kg ile infüzyona başlanır. Çocuk: 0.1 mg/kg/dk ile infüzyona başlanır. Çocuk: 0.1 mg/kg/dk ile infüzyona başlanır. D- HİPERTANSİYON ; D- HİPERTANSİYON ; Genellikle geçicidir ve benzodiazepinle sedasyona cevap verir. Genellikle geçicidir ve benzodiazepinle sedasyona cevap verir.

102 E- DİSRİTMİLER ; SSS stimülasyonu neden olduğu için sinüs taşikardisi genellikle benzodiazepinlerle tedavi edilebilir. SSS stimülasyonu neden olduğu için sinüs taşikardisi genellikle benzodiazepinlerle tedavi edilebilir. - Propranolol, spesifik bir kokain antidotu değildir ama hayati tehlike yaratan ventriküler disritmilerde en iyi tercih olabilir. - Propranolol, spesifik bir kokain antidotu değildir ama hayati tehlike yaratan ventriküler disritmilerde en iyi tercih olabilir. - Labetalol, alfa-bloke edici etkisi nedeniyle propranolol tercih edilebilir, ileri çalışmalar gerekebilir. - Labetalol, alfa-bloke edici etkisi nedeniyle propranolol tercih edilebilir, ileri çalışmalar gerekebilir. - Esmolol, ile belirgin bir hemodinamikbir fayda bulunamamıştır. Hipertansiyon, hipotansiyon ve endotrekeal entübasyon gerektiren letarji bildirilmiştir. - Esmolol, ile belirgin bir hemodinamikbir fayda bulunamamıştır. Hipertansiyon, hipotansiyon ve endotrekeal entübasyon gerektiren letarji bildirilmiştir.

103 F. HİPERTERMİ: Ajitasyon, parenteral benzodiazepinlerle kontrol edilebilir. Fiziksel aktivite minimal olmalı, hastayı soğuk bir odaya koymalı, elbiseleri çıkarılmalı, buharlaşma yolu ile ısı kaybını arttırmalı ve odaya fanlar konmalıdır. Ajitasyon, parenteral benzodiazepinlerle kontrol edilebilir. Fiziksel aktivite minimal olmalı, hastayı soğuk bir odaya koymalı, elbiseleri çıkarılmalı, buharlaşma yolu ile ısı kaybını arttırmalı ve odaya fanlar konmalıdır. G. PSİKOZ-ANKSİYETE : G. PSİKOZ-ANKSİYETE : Sakin, destekleyici bir tavır sergilenmelidir. Gerekirse oral veya parenteral benzodiazepinler kullanılabilir. Sakin, destekleyici bir tavır sergilenmelidir. Gerekirse oral veya parenteral benzodiazepinler kullanılabilir. H. DİÜREZ, HEMODİYALİZ VE İDRAR ASİDİFİKASYONU ETKİLİ DEĞİLDİR. H. DİÜREZ, HEMODİYALİZ VE İDRAR ASİDİFİKASYONU ETKİLİ DEĞİLDİR.

104 TOKSİK DOZ TOKSİK DOZ Değişkendir ve tam olarak bilinmemektedir. Değişkendir ve tam olarak bilinmemektedir. 20 mg parenteral dozla bile ölüm bildirilmiştir. 20 mg parenteral dozla bile ölüm bildirilmiştir.


"Bağımlılık Nedir? Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Ruhsal ve fiziksel olarak madde alımını sürdürme gereksinimidir. Bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları